KİŞİSEL BİLGİLER
Ömer Kürşad TÜFEKCİ
Adı Soyadı Prof. Dr. Ömer Kürşad TÜFEKCİ
Birimi Turizm Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462147123
E-Posta omertufekci@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/omerkursadtufekci
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 6.7.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 6.9.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 29.6.2011
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1AKBAŞ L., TÜFEKCİ Ö. K. (2023). Cumhuriyetin 100. Yılında YALVAÇ Turizm, Ekonomi ve Yönetim. Isparta, (pp. 137-146). SRA Academic Publishing.
 • 2TÜFEKCİ Ö. K., AKBAŞ L. (2023). Cumhuriyetin 100. Yılında YALVAÇ Turizm, Ekonomi ve Yönetim. Isparta, (pp. 119-136). SRA Academic Publishing.
 • 3TÜFEKCİ Ö. K. (2023). Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası İçin Akademik Öneriler. Gaziantep, (pp. 37-46). Özgür Yayın.
 • 4GÜVEN C., TÜFEKCİ Ö. K. (2022). Sosyal Bilimler Araştırmaları: Multidisiplinler Değerlendirmeler. SRA Academic Publishing.
 • 5TÜFEKCİ Ö. K. (2021). Turizm Sektöründe Pazarlama Paradigmaları. Ankara, (pp. 111-122). Gazi Kitabevi.
 • 6UÇAN M. Y., DİNÇ M., TÜFEKCİ Ö. K. (2020). İş Dünyası Metaforları: Akademik Değerlendirmeler. Kleipedia, (pp. 83-124). SRA Academic Publishing.
 • 7TÜFEKCİ Ö. K. (2020). Sporda Finansal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar. Isparta, (pp. 399-420). Nobel Bilimsel Eserler.
 • 8AKBAŞ L., TÜFEKCİ Ö. K. (2020). Yalvaç Kent Araştırmaları. Konya, (pp. 307-316). Çizgi Kitabevi.
 • 9TÜFEKCİ Ö. K., AKBAŞ L. (2020). Yalvaç Kent Araştırmaları. Konya, (pp. 287-306). Çizgi Kitabevi.
 • 10TÜFEKCİ Ö. K., EDİNSEL S. (2019). Felsefi ve Toplumsal Eksende Akademik Diyalektik. (pp. 147-160). SRA Academic Publishing.
 • 11TÜFEKCİ Ö. K., AKBAŞ L. (2018). Sosyal Bilim Temelli Pragmatik Yaklaşımlar. (pp. 155-175). Hiper Yayın.
 • 12TÜFEKCİ N., TÜFEKCİ Ö. K., SİLİNDİR F. (2016). Contemporary Issues in Health Management. Rotipo, (pp. 418-454). Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei.
  • Alanında, uluslararası yayınlanan makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
  • 1TÜFEKCİ Ö. K., AKBIYIK F. (2023). Pazarlama Araştırması: Bir Uygulamalı Yönelim. Ankara, (pp. 208-239). Palme Yayınevi.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1TÜFEKCİ Ö. K., AKBIYIK F. (2023). Investigation of Images on Social Media with EEG during the Covid-19 Pandemic. Journal of Current Researches on Business and Economics, 13, 119-150.https://doi.org/10.26579/jocrebe.13.1.8
   • 2GÜL G., TÜFEKCİ N., TÜFEKCİ Ö. K. (2022). Sağlıklı Yaşam Biçimi Olarak Beslenme: Reklamlara Tepkinin EEG ile Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 520-539.
   • 3TÜFEKCİ Ö. K., AKBAŞ L. (2022). “Cittaslow” Unvanı Kent Turizmine Yeni Bir Soluk Getirir Mi? Yalvaç Örneği. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi, 1, 1-11.
   • 4KALKAN G., TÜFEKCİ Ö. K. (2020). Turizm Sektöründe Hizmet Verme Yatkınlığı ve Kişilik İlişkisi. Journal of Applied Tourism Research, 1, 133-150.
   • 5TÜFEKCİ Ö. K., OYMAN T. (2020). Reklamlarda Çekicilik Kullanımı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4, 133-32.
   • 6GÜCÜN S., TÜFEKCİ Ö. K. (2019). Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Kongre Turizminde Sosyal Medya Kullanımına ve Etkinlik Pazarlamasına Etkisi. Journal of Current Research on Business and Economics, 9, 97-112.
   • 7KOCAMAN G., TÜFEKCİ Ö. K. (2017). Spor Sponsorluğunun Pazarlama İletişimi Rolü Türkiye Okçuluk Federasyonunun Konumlandırma Stratejisine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Strategic Research in Social Science, 3, 47-68.https://doi.org/10.26579/josress-3.3.4
   • 8TÜFEKCİ Ö. K., ERDOĞAN A., TÜFEKCİ N. (2017). İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Burçlara Yönelik Tutumun Ölçülmesi. Electronic Journal of Vocational Colleges (ejovoc), .
   • 9ERDOĞAN A., TÜFEKCİ Ö. K. (2017). A Research on HR Managers’ Attitudes Towards Horoscopes. Journal of Management, Marketing and Logistics (JMML), 4, 40-58.https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.378
   • 10ERDOĞAN A., TÜFEKCİ Ö. K. (2017). İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİ VE UZMANLARININÇALIŞANLARININ ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN İFADELERİNİNYETKİNLİK BAZLI DEĞERLENDİRİLMESİ. The Journal of Academic Social Science, 5, 519-536.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12154
   • 11TÜFEKCİ Ö. K., GENCER Y. (2017). An Investigation On The Effect Of Purchasing Behavior Of Psychological Needs,Life Satisfaction And Sport-Specific Motivation Of Taekwondo Referees. Journal of International Multidisciplinary Academic Researches, 4, 1-11.
   • 12TÜFEKCİ Ö. K., ÖNDÜL G. (2016). Disabled Tourism and Suggestions for Disabled Tourism Market Antalya Case. Journal of Current Researches on Health Sector (JoCReHeS), 6, 73-88.
   • 13TÜFEKCİ Ö. K., BAŞ M. (2016). Determination of Serviceability of Business Employees Operating in Winter Tourism A Research. Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), 6, 1-28.
   • 14TÜFEKCİ Ö. K., BAĞIŞ Y. E. (2016). Effect of Quality Perception for Psychological Commitment Identification Levels Licensed Products on Purchase Intention of the Supporter. Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), 6, 103-116.
   • 15TÜFEKCİ Ö. K., AVŞARLIGİL N. (2016). Optimal Portfolio Theory and Game Theory Approach A Study On BIST. Journal of Strategic Research in Social Science, 2, 41-66.
   • 16TÜFEKCİ N., İNCE O. G., TÜFEKCİ Ö. K. (2016). Isparta daki Özel Hastanelerin Marka Stratejilerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma. The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 21, 321-338.
   • 17TÜFEKCİ Ö. K., KALKAN G., TÜFEKCİ N. (2016). Eğirdir Destinasyonunun Marka Kimlik Unsurlarının İncelenmesi Gastronomi Kimliğine Yönelik Bir Çalışma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4, 200-214.
   • 18TÜFEKCİ Ö. K., BAĞIŞ Y. E. (2016). Effect of Quality Perception for Psychological Commitment, Identification Levels Licensed Products on Purchase Intention of the Supporter. International Journal of Sport Management, Recreation Tourism, 26, 26-43.
   • 19TÜFEKCİ Ö. K., KALKAN G. (2015). Evaluation of Egirdir Destination Brand Identity Elements: A Study on the Gastronomic Identity. Journal of Strategic Research in Social Science, 1, 63-76.
   • 20TEKİN Ö. A., TÜFEKCİ Ö. K. (2015). Turizm Öğrencilerinin Sendika Algısı Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 171-200.https://doi.org/10.5578/JSS.9070
   • 21TÜFEKCİ Ö. K., KALKAN G. (2015). Evaluation of Egirdir Destination Brand Identity Elements: A Study on the Gastronomic Identity. Journal of Strategic Research in Social Science, 1, 63-76.
   • 22TÜFEKCİ Ö. K. (2014). Rekabetçi Üstünlük Yaratmada Pazarlama Zekasının Etkisi Isparta İlindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma. Suleyman Demirel University The Journal of Visionary, 4, 81-93.
   • 23TÜFEKCİ Ö. K. (2014). Spor Organizasyonlarında Destinasyon Pazarlaması ile Memnuniyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Anadolu Kupası Yüzme Müsabakalarında Bir Araştırma. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 19, 233-249.
   • 24TÜFEKCİ Ö. K., DİNÇ M. (2014). A Research on Determining the Effects of Five Factor Personality Traits of Turkish Football Referees on Cultural Intelligence. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4, 410-433.https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v4-i5/872
   • 25TÜFEKCİ Ö. K., PAPATYA N., PAPATYA G. (2014). The Effect of Brand Culture on the Capability to Create Brand Identity under Sports Marketing Intelligence A Practice in Football Base Associations of Western Mediterranean Region. American International Journal of Social Science, 3, 191-202.
   • 26TÜFEKCİ Ö. K., TÜFEKCİ N. (2014). Pazarlama Yeniliği ile Pazarlama Performansı İlişkisini Açıklamaya Yönelik Bir Vaka Çalışması Süleyman Demirel Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu Örneği ve Bir Model Önerisi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9, 161-182.
   • 27TÜFEKCİ Ö. K. (2014). Audience Based Brand Equity A Research on Women s Tennis Association Championships Istanbul 2013. International Business Research, 7, 141-156.https://doi.org/10.5539/ibr.v7n9p141
   • 28TÜFEKCİ Ö. K. (2014). Spor Pazarlamasında Tüketici Temelli Marka Değerini Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma 9 Uluslararası ÖGER Antalya Maratonu Runtalya Örneği. International Journal of Human Sciences, 11, 770-787.
   • 29TÜFEKCİ Ö. K. (2014). İşletmelerin İnkübatörü Olarak Rekabetçi Zekânın Stratejik Rolü. Suleyman Demirel University The Journal of Visionary, 5, 178-195.
   • 30BÜYÜKER İ. D., TÜFEKCİ Ö. K. (2014). Marka Kentlerin Oluşmasında Spor Pazarlamasının Rolünü Belirlemeye Yönelik Üniversitelerarası Futsal Müsabakalarında Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 107-120.https://doi.org/10.16992/ASOS.179
   • 31TÜFEKCİ N., TÜFEKCİ Ö. K. (2013). Yükseköğretimde Örgütsel İletişim Eğilimlerinin Yüksek Düşük Bağlam Ayrımı ile Ölçülmesi Süleyman Demirel Üniversitesi nde Bir Araştırma. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 2013, 137-147.
   • 32ŞENOL H., TÜFEKCİ Ö. K. (2007). Muhasebe Programında Eğitim Gören Öğrencilerin Profili ve Beklentileri: SDÜ Örnegi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 151-163.
   • 33TÜFEKCİ N., TÜFEKCİ Ö. K. (2006). Bankacılık sektöründe farklı olma üstünlüğünün ve müşteri sadakatinin yarattığı değer Isparta ilinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 170-183.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1TÜFEKCİ Ö. K., AKBIYIK F. (2023). Conceptual Level Strategy Recommendations for Understanding Marketing Communication Efforts in Digital Consumption Culture with Neuroscience Technique. Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, 10, 1710-1723.https://doi.org/10.30798/makuiibf.1282255
    • 2TÜFEKCİ Ö. K., TÜFEKCİ N., KOCABAŞ D. (2020). Termal Turizmde Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetlerinin Algılanan Hizmet Kalitesine ve Marka Değerine Etkisi: Afyonkarahisar’da Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7, 937-963.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1OYMAN T., YÜCEL N., TÜFEKCİ Ö. K. (2020). Sinir Bilimin Pazarlama Dünyasına Armağanı: Nöropazarlama Deneysel Araştırmaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11, 314-327.https://doi.org/doi.org/10.21076/vizyoner.621148
     • 2TÜFEKCİ Ö. K., OYMAN T. (2020). Reklamlarda Kullanılan Duygusal Çekiciliklerin Elektroensefalografi (EEG) ile Araştırılması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , 561-584.
      • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1TÜFEKCİ Ö. K. (2014). Karekodların Pazarlama İletişimi Rolünü Teknoloji Kabul Modeli ile Açıklamaya Yönelik Bir Araştırma. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 1, 36-52.https://doi.org/10.5505/pibyd.2014.65375
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1TÜFEKCİ Ö. K. (2023). Investigation of Corporate Communication Perceptions of Restaurant Establishments as a Public Relations Practice Alternative. 16th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Kasım 26-29.
       • 2TÜFEKCİ Ö. K. (2023). Examining the Social Media Management Skills of Female Entrepreneurs. 16th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Kasım 26-29.
       • 3TÜFEKCİ Ö. K. (2023). Evaluation of Integrated Marketing Communication Skills of Small and Medium-Sized Enterprises. 16th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Kasım 26-29.
       • 4TÜFEKCİ Ö. K. (2023). Researching the Tendency of Home Hostel Management in Eğirdir. International Scientific in Law and Human Sciences (ICLHS-2023) & International Conference on Pure Sciences and Agricultural Sciences (ICPAS-2023), Temmuz 19-22.
       • 5TÜFEKCİ Ö. K. (2023). Investigating the Perception of Green Tourism in Eğirdir in terms of Sustainable Destination Management. International Scientific in Law and Human Sciences (ICLHS-2023) & International Conference on Pure Sciences and Agricultural Sciences (ICPAS-2023), Temmuz 19-22.
       • 6TÜFEKCİ Ö. K. (2023). Examining the Relationship between Cittaslow and Tourism. 6. International Conference on Pure Sciences and Agricultural Sciences & 3. International Scientific Conference in Law and Human Sciences, Temmuz 19-22.
       • 7TÜFEKCİ Ö. K. (2023). Developing the Tourism Potential of Eğirdir District with Digital Tourism. 6. International Conference on Pure Sciences and Agricultural Sciences & 3. International Scientific Conference in Law and Human Sciences, Temmuz 19-22.
       • 8TÜFEKCİ Ö. K. (2023). Neurogastronomy Applications for the Evaluation of Food Presentations in Restaurants. 9th International Conference on Multidisciplinary Sciences, Nisan 24-29.
       • 9TÜFEKCİ Ö. K. (2023). Experimental Research in the Discipline of Tourism: A Holistic Approach to the Application Areas of Neurotourism. 9th International Conference on Multidisciplinary Sciences, Nisan 24-29.
       • 10TÜFEKCİ Ö. K. (2022). A conceptual study to explain the effect of social media on creating green consumption intentions for ecotourism destinations. 15th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Kasım 1, Antalya.
       • 11TÜFEKCİ Ö. K. (2022). Experiential marketing in ecotourism: Strategies for visitor satisfaction. 15th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Kasım 1, Antalya.
       • 12TÜFEKCİ Ö. K. (2022). The triggering role of digital marketing in the formation of destination image and city brand for ecotourism. 15th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Kasım 1, Antalya.
       • 13GÜVEN C., TÜFEKCİ Ö. K. (2022). Investigation of Destination Innovation in Isparta Tourism within the Scope of Winter Tourism and Rose/Lavender Tourism. Global Research on Multidisciplinary Sciences, Temmuz 4.
       • 14TÜFEKCİ Ö. K. (2022). Experimental research to understand consumer behavior in the tourism sector: Strategies within the framework of the concept of neurotourism. Global Research on Multidisciplinary Sciences, Temmuz 4.
       • 15TÜFEKCİ Ö. K. (2022). A Model Proposal for Improving Digital Marketing Skills in the Tourism Sector. 8th International Conference on Multidisciplinary Sciences, Mart 2, Antalya.
       • 16TÜFEKCİ Ö. K. (2022). Effects of Experiential Marketing in Ecotourism: A Study in the Western Mediterranean Region. 8th International Conference on Multidisciplinary Sciences, Mart 2, Antalya.
       • 17TÜFEKCİ Ö. K. (2021). Nöroturizm Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. 14. International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Aralık 16, 403-408.
       • 18TÜFEKCİ Ö. K. (2021). Tüketici Davranışlarını Öngörmek için Nöropazarlama Deneysel Ortamları Bir Çözüm Olabilir mi? Eleştirel Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme. 14. International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Aralık 16, 394-402.
       • 19TÜFEKCİ Ö. K. (2021). Nörobilimin Turizm Sektöründeki Uygulamaları. 14. International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Aralık 16, 384-393.
       • 20TÜFEKCİ Ö. K. (2021). Rekabetçi Üstünlük Arayışını Örgüt Yetenekler İle Şekillendirme Çabası. 13th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), Mayıs 26, 829-837.
       • 21TÜFEKCİ Ö. K. (2021). Destinasyon Bağlılığının Turist Memnuniyeti Yönü. 13th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), Mayıs 26, 822-828.
       • 22TÜFEKCİ Ö. K. (2021). Teknoloji Kabul Modelinin Sosyal Medya Çerçevesinde Değerlendirilmesi. 13th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), Mayıs 26, 808-821.
       • 23TÜFEKCİ Ö. K. (2021). Turizm Sektöründe Marka Farkındalığı. 13th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), Mayıs 26, 797-807.
       • 24TÜFEKCİ Ö. K. (2020). Turist Memnuniyeti ve Destinasyon Bağlılığı İlişkisi. 12th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (12th ICoSReSSE), Aralık 10, Isparta.
       • 25TÜFEKCİ Ö. K. (2020). Turizm Pazarlamasının Rekabet Yetenekleri Oluşturma Etkisi. 12th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (12th ICoSReSSE), Aralık 10, Isparta.
       • 26TÜFEKCİ Ö. K. (2020). Girişimci Pazarlamanın ve Rekabet Avantajının Pazarlama Performansına Etkisi. 12th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (12th ICoSReSSE), Aralık 10, Isparta.
       • 27TÜFEKCİ Ö. K. (2020). Pazarlamada Nörobilimin Yeri ve Gelecek Perspektifi. 12th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (12th ICoSReSSE), Aralık 10, Isparta.
       • 28TÜFEKCİ Ö. K. (2020). Nöro Pazarlamanın Satın Alma Davranışlarındaki Rolü. International Conference on Multidisciplinary Sciences, Mayıs 28-30.
       • 29TÜFEKCİ Ö. K. (2020). Sosyal Medyada Teknoloji Kabul Modelinin İncelenmesi. International Conference on Multidisciplinary Sciences, Mayıs 28-30.
       • 30TÜFEKCİ Ö. K. (2020). Sosyal Medyada Marka Farkındalığına İlişkin Bir Araştırma. International Conference on Multidisciplinary Sciences, Mayıs 28-30.
       • 31TÜFEKCİ Ö. K. (2019). Sosyal Medyada Spor Pazarlaması İletişiminin Kullanımına Yönelik Bir İçerik Analizi. 11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (11th ICoSReSSE), Kasım 8-10, 545-550.
       • 32TÜFEKCİ Ö. K. (2019). Sosyal Medya Pazarlamasının Turizm Çekiciliği Oluşturmadaki Rolü: Kuyucak Lavanta Köyü. 11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (11th ICoSReSSE), Kasım 8-10, 551-556.
       • 33TÜFEKCİ Ö. K. (2019). Spor Turizminde Nostalji ve Retro Pazarlama. 11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (11th ICoSReSSE), Kasım 8-10, 557-561.
       • 34TÜFEKCİ Ö. K. (2019). Spor Turizminin Ekonomik Etkileri Üzerine Bir Literatür Araştırması. International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), Ağustos 22-24, 219-225.
       • 35TÜFEKCİ Ö. K. (2019). Hizmet Kalitesi ile Müşteri Memnuniyeti İlişkisi: Kuyucak Lavanta Köyü. International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), Ağustos 22-24, 226-231.
       • 36TÜFEKCİ Ö. K. (2019). Spor Turizminde Marka İletişimi. International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), Ağustos 22-24, 232-236.
       • 37TÜFEKCİ Ö. K., TÜFEKCİ N. (2019). Lojistik İşletmelerinde Pazar Yönlülük ve Yenilikçilik.. International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), Ağustos 22-24, İstanbul, 237-241.
       • 38TÜFEKCİ Ö. K., ABUBAKER A. A. I. (2018). Medikal Turizm Kapsamında Büyük Veri Uygulamaları. International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), Aralık 15-16.
       • 39TÜFEKCİ Ö. K., GÜCÜN S. (2018). Etkinlik Pazarlamasında Sosyal Medya Aracılığıyla Bütünleşik Pazarlama İletişimi. International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), Aralık 15-16.
       • 40TÜFEKCİ Ö. K., MERT A. (2018). Yaş Sebze ve Meyve Üreticilerinin Pazarlama Faaliyetlerinin Stratejik Perspektifle Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Silvopastoral Sistemler ve Konargöçer Toplumlar Sempozyumu, Ekim 22-24.
       • 41TÜFEKCİ Ö. K., SARIYILDIZ Ö. (2018). Gül Üreticilerinin Gül Turizmine Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Mayıs 11-13.
       • 42TÜFEKCİ Ö. K., EDİNSEL S. (2018). Banka Çalışanlarının Kişilik Özelliklerinin İncelenmesine Yönelik Samsun Bankalarında Bir Araştırma. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Mayıs 11-13.
       • 43TÜFEKCİ Ö. K., MERT A. (2017). USE OF AGRICULTURAL MARKETING RISK STRATEGIES FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL ECONOMICS: A QUALITATIVE RESEARCH IN ANTALYA. 7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education (ICoSReSSE), Ekim 13-15.
       • 44TÜFEKCİ Ö. K., TÜFEKCİ N., KALKAN G. (2016). Eğirdir Mutfağının Marka Kimlik Unsurlarının Değerlendirilmesi Menülere İlişkin Bir İçerik Analizi. Uluslararası Multidisipliner Konferansı (IMUCO 2016), Nisan 21-22, Antalya, 218-225.
       • 45TÜFEKCİ N., TÜFEKCİ Ö. K., EKİCİ Ç. (2016). Hastane Yöneticilerinin Kurumsal İtibar Algısı Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği. VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Mart 1-4, ANTALYA, 477-486.
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1TÜFEKCİ Ö. K. (2019). A Research on Service Quality in Health Tourism.. 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, Haziran 20-23, 936-936.
        • 2TÜFEKCİ Ö. K. (2019). A Research on Service Quality in Health Tourism. 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, Haziran 20-23.
        • 3TÜFEKCİ Ö. K., TÜFEKCİ N., KALKAN G. (2017). A Research on the Competitiveness Analysis of Tourism Sector. International Academy of Science, Technology, Engineering and Management (IASTEM) Conference, Aralık 17-18.
        • 4TÜFEKCİ Ö. K., GÖKSU H., KALENDEROĞLU M. E., BAŞ M. (2017). Atlas Jet’in Rekabet Avantajı Elde Etmesinde Deneyimsel Pazarlamanın Rolü: Uçan Bayan Aşçılar. International Conference on Multidisciplinary Sciences, Kasım 25-26, ANKARA, 3-3.
        • 5TÜFEKCİ Ö. K. (2017). Görsel Kimlik Unsurlarının Şehir Markaları Oluşturmadaki Rolü: Manisa Markası Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Manisa Sempozyumu, Ekim 26-28.
        • 6TÜFEKCİ Ö. K., GÜCÜN S. (2017). ETKİNLİK PAZARLAMASININ BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ KAPSAMINDA ROLÜNÜN İNCELEMESİ. 7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education (ICoSReSSE), Ekim 13-15.
        • 7TÜFEKCİ Ö. K., ABUBAKER A. A. I. (2017). Big Data for Competitive Advantage in Business. 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Ekim 5-7, 206-207.
        • 8JABBARLI F., TÜFEKCİ Ö. K. (2017). From Socialism to Capitalism Changing Organizational Culture and Organizational Structures: Azerbaijan Example. 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Ekim 5-7, 81-84.
        • 9TÜFEKCİ Ö. K., BAŞ M. (2017). TURİZM VE AŞÇILIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN UYGULAMA YERLERİNDEKİ SANAL KAYTARMA EĞİLİMLERİ. 6th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Mayıs 12-14.
        • 10TÜFEKCİ Ö. K., KALKAN G. (2017). KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE HİZMET VERMEYE YATKINLIĞI BELİRLEMEYE YÖNELİK YİYECEK İÇECEK DEPARTAMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 6th ICoSReSSE International Conference of StrategicResearch in Social Science and Education, Mayıs 12-14.
        • 11TÜFEKCİ Ö. K., GÖKSU H., KALKAN G. (2017). THE REGION OF SARKIKARAAGAC’S LOST LOCAL DISHES, WITH INNOVAIVE WORK TO RESTORATION AND BRING INTO LOCAL CUISINE. 6th ICoSReSSE International Conference of StrategicResearch in Social Science and Education, Mayıs 12-14.
        • 12TÜFEKCİ Ö. K., AKBAŞ L. (2017). ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE CONSUMER BEHAVIOR EFFECT ON GREEN PRODUCT CONSUMPTION IN THE HEALTH SECTOR. 6th ICoSReSSE International Conference of StrategicResearch in Social Science and Education, Mayıs 12-14.
        • 13TÜFEKCİ Ö. K., GÖKSU H., KALKAN G. (2017). ŞARKİKARAAĞAÇ YÖRESİNİN KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ YÖRESEL YEMEKLERİNİN İNOVATİF ÇALIŞMALARLA YÖRE MUTFAĞINA KAZANDIRILMASI. International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, Mayıs 12-14, Prag.
        • 14TÜFEKCİ Ö. K., MERT A. (2016). An Evaluation of the Strategic Perspective of Marketing Strategies of Fresh Fruit and Vegetable Producers A Research in Serik Antalya. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Ekim 14-16.
        • 15TÜFEKCİ Ö. K., GENCER Y. (2016). An Investigation on the Effect of Purchasing Behavior of Psychological Needs Life Satisfaction and Sport Specific Motivation of Taekwondo Referees. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Ekim 14-16, Antalya.
        • 16TÜFEKCİ Ö. K., GÜCÜN S. (2016). Through The Social Media Integrated Marketing Communication in Event Marketing Effort Congress Tourism Scope of Research. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Ekim 14-16, Antalya.
        • 17TÜFEKCİ Ö. K., GÖKDEMİR A. (2016). A Study on the Evaluation of the Nature Park and Environmental of Ecotourism Potential Gölcük. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Ekim 14-16.
        • 18TÜFEKCİ Ö. K., ŞİMŞEK H. (2016). Impact of Market Orientation and Innovation on Performance in Logistic Business Bursa Example. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Ekim 14-16, Antalya.
        • 19TÜFEKCİ Ö. K., AKBAŞ L. (2016). Green Marketing Role of Marketing Communications A Comparatıve Study for Determining the Perspective of Young Consumers. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Ekim 14-16, 128-128.
        • 20TÜFEKCİ Ö. K., KALKAN G. (2016). Hizmet Sektöründe Çalışmayı Düşünen Turizm Öğrencilerinin Hizmet Kalitesine Bakış Açısını Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma. International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences (IBAD - 2016), Mayıs 19-22.
        • 21DİNÇ M., TÜFEKCİ Ö. K. (2016). Üniversiteli Sporcuların Tüketici Karar Verme Tarzlarında Benlik Kurgusunun Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. International ScientificResearches Congress - Humanity andSocial Sciences (IBAD-2016), Mayıs 19-22.
        • 22TÜFEKCİ N., TÜFEKCİ Ö. K., SİLİNDİR F. (2016). The Effect on Job Satisfaction of Nurses of Executive Nurses Leadership Behaviors. 2. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), Mart 26-27, Kocaeli.
        • 23TÜFEKCİ N., TÜFEKCİ Ö. K., BAŞ M. (2016). Hizmet İşletmelerinin Rekabetçi Üstünlüğünü Belirleyen Bir Yönetsel Beceri Hizmet Verme Yatkınlığını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma. International Management Research Congress, Mart 19-20, Ankara.
         • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1TÜFEKCİ Ö. K., KALKAN G., AKDAĞ İ. (2016). İş Kıyafetlerinin Kurumsal Kimlik Rolü. Sağlık Yönetimi Kongresi, Aralık 1-3.
         • 2TÜFEKCİ Ö. K., KALKAN G. (2016). Sürdürülebilir Mutfak Kültürü Kapsamında Eğirdir Mutfak Kültüründe Yöresel Yiyeceklerin Sürdürülebilirliği. II. Ulusal Sürdürülebilir TurizmKongresi, Ekim 14-16, Antalya.
         • 3TÜFEKCİ Ö. K., KALKAN G. (2016). Sürdürülebilir Mutfak Kültürü Kapsamında Eğirdir Mutfak Kültüründe Yöresel Yiyeceklerin Sürdürülebilirliği. II. Ulusal Sürdürülebilir TurizmKongresi, Ekim 14-16, Antalya.
         • 4TÜFEKCİ Ö. K., KALKAN G. (2016). Sürdürülebilir Mutfak Kültürü Kapsamında Eğirdir Mutfak Kültüründe Yöresel Yiyeceklerin Sürdürülebilirliği. II. Ulusal Sürdürülebilir TurizmKongresi, Ekim 14-16.
         • 5TÜFEKCİ Ö. K., KALKAN G. (2016). Sürdürülebilir Mutfak Kültürü Kapsamında Eğirdir Mutfak Kültüründe Yöresel Yiyeceklerin Sürdürülebilirliği. II. Ulusal Sürdürülebilir TurizmKongresi, Ekim 14-16.
         • 6TÜFEKCİ Ö. K., KALKAN G. (2016). Sürdürülebilir Mutfak Kültürü Kapsamında Eğirdir Mutfak Kültüründe Yöresel Yiyeceklerin Sürdürülebilirliği. II. Ulusal Sürdürülebilir TurizmKongresi, Ekim 14-16.
         • 7TÜFEKCİ Ö. K., KALKAN G. (2016). Sürdürülebilir Mutfak Kültürü Kapsamında Eğirdir Mutfak Kültüründe Yöresel Yiyeceklerin Sürdürülebilirliği. II. Ulusal Sürdürülebilir TurizmKongresi, Ekim 14-16.
          • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
          • 1TÜFEKCİ N., HASAN A., TÜFEKCİ Ö. K. (2015). Hasta Memnuniyeti ve Hastane Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. 1.Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Aralık 4-5, İstanbul, 96-97.
          • 2TÜFEKCİ Ö. K., KALKAN G., TÜFEKCİ N. (2015). ANALYSING OF THE MARKETABILITY OF CUISINE OF EGIRDIR IN TERMS OF BRAND IDENTITY FACTORS AN ANALYSIS WITH IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS. International Conference on Social Sciences and Education Research, Ekim 29-31, ANTALYA, 440-440.
          • 3TÜFEKCİ Ö. K., TÜFEKCİ N., AKBAŞ L., UNCU F. (2015). Turizm İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamalarının Genç Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi Isparta İlinde Bir Araştırma. I.Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2015), Mayıs 28-30, Konya, 560-567.
          • 4BAĞIŞ Y. E., MÜCEVHER M. H., TÜFEKCİ Ö. K. (2014). Spor Tesislerinde Farklı Branşlarda Açılan Kursların Etkinliğinin Ölçülmesi S D Ü Örneği. 1.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Mayıs 21-23, ANTALYA.
          • 5DEMİR Y., TÜFEKCİ Ö. K., TÜFEKCİ N. (2013). Üniversitelerdeki Girişimcilik Yarışmalarının Girişimcilik Kültürüne Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi nde Bir Araştırma. 5th International Congress on Entrepreneurship, Haziran 5-7.
          • 6ÇARIKÇI İ. H., TÜFEKCİ N., TÜFEKCİ Ö. K. (2013). Özel Hastanelerin Örgüt Performansı Farklılıklarının Değerlendirilmesi Isparta İlindeki Özel Hastanelerde Bir Araştırma. 7. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Nisan 10-13.
          • 7TÜFEKCİ Ö. K., TÜFEKCİ N. (2012). Universities Branding Process About Creating Value Through Integrated Marketing Communications. 3rd International Symposium on Sustainable Development ISSD 2012, Mayıs 31-2.
           • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
           • 1TÜFEKCİ Ö. K., GÜVEN Ö., TÜFEKCİ N. (2015). Turizmde Engel Kalmasın Engelli Turizm Pazarına İlişkin Antalya da Bir Araştırma. 16. Ulusal Turizm Kongresi, Kasım 12-15.
           • 2TÜFEKCİ Ö. K., TÜFEKCİ N., MERT A. (2015). Etik Pazarlama Eğitiminin Neresinde Sosyal Pazarlamanın Etik Yönü Ekseninde Temel Pazarlama Kitapları Kapsamında Bir İçerik Analizi. 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran 10-13, 233-235.
           • 3TÜFEKCİ Ö. K., TÜFEKCİ N., ŞİMŞEK H. (2015). Yeşil Pazarlama Stratejilerinin Tüketici Temelli Marka Değerine Etkisi Isparta da Bir Araştırma. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Mayıs 7-9.
           • 4TÜFEKCİ Ö. K., KALKAN G., TÜFEKCİ N. (2015). Eğirdir Destinasyonunun Marka Kimlik Unsurlarının İncelenmesi Gastronomi Kimliğine Yönelik Bir Çalışma. V. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Nisan 17-18.
           • 5TÜFEKCİ Ö. K., TÜFEKCİ N. (2012). Kare Kodların Bütünleşik Pazarlama İletişimi Olarak Kullanım Düzeyi ve Etkinliği. 17. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim 18-21, BALIKESİR, 821-836.
            • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
            • 1TÜFEKCİ Ö. K. (2023). Multidisciplinary Catalyst Research for Education and Social Sciences. SRA Academic Publishing.
            • 2TÜFEKCİ Ö. K. (2023). Multifaceted Academic Perspective: Social Sciences and Humanities Research. SRA Academic Publishing.
            • 3TÜFEKCİ Ö. K. (2023). İş Dünyasının Değişen Arka Planı: Akademiden Sektöre Uzanan Kritik Araştırmalar. SRA Academic Publishing.
            • 4TÜFEKCİ Ö. K., AKBAŞ L. (2022). Sosyal Bilimler Araştırmaları: Çıkarımlar, Bileşenler, Çözümlemeler. SRA Academic Publishing.
            • 5TÜFEKCİ Ö. K., AKBAŞ L. (2022). Contemporary Approaches in Social Science Research. SRA Academic Publishing.
            • 6TÜFEKCİ Ö. K., AKBAŞ L. (2022). Sosyal Bilimler Araştırmaları: Multidisiplinler Değerlendirmeler. SRA Academic Publishing.
            • 7TÜFEKCİ Ö. K. (2021). Multidisciplinary Approaches Based on Architecture and Communication Technology. SRA Academic Publishing.
            • 8TÜFEKCİ Ö. K. (2021). Sosyal Bilimlerde Akademik Değerlendirmeler. SRA Academic Publishing.
            • 9TÜFEKCİ Ö. K. (2021). Academic Evaluations from Multidisciplinary Perspective. SRA Academic Publishing.
            • 10TÜFEKCİ Ö. K. (2020). İnsan ve Çevre: Disiplinlerarası Akademik Perspektif. SRA Ademic Publishing.
            • 11TÜFEKCİ Ö. K. (2020). İş Dünyası Metaforları: Akademik Değerlendirmeler. SRA Academic Publishing.
            • 12TÜFEKCİ Ö. K. (2019). New Horizons in Social Sciences and Humanities. SRA Academic Publishing.
            • 13TÜFEKCİ Ö. K. (2018). Turizm Sektöründe Sürdürülebilirlik Arayışı. SRA Academic Publishing.
            • 14TÜFEKCİ Ö. K., KALKAN G., GÖKSU H. (2018). Küresel ve Yerel Bakış Açısıyla Sosyal Bilimler Araştırmaları. SRA Academic Publishing.
            • 15TÜFEKCİ Ö. K. (2018). Actual Communication Studies. SRA Academic Publishing.
            • 16TÜFEKCİ Ö. K. (2018). Güncel Akademik Araştırmalar: Sosyal Bilimlere Yönelik Stratejik Bakış Açısı. Hiper Yayın.
            • 17TÜFEKCİ Ö. K. (2017). Current Approaches on Business and Economics. SRA Academic Publishing.
            • 18TÜFEKCİ Ö. K. (2017). 7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education (ICoSReSSE) Abstracts Book. SRA Academic Publishing.
            • 19TÜFEKCİ Ö. K. (2017). Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar. SRA Academic Publishing.
            • 20TÜFEKCİ Ö. K. (2017). İletişimde Güncel Yaklaşımlar. Lambert Academic Publishing.
            • 21TÜFEKCİ Ö. K. (2016). Strategic Researches on Social Science. Saarbrücken, Lambert Academic Publishing.
            • 22TÜFEKCİ Ö. K. (2016). Sosyal Bilimlerde Stratejik Araştırmalar. Saarbrücken, Lambert Academic Publishing.
             • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
             • 1TÜFEKCİ Ö. K. (2022). Journal of Applied Tourism Research. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
             • 2TÜFEKCİ Ö. K. (2022). Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
             • 3TÜFEKCİ Ö. K. (2019). Journal of Current Research on Social Sciences, 9(4). SRA Academic Publishing.
             • 4TÜFEKCİ Ö. K. (2019). Journal of Strategic Research in Social Science. SRA Academic Publishing.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
              • 1Spor Sponsorluğunun Pazarlama İletişimi Rolü: Türkiye Okçuluk Fedrasyonunun Konumlandırma Stratejisine Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
              • 2Taekwondo Hakemlerinin İnternetten Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
              • 3İnsan Kaynakları Yönetimi ve Burçlar İlişkisi: İnsan Kaynakları Yöneticileri Tarafından Burçların Yeniden Tanımlanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
              • 4Isparta da Kış Turizmi ve Kış Turizmi Pazarına Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
              • 5Engelli Turizminin Mevcut Durumu ve Engelli Turizm Pazarına İlişkin Öneriler Antalya da Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
              • 6Psikolojik Bağlılık Özdeşleşme Düzeyleri Lisanslı Ürünlere Yönelik Kalite Algısının Taraftarın Satın Alma Niyetine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
              • 7Yeşil Pazarlamanın Pazarlama İletişimi Rolü Genç Tüketicilerin Bakış Açısını Belirlemeye Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma, BAP, Devam Ediyor.
              • 8Taekwondo Hakemlerinin Psikolojik İhtiyaçlarının Yaşam Doyumunun ve Spora Özgü Motivasyonunun Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, BAP, Devam Ediyor.
              • 9Isparta nın Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Ekoturizm Pazarına Yönelik Bir Araştırma, BAP, Devam Ediyor.
               • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
               • 1Sosyal Medyadaki Sosyal Pazarlama Görsellerinin Nöro Bilim ile İncelenmesi: Kovid-19 Pandemisinden Korunabilmeye, Farkındalık Oluşturabilmeye, Strateji Oluşturabilmeye Yönelik Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor.
               • 2Spor Pazarlama Zekâsı Marka Kimliği Yaratma Yeteneklerinin Analizi ve Batı Akdeniz Bölgesi Futbol Taban Birliklerinde Bir Uygulama, BAP, Tamamlandı.
               • 3Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin Markalaştırılması, BAP, Tamamlandı.
                • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Scientific Indexing Services, TÜRKİYE, 2017.
                • 2Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), Index Copernicus, TÜRKİYE, 2017.
                • 3Turkish Journal of Life Sciences, DergiPark, TÜRKİYE, 2016.
                • 4Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, EBSCO, TÜRKİYE, 2016.
                • 5Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, EBSCO, TÜRKİYE, 2016.
                • 6Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, EBSCOHOST, TÜRKİYE, 2016.
                • 7Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, EBSCO, TÜRKİYE, 2016.
                 • Akademik Görevler
                 • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı/ Doçent (2017-...)
                 • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/ Yardımcı Doçent (2016-2017)
                 • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu/Konaklama İşletmeciliği Bölümü/Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2012-2016)
                 • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/ Öğretim Görevlisi (2003-2012)
                  • İdari Görevler
                  • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Arş. Uyg. Merkezi Müdürü (2020-...)
                  • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2018-2021)
                  • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Arş. Uyg. Merkezi Müdürü (2013-2015)
                  • 4Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2010-2011)
                  • 5Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2009-2011)
                  • 6Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2008-2010)
                  • 7Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2004-2005)
                  • 8Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2004-2007)
                   • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                   • 1Pazarlama Ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (Ppad) (Üye) (2014-...)
                    • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                    • 1A Research On The Competıtıveness Analysıs Of Tourısm Sector (2017) IASTEM
                    • 2Gold Research Award -Tourism- (2016) Strategic Researches Academy
                     • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                     • 1Bana Sporu Öğret, Geleceğime Yatırımı İlkokuldan Başlat... (2016-2016) ,Isparta Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü'nün 28.03.2016 Tarihinde Başlayarak 30.11.2016 Tarihinde Son Bulan 4787 Anketin Değerlendirildiği Proje Kapsamında Araştırma, Türkiye
                     • 2Herkes İçin Spor Çalıştayı (2015-2015) ,Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (Thisf) Tarafından Düzenlenen Çalıştay, Türkiye/Ankara
                     • 3Yeşil Pazarlama Stratejilerinin Tüketici Temelli Marka Değerine Etkisi: Isparta’Da Bir Araştırma (2014-2015) ,Yeşil Pazarlama Stratejilerinin Tüketici Temelli Marka Değerine Etkisi: Isparta’Da Bir Araştırma, Türkiye/Isparta
                     • 4Eğirdir Destinasyonunun Marka Kimlik Unsurlarının İncelenmesi: Gastronomi Kimliğine Yönelik Bir Çalışma (2014-2015) ,Eğirdir Destinasyonunun Marka Kimlik Unsurlarının İncelenmesi: Gastronomi Kimliğine Yönelik Bir Çalışma, Türkiye/Isparta
                     • 5Etik Pazarlama Eğitiminin Neresinde? Sosyal Pazarlamanın Etik Yönü Ekseninde Temel Pazarlama Kitapları Kapsamında Bir İçerik Analizi (2014-2015) ,Etik Pazarlama Eğitiminin Neresinde? Sosyal Pazarlamanın Etik Yönü Ekseninde Temel Pazarlama Kitapları Kapsamında Bir İçerik Analizi, Türkiye/Isparta
                      • Verdiği Dersler
                      • 13. Sektör İşletmeciliği (Lisans)
                      • 2Bütünleşik Pazarlama İletişimi
                      • 3Bütünleşik Pazarlama İletişimi (Lisansüstü)
                      • 4Customer Relationship Management İn Hotel Business
                      • 5Genel Pazarlama
                      • 6Girişimcilik
                      • 7Girişimcilik (Lisans)
                      • 8Halkla İlişkiler (Lisans)
                      • 9İnsan Kaynakları Yönetimi (Lisans)
                      • 10İşletme Bilimine Giriş
                      • 11İşletme Bilimine Giriş (Lisans)
                      • 12Konaklama İşletmelerinde Stratejik Yönetim
                      • 13Pazarlama Araştırması
                      • 14Pazarlama Zekâsı (Lisansüstü)
                      • 15Spor Pazarlaması
                      • 16Stratejik Değerleme Ve Vaka Analizi (Lisans)
                      • 17Teknoloji Ve İnovasyon Yönetimi
                      • 18Turizm İşletmeciliği (Lisans)
                      • 19Turizmde Rekabet Stratejileri
                      • 20Yönetim Ve Organizasyon (Lisans)