KİŞİSEL BİLGİLER
Bahri KARLI
Adı Soyadı Prof. Dr. Bahri KARLI
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146233
E-Posta bahrikarli@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TARIM EKONOMİSİ 18.6.1984
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT 10.7.1987
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT 6.11.1991
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitap
 • 1KARLI B., BİLGİÇ A., ŞİMŞEK H., EREN Y. G. (2010). Bölgesel Kalkınmayı Güçlendirmek İçin Eğitim Tesislerinin Geliştirilmesi Analizi Yerel Yönetimlerin Kurumsal Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması. T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Şanlıurfa.
 • 2KARLI B., BİLGİÇ A., BOYACI M., ATSAN T., EREN Y. G., ÖCAL K. F., AKIN S. (2010). GAP Eylem Planı Eğitim Yayım ve İzleme Programı İle GAP Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Projesi Kapsamında Hazırlanan GAP Eğitim Yayım Projesi Fizibilite Raporu. T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Şanlıurfa.
 • 3KARLI B., ÇELİK Y. (2003). GAP Alanındaki Tarım Kooperatifleri ve Diğer Çiftçi Örgütlerinin Bölge Kalkınmasındaki Etkinliği - The Effect of Agricultural Cooperatives and Other Farming Organizations in the GAP Area on Regional Development. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.
 • 4KARLI B. (2002). GAP Alanındaki Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin Gelişimi Sorunları ve Çözüm Yolları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.
 • 5AKDEMİR Ş., BİNİCİ T., ŞENGÜL H., AKÇAÖZ H., KARLI B., AKTAŞ E., GİZER M. (2001). Bölge Bazlı Tarım Sigortasının (Area Based Index Insurance) Türkiye’de Seçilmiş Bölgeler İçin Potansiyel Sigorta Talebinin ve Talebin Karşılanabilirliğinin Belirlenmesi. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.
 • 6KARLI B. (2001). Önder Çiftçi Projesi Modelinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma Harran Ovası Örneği. Türkiye Ziraat Odaları Birliği.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1ÇAĞLAYAN T., MİRAN B., YAVUZ F., GÜLÇUBUK B., TANRIVERMİŞ H., BAYANER A., KOÇ A. A., ATIŞ E., BOYACI M., ŞENGÜL H., KARLI B. (2005). Türkiye’de Tarım. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., KADAKOĞLU B., ŞİRİKÇİ B. S., ACAR M., YILMAZ H. (2023). Determination of a Market-Oriented Optimum Product Component in the Agricultural Sector by Conjoint Analysis: Potato Crop Scenario. Journal of Agricultural Science and Technology, 55, 1251-1264.
   • 2KADAKOĞLU B., KARLI B., ÇELİKOĞLU A. (2023). Analysis of technical, allocative and economic efficiency in garlic production: the case of kastamonu province in Türkiye. Custos e Agronegocio On Line, 19, 69-84.
   • 3TAŞCIOĞLU Y., GÜL M., AKPINAR M. G., KARLI B., KADAKOĞLU B., ŞİRİKÇİ B. S., ACAR M., YILMAZ H. (2023). Optimum Support Policy Component for the Development of Agricultural Production: Potato Producer. agriculture, 13, 1-13.https://doi.org/10.3390/agriculture13050952
   • 4KADAKOĞLU B., KARLI B. (2023). TURKISH OLIVE OIL: HOW CAN ITS GLOBAL COMPETITIVENESS BE INCREASED? . Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 23, 447-454.
   • 5KADAKOĞLU B., KARLI B., TAŞÇİ N., ÖZYÜREK H. (2023). Şeker Pancarı Üretim Maliyeti ve Kârlılık Analizi: Burdur İli Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 26, 385-392.https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.v26i75874.1146948
   • 6GÜL M., KARLI B., ŞİRİKÇİ B. S., KADAKOĞLU B., TAŞCIOĞLU Y., AKPINAR M. G., YILMAZ H., ACAR M. (2023). INPUT USE AND FACTORS AFFECTING IN POTATO FARMING IN TÜRKİYE. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 23, 271-285.
   • 7KADAKOĞLU B., KARLI B. (2022). Technical Efficiency of Potato Production in Turkey by Stochastic Frontier Analysis. Custos e Agronegocio On Line, 18, 163-178.
   • 8BAYAV A., KARLI B., GÜNDÜZ O., KARAMÜRSEL D., ÖZTÜRK F. P., SARIBAŞ R., ATAY A. N., KOÇAL H. (2021). Exploring the geographical heterogeneity in production efficiency and metatechnology ratio of farms producing apple. Custos e Agronegocio On Line, 17, 107-134.
   • 9AYDOĞDU M. H., CANÇELİK M., SEVİNÇ M. R., ÇULLU M. A., YENİGÜN K., KÜÇÜK N., KARLI B., ÖKTEN Ş., BEYAZGÜL U., PARLAKÇI D. H., ŞAHİN Z., MUTLU N., KAYA C., YENİKALE A., YENİKALE A. (2021). Is Drought Caused by Fate? Analysis of Farmers’ Perception and Its Influencing Factors in the Irrigation Areas of GAP-Şanlıurfa, Turkey. WATER, 13, 1-14.https://doi.org/10.3390/w13182519
   • 10AYDOĞDU M. H., CANÇELİK M., SEVİNÇ M. R., ÇULLU M. A., YENİGÜN K., KÜÇÜK N., KARLI B., ÖKTEN Ş., BEYAZGÜL U., PARLAKÇI D. H., SEVİNÇ G., ŞAHİN Z., MUTLU N., KAYA C., YENİKALE A., YENİKALE A. (2021). Are You Happy to Be a Farmer? Understanding Indicators Related to Agricultural Production and Influencing Factors: GAP-Şanlıurfa, Turkey . Sustainability, 13, 1-16.https://doi.org/10.3390/su132212663
   • 11KARLI B., GÜL M., AKPINAR M. G., TAŞCIOĞLU Y., BOZKURT Y., ŞİRİKÇİ B. S. (2021). ANALYSIS OF ECONOMIC STRUCTURE IN WATER BUFFALO BREEDING BY GEOGRAPHICAL REGIONS IN TURKEY. Buffalo Bulletin, 40, 135-150.
   • 12TAŞCIOĞLU Y., AKPINAR M. G., GÜL M., KARLI B., BOZKURT Y. (2020). Determination of optimum agricultural policy for buffalo breeding. REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 49, 1-10.
   • 13TAŞCIOĞLU Y., AKPINAR M. G., GÜL M., KARLI B., BOZKURT Y. (2020). ANALYSIS OF BUFFALO BREEDERS’ DECISIONS IN TURKEY WITH ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS. PAKISTAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, 57, 315-323.https://doi.org/10.21162/PAKJAS/20.9309
   • 14KARLI B., GÜL M., AKPINAR M. G., TAŞCIOĞLU Y., BOZKURT Y. (2018). Problems of water buffalo breeding in Turkey and suggestions for itsdevelopment. REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 47, 1-10.https://doi.org/10.1590/rbz4720170230
   • 15GÜL M., BAYRAKLI B., KARLI B., AKPINAR M. G. (2018). Cost and Profitability of Garlic Production in Kastamonu Province.. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 18, 227-232.
   • 16AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2018). Factors affecting development and profitability of buffalo husbandry: Case of Turkey. Custos e Agronegocio On Line, 14, 211-233.
   • 17GÜL M., AKPINAR M. G., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2018). Economic analysis of buffalo breeding in Turkey. Custos e @gronegócio on line, 14, 305-335.
   • 18TEKİN A., KARLI B., GÜL M. (2017). DEVELOPMENT OF IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL INSURANCE IN TURKEY. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 17, 355-364.
   • 19KARLI B., ERTATIŞ F., YÜKSEL F., TEKİN A., GÜL M. (2017). DETERMINATION OF RED MEAT CONSUMPTION AND MEAT CONSUMPTION HABITS. THE CASE OF ISPARTA PROVINCE. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 17, 197-205.
   • 20TUTAR İ., KARLI B., TUĞCU T., BAL T. (2016). Economic analysis of trout farms in Karacaören damp in Bucak district ofBurdur province. Custos e @gronegócio on line, 12, 367-377.
   • 21YAHAYA A. M., KARLI B., GÜL M. (2015). Economic analysis of cocoa production in Ghana the case of eastern region. Custos e @gronegócio on line, 11, 336-352.
   • 22ÖZBERK İ., KILIÇ H., ÖZBERK F., ATLI A., KARLI B., ÇOŞKUN Y. (2011). Variety selection based on net return per hectare in durum wheat (Triticum durum L.). African Journal of Agricultural Research, 6, 1016-1024.
   • 23GÜNDEN C., BİLGİÇ A., MİRAN B., KARLI B. (2011). A censored system of demand analysis to unpacked and prepackaged milk consumption in Turkey. Quality Quantity, 45, 1273-1290.
   • 24ÖZBERK İ., COŞKUN Y., İLKHAN A., KÖTEN M., KARLI B., RYAN J. (2009). Comparison of bed planting furrow irrigation with conventional planting flood irrigation in durum wheat T durum Desf in southeastern Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences, 12, 772-778.https://doi.org/10.3923
   • 25BİNİCİ T., ZULAUF C., KAÇIRA Ö., KARLI B. (2006). Assessing the Efficiency of Cotton Production on the Harran Plain, Turkey. Outlook on Agriculture, 35, 227-232.https://doi.org/10.5367/000000006778536729
   • 26ÖZBERK İ., KILIÇ H., ATLI A., ÖZBERK F., KARLI B. (2006). Selection of wheat based on economic returns per unit area. EUPHYTICA, 152, 235-245.https://doi.org/10.1007/s10681-006-9205-5
   • 27ÇELİK Y., KARLI B., BİLGİÇ A., ÇELİK Ş. (2006). Factors Affecting Milk and its Product Consumption Pattern in Southern Anatolian Region An Application to Sanliurfa Province. Die Bodenkultur Austrian Journal of Agriculture Research, 56, 49-56.
   • 28KARLI B., BİLGİÇ A., ÇELİK Y. (2006). Factors Affecting Farmers Decision to Enter Agricultural Cooperatives Using Random Utility Model in South Eastern Region of Turkey. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 107, 115-127.
   • 29ERKAN O., ORHAN M. E., BUDAK F., ŞENGÜL H., KARLI B., HARTOKA İ. (1991). Aşağı Mardin Ceylanpınar Ovalarındaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve İleriye Dönük Planlaması. Doğa, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 15, 58-67.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1KADAKOĞLU C., KADAKOĞLU B., KARLI B. (2023). Yağlı Tohumlarda Türkiye'nin Küresel Rekabet Gücünün Analizi. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, , 2-14.https://doi.org/10.61513/tead.1359769
    • 2KARLI B., SONGUR M., SİNEK B., KADAKOĞLU B. (2022). Economic Analysis of Cut Flower Production (Carnation, Gerbera and Lisianthus) in Turkey: The case of Antalya Province. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 22, 343-350.
    • 3KADAKOĞLU B., KARLI B. (2022). Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagiller Üretimi, Tarım Politikaları ve Dış Ticaretinin Rekabet Gücü Analizi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17, 75-87.https://doi.org/10.54975/isubuzfd.1133956
    • 4KADAKOĞLU B., KARLI B. (2022). Türkiye Ekonomisinde Tarıma Dayalı Sanayinin Önemi ve Gelişim Süreci. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 4, 50-59.https://doi.org/10.55979/tjse.1107524
    • 5BAYAV A., GÜNDÜZ O., KARLI B. (2022). TARIMSAL ETKİNLİK DÜZEYİNİN COĞRAFİK BÖLGELER İTİBARIYLA FARKLILAŞMASI: VERİ ZARFLAMA METAFRONTİER YAKLAŞIMI. Verimlilik Dergisi, , 415-426.
    • 6KADAKOĞLU B., BAYAV A., KARLI B. (2022). Türkiye’de Ceviz Üretim Projeksiyonu ve Rekabet Gücü Analizi. Meyve Bilimi, 9, 8-15.
    • 7KADAKOĞLU B., KARLI B., BAYAV A. (2022). İncir Üretiminin Gelişimi ve Küresel Rekabet Gücü Analizi. Meyve Bilimi, 9, 39-47.
    • 8BAYAV A., KARLI B., KARAMÜRSEL D., ÖZTÜRK F. P., GÜNDÜZ O. (2022). Üretici Bakış Açısıyla Elma İşletmelerinin Pazarlama Yapısının Değerlendirilmesi. Meyve Bilimi, 9, 68-74.
    • 9KARLI B., KADAKOĞLU B., DAĞ M. M., BAYAV A. (2022). DEVELOPMENT OF THE WHEAT FLOUR INDUSTRY IN TÜRKİYE AND ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS . Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 22, 303-312.
    • 10KADAKOĞLU B., KARLI B. (2021). Afyonkarahisar İlinde Patates Üreticilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Pazarlama Sorunları. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi Turkish Journal of Science and Engineering, 3, 91-98.
    • 11TOKER A., KARLI B. (2021). IPARD Programının Meyvecilik Sektörüne Etkileri: Isparta İli Örneği. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi (Turkish Journal of Science and Engineering), 3, 13-21.
    • 12BAYAV A., KARLI B. (2021). Economic Performance of Apple Farms: A Case of Isparta and Karaman Provinces of Turkey. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 9, 837-842.https://doi.org/10.24925/turjaf.v9i4.837-842.4290
    • 13TEKİN A., KARLI B. (2021). Denizli ili Çivril ilçesinde elma üretimi yapan tarım işletmelerinde üreticilerin tarım sigortası yaptırma tercihleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26, 8-19.https://doi.org/10.37908/mkutbd.697737
    • 14KARLI B., DEMİR Z., GÜL M., KADAKOĞLU B. (2021). Economic Analysis of Thyme Production: A Case Study of Denizli Province, Turkey. International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, 5, 59-64.
    • 15KADAKOĞLU B., KARLI B. (2021). Türkiye’de Patates Üretimi, İhracatı ve Destekleme Politikalarının Değerlendirilmesi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 7-16.
    • 16KADAKOĞLU B., KARLI B., GÜL M., ÖZUYGUR A. (2021). ECONOMIC ANALYSIS OF TRITICALE PRODUCTION: A CASE STUDY OF CORUM PROVINCE, TURKEY. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 21, 483-489.
    • 17KARLI B., ÖZUYGUR A., GÜL M., KADAKOĞLU B. (2021). THE DEVELOPMENT OF TRITICALE PRODUCTION IN TURKEY: THE CASE OF CORUM PROVINCE. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 21, 497-503.
    • 18BAYAV A., KARLI B. (2020). Türkiye’de tarım sektöründe yapılan etkinlik çalışmalarının incelenmesi (1994-2016). Meyve Bilimi, 7, 32-41.
    • 19KARLI B., DEMİR Z., DALGIÇ A. (2020). Denizli İlinde Kekik Üretimi Yapan İşletmelerin Sosyo - EkonomikYapısı ve Sorunları. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15, 151-160.
    • 20GÖNÜL S., KARLI B. (2020). Antalya ilinde hanehalklarının ev dışı gıda tüketimi ve tüketici eğilimleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 2, 25, 10-19.
    • 21BAYAV A., KARLI B. (2020). Isparta ve Karaman illerinde elma üretim maliyetinin karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 25, 225-236.
    • 22HIZAL T., KARLI B. (2020). Örtüaltı sebze üretiminde üreticilerin tohum tercihini etkileyen faktörlerin belirlenmesi:Antalya ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 25, 383-393.
    • 23KADAKOĞLU B., KARLI B. (2019). Türkiye’de Yağlı Tohum Üretimi ve Dış Ticareti. The Journal of Academic Social Sciences, 7, 324-341.
    • 24KARLI B., GÜL M., KADAKOĞLU B. (2019). Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli. ISUBÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14, 201-211.
    • 25AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2019). ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND SATISFACTION LEVEL OF THE BUFFALO FARMERS: A CASE OF TURKEY. International Journal of Agriculture, Forestry and Life Science, 3, 89-97.
    • 26ÖZGÜMÜŞ İ., KARLI B. (2019). Rize ilindeki çay yetiştiren işletmelerin sosyo-demografik özellikleri ve pazarlama sorunları. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 24, 129-139.
    • 27KARADAĞ G. A., KARLI B. (2018). Iğdır İlinde Tüketicilerin Komşu Ülkelerden Gelen Gıda Ürünlerini Ayırt Edip Edememe Durumunun Satın Alma Kararlarına ve Satın Alma Davranışlarına Etkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8, 267-274.
    • 28KARADAĞ G. A., KARLI B. (2018). Iğdır İlinde Tüketicilerin Komşu Ülkelerden Gelen Gıda Ürünlerini Ayırt Edip Edememe Durumunun Satın Alma Kararlarına ve Satın Alma Davranışlarına Etkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8, 267-274.
    • 29AYDOĞDU M. H., KARLI B., PARLAKÇI D. H., SEVİNÇ G., EREN M. E., KÜÇÜK N. (2018). Economic Analysis of Agricultural Water Usage Efficiency in the GAP-Harran Plain: Cotton Production Sampling, Sanliurfa- Turkey. International Journal of Advances in Agriculture Sciences, 3, 12-19.
    • 30MESCİ O., KARLI B. (2018). Isparta İlinde Arazi Toplulaştırması Yapılan Alanlardaki Tarım İşletmelerinin SosyoEkonomik Analizi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23, 106-114.
    • 31KARLI B., GÜL M., KADAKOĞLU B., KARADAĞ G. A. (2018). Türkiye’de Tarımda Üretici Örgütlenmesinin Önemi ve Gelişimi. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, , 318-329.
    • 32KARLI B., GÜL M., KADAKOĞLU B., KARADAĞ G. A. (2018). Türkiye’de Tarımsal Desteklerin Mısır Tarımına Etkileri. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, , 307-317.
    • 33KARLI B., KART F. M., GÜL M., AKPINAR M. G. (2017). Cost and Profit Analysis in Cotton Production in Şanliurfa Province, Turkey.. Scientific Papers. Series Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development, 17, 207-220.
    • 34ALÇİÇEK G., KARLI B. (2016). Burdur İlinde Tarımsal Kooperatiflerde Kooperatif Ortak İlişkilerinin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21, 83-91.
    • 35AYDOĞDU M. H., KARLI B., YENİGÜN K., AYDOĞDU M. (2016). Tarımsal sulamalarda ödeme istekliliğinin Probit model ile belirlenmesi Harran ovası örneklemesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 7, 355-363.
    • 36KARSAN A., KARLI B. (2016). Türkiye de Kırsal Yoksulluğun Genel Bir Değerlendirmesi Isparta İli Sütçüler İlçesi Örneği. MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 21, 168-181.
    • 37AYDOĞDU M. H., KARLI B., YENİGÜN K., AYDOĞDU M. (2016). Evaluation of Farmers Willingness to Pay for Water under Shortages a case study of Harran Plain Turkey. Journal of Environmental and Agricultural Sciences, 7, 23-28.
    • 38AYDOĞDU M. H., KARLI B., AYDOĞDU M. (2015). Evaluation of attitude of stakeholders for irrigation water management A case study of Harran Plain Turkey. Journal Of Environmental and Agricultural Sciences, 4, 42-47.
    • 39AYDOĞDU M. H., KARLI B., YENİGÜN K., AYDOĞDU M. (2015). The farmers views and expectations to the Water User Associations GAP Harran plain sampling Turkey. Global Advanced Research Journal of Agricultural Science, 4, 33-41.
    • 40AYDOĞDU M. H., KARLI B., AYDOĞDU M. (2015). Paydaşların Sulama Birliklerine ve Su Yönetimine Olan Algıları GAP Harran Ovası Sulamaları. The Journal of Academic Social Science, 3, 93-103.
    • 41AYDOĞDU M. H., KARLI B., AYDOĞDU M. (2015). Sulama Birlik Başkanlarının Su Fiyatlandırması ve İşletmeciliğine Bakışları GAP Harran Ovası Sulamaları Örneklemesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 1, 167-177.https://doi.org/10.9761/JASSS2694
    • 42AYDOĞDU M. H., KARLI B., YENİGÜN K., MANCI A. R., AYDOĞDU M. (2014). PRICING TRENDS IN AGRICULTURAL IRRIGATION ATTITUDESAND PERCEPTIONS OF FARMERS TO PRICING GAP HARRANPLAIN IRRIGATIONS ŞANLIURFA. The Journal of Academic Social Science Studies, , 165-188.
    • 43AYDOĞDU M. H., KARLI B., YENİGÜN K., MANCI A. R., AYDOĞDU M. (2014). THE STRUCTURAL PROBLEMS OF WATER USER ASSOCIATIONS AND RECOMMENDED SOLUTIONS IN THE HARRAN PLAIN IN GAP REGION TURKEY. The Journal of Academic Social Science Studies, , 179-196.
    • 44GÜNEŞ E., BİLGİÇ A., KARLI B., MİRAN B. (2008). GAP BÖLGESİ’NDE KALİTELİ İÇME SUYUNUN FİYATLANDIRILMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Tarım Ekonomisi Dergisi, 14, 67-74.
    • 45KARLI B., BİLGİÇ A. (2007). FACTORS AFFECTING MEAT AND MEAT PRODUCTS CONSUMPTIONQUANTITIES IN SANLIURFA PROVINCE. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 20, 127-136.
    • 46BAŞARIR A., KARLI B., BİLGİÇ A. (2006). An Evaluation of Turkish Agricultural Production Performance. Journal of Agriculture and Social Sciences, 8, 511-515.
    • 47ÇELİK Y., KARLI B., BİLGİÇ A., ÇELİK Ş. (2005). ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİMDÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI. Tarım Ekonomisi Dergisi, 11, 5-12.
    • 48KAÇIRA Ö., KARLI B. (2004). Şanlıurfa İlinde Pamuğun Pazarlama Yapısı. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8, 33-40.
    • 49PAKSOY S., KARLI B. (2000). Gap Kapsamında Sulamaya Açılan Harran Ovasındaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 154-175.
    • 50KARLI B. (1998). Türkiye’de Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Hayvansal Üretimdeki Gelişmeler. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2, 111-120.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1KADAKOĞLU B., KARLI B. (2022). Afyonkarahisar İlinde Patates Üretiminin Ekonomik Analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 25, 582-588.https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.947387
      • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusalarası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayın
      • 1KARLI B. (2015). Economic Analysis of Fruit Sapling Producing Enterprises in Hatay Province. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, .
      • 2KARLI B. (2015). Risk Perception and Management Strategies in Dairy Farming A Case of Adana Province of Turkey. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, .
       • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
       • 1KARLI B. (2015). Technical Efficiencies of Goat Farming in Turkey A Case Study of Isparta Province. Revista Brasileira de Zootecnia.RBZ-2015-0238, .
        • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1KADAKOĞLU B., BAYAV A., KARLI B. (2023). Evaluatıng self-suffıcıency in dry legumes productıon in türkiye. V.INTERNATIONAL CONFERENCEON GLOBALPRACTICEOF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFICSTUDIES, Aralık 10-12, Bakü, 229-242.
        • 2BAYAV A., KARLI B., GÜNDÜZ O. (2023). APPLE PRODUCTION AND FOREIGN TRADE IN THE WORLD AND TÜRKİYE. International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-IV, Nisan 28, Lefkoşa, 598-611.
        • 3BAYAV A., KARLI B., KADAKOĞLU B. (2023). DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE IN MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN TÜRKİYE. International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-IV, Nisan 28, Lefkoşa, 953-966.
        • 4AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2018). Analysis of the Relationship Between the Socio-Demographic Characteristics and Satisfaction Level of The Buffalo Farmers: A Case of Turkey. 1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences, Eylül 6-8, BUDAPEŞTE, 179-189.
        • 5KARLI B., KADAKOĞLU B., GÜL M. (2018). Cotton Production and Foreign Trade Structure in the World and Turkey. V. International Multidisciplinary Congree of Eurasia, Temmuz 24-26, Barselona, 129-136.
        • 6KADAKOĞLU B., KARLI B., GÜL M. (2018). Cut Flower Production and Evaluation of Export Potential in Turkey. V. International Multidisciplinary Congree of Eurasia, Temmuz 24-26, Barselona, 137-145.
        • 7AYDOĞDU M. H., KARLI B., YENİGÜN K., GÜMÜŞ V., KÜÇÜK N. (2018). IS THE LAW NO. 6712 ON IRRIGATION ASSOCIATIONS SUFFICIENT TO RESOLVE THE PROBLEMS IN THE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL IRRIGATIONS?. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Mart 22-24, BURSA, 810-815.
        • 8KARLI B., YURDAKUL O. (1992). GAP Alanında Bitkisel Üretim Faaliyetinde Tarımsal Kredi Kullanımı ve Gelecekteki Kredi İhtiyacının Tespit Edilmesi. Kongre, Eylül 22-27.
         • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1KARLI B., GÜL M., KADAKOĞLU B. (2018). Türkiye'nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli. 13. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül 12-14, Kahramanmaraş, 2.
         • 2GÜL M., KARLI B., AKPINAR M. G., BAL T., GİRAY F. H. (2015). Bitkisel Yağ Sanayi İşletmelerinin Gelişimi ve Sorunlarının Değerlendirilmesi. YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi, Tekirdağ, Mayıs 7-9.
         • 3KARLI B., GÜL M., GÜL H., ŞİRİKÇİ B. S. (2015). Dünya makarna sektörü ve Türkiye makarna sektörünün gelişimi. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Nisan 28-30.
         • 4KARLI B., GÜL H., GÜL M. (2015). Türkiye ekonomisinde gıda sanayinin önemi ve gelişimİ. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir., Nisan 28-30.
         • 5GÜL H., KARLI B., GÜL M., ŞİRİKÇİ B. S. (2015). Un Sektörünün Gelişimi ve Kısıtlar. iç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir., Nisan 28-30.
          • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1GÜL M., BAYRAKLI B., KARLI B., AKPINAR M. G. (2018). Cost and Profitability of Garlic Production in Kastamonu Province. International Conference on Agriculture for Life Life for Agriculture, Haziran 7-9, BUCHAREST, 22-22.
          • 2KARLI B., GÜL M., KADAKOĞLU B., KARADAĞ G. A. (2018). Effects of Agricultural Support Corn Agriculture in Turkey. 5th ASM International Congress of Social Science, Mayıs 3-5, Antalya, 153-154.
          • 3KARLI B., GÜL M., KADAKOĞLU B., KARADAĞ G. A. (2018). Importance and Development of Agriculture Producer Organizations in Turkey. 5th ASM International Congress of Social Science, Mayıs 3-5, Antalya, 155-156.
          • 4MESCİ O., KARLI B. (2018). Socio-Economic Analysis of Farms in the Area of Land Consolidation in Isparta Province. 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, Nisan 25-27, ŞANLIURFA, 60-60.
          • 5PARLAKÇI D. H., KARLI B., KAYA F., EREN A. E., EREN M. E., AYDOĞDU M. H. (2018). Economic Analysis for Fruit and Vegetable Growth of Underground Water: Harran Sampling. 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, Nisan 25-27, ŞANLIURFA, 106-106.
          • 6AYDOĞDU M. H., KARLI B., EREN M. E., EREN A. E. (2018). Views of Farmers on Agricultural Production and Marketing Process: Harran Plain Sampling. 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, Nisan 25-27, ŞANLIURFA, 105-105.
          • 7AYDOĞDU M. H., SELEK B., KARAASLAN Y., KARLI B. (2018). The Livestocks Water Needs of Gediz Basin by Trend Analysis. 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, Nisan 25-27, ŞANLIURFA, 64-64.
          • 8AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Evaluation of Marketing Problems of Buffalo Farmers in Turkey. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18.
          • 9AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Evaluation of Marketing Problems of Buffalo Farmers in Turkey. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18, ÜSKÜP, 61-61.
          • 10AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Evaluation of Marketing Problems of Buffalo Farmers in Turkey. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18, Üsküp, 61-61.
          • 11KARLI B., KART F. M., GÜL M., AKPINAR M. G. (2017). Cost and Profit Analysis in Cotton Production in Şanliurfa Province, Turkey. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10, Bükreş, 16-16.
          • 12TEKİN A., KARLI B., GÜL M. (2017). Development of Implementation of Agricultural Insurance in Turkey. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10, Bükreş, 49-49.
          • 13KARLI B., ERTATIŞ F., YÜKSEL F., TEKİN A., GÜL M. (2017). Determination of Red Meat Consumption and Meat Consumption Habits. The Case of Isparta Province. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10, Bükreş, 29-29.
          • 14KARLI B., KART F. M., GÜL M., AKPINAR M. G. (2017). Cost and Profit Analysis in Cotton Production in Şanliurfa Province, Turkey. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10, BÜKREŞ, 16-16.
          • 15AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞÇIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2015). An assessment of factors affecting water buffalo breeding decisions of the enterprises in Turkey. EAAP- 66th Annual Meeting, Ağustos 31-4.
          • 16GÜL M., AKPINAR M. G., TAŞÇIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2015). Economic and technical structure of the water buffalo breeders The case of Turkey. EAAP-66th Annual Meeting, Ağustos 31-4, 337.
           • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
           • 1GÜL M., AKPINAR M. G., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Determination of Distribution Channel Preferences of BuffaloProducers by Analytic Hierarchy Process Method. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18.
           • 2TAŞCIOĞLU Y., GÜL M., AKPINAR M. G., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Evaluation of Producer Knowledge Level and Resources in Buffallo Breeding. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18.
           • 3AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Analysis of Farmers’ Attitudes towards Buffalo Breeding. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18.
           • 4GÜL M., AKPINAR M. G., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Determination of Distribution Channel Preferences of Buffalo Producers by Analytic Hierarchy Process Method. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18, Üsküp, 60-60.
           • 5GÜL M., AKPINAR M. G., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Determination of Distribution Channel Preferences of Buffalo Producers by Analytic Hierarchy Process Method. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18, ÜSKÜP, 60-60.
           • 6AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Analysis of Farmers’ Attitudes towards Buffalo Breeding. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18, ÜSKÜP.
           • 7TAŞCIOĞLU Y., GÜL M., AKPINAR M. G., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Evaluation of Producer Knowledge Level and Resources in Buffalo Breeding. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18, ÜSKÜP, 63-63.
           • 8TAŞCIOĞLU Y., GÜL M., AKPINAR M. G., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Evaluation of Producer Knowledge Level and Resources in Buffalo Breeding. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18, Üsküp, 63-63.
           • 9AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Analysis of Farmers’ Attitudes towards Buffalo Breeding. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18, Üsküp, 62-62.
            • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
            • 1AYDOĞDU M. H., KARLI B., YENİGÜN K., AYDOĞDU M. (2015). Tarımsal Sulamalarda Ödeme İstekliliğinin Probıt Model İle Belirlenmesi Harran Ovası Örneklemesi. VIII Ulusal Hidroloji Kongresi, Ekim 8-10, Şanlıurfa, 539-546.
            • 2AYDOĞDU M. H., KARLI B., YENİGÜN K., AYDOĞDU M. (2015). Tarımsal Sulamalarda Ödeme İstekliğinin Probit Model İle Belirlenmesi Harran Ovası Örneklemesi. VIII. Hidroloji Kongresi, Şanlıurfa, Ekim 8-10, 539-546.
            • 3AYDOĞDU M. H., KARLI B., MANCI A. R., AYDOĞDU M. (2015). Çiftçilerin Doğal Kaynaklara Olan Bakış ve Algıları Üzerine Bir Çalışma GAP Harran Ovası Örneğ. GAP VII. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Nisan 28-1.
            • 4KARLI B. (2001). GAP Bölgesinde Üretici Örgütlenmesi. GAP Bölgesi Kırsal Kalkınmasında Kooperatifçilik ve Diğer Örgütlenme Modelleri Atölye Çalışması, Aralık 26.
             • Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü
             • 1KARLI B., BAL T., SARICA D., ÖZGER Ş. (2016). XII Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Cilt I. Isparta, Ajans Özümİstiklal mah.105. Cad. No: 62 Bodrum kat D.1. Isparta.
             • 2KARLI B., BAL T., SARICA D., ÖZGER Ş. (2016). XII Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Cilt II. Isparta, Alans Özüm İstiklal Mah. 105. Cad. No: 62 Bodrum Kat D.1 Isparta.
             • 3KARLI B., BAL T., SARICA D., ÖZGER Ş. (2016). XII Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Cilt III. Isparta, Ajans Özüm İstiklal Mah. 105. Cad. No:62 Bodrum Kat D.1 Isparta.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
              • 1Komşu Ülkelerden Gelen Gıda Ürünlerine Yönelik Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarının Analizi: Iğdır İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
              • 2Kapari Üretiminde Pazarlama Yapısı ve Sorunları Elazığ İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
              • 3GAP Eylem Planı Eğitim-Yayım ve İzleme Programı İle GAP Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Projesi Kapsamında Hazırlanan, Kalkınma Bakanlığı, 2010, Tamamlandı.
               • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
               • 1Türkiye’de Patates Üretim Miktarı, Kalitesi ve Pazarlamasının Geliştirilmesine Yönelik Optimum Politika Bileşeninin Araştırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2022, Tamamlandı.
               • 2Elma İşletmelerinde Teknik Etkinlik ve Teknolojik Açık Bakımından Bölgesel Farklılıklar, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2021, Tamamlandı.
               • 3 Türkiye de Manda Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesini Etkileyen Faktörler Ve Bu Alana Yönelik Optimum Politika Bileşeninin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
               • 4Türkiye de Manda Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesini Etkileyen Faktörler ve Bu Alana Yönelik Optimum Politika Bileşeninin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
               • 5 Türkiye de Temel Gıda Ürünlerinde Gıda Tüketim Deseni KişiBaşına Tüketim Miktarlarının Tespiti ve Gıda Ürünleri Harcamalarına Etki Eden FaktörlerinBelirlenmesi , Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2016, Tamamlandı.
               • 6Türkiye de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi TÜBİTAK KAMAG 110G020 , Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
                • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                • 1Piloting Job Rotation Programme For Employment Development in Agriculture AGRO JRP Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi Projesi , SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Avrupa Birliği, 2015, Tamamlandı.
                • 2Prospects of the Farming Sector and Agricultural Exports The case of Turkey 2012 November 30 January 2015 EU JRC IPTS , SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Avrupa Birliği, 2015, Tamamlandı.
                 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                 • 1Revista Brasileira de Zootecnia.RBZ-2015-0238, SCI-Expanded, BREZİLYA, 1900.
                  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                  • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE, 2017.
                  • 2Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, TR DİZİN, 2017.
                  • 3ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, TR DİZİN, 2017.
                  • 4Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, TR DİZİN, TÜRKİYE, 2017.
                  • 5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE, 2017.
                   • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                   • 1Meyve Bilimi Dergisi, cab, TÜRKİYE, 2016.
                    • Akademik Görevler
                    • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/ Profesör (2018-...)
                    • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Profesör (2012-2018)
                    • 3Harran Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Profesör (2003-2012)
                    • 4Harran Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/ Doçent (1996-2003)
                    • 5Harran Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/ Yardımcı Doçent (1992-1996)
                    • 6Dicle Üniversitesi/Şanlıurfa Ziraat Fakültesi/ Araştırma Görevlisi (1985-1992)
                     • İdari Görevler
                     • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2018-...)
                     • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2018-...)
                     • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2012-2018)
                     • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2012-...)
                     • 5Harran Üniversitesi Dekan (2008-2011)
                     • 6Harran Üniversitesi Bölüm Başkanı (1996-...)
                     • 7Harran Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (1996-...)
                     • 8Harran Üniversitesi Enstitü Müdür Yardımcısı (1993-...)
                     • 9Harran Üniversitesi Dekan Yardımcısı (1993-1994)