KİŞİSEL BİLGİLER
Bektaş KADAKOĞLU
Adı Soyadı Arş. Gör. Bektaş KADAKOĞLU
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146240
E-Posta bektaskadakoglu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 19.6.2015
Yüksek Lisans ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ) 3.6.2021
Doktora
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1BALCI D., KADAKOĞLU B., GİRAY F. H. (2021). Yol Gösteren Şehir: Yalvaç Kent Araştırmaları II. (pp. 261-273). Çizgi Kitabevi.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1GÜL M., KADAKOĞLU B., ŞİRİKÇİ B. S., KÖSE G. S. (2023). Measuring the Technical and Economic Efficiencies of the Tobacco Farms a Case Study for Usak Province in Türkiye. Custos e Agronegocio On Line, 19, 40-64.
  • 2KADAKOĞLU B., KARLI B., ÇELİKOĞLU A. (2023). Analysis of Technical, Allocative and Economic Efficiency in Garlic Production: The case of Kastamonu Province in Türkiye. Custos e Agronegocio On Line, 19, 69-84.
  • 3AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., KADAKOĞLU B., ŞİRİKÇİ B. S., ACAR M., YILMAZ H. (2023). Determination of a Market-Oriented Optimum Product Component in the Agricultural Sector by Conjoint Analysis: Potato Crop Scenario. Journal of Agricultural Science and Technology, 25, 1251-1264.
  • 4TAŞCIOĞLU Y., GÜL M., AKPINAR M. G., KARLI B., KADAKOĞLU B., ŞİRİKÇİ B. S., ACAR M., YILMAZ H. (2023). Optimum Support Policy Component for the Development of Agricultural Production: Potato Producer. Agriculture, 13, 952.https://doi.org/10.3390/agriculture13050952
  • 5GÜL M., ERSOY A., ŞİRİKÇİ B. S., KADAKOĞLU B. (2023). Economic Analysis of Watermelon Production in Manavgat County of Antalya Province. Custos e Agronegocio On Line, 19, 87-112.
  • 6GÜL M., DEĞİRMENCİ N., ŞİRİKÇİ B. S., KADAKOĞLU B. (2022). Cost and Profitability Analysis of Greenhouse Eggplant Production: A Case Study of Antalya Province, Turkey. Custos e Agronegocio On Line, 18, 440-457.
  • 7KADAKOĞLU B., KARLI B. (2022). Technical Efficiency of Potato Production in Turkey by Stochastic Frontier Analysis. Custos e Agronegocio On Line, 18, 163-178.
  • 8GÜL M., TOPÇU F., KADAKOĞLU B., ŞİRİKÇİ B. S. (2021). Cost and Profitability Analysis of Tomato Production in the Greenhouse in Highland Conditions: A Case Study of Burdur Province, Turkey. Custos e Agronegocio On Line, 17, 160-175.
  • 9GİRAY F. H., KADAKOĞLU B., ÇETİN F., BAMOI A. G. A. (2019). Rural Tourism Marketing: Lavender Tourism in Turkey. CIENCIA RURAL, 49.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/0103-8478cr20180651
  • 10GİRAY F. H., ÇETİN F., KADAKOĞLU B. (2019). Changing Apple Producers’ Behaviour in Pest Control Through Pheromone Traps: The Case of Balkiri Village in Egirdir District of Isparta, Turkey. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28, 2247-2254.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1GÜL M., KARLI B., ŞİRİKÇİ B. S., KADAKOĞLU B., TAŞCIOĞLU Y., AKPINAR M. G., YILMAZ H., ACAR M. (2023). Input Use and Factors Affecting in Potato Farming in Türkiye. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 23, 271-285.
   • 2KADAKOĞLU B., KARLI B. (2023). Turkish Olive Oil: How Can its Global Competitiveness Be Increased?. Scientific Papers Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 23, 447-454.
   • 3KADAKOĞLU C., KADAKOĞLU B., KARLI B. (2023). Yağlı Tohumlarda Türkiye'nin Küresel Rekabet Gücünün Analizi. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 9, 1-14.https://doi.org/10.61513/tead.1359769
   • 4KADAKOĞLU B., KARLI B., TAŞCİ N., ÖZYÜREK H. (2023). Şeker Pancarı Üretim Maliyeti ve Kârlılık Analizi: Burdur İli Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 26, 385-392.https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.v26i75874.1146948
   • 5YILMAZ H., KADAKOĞLU B., DAĞ M. M., YÜZER M., ÜLKÜMEN H. (2023). Analysis of the Socio-Economic Determinants of Government-Subsidized Certified Seed Use: A Crosssectional Study on Turkish Potato Farming. Scientific Papers Series, Management, Economic Engineering and Rural Development, 23, 939-947.
   • 6KADAKOĞLU B., GÜL M. (2023). Recent Developments in Vegetable Production in the World and Türkiye. Scientific Papers Series, Management, Economic Engineering and Rural Development, 23, 409-418.
   • 7KADAKOĞLU B., GÜL M. (2023). Foreign Trade Structure of Vegetable Sector Development Process in the World and Türkiye. Scientific Papers Series, Management, Economic Engineering and Rural Development, 23, 419-429.
   • 8KADAKOĞLU B., KARLI B. (2022). Türkiye Ekonomisinde Tarıma Dayalı Sanayinin Önemi ve Gelişim Süreci. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 4, 50-59.https://doi.org/10.55979/tjse.1107524
   • 9KARLI B., KADAKOĞLU B., DAĞ M. M., BAYAV A. (2022). Development of The Wheat Flour Industry in Türkiye and Analysis of the International Competitiveness. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 22, 303-312.
   • 10KARLI B., SONGUR M., SİNEK B., KADAKOĞLU B. (2022). Economic Analysis of Cut Flower Production (Carnation, Gerbera and Lisianthus) in Turkey: The case of Antalya Province. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 22, 343-350.
   • 11KADAKOĞLU B., KARLI B. (2022). Afyonkarahisar İlinde Patates Üretiminin Ekonomik Analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 25, 581-588.https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.947387
   • 12KADAKOĞLU B., KARLI B. (2022). Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagiller Üretimi, Tarım Politikaları ve Dış Ticaretinin Rekabet Gücü Analizi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 17, 75-87.https://doi.org/10.54975/isubuzfd.1133956
   • 13GÜL M., KÖSE S., ŞİRİKÇİ B. S., KADAKOĞLU B. (2022). Economic Analysis of Tobacco Production in Turkey: The Case of Usak Province. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 22, 279-286.
   • 14GÜL M., BÜLBÜL M., KADAKOĞLU B., ŞİRİKÇİ B. S. (2022). Cost and Profitability of Chickpea Production in Usak Province, Turkey. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 22, 241-248.
   • 15KARLI B., ÖZUYGUR A., GÜL M., KADAKOĞLU B. (2021). The Development of Triticale Production in Turkey: The Case of Corum Province. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 21, 497-503.
   • 16KADAKOĞLU B., KARLI B., GÜL M., ÖZUYGUR A. (2021). Economic Analysis of Triticale Production: A Case Study of Corum Province, Turkey. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 21, 483-489.
   • 17KADAKOĞLU B., KARLI B. (2021). Türkiye'de Patates Üretimi, İhracatı ve Destekleme Politikalarının Değerlendirilmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 7-16.
   • 18KADAKOĞLU B., KARLI B. (2021). Afyonkarahisar İlinde Patates Üreticilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Pazarlama Sorunları. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 3, 91-98.
   • 19KARLI B., DEMİR Z., GÜL M., KADAKOĞLU B. (2021). Economic Analysis of Thyme Production: A Case Study of Denizli Province, Turkey. International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, 5, 59-64.
   • 20KADAKOĞLU B., KARLI B. (2019). Türkiye’de Yağlı Tohum Üretimi ve Dış Ticareti. The Journal of Academic Social Sciences, 7, 324-341.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36731
   • 21KARLI B., GÜL M., KADAKOĞLU B. (2019). Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14, 201-211.
   • 22DEMİRCAN V., DALGIÇ A., GÜLSEVER T., KADAKOĞLU B. (2019). Economic Analysis of Greenhouse Strawberry Production: A Case Study of Aydın Province, Turkey. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 19, 133-140.
   • 23KARLI B., GÜL M., KADAKOĞLU B., KARADAĞ G. A. (2018). Türkiye’de Tarımsal Desteklerin Mısır Tarımına Etkileri. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, , 307-317.
   • 24KARLI B., GÜL M., KADAKOĞLU B., KARADAĞ G. A. (2018). Türkiye’de Tarımda Üretici Örgütlenmesinin Önemi ve Gelişimi. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, , 318-329.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1KADAKOĞLU B., BAYAV A., KARLI B. (2022). Türkiye’de Ceviz Üretim Projeksiyonu ve Rekabet Gücü Analizi. Meyve Bilimi, 9, 8-15.https://doi.org/10.51532/meyve.1125552
    • 2KADAKOĞLU B., KARLI B., BAYAV A. (2022). İncir Üretiminin Gelişimi ve Küresel Rekabet Gücü Analizi. Meyve Bilimi, 9, 39-47.https://doi.org/10.51532/meyve.1184717
    • 3KADAKOĞLU B., YILMAZ H. (2022). Türkiye’de Uygulanan Tarımsal Destekleme Politikalarının Ayçiçeği Üretimine Etkisinin Analizi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 28, 89-98.https://doi.org/10.24181/tarekoder.1081272
    • 4KELEŞ H., DORUATLI Y. K., GÜL M., KADAKOĞLU B. (2021). Tüketicilerin Gıda Güvenilirliği Konusunda Farkındalıkları: Konya İli Kent Merkezi Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26, 316-325.https://doi.org/10.37908/mkutbd.841100
     • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1BAYAV A., GÜNDÜZ O., KADAKOĞLU B. (2023). Pear in a Growing World: Production and Trade in Global Markets. Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-V, Aralık 10-12, BAKÜ, 243-252.
     • 2KADAKOĞLU B., BAYAV A., KARLI B. (2023). Evaluating Self-Sufficiency in Dry Legumes Production in Türkiye. Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-V, Aralık 10-12, BAKÜ, 229-242.
     • 3BAYAV A., KARLI B., KADAKOĞLU B. (2023). Development of Foreign Trade in Medicinal and Aromatic Plants in Türkiye. Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-IV, Nisan 28-30, GİRNE, 953-966.
     • 4KARLI B., KADAKOĞLU B., GÜL M. (2018). Cotton Production and Foreign Trade Structure in the World and Turkey. V. International Multidisciplinary Congree of Eurasia, Temmuz 24-26, Barselona, 129-136.
     • 5KADAKOĞLU B., KARLI B., GÜL M. (2018). Cut Flower Production and Evaluation of Export Potential in Turkey. V. International Multidisciplinary Congree of Eurasia, Temmuz 24-26, Barselona, 137-145.
      • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1KADAKOĞLU C., KADAKOĞLU B., KARLI B. (2023). Yağlı Tohumlarda Türkiye'nin Dünya Pazarındaki Rekabet Gücü. 15. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül 6-8, Çanakkale, 240-242.
      • 2KADAKOĞLU B., KARLI B., BAYAV A. (2022). İncir Üretiminin Gelişimi ve Küresel Rekabet Gücü Analizi. Ulusal Meyveclik Sempozyumu, Eylül 27-30, Isparta, 85.
      • 3KADAKOĞLU B., KARLI B. (2021). Afyonkarahisar İlinde Patates Üreticilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Pazarlama Sorunları. 14. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül 15-17, Aydın, 52.
      • 4KARLI B., GÜL M., KADAKOĞLU B. (2018). Türkiye'nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli. 13. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül 12-14, Kahramanmaraş, 2.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1KARLI B., GÜL M., KADAKOĞLU B., KARADAĞ G. A. (2018). Effects of Agricultural Support Corn Agriculture in Turkey. 5th ASM International Congress of Social Science, Mayıs 3-5, Antalya, 153-154.
       • 2KARLI B., GÜL M., KADAKOĞLU B., KARADAĞ G. A. (2018). Importance and Development of Agriculture Producer Organizations in Turkey. 5th ASM International Congress of Social Science, Mayıs 3-5, Antalya, 155-156.
        • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1PARÇA H., KADAKOĞLU B. (2014). İklim Değişikliği ve Tarımın Karşılıklı Etkileşimi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası IX. Öğrenci Kurultayı, Kasım 15-16, Ankara, 28-35.
         • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
         • 1Türkiye’de Yağlık Ayçiçeği Üretimi Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi ve Çevresel Etkinliği, -Tübitak 1002, Devam Ediyor.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
          • 1Kütahya İlinde Vişne Üretiminin Teknik ve Ekonomik Yönden İrdelenmesi, 2209/A, TÜBİTAK PROJESİ, 2024, Tamamlandı.
          • 2Denizli İli Buldan İlçesinde Üzüm Üretiminin Maliyet ve Kârlılık Analizi, 2209/A, TÜBİTAK PROJESİ, 2024, Tamamlandı.
          • 3Et ve Et Ürünleri Tüketim Yapısı ve Tüketicilerin Satın Alma Eğilimlerinin Belirlenmesi: Isparta İli Kent Merkezi Örneği, 2209/A, TÜBİTAK PROJESİ, 2023, Tamamlandı.
          • 4Kastamonu İlinde Sarımsak Üretimi Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi, 2209/A, TÜBİTAK PROJESİ, 2023, Tamamlandı.
          • 5Türkiye’de Patates Üretim Miktarı, Kalitesi ve Pazarlamasının Geliştirilmesine Yönelik Optimum Politika Bileşeninin Araştırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2022, Tamamlandı.
          • 6Afyonkarahisar İlinde Patates Üretiminin Teknik ve Ekonomik Etkinliğinin Analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2021, Tamamlandı.
          • 7Manisa İlinde Çekirdeksiz Sofralık Üzüm Üreten İşletmelerin Kârlılık ve Maliyet Analizi, 2209/A, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
          • 8Isparta İlinde Elma Üretiminin Ekonomik Analizi, 2209/A, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
          • 9Örtüaltı Domates Üretiminin Ekonomik Analizi: Antalya İli Örneği, 2209/A, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
           • Akademik Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2018-...)
           • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2018-2018)
            • İdari Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Araştırma Görevlileri Konsey Başkanı (2024-...)
            • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Temsilcisi (2023-...)
            • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Proje Geliştirme Komisyonu (2022-...)
            • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Mevlana - Farabi Koordinatörü (2020-...)
             • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
             • 1Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği (Üye) (2019-...)
             • 2Tarım Ekonomisi Derneği (Üye) (2019-...)
              • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
              • 1Genç Bilim İnsanı Ödülü (2024) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
              • 2Lisansüstü Tez Ödülü "Fen Ve Mühendislik Bilimleri Alanında En Başarılı Yüksek Lisans Tezi Ödülü" (2024) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ