KİŞİSEL BİLGİLER
Mustafa DEMİRKIRAN
Adı Soyadı Doç. Dr. Mustafa DEMİRKIRAN
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Telefon 2462146655
E-Posta mustafademirkiran@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK İDARESİ PR. 12.6.2006
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 29.1.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ 2.4.2014
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1DEMİRKIRAN M. (2022). Sağlık Kurumları Yönetimi- 1. Ankara, (pp. 141-161). Nobel Yayıncılık.
 • 2ÖZTÜRK U. C., DEMİRKIRAN M. (2022). Çeşitli sektörler bağlamında davranışsal finans uygulamaları. Ankara, (pp. 43-62). Gazi Kitabevi.
 • 3DEMİRKIRAN M., ÖZTÜRK U. C. (2021). Yönetim ve İşletme Çalışmaları. Ankara, (pp. 151-168). İksad Yayınevi.
 • 4DEMİRKIRAN M., ÖNEM H. B. (2021). Ekonomi Politika ve Uygulamalarının Ampirik Tahlili: İktisat, Finans, Maliye. Ankara, (pp. 349-360). Gazi Kitabevi.
 • 5DİNÇ M., DEMİRKIRAN M. (2021). Sosyal Bilimlerde Multidisipliner Çalışmalar Teori, Uygulama ve Analizler. İstanbul, (pp. 255-272). Efe Akademi Yayınevi.
 • 6BAŞ S., DEMİRKIRAN M. (2020). COVID-19 Studies Concerning Health, Social and Economic Aspects. Berlin, (pp. 9-26). Peter Lang.
 • 7DEMİRKIRAN M. (2020). Sağlık Turizmi Güncel Yaklaşımlar. İstanbul, (pp. 261-276). Efe Akademi.
 • 8DEMİRKIRAN M., YORULMAZ M., DURSUN G., TAŞKAYA S., İNCESU E. (2016). Contemporary Issues in Health Management. IASI, (pp. 34-42). ROTIPO.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1ÖZDEMİR Ş., DEMİRKIRAN M. (2016). Sağlık Sosyolojisi Yazıları. İSTANBUL, Açılım Kitap.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1DEMİRKIRAN M. (2021). Sağlık Yöneticisi Adaylarının Görüşlerine Göre Akademik Etik Dışı Davranışların Nedenleri. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18, 1394-1414.https://doi.org/10.26466/opus.873374
   • 2UYSAL B., DEMİRKIRAN M., YORULMAZ M. (2020). COVID-19 Ölüm Hızını Etkileyen Faktörlerin Küresel Bazda Değerlendirilmesi. Journal of Turkish Studies, 15, 1185-1192.https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44390
   • 3DEMİRKIRAN M., DİKMETAŞ Y. E., YORULMAZ M. (2013). İl Sağlık Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılamalarının İletişim Doyumlarına Olan Etkisi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5, 322-334.
   • 4DEMİRKIRAN M., ŞAHİN B. (2010). Pratisyen Hekimlerin İlaç Seçimlerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13, 1-28.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1DEMİRKIRAN M., YORULMAZ M., UYSAL B. (2021). People’ Responsibilities and Adaptation in the Struggle against the COVID-19 Pandemic. Annals of Clinical and Analytical Medicine, 12, 452-456.https://doi.org/10.4328/ACAM.20548
    • 2DİKMETAŞ Y. E., DEMİRKIRAN M., YABANA B. (2016). Türkiye Sağlık Harcamaları Trendi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 157-175.https://doi.org/10.17218/husbed.12216
    • 3DİKMETAŞ Y. E., DEMİRKIRAN M., TAŞKAYA S. (2016). Analysis of the Relationship Between Psychological Capital and Organizational Identification A Study on Healthcare Workers. International Journal of Recent Scientific Research, 7, 8777-8783.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1UYSAL B., YORULMAZ M., DEMİRKIRAN M., ULUSİNAN E. (2020). The Assessment of Socio-Psychological Effects of COVID-19 on Turkish People. Athens Journal of Health and Medical Sciences, 7, 235-252.https://doi.org/10.30958/ajhms.7-4-4
     • 2TAŞKAYA S., DEMİRKIRAN M. (2016). Enflasyon Gelir ve Sağlık Harcamaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi The Causality Relationship Between Inflation Income and Health Expenditure. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15, 127-131.https://doi.org/10.5455/pmb.1-1455400402
     • 3DEMİRKIRAN M., TAŞKAYA S., DİNÇ M. (2016). A Study on the Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior in Hospitals. International Journal of Business Management and Economic Research, 7, 547-554.
     • 4DEMİRKIRAN M., YORULMAZ M., ÜNAL S., TAŞKAYA S., ÇARIKÇI O. (2016). Effects of the Performance Based Remuneration System What Do Nurses Think. Research Journal of Business and Management, 3, 88-96.https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2016116547
     • 5DEMİRKIRAN M., TAŞKAYA S. (2016). Relationship between Employee Empowerment and Organizational Stress A Research on Hospital Employees. International Journal of Scientific Study, 3, 206-212.https://doi.org/10.17354/ijss/2016/151
     • 6TAŞKAYA S., DEMİRKIRAN M. (2016). Environmental Determinants of Life Expectancy at Birth in Turkey. International Journal of Research in Medical Sciences, 4, 995-999.https://doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20160673
     • 7DEMİRKIRAN M., ERDEM R., TAŞKAYA S. (2016). Reflections of Qualified Personnel Turnover to the Ministry of Health of the Republic of Turkey A Phenomenological Research. Journal of Management, Marketing and Logistics, 3, 38-49.https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2016116528
     • 8TAŞKAYA S., DEMİRKIRAN M. (2016). Determinants of Infant Mortality in Last Two Decades A Bibliometric Analysis. International Journal of Community Medicine and Public Health, 3, 776-780.https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20160731
     • 9TAŞKAYA S., DEMİRKIRAN M. (2016). The Causality between Healthcare Resources and Health Expenditures in Turkey A Granger Causality Method. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 6, 98-103.https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v6-i2/2075
     • 10YORULMAZ M., GENÇTÜRK M., DEMİRKIRAN M. (2016). Qualifications Required for Health Managers A Phenomenological Research. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6, 147-157.https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v6-i3/2056
     • 11TAŞKAYA S., ŞAHİN B., DEMİRKIRAN M., YORULMAZ M., YALÇIN B. P. (2016). The Relationship between Health Indicators and Development Ranks of Provinces in Turkey. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), 2, 103-110.https://doi.org/10.12738/SM.2016.2.0023
     • 12TAŞKAYA S., ŞAHİN B., DEMİRKIRAN M., YALÇIN B. P. (2015). The Relationship between Human Resources for Health and Development Levels of Provinces. Journal of Economics, Finance and Accounting, 2, 672-679.https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2015414375
     • 13DEMİRKIRAN M., ERDEM R. (2014). Personel Devrinin Nedenlerine İlişkin Geliştirilen Modellerin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, 289-311.
     • 14YORULMAZ M., ÖZATA M., KÜÇÜKKENDİRCİ H., DEMİRKIRAN M. (2013). Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri Uygulaması Konya İli İle İç Anadolu Bölgesi ve Türkiye Geneli Verilerinin Karşılaştırılması. Vizyoner Dergisi, 4, 1-13.
      • Uluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1DEMİRKIRAN M., TAŞKAYA S., YORULMAZ M. (2016). The Effects of Psychological Contract Violations in Organizations on Organizational Trust and Alienation:An Application in the Healthcare Sector. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), 2, 85-95.https://doi.org/10.12738/SM.2016.2.0022
      • 2YORULMAZ M., GENÇTÜRK M., DEMİRKIRAN M. (2015). Historical Development of Health Management Training in Turkey. Journal of International Health Sciences and Management, 1, 14-20.
       • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
       • 1DEMİRKIRAN M., ŞAHİN B. (2012). Hekimlerin Reçete Yazma Davranışlarının İncelenmesi Viral Tonsillofarenjit Hastalığına İlişkin Yazılı Hasta Olgusu Örneği. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, , 19-38.
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1DEMİRKIRAN M., YORULMAZ M., DURSUN G., TAŞKAYA S., İNCESU E. (2016). Examination of the Reasons for Delays in Delivery Periods of Dental Prostheses with the Ishikawa Diagram. 2. International Journal of Health Administration and Education Congress, Mart 26-27, GEBZE.
        • 2İNCESU E., DEMİRKIRAN M., YORULMAZ M., TAŞKAYA S., EVİRGEN H. (2016). Analysis of the Complaints Made to the Workers Rights and Safety Unit of a Public Hospital A Retrospective Study. 2. International Journal of Health Administration and Education Congress, Mart 26-27, GEBZE.
        • 3İNCESU E., YORULMAZ M., DEMİRKIRAN M., EVİRGEN H. (2015). Örgütsel Sinizmin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. 6. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Aralık 16-19, ANTALYA, 44-44.
         • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
         • 1DEMİRKIRAN M., ERDEM R., TAŞKAYA S. (2016). Opinions of the Qualified Personnel Who Quitted Turkish Ministry of Health and Moved to Other Organizations about How Much the New Organizations Meet Their Expectations. Academics World 20th International Conference, Şubat 3-3, İSTANBUL, 22-24.
         • 2YORULMAZ M., DEMİRKIRAN M., KOÇ M., BÜKECİK N. (2015). Comparison of 2014 2015 Patient Satisfaction Points The Case of Konya Training and Research Hospital. International Conference on the Changing World and Social Research 1, Ağustos 25-28, VIENNA, 651-657.
         • 3YORULMAZ M., DEMİRKIRAN M., GENÇTÜRK M., TAŞKAYA S. (2015). Evaluation of Shift Work in Oral and Dental Healt Centers from Employees Point of View. International Healthcare Management Conference, Haziran 15-17, GÜMÜŞHANE, 183-190.
         • 4EVİRGEN H., DEMİRKIRAN M., YORULMAZ M., TAŞKAYA S. (2015). Examining the Employee Satisfaction and Quality Assessment Scores of Public Hospitals. International Healthcare Management Conference, Haziran 15-17, GÜMÜŞHANE, 389-394.
         • 5DİKMETAŞ Y. E., DEMİRKIRAN M., YABANA B. (2015). Türkiye Sağlık Harcamaları Trendi. IV. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu, Mayıs 7-9, ÇORUM.
         • 6TAŞKAYA S., ŞAHİN B., DEMİRKIRAN M., YORULMAZ M., YALÇIN B. P. (2015). The Relationship between Health Indicators and Development Ranks of Provinces In Turkey. International Journal of Health Administration and Education Congress, Mart 28-29, İSTANBUL, 51-52.
         • 7DEMİRKIRAN M., TAŞKAYA S., YORULMAZ M. (2015). The Effects of Psychological Contract Violations in Organisations on Organizational Trust and Alienation An Application in the Healthcare Sector. International Journal of Health Administration and Education Congress, Mart 28-29, İSTANBUL, 53-54.
         • 8YORULMAZ M., DEMİRKIRAN M., ÖZATA M. (2013). A Study Intended for the Determination of the Relevance Between Organizational Downsizing and Organizational Commitment in the Industrial and Service Enterprises. International Interdisciplinary Conference, Mayıs 12-15, VENICE, 445-452.
          • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
          • 1TAŞKAYA S., ŞAHİN B., DEMİRKIRAN M. (2015). 1980-2014 Yılları Arasında OECD Ülkelerinde Sağlıkta Eşitsizlik Alanında Yapılan Yayınlar: Bir Bibliyometrik Analiz. 9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Ekim 8-9, İSTANBUL, 141-141.
          • 2UYSAL B., YORULMAZ M., TOP M., DEMİRKIRAN M. (2012). Kurumsal İtibar Yönetimi Kamu ve Özel Hastanelerdeki Çalışanların Kurumsal İtibar Algılamasının Ölçülmesi. 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Eylül 13-15, ISPARTA, 367-371.
          • 3ÇETİN M., ŞAHİN B., DEMİRKIRAN M. (2011). Uzman ve Pratisyen Hekimlerin Reçete Yazma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması. 5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Ekim 13-16, MUĞLA, 615-620.
          • 4DEMİRKIRAN M., ŞAHİN B. (2010). Hekimlerin İlaç Reçeteleme Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Şubat 4-7, ANTALYA, 59-59.
           • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1DEMİRKIRAN M., ERDEM R. (2015). Nitelikli Personel Devrinin Sağlık Bakanlığı na Yansımaları: Bir Olgubilim Araştırması. 9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Ekim 8-9, İSTANBUL, 105-105.
            • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
            • 1TAŞKAYA S., ŞAHİN B., DEMİRKIRAN M., YALÇIN B. P. (2015). Sağlıkta İnsan Kaynağı İle İllerin Gelişmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Mayıs 7-9, AKSARAY, 711-714.
            • 2DİKMETAŞ Y. E., DEMİRKIRAN M., YEŞİLYURT A. (2014). Ameliyathane Yoğun Bakım ve Acil Birim Çalışanlarının Çatışma Yönetimi Algılamalarının Kurumsal Yabancılaşmaya Etkisi. 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Eylül 10-12, GİRNE, 1672-1686.
             • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
             • 1ÖNEM H. B., DEMİRKIRAN M. (2022). Çeşitli sektörler bağlamında davranışsal finans uygulamaları. Gazi Kitabevi.
             • 2DEMİRKIRAN M., UYSAL B. (2020). COVID-19 Studies Concerning Health, Social and Economic Aspects. Peter Lang.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
              • 1Sağlık Bakanlığı ndaki Nitelikli Personel Devrinin Nedenlerine ve Önlenmesine Yönelik Nitel Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Tamamlandı.
               • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
               • 1Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Open Academic Journals Index (OAJI), Türk Medline, Türk Eğitim İndeksi, Türkiye Atıf Dizini, Akademik Dizin, Index Copernicus, TÜRKİYE,
                • Akademik Görevler
                • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr./ Doçent (2020-...)
                 • İdari Görevler
                 • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2013-...)
                  • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                  • 1Takdirname (2009) SAĞLIK BAKANLIĞI
                  • 2Best Award Competition "Winner" (2016) PRESIDENT OF 2. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH ADMINISTRATION AND EDUCATION CONGRESS
                   • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                   • 1Akademik Yazma Ve Endnote (2013-2013) ,Akademik Yazma, Endnote., Türkiye/ Ankara
                   • 2Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi Nvivo 10 (2013-2013) ,Nvivo 10 Kullanımı., Türkiye/ Ankara
                   • 3Nitel Araştırma Yöntemi (2013-2013) ,Nitel Araştırma., Türkiye/ Ankara
                   • 4İletişim Eğitimi (2011-2011) ,İletişim, Algının Rolü Ve Etkin Dinleme, Dinleme Ve Konuşma, Empati Sempati Ve İletişimde Odaklar, "Ben" Mesajı, Olumlu İlgi, Kızgınlık, Zor İnsan Tipolojileri Ve Başetme Yöntemleri, Zor İnsanlarla İletişim Yöntemleri, Çatışma Çözme, İnsan Sarrafı., Türkiye/ Ankara
                   • 5Telefonda İletişim Eğitimi (2011-2011) ,Telefonda İletişim, Türkiye/ Ankara
                   • 6Windows 7 İşletim Sistemi Eğitimi (2010-2010) ,Windows 7 İşletim Sistemi., Türkiye/ Ankara
                   • 7İç Kontrol Sistemi (2010-2010) ,İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması, Türkiye/ Ankara
                   • 8Performans Ve Proje Yönetimi (2010-2010) ,Proje Yönetimi, Takım Çalışması, Performans Yönetimi, Müzakere Becerileri, Stres Ve Sizin Stresiniz, Toplantı Yönetimi, Temel Finans Bilgisi, Temel Finansal Analiz, Eğitimci Hazırlığı Ve Eğitim İçeriği, Çalışma Ortamı Ve Zaman Kayıpları, Hedef Belirleme Ve Görevlendirme, Hayır Diyebilmek, Verimli Toplantılar., Türkiye/ Ankara
                   • 9Performansa Dayalı Ödeme Sistemleri Kursu (2010-2010) ,Performansa Dayalı Ödeme., Türkiye/ Antalya
                   • 10Bilgi Güvenliği Eğitimi (2009-2009) ,Sağlık Kurumlarında Bilgi Güvenliği., Türkiye/ Ankara
                   • 11Ms Ofis 2007 Eğitimi (2009-2009) ,Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Power Point 2007, Microsoft Office Outlook 2007., Türkiye/ Ankara
                   • 12Personel Ve Ofis Yönetimi Eğitimi (2009-2009) ,Takım Ve Türleri, Çalışma Ortamı Ve Zaman Kayıpları, Hedef Belirleme Ve Görevlendirme, Bir Ekibi Yönetmek, Hayır Diyebilmek, Verimli Toplantılar, Çatışma Çözme, Problem Çözme Teknikleri, Takım Ve Üyesi Olmanın Gerekleri, Takımların Gelişim Aşamaları Etkinliği Ve Araçları, Performans Değerlendirme Ve Hedef Belirleme, Performans Görüşmeleri Ve Ödüllendirme., Türkiye/ Ankara
                   • 13Sağlık Yönetimi Ve İşletmeciliği Eğitim Programı (2009-2010) ,Sağlık Kurumları İşletmeciliği Master Programları Esaslı, 12 Ders, 36 Kredi Ve 3 Akademik Dönem., Türkiye/ Ankara
                   • 14Temel Yönetim Becerileri Eğitimi (2009-2009) ,Temel Yönetim Becerileri, Temel Finans Bilgisi, Temel Finansal Analiz, Bir Ekibi Yönetmek, Takım Çalışması, Performans Yönetimi, Değişim Yönetimi, Öğrenen Organizasyon, Problem Çözme Teknikleri, Proje Yönetimi, Bugünün Lideri., Türkiye/ Ankara
                   • 15Mgk Genel Sekreterliği Milli Kriz Yönetimi (2008-2008) ,Güven-2008 Milli Kriz Yönetimi., Türkiye/ Ankara
                   • 16Gereksinim Analizi, Yönetimi Ve Borland Caliberrm Temel Kullanıcı Eğitimi (2008-2008) ,Gereksinim Analizi, Gereksinim Yönetimi, Borland Caliberrm., Türkiye/ Ankara
                    • Verdiği Dersler
                    • 1Ab Sağlık Politikaları
                    • 2Hastalıklar Bilgisi
                    • 3Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
                    • 4Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
                    • 5Sağlık Hizmetleri Yönetimi
                    • 6Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ve Akreditasyon
                    • 7Sağlık Kurumlarında Ev İdaresi Hizmetleri
                    • 8Sağlık Kurumlarında İletişim Ve Halkla İlişkiler
                    • 9Sağlık Kurumlarında Pazarlama
                    • 10Sağlık Mevzuatı
                    • 11Sağlık Planlaması Ve Politikası
                    • 12Sağlık Politikası Ve Planlaması
                    • 13Sağlık Yönetiminde Seminer

HABERLER