KİŞİSEL BİLGİLER
Nurcan YAĞMURLU
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Nurcan YAĞMURLU
Birimi Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Bölüm Muhasebe Ve Finansal Yönetim Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Muhasebe Ve Finansal Yönetim Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 24651127391417
E-Posta nurcanyagmurlu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 11.7.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) 25.6.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 31.8.2018
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1YAĞMURLU N. (2021). İKTİSADİ KONULARA DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM. ANKARA, (pp. 219-240). GAZİ KİTABEVİ.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ÖZÇELİK H., YAĞMURLU N. (2020). STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ UYGULAMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BORSA İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 13, 73-91.https://doi.org/10.29067/muvu.611498
  • 2ÖZÇELİK H., YAĞMURLU N. (2019). BİST İmalat Sanayinde Stratejik Maliyet Yönetimi Uygulama Düzeylerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi, 1, 13-29.
  • 3ÖZÇELİK H., YAĞMURLU N. (2019). Değer Zinciri Analizinin Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları Üzerindeki Etkileri: BİST İmalat Sanayi Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, , 313-327.https://doi.org/10.25095/mufad.607147
  • 4İSMAİL B., NURCAN N. (2011). Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Uygulanması. Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 30, 119-136.
  • 5İSMAİL B., MUSTAFA Ö., NURCAN N. (2010). Halka Arzın Şirketlerin Performansı Üzerine Etkisi ve İMKB de Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2, 33-52.
   • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
   • 1ÖZÇELİK H., YAĞMURLU N. (2019). Effects of Value Chain Analysis on Strategic Cost Management Approaches: BIST Manufacturing Industry Example. V. International Symposium on Accounting and Finance (ISAF 2019), Mayıs 1-4, BURSA, 110-110.
    • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
    • 1MURAT K., NURCAN N. (2010). Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Senirken İlçe Ekonomisine Katkıları Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı 26 Nisan 3 Mayıs 2. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Nisan 26-3.
     • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
     • 1İmalat Sanayiinde Stratejik Maliyet Yönetimi Uygulamaları ve İşletme Performansı Üzerindeki Etkileri: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 2018, Tamamlandı.
     • 2Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve İnşaat Sektöründe Bir Uygulama, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2009, Tamamlandı.
      • Akademik Görevler
      • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Muhasebe Ve Finansal Yönetim Bölümü/Muhasebe Ve Finansal Yönetim Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2019-...)
      • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Senirkent Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr./ Öğretim Görevlisi (2009-2019)
       • İdari Görevler
       • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2020-...)
       • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2020-2022)
       • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2019-2020)
       • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2019-2020)
        • Verdiği Dersler
        • 1Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
        • 2Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
        • 3Finansal Muhasebe
        • 4Finansal Yönetim
        • 5Genel Muhasebe
        • 6İşletme Bütçeleri
        • 7Maliyet Muhasebesi
        • 8Maliyet Muhasebesi 1
        • 9Maliyet Muhasebesi 2
        • 10Muhasebe Denetimi
        • 11Muhasebe Standartları
        • 12Türev Araçlar Muhasebesi
        • 13Yönetim Muhasebesi