KİŞİSEL BİLGİLER
Fatma Doğanay ERGEN
Adı Soyadı Doç. Dr. Fatma Doğanay ERGEN
Birimi Turizm Fakültesi
Bölüm Turizm Rehberliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462147106
E-Posta fatmaergen@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK PR. 4.2.2010
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (YL) (TEZLİ) 5.7.2013
Doktora BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR) 30.7.2018
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1AYTAŞ G., ERGEN F. D., AYTEKİN E. (2023). Leadership Approaches in Global Hospitality and Tourism. IGI Global.
 • 2ERGEN F. D. (2021). Ekoturizmi Anlamak. Ankara, (pp. 224-233). Detay Yayıncılık.
 • 3ERGEN F. D. (2021). Turizm İşletmelerinde Liderlik. Ankara, (pp. 303-315). Detay Yayıncılık.
 • 4DEMİR M., DALGIÇ A., ERGEN F. D. (2021). Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the Tourism Industry. Hershey PA, (pp. 664-682). IGI Global.
 • 5ERGEN F. D. (2020). Impact of ICTs on Event Management and Marketing. (pp. 199-215). IGI GOBAL.
 • 6ERGEN F. D. (2020). Turizm İşletmelerinde Negatif Örgütsel Davranışlar 2 (Örnek Olaylarla). (pp. 437-456). Detay Yayıncılık.
 • 7ERGEN F. D. (2020). Hospitality Tourism Managerial Perspectives Practices. (pp. 287-308). Peter Lang.
 • 8ERGEN F. D. (2020). Türk Turizmine Kanat Gerenler Cilt VI Kamu ve Meslek Kuruluşları Yöneticileri, Turist Rehberleri, Ulaştırma İşletmecileri ve Diğerleri. (pp. 269-277). Detay Yayıncılık.
 • 9ERGEN F. D. (2019). Turizmde Ürün Çeşitlendirme. (pp. 217-236). Detay Yayıncılık.
 • 10KILIÇ G., PEKYAMAN A., ERGEN F. D., ŞEN H., KILIÇ İ. (2016). Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar. (pp. 1046-1063). Detay Yayıncılık.
 • 11AYDEMİR B., ERGEN F. D. (2015). Tourism Environment and Sustainability. Sofia, (pp. 121-137). ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS.
  • Alanında, uluslararası yayınlanan diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1ERGEN F. D. (2022). Türkiye Turizm Ansiklopedisi Kavramlar, Kurumlar ve Kuruluşlar, Olaylar ve Kişiler. Detay Yayıncılık.
  • 2ERGEN F. D. (2022). Türkiye Turizm Ansiklopedisi Kavramlar, Kurumlar ve Kuruluşlar, Olaylar ve Kişiler. Detay Yayıncılık.
  • 3ERGEN F. D. (2022). Türkiye Turizm Ansiklopedisi Kavramlar, Kurumlar ve Kuruluşlar, Olaylar ve Kişiler. Detay Yayıncılık.
  • 4ERGEN F. D. (2022). Türkiye Turizm Ansiklopedisi Kavramlar, Kurumlar ve Kuruluşlar, Olaylar ve Kişiler. Detay Yayıncılık.
  • 5ERGEN F. D. (2022). Türkiye Turizm Ansiklopedisi Kavramlar, Kurumlar ve Kuruluşlar, Olaylar ve Kişiler. Detay Yayıncılık.
   • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
   • 1ARACI S., ERGEN F. D. (2021). TURİZM ALANINDA GÜNCEL KONULAR VE YAKLAŞIMLAR-2. İstanbul, (pp. 37-53). Çizgi Kitabevi.
   • 2ERGEN F. D. (2020). Gelecek Turizm Trendleri. (pp. 426-444). Paradigma Akademi.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1DALGIÇ A., DEMİR M., ERGEN F. D. (2023). Does Perceived Vulnerability Mediate the Effect of Hotel Employees Resilience on Mental Health Perceptions?. Institute for Tourism, 71, 77-97.https://doi.org/10.37741/t.71.1.5
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1MURAT E., ERGEN F. D. (2022). Yiyecek ve İçecek İşletmelerinin Menülerinde Coğrafi İşaretli Ürünlerin Yeri ve Gastronomi Turizminde Önemi: Uzungöl Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6, 553-569.https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1011
     • 2ARIKAN E., ERGEN F. D. (2022). Turizm destinasyonlarına yönelik pahalılık algısının internet gazetelerinde temsili: Bodrum örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 8, 218-227.https://doi.org/10.24289/ijsser.1108143
     • 3ERGEN F. D. (2022). Kırsal Turizm Bölgesindeki İşletme Sahiplerinin Bakış Açısıyla Turist Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kuyucak Köyü Örneği. JOURNAL OF ACADEMIC TOURISM STUDIES, 3, 59-71.https://doi.org/10.29228/jatos.62373
     • 4ERGEN F. D., ÖZDEMİR G. S. (2022). The Relationship Between Perceived Health Risk Associated with COVID-19 and Job Insecurity.. TROAS Uluslararasi Turizm Arastirmalari Dernegi, 3, 117-126.https://doi.org/10.54493/jgttr.1182341
     • 5DEMİR M., ŞEN D. Ş., ERGEN F. D., DALGIÇ A. (2021). Covid-19 sürecinde tüketicilerin otel seçimini etkileyen faktörler. International Journal of Social Sciences and Education Research, 7, 83-97.https://doi.org/10.24289/ijsser.857679
     • 6DEMİR M., ŞEN D. Ş., DALGIÇ A., ERGEN F. D. (2021). Impact of COVID-19 pandemic on the tourism industry: An evaluation from the hotel managers' perspective. Journal of Tourism Theory and Research, 7, 44-57.https://doi.org/10.24288/jttr.857610
     • 7ERGEN F. D. (2020). Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin Isparta ilinin kültürel miras alanlarında uygulanabilirliği üzerine bir literatür taraması. Journal of Tourism Theory and Research, .https://doi.org/https://doi.org/10.24288/jttr.673593
     • 8AVCIKURT C., ÖZDEMİR S. S., ERGEN F. D., ÖZDEMİR G. S. (2017). Assessment of the Touristic Activities Conducted by Couchsurfing Participants in Terms of Their Relevance to Slow Tourism Criteria. Research on Humanities and Social Sciences, .
     • 9TOPAL K. H., ERGEN F. D. (2017). The Casual Impact of Health Tourism on Economic Growth: Evidance from Turkey. International Journal of Health Management and Tourism, 2, 16-27.
     • 10BAYTOK A., ERGEN F. D. (2013). Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi İstanbul ve Afyonkarahisar daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research-Türk), 5, 105-132.
      • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1ÖZDEMİR G. S., ERGEN F. D. (2022). Examining the Relationship Between Job Insecurity, Organizational Commitment and Turnover Intention in the COVID-19 Process. Journal of Tourismology, 8, 69-88.https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.1.1078475
      • 2Altaş Ş., ERGEN F. D. (2021). Kültürel Mirasımıza Yapılan Tahripçilik Konusunda Öğrencilerin Bilinçlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma. JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES, 9, 2913-2927.https://doi.org/10.21325/jotags.2021.926
      • 3AYTAŞ G., ERGEN F. D., ÇETİN Ş. (2021). BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ KRONİZM ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 4, 498-508.https://doi.org/10.33083/joghat.2021.89
      • 4ARACI S., ERGEN F. D. (2021). Otel işletmelerinin teknolojik yeniliklerinde COVID-19 salgın etkilerinin değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 1271-1282.https://doi.org/10.31795/baunsobed.1020216
      • 5ERGEN F. D., AYDEMİR B. (2020). Medikal Turizm Girişimciliği: İstanbul Örneği. Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 4, 1607-1623.https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.415
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ERGEN F. D. (2022). YAZILI KANYON TABİAT PARKI’NIN DOĞA TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. IWACT VI. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Haziran 16-18, 55-56.
       • 2AYTAŞ G., ERGEN F. D., Baş B. (2022). Determining the Opinions of Travel Agencies in Terms of Cultural Tourism: The Case of Ankara Province. MTCON'22 The Conference on Managing Tourism Across Continents, Mart 24-26.
       • 3AYTAŞ G., ERGEN F. D., ÇETİN Ş. (2020). BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ KRONİZM ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. MTCON'20, Mart 18, Ankara, 1171-1177.
       • 4ERGEN F. D., TOPAL K. H., AYDEMİR B. (2016). Türkiye’de Sağlık Turizm Gelirlerinin Turizm Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Nedensellik Analizi. 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES, Mayıs 20-22.
        • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1ARACI S., ERGEN F. D. (2021). OTEL İŞLETMELERİNİN TEKNOLOJİK YENİLİKLERİNDE COVID-19 SALGIN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 21. Ulusal Turizm Kongresi "İç Turizm", Ekim 15.
        • 2ERGEN F. D., AYTAŞ G. (2020). Lisans Eğitimi Gören Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencilerinin Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Teknolojisine İlişkin Görüşleri. ITTD 20 INTERNATIONAL TRAVEL AND TOURISM DYNAMICS, Ekim 8, Ankara, 355-359.
        • 3ERGEN F. D., KILIÇ G., ÖZDEMİR N. (2019). Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanlarının Psikolojik Sözleşme İhlaline İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği. 20. Ulusal Turizm Kongresi, Ekim 16-19, Eskişehir, 1157-1165.
        • 4ERGEN F. D., AYDEMİR B. (2018). İSTANBUL’UN MEDİKAL TURİZM POTANSİYELİNİNGELİŞTİRİLMESİ. 19. Ulusal Turizm Kongresi, Ekim 17-21.
        • 5TOPAL K. H., ERGEN F. D. (2017). Akdeniz Ülkelerinde Turizm Gelirlerinin Belirleyicileri: Dinamik Panel Veri Analizi. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, Mayıs 12-13, Edirne, 1201-1211.
        • 6Gülaydın M., KILIÇ G., AYDEMİR B., ERGEN F. D. (2016). Kongre Turizmi Açısından Afyonkarahisar ve Rize İllerinin Karşılaştırılması. II. Rize Turizm Sempozyumu, Kasım 4-6, Rize, 391-424.
        • 7KILIÇ G., ERGEN F. D., GÜLAYDIN M. (2016). Duygusal Emeğin, Örgütsel Yabancılaşma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. 17.Ulusal Turizm Kongresi, Ekim 20-23.
        • 8AYDEMİR B., ERGEN F. D. (2015). Türkiye de Sağlık Turizmi Girişimcilik ve Sağlık Turizmine Uygulanan İhracat Destekleri. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, Mayıs 28-30, KONYA.
        • 9ERKILIÇ E., ERGEN F. D. (2015). Ekoturizm Açısından Rize İli ve Çevresinin Değerlendirilmesi. I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ, Mayıs 28-30, KONYA.
         • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1KILIÇ G., PEKYAMAN A., ERGEN F. D., ŞEN H., Dönmez L. B. (2015). Duygusal Emeğin Örgütsel Sinizm’e Etkisi: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. SSHIF Social Sciences and Humanities in Focus, Eylül 16-18.
          • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
          • 1DEMİR M., DALGIÇ A., ERGEN F. D. (2021). Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the Tourism Industry. IGI Global.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
           • 1Covid-19 ve Turizm: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik etkileri, sorunlar ve çözümleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2021, Tamamlandı.
           • 2Geçmişin Yıkıntıları Bugünün Uyarılarıdır., TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
           • 3Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi İstanbul ve Afyonkarahisar daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı.
            • Akademik Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği Bölümü/Turizm Rehberliği Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2019-...)
            • 2Nişantaşı Üniversitesi/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm Rehberliği Bölümü/Turizm Rehberliği Pr. (Tam Burslu)/ Doktor Öğretim Üyesi (2018-2019)
            • 3Nişantaşı Üniversitesi/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu/Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü/Turizm Ve Otel İşletmeciliği Pr. (Tam Burslu)/ Öğretim Görevlisi (2014-2018)
             • İdari Görevler
             • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2019-...)
             • 2Nişantaşı Üniversitesi Program Başkanı (2014-2019)
              • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
              • 1Opera Pms Üniversite Sertifikasyon Başarı Sertifikası (2016-2016) ,Otel İşletmelerinde Önbüro Bölümünde Kullanılan Otomasyon Sistemi, Türkiye
               • Verdiği Dersler
               • 1Genel Turizm
               • 2İşletme
               • 3Kariyer Planlama
               • 4Konaklama İşletmeciliği
               • 5Konaklama İşletmelerinde Kalite Yönetimi
               • 6Konaklama İşletmelerinde Önbüro-Kat Otomasyon Sistemleri
               • 7Konaklama İşletmelerinde Satış Yönetimi
               • 8Konaklama İşletmelerinde Yönetim
               • 9Mesleki Yabancı Dil I
               • 10Mesleki Yabancı Dil Iı
               • 11Otel İşletmeciliği
               • 12Otel Otomasyon Sistemleri
               • 13Önbüro Ve Misafir İlişkileri Yönetimi
               • 14Önbüro Yönetimi Ve Otomasyon
               • 15Pazarlama
               • 16Sürdürülebilir Turizm Yönetimi
               • 17Toplam Kalite Yönetimi
               • 18Turizm Pazarlaması
               • 19Turizm Politikası Ve Planlaması
               • 20Turizmde Tüketici Davranışları
               • 21Türkiye Fizik Ve Beşeri Coğrafya
               • 22Türkiye Turizm Coğrafyası
               • 23Türkiye Turizm Kaynakları
               • 24Uluslararası Turizm
               • 25Uluslararası Turizm Hareketleri Ve Yeni Eğilimler
               • 26Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü
               • 27Yiyecek İçecek Tarihi Ve Kültürü
               • 28Yönetim Ve Organizasyon

HABERLER