bir fikrim var
study@isubu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Şengül AKSAN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Şengül AKSAN
Birimi Orman Fakültesi
Bölüm Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yaban Hayatı Ekolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113958
E-Posta sengulaksan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/sengulaksan
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 21.6.2004
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 31.10.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 14.8.2013
İLGİ ALANLARI
Yaban Hayatı Ekolojisi, Yaban Hayatı Envanteri, Tür Dağılım Modelleri, Memeli Büyük Yaban Hayvanları, Yaban Hayatı ve Habitat İlişkileri, Biyolojik Çeşitlilik, Yönetim Planlarının Yaban Hayatına Etkisi, Kuşlar
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 AKSAN, Ş., 2006. Streptomyces yokosukanensis ATCC 25520' de 5-Aminolevulinik Asit Dehidrataz Enziminin Biyokimyasal Karakterizasyonu (Isolation and Biochemical Characterization of d -Aminolevulinic Acid Dehydratase from Streptomyces yokosukanensis ATCC 25520) Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 64 s. AFYONKARAHİSAR.
 • Doktora Tezi
 • 1 AKSAN, Ş., 2013. Gölcük Tabiat Parkı’ nda Bazı Yabani Memeli Türlerinin Dağılımlarının Modellenmesi (Modeling the Distributions of Some Willd Mammalian Species in Gölcük Natural Park) Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 249 s. ISPARTA.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 YILDIRIM, Y. 2019. Av Yönetim Bilgi Sisteminde Av, Avcı Ve Avlak Özellikleri: Burdur İli Örneği. Yüksek lisans Tezi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü.
 • 2 ÖZDAĞ., A. U. 2019. Av Yönetim Bilgi Sisteminde Av, Avcı Ve Avlak Özellikleri: Antalya İli Örneği. Yüksek lisans Tezi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü.
 • 3 AKBAY, N. 2019. Atabey Ovası Tarım Alanlarındaki Peyzaj Çeşitliliğinin Memeli Yaban Hayvanı Tür Çeşitliliğine Etkisi. Yüksek lisans tezi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü.
 • 4 ÇOHADAR, H. 2019. Isparta-Gençali Yöresinde Anadolu yer sincabı (Spermophilus xanthoprymnus Bennett, 1835) biyo-ekolojisi üzerine çalışmalar. Yüksek lisans tezi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Atabey Ovası Tarım Alanlarındaki Yapısal Çeşitliliğin Memeli Yaban Hayvanı Tür Çeşitliliğine Etkisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Uydu verileri kullanılarak mikro-habitat çeşitliliği ve kuş türü zenginliğinin modellenmesi, TÜBİTAK TOVAG, 1001, 115O476
 • 2 118B577, Gizemli Çocuklar Doğada 2, Bilim ve Toplum, Eğitmen, Yürürlükte, bi·li·m Ve Toplum Programlari Müdürlüğü, BİLİM TOPLUM, 06.02.2018, 06.02.2018 - Still continues, 07.05.2018 - 07.12.2018.
 • 3 118B356, Engelleri Aşalım Doğayla Buluşalım, Bilim ve Toplum, Eğitmen, Yürürlükte, bi·li·m Ve Toplum Programlari Müdürlüğü, BİLİM TOPLUM, 06.02.2018, 06.02.2018 - Still continues, 15.06.2018 - 15.02.2019.
 • 4 118B336, Sağlıklı Gıdalara Yeşil Işık, Çevre Kirliliğine Kırmızı Işık., Bilim ve Toplum, Eğitmen, Yürürlükte, bi·li·m Ve Toplum Programlari Müdürlüğü, BİLİM TOPLUM, 06.02.2018, 06.02.2018 - Still continues, 01.05.2018 - 01.05.2019.
 • 5 Özdemir, İ., Aksan, Ş., 2013 Gölcük Tabiat Parkında Bazı Yabani Memeli Türlerin Dağılımlarının Modellenmesi. SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Proje No: 2803-D-11, ISPARTA,
 • 6 ÖZEL ÖĞRENCİLER GÜLLER DİYARINDA DOĞAYLA BULUŞUYOR-2, TÜBİTAK-4004, Proje No: 113B086, Eğitmen
 • 7 IDE-5: Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi-V, TÜBİTAK-4004 Bilim ve Toplum Doğa Eğitimi Projeleri, Proje No:112B129
 • 8 Kızıldağda Doğa Eğitimi. TÜBİTAK-4004, Proje No:112B126, Eğitmen
 • 9 ÖZEL ÖĞRENCİLER GÜLLER DİYARINDA DOĞAYLA BULUŞUYOR, TÜBİTAK-4004, Proje No: 112B131, Eğitmen
 • 10 IDE 4: Isparta İli Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi IV TÜBİTAK Proje No: 111B223, Eğitmen
 • 11 IDE 3: Isparta İli Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi III, TÜBİTAK Proje No: 110B089, Eğitmen
 • 12 IDE 2: Isparta İli Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi II, TÜBİTAK Proje No: 108B015, Eğitmen.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/sengulaksan
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Yaban Hayatı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Research in Ecology ISSN: 2661-3379 (2019)
 • 2 American Journal of Agriculture and Forestry(AJAF). 2019. ISSN: 2330-8583 (Print); ISSN: 2330-8591 (Online)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ISSN: 1300-7688 (2018)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ISSN: 1300-7688 (2017)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences (Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi). ISSN: 1300-7688 (2016)
 • 2 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences (Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi). ISSN: 1300-7688 (2015)
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 1st INTERNATIONAL MEDITERRANEANSCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS (IMSEC) OCTOBER 26-28, 2016 ÇUKUROVA UNIVERSITY, CONGRESS CENTER, ADANA / TURKEY
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Research in Ecology ISSN: 2661-3379 (3 kez)
 • 2 Turkish Journal of Forestry - Türkiye Ormancılık Dergisi. ISSN: 2149-2174, e-ISSN: 2149-3898. (3 kez)
 • 3 Biological Diversity and Conservation - Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma (ISSN: 1308-5301 e-ISSN: 1308-8084)
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Pakistan Journal of Zoology (ISSN 0030-9923)
 • 2 Turkish Journal of Zoology (ISSN: 1303-6114)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Associate Director of the Graduate School of Natural and Applied Sciences at Süleyman Demirel University (2018)
 • 2 Associate Director of the Graduate School of Natural and Applied Sciences at Süleyman Demirel University (2017)
 • 3 Associate Director of the Graduate School of Natural and Applied Sciences at Süleyman Demirel University (2016)
 • 4 Associate Director of the Graduate School of Natural and Applied Sciences at Süleyman Demirel University (2015)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı (2017- Halen)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2018)
 • 2 Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2017)
 • 3 Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2016)
 • 4 Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2015)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Ahşap Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Parçalara müdahale edilince sistem işleyişi aksar (http://www.medyakdeniz.com/yasam/parcalara-mudahale-edilince-sistem-isleyisi-aksar-h2073.html)
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Avcılık ve Av Turizmi
Bilgi ve iletişim teknolojileri
Bitirme ödevi
Genel Botanik
İletişim
İlkyardım
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Karnivor ekolojisi ve koruma
Meslek Etiği
Proje 1
Proje II
ProjeII
Sistem Analizi ve Tasarımı
Spor Kültürü
Spor Kültürü I
Sürüngen ekolojisi ve envanteri
Yaban hayatı çalışmalarında organizasyon
Yaban hayvanı tür çeşitliliği ve habitat ilişkisi
Yönlendirilmiş Çalışma
Zooloji
Yukarı çık