KİŞİSEL BİLGİLER
Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR
Adı Soyadı Doç. Dr. Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Bitki Koruma Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Entomoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146285
E-Posta fatmagoze@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ 21.6.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA (YL) (TEZLİ) 29.1.2014
Doktora ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA (DR) 2.1.2020
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1HALLAÇ T. F., göze H. B., GÖZE Ö. F. G. (2024). Tarımsal Araştırmalar. ISPARTA, (pp. 63-80). Akademisyen Kitabevi.
 • 2GÖZE Ö. F. G. (2024). Tarımsal Araştırmalar. ISPARTA, (pp. 1-19). Akademisyen Kitabevi.
 • 3ARICI Ş. Ş. E., GÖZE Ö. F. G. (2023). Tarım Orman ve Su Bilimlerinde İleri ve Çağdaş Çalışmalar. İzmir, (pp. 383-402). DUVAR YAYINLARI.
 • 4ÇALIK E., GÖZE Ö. F. G. (2023). YAŞAM VE DOĞA BİLİMLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR. (pp. 312-326). Gaziantep Üniversitesi Yayınları: 17.
 • 5GÖZE Ö. F. G. (2023). YAŞAM VE DOĞA BİLİMLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR. (pp. 181-190). Gaziantep Üniversitesi Yayınları: 17.
 • 6GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. Ş. E. (2023). TARIM, ORMAN VE SU BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR. İZMİR, (pp. 5-26). Duvar Yayınları.
 • 7GÖZE Ö. F. G. (2022). Current Debates on Natural and Engineering Sciences 5. (pp. 297-304). Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1GÖZE Ö. F. G. (2024). Effect of Extracts of Silybum marianum Leave and Seed Using Different Solvents on Root Knot Nematode. Akademik Ziraat Dergisi, 13, 111-118.https://doi.org/10.29278/azd.1461164
  • 2GÖZE Ö. F. G. (2024). Domateste Kök ur nematodu Kontrolünde Ticari Biyonematisit ve Kitosan Kombinasyonları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28, 35-41.https://doi.org/10.19113/sdufenbed.1284525
  • 3GÖZE Ö. F. G. (2023). Use of Oleaster (Elaeagnus angustifolia L.) Leaf Extract against Root knot nematode. COMU Ziraat Fakultesi Dergisi, 11, 300-305.https://doi.org/10.33202/comuagri.1322304
  • 4GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. Ş. E., ELEKCİOĞLU İ. H. (2023). Buğdayda Farklı Fusarium culmorum İzolatları ile Pratylenchus thornei Etkileşimi. Tekirdag Ziraat Fakultesi Dergisi, 20, 1-11.https://doi.org/10.33462/jotaf.1017523
  • 5GÖZE Ö. F. G. (2023). Determination of Plant Parasitic Nematodes on Oil Rose Growing Areas in Isparta Province of Türkiye. Plant Protection Bulletin, 63, 16-22.https://doi.org/10.16955/bitkorb.1244955
  • 6GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. Ş. E., ELEKCİOĞLU İ. H. (2022). Interaction of Three Populations of Pratylenchus thornei with Fusarium culmorum in Wheat Plant. KSU J. Agric Nat, 25, 1042-1050.https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi
  • 7GÖZE Ö. F. G. (2022). Molecular Identification of Root-knot Nematode Species (Meloidogyne spp.) on Lavandin of Isparta and Burdur Provinces in Turkey. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 25, 528-532.https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.960692
  • 8GÖZE Ö. F. G. (2022). Management of Dısease Complex of Meloidogyne incognita and Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici on Tomato Usıng Some Essentıal Oıls. Plant Protection Bulletin, 62, 27-36.https://doi.org/10.16955/bitkorb.1172169
  • 9GÖZE Ö. F. G., ÇEVİK H., Ndayiragije J. C., Özek T., KARACA İ. (2022). Nematicidal effect of chitosan on Meloidogyne incognita in vitro and on tomato in a pot experiment. International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences, 6, 410-416.https://doi.org/10.31015/jaefs.2022.3.10
  • 10GÖZE Ö. F. G., TOSUN B., ŞANLI A., KARADOĞAN T. (2022). BazıApiaceae uçucu yağlarının Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 (Nematoda: Meloidogynidae)'ya karşı nematoksik etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 59, 529-539.https://doi.org/10.20289/zfdergi.1092623
  • 11GÖZE Ö. F. G., UZUN Y. A., DEMİRÖZER O. (2022). Assessment of Nematicidal activity of Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill on Pratylenchus thornei (Sher et Allen) (Tylenchida: Pratylenchidae). International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences, 6, 65-71.https://doi.org/10.31015/jaefs.2022.1.10
  • 12GÖZE Ö. F. G., YAŞAR B., ARICI Ş. Ş. E., ELEKCİOĞLU İ. H. (2022). Interaction effect of Root Lesion Nematodes and Fusarium culmorum Sacc. on the disease complex on some wheat cultivars. Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, 32, 152-163.https://doi.org/10.29133/yyutbd.992291
  • 13GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. Ş. E., ELEKCİOĞLU İ. H. (2022). Disease complex of Rhizoctonia solani and Meloidogyne hapla Chitwood, 1949 (Nemata: Meloidogynidae) on tomato. Mediterranean Agricultural Sciences, 35, 69-74.https://doi.org/10.29136/mediterranean.1041648
  • 14GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. Ş. E. (2022). Kontrollü koşullar altında Aspergillus niger kültür filtratının kök-ur nematodu Meloidogyne incognita’ya karşı nematisidal etkisinin belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27, 477-484.https://doi.org/10.37908/mkutbd.1115422
  • 15GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. Ş. E. (2022). Buğdayda Pratylenchus thornei ve Rhizoctonia solani Etkileşimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26, 252-259.https://doi.org/10.19113/sdufenbed.1050562
  • 16GÖZE Ö. F. G., YAŞAR B., ARICI Ş. E. (2021). Interaction between culture filtrates of Fusarium culmorum isolates and some root lesion nematodes. International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences, 5, 85-91.https://doi.org/10.31015/jaefs.2021.1.12
  • 17GÖZE Ö. F. G., TOSUN B., ŞANLI A., KARADOĞAN T. (2021). Türkiye'de Yetişen Bazı Apiaceae Türlerinin Uçucu Yağlarının Kök Lezyon Nematodlarına Karşı Nematisidal Aktiviteleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 31, 425-433.https://doi.org/10.29133/yyutbd.796093
  • 18GÖZE Ö. F. G. (2021). Reproductive fitness of five Pratylenchus thornei populations from Isparta Province in Turkey on sterile carrot discs, wheat and barley cultivars. International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences, 5, 7-11.https://doi.org/10.31015/jaefs.2021.1.2
  • 19GÖZE Ö. F. G., KARAMAN R. (2020). Bazı Maş Fasulyesi (Vigna radiata Wilczek) Genotiplerinin Meloidogyne incognita Irk 2 ile Reaksiyonu. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 7, 274-279.https://doi.org/10.19159/tutad.725304
  • 20GÖZE Ö. F. G., UYSAL G. (2018). Meloidogyne incognita ırk 2’xxnin Farklı İnokulasyon Yoğunluklarının Bazı Dayanıklı Biber Hatlarında Reaksiyonu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55, 161-170.https://doi.org/10.20289/zfdergi.408828
  • 21GÖZE Ö. F. G. (2018). Bitkilerde Kök-Ur (Meloidogyne spp.) ve Kist Nematodları (Heterodera ve Globodera spp.)’xxnın Kanser Oluşum Mekanizmaları. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 32, 165-183.
  • 22GÖZE Ö. F. G., UYSAL G. (2017). Nematoda Dayanıklı Bazı Biber Gen Kaynaklarında Meloidogyne javanica ırk 1 izolatları’nın Patojenitesi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 22, 272-282.https://doi.org/10.19113/sdufbed.58040
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1GÖZE Ö. F. G., UZUN Y. A., DEMİRÖZER O. (2023). Evaluation of the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana culture filtrate for Meloidogyne incognita on tomato. Journal of Plant Diseases and Protection, 130, 271-278.https://doi.org/10.1007/s41348-022-00698-1
   • 2UZUN Y. A., BULUŞ İ. Y., YANIK G., GÖZE Ö. F. G., NAYİR T., GÖSTERİT A., DEMİRÖZER O. (2023). Assessment of the effects of biopesticides of different origins on bumblebee with two exposure scenarios. Bulletin of Insectology, 76, 133-139.
   • 3GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. Ş. E. (2023). Control of Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici Jarvis & Shoemaker (Ascomycota: Hypocreales) and Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 (Nemata: Meloidogynidae) with Aspergillus niger Tiegh. (Ascomycota: Eurotiales) culture filtrate on tomato. Turkish Journal of Entomology, 47, 123-132.https://doi.org/10.16970/entoted.1240155
   • 4GÖZE Ö. F. G. (2022). Suppressive effect of seed powders of some Brassicaceae plants on Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 (Tylenchida: Meloidogynidae) in tomato and cucumber. Turkish Journal of Entomology, 46, 421-430.https://doi.org/10.16970/entoted.1127262
   • 5GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. Ş. E., ELEKCİOĞLU İ. H. (2022). Interaction of Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) (Nemata:Meloidogynidae) and Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici Jarvis & Shoemaker in tomato F1 hybrids with differing levels of resistance to these pathogens. Turkish Journal of Entomology, 46, 63-73.https://doi.org/10.16970/entoted.1027969
   • 6GÖZE Ö. F. G., UZUN Y. A., DEMİRÖZER O. (2022). Can Beauveria bassiana reduce the root lesion nematode, Pratylenchus thornei, infection on wheat?. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 32, 1-6.https://doi.org/10.1186/s41938-022-00626-3
   • 7UZUN Y. A., GÖZE Ö. F. G., DEMİRÖZER O., NAYİR T. (2022). Efficacy of single and combined applications of entomopathogenic fungi and nematodes against the pupae of colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata [Say]), (Coleoptera: Chrysomelidae). Egyptian Journal of Biological Pest Control, 32, 1-6.https://doi.org/10.1186/s41938-022-00578-8
   • 8GÖZE Ö. F. G., YAŞAR B., ELEKCİOĞLU İ. H. (2021). Distribution and population density of plant parasitic nematodes on cereal production areas of Isparta and Burdur Provinces of Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 45, 53-64.https://doi.org/10.16970/entoted.805356
   • 9GÖZE Ö. F. G., SÖĞÜT M. A. (2014). Screening of common bean Phaseolus vulgaris L cultivars against to root lesion nematode species. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 38, 455-461.https://doi.org/10.3906/tar-1309-18
    • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1GÖZE Ö. F. G., Özek T., Ndayiragije J. C., ÇEVİK H., KARACA İ. (2023). SOIL and FOLIAR APPLICATIONS of CHITOSAN in THE CONTROL of ROOT-KNOT NEMATODE in TOMATO. Isparta Uygulamali Bilimler Universitesi, 18, 35-39.https://doi.org/10.54975/isubuzfd.1258442
    • 2GÖZE Ö. F. G., ÇEVİK H., Ndayiragije J. C., Özek T., KARACA İ. (2023). Domateste Kitosan ve Bazı Uçucu Yağ Kombinasyonlarının Kök Ur Nematodu Üzerindeki Etkinliği. Mehmet Akif Ersoy Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu Dergisi, 14, 108-114.https://doi.org/10.29048/makufebed.1246991
    • 3ARICI Ş. Ş. E., KARATAĞ N., GÖZE Ö. F. G., GÜL M., ŞİRİKÇİ B. S. (2022). Isparta /Keçiborlu İlçesinde Yağ Gülü Yetiştiriciliği, Pestisit Kullanımı Hakkında Üretici Sorunları ve Uygulama Esasları. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 4, 15-20.https://doi.org/10.55979/tjse.1074086
    • 4GÖZE Ö. F. G. (2022). Use of Lemon, Orange, Grapefruit and Pomegranate Fruit Peels Against Meloidogyne incognita (Kofoid and White, 1919) Chitwood, 1949. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13, 221-228.https://doi.org/10.29048/makufebed.1141675
    • 5GÖZE Ö. F. G. (2022). BAZI BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLAR ÜZERİNE ETKİSİ. Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences, 5, 114-121.https://doi.org/10.55930/jonas.1185112
    • 6GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. Ş. E. (2021). Effect of culture filtrate concentration of Rhizoctonia solani Kühn against Meloidogyne incognita and Meloidogyne hapla in vitro. International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, 5, 74-79.
    • 7GÖZE Ö. F. G., UZUN Y. A., DEMİRÖZER O. (2021). Steinernema feltiae Filipjev ve Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1976’nın Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) Üzerindeki Etkinliğinin Belirlenmesi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 115-121.
    • 8UYSAL G., GÖZE Ö. F. G. (2020). Bitki Paraziti Nematodların Biyolojik Mücadelesinde Bakteriler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 13, 53-72.
    • 9GÖZE Ö. F. G., UYSAL G. (2018). Nematoda Dayanıklılık Sağlayan Genlerin Etkinliği Ve Sürekliliğinde Ürün Yönetim Stratejileri. Türkiye Bilimsel Derlemeler Dergisi, 11, 33-40.
    • 10GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. E., YAŞAR B., Elekçioğlu İ. H. (2018). Effect Of Fusarium Culmorum Spore Suspension On Mortality Of Root Lesion Nematodes In Vitro Conditions. Black Sea Journal of Agriculture, 1, 29-33.
     • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
     • 1UZUN A., GÖZE Ö. F. G., DEMİRÖZER O. (2021). Efficacy of the entomopathogenic nematode, Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) on Mecorhis ungarica (Herbst, 1784) (Coleoptera: Rhynchitidae). Egyptian Journal of Biological Pest Control, 31, 1-4.https://doi.org/10.1186/s41938-021-00426-1
      • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusalarası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayın
      • 1EKEN C., Alkan N., SÖĞÜT M. A., GÖZE Ö. F. G., DEMİR D. (2016). The Influence of high temperature and water stress on in vitro growth in isolates of the nematode-trapping fungus Arthrobotrys. BIOSPEKTRUM, .
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1MARİL F., GÖZE Ö. F. G., TOSUN B. (2023). In Vıtro Nematıcıdal Effect of Dıfferent Extractıons of Colored Radısh Seeds. 10. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Ekim 3-4, SAMSUN, 179-189.
       • 2Çalık E., GÖZE Ö. F. G. (2023). FARKLI BAHÇE TERESİ ( LEPİDİUM SATİVUM) ÇEŞİTLERİNİN YEŞİL GÜBRE UYGULAMALARININ DOMATESTE MELOİDOGYNE ENFEKSİYONUNA ETKİSİ. 5. INTERNATIONAL DİCLE SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Eylül 9-10, DİYARBAKIR, 257-269.
       • 3GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. Ş. E., ÖZER E. (2022). THE INHIBITORY EFFICACY OF CULTURE FILTRATES OF SOME ANTAGONIST FUNGI AGAINST Meloidogyne incognita. V. International Health Sciences and Life Congress, Mart 10-12, BURDUR, 344-353.
       • 4GÖZE Ö. F. G., UZUN Y. A., DEMİRÖZER O. (2022). DETERMINATION OF NEMATISIDAL EFFECT OF Beauveria bassiana ISOLATES ON Meloidogyne incognita IN VITRO. V. International Health Sciences and Life Congress, Mart 10-12, BURDUR, 412-421.
       • 5Seher G., GÖZE Ö. F. G., YAŞAR B. (2018). Determination of Nematicidal Effects of Some Essential Oils Against Race 2 of Meloidogyne incognita (Kofoid White, 1919) in Vitro Conditions. 6Th ASM, International Congress of Agriculture and Environment, Ekim 11-13, Antalya, 78-87.
       • 6TOSUN B., GÖZE Ö. F. G., ŞANLI A., KARADOĞAN T., CİRİT Y. (2018). Determination of Nematicidal Activity of Some Essential Oils against Root Knot Nematode (Meloidogyne incognita Chitwood) on Sugarbeet (Beta vulgaris saccharifera L.).. 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment,, Ekim 11-13, ANTALYA, 127-135.
       • 7Aydeniz M. M., GÖZE Ö. F. G., YAŞAR B. (2018). Determination of Plant Parasitic Nematodes in Fruit Gardens in Salihli District in Province of Manisa. 6Th ASM, International Congress of Agriculture and Environment, Ekim 11-13, Antalya, 68-77.
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1TEZCAN S., GÖZE Ö. F. G. (2023). The Nematıcıdal Effect of Dıfferent Incubatıon and Storage Tımes and Temperatures of Aspergillus niger Culture Fıltrate on Meloidogyne incognita. 2nd Silk Road International Scientific Research Conference, Eylül 26-27, IĞDIR.
        • 2GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. Ş. E. (2023). Effects of Co-inoculation of Pratylenchus thornei and Fusarium culmorum on barley. EGE 9. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Eylül 22-24, 166-166.
        • 3GÖZE Ö. F. G., UYSAL G. (2017). Reaction of Different Inoculation Densities of Meloidogyne İncognita Race 2 on Some Resistant Pepper Lines. International Congress of Agriculture and Environment, Kasım 16-18, ANTALYA, 7-7.
        • 4ALKAN N., SÖĞÜT M. A., GÖZE F. G., EKEN C. (2016). Beauveria bassiana ve Lecanicillium muscarium kültür filtratlarının Meloidogyne incognita ya karşı etkinlikleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Eylül 5-8.
        • 5GÖZE F. G., SÖĞÜT M. A. (2016). Nematoda dayanıklı bazı biber gen kaynaklarında kök ur nematodu izolatlarının konukçu reaksiyonlarının belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Eylül 5-8, KONYA, 257-257.
         • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
         • 1GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. Ş. E. (2022). Evaluation of Aspergillus niger culture filtrate in the control of Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici and Meloidogyne incognita disease complex on tomato. 8th Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ekim 6-8, 68-68.
         • 2UYSAL G., GÖZE Ö. F. G. (2018). Host reaction of the Northern Root-knot nematode (Meloidogyne hapla) on two different tomato cultivars in Turkey. Advances in Nematology, Aralık 11-11, LONDRA.
         • 3GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. E., YAŞAR B., ELEKCİOĞLU İ. H. (2018). Investigation of the nematicidal effect of Fusarium culmorum culture filtration concentrations on Pratylenchus thornei, P. neglectus and P. penetrans.. Agriculture for life, Life for Agriculture, Haziran 7-9, BÜKREŞ, 118-118.
         • 4GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. E., YAŞAR B., ELEKCİOĞLU İ. H. (2018). Investigation of the nematicidal effect of Fusarium culmorum culture filtration concentrations on root lesion nematodes. International Agriculturel Science Congress, Mayıs 9-12, VAN, 598-598.
         • 5GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. E., YAŞAR B., elekçioğlu i. h. (2017). Effect of Fusarıum culmorum Cultural Fıltratıon Concentratıons on Pratylenchus Thorneı.. International Congress of Agriculture and Environment (ICAE), Kasım 16-18, antalya, 6-6.
         • 6GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. E., AKIN Ç., AKSU M. (2017). Determınatıon of Root-Knot Nematodes And Soıl-Borne Pathogens in Greenhause in Serık (Antalya, Turkey) and Evaluatıon of Effectıve Nematode Control Method.. VIII International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym, Ekim 5-8, JAHORINA, 567-567.
         • 7GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. E., ELEKCİOĞLU İ. H. (2017). Interactıon Between Pratylenchus thorneı and Fusarıum culmorum in Wheat, 69th International Symposium on Crop Protection. 69th International Symposium on Crop Protection, Mayıs 23-23, GHENT, 130-130.
         • 8GÖZE Ö. F. G., ARICI Ş. E., ELEKCİOĞLU İ. H. (2017). In vitro studies of fusarium culmorum against the nematode pratylencus thornei. 69.international symposium on crop protection, Mayıs 23-23, GHENT, 129-129.
         • 9GÖZE Ö. F. G., ŞANLI A., TOSUN B. (2017). INVESTIGATION OF BIONEMATICIDAL VALUE OF SOMEESSENTIAL OILS AGAINST MELOIDOGYNE INCOGNITA IN VITRO. INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, Mayıs 10-12, KONYA, 1241-1241.
         • 10TOSUN B., ŞANLI A., GÖZE Ö. F. G., BAKIRKAYA H. (2017). NEMATICIDAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS DERIVED FROM APIACEAE FAMILY AGAINST ROOT LESION NEMATODE, PRATYLENCHUS THORNEI. INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, Mayıs 10-12, KONYA, 1275-1275.
         • 11HALLAÇ T. F., göze H. B., GÖZE Ö. F. G. (2016). Evaluation of Some Grapevine Rootstock Reaction to Root-Not Nematod (Melaidogyne incognita) and Root-Lesion Nematod (Pratylenchus penetrans).. 2nd International Conference On Science, Ecology And Technology, Ekim 14-16, BARSELONA, 250-250.
         • 12ARDIÇ M. M., SÖĞÜT M. A., ARICI Ş. E., ÇALTILI O., GÖZE Ö. F. G. (2016). Afyonkarahisar Emirdağ ilçesi patates alanlarında bitki paraziti nematod ve toprak kökenli patojenlerin tespiti. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Eylül 5-8, KONYA, 465-465.
         • 13DEMİR D., GÖZE F. G., ALKAN N., SÖĞÜT M. A., EKEN C. (2016). EFFECT OF INOCULATING TOMATO ROOTS WITH MELOIDOGYNE JAVANICA AND ISOLATES OF THE NEMATODE TRAPPING FUNGUS ARTHROBOTRYS ON THE POLYPHENOL OXIDASE ACTIVITY. 68th International Symposium on Crop Protection, Mayıs 17-17, GHENT, 131-131.
         • 14GÖZE F. G., SÖĞÜT M. A., Alkan N., DEMİR D., EKEN C. (2016). IN VITRO PARASITISM OF ISOLATES OF THE NEMATODE TRAPPING FUNGUS ARTHROBOTRYS AGAINST MELOIDOGYNE HAPLA. 68th International Symposium on Crop Protection, Mayıs 17, GHENT, 130-130.
         • 15DEMİR D., ALKAN N., GÖZE F. G., SÖĞÜT M. A., EKEN C. (2016). Changes in polyphenol oxidase activity in tomato rootsinoculated with root knot nematode meloidogyne haplaand isolates of the nematode trapping fungusarthrobotrys. Chemistry Conference for Young Scientists, Mart 16-18, BLANKENBERGE, 80-80.
         • 16SÖĞÜT M. A., GÖZE Ö. F. G., KAYA Y., Kılıç Ş., UYSAL G., ARICI Ş. E. (2015). The effect of Purpureocillium lilacinum strain 251 in the different application time to control Meloidogyne incognita on tomato. 5. Entomopathogens and Microbial Control Congress, Eylül 9-11, ANKARA, 98-98.
         • 17SÖĞÜT M. A., GÖZE Ö. F. G., KAYA Y., Kılıç Ş., UYSAL G., ARICI Ş. E. (2015). Combination the different appliation efficacy of Purpureocillium lilacinum 251 and fluopyram to supress Meloidogyne incognita under the controlled conditions on tomato. 5. Entomopathogens and Microbial Control Congress, Eylül 9-11, ANKARA, 97-97.
         • 18EKEN C., Alkan N., SÖĞÜT M. A., GÖZE Ö. F. G., DEMİR D. (2015). Effect of temperature on in vitro conidial germination in isolates of the nematode-trapping fungus Arthrobotrys.. The 45th annual conference of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ),, Ağustos 31-4, GOTTİNGEN, 416-416.
         • 19UYSAL G., GÖZE Ö. F. G., SÖĞÜT M. A. (2015). Identification and Incidence of Plant Parasitic Nematodes at Vegetable Production Areas in Lakes Region of Turkey. XVIII. International Plant Protection Congress., Ağustos 24.
         • 20SÖĞÜT M. A., GÖZE Ö. F. G., UYSAL G., BOZDOĞAN V., AKSOY A. (2015). Efficacy of Velum Prime® SC 400 in cucumber and tomatoes against Meloidogyne incognita in Turkey. XVIII. International Plant Protection Congress, Ağustos 24.
         • 21DEVRAN Z., POLAT İ., MISTANOĞLU İ., GÖZE Ö. F. G., SÖĞÜT M. A. (2015). DEVELOPMENT OF THE SIMULTANEOUS DETECTION OF MELOIDOGYNE INCOGNITA, M. JAVANICA AND M. ARENARIA BY A MULTIPLEX PCR ASSAY. 54th Annual Meeting of the Society of Nematologists, Temmuz 19-24, Michigan, 101-101.
         • 22SÖĞÜT M. A., GÖZE Ö. F. G., BOZDOĞAN V., AKSOY A. (2014). Suppressive effects of the biopesticide FLOCTER WP 5 containing Bacillus firmus I-1582 against Meloidogyne incognita in tomatoes.. International Conference on Biopesticides 7 (ICOB7), Ekim 19-25, ANTALYA, 159-159.
         • 23SÖĞÜT M. A., GÖZE Ö. F. G., BOZDOĞAN V., AKSOY A. (2014). Bionematicidal effects of FLOCTER WP 5 containing Bacillus firmus I-1582 against Meloidogyne incognita in cucumber.. International Conference on Biopesticides 7 (ICOB7), Ekim 19-25, ANTALYA, 158-158.
         • 24GÖZE Ö. F. G., SÖĞÜT M. A. (2012). Fluctuation of different nematode trophic groups in organic and conventional apple orchards. International Symposium of the European Society of Nematologists, Eylül 23-27, ADANA.
         • 25GÖZE Ö. F. G., SÖĞÜT M. A. (2012). Fluctuation of different nematode trophic groups in organic and conventional oil rose Rosa damascene Mill plantations. ınternational Symposium of the European Society of Nematologist, Eylül 23-27, ADANA.
          • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1UZUN Y. A., GÖZE Ö. F. G., DEMİRÖZER O. (2021). Bazı Entomopatojen Nematodlar ve Fungusların Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) Pupa Dönemine Karşı Etkinliği. 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, Ağustos 24-28, 57-57.
          • 2GÖZE Ö. F. G., YAŞAR B., ARICI Ş. E., ELEKCİOĞLU İ. H. (2017). Buğday bitkisinde Pratylenchus penetrans ve P. neglectus’un Fusarıum culmorum ile interaksiyonlarının Belırlenmesi. 4.Ulusal Tarım Kongresi,, Ekim 19-22, AFYONKARAHİSAR, 47-47.
          • 3SÖĞÜT M. A., GÖZE Ö. F. G., YILMAZ T., Coş V., TONGUÇ M. (2011). Batı Anadolu’da Fasülye Yetiştiricliğinde Kök Lezyon Nematodları (Pratylenchus spp.). Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Haziran 28-30, KAHRAMANMARAŞ, 51-51.
          • 4SÖĞÜT M. A., YILMAZ T., GÖZE Ö. F. G., DEVRAN Z., ELEKCİOĞLU İ. H. (2011). Göller Bölgesi’nde Buğday Yetiştiriciliğinde Hareketli Endoparazit Nematodlar. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Haziran 28-30, KAHRAMANMARAŞ, 47-47.
           • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
           • 1GÖZE Ö. F. G., YAŞAR B., ARICI Ş. E., ELEKCİOĞLU İ. H. (2017). Fusarıum culmorum‘un Pratylenchus penetrans ve P. neglectus Kök Lezyon Nematodlarını Baskılama Oranının Petrı Denemesı Ile Araştırılması. 4.Ulusal Tarım Kongresi,, Ekim 19.
           • 2EKEN C., Alkan N., SÖĞÜT M. A., GÖZE Ö. F. G., DEMİR D. (2015). Farklı Nitrojen Kaynaklarının Nematod Tuzak fungusu Arthrobotrys izolatlarının misel gelişimine etkisi. XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Eylül 14-17, MUĞLA, 238-238.
           • 3göze H. B., GÖZE Ö. F. G. (2015). Sağlıklı ve Güçlü Bitki Gelişiminde Mikro-enjeksiyon Yöntemi. 5. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi, Nisan 20.
           • 4GÖZE Ö. F. G., KARA A., SÖĞÜT M. A., UYSAL G. (2014). Bazı Bitkisel Yağların Meloidogyne incognita'ya Karşı Nematisidal Etkinliklerinin Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Haziran 23-27, ESKİŞEHİR, 505-505.
           • 5GÖZE Ö. F. G., UYSAL G., SÖĞÜT M. A., KARA A. (2014). Antalya-Serik İlçesinde Subtropikal Meyve Bahçelerinde Bulunan Bitki Paraziti Nematodların Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Haziran 23-27, ESKİŞEHİR, 992-992.
           • 6SÖĞÜT M. A., Çolakoğlu T., GÖZE Ö. F. G., KİTİŞ Y. E. (2014). Buğday Kültüründe Bitki Paraziti Nematodlara Konukçuluk Eden Yabancı Otların Araştırılması. V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Şubat 3-5, ANTALYA, 167-167.
            • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
            • 1Aspergillus niger kültür filtratı’nın farklı inkübasyon ve depolama süre ile sıcaklıklarının Meloidogyne incognita üzerindeki nematisidal etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, 2023, Tamamlandı.
            • 2Farklı bahçe teresi (Lepidium sativum) çeşitlerinin yeşil gübre uygulamalarının domateste Meloidogyne incognita gelişimine etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, 2023, Tamamlandı.
            • 3Göller bölgesi tahıl üretim alanlarında bitki paraziti nematodların belirlenmesi ve buğday bitkisinde hareketli endoparazit nematodların - Fusarium culmorum ile interaksiyon etkilerinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2019, Tamamlandı.
            • 4Arthrobotrys spp.'nin Kök Ur Nematodlarına Karşı Biyonematisit Arthrobotrys Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2016, Tamamlandı.
            • 5Kök ur Nematodlarının Hızlı ve Dogru Tanımlanması Için Multiplex PCR Sisteminin Gelistirilmesi ve Batı Akdeniz Bölgesi nde Sisteme Baglı Olarak Uygun Ürün Rotasyon Modelinin Olusturulması, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
            • 6Nematoda Dayanıklı Bazı Biber Gen Kaynaklarında Kök ur Nematodu Popülasyonlarının Virülensliklerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Tamamlandı.
            • 7Deve dikeni (Silybum marianum (L.) Gaertn.) tohum ununun nematoda karşı baskılayıcı toprak oluşturmada kullanımının araştırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Devam Ediyor.
            • 8Akdeniz Ekolojik Koşullarında Farklı Arazi Kullanımlarının Toprak Kalite Göstergesi Olarak Nematod Biyoçeşitliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması: Pilot Çalışma Isparta İli, -Tübitak 1002, Devam Ediyor.
            • 9Bazı Bitki Aktivitörlerinin Abamectin ile Kombinasyonlarının Meloidogyne incognita?ya karsı Etkinliginin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
            • 10Isparta ili merkez örtü alti yetistiriciliginde sulama kaynaklarinda bitki paraziti nematodlarin ve tasiyiciliklarinin belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
            • 11Isparta Ilinin Çilek Yetistirilen Alanlarında Bitki Paraziti Nematodların Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
            • 12Farklı renkteki turp tohumlarının un ekstraksiyonlarının domateste Meloidogyne incognita üzerinde nematisidal etkisinin belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
             • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
             • 1Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, Google Scholar, TÜRKİYE, 2017.
              • Akademik Görevler
              • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/Entomoloji Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2022-...)
              • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/Fitopatoloji Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2018-2022)
              • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/ Araştırma Görevlisi (2012-2018)
               • İdari Görevler
               • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kalite Kurulu Üyeliği (2023-...)
               • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğitim Koordinatörü (2023-...)
               • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2022-...)
               • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, Alan Editörlüğü (2022-...)
               • 5Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (2022-...)
               • 6Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (2022-2023)
               • 7Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (2022-...)
               • 8Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi LİSANSÜSTÜ KOORDİNATÖR (2022-...)
               • 9Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Erasmus Koordinatörü (2022-...)
               • 10Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü (2021-...)
               • 11Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Farabi Koordinatörü (2021-...)
                • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                • 1Görev Verme/Delagasyon (Yetki Devri) / Geri Bildirim Verme/ Geri Bildirim Alma (2023-2023) ,Görev Verme/Delagasyon (Yetki Devri) / Geri Bildirim Verme/ Geri Bildirim Alma,
                • 2Yönetim Süreçleri Ve İlkeleri (2023-2023) ,Uzaktan Eğitim Kapısı, Katılım Sertifikası,
                • 3Beden Dili Ve İletişim Eğitimi (2023-2023) ,Uzaktan Eğitim Kapısı Katılım Sertifikası,
                • 4Uluslararası Katılımlı Toprak Kökenli Patojenlerin Mücadelesinde Yeni Yaklaşımlar (2021-2021) ,“Uluslararası Katılımlı Toprak Kökenli Patojenlerin Mücadelesinde Yeni Yaklaşımlar ,
                • 5Primer Design For Pcr Based Detection And Diagnostics Using Web-Software (2014-2014) ,Primer Tasarlama, Türkiye/Ankara
                 • Verdiği Dersler
                 • 1Bitki Koruma
                 • 2Bitki Paraziti Nematodlar İle Biyolojik Mücadele
                 • 3Bitki Paraziti Nematodlar İle Çalışma Metodları
                 • 4Bitki Zararlıları İle Mücadele Ve İlaçlar
                 • 5Bitki Zararlıları İle Mücadele Yöntemleri Ve İlaçları
                 • 6Böceklerle Mücadelede Nematodlar
                 • 7Fitoklinik(Entomoloji)
                 • 8İşletmede Mesleki Eğitim
                 • 9Mesleki Uygulama - I
                 • 10Mesleki Uygulama - Iı
                 • 11Mezuniyet Tez Çalışması I
                 • 12Mezuniyet Tez Çalışması Iı
                 • 13Nematoloji
                 • 14Nematolojide Güncel Çalışmalar - Güz
                 • 15Nematolojide Güncel Çalışmalar - Bahar
                 • 16Nematolojiye Giriş