KİŞİSEL BİLGİLER
Betül BAHADIR
Adı Soyadı Doç. Dr. Betül BAHADIR
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta betulgurer@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 14.6.2002
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ) 16.8.2006
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TARIM EKONOMİSİ (DR) 3.1.2013
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1BAHADIR B. (2023). Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Alanında Uluslararası Araştırma ve Değerlendirmeler - Aralık 2023 - Cilt 2. Ankara, (pp. 145-164). Serüven Yayınevi.
 • 2BAHADIR B. (2023). Tarımda Yükselen Trendler. Ankara, (pp. 49-82). İKSAD Yayınevi.
  • Alanında ulusal yayınlanan diğer türlerde kitap
  • 1YAVUZ G. G., MİRAN B., GÜRER B., YÜKSEL N. Y., DEMİR A. (2016). Buğday Dane Mısır Ve Çeltik Üretiminde Fark Ödemesi Desteklerinin Etkisi. Ankara, TEPGE.
  • 2ÖREN M. N., ALEMDAR T., PARLAKAY O., Yılmaz H., SEÇER A., GÜNGÖR C., Yaşar B., Bahadır B. (2010). Adana İlinde Arıcılık Faaliyetinin Ekonomik Analizi. Ankara, TEAE.
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1GÜNGÖR S., BAHADIR B. (2024). IMPACT OF COMMUNITY-BASED SHEEP BREEDING PROGRAMME ON FARM’S PROFITABILITY AND LAMB MORTALITY: THE CASE OF THE AKKARAMAN BREED. Journal of Animal and Plant Sciences-JAPS, 34.https://doi.org/10.36899/JAPS.2024.2.0734
   • 2GÜRER B. (2021). The effect of socio-economic inequalities and dietary diversity on the food insecurity levels of urban households: a case study of Niğde province, Turkey. Progress in Nutrition, 23, 1-12.
   • 3GÜRER B. (2020). The impacts of agricultural support on enhancing the efficiency, competitiveness and sustainability of sheep breeding: The case of Niğde and Aksaray provinces, Turkey. SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, 18.https://doi.org/10.5424/sjar/2020184-16031
   • 4ALEMDAR T., BAHADIR B., ÖREN M. N. (2010). Cost and Return Analysis and Technical Efficiency of Small Scale Milk Production A Case Study for Cukurova Region Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9, 744-847.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1NAZARI M., BAHADIR B. (2023). An Investigation of Consumers' Consciousness Level About Food Safety in Milk and Dairy Consumption in Urban Area of Niğde Province. Eurasian Journal of Food Science and Technology, 7, 105-119.
    • 2GÜRER B. (2020). Investigation of the Lagged Effects of Livestock Supports on the Animal Production Value in Turkey. Eurasian Journal of Agricultural Research, 4, 144-156.
    • 3ÖZER O. O., GÜRER B., TAŞKAYA T. B., KAN M. (2019). Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Gerçekleşen Tarife Dışı Engellerin Düzeyinin Hesaplanması. Tarım Ekonomisi Dergisi, 25, 185-194.https://doi.org/10.24181/tarekoder.603789
    • 4GÜRER B., AKYOL E. (2018). An empirical analysis of technical efficiency determinants in beekeeping farms: evidence and policy implications from Niğde Province, Turkey. Journal of Agriculture and Environment for International Development, 2, 343-359.
    • 5GÜRER B., AKYOL E. (2018). Tüketicilerin Bal Tüketiminde Gıda Güvenilirliği Bilincinin İncelenmesi: Niğde İli Örneği. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 6, 1303-1310.https://doi.org/https://doi.org/10.24925/turjaf.v6i10.1303-1310.1744
    • 6GÜRER B., TÜRKEKUL B., ÖREN M. N., ABAY C. F., ÖZALP B. (2017). The Impact of Turkish Agricultural Policy on Competitiveness of Cotton Production. International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models, 2, 20-30.https://doi.org/10.4018/IJFBMBM.2017010102
    • 7ABAY C. F., TÜRKEKUL B., ÖREN M. N., GÜRER B., ÖZALP B. (2017). Türkiye’de Üreticilerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu Üzerine İnceleme. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3, 130-136.
    • 8ÖREN M. N., BAHADIR B. (2005). Türkiye'de ve OECD Ülkelerinde Hayvansal Ürün Politikaları ve Bu Politika Sonucu Ortaya Çıkan Transferler. Hayvansal Üretim Dergisi, 46.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1UYSAL Ş., GÜRER B. (2023). Çiftçilerin İklim Değişikliği Algı Ve Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Ölçeğin Geliştirilmesi: Üzüm Üreticileri Örneği. Bahçe, 521, 434-442.
     • 2GHAFARI S., BAHADIR B. (2023). Kırsal Kesimde Hanehalkı Gıda Güvencesizliği ve Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi: Niğde İli Örneği. Tarım ekonomisi araştırmaları dergisi (tead), 9, 206-222.https://doi.org/10.61513/tead.1389201
     • 3GÜNGÖR S., GÜRER B. (2022). Niğde İlinde Koyun Yetiştiriciliği Faaliyetine Yer Veren İşletmelerin Halk Elinde Hayvan Islahı Projesine Yönelik Görüşleri. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi (TURJAF), 10, 1688-1696.https://doi.org/10.24925/turjaf.v10i9.1688-1696.5239
     • 4GÜRER B., ULUTAŞ Z. (2021). TR71 Bölgesinde İşletmelerin Koyun Yetiştiriciliği Faaliyetine Devam Etme Olasılığını Etkileyen Faktörlerin Analizi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 36, 63-72.https://doi.org/10.7161/omuanajas.773460
     • 5GÜRER B. (2021). Türkiye'de Nüfusun Yeterli ve Dengeli Beslenmesi Açısından Hayvansal Gıda Arz ve Talebinin Değerlendirilmesi. Gıda, 46, 1450-1466.https://doi.org/10.15237/gida.GD21083
     • 6PARLAKAY O., Yılmaz H., Yaşar B., SEÇER A., BAHADIR B. (2008). Türkiye de Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Durumu ve Trend Analizi Yöntemiyle Geleceğe Yönelik Beklentiler. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22, 17-24.
      • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1GÜRER B. (2021). Covid-19 ve Küresel Gıda Güvencesi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tarım ve Mühendislik Dergisi, , 19-22.
      • 2GÜRER B., ÖREN M. N. (2013). Türkiye de Hayvansal Ürünlerde Gıda Güvencesinin Analizi. Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29, 124-133.
       • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
       • 1BAHADIR B., ÖREN M. N. (2006). Çukurova Bölgesinde ve Ulusal Bazda Pamuk Üretiminin Rekabet Edebilirliği Politika Analizi Matrisi Yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21, 83-92.
       • 2Baran Y., BAHADIR B. (2006). Türkiye de Biyodizel Üretim Olanakları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21, 51-58.
        • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1ATASEVEN Y., ARISOY H., GÜRER B., DEMİRDÖĞEN A., ÖREN M. N., OLHAN E. (2020). Küresel Tarım Politikaları ve Türkiye Tarımına Yansımaları. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Ocak 13-17, Ankara, 11-36.
        • 2GÜRER B., ÖREN M. N. (2012). Türkiye'de Gıda Fiyatlarının Kırsal ve Kentsel Kesimde Yoksulluk ve Gıda Güvencesi Üzerine Etkisi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül 5, Konya, 877-886.
        • 3PARLAKAY O., Yılmaz H., YAŞAR B., SEÇER A., GÜRER B. (2008). Türkiye'de Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Durumu ve Trend Analizi Yöntemiyle Geleceğe Yönelik Beklentiler. VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Haziran 25-27, Bursa.
        • 4ÖREN M. N., ALEMDAR T., GÜRER B. (2008). Türkiye'de Tarım Politikalarının Gıda Güvencesi Üzerine Etkisi. VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Haziran 23, Bursa, 46-57.
        • 5GÜRER B., ÖREN M. N., YAŞAR B. (2006). Uluslararası Politikalar ve AB Tarama Sürecinde Türk Tarımı ve Politikaları. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül 13, Antalya, 149-159.
         • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1ŞEKEROĞLU A., DUMAN M., GÜRER B., ŞENTÜRK Y. E. (2019). Afyonkarahisar Yumurta Tavukçuluğunun Güncel Durumu ve Sorunları ile Gelecek Stratejisi. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019, Nisan 20-22, AFYONKARAHİSAR, 3-8.
         • 2GÜRER B., AKYOL E. (2018). The Consumption and Consumer Preferences of Poultry Meat and Egg:The Case of The University of Niğde Ömer Halisdemir. International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’xx2018, Mayıs 9-12, Niğde, 186-190.
         • 3ÖREN M. N., GÜRER B., ABAY C. F., TÜRKEKUL B., ÖZALP B. (2017). Assessıng Impact of Government Policies on The Competitiveness of Turkish Corn Production. International Conference on Food and Agricultural Economics, Nisan 27-28, ALANYA, 9-16.
         • 4ABAY C. F., TÜRKEKUL B., ÖREN M. N., GÜRER B., ÖZALP B. (2017). Türkiye'de Üreticilerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu Üzerine İnceleme. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series, Mart 4, Edirne.
         • 5OCAK S., GÜRER B., KARACA Ö. B. (2016). A framework on vulnerability analyses of Southeast Asian countries on goat husbandry to climate change and food security. 1st International Conference on Tropical Animal Science and Production (TASP 2016), Temmuz 26-29, Bangkok, 189-193.
         • 6TAŞDAN K., ALBAYRAK M., GÜRER B., ÖZER O. O., albayrak k., GÜLDAL H. T. (2014). Geleneksel Gıdalarda Tüketicilerin Gıda Güvenliği Algısı Ankara İli Örneği. 2. International Davraz Congress, Mayıs 29-31.
         • 7OCAK Y. S., GÜRER B., Güney O., KOLUMAN N. (2008). Present Situation of Goat Production Sector and Economic Policies of Small Ruminants in Turkey. The 37th International Session of Scientific Communications of the Faculty of Animal Science, Kasım 5-7, Bucharest, 268-274.
          • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1GÜRER B., AKYOL E. (2017). Determinants of Technical Efficiency in Bee-Keeping Farms in Nigde Province, Turkey: An Analysis of EfficiencyUsing Data Envelopment Analysis. 45. APIMONDIA Beekeeping Congress, Eylül 29-4, İstanbul.
          • 2TÜRKEKUL B., ABAY C. F., GÜRER B., ÖZALP B., ÖREN M. N. (2017). Sustainability of cotton production in Turkey: An analysis of efficiency using data envelopment analysis. 2nd International Balkan Agriculture Congress, Mayıs 16-18, TEKİRDAĞ, 467.
          • 3TÜRKEKUL B., ABAY C. F., GÜRER B., ÖREN M. N., ÖZALP B. (2016). The Impact of Turkish Agricultural Policy on Competitiveness of Oilseed Sunflower in WesternMarmara Region Turkey. 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Eylül 26-28, Bursa, 8.
          • 4GÜRER B., ÖREN M. N., TÜRKEKUL B., ABAY C. F., ÖZALP B. (2016). The Impact of Turkish Agricultural Policy on Competitiveness of Cotton Production. 158th AEEA Seminar, Eylül 7-9, Crete.
           • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
           • 1GÜRER B., OCAK Y. S. (2009). Market, Policies and Regulations of Milk and Dairy Products in Some OECD Countries and Turkey. 17th International Congress of Mediterrranean Federation for Health and Production of Ruminants, Mayıs 27, Perugia.
            • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
            • 1GÜRER B., OCAK Y. S. (2008). Türkiye’de Süt ve Süt Ürünlerinde Gıda Güvenirliği. VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Haziran 23-25, Bursa.
            • 2GÜRER B., OCAK Y. S., GÜNEY O. İ. (2007). Türkiye'de Bölgeler Bazında Keçi Yetiştiriciliği Ekonomisi ve Hayvancılık Politikaları. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül 5, Van.
             • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
             • 1OCAK Y. S., GÜRER B., Güney O. (2007). Geleneksel Keçi Yetiştiriciliği ve Kırsal Kalkınma. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül 5, Van.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
              • 1Niğde ve Aksaray İllerinde Koyun Yetiştiriciliği Faaliyetlerinin Etkinlik Analizi ve Yapısal Özellikleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2021, Tamamlandı.
              • 2Bölgesel ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Olası Etkilerinin Analizi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2018, Tamamlandı.
              • 3Buğday Çeltik ve Mısır Üretiminde Fark Ödemesi Desteklerinin Etkisi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2014, Tamamlandı.
               • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
               • 1Türkiye’de üzüm üreticilerinin iklim değişikliğine ilişkin düşünceleri, risk algıları ve uyum davranışlarının araştırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2023, Tamamlandı.
               • 2Türkiye de Uygulanan Tarım Politikalarının Bazı Tarımsal Ürünlerin Rekabet Düzeyine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
               • 3Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirme ve Elma, Kiraz, Üzüm ve Çilek Meyvelerinin Değer Zinciri Araştırma ve Etüt Projesi, Kalkınma Bakanlığı, 2017, Tamamlandı.
               • 4Adana İlinde Arıcılık Faaliyetinin Ekonomik Analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2009, Tamamlandı.
                • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
                • 1Pilot ÇMVA Sisteminin Yaygınlaştırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Projesi , NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, Avrupa Birliği, 2012, Tamamlandı.
                 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                 • 1The Agricultural Science and Technology Indicators ASTI , Diğer (Uluslararası), 2014, Tamamlandı.
                  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                  • 1Turkish Journal of Agrivulture - Food Sicence and Technology, Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Cosmos Impact Factor (Cosmos), Index Copernicus (ICI), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), National Library of Australia (TROVE), Scientific Indexing Services (SIS), Universal Impact Factor (UIF) , Advanced Science Index (ASI), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) , Global Impact quality Factor (GIF), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), WorldCat libraries(WorldCat), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),, TÜRKİYE, 2017.
                   • Akademik Görevler
                   • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ Doçent (2022-...)
                   • 2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi/Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi/Hayvansal Üretim Ve Teknolojileri Bölümü/ Doktor Öğretim Üyesi (2016-2022)
                   • 3Çukurova Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2005-2008)
                    • İdari Görevler
                    • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2023-...)
                    • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2022-...)
                    • 3Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2018-...)
                    • 4Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Erasmus Bölüm Koordinatörü (2016-...)
                    • 5Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2016-...)
                     • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                     • 1“Tarımsal Desteklerin İzleme Ve Değerlendirmelerinin Yapılması Kapsamında Yol Haritasının Oluşturulması Ve Uygulama Metodolojilerinin Belirlenmesi Çalıştayı (2019-2019) ,Tarım Ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarafından 2019 Yılı Yatırım Programı Kapsamında Tarımsal Desteklemelerin İzleme Ve Değerlendirilmesi Projesi İle Yıllık Program "311-A Ülke İhtiyaçları, Çiftçi Geliri İle Bitki Deseni Ve Su Varlığı Çerçevesinde, Havza Bazında, Etki Analizleri Dikkate Alınarak Tarımsal Destekler Yeniden Düzenlenecektir" Tedbiri Yürütülmektedir. Bu Kapsamda İlgili Genel Müdürlük Tarafından, Gerekli Eylemleri Gerçekleştirme Amacıyla Tarımsal Desteklerin İzleme Ve Değerlendirmelerinin Yapılması Kapsamında Yol Haritasının Oluşturulması Ve Uygulama Metodolojilerinin Belirlenmesine Yönelik Düzenlenen Çalıştay Da Görev Aldım.,
                     • 2Iıı. Tarım Orman Şurası (2019-2019) ,Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın Kısa, Orta Ve Uzun Dönem Stratejilerinin Belirlenmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Gerçekleştirilen Şura Kapsamında Tarımsal Destekleme Politikaları Çalışma Grubuna Toplantılarına Katılım Sağlandı.,
                     • 3Uzmanlarla Era-Net Fosc Projesi Kapsam Belirleme Çalıştayı (2019-2019) ,Tarım Ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğünün Ortak Olarak Yer Aldığı İklim Değişikliği Ve Gıda Sistemleri Era-Net Cofund Projesi- (Climate Change And Food Systems Era-Net Cofund Project-Era-Net Fosc) Kapsamında, Projeye Dahi Olan Ülkeler Kapsamında Yeni Teklif Edilecek Era-Net Fosc Projelerinin Konu Ve Kapsamının Belirlenmesine Yönelik Çalıştaya Katılım Sağlandı. Çalıştay Kapsamında Ele Alınan Programın Genel Amacı, Gıda Sistemleri Ve İklim Değişikliği İle İlgili Kilit Konularda Bölgesel Düzeyde Eylem Ve Karar Vermeyi Mümkün Kılmak Ve Güçlendirmektir. Bu Kapsamda Avrupa, Latin Amerika Ve Karayipler İle Afrika Kıtalarındaki Ulusal Finansman Kuruluşlarının Tarım Ve Gıda Sektörlerindeki Bölgesel Önceliklerine Odaklanan Konularda Araştırma Projeleri Geliştirmek, Uygulamak Ve Uluslararası İşbirliği Yapmak İçin Fırsat Oluşturmak Amaçlanmıştır. ,
                     • 4Karaman Elma Çalıştayı (2019-2019) ,Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İşbirliği İle Birlikte Düzenlenen Çalıştay Kapsamında, Konusunda Uzman Akademisyenlerin Katılımıyla Türkiye Toplam Elma Üretimi Bakımından Önemli Paya Sahip Olan Isparta, Karaman, Konya Ve Niğde İllerindeki Elma Yetiştiriciliğinin Sosyo-Ekonomik Boyutu, Yetiştirilme Teknikleri, Hastalıkları, Üretimi Ve Pazarlanması Konusunda Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Tartışılmıştır.,
                     • 5Niğde'de Birlik Ve Kooperatifler Çalıştayı (2017-2017) ,Niğde Valiliği Koordinasyonunda, Niğde İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü İle Ahiler Kalkınma Ajansı Tarafından İlde Faaliyet Gösteren Tarımsal Birlik Ve Kooperatiflerin Temsilcilerinin Katılımıyla Düzenlenen 'Kooperatif Ve Birlik Çalıştayı" Nda "Niğde İlinde Tarımsal Kooperatifler Ve Birlikler" Başlıklı Sunum Gerçekleştirildi. ,
                     • 6I. Elma Çalıştayı (2017-2017) ,Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkez Müdürlüğü İle Alma-Ata Teknik Tarım İşbirliği Kapsamında Düzenlenen Çalıştay Kapsamında, Niğde İlinde Elma Yetiştiriciliğindeki Güncel Gelişmeler Tüm Yönleriyle Ele Alınmış Olup, Çalıştay Kapsamda Niğde İlinde Elma Yetiştiricilerinin Örgütlenmesi, Elmanın Pazarlaması Ve Sektörün Rekabetini Etkileyen Faktörlerin Ele Alındığı Bir Sunum Gerçekleştirdim. ,
                     • 7Tarım Bilimlerinde Tübitak Proje Hazırlama, Yazma Ve Yönetme Eğitimi (2014-2014) ,Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Koordinasyonunda Tarım Bilimler Alanında Tübitak Proje Hazırlama Ve Yazma Eğitimi,
                     • 8Socio-Economic Impact Analysis Of Policy Options By Means Of Value Chain Analysis (Vca) Approach Introduction To Cost And Benefit Analysis Of Policies (2013-2013) ,Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü (Fao) Uzmanları Tarafından Verilen Değer Zinciri Eğitimi.,
                     • 9Spss Veri Madenciliği Temel Eğitimi (2010-2010) ,Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tarafından Organize Edilen Spss Veri Madenciliği Ve Kullanımına Yönelik Eğitim,
                     • 10Proje Döngüsü Yönetimi Ve Ab Fonlarının Kullanımı (2010-2010) ,Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Uzmanları Tarafından Proje Döngüsü Yönetim, Ab Fonlarının Kullanımı Ve Ab Projelerinin Hazırlanmasına Yönelik Eğitim. ,
                     • 11Taıex Seminer "Rıca Tests And Farm Accountancy Data Network (Fadn)" (2010-2010) ,Ziyaretin Ana Amacı Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (Çmva) Sistemi Uygulamalarında Örnekleme Ve Standart Çıktı Hesaplamalarını Yeni Üye Bir Ülkede Görmek Ve Merkezi Brüksel’De Bulunan Avrupa Birliği Komisyonu Çmva Biriminde Veri Testlerin Nasıl Gerçekleştiğini İncelemektir. Polonya’Da Yapılan Çalışmalarda İse, Polonya Çmva Sistemi, Çmva Örnekleme Planı Ve İşletme Seçimi, Standart Çıktı Hesaplamaları Ve İşletme Tipolojilerinin Belirlenmesi İle Çmva Verilerinin Brüksel’Deki Rıca Sistemine Gönderilerek Test Edilmesi Konuları Üzerinde Duruldu. ,
                     • 12Avrupa Birliği Temel Eğitim Kursu (2010-2010) ,Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Tarafından Avrupa Birliği Tarihçesi, Kurumları, Politikaları İle İlgili Temel Eğitim Programı.,
                     • 13Ewto: The Multilateral Trade Agreements (2009-2009) ,Dünya Ticaret Örgütü Tarafından Eğitim Ve Teknik İşbirliği Kapsamında Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalarına Yönelik Düzenlenen Uzaktan Eğitim Kursu.,
                     • 14Advanced Courses (2008-2008) ,“Agri-Environmental And Development Indicators As Tools For Sustainable Rural Management”,
                     • 15Yaz Stajı (2001-2001) ,Summer Training Course,
                      • Verdiği Dersler
                      • 1Apt6131 Agricultural Business Management
                      • 2Apt6137 Agricultural And Food Policy Analysis
                      • 3Apt6138 Agricultural Project Planning Appraisal
                      • 4Apt6140 Applications Of Multivariate Analysis
                      • 5Apt7110 Livestock Policies İn Turkey And World
                      • 6Apt7111 Agricultural Efficiency And Competitiveness
                      • 7But1004 Agricultural Economy
                      • 8But4029 Entrepreneurship
                      • 9Enf1021 Temel Bilgisayar
                      • 10Hut1004 Agricultural Economy
                      • 11Hut1006 Introduction To Animal Science
                      • 12Hut2007 Farm Management And Business
                      • 13Hut3012 Agricultural Entreprises And Planning
                      • 14Hut3033 Sustainable Animal Production
                      • 15Hut4016 Livestock İn Turkey And World
                      • 16Hut6131 Tarımsal İşletme Yönetimi
                      • 17Hut6134 Tarımsal Proje Planlama Değerlendirme
                      • 18Hut6140 Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri
                      • 19Tbt4059 Entrepreneurship
                      • 20Tgm1004 Agricultural Economy