KİŞİSEL BİLGİLER
Ahmet MERT
Adı Soyadı Doç. Dr. Ahmet MERT
Birimi Orman Fakültesi
Bölüm Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yaban Hayatı Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146528
E-Posta ahmetmert@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 7.8.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) 25.1.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 24.12.2013
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1ÖZKAN K., MERT A. (2022). Comparisons of Deng Entropy-Based Taxonomic Diversity Measures with the Other Diversity Measures and Introduction to the New Proposed (Reinforced) Estimators. FORESTIST, 72, 183-191.https://doi.org/10.5152/forestist.2021.21025
 • 2KIRAÇ A., MERT A. (2022). Modelling and Mapping of Microrefugial Areas. 21.Yüzyılda Fen ve Teknik Dergisi, 9(18): 77-85.. 21.Yüzyılda Fen ve Teknik Dergisi, 9, 77-85.
 • 3ÖZDEMİR S., ÖZKAN K., MERT A. (2020). An ecological perspective on climate change scenarios. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 13, 361-371.https://doi.org/10.46309/biodicon.2020
 • 4Tekin S., Yalçınkaya B., Acarer A., MERT A. (2018). A research on usage possibilities of satellite data in wildlife: Modeling habitat suitability of Roe deer(Capreolus capreolus L.) with MaxEnt. Bilge International Journal of Science and Technology Research, .https://doi.org/10.30516/bilgesci.399017
 • 5MERT A., Acarer A. (2018). Wildlife Diversity in Reed beds Around Beyşehir Lake. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 2, 110-119.https://doi.org/10.30516/bilgesci.399248
 • 6MERT A., Akın K. (2017). Isparta-Sütçüler Yöresinde Anatololacerta danfordi (Günter, 1876)’nin Habitat Uygunluk Haritalaması. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 1, 16-22.
 • 7ORUÇ M. S., MERT A., ÖZDEMİR İ. (2017). Eskişehir Çatacık Yöresinde, Çevresel Değişkenler Kullanılarak Kızılgeyik İçin (Cervus elaphus L.) Habitat Uygunluğunun Modellenmesi. Bilge International Journal of Science and Technology, 1, 135-142.
 • 8ÖZKAN K., GÜLSOY S., MERT A. (2008). Interrelations between height growth and site characteristics of Pinus nigra Arn ssp. pallasiana (Lamb) Holmboe. The Malaysian Forester, 71, 9-17.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1KIRAÇ A., GİDİŞ M., MERT A., BAŞKALE E. (2022). Climate change and the fate of endemic Beyşehir Frog, Pelophylax caralitanus. Amphibian & Reptile Conservation, 16, 76-85.
  • 2ÖZKAN U. Y., DEMİREL T., ÖZDEMİR İ., SAĞLAM S., MERT A. (2022). Predicting forest stand attributes using the integration of airborne laser scanning and Worldview-3 data in a mixed forest in Turkey. Advances in Space Research, 69.https://doi.org/10.1016/j.asr.2021.10.049
  • 3ÖZKAN K., GÜLSOY S., MERT A., ŞENOL A. (2022). How to determine best diversity ordering method for a community data set?. Cerne, 28, 1-13.https://doi.org/10.1590/01047760202228013101
  • 4MERT A., Acarer A. (2021). USAGE RATES OF REED BEDS IN BEYSEHIR LAKE OF SOME WILD MAMMALS. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 30, 845-852.
  • 5ÖZDEMİR S., GÜLSOY S., MERT A. (2020). Predicting the Effect of Climate Change on the Potential Distribution of Crimean Juniper. Kastamonu University, 20, 133-142.https://doi.org/10.17475/kastorman.801847
  • 6ÖZKAN U. Y., DEMİREL T., ÖZDEMİR İ., SAĞLAM S., MERT A. (2020). Examining LiDAR – WorldView-3 data synergy to generate a detailed stand map in a mixed forest in the north-west of Turkey. ADVANCES IN SPACE RESEARCH, 65, 2608-2621.
  • 7GÜLSOY S., ÖZKAN G., ŞENOL H., MERT A. (2019). Assessment of essential oil properties in Juniperus excelsa subsp. excelsa cones depending on site factors. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28, 2380-2389.
  • 8KIRAÇ A., MERT A. (2019). Will Danford’s Lizard Become Extinctin the Future?. Polish Journal of Environmental Studies, 28, 1741-1748.https://doi.org/10.15244/pjoes/89894
  • 9MERT A., KIRAÇ A. (2019). GIS AS A TOOL TO MAP HABITAT SUITABILITY FOR TWO LIZARD SPECIES USING ENVIRONMENTAL FACTORS. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28, 1330-1336.
  • 10SÜEL H., Yalçınkaya B., MERT A. (2018). CHANGING POTENTIAL DISTRIBUTION OF GRAY WOLF UNDER CLIMATE CHANGE IN LAKE DISTRICT, TURKEY. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 16, 7129-7137.https://doi.org/10.15666/aeer/1605_71297137
  • 11Janssen E., Vincent K., Bontemps J., ÖZKAN K., MERT A., KÖSE N., İÇEL B., Muys B. (2018). Recent growth trends of black pine (Pinus nigra JF Arnold) in the eastern mediterranean. FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT, 412, 21-28.https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.01.047
  • 12ÖZDEMİR İ., MERT A., ÖZKAN U. Y., AKSAN Ş., ÜNAL Y. (2018). Predicting bird species richness and micro-habitat diversity using satellite data. Forest Ecology and Management, 424, 483-493.https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.05.030
  • 13MERT A., Yalçınkaya B. (2017). Relationship between some wild mammals and forest structural diversity parameters. Journal of Environmental Biology, 38, 879-884.https://doi.org/10.22438/jeb/38/5(SI)/GM-02
  • 14MERT A., ÖZKAN K. (2017). Studies on taxonomic diversity of plant communities and modeling its potential distribution in Yazılı Canyon Nature Park, Turkey. Journal of Environmental Biology, 38, 1267-1274.https://doi.org/10.22438/jeb/38/6/MRN-282
  • 15MERT A., ÖZKAN K., ŞENTÜRK Ö., NEGİZ M. G. (2016). Changing the Potential Distribution of Turkey Oak (Quercus cerris L) under Climate Change in Turkey. Polish Journal of Environmental Studies, 25, 1633-1638.https://doi.org/10.15244/pjoes/62230
  • 16ÖZKAN K., ŞENTÜRK Ö., MERT A., NEGİZ M. G. (2015). Modeling and mapping potential distribution of Crimean juniper (Juniperus excelsa Bieb) using correlative approaches. Journal of Environmental Biology, 36, 9-15.
  • 17ÖZKAN K., MERT A., AERTSEN W., MUYS B. (2013). Hierarchical land classification and mapping of Aglasun Forest Ecosystems in the Mediterranean Region, Turkey. Journal of Environmental Biology, 34, 623-633.
  • 18ÖZDEMİR İ., MERT A., ŞENTÜRK Ö. (2012). Predicting Landscape Structural Metrics Using Aster Satellite Data. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 20, 168-176.https://doi.org/10.3846/16486897.2012.688371
  • 19ÖZKAN K., MERT A. (2011). Ecological Land Classification and Mapping of Yazili Canyon Nature Park in the Mediterranean Region, TURKEY. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 19, 296-303.https://doi.org/10.3846/16486897.2011.638214
  • 20HACISALİHOĞLU S., MERT A., NEGİZ M. G., MUYS B. (2010). Soil loss prediction using universal soil loss equation USLE simulation model in a mountainous area in Ağlasun district, Turkey. African Journal of Biotechnology, 9, 3589-3594.
  • 21ÖZKAN K., GÜLSOY S., MERT A., ÖZTÜRK M., MUYS B. (2010). Plant distribution altitude and landform relationships in karstic sinkholes of Mediterranean region of Turkey. Journal of Environmental Biology, 31, 51-60.
  • 22ÖZKAN K., ŞENOL H., GÜLSOY S., MERT A., SÜEL H., ESER Y. (2009). Vegetation environment relationships in Mediterranean mountain forests on limeless bedrocks of southern Anatolia, Turkey. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 17, 154-163.https://doi.org/10.3846/1648-6897.2009.17.154-163
  • 23ÖZDEMİR İ., NORTON D. A., ÖZKAN U. Y., MERT A., ŞENTÜRK Ö. (2008). Estimation of Tree Size Diversity Using Object Oriented Texture Analysis and Aster Imagery. Sensors, 8, 4709-4724.https://doi.org/10.3390/s8084709
  • 24FONTAİNE M., RAF A., ÖZKAN K., MERT A., GÜLSOY S., SÜEL H., MARC W., MUYS B. (2007). Elevation and exposition rather than soil types determine communities and site suitability in Mediterranean mountain forests of southern Anatolia, Turkey. Forest Ecology and Management, 247, 18-25.https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.04.021
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ÇELİK N., ÖZKAN K., MERT A., TÜRKKAN M. (2021). AKDAĞ KÜTLESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN MODEL TABANLI DAĞILIM HARİTALARININ YAPILMASI. Ormancılık Araştırma Dergisi, , 180-196.https://doi.org/10.17568/ogmoad.932851
   • 2ÖZKAN K., KÜÇÜKSİLLE E. U., MERT A., GÜLSOY S., SÜEL H., BAŞAR M. (2020). Biyolojik Çeşitlilik Bileşenleri (BİÇEB) hesaplama yazılımı. Turkish Journal of Forestry, 21, 344-348.
   • 3ARSLAN M., GÜLSOY S., KARATAŞ R., KORAY E. Ş., MERT A., KAVGACI A., ÖZKAN K. (2019). Türkmendağı orman vejetasyonu ve bitki çeşitliliği ile bazı yetişme ortamı faktörleri arasındaki ilişkiler (Eskişehir-Kütahya, Türkiye). Ormancılık Araştırma Dergisi, 6, 128-141.https://doi.org/10.17568/ogmoad.507432
   • 4SÜEL H., Yalçınkaya B., MERT A. (2018). Bazı memeli yaban hayvanlarının gösterge tür analizi Ağlasun örneği. Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, 19, 170-175.https://doi.org/10.18182/tjf.357236
   • 5ERTUĞRUL E. T., MERT A., OĞURLU İ. (2017). Burdur Gölü Havzasında bazı yaban hayvanlarının habitat uygunluk haritalaması. Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, 18, 149-154.https://doi.org/10.18182/tjf.330950
   • 6ÖZDEMİR İ., MERT A., ÖZKAN U. Y., AKSAN Ş., ÜNAL Y. (2017). Bir kızılçam orman ekosisteminde spektral ve kuş türü rarefaksiyon eğrileri arasındaki ilişkiler.. Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, 18, 232-240.https://doi.org/10.18182/tjf.310109
   • 7ÖZDEMİR İ., MERT A., ÖZKAN U. Y., AKSAN Ş., ÜNAL Y. (2017). Bir kızılçam orman ekosisteminde spektral ve kuş türü rarefaksiyon eğrileri arasındaki ilişkiler. Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, 18, 232-240.https://doi.org/10.18182/tjf.310109
   • 8MERT A., AKSAN Ş., ÖZKAN U. Y., ÖZDEMİR İ. (2016). Landsat 8 OLI uydu görüntüsünden çıkarılan arazi çeşitliliği ile kuş türü zenginliği arasındaki ilişkiler. Turkish Journal of Forestry, 17, 68-72.https://doi.org/10.18182/tjf.03309
   • 9MERT A., Berna Y. (2016). Kenar etkisinin Burdur-Ağlasun yöresindeki bazı memeli yaban hayvanları ile ilişkisi. Biological Diversity and Conservation, 9, 193-201.
   • 10AKSAN Ş., MERT A. (2016). Isparta Atabey Ovası’nın kuş türleri. Turkish Journal of Forestry, 17, 153-157.https://doi.org/10.18182/tjf.61184
   • 11, GÜLSOY S., ÖZKAN K., MERT A. Y. (2008). Ardıç (Juniperus excelsa) meyvesinden ve Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum) yapraklarından elde edilenuçucu yağların kimyasal bileşimleri ve Karaçam (Pinus nigra subsp. pallasiana) tohumunun çimlenmesi üzerineallelopatik etkileri. Biological Diversity and Conservation, 1, 105-114.
   • 12GÜLSOY S., ÖZKAN K., MERT A., ESER Y. (2007). Beyşehir Gölü Havzası Topraklarının Bazı Özellikleri İle Toprak Rengi ve Strüktürü Arasındaki İlişkiler. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1, 9-22.
   • 13ÖZDEMİR İ., MERT A. (2007). Düzlerçamı Kızılçam Ormanında Quickbird Uydu Verileri Kullanılarak Gövde Hacminin Tahmini. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1, 107-118.
    • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1ÖZDEMİR S., KÜÇÜKSİLLE E. U., GÜLSOY S., ŞENTÜRK Ö., NEGİZ M. G., SÜEL H., MERT A., ÖZKAN K. (2022). ÖZDEMİR S., KÜÇÜKSİLLE E. U., GÜLSOY S., ŞENTÜRK Ö., NEGİZ M. G., SÜEL H., MERT A., ÖZKAN K. (2022). MODELING OF SPECIES DISTRIBUTIONS WITH DEEP LEARNING METHOD. 6th International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, Mayıs 20, ORDU, 180-190.. 6th International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, Mayıs 20.
    • 2MERT A., ÖZKAN K., KÜÇÜKSİLLE E. U., SÜEL H., GÜLSOY S., BAŞAR M., NEGİZ M. G. (2019). Estimating Species Diversity Components of Various Forest Stand Types in The Lake Districts using a Draft Software for Biodiversity Estimation (BİÇEB). 5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Ekim 18-20, Aydın, 308-317.
    • 3SÜEL H., ŞENTÜRK Ö., MERT A., ÖZDEMİR S., Yalçınkaya B. (2018). Habitat Suitability Modeling and Mapping. VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Eylül 4-6.
    • 4ÖZDEMİR İ., MERT A., ÖZKAN U. Y., AKSAN Ş., ÜNAL Y. (2017). Modelling Bird Species Richness Using Satellite Data. 1st Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI), At Tunus, Kasım 22-25, 1729-1731.
    • 5ÖZDEMİR İ., MERT A., ÖZKAN U. Y., AKSAN Ş., ÜNAL Y. (2017). Modelling Bird Species Richness UsingSatellite Data. Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions Proceedings of Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI-1), Tunisia 2017., Kasım 22-25, sousse.
    • 6MERT A., YALÇINKAYA B. (2016). The Relationship between Some Wild Mammals and Structural Diversity Parameters. 4th International Geography Symposium, Mayıs 23-26, ANTALYA.
    • 7MERT A., ŞENTÜRK Ö., GÜNEY C. O., AKDEMİR D., ÖZKAN K. (2013). Mapping of some distal variables available for mapping habitat suitabilities of the species A case study of Buldan district. GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Haziran 10-13.
    • 8ÖZKAN K., MERT A., ŞENTÜRK Ö. (2011). Estimation of potential distribution of non wood trading species richness using classification and regression tree technique A case study from Lakes district Turkey. II. International Non-Wood Forest Products Symposium, Eylül 8-10, 238-246.
    • 9ÖZDEMİR İ., ÖZKAN K., MERT A., GÜLSOY S. (2007). Monitoring of Wetlands by Using Multitemporal Landsat Data A Case Study From Fethiye Türkey. International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Şubat 19-24.
     • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1ÖZKAN K., MERT A., KÜÇÜKSİLLE E. U., SÜEL H., GÜLSOY S., BAŞAR M. (2019). Biodiversity Analysis Software: Introduction of BİÇEB, the First Version. ICONST LST 2019 International Conferences on Science and Technology, Ağustos 26-30, 10-10.
     • 2Yalçınkaya B., Tekin S., MERT A. (2018). Habitat Suitability Modeling of Wild Boar with Sentinel-2 Satellite Data. International Ecology 2018 Symposıum, Haziran 19-23.
     • 3MERT A., Yalçınkaya B., Acarer A., Tekin S. (2017). Determination of the relationships between shannon diversity values in different spatial scales derived from satellite data and five wild mammals: A case study of Ağlasun (Burdur) District, Turkey.. International Symposium ın New Horizons in Forestry(ISFOR2017), Ekim 18-20, Isparta, 211.
     • 4SÜEL H., Yalçınkaya B., MERT A. (2017). Indicator species analysis of some wild mammals A case study of Ağlasun. ISFORR 2017 International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20.
     • 5ORUÇ M. S., MERT A., ÖZDEMİR İ. (2017). Determination of the relationships between the landsat satallite image and the red deer pellet density in Eskişehir-Çatacık region. International Demirci Symposium, Manisa Celal Bayar University, Ekim 12-14.
     • 6ORUÇ M. S., MERT A., ÖZDEMİR İ. (2017). Determination of The Relationship Between The Landsat Satellite Image And The Red Deer Pellet Density in Eskişehir-Çatacık Region. 1. International Demirci Symposium, Manisa Celal Bayar University, Ekim 12-14, MANİSA, 367-368.
     • 7ÖZDEMİR S., ÖZKAN K., MERT A. (2017). An Ecological Perspective on Climate Change Scenarios. International Forestry and Environment Symposium, Ekim 7-10, TRABZON, 63-63.
     • 8AKDEMİR D., ÖZDEMİR İ., MERT A. (2017). The Effect of Environmental Variables on Bird Species Diversity: A Case Study of the Western Mediterranean Region. International Ecology Symposium 2017, Mayıs 11-13.
     • 9KIRAÇ A., MERT A. (2017). Habitat Suitability Mapping of Anatololacerta danfordi (Günter, 1876) in IspartaSütçüler District, Turkey. International Ecology Symposium 2017, Mayıs 11-13, KAYSERİ, 176-176.
     • 10AKDEMİR D., ÖZDEMİR İ., MERT A. (2017). The Effect of Environmental Variables on Bird Species Diversity: A Case Study of the Western Mediterranean Region. ECOLOGY 2017, Mayıs 11-13, Kayseri.
     • 11yalçınkaya b., SÜEL H., ERTUĞRUL E. T., MERT A. (2017). Using Maxent To Create a Gray Wolf Habitat Suitability Map in Lakes District, Turkey. International Ecology Symposium 2017, Mayıs 11-13, kayseri, 380-380.
     • 12ÖZKAN K., ŞENTÜRK Ö., MERT A., NEGİZ M. G. (2013). Modeling and mapping potential distribution of Crimean juniper Juniperus excelsa Bieb using correlative approaches. GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Haziran 10-13.
     • 13ÖZKAN K., NEGİZ M. G., MERT A., ŞENTÜRK Ö., SÜEL H., GÜLSOY S., ESER Y. (2010). Ecological properties of the oaks in a district from the mediterranean region Turkey The Oak Ecology. History Management and Planning II, Haziran 1-3.
      • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
      • 1ÖZDEMİR İ., MERT A. (2017). Relationships between Landscape Diversity and Image Texture Derived from RapidEye Data in an Agricultural Area. VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Ekim 4-7.
      • 2ÖZDEMİR İ., ÖZKAN K., MERT A., ÖZKAN U. Y., ŞENTÜRK Ö., ALKAN O. (2012). Mapping Forest Stand Structural Diversity Using RapidEye Satellite Data. ESA-ESRIN Sentinel-2 Preparatory Sempozyumu, Nisan 23-27.
      • 3MERT A., ÖZKAN K. (2012). Parent material rather than climatic and topographic factors determine productivity of Red pine Pinus brutia Ten in the Buldan district Turkey. International Conference on Plant Growth, Nutrition Environment Interactions, Şubat 18-21.
       • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ÖZKAN K., UYSAL B., MERT A., SÜEL H., GÜLSOY S., NEGİZ M. G., ESER Y., EREM N. G., TULUM C., MERDAN R., YILDIRIM Y., AKYÜREKLİ Ö. (2010). Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Myo’nun 2020 Yılı İçin Muhtemel Öğrenci Sayılarına Yönelik Senaryo Yazılımları. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Nisan 26-3.
       • 2ŞENTÜRK Ö., MERT A., GÜLSOY S., ÖZKAN K., ÖZDEMİR İ. (2010). Sipahiler – Hacıaliler Mevkisinde Karaçam Ve Kızılçam Türlerinin Potansiyel Yayılışlarının Modellenmesi. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Nisan 26-3.
       • 3ÖZKAN K., SÜEL H., ESER Y., NEGİZ M. G., GÜLSOY S., MERT A. (2010). Yazılı Kanyon Tabiat Parkının Potansiyel Değerleri Swot Analizi Ve Öneriler. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Nisan 26-3.
       • 4ÖZKAN K., MERT A., GÜLSOY S. (2010). Göller Yöresinde Turizmin Sektör Olabilmesi İçin Neler Yapılabilir? (Çek Cumhuriyeti Örneği). Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Nisan 26-3.
       • 5ÖZKAN K., GÜLSOY S., MERT A., ESER Y., ŞENTÜRK Ö., SÜEL H., NEGİZ M. G. (2010). Ağlasun Yöresinde Hb (Helenistik (M.Ö 323-30) Ve Bizans (M.S 395-1453) Arası) Döneminde İklimin Muhtemel Durumuna Ekolojik Açıdan Bir Bakış. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Nisan 26-3, Isparta.
       • 6ÖZDEMİR İ., ÖZKAN K., ŞENTÜRK Ö., SÜEL H., MERT A., GÜLSOY S., ESER Y., NEGİZ M. G. (2008). Burdur-Ağlasun yöresinde yer alan bir ormanlık alandaki bitki türü zenginliğinin aster uydu verisiyle haritalanması. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Ekim 13-15.
       • 7ARSLAN H., GÜLSOY S., MERT A. (2007). Meslek Yüksekokullarının Almanya’daki Durumu ve Türkiye İle Karşılaştırılması. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mayıs 14-16, 425-429.
       • 8ÖZKAN K., SÜEL H., MERT A., GÜLSOY S., BAŞAYİĞİT L., ŞENOL H. (2006). Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Kuşburnunun Rosa canina L Dağılımını Etkileyen Abiyotik Yetişme Ortamı Faktörleri. Buldan SempozyumU, Kasım 23-24, 581-588.
       • 9ÖZKAN K., ŞENOL H., BAŞAYİĞİT L., GÜLSOY S., MERT A. (2006). Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Saçlı Meşenin (Quercus cerris L var cerris) Yayılışını Sınırlandıran Faktörler. Buldan Sempozyumu, Kasım 23-24, 589-594.
        • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
        • 1ÖZKAN K., ARSLAN H., GÜLSOY S., MERT A. (2007). Sütçüler Prof Dr Hasan GÜRBÜZ Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarı Durumunu Etkileyen Harici Faktörler. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mayıs 14-16, 545-548.
         • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
         • 1Ahmet M. (2007). Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sütçüler MYO'nun birlikte gerçekleştirmiş olduğu "Doğadan" isimli karma sergi etkinliği. SDÜ Demiralay Konağı Sanatevi, Ocak 11-Ocak 11, Yrd. Doç Dr. Oktay KÖSE..
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
          • 1Beyşehir Gölü’ndeki Sazlık Alanların Bazı Memeli Yaban Hayvanları Üzerine Etkisi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
          • 2Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
          • 3Isparta sütçüler Yöresinde Kertenkele Türlerinin Habitat Uygunluk Haritalaması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
          • 4Burdur Gölü Havzası’nda Bazı Yaban Hayvanlarının Habitat Uygunluk Haritalaması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
          • 5Kenar Etkisinin Burdur Ağlasun Yöresindeki Bazı Memeli Yaban Hayvanları ile İlişkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
          • 6DOĞAL EKOSİSTEMLER İÇİN CBS ve UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇEVRESEL ALTLIKLARIN HAZIRLANMASI, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
           • 1Orman Ekosistem Hizmetleri Raporunun Hazırlanması ve Biyolojik Çeşitliliğin Yönetim Planlarına Entegrasyon Önerilerinin Geliştirilmesi, Özel Kuruluşlar, 2022, Tamamlandı.
           • 2AKDAĞ KÜTLESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN MODEL TABANLI DAĞILIM HARİTALARININ YAPILMASI, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2021, Tamamlandı.
           • 3Biyolojik Çeşitlilik Bileşen (Biçeb) Hesaplama Yazılımı, -Tübitak 1005, 2020, Tamamlandı.
           • 4Havasal Lazer Tarama (LiDAR) Verisi ve Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsünün (Worldview-3) Türkiye Orman Envanterinde Kullanımı, -Tübitak 1001, 2019, Tamamlandı.
           • 5Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri., Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2018, Tamamlandı.
           • 6Uydu Verileri Kullanılarak Mikro habitat Çeşitliliği ve Kuş Türü Zenginliğinin Modellenmesi, İstanbul Üniversitesi, -Tübitak 1001, 2018, Tamamlandı.
           • 7Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
           • 8Sessiz Doğa 4, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
           • 9Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
           • 10Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
           • 11DOĞAL EKOSİSTEMLER İÇİN CBS ve UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇEVRESEL ALTLIKLARIN HAZIRLANMASI, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
           • 12Vejetasyon Çevre İlişkileri Analitik Değerlendirmeler, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
           • 13DOĞAL EKOSİSTEMLER İÇİN CBS ve UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇEVRESEL ALTLIKLARIN HAZIRLANMASI, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
           • 14Boylu Ardıç (Juniperus Excelsa Bieb) Kozalaklarının Fenolik Madde Uçucu Yağ Bileşimi Ve Antioksidan Özelliklerinin Yetişme Ortamı Koşullarına Göre Değerlendirilmesi (TOVAG-112O814 nolu proje), TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
           • 15Tabiat Ana ve Biz II, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
           • 16Vejetasyon Çevre İlişkileri Analitik Değerlendirmeler, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2014, Tamamlandı.
           • 17Doğa ve Arazi Kamp Teknikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2014, Tamamlandı.
           • 18Ormanın Yapısal Çeşitliliğinin Uydu Verileri Kullanılarak Kestirimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Tamamlandı.
           • 19Vejetasyon Çevre İlişkileri Analitik Değerlendirmeler, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2014, Tamamlandı.
           • 20Sütçüler Yöresi’nde Ağaç ve Çalı Türlerinin Yayılışı İtibariyle Yetişme Ortamı Sınıflandırılması ve Haritalanması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2013, Tamamlandı.
           • 21Sessiz Doğa, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
           • 22Tabiat Ana ve Biz, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
           • 23Uydu Verileri Kullanılarak Ormanın Yapısal Çeşitliliğinin Haritalanması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2012, Tamamlandı.
           • 24ÖZEL ÖĞRENCİLER GÜLLER DİYARINDA DOĞAYLA BULUŞUYOR, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2012, Tamamlandı.
           • 25UYDU VERİLERİ ve GÖRÜNTÜ SEGMENTASYONU YÖNTEMİ KULLANILARAK KIZILÇAMDA (Pinus brutia ten) MEŞCERE HACMİNİN KESTİRİLMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2007, Tamamlandı.
            • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
            • 1Dünya Bankası Türkiye nin 2009 yılı Yaratıcı Kalkınma Fikrileri Yarışması nda Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Kırsalda Gençlik için Gelecek adı ve WBDM556745 kodu ile hibe kazanmış olan Sagalasun Projesi, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Dünya Bankası, 2010, Tamamlandı.
             • Akademik Görevler
             • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Orman Fakültesi/Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Bölümü/ Doçent (2018-...)
             • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Orman Fakültesi/Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Bölümü/Yaban Hayatı Yönetimi Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2014-2018)
             • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu/Ormancılık Bölümü/ Okutman (2005-2014)
              • İdari Görevler
              • 1Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2010-2011)
              • 2Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2010-2010)
              • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2009-2010)
              • 4Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2008-2009)
               • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
               • 1Kutbilge Aademisyenler Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi) (2016-...)
               • 2Yaban Hayatı Derneği (Üye) (2005-...)
               • 3Tmmob Orman Mühendisleri Odası (Üye) (2003-...)
                • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                • 1Tübitak-Ulakbim Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (2008) TÜBİTAK
                • 2Tübitak-Ulakbim Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (2008) TÜBİTAK
                • 3Tübitak-Ulakbim Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (2010) TÜBİTAK
                 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                 • 12014-2015 Av Dönemi Isparta Yöresindeki Bazı Avlaklarda Yaban Hayatı Envanter Çalışmalarının Yapılması, Türlerin Populasyonlarının Belirlenmesi Ve İzlenmesi (2014-2015) ,Yaban Hayatı Envanter Çalışmalarının Yapılması, Türlerin Populasyonlarının Belirlenmesi Ve İzlenmesi, Türkiye
                  • Verdiği Dersler
                  • 1Ağaçlandırma Tekniği
                  • 2Avcılık Ve Yaban Hayatı Hukuku
                  • 3Bilgisayar Büro Programları
                  • 4Bilgisayar I
                  • 5Bilgisayar Iı
                  • 6Bilgisayar Uygulamaları
                  • 7Bilgisayara Giriş
                  • 8Bitirme Ödevi I
                  • 9Bitirme Ödevi Iı
                  • 10Cbs Yöntemleri İle Yaban Hayvanlarının İzlenme Teknikleri Ve Haritalaması
                  • 11Cbs Yöntemleri İle Yaban Hayvanlarının İzlenme Teknikleri Veharitalaması
                  • 12Coğrafi Bilgi Sistemleri
                  • 13Dendrometi
                  • 14Dendrometri
                  • 15Dünya Ormancılığı
                  • 16Ekoloji
                  • 17Harita Bilgisi
                  • 18Korunan Alanlar Yönetimi
                  • 19Mesleki Uygulama
                  • 20Ofis Programları
                  • 21Orman Amenajmanı Easları
                  • 22Orman Amenajmanı Esasları
                  • 23Orman Envanteri
                  • 24Orman Kadastro Bilgisi
                  • 25Orman Koruma
                  • 26Ormancılık Hukuku
                  • 27Ormancılıkta Teknolojinin Kullanımı
                  • 28Ormancılıkta Yaban Hayatı
                  • 29Proje I
                  • 30Proje Iı
                  • 31Seminer
                  • 32Temel Bilgi Teknolojisi Esasları
                  • 33Temel Bilgisayar Bilimleri
                  • 34Yaban Hayatı Ekolojisi
                  • 35Yaban Hayatında Teknolojinin Kullanımı
                  • 36Yaban Hayvanları Habitatlarının Modelleme Teknikleri
                  • 37Yaban Hayvanlarının Habitat Tercihleri
                  • 38Yabancı Dil I
                  • 39Yönetim Bilgisi