KİŞİSEL BİLGİLER
Pelin ALABOZ
Adı Soyadı Doç. Dr. Pelin ALABOZ
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146313
E-Posta pelinalaboz@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ 29.6.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 19.6.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (DR) 21.2.2019
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1SAYGIN F., DENGİZ O., ALABOZ P. (2022). TEKNOLOJİK TARIM. (pp. 107-140). IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1ALABOZ P., DENGİZ O., SAYGIN F. (2021). Current Debates on Natural and Engineering Sciences. Ankara, (pp. 377-385). Bilgin Kültür Sanat.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ALABOZ P., DENGİZ O. (2024). Evaluation of the soil carbon sequestration potential and toward digital soil mapping under semi-arid Mediterranean ecological condition. Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration, .https://doi.org/10.1007/s41207-024-00512-4
   • 2KARACA S., SARĞIN B., ALABOZ P., DENGİZ O. (2023). Van-Edremit İlçesi Elma Yetiştiriciliği Yapılan Toprakların Çok Kriterli Karar Verme Analizi-CBS ile Toprak Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. KSU Journal of Agriculture and Nature, 26, 393-408.https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1074149
   • 3Pacci S., DENGİZ O., SAYGIN F., ALABOZ P. (2022). SMAF Modeline göre Çeltik Tarımı Yapılan Bafra Ovası Arazilerin Toprak Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, .https://doi.org/10.19159/tutad.1067105
   • 4ALABOZ P., DENGİZ O., PACCİ S., DEMİR S., TÜRKAY C. (2022). Determination of the Effect of Different Organic Fertilizers Applications on Soil Quality Using the SMAF Model. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 32, 21-32.https://doi.org/10.29133/yyutbd.1015943
   • 5ALABOZ P., DEMİR S., DENGİZ O., ÖZ İ. (2021). Effect of biogas waste applications on soil moisture characteristic curve and assessment of the predictive accuracy of the Van Genuchten model. EURASIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE (EJSS), 10, 142-149.https://doi.org/10.18393/ejss.841287
   • 6ALABOZ P., DEMİR S., ŞENOL H., DENGİZ O., YILMAZ K., BAŞKAN O. (2021). Yarı-kurak ekolojik koşullar altında farklı kayaç türleri üzerinde oluşmuş toprakların fiziko-kimyasal ve jeo-kimyasal özellikleri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25, 480-496.https://doi.org/10.29050/harranziraat.903887
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1SAYGIN F., AKSOY H., ALABOZ P., Birol M., DENGİZ O. (2024). Estimation of soil erodability parameters based on different machine algorithms integrated with remote sensing techniques. International Journal of Environmental Science and Technology, .https://doi.org/10.1007/s13762-024-05574-z
    • 2ERDAL İ., ALABOZ P., EKİNCİ K., Türkan Ş. A., Yaylacı C., ŞENER A. (2024). Effect of biochar on some soil properties after 4-year application and its effect on growth, yield and nutrient uptake of wheat grown on an alkaline soil. Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali, .https://doi.org/10.1007/s12210-023-01221-w
    • 3ALABOZ P., IŞILDAR A. A., COŞKAN A., DEMİR S. (2023). Different Approaches to Aggregate Stability Estimation in the Semi-Arid Climate Conditions. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 54, 96-110.https://doi.org/10.1080/00103624.2022.2109666
    • 4SAYGIN F., ALABOZ P., DENGİZ O., ŞENOL H. (2023). The Effect of Organic Waste Applications on Soil Aggregation and Soil Organic Carbon Fractions. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 54, 1644-1656.https://doi.org/10.1080/00103624.2023.2195430
    • 5Tunçay T., ALABOZ P., DENGİZ O., BAŞKAN O. (2023). Application of regression kriging and machine learning methods to estimate soil moisture constants in a semi-arid terrestrial area. Computers and Electronics in Agriculture, 212, 108118.https://doi.org/10.1016/j.compag.2023.108118
    • 6ALABOZ P., DENGİZ O. (2023). The Least Limiting Water Range to Estimate Soil Water Content Using Random Forest Integrated with GIS and Geostatistical Approaches. Ankara University Faculty of Agriculture, 29, 933-946.https://doi.org/10.15832/ankutbd.1137917
    • 7ALABOZ P., ODABAŞ M. S., DENGİZ O. (2023). Soil quality assessment based on machine learning approach for cultivated lands in semi-humid environmental condition part of Black Sea region. Archives of Agronomy and Soil Science, 69, 3514-3532.https://doi.org/10.1080/03650340.2023.2248002
    • 8ÖZKAN B., DENGİZ O., ALABOZ P., Kaya N. S. (2023). A new hybrid approach to assessing soil quality using neutrosophic fuzzy-AHP and support vector machine algorithm in sub-humid ecosystem. Journal of Mountain Science, 20, 3186-3202.https://doi.org/10.1007/s11629-022-7749-z
    • 9SAYGIN F., AKSOY H., ALABOZ P., DENGİZ O. (2023). Different approaches to estimating soil properties for digital soil map integrated with machine learning and remote sensing techniques in a sub-humid ecosystem. Environ Monit Assess, 195.https://doi.org/10.1007/s10661-023-11681-0
    • 10DEMİR S., ALABOZ P., DENGİZ O., ŞENOL H., YILMAZ K., BAŞKAN O. (2022). Physico-chemical and mineralogical changes of lithic xerorthent soils on volcanic rocks under semi-arid ecological conditions. EARTH SCIENCES RESEARCH JOURNAL, 26, 291-301.
    • 11ALABOZ P., ŞENOL H., DENGİZ O. (2022). Geochemical and mineralogical processes leading to variation of soil characteristics on calcareous toposequence in semiarid ecosystem condition. Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali, 33, 903-921.https://doi.org/10.1007/s12210-022-01111-7
    • 12ALABOZ P., DENGİZ O., DEMİR S. (2021). Barley yield estimation performed by ANN integrated with the soil quality index modified by biogas waste application. Zemdirbyste-Agriculture, 108, 217-226.https://doi.org/10.13080/z-a.2021.108.028
    • 13ALABOZ P., DEMİR S., DENGİZ O. (2021). Assessment of Various Pedotransfer Functions for the Prediction of the Dry Bulk Density of Cultivated Soils in a Semiarid Environment. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 52, 724-742.https://doi.org/10.1080/00103624.2020.1869760
    • 14ALABOZ P., DENGİZ O., DEMİR S., ŞENOL H. (2021). Digital mapping of soil erodibility factors based on decision tree using geostatistical approaches in terrestrial ecosystem. CATENA, 207, 105634.https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105634
    • 15ALABOZ P., IŞILDAR A. A. (2021). Pedotransfer Functions For Estimation of Soil Moisture Constants from Penetration Resistance Measurements and Some Soil Properties. Tarım Bilimleri Dergisi, 27, 138-145.https://doi.org/10.15832/ankutbd.627938
    • 16ALABOZ P. (2021). Selecting soil properties for assessment of soil aggregation using principal component and clustering analyses. Soil Research, 59, 170-178.https://doi.org/10.1071/SR20031
    • 17ALABOZ P., BAŞKAN O., DENGİZ O. (2021). Computational intelligence applied to the least limiting water range to estimate soil water content using GIS and geostatistical approaches in alluvial lands. Irrigation and Drainage, .https://doi.org/10.1002/ird.2628
    • 18ŞENOL H., ALABOZ P., DEMİR S., DENGİZ O. (2020). Computational intelligence applied to soil quality index using GIS and geostatistical approaches in semiarid ecosystem. Arabian Journal of Geosciences, 13, 1235.https://doi.org/10.1007/s12517-020-06214-9
    • 19ERDAL İ., Doğan A., yaylacı C., ALABOZ P. (2018). COMPARING THE EFFECTS OF COMPOST AND VERMICOMPOST ON CORNGROWTH, NUTRIENT CONCENTRATION AND UPTAKE DURING THE DIFFERENT GROWTH PERIODS. scientific papers series A: Agronomy, 61, 77-83.
    • 20ALABOZ P., COŞKAN A., IŞILDAR A. A. (2017). Effects of Saw-Dust Biochar on Some Soil Moisture Constants.. Fresenius Environmental Bulletin, 26, 4033-4038.
    • 21MÜJDECİ M., IŞILDAR A. A., UYGUR V., ALABOZ P., ÜNLÜ H., ŞENOL H. (2017). Cooperative effects of field traffic and organic matter treatments on some compaction-related soil properties. Solid Earth, 8, 189-198.https://doi.org/10.5194/se-8-189-2017
    • 22ŞENOL H., ÖZAYTEKİN H. H., ALABOZ P. (2017). PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF SOILS FORMED ONVOLCANIC MATERIALS (ANDESITE/THRACYANDESITE)IN THE SEMI ARID REGION OF ISPARTA (TURKEY). Fresenius Environmental Bulletin, 26, 1461-1468.
    • 23BAŞAYİĞİT L., ALABOZ P., Özçer O., IŞILDAR A. A. (2015). THE MOVEMENT OF COPPER, ZINC AND MANGANESE IN THE SOILOF CUT FLOWER PRODUCTION GREENHOUSES AND FIELDS. Scientific Papers. Series A. Agronomy, 58, 26-31.
    • 24şenol h., ÖZAYTEKİN H. H., mesut a., ALABOZ P. (2014). Yarı Kurak Şartlarda Trakit/Trakiandezit Ana Materyal Üzerinde Oluşan Toprakların Ayrışma Oranları ve Kil Mineralojisine Bakının Etkisi-Effect of Aspect on Weathering Rates and Clay Mineralogy of Soils Developed on Andesite/Trachyandesite Parent Materials under SemiArid Conditions . Tarım Bilimleri Dergisi, 20, 288-301.https://doi.org/10.15832/tbd.42413
    • 25MÜJDECİ M., ŞENOL H., ÇAKMAKCI T., ALABOZ P. (2011). The effects of different soil water matric suctions on stomatal resistance. Journal of Food, Agriculture and Environment, 9, 1027-1029.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1SAYGIN F., ALABOZ P., AKSOY H., DENGİZ O., İMAMOĞLU A., Çağlar A., KOÇ Y. (2023). Farklı uydu verilerinden elde edilen indeksler ile toprak erozyon parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 60, 501-513.https://doi.org/10.20289/zfdergi.1286643
     • 2ALABOZ P., DENGİZ O., KARAMAN R., TÜRKAY C. (2022). Hümik Asit Uygulamalarının Toprak Kalitesi ve Maş Fasulyesi Verimine Etkisi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, .https://doi.org/10.33202/comuagri.1065170
     • 3ALABOZ P., DENGİZ O., İç S., SAYGIN F. (2022). Farklı arazi kullanım türlerinde sınırlandırılmış su aralığının değerlendirilmesi ve makine öğrenme algoritmalarıyla tahmini. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 10, 69-81.https://doi.org/10.33409/tbbbd.1110496
     • 4ALABOZ P., DEMİR S., IŞILDAR A. A., BAŞAYİĞİT L. (2021). Elma Tarım Alanlarında Yüzey Toprakların Sınırlandırılmış Su Aralığının Belirlenmesi. Toprak Su Dergisi, 10, 13-22.https://doi.org/10.21657/topraksu.752137
     • 5MÜJDECİ M., ALABOZ P., IŞILDAR A. A., UYGUR V. (2020). Bağ ve Elma Bahçelerinde Toprak Agregasyonunun Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 30, 438-443.https://doi.org/10.29133/yyutbd.684270
     • 6ALABOZ P., DEMİR S., DENGİZ O. (2020). Farklı Enterpolasyon Yöntemleri Kullanılarak Toprakların Nem Sabitelerine Ait Konumsal Dağılımların Belirlenmesi, Isparta Atabey Ovası Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 17, 432-444.https://doi.org/10.33462/jotaf.710411
     • 7ALABOZ P., ÖZ H. (2020). Biyokömür ve Solarizasyon Uygulamalarının Bazı Toprak Fiziksel Özellikler Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 35, 208-214.https://doi.org/10.7161/omuanajas.697458
     • 8ALABOZ P., ÇAKMAKCI T. (2020). Kumlu tın ve killi tın toprakta kokopit uygulamasının tarla kapasitesi ve devamlı solma noktası üzerine etkisi. Mediterranean Agricultural Sciences, 33, 285-290.https://doi.org/10.29136/mediterranean.660207
     • 9MÜJDECİ M., Demircioğlu A. C., ALABOZ P. (2020). The Effects of Farmyard Manure and Green Manure Applications on Some Soil Physical Properties. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 30, 9-17.https://doi.org/10.29133/yyutbd.628921
     • 10ŞENOL H., ALABOZ P., DENGİZ O. (2020). Farklı Ana Materyal Üzerinde Oluşmuş Toprakların Fiziko-kimyasal ve Besin Elementi İçeriklerinin Enterpolasyon Yöntemle Değerlendirilmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 35, 505-516.https://doi.org/10.7161/omuanajas.753302
     • 11ALABOZ P., DEMİR S., BAŞAYİĞİT L., IŞILDAR A. A. (2019). Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 28, 67-79.https://doi.org/10.21566/tarbitderg.660231
     • 12ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., ALABOZ P., MÜJDECİ M. (2018). Pırasa Üretiminde Humik Madde Uygulamalarının Verim, Kalite ve Bitkinin Beslenme Durumu Üzerine Etkileri. Alatarım Dergisi, 17, 9-17.
     • 13ŞENOL H., ALABOZ P., GÜLSOY S., ÖZKAN G. (2018). Boylu ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) ormanları altındaki toprakların fizikokimyasal özellikleri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 19, 8-17.https://doi.org/10.17474/artvinofd.315355
     • 14ALABOZ P., IŞILDAR A. A. (2018). Elma ve gül posası biyoçarlarının kumlu toprağın bazıfiziksel özellikleri üzerine etkileri. Toprak bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 6, 67-72.
     • 15ALABOZ P., IŞILDAR A. A., MÜJDECİ M., ŞENOL H. (2017). Farklı Düzeylerde Vermikompost ve Sulama Uygulamalarının Bazı Toprak Özellikleri ve Biber (Capsicum annuum) Gelişimi Üzerine Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27, 30-36.https://doi.org/10.29133/yyutbd.284217
      • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1ALABOZ P., IŞILDAR A. A. (2019). Pedotransfer Fonksiyonların (PTFs) Bazı Toprak Fiziksel Özellikleri için Değerlendirilmesi. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 1, 28-34.
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1AYTOP H., SAYGIN F., DENGİZ O., ALABOZ P. (2023). Determination of Landslide Susceptibility with the Fuzzy-Analytical Hierarchical Process- Andırın Example. INTERNATIONAL SOIL SCIENCE SYMPOSIUM on SOIL SCIENCE & PLANT NUTRITION, Aralık 8, Samsun, 84-91.
       • 2ŞENOL H., DENGİZ O., ALABOZ P. (2023). Estimation of weathering indices and determination of effective soil properties. INTERNATIONAL SOIL SCIENCE SYMPOSIUM on SOIL SCIENCE & PLANT NUTRITION, Aralık 8-9, Samsun, 125-129.
       • 3ALABOZ P., DENGİZ O. (2023). VAN GENUCHTEN MODEL VALIDITY LIMITS FOR SOME SOIL MOISTURE CONSTANTS IN SEMI-ARID ECOLOGICAL CONDITION. SIVAS II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH, Eylül 15-17, Sivas, 1384-1397.
       • 4SAYGIN F., ALABOZ P., DENGİZ O., Birol M., İç S. (2023). RELATIONSHIPS BETWEEN SOME SOIL PROPERTIES AND PENETRATION RESISTANCE. SIVAS II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH, Eylül 15, Sivas, 734-743.
       • 5SAYGIN F., DENGİZ O., ALABOZ P. (2022). Determination of landslide susceptibility with the help of analytical hierarchical process- Suşehri Example. INTERNATIONAL SOIL SCIENCE SYMPOSIUM on SOIL SCIENCE & PLANT NUTRITION, Aralık 2, Samsun.
       • 6ALABOZ P., DENGİZ O., SAYGIN F. (2022). Estimation of soil aggregate stability by different regression methods. INTERNATIONAL SOIL SCIENCE SYMPOSIUM on SOIL SCIENCE & PLANT NUTRITION, Aralık 2, Samsun.
       • 7DENGİZ O., ALABOZ P., Pacci S. (2022). EVALUATION OF THE CARBON SEQUESTRATION POTENTIAL AND SOME ERODIBILITY CHARACTERISTICS UNDER TEA CULTIVATED SOIL. II. INTERNATIONAL GLOBAL CLIMATE CHANGE CONGRESS, Eylül 14, Çanakkale.
       • 8SAYGIN F., DENGİZ O., ALABOZ P., İç S. (2022). RELATIONSHIP OF SOIL PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES WITH SATELLITE IMAGE INDICES AND REFLECTANCES. ISPEC 10 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE & RURAL DEVELOPMENT, Temmuz 18, Sivas.
       • 9ALABOZ P., DENGİZ O., Calegari d. S. A., ARMINDO R. A. (2021). Evaluating Splintex 2.0 for estimating the soil hydraulic properties in the western Mediterranean Region. International Soil Science Symposium on Soil Science and Plant Nutrition, Aralık 18-20, SAMSUN, 40-45.
       • 10SAYGIN F., ALABOZ P., İç S., Çağlar A., DENGİZ O. (2021). Estimation of Erosion Erodobility Index with Random Forest Algorithm. 3rd INTERNATIONAL CUKUROVA AGRICULTURE AND VETERINARY CONGRESS, Ekim 9-10, Adana, 603-619.
       • 11ALABOZ P., DENGİZ O., SAYGIN F. (2021). THE RELATIONSHIP OF ORGANIC CARBON STOCK WITH AGGREGATE STABILITY OF SOILS USED LONG TERM CEREAL CULTIVATED AREAS. 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE and RURAL DEVELOPMENT, Eylül 18-20, MUŞ, 1092-1102.
       • 12ALABOZ P., DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2021). EVALUATION OF SOILWAT MODEL FOR SOIL PHYSICAL PROPERTIES IN THE DIFFERENT LAND USE. III. BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS, Ağustos 29-1, Trakya, 171-184.
       • 13ALABOZ P. (2021). The Effect of Mycorrhiza and Bacteria Applications on Soil Aggregation. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on FOOD, AGRICULTURE and VETERINARY, Haziran 19-20, izmir, 397-404.
       • 14ALABOZ P., DEMİR S. (2021). Effect of Biochar Treatments on Soil Structure and Relationships with Fractal Dimensions. 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health, Mayıs 20-22, Aydın, 555-566.
       • 15SAYGIN F., DENGİZ O., ALABOZ P., KOÇ Y. (2021). Decision Tree Applications in Soil Quality Index Based on Analytical Hierarchical Process Approach-Gelemen Example. International Congress of Engineering and Natural Sciences, Mayıs 7-9, Ankara, 474-493.
       • 16ŞENOL H., DENGİZ O., ALABOZ P. (2019). Determination of Spatial Variability of Soil Quality Index based on Multi Criteria Decision Analysis. International Soil Congress 2019, Haziran 17-19, Ankara, 70-74.
        • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1ALABOZ P., DENGİZ O., Pacci S. (2022). CARBON SEQUESTRATION POTENTIAL OF SOILS IN DIFFERENT LAND USE TYPES. II. INTERNATIONAL GLOBAL CLIMATE CHANGE CONGRESS, Eylül 14, Çanakkale.
         • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1UYGUR V., Durgun B., SUKUŞU E., MÜJDECİ M., ALABOZ P. (2018). Evaluation of Heavy Metal Pollution in Atabey Plain Induced Plant Cover Related Input Managements.. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona,, Temmuz 24-26, Barcelona, 202-203.
         • 2ERDAL İ., Doğan A., Yaylacı C., ALABOZ P. (2018). COMPARING THE EFFECTS OF COMPOST AND VERMICOMPOST ON CORNGROWTH, NUTRIENT CONCENTRATION AND UPTAKE DURING THE DIFFERENT GROWTH PERIODS. Agricultura for Life, Life for Agriculture, Haziran 7-9, Bucharest, 33.
         • 3MÜJDECİ M., Özcan C., ALABOZ P. (2018). The Effects of Farmyard Manure and Green Manure Applications on Some Soil Physical Properties.. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Vienna/ Austria 11-13 May., Mayıs 11-13, Vienna, 80.
         • 4ALABOZ P., MÜJDECİ M., SUKUŞU E., UYGUR V. (2018). The Effect of Organic Material Applications on Aggregation in Different Sizes.. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Mayıs 11-13, Vienna, 81.
         • 5MÜJDECİ M., ALABOZ P., SUKUŞU E., UYGUR V. (2018). Effects of Organic Material Application on Soil Moisture Constants and Penetration Resistance. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Mayıs 11-13, Vienna, 82.
         • 6ŞENOL H., IŞILDAR A. A., ALABOZ P. (2017). A Simple Approach to the Predictability of Soil Moisture Constants.. 3rd International Conference on Science, Ecology, and Technology, Ağustos 14-16, Roma.
         • 7ALABOZ P., IŞILDAR A. A. (2017). Effects of Apple and Rose Pulp-Biochars on Aggregation and Moisture Retention of a Sandy Soil.. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology., Ağustos 14-16, ROMA, 80.
         • 8MÜJDECİ M., ALABOZ P., IŞILDAR A. A., UYGUR V. (2017). Assessment of Soil Aggregation in the Vineyard and Apple Orchard.. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology., Ağustos 14-16, Roma, 28.
         • 9GECİR İ. M., IŞILDAR A. A., ALABOZ P. (2017). Assessment of Cr, Ni, and Cd Concentrations in Some Vegetables.. 19th International Conference on Researches in Science Technology (ICRST), Temmuz 27-28, Roma, 57-58.
         • 10ŞENOL H., ALABOZ P., IŞILDAR A. A. (2017). Determination of Soil Colour by Visible Near Infrared Reflectance Spectroscopy (VNIR). 19th International Conference on Researches in Science Technology (ICRST)., Temmuz 27-28, Barselona, 55-56.
         • 11ŞENOL H., ALABOZ P., GÜLSOY S., ÖZKAN G. (2017). Physicochemical Properties of Soils under Crimean juniper (juniperus excelsa bieb.) Flora. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Mayıs 15-17, Nevşehir, 176.
         • 12BAŞAYİĞİT L., ALABOZ P., ÖZÇER O., IŞILDAR A. A. (2015). The Movement of Copper Zinc and Manganese In The Soil of Cut Flower Production Greenhouses and Fields. Agricultura for Life, Life for Agriculture, Haziran 9, Bucharest, 14.
          • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
          • 1ŞENOL H., ÖZAYTEKİN H. H., Akgül M., ALABOZ P. (2016). Some soil properties originated from volcanic materials (Andesite/ Thrachyandesite) in Isparta (Turkey). 5th EUROSOIL International Congress, Ekim 16, İstanbul.
           • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
           • 1ÇAKMAKCI T., ALABOZ P. (2013). Atık Su Kullanımının Mısır (Zea Mays L.) Bitkisi Üzerine Toksik Etkilerinin Araştırılması. ISPARTEK-2013 Proje Pazarı, Mayıs 15, Isparta, 71.
            • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
            • 1Analitik Hiyerarşik Süreç Ile Strüktür Stabilite İndeksinin Konumsal Değerlendirilmesi, -Tübitak 1002, 2022, Tamamlandı.
            • 2Toprak Agregat Stabilitesi için Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2021, Tamamlandı.
            • 3Sera Topraklarında Gübre ve Pestisit Kaynaklı Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi , TÜBİTAK PROJESİ, 2010, Tamamlandı.
            • 4Akdeniz Ekolojik Koşullarında Farklı Arazi Kullanımlarının Toprak Kalite Göstergesi Olarak Nematod Biyoçeşitliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması: Pilot Çalışma Isparta İli, -Tübitak 1002, Devam Ediyor.
             • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
             • 1Bazı Toprak Nem Sabitelerinin Penetrasyon Direnci Ölçümleriyle Belirlenebilmesi İçin Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2019, Tamamlandı.
             • 2Ayçiçeği ve Mısır Yağlarında Ağır Metal Düzeyinin BitkiGeliĢme Döneminde Spektral Yöntemler Aracılığı ĠleBelirlenebilirliği, -Tübitak 1001, 2013, Tamamlandı.
             • 3Mera Alanlarına ait Toprak ve Mera Kalitesinin CBS ve UA Teknolojileri ile Belirlenmesi, Kalite İndislerinin Spektral Yansımalar ile Tahmininde Makine Öğrenme Algoritmalarının Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor.
             • 4Gelecek İklim Koşulları Altında Toprak Organik Karbonu ve İlgili Fiziksel Toprak Bozulum Göstergelerinin Tahmin Edilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Devam Ediyor.
              • Akademik Görevler
              • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/ Doçent (2022-...)
              • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2021-2022)
              • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2018-2021)
              • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2010-2018)
               • İdari Görevler
               • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2021-...)
                • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                • 1Tarım Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Ve Yürütme Eğitimi (2014-2014) ,Tübitak 2237 Projesi Eğitim Etkinlik Programı,
                • 2Yayın Koordinatörlüğü (2011-2011) ,Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi-15(3)-2011 Yayın Koordinatörlüğü,
                 • Verdiği Dersler
                 • 1Parametrik Ve Non-Parametrik Yöntemlere Göre Toprak Kalite İndeksi
                 • 2Pedotransfer Fonksiyonlar
                 • 3Toprak Bilgisi
                 • 4Toprak Fiziği
                 • 5Toprak Fiziksel Analizleri
                 • 6Toprak Islahı
                 • 7Toprak Mekaniği Ve Teknolojisi
                 • 8Toprak Ve Su Kirlenmesi