KİŞİSEL BİLGİLER
Deniz SARICA
Adı Soyadı Doç. Dr. Deniz SARICA
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146239
E-Posta denizsarica@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT 7.7.2006
Yüksek Lisans THE UNIVERSITY OF ADELAIDE 4.8.2009
Doktora NEWCASTLE UNIVERSITY 21.7.2014
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1DALGIÇ A., SARICA D., DEMİRCAN V. (2023). Ziraat, Orman, Su Ürünleri Alanında Uluslararası Çalışmalar. Ankara, (pp. 63-78). Serüven Yayınevi.
 • 2SARICA D., DEMİRCAN V., DALGIÇ A. (2023). Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler. Ankara, (pp. 155-168). Serüven Yayınevi.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1SARICA D., Aydemir B. Y. (2024). Chemical Fertiliser and Pesticide Usage Preferences in Avocado Production Farms: A Case of Antalya Province, Türkiye. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, 24, 845-855.
  • 2SARICA D. (2024). How Does Türkiye’s Cherry Production Respond to Climate Change?: a Panel Cointegration Analysis. Applied Fruit Science, .https://doi.org/10.1007/s10341-024-01096-7
  • 3DEMİRCAN V., DİKEN G., SARICA D., DALGIÇ A. (2024). Economic Analysis of Rainbow Trout Cage Farms Differing in Sizes. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, 24, 295-303.
  • 4SARICA D. (2024). Forecasting Sugar Beet Production in Turkey Using the Box-Jenkins Method. Journal of Agricultural Science and Technology, 26, 1-11.
  • 5SARICA D., DAĞ M. M. (2023). Analysing and Forecasting Competitiveness: the Case of the Turkish Cotton Industry. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, 23, 763-775.
  • 6DALGIÇ A., SARICA D., DEMİRCAN V. (2023). Self-Sufficiency of the Turkish Aquaculture Sector and Forecasting Its Production with the ARIMA (Box-Jenkins) Model. Scientific Papers Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, 23, 217-226.
  • 7SARICA D., DALGIÇ A., DEMİRCAN V. (2023). Dynamics of Apple Exports in Türkiye: An Autoregressive Distributed Lag Approach. ERWERBS-OBSTBAU, 65, 2189-2196.https://doi.org/10.1007/s10341-023-00942-4
  • 8DEMİRCAN V., SARICA D., DİKEN G., DALGIÇ A. (2023). Investment Analysis of Rainbow Trout Cage Farming in the Inland Waters. Custos e Agronegocio On Line, 19, 50-68.
  • 9SARICA D. (2023). How Does Agricultural Intra-Industry Trade Affect Climate Change? The Case of Turkey. International Journal of Global Warming, 31, 108-127.https://doi.org/10.1504/IJGW.2023.10058174
  • 10SARICA D., DEMİRCAN V., DALGIÇ A. (2023). Technical efficiency of almond farming in Muğla Province, Turkey: An application of Stochastic Frontier Analysis. Custos e Agronegocio On Line, 19, 113-132.
  • 11SARICA D., DEMİRCAN V., DALGIC A., AYDIN Ö., KÖKNAROĞLU H. (2022). The Cost and Profitability Analysis of Different Dairy Farm Sizes. Tropical Animal Health and Production, 54, 1-12.https://doi.org/10.1007/s11250-022-03321-5
  • 12SARICA D., DURUK D. (2022). Genetically Modified Foods Perception of Consumers in The Globalizing World: A Case Study from Turkey. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", 22, 655-668.
  • 13DEMİRCAN V., SARICA D., DALGIC A. (2022). Technical efficiency of greenhouse strawberry production: a case study in Aydın province of Turkey. Custos e Agronegocio On Line, 18, 173-186.
  • 14DEMİRCAN V., DALGIÇ A., SARICA D. (2021). Cost and Profitability Analysis of Forage Crops: A Case Study of Burdur Province, Turkey. Custos e Agronegocio On Line, 17, 71-84.
  • 15SARICA D., Hubbard L., Dawson P. (2020). Turkish Agricultural Exports to Euro-Mediterranean Countries: A Gravity Model Approach. Scientific Papers Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", 20, 525-536.
  • 16SARICA D., DEMİRCAN V., Ertürk A., Arslantaş N. (2020). An Econometric Analysis of the Factors Affecting Consumers Bread Waste and Consumption Behaviour: A Case Study of Isparta Province, Turkey. British Food Journal, 123, 1449-1464.https://doi.org/10.1108/BFJ-08-2020-0687
  • 17EKİNCİ K., DEMİRCAN V., ATASAY A., KARAMÜRSEL D., SARICA D. (2020). Energy, Economic and Environmental Analysis of Organic and Conventional Apple Production in Turkey. Erwerbs-Obstbau, 62, 1-12.
  • 18SARICA D., DEMİRCAN V., ÇELİK A. H., Turan B., Çetinkaya S. (2018). Status of Woman in Rose Farming in Isparta-Turkey. Scientific Papers Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", 18, 391-396.
  • 19DEMİRCAN V., ÇELİK A. H., SARICA D., ÇAVDAR N. (2018). Determination of Consumers’ Consciousness Level on Food Safety: Case of Isparta, Turkey. Scientific Papers Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", 18, 163-169.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1SARICA D., Dikun M. G., OMAR I. (2023). Üniversite öğrencilerinin organik gıda tüketim davranışlarını etkileyen faktörlerin ekonometrik analizi: Isparta ili örneği. The Journal of Ege University Faculty of Agriculture, 60, 111-123.https://doi.org/10.20289/zfdergi.1180141
   • 2SARICA D. (2023). Competitiveness and Self-Sufficiency of the Turkish Broiler Sector: A Comparative Analysis with Selected Countries. Çukurova Tarım ve Gıda bilimleri dergisi (Online), 28, 217-226.
   • 3DALGIÇ A., SARICA D., DEMİRCAN V. (2023). Türkiye’de Sığır Eti Üretiminin ARIMA (Box-Jenkins) Modeli ile Öngörüsü. Isparta Uygulamali Bilimler Universitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18, 5-12.https://doi.org/10.54975/isubuzfd.1217890
   • 4Tat A., SARICA D. (2021). Turunçgil İhracatı Yapan Firmaların Yapısal Analizi: Antalya İli Örneği. Çukurova Tarım ve Gıda bilimleri dergisi (Online), 36, 101-110.https://doi.org/10.36846/CJAFS.2021.39
   • 5ÇELİK A. H., SARICA D., Erçelebi K. (2015). Isparta İli Yalvaç İlçesinin Sosyo-Demografik Yapısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10, 80-93.
   • 6Ertürk A., Arslantaş N., SARICA D., DEMİRCAN V. (2015). Isparta İli Kentsel Alanda Ailelerin Ekmek Tüketimi ve İsrafı. Akademik Gıda, 13, 291-298.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1DEMİRCAN V., SARICA D., DALGIÇ A. (2017). Determination of Consumers’ Consumption Levels and Habits for Bee Products: A Case Study of Isparta Province, Turkey. Scientific Papers Agronomy Series Journal, 60, 145-150.
    • 2DEMİRCAN V., SARICA D., YAZICI A., KURT A. (2016). Development of Dry Onion Production and Foreign Trade in Turkey and in the World. Scientific Papers Journal Agronomy Series, 59, 319-326.
    • 3DEMİRCAN V., SARICA D., SERT D. (2016). Current Status and Development in Beekeeping Sector in Turkey and in the World. Scientific Papers Agronomy Series Journal, 59, 211-218.
    • 4KOÇ A., SARICA D. (2016). Seçilmiş OECD Ülkelerinde Neo-Liberal Dönemde Emek Gelirlerinin Payı ile Sendikal Örgütlenme Düzeyi Arasındaki İlişkinin Analizi. Journal of Current Researches on Business and Economics (JoCReBE), 6, 29-56.
     • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1SARICA D., DEMİRCAN V., DALGIÇ A. (2023). Türkiye’de Kiraz Üretiminin Ekonometrik Analizi. 15. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül 6-8, Çanakkale, 143-146.
     • 2DALGIÇ A., SARICA D., DEMİRCAN V. (2023). Prediction of Chicken Meat Production in Turkey with ARIMA (Box-Jenkins) Model. 7. Uluslararası Katılımlı Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM), Nisan 27-29, Eskişehir, 32-32.
      • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ÇELİK A. H., TÜZÜN R. S., SARICA D., ZEREYAK E., ATASEVEN Z., DEMİRCAN V., BOSTAN B. D. (2020). Tarımda İstihdam, Kırsalın ve Tarımın Geleceğinde Gençlik ve Kadın. Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Ocak 13-17, Ankara, 665-685.
      • 2SARICA D. (2016). Türk Tarım Sektörünün Rekabet Gücü. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Mayıs 25-27, Isparta, 1343-1350.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1SARICA D., DEMİRCAN V., ÇELİK A. H., Turan B., Çetinkaya S. (2018). Status of Woman in Rose Farming in Isparta-Turkey. International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", Haziran 7-9, Bükreş, 58-58.
       • 2DEMİRCAN V., ÇELİK A. H., SARICA D., Cavdar N. (2018). Determination of Consumers’ Consciousness Level on Food Safety: Case of Isparta, Turkey. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 7-9, Bucharest, 41-41.
       • 3DEMİRCAN V., SARICA D., DALGIC A. (2017). Determination of Consumers’ Consumption Levels and Habits for Bee Products: A Case Study of Isparta Province, Turkey.. Internationan Scientific Congress, Conference of Agriculture and Food Engineering, Book of Abstract, Ekim 19-20, Iasi, 108-109.
       • 4DEMİRCAN V., SARICA D., YAZICI A., KURT A. (2016). Development of Dry Onion Production and Foreign Trade in Turkey and in the World. Life Sciences - A Challenge to The Future International Scientific Congress, Ekim 20-22, Iasi, 116-117.
       • 5DEMİRCAN V., SARICA D., SERT D. (2016). Current Status and Development in Beekeeping Sector in Turkey and in the World. Life Sciences - A Challenge to The Future International Scientific Congress, Ekim 20-22, IASI, 16-16.
        • Akademik Görevler
        • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ Doçent (2024-...)
        • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2022-...)
        • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2018-2022)
        • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2015-2018)
         • İdari Görevler
         • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2024-...)
         • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü (2023-...)
         • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Erasmus Koordinatörü (2020-...)
          • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
          • 1Agricultural Economic Society (Üye) (2010-2015)
           • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
           • 1En İyi Poster Ödülü (2012) Ödül Alındığı Kurum/Kuruluş Adı
            • Verdiği Dersler
            • 1Dünya Ve Türkiye Tarım Ürünleri Piyasası
            • 2Genel Ekonomi
            • 3Girdi Ve Ürün Piyasaları
            • 4İleri Panel Veri Ekonometrisi
            • 5İşletmede Mesleki Eğitim
            • 6Mesleki Uygulama Iıı
            • 7Mesleki Uygulama I
            • 8Mesleki Uygulama Iı
            • 9Mesleki Uygulama Iıı
            • 10Mesleki Uygulama Iv
            • 11Mesleki Uyguluma Iıı
            • 12Mesleki Yabancı Dil I
            • 13Mezuniyet Tez Çalışması I
            • 14Mezuniyet Tez Çalışması Iı
            • 15Tarım Ekonomisi Ve İşletmeciliği
            • 16Tarım Ekonomisinde Güncel Konular
            • 17Tarım Ekonomisinde Panel Veri Ekonometrisi I
            • 18Tarım Ürünleri Dış Ticaret Politikaları
            • 19Tarımsal İşletmecilik
            • 20Türkiye Ekonomisi
            • 21Ziraat Mühendisliğine Giriş Iı