bir fikrim var
study@isubu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ahmet MERT
Adı Soyadı Doç. Dr. Ahmet MERT
Birimi Orman Fakültesi
Bölüm Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yaban Hayatı Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462114987
E-Posta ahmetmert@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 7.8.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 25.1.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 24.12.2013
İLGİ ALANLARI
Uzaktan Algılama Coğrafi Bilgi Sistemleri Tür Dağılım Modellemesi ve Haritalaması
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özkan, K., Gülsoy, S., Mert, A., Eser, Y., Şentürk, Ö., Süel, H., Negiz, M.G., 2010.Ağlasun Yöresinde Hb (Helenistik (M.Ö 323-30) Ve Bizans (M.S 395-1453) Arası) Döneminde İklimin Muhtemel Durumuna Ekolojik Açıdan Bir Bakış.Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa30-41. Isparta
 • 2 Özkan, K., Uysal, B., Mert, A., Süel, H., Gülsoy, S., Negiz, M.G., Eser, Y., Erem, N.G., Doğan, G., Tulum, C., Arslan, H., Merdan, R., Yıldırım, Y., Akyürekli, Ö., Çetinkaya, A. T., 2010. Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Myo’nun 2020 Yılı İçin Muhtemel Öğrenci Sayılarına Yönelik Senaryo Yazılımları. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 944-953, Isparta.
 • 3 Özkan, K., Süel, H., Eser, Y., Negiz, M.G., Gülsoy, S.,Mert, A., 2010. Yazılı Kanyon Tabiat Parkının Potansiyel Değerleri Swot Analizi Ve Öneriler. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 965-975, Isparta.
 • 4 Süel, H., Gülsoy, S., Mert, A., Negiz, M.G., Eser, Y., 2010. Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Fikirlerinin Zamana Göre Değerlendirilmesi. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 936-943, Isparta.
 • 5 Özkan, K., Mert, A., Gülsoy, S., 2010. Göller Yöresinde Turizmin Sektör Olabilmesi İçin Neler Yapılabilir? (Çek Cumhuriyeti Örneği). Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, 141-147, Isparta.
 • 6 Şentürk, Ö., Mert, A., Gülsoy, S., Özkan, K., Özdemir, İ., 2010. Sipahiler – Hacıaliler Mevkisinde Karaçam Ve Kızılçam Türlerinin Potansiyel Yayılışlarının Modellenmesi. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, 917-926, Isparta.
 • 7 Özkan, K.,Mert, A., 2010. Isparta Yukarı Gökdere Yöresinde Kasnak Meşe'sinin Senaryolarına göre 2050 ve 2080 yıllarında muhtemel potansiyel yayılış alanlarının coğrafi modellemesi, Çölleşme ile Mücadele Sempozymu 17-18 Haziran, 2010, Anitta otel, Çorum
 • 8 Özdemir, İ., Özkan, K., Şentürk, Ö., Süel, H., Mert, A., Gülsoy, S., Eser, Y., Negiz, M. G., 2008. Burdur-Ağlasun yöresinde yer alan bir ormanlık alandaki bitki türü zenginliğinin aster uydu verisiyle haritalanması. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, http://www.uzalcbs2008.org/bildiriler.php, http://www.uzalcbs2008.org/pdf/29.pdf, 13-15 Ekim 2008, Kayseri-Turkey (Erişim Tarihi:16/11/2008).
 • 9 Arslan,H., Gülsoy, S., Mert, A., 2007: "Meslek Yüksekokullarının Almanya'daki Durumu ve Türkiye İle Karşılaştırılması" 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2007,Sözlü Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-975-483-740-7, 425-429, Bergama-İZMİR
 • 10 Özkan, K., Süel, H., Mert, A., Gülsoy, S., Başayiğit, L., Şenol, H., 2006: Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Kuşburnunun (Rosa canina L.) Dağılımını Etkileyen Abiyotik Yetişme Ortamı Faktörleri, Buldan Sempozyum Bildirileri, Cilt 2, 581-588, Aydoğdu Ofset, Ankara.
 • 11 Özkan, K., Şenol, H., Başayiğit, L., Gülsoy, S., Mert, A., 2006: Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Saçlı Meşenin (Quercus cerris L. var. cerris) Yayılışını Sınırlandıran Faktörler, Buldan Sempozyum Bildirileri, Cilt 2, 589-594, Aydoğdu Ofset, Ankara,
 • 12 Unsal A., Mert A., Cengiz O., Lansat 7 TM Uydu Verileri Kullanılarak Dedegöl Dağı ve Çevresinin (Yenişarbademli-ISPARTA) Çizgisellik ve Jeolojik Özelliklerinin Belirlenmesi(Investigation of Lineament and Geological Properties of Dedegöl Mountain and Its Environs (Yenişarbademli-ISPARTA Using Landsat 7 TM Satallite Data). 3.Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri(6-9 Ekim 2004)459-466s. İstanbul
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Özkan, K., Arslan,H., Gülsoy, S., Mert, A., 2007: "Sütçüler Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarı Durumunu Etkileyen Harici Faktörler" 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2007,Poster Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-975-483-740-7, 545-548, Bergama-İZMİR
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mert, A., Özkan, K., Küçüksille, E.U., Süel, H., Gülsoy, S., Başar, M., 2019. Biodiversity Analysis Software: Introduction of BİÇEP, the First Version. International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology, ICONST LST 2019, (Eds., Kılıç, M., Özkan, K., Karaboyacı, M., Taşdelen, K., Kandemir, H., Beram, A.,), ISBN: 978-605-68864-3-0, p.10, August 26-30 in Prizren, KOSOVO.
 • 2 Süel, H., Şentürk, Ö., Mert, A., Özdemir, S., Yalçınkaya, B., 2018. Habitat Suitability Modeling and Mapping. VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia. p: 536-549. Barcelona.
 • 3 Özdemir, i., Mert, A., Özkan, U.Y., Aksan, Ş., Ünal, Y., 2017. Modelling Bird Species Richness UsingSatellite Data. 1st Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI) Symposium, 22-25 November, Sousse-Tunus. p.1729-1731.
 • 4 Mert, A., Şentürk, Ö., Güney, C.O., Akdemir, D., Özkan, K., 2013. Mapping of some distal variables available for mapping habitat suitabilities of the species: A case study of Buldan district. GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Eds: Atalay, İ., Efe, R., 10-13 June, 2013, Kemer Antalya, pp. 210.
 • 5 Özkan, K., Mert, A., Şentürk, Ö. 2011. Estimation of potential distribution of non-wood trading species richness using classification and regression tree technique: A case study from Lakes district, Turkey. II. International Non-Wood Forest Products Symposium, Eds: Fakir, H., Dutkuner, İ., Gürlevik, N., Sarıkaya, Babalık, A., Isparta, Turkey, p.238-246.
 • 6 Özdemir, İ., Özkan, K., Mert, A., Gülsoy S., 2011: "Monitoring of Wetlands by Using Multitemporal Landsat Data; A Case Study From Fethiye Türkey" International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 383 pp., Edited by Prof Dr. Hüseyin Gökçekuş, Organized by Near East University, 19-24 February 2007 Nicosia-Northern, Cyprus.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mert, A., 2007. "Uydu Verileri ve Görüntü Segmentasyonu Yöntemi Kullanarak Kızılçamda (Pinus brutia ten.) Meşcere Hacminin Kestirilmesi"Orman Müh. ABD, Fen Bil. Enst., Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA. DANIŞMAN:Yrd.Doç.Dr. İbrahim ÖZDEMİR Tasnif Numarası TEZ/TF01005
 • Doktora Tezi
 • 1 Mert, A., 2013. “Ormanın Yapısal Çeşitliliğinin Uydu Verileri Kullanılarak Kestirimi”. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, ISPARTA, 204 s. (Danışman: Doç. Dr. İbrahim ÖZDEMİR).
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Dünya Bankası Türkiye'nin, 2009 yılı, Yaratıcı Kalkınma Fikrileri Yarışması'nda, "Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı: Kırsalda Gençlik için Gelecek" adı ve WBDM556745 kodu ile hibe kazanmış olan "Sagalasun Projesi". Görevi: Rehber ve Eğitimci
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme -2237-A Nolu Destek Programı- 1059B291700839 nolu "DOĞAL EKOSİSTEMLER İÇİN CBS ve UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇEVRESEL ALTLIKLARIN HAZIRLANMASI VIII"" isimli etkinlik, Bütçesi:44994 TL (19-25 Mart 2019/ ANTALYA) http://kantitatifekoloji.net/cbsproje/
 • 2 TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme -2237-A Nolu Destek Programı- 1059B291700839 nolu "DOĞAL EKOSİSTEMLER İÇİN CBS ve UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇEVRESEL ALTLIKLARIN HAZIRLANMASI IX"" isimli etkinlik, Bütçesi:44994 TL (2-8 Kasım 2019/ ANTALYA) http://kantitatifekoloji.net/cbsproje/
 • 3 TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme -2237-A Nolu Destek Programı- 1059B291700839 nolu "DOĞAL EKOSİSTEMLER İÇİN CBS ve UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇEVRESEL ALTLIKLARIN HAZIRLANMASI VII"" isimli etkinlik, Bütçesi:44922 TL (5-11 Ocak 2019/ ANTALYA) http://kantitatifekoloji.net/cbsproje/
 • 4 TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme -2237-A Nolu Destek Programı- 1059B291700839 nolu "DOĞAL EKOSİSTEMLER İÇİN CBS ve UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇEVRESEL ALTLIKLARIN HAZIRLANMASI VIII"" isimli etkinlik, Bütçesi:49994 TL (19-25 Mart 2019/ ANTALYA) http://kantitatifekoloji.net/cbsproje/
 • 5 TUBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme -2229 Nolu Destek Programı- 1059B291700839 nolu "DOĞAL EKOSİSTEMLER İÇİN CBS ve UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇEVRESEL ALTLIKLARIN HAZIRLANMASI V"" isimli etkinlik, Bütçesi:40577 TL (19-25 Mart 2018/ ANTALYA) http://kantitatifekoloji.net/cbsproje/
 • 6 Mert, A.,Tekin, S., 2018. Akdağ (simav) Yöresinde Bazı Memeli Yaban Hayvanlarının Dağılımında Çevresel Faktörlerin Etkisi. SDÜ BAP 5052-YL1-17 No'lu Yüksek Lisans Projesi, Isparta. (Devam ediyor)
 • 7 TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme -2237-A Nolu Destek Programı- 1059B291700839 nolu "DOĞAL EKOSİSTEMLER İÇİN CBS ve UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇEVRESEL ALTLIKLARIN HAZIRLANMASI VI"" isimli etkinlik, Bütçesi:44922 TL (8-14 Ekim 2018/ ANTALYA) http://kantitatifekoloji.net/cbsproje/
 • 8 Mert, A., Acarer, A., 2017: Beyşehir Gölü’ndeki Sazlık Alanların Bazı Memeli Yaban Hayvanları Üzerine Etkisi. SDÜ BAP 4750-YL1-16 No'lu Yüksek Lisans Projesi, Isparta. (Devam ediyor)
 • 9 Mert, A., Kıraç, A., 2017: Isparta-sütçüler Yöresinde Kertenkele Türlerinin Habitat Uygunluk Haritalaması. SDÜ BAP 4414-D1-15 No'lu Doktora Projesi, Isparta.
 • 10 Mert, A., Ertuğrul, E,T., 2017. Burdur Gölü Havzası’nda Bazı Yaban Hayvanlarının Habitat Uygunluk Haritalaması. SDÜ BAP 3725-D1-13 No'lu Doktora Projesi, Isparta.
 • 11 TUBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme -2229 Nolu Destek Programı- 1059B291600002 nolu "DOĞAL EKOSİSTEMLER İÇİN CBS ve UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇEVRESEL ALTLIKLARIN HAZIRLANMASI IV"" isimli etkinlik, Bütçesi:41637 TL (02-08 Kasım 2017/ ANTALYA) http://kantitatifekoloji.net/cbsproje/
 • 12 TUBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme -2229 Nolu Destek Programı- 1059B291600002 nolu "DOĞAL EKOSİSTEMLER İÇİN CBS ve UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇEVRESEL ALTLIKLARIN HAZIRLANMASI III"" isimli etkinlik, Bütçesi:45487 TL (31 Ekim-6 Kasım 2016/ ANTALYA) http://kantitatifekoloji.net/cbsproje/
 • 13 Mert, A., Yalçınkaya, B., Kenar Etkisinin Burdur-Ağlasun Yöresindeki Bazı Memeli Yaban Hayvanları ile İlişkisi. SDÜ BAP 4123-YL1-14 No'lu Yüksek Lisans Projesi, Isparta.
 • 14 TUBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme -2229 Nolu Destek Programı- 1059B291500285 nolu "DOĞAL EKOSİSTEMLER İÇİN CBS ve UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇEVRESEL ALTLIKLARIN HAZIRLANMASI II"" isimli etkinlik, Bütçesi:45487 TL (25 - 31 Ocak 2016/ ANTALYA) http://ormanweb.sdu.edu.tr/cbsproje/
 • 15 TUBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme -2229 Nolu Destek Programı- 1059B291500065 nolu "DOĞAL EKOSİSTEMLER İÇİN CBS ve UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇEVRESEL ALTLIKLARIN HAZIRLANMASI"" isimli etkinlik, Bütçesi:45380 TL (30 Kasım - 6 Aralık 2015/ ANTALYA) http://ormanweb.sdu.edu.tr/cbsproje/
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Mert, A., 2018. Biyolojik Çeşitlilik Bileşen (BİÇEB) Hesaplama Yazılımı. TÜBİTAK - 1005 Ulusal Yeni Fikir ve Ürün Araştırma Destek Programı, 117O983 Nolu Proje, Proje Başlangıç:01.05.2018, Proje Bitiş: 01.11.2019 (18 Ay) Proje Bütçesi: 112.000 TL.
 • 2 Havasal Lazer Tarama (Lidar) Verisi Ve Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsünün (Worldview-3) Türkiye Orman Envanterinde Kullanımı, TÜBİTAK TOVAG, 1001, Yardımcı araştırmacı, Proje No: 117O675, Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Ulaş Yunus ÖZKAN / Devam Ediyor
 • 3 Mert A. (Eğitmen) 2018. Kızıldağ Milli Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi. TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje No:118B453, 18-25 Temmuz 2018 ve 27 Ağustos-3 Eylül 2018, Bütçe: 108.000,00 TL, (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Ü. Yasin ÜNAL, http://www.dogaproje.org/kde/).
 • 4 Mert, A., (2018 Eğitmen). Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-129B371800485 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Özkan, K.,) Bütçesi:49.992 TL Gerçekleşme Tarihi: 17 - 23 Eylül 2018, Side-Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/biyolojikcesitlilik/
 • 5 Mert, A., (2018- Eğitmen). Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-(Düzenleme Kurulu Başkanı: Özkan, K.,) Bütçesi:44.457 TL, 05 - 11 Şubat 2018, Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/biyolojikcesitlilik
 • 6 Uydu verileri kullanılarak mikro-habitat çeşitliliği ve kuş türü zenginliğinin modellenmesi, TÜBİTAK TOVAG, 1001, Yardımcı araştırmacı, Proje No: 115O476, Proje başlangıç - bitiş tarihi : 01.09.2016 - 01.01.2018, Proje bütçesi: 126200 TL, Proje yürütücüsü: Prof.Dr. İbrahim ÖZDEMİR
 • 7 Mert, A. (Eğitmen) 2017. "Sessiz Doğa 4". TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okululları 117B139 nolu proje (I. Dönem: 10-16 Temmuz 2017, II. Dönem: 14-20 Temmuz 2017), Proje Yürütücüsü: Canpolat KAYA, Toplam Bütçe: 106.480 TL
 • 8 Mert, A., (2017 Eğitmen). Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291700039 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Özkan, K.,) Bütçesi:46.500 TL 11-17 Eylül 2017, Antalya-Alanya. http://www.kantitatifekoloji.net/biyolojikcesitlilik/index.php?page=duzenlemekurulu
 • 9 Mert, A., (2017 Eğitmen). Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291600475 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Özkan, K.,) Bütçesi:44.457 TL 09 - 15 Ocak 2017, Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/biyolojikcesitlilik
 • 10 Mert, A., (2017 Eğitmen). Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291600793 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Özkan, K.,) Bütçesi:45.607 TL 06 - 12 Şubat 2017, Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/biyolojikcesitlilik
 • 11 TUBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme -2229 Nolu Destek Programı- "Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler III" isimli etkinlik. (Eğitmen, Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Kürşad ÖZKAN) 05-11 Şubat 2016. Antalya.
 • 12 Boylu Ardıç (Juniperus Excelsa Bieb.) Kozalaklarının Fenolik Madde, Uçucu Yağ Bileşimi Ve Antioksidan Özelliklerinin Yetişme Ortamı Koşullarına Göre Değerlendirilmesi. TÜBİTAK-TOVAK 1001 Bilimsel Araştırma Projesi. Toplam Proje Bütçesi: 209.000,00 TL, Proje Başlangıç-Bitiş: 01.04.2013-01.04.2015 (Proje Yürütücüsü: Serkan Gülsoy)
 • 13 Tabiat Ana ve Biz II. TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje No:213B643, Mert, A., (Uzman, Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Halil SÜEL, Proje Bütçesi : 103.099,96 TL https://tab.sdu.edu.tr
 • 14 TUBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme -2217 Nolu Destek Programı- 1799B031300346 nolu "Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler" isimli etkinlik. Bütçesi:16285 TL (Eğitmen, Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Kürşad ÖZKAN) 13-19 Ocak 2014. Antalya.
 • 15 Mert, A., (Eğitmen), 2014. Doğa ve Arazi Kamp Teknikleri. "Tübitak BİDEB 2229-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı", Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL, 24-31 Ağustos 2014, Proje No: 1059B291400053. http://ormanweb.sdu.edu.tr/dogaokulu/index.php?page=takvim
 • 16 Mert A. 2014.(Eğitmen) TUBİTAK-2229 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖNCESİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI dahilinde 1059B291400027 nolu "Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler" başlıklı bilimsel etkinlik projesi. 13-19 Ekim 2014 Toplam Bütçesi:45.947,00 TL
 • 17 Özdemir, İ., Mert, A., 2013. “Ormanın Yapısal Çeşitliliğinin Uydu Verileri Kullanılarak Kestirimi”. Süleyman Demirel Üniversitesi, SDÜ BAP 2145-D-10 No'lu Doktora Projesi, ISPARTA.. (Danışman: Doç. Dr. İbrahim ÖZDEMİR).
 • 18 "Sessiz Doğa" TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje No:113B137, Mert, A., (Eğitmen, Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Canpolat KAYA http://www.sessizdoga.net
 • 19 Özkan, K., Özdemir, İ., Gülsoy, S., Mert, A., 2011-2013 Sütçüler Yöresi’nde Ağaç ve Çalı Türlerinin Yayılışı İtibariyle Yetişme Ortamı Sınıflandırılması ve Haritalanması. Proje No: BAP 2560-M-10 (Proje Yürütücüsü:Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN)
 • 20 Özdemir, İ., Özkan, K., Mert, A., Şentürk, Ö., 2011-2013 Uydu Verileri Kullanılarak Ormanın Yapısal Çeşitliliğinin Haritalanması. Proje No: BAP 2563-M-10 (Proje Yürütücüsü:Doç. Dr. İbrahim ÖZDEMİR).
 • 21 Tabiat Ana ve Biz. TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje No:112B114, Mert, A., (Eğitmen, Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Halil SÜEL https://tab.sdu.edu.tr
 • 22 ÖZEL ÖĞRENCİLER GÜLLER DİYARINDA DOĞAYLA BULUŞUYOR. TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje No:112B131, Mert, A., (Eğitmen, Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Emre KUZUGÜDENLİ http://engelsizdoga.sdu.edu.tr
 • 23 Özdemir, İ., Mert, A., 2006: "UYDU VERİLERİ ve GÖRÜNTÜ SEGMENTASYONU YÖNTEMİ KULLANILARAK KIZILÇAMDA (Pinus brutia ten.) MEŞCERE HACMİNİN KESTİRİLMESİ"Orman Müh. ABD, Fen Bil. Enst., Süleyman Demirel Üniversitesi, SDÜ BAP 1159-YL-05 No'lu Yüksek Lisans Projesi, ISPARTA. DANIŞMAN:Yrd.Doç.Dr. İbrahim ÖZDEMİR
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği: International Conference on Science and Technology (ICONST 2018) 05 - 09 September 2018 in Prizren, Kosovo. http://www.iconst.org/index.php?page=scientificcommittee
 • 2 Mert, A., 2017 (Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği). EKOLOJİ 2017 ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 11-13 MAYIS 2017, ERCİYES ÜNIVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, Kayseri, TÜRKİYE. http://ecology2017.com/tr/anasayfa
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2011. Başvuru No: 238703, Yayın Adı: "Soil loss prediction using universal soil loss equation(USLE) simulation model in a mountainous area in Aglasun district, Turkey. African Journal of Biotechnology Vol. 9(24,ISSN 1684–5315, pp. 3589-3594
 • 2 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2008. Başvuru No: 183625, Yayın Adı: "Estimation of Tree Size Diversity Using Object Oriented Texture Analysis and Aster Imagery".SENSORS, Cilt: 8, No: ?, Sf: 4709-4724, 2008.
 • 3 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2008. Başvuru No: 171494, Yayın Adı: "Elevation and exposition rather than soil types determine communities and site suitability in Mediterranean mountain forests of Southern Anatolia, Turkey.".FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT, Cilt: 247, No: ?, Sf: 18-25, 2007.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sütçüler MYO'nun birlikte gerçekleştirmiş olduğu "Doğadan" isimli karma sergi etkinliği. SDÜ Demiralay Konağı Sanatevi, Sanat Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Oktay KÖSE. 2007, ISPARTA.
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Yenişarbademli Meslek Yüksekokul Müdürü 20.12.2010 - 23.06.2011
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölüm Başkanlığı 26.09.2009 - 09.02.2010
 • 2 Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 09.02.2010 - 20.12.2010
 • 3 Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 29.09.2008-19.07.2009
VERDİĞİ DERSLER
Avcılık ve Yaban Hay. Huk.
Bilgisayar Uygulamaları
Bilgisayara Giriş
Bilgisayar-I
Bilgisayar-II
Bilgisayarlı Büro Programları
Dendrometri
Harita Bilgisi
Orman Amenajmanı Esasları
Orman Kadastro Bilgisi
Orman Koruma
Ormancılık Hukuku
Ormancılıkta Tek. Kul.
Ormancılıkta Yaban Hayatı
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Temel Bilgisayar Bilimleri
Yaban Hay. Tek. Kul.
Yabancı Dil-I
Yönetim Bilgisi
Yukarı çık