KİŞİSEL BİLGİLER
Emre BIÇAKÇI
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Emre BIÇAKÇI
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Çayır-Mera Ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146254
E-Posta emrebicakci@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ 27.1.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ) 20.1.2016
Doktora ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TARLA BİTKİLERİ (DR) 21.10.2021
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1BIÇAKÇI E. (2022). LEGUMES. Ankara, (pp. 207-226). IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE.
 • 2BIÇAKÇI E. (2022). LEGUMES. Ankara, (pp. 227-244). IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1AÇIKBAŞ S., ÖZYAZICI M. A., BIÇAKÇI E., ÖZYAZICI G. (2023). Germination and Seedling Development Performances of Some Soybean (Glycine max (L.) Merrill) Cultivars Under Salinity Stress. Turkish Journal of Range and Forage Science, 4, 108-118.https://doi.org/10.51801/turkjrfs.1387963
  • 2BIÇAKÇI E., TÜRK M., KARATEPE Y. (2022). Determining the seasonal change of the feed values of bush species that are common around Kovada Lake. Turkish Journal of Forestry, 23, 178-186.https://doi.org/10.18182/tjf.1124147
  • 3DİNLER E., BALABANLI C., BIÇAKÇI E. (2019). Tuz (NaCl) Stresinin Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Tohumlarının Çimlenme ve FideBüyüme Üzerindeki Engelleyici Etkisinin Hafifletilmesinde GA3 (GibberellikAsit) ve Kinetin Bitki Büyüme Maddelerinin Uygulanması. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7, 188-192.
  • 4BIÇAKÇI E., AÇIKBAŞ S. (2018). Bitlis İlindeki Kaba Yem Üretim Potansiyelinin Hayvan VarlığınaGöre Yeterliliğinin Belirlenmesi. Bitlis Eren Ünüversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7, 180-185.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1BIÇAKÇI E., BALABANLI C., ACAR E. (2023). Tarım ve Mera Alanlarında Rüzgâr ve Güneş Enerji Sistemleri Kurulması Hakkında Değerlendirmeler. Igdir University, 13, 700-712.https://doi.org/10.21597/jist.1180929
   • 2BIÇAKÇI E., TÜRK M. (2022). Akkeçili Makilik Alanlarında Otlanabilen Yaygın Çalı Türlerinin Yem Değerlerindeki Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesi. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 4, 114-122.https://doi.org/10.55979/tjse.1195407
   • 3ACAR E., BALABANLI C., BIÇAKÇI E. (2022). Bucak Ekolojik Koşullarında İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Unsurlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12, 502-508.https://doi.org/10.21597/jist.952768
   • 4BALABANLI C., BIÇAKÇI E., GÜVENÇ M. (2019). Importance of Thyme in Animal Health and Nutrition. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7, 183-187.https://doi.org/https://doi.org/10.24925/turjaf.v7isp2.183-187.3215
   • 5TÜRK M., PAK M., BIÇAKÇI E. (2019). Farklı Azotlu Gübre Dozlarının Bazı Tek Yıllık Çim (Lolium multiflorum L.) Çeşitlerinin Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 14, 219-225.
   • 6BIÇAKÇI E., TÜRK M. (2018). ISPARTA KOŞULLARINDA FARKLI AZOT DOZLARININ TEKYILLIK ÇİM (Lolium multiflorum)’İN OT VERİMİ VE KALİTESİÜZERİNE ETKİSİ. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4, 70-76.
   • 7TÜRK M., ALAGÖZ M., BIÇAKÇI E. (2018). SEASONAL CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL TRAITMENTSAND FORAGE QUALITY OF KERMES OAK (Quercus coccifera L.). Scientific Papers. Series D. Animal Science, 56, 86-89.
   • 8TÜRK M., ALAGÖZ M., BIÇAKÇI E. (2018). EFFECTS OF NITROGEN FERTILIZATION ON FORAGE YIELDAND QUALITY OF SMOOTH BROMEGRASS (Bromus inermis Leyss.). Scientific Papers. Series A. Agronomy, 56, 98-101.
   • 9BIÇAKÇI E., TÜRK M. (2018). ISPARTA KOŞULLARINDA FARKLI AZOT DOZLARININ TEKYILLIK ÇİM (Lolium multiflorum)’İN OT VERİMİ VE KALİTESİÜZERİNE ETKİSİ. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4, 70-76.
   • 10BALABANLI C., CİRİT Y., KAYACAN S., BIÇAKÇI E. (2016). Yem Bitkileri Tarımında Üretici Davranışlarının Belirlenmesi Isparta İli Örneği. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25, 259-264.https://doi.org/10.21566/tarbitderg.282817
   • 11BIÇAKÇI E., BALABANLI C. (2016). Çoklu Melez Parsellerinde Yer Alan Yonca Genotiplerinin Tohum Tutma Özelliklerinin Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20, 587.https://doi.org/10.19113/sdufbed.23967
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1BALABANLI C., BIÇAKÇI E., GÜVENÇ M. (2019). Importance of Thyme in Animal Health and Nutrition . Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF), 7, 183-187.https://doi.org/10.24925/turjaf.v7isp2.183-187.3215
    • 2TÜRK M., ALAGÖZ M., BIÇAKÇI E. (2017). EFFECTS OF NITROGEN FERTILIZATION ON MINERAL CONTENT OF SMOOTH BROMEGRASS (Bromus inermis Leyss.). SCIENTIFIC PAPERS-SERIES A-AGRONOMY, 60, 436-439.
     • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1SUNGUR B., BALABANLI C., BIÇAKÇI E. (2018). SİNOP SARAYDÜZÜ İLÇESİNDE BAZI TEK YILLIK BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNİN VERİMLERİNİN VE HAM PROTEİN ORANLARININ BELİRLENMESİ. II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNERAKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Kasım 16-17, istanbul.
     • 2ömeroğlu e., BALABANLI C., BIÇAKÇI E. (2018). ISPARTA KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ (Pisum arvense L.) ÇEŞİTLERİNİN TOHUM VERİMLERİ İLE BAZI VERİM ÖGELERİNİN BELİRLENMESİ. II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNERAKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Kasım 16-16, istanbul.
     • 3BIÇAKÇI E., TÜRK M. (2018). MAZI MEŞESİ (Quercus infectoria)’NİN HAYVAN BESLEME AÇISINDAN ÖNEMİ. II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNERAKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Kasım 16-17, istanbul.
     • 4BIÇAKÇI E., TÜRK M. (2018). Isparta Koşullarında Farklı Azot Dozlarının Tek Yıllık Çim (LoliumMultiflorum)’İn Ot Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkisi. 6. ASMInternational Congress of Agriculture and Environment, Ekim 11-13, ANTALYA, 448-454.
     • 5BIÇAKÇI E., TÜRK M. (2018). Isparta Koşullarında Farklı Azot Dozlarının Mavi Ayrık (Agropyronİntermedium)’in Ot Verimi Üzerine Etkisi. 6 ASMInternational Congress of Agriculture and Environment, Ekim 11-13, ANTALYA, 394-398.
     • 6BIÇAKÇI E., TÜRK M. (2018). Isparta Koşullarında Farklı Azot Dozlarının Tek Yıllık Çim (LoliumMultiflorum)’in Tohum Verimi Üzerine. 6. ASMInternational Congress of Agriculture and Environment, Ekim 11-13, ANTALYA, 388-393.
     • 7BIÇAKÇI E., TÜRK M. (2018). Isparta Ekolojik Şartlarında Bazı Koca Fiğ Çeşitlerinin (Vicia NarbonensisL.) Verim ve Adaptasyonu. 6. ASMInternational Congress of Agriculture and Environment, Ekim 11-13, ANTALYA, 384-387.
     • 8TÜRK M., ALAGÖZ M., BIÇAKÇI E. (2018). Effects of Phosphorus Fertilization on Forage Yield And Quality of Alfalfa (Medicago sativa L.). VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Eylül 4-6, ROMA, 328-330.
     • 9TÜRK M., ALAGÖZ M., BIÇAKÇI E. (2018). Effects of Phosphorus Fertilization on Seed Yield Of Sainfoin (Onobrychis sativa L.). V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Temmuz 24-26, BARSELONA, 399-402.
     • 10BIÇAKÇI E., ALAGÖZ M., TÜRK M. (2018). ÇALILARIN BESİN DEĞERİ VE KEÇİ BESLENMESİNDEKİ ÖNEMİ. 8. INTERNATIONAL CONFERENCE OF STRATEGIC RESEARCH ONSCIENTIFIC STUDIES AND EDUCATION, Mayıs 11-13, VİYANA, 375-380.
     • 11BALABANLI C., BIÇAKÇI E. (2016). YOZGAT YÖRESİNDE KABA YEM ÜRETİM POTANSİYELİ VE HAYVANSALÜRETİM AÇISINDAN ÖNEMİ. I.ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU, Mayıs 5-7, YOZGAT, 97-102.
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1BIÇAKÇI E., TÜRK M. (2017). Hayvanlarda Kendi Kendini Tedavi (Zoo Farmakognozi). INTERNATIONAL CONGRESS OF AGRICULTURE AND ENVIRONMENT, Kasım 16-18, ANTALYA, 122-122.
      • 2BIÇAKÇI E., AÇIKBAŞ S. (2017). Determination of Roughage Production Potential for Farm Animals in Bitlis Province. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering andTechnology (IMESET’17 Bitlis), Ekim 27-29, BİTLİS, 73-73.
      • 3AK A., BIÇAKÇI E., TÜRK M. (2017). DETERMINATION OF YIELD AND SOME QUALITYCHARACTERISTICS OF SILAGE MAIZE VARIETIES. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY, Ağustos 14-16, ROMA, 127-127.
      • 4TÜRK M., ALAGÖZ M., BIÇAKÇI E. (2017). EFFECTS OF NITROGEN FERTILIZATION ON MINERAL CONTENTOF SMOOTH BROMEGRASS (Bromus inermis Leyss.). AGRICULTURE FOR LIFE LIFE FOR AGRICULTURE, Haziran 8-10, BÜKREŞ.
      • 5TÜRK M., ALAGÖZ M., BIÇAKÇI E. (2017). Effects of phosphorus fertilization on forage yield and quality of sainfoin. AGRICULTURE FOR LIFE LIFE FOR AGRICULTURE, Haziran 8-10, BÜKREŞ, 102-102.
       • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
       • 1BALABANLI C., BIÇAKÇI E. (2015). TÜRKİYEDE ORGANİK KABA YEM ÜRETİMİ VE HAYVANBESLEME AÇISINDAN ÖNEMİ. DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE), Ekim 6-9, RİZE, 571-580.
        • Akademik Görevler
        • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü/Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2012-...)
         • İdari Görevler
         • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Klite komisyonu üyeliği (2022-...)