bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Halil SÜEL
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Halil SÜEL
Birimi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
Bölüm Ormancılık Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Avcılık Ve Yaban Hayatı
Telefon 3512900145
E-Posta halilsuel@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kantitatifekoloji.net/cbsproje/
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 7.8.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 28.1.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 22.10.2014
İLGİ ALANLARI
Yaban Hayatı Doğa Eğitimi Ekoloji Habitat Uygunluk Modellemesi MAXENT Maksimum Entropi Kuşlar, Memeliler Memeli av türleri Avcılık Ekoturizm SPSS, Pc-ORD, CAP Yaban hayatı Yönetimi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Balabanlı, C., Oğurlu, İ., Ünal, Y., Süel, H. 2006. Orman İçi Meralarda Yaşayan Bazı Yaban Hayvanlarının Beslenme Şekilleri, SÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (39), Konya, 71-76
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The indicator plant species of wild animals in the Gidengelmez mountains district
 • 2 Gulsoy, S., Suel, H., Celik, H., Ozdemir, S., Ozkan, K., 2014. Modeling site productivity of Anatolian black pine stands in response to site factors in Buldan Dıstrict, Turkey. Pakistan Journal of Botany (Pak. J. Bot.), 46(1): 213-220.
 • 3 Ozkan, K., Senol, H., Gulsoy, S., Mert, A., Suel, H., Eser, Y. (2009). Vegetation-Environment Relationships im Mediterranean Mountain Forests on Limeless Bedrocks of Southern Anatolia, Turkey. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 17(3): 154-163
 • 4 Özkan, K., Süel, H., 2008. Endemic plant species in a Karstic Canyon (Mediterranean Region, Turkey): Relation to relief and vegetation diversity. Polish Journal Of Ecology, Volume 56, Issues 4, November 24, Pages 635-641.
 • 5 Fontaine, M., Aerts, R., Özkan, K., Mert, A., Gülsoy, S., Süel, H., Waelkens, M., Muys, B., 2007: "Elevation and exposition rather than soil types determine communities and site suitability in Mediterranean mountain forests of southern Anatolia, Turkey" Forest Ecology and Management, 247:18-25.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Suel, H., Mert, A., & Yalcinkaya, B. (2018). CHANGING POTENTIAL DISTRIBUTION OF GRAY WOLF UNDER CLIMATE CHANGE IN LAKE DISTRICT, TURKEY. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 16(5), 7129-7137.
 • 2 Karatepe, Y., Süel, H., Yetüt. İ. 2005. Isparta Gölcük Tabiat Parkı&'nda Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.)'nin Farklı Anakayalardan Oluşmuş Topraklardaki Gelişiminin Ekolojik İrdelenmesi (64-75 s). SDÜ Orman Fakültesi Dergisi Yıl: 2005 Seri: A Sayı: 1
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÖZKAN, K., GÜLSOY, S., MERT, A., ESER, Y., ŞENTÜRK, Ö., SÜEL, H., NEGİZ, M.G., 2010.Ağlasun Yöresinde Hb (Helenistik (M.Ö 323-30) Ve Bizans (M.S 395-1453) Arası) Döneminde İklimin Muhtemel Durumuna Ekolojik Açıdan Bir Bakış.Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa30-41. Isparta
 • 2 ÖZKAN, K., SÜEL, H., ESER, Y., Ulusan M. D., 2010.Sütçüler İlçesi Köylerinin Durumlarında Zamana Bağlı Değerlendirmeler. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 927-935, Isparta
 • 3 ÖZKAN, K., UYSAL, B., MERT, A., SÜEL, H., GÜLSOY, S., NEGİZ, M.G., ESER, Y., EREM, N.G., DOĞAN, G., TULUM, C., ARSLAN, H., MERDAN, R., YILDIRIM, Y., AKYÜREKLİ, Ö., ÇETİNKAYA, A. T., 2010. Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Myo’nun 2020 Yılı İçin Muhtemel Öğrenci Sayılarına Yönelik Senaryo Yazılımları. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 944-953, Isparta.
 • 4 ÖZKAN, K., SÜEL, H., ESER, Y., NEGİZ, M.G., GÜLSOY, S.,MERT, A., 2010. Yazılı Kanyon Tabiat Parkının Potansiyel Değerleri Swot Analizi Ve Öneriler. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 965-975, Isparta.
 • 5 SÜEL, H., GÜLSOY, S.,MERT, A., ., NEGİZ, M.G.,ESER, Y., 2010. Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Fikirlerinin Zamana Göre Değerlendirilmesi. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 936-943, Isparta.
 • 6 Ünal, Y., Gündoğdu, E., Ertuğrul, T.E., Süel, H., 2008. Yaban Hayatında Yerleştirme: Türkiye'deki Uygulamaları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 17-20 Nisan 008 ANTALYA 1. Türkiye Av ve Yaban Hayatı Sempozyumu ve Sektörel Sergisi. CD.1.
 • 7 Özdem,İ.,Özkan K., Özdemir Ş., Süel H., Mert A., Gülsoy, S., Eser Y., Negiz, M. G., 2008. Burdur - Ağlasun Yöresinde Yer Alan Bir Ormanlık Alandaki Bitki Türü Zenginliğinin Aster Uydu Verisi Kullanılarak Tahmini. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, http://www.uzalcbs2008.org/bildiriler.php, http://www.uzalcbs2008.org/pdf/29.pdf, 13-15 Ekim Kayseri (Erişim Tarihi:16/11/2008).
 • 8 Özkan, K., Süel, H., Mert, A., Gülsoy, S., Başyiğit, L., Şenol, H., 2006. Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Kuşburnunun (Rosa canina L.) Dağılımını Etkileyen Abiyotik Yetişme Ortamı Faktörleri. Buldan Sempozyumu Bildirileri Cilt-2. Sayfa 581-589.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özkan, K., Süel, H., Negiz,, M. G., Uçar, R., Akkaya, O., 2007. İzmir-Bergama bölgesi kozak yaylasında Fıstıkçamı'nın (Pinus pinea L.) kozalak ve tohum özellikleri ile bazı yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkiler. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya, 65.s
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Süel, H., Ertuğrul, E.T., Aksan, Ş., Ünal, Y., Akdemir, D., Cengiz, G., Bayrak, H., Ersin, M.Ö., Oğurlu, İ.,Özkan, K., İ. Özdemir 2013. Indicator Species of Habitat Preferences to Wildlife Animals in Köprüçay District, 3rd International Geography Symposium 10 - 13 June, 2013, p.294, Kemer, Antalya, TURKEY
 • 2 Gülsoy, S., Süel, H., Negiz, MG., Özkan, K. 2011. Ecological properties of Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.): A case study from Buldan district ,Denizli-Turkey. II. International Non-Wood Forest Products Symposium, Eds: Fakir, H., Dutkuner, İ., Gürlevik, N., Sarıkaya, Babalık, A., Isparta, Turkey, p.125-134.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SÜEL, H., AKDEMİR, D., KIRAÇ, A., ÜNAL, Y., 2016. The Indicatory Plant Species Of Wild Animals In The Gidengelmez Mountains District. 4th International Geography Symposium, Book of Proceedings, (Edited by Recep EFE, İsa Cürebal and László LÉVAI) 23 - 26 May, 2016 Kemer, Antalya, TURKEY.
 • 2 Ünal, Y., Oğurlu, İ., H.Süel 2013.Okul Öncesi Dönemde Çevre ve Doğa Sevgisi Kazandırma Yöntem ve Uygulamaları, 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 10-13 Haziran 2013, Kemer / Antalya
 • 3 Gülsoy, S., Süel, H., Çelik, H., Özdemir, S., Özkan, K., 2013. Modeling site productivity of Anatolian pine [Pinus nigra Arn. Ssp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe] stands in response to site factors in Buldan district. GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Eds: Atalay, İ., Efe, R., 10-13 June, 2013, Kemer Antalya, pp. 143.
 • 4 Oğurlu, İ., Ünal, Y., Süel, H., Ertuğrul E.T., G. Cengiz, 2013.Contributions of the Nature Trainings to the Environment and the Nature Consciousness: The Case Stduy of The Ide (Nature Training in Isparta) Projects and “Wonder, Learn and Practice” Model in Nature Training, 3rd International Geography Symposium 10 - 13 June, 2013, p.241. Kemer, Antalya, TURKEY
 • 5 Oğurlu, İ., Ünal, Y., Süel, H.,Ertuğrul, T., E., 2011. Importance and Position of Herbal Non-Wood Forest Products on the Diet of the Wild Animal.II. International Non-Wood Forest Products Symposium, Eds: Fakir, H., Dutkuner, İ., Gürlevik, N., Sarıkaya, Babalık, A., Isparta, Turkey, p.78.
 • 6 Özkan, K., Negiz, M.G., Mert A., Şentürk, Ö., Süel, H., Gülsoy, S., Eser, Y., 2010:"Ecological properties of the oaks in a district from the mediterranean region, Turkey" The Oak Ecology, History Management and Planning II, 28 pp., 01-03 June 2010, Suleyman Demirel University Faculty of Forestry Isparta/TURKEY
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Karacaören I Barajı'nın Kuş ve Memeli Türleri, 2008. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 113s., ISPARTA.
 • Doktora Tezi
 • 1 Isparta-Sütçüler Yöresinde Av Türlerinin Habitat Uygunluk Modellemesi, 2014. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 151s., ISPARTA.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Dünya Bankası Türkiye'nin, 2009 yılı, Yaratıcı Kalkınma Fikrileri Yarışması'nda, "Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı: Kırsalda Gençlik için Gelecek" adı ve WBDM556745 kodu ile hibe kazanmış olan "Sagalasun Projesi". Rehber ve Eğitimci olarak görev aldım.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Tab- II: Tabiat Ana ve Biz II. TÜBİTAK-4004, Proje No: 213B643
 • 2 Tabiat Ana ve Biz. TÜBİTAK-4004, Proje No: 112B114. web: https://tab.sdu.edu.tr, Proje başlangıç-bitiş: 05.06.2012-10.01.2013, Bütçe: 94.068,75 TL.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Süel, H., 2015. Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda Alageyik (Cervus Dama L.) Populasyonlarını ve Habitatını Koruma - Geliştirme Yöntem ve Stratejilerinin Araştırılması, TÜBİTAK-TOVAK 1001 Bilimsel Araştırma Projesi (araştırmacı),
 • 2 Süel, H., 2015. Osmanelidae: Bilecik-Osmaneli'nde Doğa Amaçlı Eğitim, Bilim ve Toplum Projeleri, Doğa Eğitimi (115B048) 10.04.2015 - 30.10.2015.
 • 3 Süel, H., 2016. Bilecik İli Osmaneli İlçesi’nde Kültürel ve Doğal Yapı Potansiyellerinin Değerlendirilmesine Yönelik Stratejilerin Oluşturulması, Anadolu yerleşimlerinde kültürel ve doğal yapı potansiyellerinin değerlendirilmesi, 17.04.2014 - 26.01.2016
 • 4 Süel, H., (2016 Eğitmen&Düzenleme Kurulu Üyesi). Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291500285 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Mert, A.,) Bütçesi:45487 TL 25 - 31 Ocak, 2016, Antalya. http://ormanweb.sdu.edu.tr/cbsproje/index.php?page=takvimkonaklama
 • 5 Süel, H., (2016 Eğitmen&Düzenleme Kurulu Üyesi). Vejetasyon Çevre İlişkileri Analitik Değerlendirmeler. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291500384 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Özkan, K.,) 05 - 11 Şubat, 2016, Antalya. http://ormanweb.sdu.edu.tr/vanalitik/
 • 6 Süel, H., (2016 Eğitmen&Düzenleme Kurulu Üyesi). Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması-III. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291600002 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Mert, A.,) Bütçesi:47000 TL 31 Ekim - 06 Kasım, 2016, Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/cbsproje/
 • 7 Süel, H., (2015 Eğitmen&Düzenleme Kurulu Üyesi). Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291500065 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Mert, A.,) 30 Kasım - 6 Aralık, 2015, Antalya.
 • 8 Isparta-Sütçüler Yöresinde Av Türlerinin Habitat Uygunluk Modellemesi. SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Proje No: 2807-D-11, ISPARTA.
 • 9 Süel, H., 2014.(Yardımcı Personel) 2217 Nolu TUBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Programı dahilinde 1799B031300346 nolu "Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler" başlıklı bilimsel etkinlik projesi. Yürütücü: Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN) Bütçesi:16285 TL
 • 10 Süel, H. (Yardımcı Personel), 2014. Doğa ve Arazi Kamp Teknikleri. "Tübitak BİDEB 2229-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı", Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL, 24-31 Ağustos 2014, Proje No: 1059B291400053. http://ormanweb.sdu.edu.tr/dogaokulu/index.php?page=takvim
 • 11 Süel, H., 2014.(Eğitmen) TUBİTAK-2229 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖNCESİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI dahilinde 1059B291400027 nolu "Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler" başlıklı bilimsel etkinlik projesi. 13-19 Ekim 2014 Yürütücü: Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN) Bütçesi:45.947,00 TL
 • 12 Süel, H., 2014 (Düzenleme Kurulu Üyesi). "Doğa Bilimleri ve Arazi – Kamp Teknikleri Kış Okulu" TÜBİTAK'ın 2217 Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı, Proje No: 1799B031300484, Bütçe: 20.000,00 TL, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL. http://ormanweb.sdu.edu.tr/dogaokulu/
 • 13 Süel, H.,(Eğitmen)2014. SDÜ BOTANİK BAHÇESİ'NDE ERGUVANLAR ÇİÇEK AÇIYOR 3. TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hüseyin FAKİR, http://ormanweb.sdu.edu.tr/eca/)Proje başlangıç/bitiş:02.06.2014-14.06.2014. Toplam Bütçe: 35.000 TL Proje No: 213B573
 • 14 Süel, H., 213B614, IDE 6, Isparta İli Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi VI, Bilim ve Toplum Projeleri, Doğa Eğitimi, 12.11.2013 - 10.10.2014
 • 15 Süel, H., (Porje Yardımcısı)2013. Darıdere Havzası’nın Rekreatif Karakterli Yaban Hayatı Unsurlarının ve Genel Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi, SDÜ BAP 2615-M-10 No,lu Proje
 • 16 EÇA 2:SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor, TÜBİTAK-4004, Proje No: 113B059. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hüseyin FAKİR, http://ormanweb.sdu.edu.tr/eca/)Proje başlangıç/bitiş:05.06.2013-02.09.2013. Toplam Bütçe: 46517.5 TL Proje No: 113B059
 • 17 IDE 5: Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi V, TÜBİTAK-4004, Proje No: 112B129.
 • 18 Kızıldağ Milli Parkında Doğa Eğitimi, TÜBİTAK-4004, Proje No: 112B126. Bütçe: 81.000,00 TL,(Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL, http://kde.sdu.edu.tr).
 • 19 IDE 4: Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi IV, TÜBİTAK-4001, Proje No: 111B223.
 • 20 IDE 3: Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi III, TÜBİTAK-4001, Proje No: 110B089.
 • 21 IDE 2: Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi II, TÜBİTAK-4001, Proje No: 108B015.
 • 22 Karacaören I Barajı'nın Kuş ve Memeli Türleri, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Proje No: 1278-YL-06, ISPARTA.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 1- Süel, H., 2014. "Important Bird Species Of Turkey” başlıklı sunum. LLP ERASMUS Partnership Conference, International Academic Week 2014, Opole University of Technology, 02-06 June 2014, Opole, Polonya.
 • 2 2-2013 Eylül, Avrupa Birliği SOKRATES/ERASMUS Öğretim Üyesi Değişim Programı, Siauliai Üniversitesi, Doğa Bilimleri Fakültesi, Litvanya.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü
 • 2 TÜBİTAK 2007 Yılı Uluslararası Bilimsel Yayınları Destek Programı Ödülü
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Landsat-8 OLI Uydu Görüntüsünden Çıkarılan Arazi Çeşitliliği İle Kuş Türü Zenginliği Arasındaki İlişkiler. Turkish Journal of Forestry, Editor: Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, (15.12.2015).
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı
 • 2 Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Atıcılık
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Genel Zooloji
Kuşlar
Lojistik Planlama ve Modelleme
Memeli Yaban Hayvanları
Mesleki Eğitim ve Proje Yönetimi
Ofis Programları
Ormancılık Yaban Hayatı İlişkileri
Türkiye'nin Önemli Av hayvanları, Biyolojileri, Habit. Ve Prob
Yaban Hayatı Amenajmanının Esasları
Yaban Hayatı ve Kent
Yangın Ekolojisi
Yangından Korunma Yöntemleri
Zooloji
Yukarı çık