KİŞİSEL BİLGİLER
Musa ÖZTÜRK
Adı Soyadı Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK
Birimi Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Sigortacılık Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta musaozturk@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 6.7.2009
Yüksek Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) (TEZLİ) 23.8.2013
Doktora İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (DR) 7.2.2019
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ÖZTÜRK M. (2021). Fıkhî ve İktisadi Açıdan Salgın Dönemi. Ankara, (pp. 15-62). Fecr Yayınları.
 • 2ÖZTÜRK M. (2020). COVID-19: Küresel Pandeminin Ekonomik ve Mali Etkileri. Ankara, (pp. 49-70). Gazi Kitabevi.
 • 3ŞEN A., ÖZTÜRK M. (2020). Theoretical and Applied Studies on Turkish Economy Vol. 01. Londra, (pp. 211-228). IJOPEC Publication Limited - London.
 • 4ÖZTÜRK M. (2020). Ekonomik Büyümeye Yönelik Ampirik Yaklaşımlar. Ankara, (pp. 11-35). Gazi Kitabevi.
 • 5ÖZTÜRK M. (2020). Küreselleşme ve Ekonomik Krizler. ANKARA, (pp. 61-86). Gazi Kitabevi.
 • 6ŞEN A., ÖZTÜRK M. (2020). MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER ÜZERİNE AMPİRİK ÇALIŞMALAR. Ankara, (pp. 133-170). Gazi Kitabevi.
 • 7ÖZTÜRK M. (2020). TÜRKİYE’NİN GÜNCEL MALİ YAPISI VE YÖNETİMİ: USULLER, ESASLAR VE UYGULAMALARI. Kocaeli, (pp. 135-160). Umuttepe Yayınları.
 • 8ŞEN A., ÖZTÜRK M. (2019). Alternatif Yaklaşımlarla Ekonomik Büyüme. İstanbul, (pp. 1-31). Kriter Yayınevi.
 • 9ÖZTÜRK M. (2019). Macroeconomic Perspectives on Romanian Economy. Arad, (pp. 161-181). Arad : Editura Universitatjii ”Aurel Vlaicu”.
 • 10ÖZTÜRK M. (2019). Macroeconomic Perspectives on Romanian Economy. Arad, (pp. 135-161). Arad : Editura Universitatjii ”Aurel Vlaicu”.
 • 11ÖZTÜRK M., ÖZEK Y. (2019). Turkey in International Arena: Political and Economic Relations. Arad, (pp. 154-173). Arad : Editura Universităţii ”Aurel Vlaicu”.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1ÖZTÜRK M. (2020). Current Debates on Social Sciences Multidisciplinary Studies 4. Ankara, Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ÖZTÜRK M. (2021). Türkiye’de Ekonomik Güven Endeksleri İle Genel Bütçe Gelirleri Arasındaki Etkileşim. Vergi Sorunları Dergisi, , 64-76.
   • 2ÖZTÜRK M. (2020). Türkiye’de Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 20, 497-519.https://doi.org/https://doi.org/10.21560/spcd.vi.578493
   • 3ÖZTÜRK M. (2020). Income Distribution and Social Expenditures in Turkey. Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, 15, 901-912.https://doi.org/https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.43353
   • 4ÖZTÜRK M. (2020). Türkiye’de İşsizlik Histerisi Hipotezinin Geçerliliği: Çok Boyutlu ve Asimetrik Yaklaşım. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15, 4882-4910.https://doi.org/10.26466/opus.725553
   • 5ÖZTÜRK M. (2020). Küreselleşme Sürecinde Ekonomik Büyümenin İşsizlik Türleri Üzerindeki Etkisi. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 45-68.
   • 6ÖZTÜRK M. (2020). Sosyal Harcama Türleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Sosyal Güvenlik Dergisi, 10, 107-124.https://doi.org/10.32331/ sgd.753037
   • 7ÖZTÜRK M., ZEREN F. (2019). Finansal Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: D-8 Ülkeleri Örneği. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, 4, 60-73.
   • 8ÖZTÜRK M., YİĞİT M. (2017). Beklentilerin Fonlar ve Kredilerle İlişkileri: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Katılım ve Konvansiyonel Bankaların Karşılaştırmalı Analizi. JIEF Journal of Islamic Economics and Finance - İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 3, 217-245.
   • 9ÖZTÜRK M. (2017). Adil Ekonomik Düzen’de Artı(k) Değerin Paylaşımı. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12, 149-170.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11715
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ÖZTÜRK M. (2021). An Essay on Inflation Hysteresis in Turkey. Premium E-Journal of Social Sciences, 5, 710-719.
    • 2ÖZTÜRK M. (2021). An Analysis of the Characteristics and Trends of Confidence Indices in Turkey. Uluslararası Finans ve Bankacılık İncelemeleri, 1, 28-35.
    • 3ÖZTÜRK M. (2020). Türkiye’de Güven Endeksleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. TİDSAD Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7, 59-79.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.44033
    • 4ÖZTÜRK M. (2020). D-8 Ülkelerinde Cari Denge ile Ekonomik Büyüme İlişkisi. Strategy International Journal of Middle East Research, 2, 1-21.
    • 5ÖZTÜRK M. (2019). Yapısal Kırılmalar Merkezinde Sosyal Hizmet Harcamalarının Gelişiminin İncelenmesi: Türkiye Örneği. Route Educational and Social Science Journal, 6, 677-684.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1933
    • 6ŞEN A., ÖZTÜRK M. (2019). Yaygın ve Yoğun Marjların Toplam İhracatla İlişkisi: Türkiye Deneyimi. RessJournal - Route Educational And Social Science Journal, 6, 728-739.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1931
    • 7Akkas İ., ÖZTÜRK M. (2016). Türkiye’de İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkilerinin Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9, 1329-1337.
    • 8ÖZTÜRK M., İNAN Ş. (2014). İktisadi Sistemlerde Bölüşüm Sorunu: Alternatif Bir Yaklaşım OlarakOrtaklık Ekonomisi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 5, 24-55.
     • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1ÖZTÜRK M. (2020). COVID-19 Salgınının Makroekonomik Etkileri ve Gelir Dağılımına Yansımaları: İslami İktisadın Önemi ve Çözüm Önerileri. Fıkhi ve İktisadi Yönleriyle Salgın Çalıştayı, Aralık 18-18, Ankara.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ÖZTÜRK M. (2020). Characteristics and Dynamism of Economic Expectations in COVID-19 Process in Turkey. 4. International Human Science Congress, Ekim 16-17, 53-70.
      • 2ÖZTÜRK M. (2017). Beklentilerin İslam İktisadı ve Finansı Kurumları ile İlişkisi: Katılım Bankaları Örneği. INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, Ekim 28-29, İstanbul, 21-30.
      • 3AKBIYIK N., ÖZTÜRK M. (2012). Sivil Toplum ve Sosyal Medya Perspektifinde “Arap Baharı” ve “Wall Street‟i İşgal Et” Eylemleri. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II:Küresel Değişim ve Demokratikleşme, Nisan 19-20, Malatya, 1003-1027.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ÖZTÜRK M. (2020). COVID-19 Sonrası Normalleşme Sürecinde Beklenti Yönetiminin Önemi: Güven Endeksleri ve Şirket Sayıları Üzerinden Bir İnceleme. Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID), Haziran 12-14, İstanbul, 103-103.
       • 2ÖZTÜRK M. (2020). Türkiye’de Finans Hesabı Gelişiminin Dinamikleri. 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Haziran 5-7, Rize, 57-57.
       • 3ÖZTÜRK M. (2020). Döviz Kuru Dalgalanmalarının Net Hata ve Noksan Hesabına Etkisi. 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Haziran 5-7, Rize, 56-56.
       • 4ÖZTÜRK M. (2020). Türkiye’de Enerji Tüketimi ile İşsizlik Oranları İlişkili mi?. 2.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi - 2nd International Congress on Multidisciplinary Social Sciences, Mayıs 6-8, Ankara, 133-133.
       • 5ÖZTÜRK M. (2020). Multidimensional Relationship Between Economic Growth and Energy Consumption in Turkey. 2.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi - 2nd International Congress on Multidisciplinary Social Sciences, Mayıs 6-8, Ankara, 132-132.
       • 6ÖZTÜRK M., KARA İ. (2019). Effect of the Economic Globalization Process on the Unemployment Rates in Turkey. Global Transformation and Differentations - International Migration, Urbanization and Belonging, Nisan 25-27.
       • 7ÖZTÜRK M., TETİK A. (2019). Effect of Social Globalization on Social Expenditure in Turkey. Global Transformation and Differentations - International Migration, Urbanization and Belonging, Nisan 25-27.
       • 8ÖZTÜRK M. (2019). Spiral of Currency, Trade, Proxy, Cold and Hot War: Cyclical Analysis of Globalization. Global Transformation and Differentations - International Migration, Urbanization and Belonging, Nisan 25-27.
       • 9ZEREN F., ÖZTÜRK M., AKBAŞ Y. E., UĞUR A. (2019). D-8 İslam Ülkeleri İçin Küreselleşme ve Finansal Gelişim İlişkisi: Ekonometrik Bir Analiz. 10th Global Islamic Marketing Conference, Nisan 23-25.
       • 10ÖZTÜRK M. (2019). Gelir Dağılımı ve Elektrik Tüketimi İlişkisi. Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi, Nisan 6-7, İstanbul.
       • 11ÖZTÜRK M. (2017). İslami Bir İktisat Modeli Olarak Adil Ekonomik Düzen. INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, Nisan 29-29, İstanbul, 117-117.
       • 12ÖZTÜRK M. (2017). Adil Ekonomik Düzen’de Artı(K) Değerin Paylaşımı. 3. ULUSLARARASI MİLLİ GÖRÜŞ SEMPOZYUMU, Mart 11-12, Ankara, 64-65.
        • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
        • 1ÖZTÜRK M. (2016). Adil Ekonomik Düzen ve Artık Değerin Paylaşımı. Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, Eylül 28-30, Bakü, 104-104.
         • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
         • 1ÖZTÜRK M. (2020). İslami İktisat ve Finans Üzerine Araştırmalar. NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK.
         • 2ÖZTÜRK M. (2020). FİNANSAL DİNAMİKLER - Küreselleşme Sürecinde Finansal Gelişmeler ve Etkileri. NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK.
          • Akademik Görevler
          • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/Bankacılık Ve Sigortacılık Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2019-...)
          • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Dr)/ Araştırma Görevlisi (2016-2019)
          • 3Şırnak Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü/İktisadi Gelişme, Uluslararası İktisat Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2010-2019)
           • İdari Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2019-...)
            • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
            • 1Ines - Güncel Perspektifte Panel Veri Analizi (2017-2017) ,Klasik Panel Veri Analizi Panel Birim Kök Testleri Panel Var Modeli Panel Nedensellik Testleri Koentegrasyon Testleri, Türkiye/Malatya
            • 2Ines - Güncel Perspektifte Zaman Serileri Analizi (2017-2017) ,Zaman Serisi Kalıpları Ve Zaman Serisi Süreçlerinedensellik Analizigeleneksel Koentegrasyontestlerivektör Otoregresif (Var) Modeller Ve Nedensellik Analizleri, Türkiye/Malatya
            • 3Iıss - International Ilem Summer School (2017-2017) ,Lessons Aboutrevival Of Knowledge İn The Muslim Worldmethodological Approaches, Türkiye/İstanbul
            • 4Xv. Uluslararası Ekonomi Yaz Seminerleri 2016 (2016-2016) ,Uygulamalı Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Analiziuygulamalı Doğrusal Olmayan Panel Veri Ekonometrisi, Türkiye/Denizli
            • 5Esam - Araştırmacı Yetiştirme (2008-2010) ,Bilimsel Araştırma Yöntemleridünya Görüşleri Medeniyet Analizlerisiyasal Sistemlerekonomik Sistemler, Türkiye/Ankara
             • Verdiği Dersler
             • 1Dış Ticaret İşlemleri Ve Finansmanı
             • 2Dış Ticaret Ve Kambiyo İşlemleri
             • 3Ekonometri
             • 4Küresel Ekonomik Gelişmeler Ve Türkiye Ekonomisi
             • 5Uluslararası Bankacılık