KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet YİĞİT
Adı Soyadı Doç. Dr. Mehmet YİĞİT
Birimi Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Bölüm Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2464414334
E-Posta mehmetyigit@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 17.9.2007
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ) 26.1.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (DR) 21.6.2017
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitap
 • 1YİĞİT M. (2023). Konut Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli ile Belirlenmesi ve Konut Sektöründeki Alt Piyasaların Örtük Sınıf Analizi. Gaziantep, Özgür Yayınları.
  • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1YİĞİT M. (2023). Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası İçin Akademik Öneriler. Gaziantep, (pp. 221-230). Özgür Yayınları.
  • 2YİĞİT M. (2022). Çeşitli Sektörler Bağlamında Davranışsal Finans Uygulamaları. Ankara, (pp. 63-82). Gazi Kitabevi.
  • 3YİĞİT A. G., YİĞİT M. (2021). İktisadi Konulara Davranışsal Yaklaşım. Ankara, (pp. 1-20). Gazi Kitabevi.
  • 4YİĞİT M. (2020). Theoretical and Applied Studies on Turkish Economy, Vol. 1. London, (pp. 105-120). IJOPEC Publication.
  • 5YİĞİT M. (2020). Ekonomik Tercihlere Davranışsal Yaklaşım. Ankara, (pp. 1-13). Ekin Yayınevi.
  • 6YİĞİT M., SEZGİN A. (2020). Ekonomik Tercihlere Davranışsal Yaklaşım. Bursa, (pp. 123-141). Ekin Yayınevi.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1YİĞİT M. (2023). Statüko Yanlılığına İlişkin Bir Literatür İncelemesi ve Teorik Bir Model Önerisi. Iktisadi Idari ve Siyasal Arastirmalar Dergisi, 8, 1003-1017.https://doi.org/10.25204/iktisad.1354476
   • 2YİĞİT A. G., YİĞİT M. (2020). Kompulsif Satın Alma Davranışının Y ve Z Kuşaklarında Cinsiyetler Arası Analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16, 1223-1240.https://doi.org/10.26466/opus.752184
   • 3YİĞİT A. G., YİĞİT M. (2019). Davranışsal İktisat Çerçevesinde Sınırlı Rasyonalite: Tüketici Tercihlerinde Algı Yanılgısı Üzerine Bir Deney. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7, 19-34.
   • 4SUGÖZÜ İ. H., YİYİT M. (2010). Borçlanmanın Enflasyona Etkisi Üzerine Teorik Yaklaşımların Temel Özellikleri. Maliye Dergisi, , 365-373.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1YİĞİT M., YİĞİT A. G. (2021). Türkiye’de Bitcoin’in Finansal Piyasalarla Entegrasyonuna Yönelik Bir Araştırma: Covıd-19 Öncesi ve Sonrası İçin Bir Uzun Dönem Analizi. Journal of Academic Value Studies, 7, 177-193.https://doi.org/10.29228/javs.51673
    • 2YİĞİT M. (2020). Davranışsal İktisat Bağlamında Sistematik Yanılgılar: Çıplama Etkisi Örneği. Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, , 31-40.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17740/eas.econ.2020.V21-03
    • 3YİYİT M., GÖVDERE B. (2017). Isparta İlinde Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli ile Belirlenmesi. Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 7, 152-173.
    • 4ÖZTÜRK M., YİYİT M. (2017). Beklentilerin Fonlar Ve Kredilerle İlişkileri: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Katılım Ve Konvansiyonel Bankaların Karşılaştırmalı Analizi. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 3, 217-245.
    • 5DULUPÇU M. A., YİYİT M., GENÇ A. G. (2017). Dijital Ekonominin Yükselen Yüzü: Bitcoin'in Değeri ile Bilinirliği Arasındaki İlişkinin Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22, 2241-2258.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1YİĞİT M. (2020). Mutlak Gelir Hipotezi Çerçevesinde Marjinal Tüketim Eğiliminin Seyri: 2006Q1-2019Q4 Türkiye Örneği. İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi, 2, 1-16.
     • 2YİĞİT M., YİĞİT A. G. (2019). Hedonik Tüketimin Plansız Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisinde Sosyal Medyanın Aracılık Rolü. Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1, 15-36.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1YİĞİT M. (2023). Bireylerin Maksimize Etme Eğilimi İle Pişmanlık Eğilimi Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki. Cumhuriyet 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ağustos 30-30, Afyonkarahisar.
      • 2YİĞİT M. (2022). İkinci Sistem Statükoya Karşı! Statüko Etkisi ile Bilişsel Yansıma Arasındaki İlişkiye Dair Bir Araştırma. 1ST. International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences, Aralık 23, Konya.
      • 3YİĞİT M., YİĞİT A. G. (2018). Yoksullaştıran Büyüme Hipotezinin Sınanması: 2003 – 2018 Türkiye Örneği. İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi, Aralık 5-8, İzmir, 2103-2114.
      • 4YİĞİT M., YİĞİT A. G. (2018). İşsiz Büyüme Tezinin Sınanması: 2005-2017 Türkiye Örneği. II. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Kasım 16-17, İstanbul, 465-477.
      • 5SUGÖZÜ İ. H., YİĞİT M. (2010). Doğal Kaynakların Kullanılabilirliği: Şırnak ve Çevresinin Doğal Zenginlik Kaynakları ve Bölge Ekonomisine Etkisi. Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, Mayıs 14-16, Şırnak, 1055-1065.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1YİĞİT M. (2021). Zihinsel Muhasebe ile Para Sevgisi, Finansal Risk Alma Eğilimi ve Kontrolü Kaybetme Kaygısı Arasındaki İlişki. VIII. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, II. Davranışsal İktisat Çalıştayı, Ekim 29-29, Antalya, 9-9.
       • 2YİĞİT M. (2020). Fırsat Maliyetine Davranışsal Yaklaşım: 15 TL Her Zaman 15 TL Midir?. VII. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Davranışsal İktisat Çalıştayı, Ekim 28-1, Antalya, 10-10.
       • 3YİĞİT M. (2019). Davranışsal İktisat Bağlamında Sistematik Yanılgılar: Çıpalama Etkisi Örneği. VI. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Ekim 25-29, Antalya, 107-108.
       • 4DULUPÇU M. A., YİYİT M., GENÇ A. G. (2017). Dijital Ekonominin Yükselen Yüzü: Blockchain ve Bitcoin. KAYFOR15, Kasım 1-4, Isparta, 501-503.
       • 5YİYİT M. (2016). Konut Fiyatları ile Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (2010-2016). Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi (UİİPK): Yeni Bölgesel Vizyonlar, Eylül 28-30, Bakü, 95-95.
        • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
        • 1YİĞİT A. G., YİĞİT M. (2023). İktisadi Konulara Davranışsal Yaklaşım III. Gazi Kitabevi.
        • 2YİĞİT A. G., YİĞİT M. (2022). İktisadi Konulara Davranışsal Yaklaşım II. Gazi Kitabevi.
        • 3YİĞİT M., YİĞİT A. G. (2021). İktisadi Konulara Davranışsal Yaklaşım. Gazi Kitabevi.
        • 4KOÇ N., YİĞİT M., YİĞİT A. G. (2020). Ekonomik Tercihlere Davranışsal Yaklaşım. Ekin Yayınevi.
         • Akademik Görevler
         • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret Bölümü/Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2019-...)
         • 2Şırnak Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü/İktisat Tarihi Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2018-2019)
         • 3Şırnak Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü/İktisat Tarihi Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2017-...)
         • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü/ Araştırma Görevlisi (2011-2017)
         • 5Şırnak Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü/İktisat Tarihi Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2009-2011)
          • İdari Görevler
          • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2020-...)
          • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2020-...)
          • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2020-...)
          • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2019-2020)
          • 5Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2019-2020)
          • 6Şırnak Üniversitesi Erasmus Koordinatörü (2018-2019)
          • 7Şırnak Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-2019)
          • 8Şırnak Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2018-2019)
          • 9Şırnak Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2018-2019)
           • Verdiği Dersler
           • 1Davranışsal Ekonomi Ve Finans
           • 2Davranışsal İktisat
           • 3Ekonomiye Giriş
           • 4E-Ticaret
           • 5E-Ticaret Uygulamaları
           • 6Fon Yönetimi
           • 7Girişimcilik Ve Kariyer
           • 8İktisada Giriş 1
           • 9İktisada Giriş 2
           • 10İktisada Giriş I
           • 11İktisada Giriş Iı
           • 12Kamu Finansman Politikası
           • 13Kamu Maliyesi
           • 14Makro İktisat 2
           • 15Maliye Politikası
           • 16Mesleki İngilizce
           • 17Türkiye Ekonomisi
           • 18Türkiye İktisat Tarihi