KİŞİSEL BİLGİLER
Ali DALGIÇ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ali DALGIÇ
Birimi Turizm Fakültesi
Bölüm Turizm Rehberliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta alidalgic@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 3.6.2011
Yüksek Lisans ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 8.1.2014
Doktora MERSİN ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR) 26.9.2018
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1DALGIÇ A., DEMİR M., ERGEN F. D. (2021). Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the Tourism Industry. IGI Global.
 • 2TOKSÖZ K. D., DALGIÇ A., BİRDİR K. (2020). Organizational Behavior Challenges in the Tourism Industry. Hershey PA, (pp. 147-167). IGI Global.
 • 3DALGIÇ A., BİRDİR K. (2020). Handbook of Research on Smart Technology Applications in the Tourism Industry. Hershey PA, (pp. 323-343). IGI Global.
 • 4DALGIÇ A., BİRDİR K. (2020). Festival and Event Tourism Impacts. Abingdon, Oxon, (pp. 181-191). Routledge.
 • 5DALGIÇ A., BİRDİR K. (2020). Impact of ICTs on Event Management and Marketing. Hershey PA, (pp. 1-17). IGI Global.
 • 6DALGIÇ A. (2020). Turizmin Geleceği: Yeni Deneyimler. Ankara, (pp. 133-158). Detay Yayıncılık.
 • 7AKGÜNDÜZ Y., DALGIÇ A., ÖZKÖK F. (2019). Kavramlar ve Örneklerle Genel Turizm. Ankara, (pp. 79-104). Detay Yayıncılık.
 • 8TÜRKOĞLU N., DALGIÇ A. (2019). Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences. BURSA, (pp. 67-77). Ekin Publishing House.
 • 9DALGIÇ A., TOKSÖZ D., BİRDİR S., BİRDİR K. (2019). Sustainable Destination Branding and Marketing: Strategies for Tourism Development. Oxfordshire, (pp. 181-189). CAB International.
 • 10BİRDİR K., DALGIÇ A. (2018). Turizm İşletmelerinde Yetenek Yönetimi. Çanakkale, (pp. 101-122). Paradigma Akademi.
 • 11DALGIÇ A., GÜLER O., BİRDİR K. (2018). The Routledge Handbook of Hospitality Marketing. ABINGDON-OXON, (pp. 168-179). Routledge.
 • 12BİRDİR S., DALGIÇ A., BİRDİR K. (2018). The Routledge Handbook of Destination Marketing. Abingdon, Oxon, (pp. 7-15). Routledge.
 • 13BİRDİR S., DALGIÇ A., BİRDİR K. (2018). The Routledge Handbook of Destination Marketing. Abingdon, Oxon, (pp. 71-81). Routledge.
 • 14BİRDİR K., DALGIÇ A. (2018). Yiyecek ve İçecek Yönetimi. Ankara, (pp. 159-178). Detay Yayıncılık.
 • 15DALGIÇ A., TOKSÖZ D., BİRDİR K. (2017). Service Failures and Recovery in Tourism and Hospitality: A Practical Manual. Oxfordshire, (pp. 181-196). CABI.
 • 16DALGIÇ A., BİRDİR K. (2017). Otel İşletmeciliği. Çanakkale, (pp. 312-323). Paradigma Akademi.
 • 17DALGIÇ A., BİRDİR S., BİRDİR K. (2016). Global Issues and Trends in Tourism. Sofia, (pp. 621-631). ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS.
  • Alanında, uluslararası yayınlanan diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1DALGIÇ A. (2019). Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları. Ankara, Detay Yayıncılık.
  • 2DALGIÇ A. (2019). Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları. Ankara, Detay Yayıncılık.
  • 3DALGIÇ A. (2019). Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları. Ankara, Detay Yayıncılık.
  • 4DALGIÇ A. (2019). Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları. Ankara, Detay Yayıncılık.
  • 5DALGIÇ A. (2019). Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları. Ankara, Detay Yayıncılık.
  • 6DALGIÇ A. (2019). Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları. Ankara, Detay Yayıncılık.
  • 7DALGIÇ A. (2019). Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları. Ankara, Detay Yayıncılık.
  • 8DALGIÇ A. (2019). Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları. Ankara, Detay Yayıncılık.
  • 9DALGIÇ A. (2019). Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları. Ankara, Detay Yayıncılık.
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1DALGIÇ A., AKGÜNDÜZ Y. (2022). Relationships among Organizational-Based Self-Esteem, Social Exchange, and Turnover Intention of Hotel Employees: Impact of Job Dedication. Journal of Quality Assurance in Hospitality Tourism, , 1-20.
   • 2DALGIÇ A., BİRDİR K. (2020). Key success factors on loyalty of festival visitors: the mediating effect of festival experience and festival image. Tourism and Management Studies, 16, 28-38.
   • 3TÜRKOĞLU N., DALGIÇ A. (2019). The effect of ruminative thought style and workplace ostracism on turnover intention of hotel employees: The mediating effect of organizational identification. Tourism and Management Studies, 15, 17-26.https://doi.org/10.18089/tms.2019.150302
   • 4AKDAĞ G., GÜLER O., DALGIÇ A., BENLİ S., ÇAKİCİ A. (2018). Do tourists’ gastronomic experiences differ within the same geographical region? A comparative study of two Mediterranean destinations. British Food Journal, 120, 158-171.https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0017
   • 5AKGÜNDÜZ Y., DALGIÇ A., KALE A. (2016). The effects of stress and managers behaviour on the job satisfaction and organisational citizenship behaviour of hotel employees. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 64, 41-62.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1DEMİR M., ŞEN D. Ş., DALGIÇ A., ERGEN F. D. (2021). Impact of COVID-19 Pandemic on the Tourism Industry: An Evaluation from the Hotel Managers' Perspective. Journal of Tourism Theory and Research, 7, 44-57.https://doi.org/10.24288/jttr.857610
    • 2DEMİR M., ŞEN D. Ş., ERGEN F. D., DALGIÇ A. (2021). Covid-19 Sürecinde Tüketicilerin Otel Seçimini Etkileyen Faktörler. International Journal of Social Sciences and Education Research, 7, 82-94.https://doi.org/10.24289/ijsser.857679
    • 3DALGIÇ A., AKGÜNDÜZ Y. (2019). Sosyal ve ekonomik değişimin otel çalışanlarının işe adanmışlık ve işten ayrılma niyetine etkisi. Journal of Tourism Theory and Research, 5, 75-85.
    • 4GÜLER O., DALGIÇ A., BENLİ S., ÇAKİCİ A. (2018). Bilimsel Eğitim Etkinliklerinde Algılanan Performans, Mesleki Kazanım ve Davranışsal Niyet Arasındaki İlişki. The Journal Of Academic Social Science Studies, , 521-540.
    • 5TOKSÖZ K. D., DALGIÇ A., BİRDİR K. (2017). Turizm Sektöründe Yaşanan Krizin İstanbul’da Faaliyet Gösteren 3, 4ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Etkileri ve Çözüm Önerileri. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 67-86.
    • 6GÜLER O., AKDAĞ G., DALGIÇ A., BENLİ S., ÇAKICI A. (2016). Perceptions of Locals Towards Non Mega Sporting Events: A Study of XVII Medıterranean Games in Mersin, Turkey. Revista De Turism, 21, 9-21.
    • 7AKGÜNDÜZ Y., DALGIÇ A., KALE A., KARAKAN H. İ. (2015). Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışlarına Etkisi Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7, 51-65.
    • 8AKDAĞ G., GÜLER O., DURAN A., DALGIÇ A., DÖNMEZ B., BENLİ S. (2015). Büyük Spor Organizasyonlarında Hizmet Kalitesi 17 Akdeniz Oyunlarına Katılan Sporcuların Konaklama Hizmetlerine İlişkin Kalite Algısının Memnuniyetlerine Etkisi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 1-25.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1DALGIÇ A. (2020). İş Güvencesizliği Algısının İş Yaşam Kalitesine Etkisinde İyimserlik ve Kötümserlik Özelliklerinin Aracılık Rolü: Seyahat Acentası Çalışanları Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8, 1922-1942.
     • 2DALGIÇ A., BİRDİR K. (2019). Festival Anahtar Başarı Faktörlerinin Festival Sadakati Üzerine Etkisi: Portakal Çiçeği Festivali Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7, 2718-2738.
     • 3DALGIÇ A., BİRDİR K. (2017). Konaklama İşletmelerinin Kriz Yönetimi Uygulamaları ve Beklentileri: Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 216-235.
     • 4DALGIÇ A., GÜLER O., BİRDİR K. (2016). Tripadvisor com da Yer Alan Restoran Şikâyetlerinin Analizi Mersin ve Hatay da Yöresel Yiyecek Sunan Restoranlara Yönelik Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4, 153-173.
     • 5BİRDİR K., DALGIÇ A., GÜLER O., YUSUF K. (2015). Hüzün Turizmi Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkını Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Deneyimleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3, 12-23.
     • 6DALGIÇ A., BİRDİR K. (2015). Yayla Turizmine Katılan Turistlerin Seyahat Motivasyonları Algılanan Değer Tatmin Düzeyleri Ve Sadakatleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3, 3-17.
     • 7BİRDİR K., DALGIÇ A., KALE A. (2014). Antalya ve Mersin Plajlarında Yapılan Düzenlemelerin Erişebilirlik Kapsamında İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1, 145-158.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1DALGIÇ A., GÜVENÇ A., DEMİR M. (2021). Preferences and Experiences of Bicycle Festival Participants: A Study on Çanakkale Bicycle Festival (Turkey) Participants. MODERN TRENDS IN BUSINESS, HOSPITALITY AND TOURISM, Mayıs 13-14, Cluj.
      • 2DEMİR M., DALGIÇ A., ÇELEBİ H. E. (2021). The Impact of the Innovations on Human Resources Planning in Hotels: The Mediating Role of COVID-19 Measures. MODERN TRENDS IN BUSINESS, HOSPITALITY AND TOURISM, Mayıs 13, Cluj.
      • 3DALGIÇ A., BİRDİR K. (2019). Yeni Bir Alternatif Turizm Çeşidinin Doğuşu ve Yeni Bir Turist Tipi: E-Spor ve Es Turisti. The Third International Congress on Future of Tourism:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2019), Eylül 26-28, Mersin, 147-151.
      • 4DALGIÇ A. (2019). Korku İkliminin Otel Çalışanlarının Pozitifliğine, Yaratıcılığına ve İşbirliğine Etkisi. The Third International Congress on Future of Tourism:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2019), Eylül 26-28, Mersin, 75-82.
      • 5DALGIÇ A., TÜRKOĞLU N. (2019). Müşteri Kaynaklı Sosyal Stresin Otel Çalışanlarının Yaratıcılığına, İşbirliğine ve Örgütsel Gurur Algılarına Etkisi. The Third International Congress on Future of Tourism:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2019), Eylül 26-28, Mersin, 83-91.
      • 6TÜRKOĞLU N., DALGIÇ A. (2019). Zaman Haydutluğu Türleri ve Zaman Haydutluğuna Yönelten Nedenler: Antalya’da Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium, Nisan 19-20, Mersin, 316-322.
      • 7DALGIÇ A., TÜRKOĞLU N. (2019). Otel Çalışanlarının Maruz Kaldıkları Müşteri Kaynaklı Sosyal Stres Faktörlerinin Algılanan Örgütsel Prestije Etkisi. VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium, Nisan 19-20, Mersin, 304-315.
      • 8TÜRKOĞLU N., DALGIÇ A. (2018). Otel Çalışanlarının Sahip Oldukları Ruminatif Düşünce Düşünce Tarzı ve Örgütsel Dışlanmalarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Etkisi. ISAS-2018, Kasım 30-2, Samsun, 779-786.
      • 9DALGIÇ A., TÜRKOĞLU N. (2018). Otel Çalışanlarının İş Becerikliliği ve Polikronisite Eğilimlerinin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Etkisi. ISAS-2018, Kasım 30-2, Samsun, 787-794.
      • 10DALGIÇ A., BİRDİR K. (2018). Festival Anahtar Başarı Faktörlerinin Y Kuşağına Mensup Bireylerin Deneyim Algılarına Etkisi: Portakal Çiçeği Festivali’nde Bir Uygulama. The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Eylül 27-29, Mersin, 66-75.
      • 11DALGIÇ A., BİRDİR K. (2018). Y Kuşağına Mensup Bireylerin Festival Anahtar Başarı Faktörleri Algılarına Göre Segmentlere Ayrılması: Portakal Çiçeği Festivali’nde Bir Uygulama. The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Eylül 27-29, Mersin, 76-82.
      • 12DALGIÇ A., AKGÜNDÜZ Y. (2018). Sosyal ve Ekonomik Değişimin Otel Çalışanlarının İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Eylül 27-29, Mersin, 57-65.
      • 13TOKSÖZ D., DALGIÇ A., BİRDİR K. (2017). Turizm Sektöründe Yaşanan Krizin İstanbul’da Faaliyet Gösteren 3, 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Etkileri ve Çözüm Önerileri. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Eylül 28-30, Mersin, 506-518.
      • 14GÜLER O., DALGIÇ A., Tor K. C. (2017). Gayri Ahlaki Müşteri Davranışı ve Başa Çıkma Taktikleri: Restoran ve Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. The First International Congress on Future of Tourism:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Eylül 28-30, Mersin, 632-645.
      • 15DALGIÇ A., BİRDİR S., BİRDİR K. (2017). Turizm Temalı Fuara Katılanların Motivasyonları, Genel Memnuniyetleri ve Sadakatleri Arasındaki İlişki: Travel Turkey Örneği. The First International Congress on Future of Tourism:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Eylül 28-30, Mersin, 646-655.
      • 16AKGÜNDÜZ Y., Eryılmaz G., DALGIÇ A. (2017). İş Güvencesizliği ve Çalışma Arkadaşı Desteğinin Restoran Çalışanlarının Sosyal Aylaklık Davranışlarına Etkisi. 4th International Congress of Tourism Management Researches, Mayıs 12-14, Kuzey Kıbrıs, 440-454.
      • 17BENLİ S., GÜLER O., DALGIÇ A., AKDAĞ G. (2017). Bilimsel Etkinlik Katılımcılarının Algıladıkları Performans, Memnuniyet ve Davranışsal Eğilimleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 4th International Congress of Tourism Management Researches, Mayıs 12-14, Kuzey Kıbrıs, 633-656.
      • 18BİRDİR K., DALGIÇ A., TOKSÖZ D. (2017). Turizm Sektöründe Yaşanan Krizin Konaklama Sektörüne Etkileri ve Çözüm Önerileri: İstanbul Örneği. 4th International Congress of Tourism Management Researches, Mayıs 12-14, Kuzey Kıbrıs, 92-105.
      • 19GÜLER O., AKDAĞ G., BENLİ S., DALGIÇ A. (2017). Bilimsel Etkinlik Katılımcılarının Motivasyon Kriterleri ve Demografik Özelliklerine Göre Kümelenmesi. 2. Uluslararası Doğu Akdeniz Sempozyumu, Nisan 14-15, Gaziantep, 647-661.
      • 20DALGIÇ A., BİRDİR K. (2016). Etkinliklerin Sınıflandırılması Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Sempozyumu, Mayıs 22-23, Kuzey Kıbrıs, 69-75.
      • 21DALGIÇ A., BİRDİR K., GÜLER O. (2016). İşgören Avukatlığının Çalışanların Rol Çatışmaları ve Rol Belirsizliği Üzerindeki Etkisi: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. 3rd International Congress of Tourism and Management Researches, Mayıs 20-22, Antalya, 1193-1212.
      • 22GÜLER O., BİRDİR K., DALGIÇ A. (2016). Visitors Complaints Towards Milano 2015 EXPO Event. 3rd International Congress of Tourism and Management Researches, Mayıs 20-22, Antalya, 139-152.
      • 23BİRDİR K., UNUR K., DALGIÇ A. (2015). Türkiye ve Dünya da Kamping ve Yeni Bir Turistik Ürün Olarak Glamping. 1. Eurisia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), Mayıs 28-31, Konya, 168-177.
      • 24BİRDİR K., DALGIÇ A. (2015). Satış Elemanlarının Sahip Olduğu Duygusal Emek Davranışlarının İş Streslerine ve İş Doyumlarına Etkisi Antalya Havalimanında Bir Araştırma. 2nd International Congress of Tourism & Management Researches, Mayıs 1-3, Kuşadası, 519-538.
      • 25AKDAĞ G., GÜLER O., OSMAN D., DALGIÇ A., YEŞİLYURT C. (2014). Turizm ve Çevre İlişkisi Türkiye deki Yeşil Otellerin Gözünden Yeşil Otelcilik Uygulamalarının Getirileri. Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Haziran 4-6, Muğla, 258-267.
       • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1DALGIÇ A., BİRDİR K. (2016). Farklı Mesafeler Farklı Beklentilere Neden Olabilir Mi? Yerel Halkın 2016 EXPO Beklentilerinin Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Turizm Kongresi, Ekim 20-23, Muğla, 1395-1405.
       • 2BİRDİR K., DALGIÇ A. (2015). Otel Yöneticilerinin Sahip Olduğu İşgören Avukatlığı Düzeyi ve Hizmetkar Liderlik Davranışlarının Çalışanların DuygusalTükenmişlik Düzeylerine Etkisi. 16.Ulusal Turizm Kongresi, Kasım 12-15, Çanakkale, 963-978.
       • 3BİRDİR K., DALGIÇ A., KALE A. (2014). Antalya ve Mersin Plajlarında Yapılan Düzenlemelerin Erişebilirlik Kapsamında İncelenmesi. 15. Ulusal Turizm Kongresi, Kasım 14-16, Ankara, 290-303.
       • 4ŞEKER F., DALGIÇ A. (2014). Golf Turizmi ve Doğu Akdeniz Bölgesinde Golf Turizmi Potansiyeli. 3.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Nisan 18-18, Mersin, 28-36.
        • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
        • 1DEMİR M., DALGIÇ A., ERGEN F. D. (2021). Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the Tourism Industry. IGI Global.
        • 2BİRDİR K., BİRDİR S., DALGIÇ A., TOKSÖZ K. D. (2020). Impact of ICTs on Event Management and Marketing. IGI Global.
         • Alanında uluslararası yayımlanan kitaplarda yardımcı veya konuk editörlük
         • 1KARADENİZ E., KOŞAN L., TAŞTAN H., DALGIÇ A., BENLİ S., GÜNAY F. (2019). Proceedings Book of 3rd International Congress of Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2019). Mersin Üniversitesi Yayınları.
         • 2KARADENİZ E., KOŞAN L., DÖNMEZ B., GÜLER O., DALGIÇ A., BENLİ S., GÜNAY F. (2018). Proceedings Book of 2nd International Congress of Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018). Mersin Üniversitesi Yayınları.
         • 3GÜLER O., BENLİ S., DALGIÇ A., GÜNAY F., KARADENİZ E., KOŞAN L., BİRDİR K. (2017). Proceedings Book of 1st International Congress of Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017). MERSİN UNIVERSITY.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
          • 1COVID-19 ve Turizm: Salgının Sosyal, Beşerî ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2021, Tamamlandı.
          • 2Turizm Sektöründe Yaşanan Krizin Konaklama Sektörüne Etkileri ve Çözüm Önerileri: İstanbul Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
           • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
           • 1Current Issues in Tourism, SSCI, 2016.
            • Akademik Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği Bölümü/Turizm Rehberliği Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2019-...)
             • İdari Görevler
             • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2020-...)
              • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
              • 1En İyi İkinci Bildiri Ödülü (2017).
              • 2En İyi Bildiri Kategorisinde İkincilik Ödülü (2016).
               • Verdiği Dersler
               • 1Bar Servis Uygulamaları
               • 2Bilimsel Araştırmalarda Spss Kullanımı
               • 3Etkinlik Yönetimi
               • 4Genel Pazarlama
               • 5Girişimcilik
               • 6İnsan Davranışı Ve İletişim
               • 7Marka Yönetimi
               • 8Odalar Bölümü Yönetimi
               • 9Restoran Servis Uygulamaları
               • 10Strategic Management
               • 11Toplantı Ve Etkinlik Yönetimi
               • 12Tur Yönetimi
               • 13Turizm Hukuku
               • 14Turizm Pazarlaması
               • 15Turizm Ve Rekreasyon
               • 16Turizmde Güncel Konular
               • 17Turizmde Tanıtma Ve Reklam Yönetimi