Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

 

 

A GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

 

 1. Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması.
 2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
 3. Adayların, 18 Eylül 2022, 09 Ekim 2022 ve 06 Kasım 2022 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarına (2022-KPSS Lisans, 2022-Önlisans, 2022-Ortaöğretim) girmiş ve bu sınavlardan ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları KPSSP94, önlisans mezunları KPSSP93 ve lisans mezunları KPSSP3 puanı kullanılacaktır.
 4. Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin b fıkrasına eklenen Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 5. Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifikalara ilanın yayımlandığı tarihden önce sahip olmaları gerekmektedir.
 6. Adaylar hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.
 7. Kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 8. Adayların görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 9. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(Askerliği yapmış veya tecil ettirmiş olmak.)

 

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

 1. Adaylar başvurularını aşağıda belirtilen tarihlerde Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Adaylar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr adresine e-devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvurmak istediği ilanı seçip ve varsa istenen belgeleri [(Mezuniyet belgesi, Sertifika, 2022 KPSS (B) sınav sonuç belgesi, Tecrübe Belgesi (Hizmet Belgesi, SGK Hizmet Dökümü Belgesi, vb.), Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, Boy/kilo gösterir sağlık raporu] ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında online başvurularını tamamlamış olacaklardır.
 3. Adaylar tarafından online başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).
 4. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 

 

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1-  Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) grubu sınavlarından (KPSSP94, KPSSP93 ve KPSSP3) puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada atanmaya hak kazanacaktır.) göre atanmaya hak kazanan adaylar ile ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri ve diğer şartlar) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde  https://ik.isparta.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak öğrenilebilecektir. Ayrıca asil ve yedek kazanan adayların listesi Üniversitemiz www.isparta.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir tebligat yapılmayacaktır.

 1. İlan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır. 
 2. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

D- BAŞVURU İÇİN YÜKLENECEK BELGELER

Sıra No

İstenilen Belgeler

Açıklama

1

Mezuniyet Belgesi

e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu çıktı.

2

2022 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi

Belgede “Sonuç Belgesi” kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.

3

Tecrübe Belgesi (Hizmet Belgesi veya SGK Hizmet Döküm Belgesi)

e-Devlet üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi.

(Tecrübenin belirlenebilmesi için belge üzerinde meslek kodunun bulunması gerekmektedir.)

4

Yabancı Dil Belgesi

Belgede “Sonuç Belgesi” kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.

5

Sertifikalar

İlanının yayımlandığı tarihden önce alınmış olması gerekmektedir.

6

Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar en az 6 ay geçerliliği olan Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını arkalı önlü yükleyeceklerdir. (Atanmaya hak kazanan adaylardan aslını ibraz etmeleri istenecektir.)

7

Boy/Kilo Gösterir Sağlık Raporu

Sağlık Kuruluşlarından alınacaktır.(Koruma ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonuna müracaat edecek adaylar)

 

 

Başvuru Tarihleri:

Başvuru Başlangıç Tarihi    : 30/11/2022 (Mesai Başlangıcı 08:30’da)

Başvuru Bitiş Tarihi             : 16/12/2022 (Mesai Bitimi 17:30’da)

 

 

İletişim Telefon Numaraları:

0246 2146060 - 0246 214 6055

 

Yayın Tarihi: 30.11.2022
Okunma Sayısı: 12802
Yayınlayan: ISUBU Basın