KİŞİSEL BİLGİLER
Serkan GÜLSOY
Adı Soyadı Doç. Dr. Serkan GÜLSOY
Birimi Orman Fakültesi
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Toprak İlmi Ve Ekolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462116556
E-Posta serkangulsoy@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 7.8.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) 25.1.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR) 23.3.2011
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1Güney A., GÜLSOY S., ŞENTÜRK Ö., Niessner A., Küppers M. (2020). Environmental control of daily stem radius increment in the montane conifer Cedrus libani. Journal of Forestry Research, 31, 1159-1171.
 • 2GÜLSOY S., ÖZKAN G., ŞENOL H., MERT A. (2019). Assessment of essential oil properties in Juniperus excelsa subsp. excelsa cones depending on site factors. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28, 2380-2389.
 • 3ŞENTÜRK Ö., GÜLSOY S., TÜMER İ. (2019). Potential Distribution Modeling and Mappingof Brutian Pine Stands in the Inner Parts of theMiddle Black Sea Region in Turkey. Polish Journal of Environmental Studies, 28, 321-327.https://doi.org/10.15244/pjoes/81682
 • 4GÜLSOY S., ÇINAR T. (2019). THE RELATIONSHIPS BETWEEN ENVIRONMENTAL FACTORS AND SITE INDEX OF ANATOLIAN BLACK PINE (PINUS NIGRA ARN. SUBSP. PALLASIANA (LAMB.) HOLMBOE) STANDS IN DEMİRCİ (MANİSA) DISTRICT, TURKEY. Applied Ecology and Environmental Research, 17, 1235-1246.https://doi.org/10.15666/aeer/1701_12351246
 • 5GÜLSOY S., MERDIN A. (2018). The effect of ecological site properties on the major essential oil components of the Crimean juniper leaves. Applied Ecology and Environmental Research, 16(5):7099-7113.. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 16, 7099-7133.
 • 6GÜLSOY S., ŞENTÜRK Ö., TÜMER İ. (2017). Modeling the potential distribution of Anatolian black pine in the inner parts of Central Black Sea environment. Journal of Environmental Biology, 38, 945-954.https://doi.org/10.22438/jeb/38/5(SI)/GM-11
 • 7GÜLSOY S., NEGİZ M. G. (2014). Determination of environmental factors and indicator species affecting the distribution of Origanum onites L a case study from the Lakes district Turkey. Environmental Engineering and Management Journal, 13, 1013-1019.
 • 8Gulsoy S., Suel H., Celik H., Ozdemir S., Ozkan K. (2014). Modeling site productivity of Anatolian black pine stands in response to site factors in Buldan Dıstrict Turkey. Pakistan Journal of Botany, 46, 213-220.
 • 9Gulsoy S., Ozkan K. (2013). Determination of Environmental Factors and Indicator Plant Species for Site Suitability Assessment of Crimean Juniper in the Acipayam District Turkey. Sains Malaysiana, 42, 1439-1447.
 • 10GÜLSOY S. (2012). Evaluation of Essential Oils and Phenolic Compounds of Some Origanum Labiatae Lamiaceae Taxonomy. Asian Journal of Chemistry, 24, 2479-2483.
 • 11GÜLSOY S. (2011). Mineral elements phenolics and organic acids of leaves and fruits from Berberis crataegina DC. Asian Journal of Chemistry, 23, 3071-3075.
 • 12Ozkan K., Gulsoy S., Aerts R., Muys B. (2010). Site properties for Crimean juniper Juniperus excelsa in semi natural forests of south western Anatolia Turkey. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, 31, 97-100.
 • 13ÖZKAN K., GÜLSOY S., MERT A., ÖZTÜRK M., BART M. (2010). Plant distribution altitude and landform relationships in karstic sinkholes of Mediterranean region of Turkey. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, 31, 51-60.
 • 14ÖZKAN K., GÜLSOY S. (2010). Ecological land classification and mapping based on vegetation environment hierarchical analysis a case study of Buldan forest district Turkey. Polish Journal of Ecology, 58, 55-67.
 • 15Ozkan K., Gulsoy S. (2009). Effect of environmental factors on the productivity of crimean pine Pinus nigra ssp pallasiana in Sutculer Turkey. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, 30, 965-970.
 • 16Ozkan K., Senol H., Gulsoy S., Mert A., Suel H., Eser Y. (2009). Vegetation Environment Relationships im Mediterranean Mountain Forests on Limeless Bedrocks of Southern Anatolia Turkey. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 17, 154-163.
 • 17Fontaine M., Aerts R., Özkan K., Mert A., Gülsoy S., Süel H., Waelkens M., Muys B. (2007). Elevation and exposition rather than soil types determine communities and site suitability in Mediterranean mountain forests of southern Anatolia Turkey. Forest Ecology and Management, 247, 18-25.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ŞENTÜRK Ö., NEGİZ M. G., GÜLSOY S. (2019). Alpha Species Diversity and Ecological Site Factor Relations in Brutian Pine Forests: A Case Study From Gölhisar District. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 3, 178-188.https://doi.org/10.30516/bilgesci.609986
  • 2ŞENOL H., ALABOZ P., GÜLSOY S., ÖZKAN G. (2018). Boylu ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) ormanları altındaki toprakların fizikokimyasal özellikleri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 19, 1-10.https://doi.org/10.17474/artvinofd.315355
  • 3GÜLSOY S., MERDİN A. (2017). Essential Oil Yield and Components of Juniper (Juniperusexcelsa Bieb.) Leaves. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 1, 119-128.
  • 4GÜLSOY S., ÇIVĞA A. (2016). Diken ardıç Juniperus oxycedrus L subsp oxycedrus kozalaklarının uçucu yağ özellikleri ve çevresel faktörlerle ilişkileri. Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, 17, 142-152.https://doi.org/10.18182/tjf.83849
  • 5MERAL A., ÖZKAN K., ABDULKADİR Y., RAHMİ U., GÜLSOY S. (2014). The Effects of Irrigation Pumps on the Zooplankton Composition in Lake Eğirdir Isparta Turkey. Journal of Applied Biological Sciences, 8, 57-63.
  • 6GÜLSOY S., ŞENTÜRK Ö., NEGİZ M. G. (2013). Hedef türler için gösterge bitki türlerinin sayısal metotlar kullanarak tespiti Acıpayam Yöresi örneği. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 14, 10-14.
  • 7GÜLSOY S., ÖZKAN K., MERT A., ESER Y. (2008). Chemical compounds of volatile oil obtained from fruit of Crimean Juniper Juniperus excelsa and leaves of Turkish plateau oregano Origanum minutiflorum and allelopathic effects on germination of Anatolian Black pine Pinus nigra subsp pallasiana. Journal of Biological Diversity and Conservation, 1, 105-114.
  • 8Kozkan K., Gulsoy S., Mert A. (2008). Interrelations between height growth and site characteristics of Pinus nigra Arn ssp pallasiana Lamb Holmboe. Journal of The Malaysian Forester, 71, 9-17.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ÇINAR T., GÜLSOY S. (2019). Indicator Plant Analyzes for the Productivity of Anatolian Black Pine Stands: Sample of Demirci (Manisa) District. Journal of the Institute of Science and Technology, 9, 91-99.https://doi.org/10.21597/jist.418309
   • 2ARSLAN M., GÜLSOY S., KARATAŞ R., KORAY E. Ş., MERT A., KAVGACI A., ÖZKAN K. (2019). Türkmendağı orman vejetasyonu ve bitki çeşitliliği ile bazı yetişme ortamı faktörleri arasındaki ilişkiler (Eskişehir-Kütahya, Türkiye). Ormancılık Araştırma Dergisi, 6, 128-141.https://doi.org/10.17568/ogmoad.507432
   • 3GÜLSOY S., Turhan U. U., ÖZKAN G. (2017). Relationships between essential oil yield and physical properties of cones in juniper species (Juniperus excelsa Bieb. and Juniperus foetidissima Willd.). Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, 18, 219-225.https://doi.org/10.18182/tjf.305958
   • 4GÜLSOY S., ŞENTÜRK Ö., KARAKAYA F. (2016). Kunduz Yöresi Vezirköprü Ormanlarında Saçlı Meşe i Quercus cerris i L Türünün Potansiyel Dağılım Modellemesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20, 281-289.https://doi.org/10.19113/sdufbed.08097
   • 5NEGİZ M. G., GÜLSOY S., ÖZKAN K. (2015). Orman Ekosistemlerinde Tür Çeşitlilik Bileşenlerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir Arazi Envanter Yaklaşımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19, 198-204.
   • 6ŞENTÜRK Ö., GÜLSOY S., İLKER T. (2014). Aydınca Yöresi Amasya Ormanlarında Saçlı Meşe Quercus cerris L Türünün Dağılımı İle Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5, 13-21.
   • 7GÜLSOY S., ÖZKAN G., ÖZKAN K., GENÇ M. (2013). Menengiç Pistacia terebinthus L subsp palaestina Boiss Engler meyvelerinin bazı fiziksel ve fizikokimyasal özellikleri üzerine ekolojik faktörlerin etkisi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 14, 15-23.
   • 8Genç M., Özkan K., Özçelik R., Güner Ş., Gülsoy S., Deligöz A. (2012). Anadolu karaçamı Pinus nigra ssp nigra Arn var caramanica Loudon Rehder meşcerelerinde uygulanan ilk aralamaların ekofizyolojik etkileri. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13, 5-13.
   • 9GÜLSOY S., ÖZKAN K. (2008). Tür çeşitliliğinin ekolojik açıdan önemi ve kullanılan bazı indisler. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 1, 168-178.
   • 10Özkan K., Mert A., Gülsoy S. (2007). Beyşehir Gölü Havzası Topraklarının Bazı Özellikleri İle Toprak Rengi ve Strüktürü Arasındaki İlişkiler. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2, 9-22.
    • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1MERT A., ÖZKAN K., KÜÇÜKSİLLE E. U., SÜEL H., GÜLSOY S., Başar M., NEGİZ M. G. (2019). Estimating Species Diversity Components of Various Forest Stand Types in The Lake Districts using a Draft Software for Biodiversity Estimation (BİÇEB). 5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Eylül 18-20.
    • 2Baş M., GÜLSOY S. (2019). Distribution Characteristics of Woody Vegetation According to the Environmental Site Factors: A Case Study of Akdağ District (Kütahya). International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology, ICONST LST 2019, Ağustos 26-30, PRİZREN, 51-70.
    • 3KETEN İ., GÜLSOY S. (2019). Determation of Indikator Plant Species for The Productivity of Red Pine (Pinus brutia Ten.): A Case Study from Düzlerçamı (Antalya).. International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology, ICONST LST 2019, Ağustos 26-30, PRİZREN, 110-120.
    • 4ÇINAR T., MERDİN A., GÜLSOY S. (2019). Forest Ecosystems Responses to Recent Climate Change.. International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology, ICONST LST 2019, Ağustos 26-30, PRİZREN, 132-148.
    • 5ŞENTÜRK Ö., GÜLSOY S., KAVGACI A., SÜEL H., ÜNAL Y. (2018). Mapping of Plant Species Diversity in Düzlerçamı (Antalya) Wildlife Reserve. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Temmuz 24-26.
    • 6ŞENTÜRK Ö., GÜLSOY S., TÜMER İ. (2018). Mapping of Potential Distribution of Crimean Juniper Species in Aydınca (Amasya) District, Turkey. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Temmuz 24-26.
    • 7TURHAN U. U., ÇIVĞA A., MERDİN A., GÜLSOY S. (2016). Turhan U U Çıvğa A Merdin A Gülsoy S 2016 Comparision of Essential Oil Composition of Ripe Berry Samples of Two Different Juniper Taxa in the Lakes District Turkey 4th International Geography Symposium Book of Proceedings Edited by Recep EFE İsa Cürebal and László LÉVAI 23 26 May 2016 Kemer Antalya TURKEY 38 50 pp. 4th International Geography Symposium, Mayıs 23-26, ANTALYA, 38-50.
     • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1YATMAN K., ÖZDEMİR S., GÜLSOY S. (2019). Importance of Digital Maps in Forest Ecology.. International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology, ICONST LST 2019, Ağustos 26-30, 19-9.
     • 2ÖZKAN K., MERT A., KÜÇÜKSİLLE E. U., SÜEL H., GÜLSOY S., BAŞAR M. (2019). Biodiversity Analysis Software: Introduction of BİÇEB, the First Version. ICONST LST 2019 International Conferences on Science and Technology, Ağustos 26-30, 10-10.
     • 3GÜLSOY S., MERT A., ÖZDEMİR S. (2018). Predicting the Effect of Climate Change on the Potential Distribution of Crimean Juniper. International Conference on Science and Technology, Eylül 5-9, 140-140.
     • 4Baş M., ŞENOL A., GÜLSOY S., ÖZKAN K. (2018). Relationships Between Plant Species Diversity of Black Pine Forests and Site Factors in The Sütçüler District of Turkey.. International Ecology 2018 Symposıum, Haziran 19-23.
     • 5ŞENTÜRK Ö., GÜLSOY S., NEGİZ M. G. (2018). Suitable Site Conditions for the Distribution of Black Pine in Gölhisar District, Turkey. International Ecology 2018 Symposıum, Haziran 19-23.
     • 6ŞENTÜRK Ö., NEGİZ M. G., GÜLSOY S. (2018). Alpha Species Diversity and Ecological Site Factor Relations in Brutian Pine Forests: A Case Study From Gölhisar District. International Ecology 2018 Symposıum, Haziran 19-23.
     • 7ŞENTÜRK Ö., GÜLSOY S., NEGİZ M. G., Karakaya F. (2017). Determination of model maps for the potential distribution of Anatolian black pine (Pinus nigra Arnold.) in natural forest areas in the Black Sea region. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20, 199.
     • 8Çınar T., GÜLSOY S. (2017). Anadolu karaçamı meşçerelerinde verimlilik için gösterge bitki analizleri.. International Demirci Symposium, Ekim 12-14.
     • 9ŞENOL H., ALABOZ P., GÜLSOY S., ÖZKAN G. (2017). Physicochemical Properties of Soils under Crimean juniper(juniperus excelsa bieb.) Flora. International Conference on Agriculture, Forest, Foof Sciences and Technologies, Mayıs 15-17, 176.
     • 10GÜLSOY S., Turhan U. U. (2017). Influences of Physical Properties on the Essential Oil Yield in Foetid Juniper (Juniperus foetidissima) Cones.. Ecology 2017, Mayıs 11-13.
     • 11GÜLSOY S., Merdin A. (2017). Effects of Ecologically Site Conditions on the Volatile Compounds of Crimean Juniper (Juniperus excelsa) Leaves.. Ecology 2017, Mayıs 11-13.
     • 12KAYA C., ŞENTÜRK Ö., GÜLSOY S., NEGİZ M. G., BAŞ M. (2017). Environmental and species indicators of Pistacia terebinthus L.: A case study from Gaziantep district. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Mayıs 9-11, 203.
     • 13GÜLSOY S., ŞENTÜRK Ö. (2016). Modeling the Potential Geographical Distribution of Anatolian Black Pine (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana Lamb. Holmboe) in the Inner Parts of Central Black Sea Region. 4th International Geography Symposium, Mayıs 23-26.
      • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
      • 1GÜLSOY S., DOĞAN A., ÖZDEMİR S., SEDEF A., LATİFE D. (2014). GÖLLER YÖRESİ BOYLU ARDIÇ Juniperus excelsa Bieb SAHALARINDA ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN KOZALAK FİZİKSEL ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Ekim 22-24, ISPARTA, 750-762.
      • 2Özkan K., Arslan H., Gülsoy S., Mert A.Sütçüler Prof Dr Hasan GÜRBÜZ Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarı Durumunu Etkileyen Harici Faktörler. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2007,Poster Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-975-483-740-7, 545-548, Bergama-İZMİR.
      • 3Negiz M., Gülsoy S.Örnek Alanlar Arasındaki Benzerlik Degerleri İle Bitki Türlerinin Dagılımında Etkili Olan Yetisme Ortamı Faktörlerinin Arastırılması. Karadeniz Teknik Üniversitesi V. Ulusal Orman Fakülteleri Ögrenci Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt/1 K.T.Ü. Orman Fakültesi, TRABZON.
      • 4Özkan G., Dağdelen A., Şan B., Gülsoy S., ÇelikkolAkçay U., Dolgun O., BozdoğanKonuşkan D.Zeytinyağlarının renk yağ asidi ve tokoferol bileşenleri üzerine lokasyon ve ekolojik özelliklerin etkisi. Yabited I. Bitkisel Yağ Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Tatlı, A., Erinç, H., Tekin, A., (Edt.), 12-14 Nisan 2012, Adana..
      • 5Özkan G., Dağdelen A., Şan B., Gülsoy S., ÇelikkolAkçay U., Dolgun O., BozdoğanKonuşkan D.Ekolojik faktörler ve lokasyonun zeytinyağı fenolik bileşimi ve oksidasyon stabilitesi üzerine etkisi. Yabited I. Bitkisel Yağ Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Tatlı, A., Erinç, H., Tekin, A., (Edt.), 12-14 Nisan 2012, Adana..
      • 6Süel H., Gülsoy S., Mert A., Negiz M., Eser Y.Sütçüler Prof Dr Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu öğrencileri fikirlerinin zamana göre değerlendirilmesi. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Isparta., 936-943.
      • 7Özkan K., Süel H., Eser Y., Negiz M., Gülsoy S., Mert A.Yazılı Kanyon Tabiat Parkının Potansiyel Değerleri Swot Analizi Ve Öneriler Bildiriler Kitabı 26 Nisan 3 Mayıs 2010 965 975 Isparta. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, 965-975.
      • 8Özkan K., Uysal B., Mert A., Süel H., Gülsoy S., Negiz M., Eser Y., Erem N., Doğan G., Tulum C., Arslan H., Merdan R., Yıldırım Y., Akyürekli Ö., Çetinkaya A.Sütçüler Prof Dr Hasan Gürbüz Myo nun 2020 Yılı İçin Muhtemel Öğrenci Sayılarına Yönelik Senaryo Yazılımları. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Isparta., 944-953.
      • 9Şentürk Ö., Mert A., Gülsoy S., Özkan K., Özdemir İ.Sipahiler Hacıaliler Mevkisinde Karaçam Ve Kızılçam Türlerinin Potansiyel Yayılışlarının Modellenmesi. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Isparta., 917-926.
      • 10Özkan K., Mert.A, , Gülsoy S.Göller Yöresinde Turizmin Sektör Olabilmesi İçin Neler Yapılabilir Çek Cumhuriyeti Örneği. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Isparta., 141-147.
      • 11Özkan K., Gülsoy S., Mert A., Eser Y., Şentürk Ö., Süel H., Negiz M.Ağlasun Yöresinde HB Helenistik M Ö 323 30 ve Bizans M S 395 1453 Arası Döneminde İklimin Muhtemel Durumuna Ekolojik Açıdan Bir Bakış. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Isparta., 30-41.
      • 12Özdem İ., Özkan K., Özdemir Ş., Suel H., Mert A., Gülsoy S., Eser Y., Negiz M.Burdur Ağlasun yöresinde yer alan bir ormanlık alandaki bitki türü zenginliğinin aster uydu verisiyle haritalanması. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, http://www.uzalcbs2008.org/bildiriler.php, http://www.uzalcbs2008.org/pdf/29.pdf, 13-15 Ekim 2008, Kayseri-Turkey.
      • 13Arslan H., Gülsoy S., Mert A.Meslek Yüksekokullarının Almanya daki Durumu ve Türkiye İle Karşılaştırılması. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Bergama-İzmir 14-16 Mayıs 2007, 425-429.
      • 14Yıldız D., Gülsoy S.Turizm mi Orman Koruma mı. İstanbul Üniversitesi II. Ulusal Orman Fakülteleri Ögrenci Kongresi, İ.Ü. Yayın No : 4346 O.F. Yayın No : 469 , Bahçeköy/ İSTANBUL, 2001.
      • 15Özkan K., Şenol H., Başayiğit L., Gülsoy S., Mert A.Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Saçlı Meşenin Quercus cerris L var cerris Yayılışını Sınırlandıran Faktörler. Buldan Sempozyumu, Aydoğdu Ofset, Ankara-2006, 589-594.
      • 16Özkan K., Süel H., Mert A., Gülsoy S., Başayiğit L., Şenol H.Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Kuşburnunun Rosa canina L Dağılımını Etkileyen Abiyotik Yetişme Ortamı Faktörleri. Buldan Sempozyumu, Aydoğdu Ofset, Ankara-2006, 581-588.
       • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
       • 1ÖZKAN G., GÜLSOY S., ŞERİFE Ç., LATİFE D., ASLAN M. (2014). Influence of site factors on phenolic properties of Crimean juniper Juniperus excelsa Bieb berries in the Lakes District of Turkey. 12th Euro Fed Lipid Congress, Oils, Fats and Lipids: From Lipidomics to Industrial Innovation, Eylül 14-17, 400.
       • 2Apaydın Y. M., ÖZKAN K., Yağcı A., Uysal R., GÜLSOY S. (2014). The Effects of Irrigation Pumps on The Zooplankton Composition in Lake Eğirdir. 3rd International Molacular Biology and Biotechnology Congress, Haziran 2-6.
       • 3GÜLSOY S., SÜEL H., NEGİZ M. G., ÖZKAN K. (2011). Ecological properties of Pistacia terebinthus L subsp palaestina Boiss A case study from Buldan district Denizli Turkey. II. International Non-Wood Forest Products Symposium, Eds: Fakir, H., Dutkuner, İ., Gürlevik, N., Sarıkaya, Babalık, A., Isparta, Turkey,, Ekim 8-10, 125-134.
       • 4Gülsoy S., Özkan K.Variation of morphological characteristics of turpentine tree Pistacia terebinthus Boiss Engler in relation to environmental factors in the Mediterranean region Turkey. International Conference on Plant Growth, Nutrition & Environment Interactions, Edited by A. Tourraev, Vienna, Austria, p. 99. http://orman.sdu.edu.tr/Belgeler/sunular/sunu_066.pdf.
       • 5Ozkan G., CelikkolAkcay U., Dagdelen A., Gulsoy S., San B., Dolgun O., BozdoganKonuskanInfluence of crop year and geographical location on phenolic composition of Turkish Gemlik extra virgin olive oils. 4th OLIVEBIOTEQ Conference Oct. 31st – Nov. 4th 2011, Chania, Crete, Greece..
       • 6Gülsoy S., Özkan G., Özkan K.Effects of ecological factors on the oil content and tocopherols of turpentine tree Pistacia terebinthus subsp pallasiana Boiss Engler. GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Eds: Atalay, İ., Efe, R., 10-13 June, 2013, Kemer Antalya, pp. 144..
       • 7Gülsoy S., Süel H., Çelik H., Özdemir S., Özkan K.Modeling site productivity of Anatolian pine Pinus nigra Arn Ssp Pallasiana Lamb Holmboe stands in response to site factors in Buldan district. GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Eds: Atalay, İ., Efe, R., 10-13 June, 2013, Kemer Antalya, pp. 143..
       • 8Özdemir İ., Özkan K., Mert A., Gülsoy S.Monitoring of Wetlands by Using Multitemporal Landsat Data A Case Study From Fethiye Türkey. International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 383 pp., Edited by Prof Dr. Hüseyin Gökçekuş, Organized by Near East University, 19-24 February 2007 Nicosia-Northern, Cyprus..
       • 9Özkan G., Gülsoy S., Özkan K.Effects of ecological factors on the fatty acids of turpentine tree fruits. GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Eds: Efe, R., Atalay, İ., Cürebal, İ., 10-13 June, 2013, Kemer Antalya.GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Eds: Efe, R., Atalay, İ., Cürebal, İ., 10-13 June, 2013, Kemer Antalya., 519-530.
        • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
        • 1ÖZÇELİK R., GÜLSOY S. (2019). TURKISH JOURNAL OF FORESTRY. Isparta University of Applied SciencesFaculty of Forestry – Isparta.
         • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
         • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 4116-YL1-14 No’xxlu Proje, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
         • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenen 4117-YL1-14 No’xxlu Proje, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
         • 3Kunduz Yöresi Vezirköprü Ormanlarında Asli Ağaç Türlerinin Dağılımı ile Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler SDÜ BAPKB 3550 YL1 13 Nolu Yüksek Lisans Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
         • 4Diken Ardıç Juniperus oxycedrus L Kozalaklarının Uçucu Yağ Özellikleri ve Çevresel Faktörlerle İlişkileri SDÜ BAPKB 4118 YL1 14 Nolu Yüksek Lisans Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
         • 5Aydınca Yöresi Amasya Ormanlarında Asli Ağaç Türlerinin Dağılımı ile Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler SDÜ BAPKB 3548 YL1 13 Nolu Yüksek Lisans Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
         • 6TÜBİTAK 112O814, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
          • 1Arazi Çeşitliliğinin Entropi Temelli Algoritmalar ile Hesaplanması ve Haritalanması, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2019, Tamamlandı.
          • 2Gölhisar Yöresinin Hiyerarşik Model Tabanlı Yetişme Ortamı Sınıflandırması ve Haritalaması (Proje No: 0295-NAP-16), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2019, Tamamlandı.
          • 3Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda Alageyik (Cervus dama L.) Populasyonlarını ve Habitatını Koruma - Geliştirme Yöntem ve Stratejilerinin Araştırılması, TÜBİTAK TOVAG-1001, Proje No: 214 O 248, Proje Yürütücüsü, 15 Nisan 2014-10.07.2018, Proje Bütçesi:552.000 TL, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, -Tübitak 1001, 2018, Tamamlandı.
          • 4Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri., Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2018, Tamamlandı.
          • 5Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri., Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
          • 6ANALİTİK DOĞA – KÜMELEME VE ORDİNASYON TEKNİKLERİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
          • 7Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri., Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
          • 8Burası Burdur Doğada Dur!, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
          • 9Sessiz Doğa 4, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
          • 10Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri., Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
          • 11ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA PROJESİ ESK-16 (6312)/2013-2016 NOLU PROJE, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2017, Tamamlandı.
          • 12Türkmen Dağı Bitki Toplumları, Bitki Çeşitliliği ve Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler (Relationships Among Plant Communities, Plant Diversity and Environmental Factors in Türkmen Mountain), Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2017, Tamamlandı.
          • 13Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri., Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
          • 14Vejetasyon Çevre İlişkileri Analitik Değerlendirmeler, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
          • 15Vejetasyon Çevre İlişkileri Analitik Değerlendirmeler, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
          • 16Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
          • 17Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
          • 18TÜBİTAK ın 2217 Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı 1799B031300133 Nolu Proje , Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2014, Tamamlandı.
          • 192237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2014, Tamamlandı.
          • 20TÜBİTAK ın 2217 Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı 1799B031300484 Nolu Proje , Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2014, Tamamlandı.
          • 21TÜBİTAK ın 2217 Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2014, Tamamlandı.
          • 22SDÜ 2560 M 10, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2013, Tamamlandı.
          • 232237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
          • 24TÜBİTAK 4004 113B059, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
          • 25TÜBİTAK 4004 112B114 NOLU PROJE, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
          • 26TÜBİTAK 4004 112B126 Nolu Proje, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2012, Tamamlandı.
          • 27SDÜ 2539 M 10, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2012, Tamamlandı.
          • 28TOVAG 109O099, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2011, Tamamlandı.
          • 29SDÜ 1820 D 09, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2011, Tamamlandı.
          • 30S D Ü 946 M04, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2009, Tamamlandı.
          • 31S D Ü 918 M 04, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2007, Tamamlandı.
          • 32Tübitak 1050180, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2007, Tamamlandı.
          • 33SDÜ BAP 1161 YL 05, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2007, Tamamlandı.
          • 34KIZILDAĞ MİLLİ PARKI’xxNDA DOĞA EĞİTİMİ, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
          • 35TÜBİTAK 214O248 NOLU PROJE 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr , TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
           • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
           • 1BOTANY LETTERS, SCI-Expanded, 2017.
           • 2INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, SCI-Expanded, 2017.
           • 3NATURAL PRODUCT RESEARCH, SCI-Expanded, 2017.
            • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
            • 1Turkish Journal of Forestry, TÜBİTAK-ULAKBİM Life Sciences Database (TR index), CAB Abstracts, Zoological Records , Open Academic Journals Index (OAJI), Cite Factor, Index Copernicus and Cosmos Index., 2017.
            • 2Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, ESCI: Emerging Sources Citation Index, 2017.
            • 3BIODICON, EBSCO Genamics JournalSeek Database Index Copernicus InfoBaseIndex International Instıtute of Organinized Research, I2OR OhioLINK Databases-OPC4-Online-Katalog der Bibliothek der Fachhochschule Anhalt Online-Katalog der UB Clausthal Turkey Citation Index Ulakbim Thomson Reuters Zoological Record, 2017.
            • 4Turkish Journal of Forestry, CAB Abstracts, Zoological Records , Open Academic Journals Index (OAJI), TÜBİTAK-ULAKBİM Life Sciences Database., TÜRKİYE, 2016.
            • 5Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, TUBITAK ULAKBIM TR (Life Science), CAB Abstract, FAO Agris, Euro Forest, TÜRKİYE, 2016.
            • 6Biological Diversity and Conservation, AGRICOLA; Bibliotheken; Buscador de Archives; Dayang Journal System; DOAJ-Directory of Open Access Journals; EBSCO Publishings databases; ECSI; Genamics JournalSeek Database; HealthHaven; HKU Scholars Hub.; ICAAP-database; Index Copernicus; InfoBaseIndex; I2OR; Journal Directory, News-of-Science; MNIS; OhioLINK Databases-OPC4-Online-Katalog der Bibliothek der Fachhochschule Anhalt; Online-Katalog der UB Clausthal; Paper Search Engine; ProQest-Central To Rechearch Araund The World; Thomson Reuters; Turkey Citation Index; Ulakbim; Zoological Record., TÜRKİYE, 2016.
            • 7Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, CAB Abstracts, EBSCO Discovery Service (EDS), TÜRKİYE, 2016.
            • 8African Journal of Biotechnology, ABC-ChemistryAbstracts on Hygiene and Communicable DiseasesAccess to Global Online Research in Agriculture (AGORA)Agricultural Engineering AbstractsAgroforestry AbstractsAJOLAnimal Breeding AbstractsAnimal Science DatabaseBiocontrol News and InformationBiofuels Abstracts Botanical PesticidesCAB AbstractsCABI's Environmental ImpactChemical AbstractsCrop Physiology AbstractsCrop Science DatabaseDairy Science AbstractsDOAJEntomology AbstractsEnvironmental Sciences and Pollution ManagementEVISAEZBField Crop AbstractsForest Products AbstractsForest Science DatabaseForestry AbstractsGenamics Journal SeekGoogle ScholarGrasslands and Forage AbstractsHelminthological AbstractsHINARIHorticultural Science AbstractsIrrigation and Drainage AbstractsLeisure, Recreation and Tourism AbstractsMaize AbstractsMedbioworldNematological AbstractsOnline Access to Research in the EnvironmentScientific Information DatabaseScopus TEEALWorldCat , NİJERYA,
            • 9African Journal of Agricultural Research, Google Scholar h5-index, NİJERYA,
             • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
             • 1Turkısh Journal Of Forestry, CAB Abstract, Zoological Records , Open Academic Journals Index (OAJI), TÜRKİYE, 2015.
              • Akademik Görevler
              • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Toprak İlmi Ve Ekolojisi Anabilim Dalı/ Doçent (2016-...)
              • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/ Yardımcı Doçent (2012-2016)
              • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu/Teknik Programlar Bölümü/ Öğretim Görevlisi (Dr) (2011-2012)
              • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu/ Okutman (2005-2011)
               • İdari Görevler
               • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Toprak İlmi Ve Ekolojisi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı (2015-...)
               • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Botanik Bahçesi Ve Herbaryum Uygulama Ve Araştırma Merkezi Arş. Uyg. Merkezi Müdürü (2015-...)
               • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Botanik Bahçesi Ve Herbaryum Uygulama Ve Araştırma Merkezi Arş. Uyg. Merkezi Müdürü (2012-2015)
               • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu MYO/Yüksekokul Müdürü (2011-2011)
                • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                • 1Yaban Hayatı Derneği (Üye) (2009- )
                • 2Orman Mühendisleri Odası (Üye) (2005- )
                 • Yönetiminde tamamlanan Yükseklisans Tezi
                 • 1Merve Baş, Kütahya Akdağ Yöresi Odunsu Vejetasyon Dağılımı İle Çevresel Değişkenler Arasındaki İlişkiler, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (2019)
                 • 2İbrahim Keten, Doğal Kızılçam (Pinus Brutia Ten.) Meşcerelerinde Orman Yetişme Ortamlarının Verimlilik Modellemesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (2019)
                 • 3Uysal Utku Turhan, Kokulu Ardıç (Juniperus Foetidissima Willd.) Kozalaklarının Uçucu Yağ Özellikleri Ve Çevresel Faktörlerle İlişkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (2017)
                 • 4Aslan Merdin, Boylu Ardıç (Juniperus Excelsa Bieb.) Yapraklarının Uçucu Yağ Özellikleri Ve Çevresel Faktörlerle İlişkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (2017)
                 • 5Tunahan Çınar, Demirci (Manisa) Yöresinde Anadolu Karaçamı (Pinus Nigra Arn. Subsp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe) Meşcerelerinde Verimlilik Çevre İlişkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (2017)
                 • 6Fatih Karakaya, Kunduz Yöresi (Vezirköprü) Ormanlarında Asli Ağaç Türlerinin Dağılımı İle Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (2016)
                 • 7Alican Çıvğa, Diken Ardıç (Juniperus Oxycedrus L.) Kozalaklarının Uçucu Yağ Özellikleri Ve Çevresel Faktörlerle İlişkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (2015)
                 • 8İlker Tümer, Aydınca Yöresi (Amasya) Ormanlarında Asli Ağaç Türlerinin Dağılımı İle Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (2015)
                  • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                  • 1Tübitak-Ulakbim Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2008. Başvuru No: 170891, Yayın Adı: "Elevation And Exposition Rather Than Soil Types Determine Communities And Site Suitability İn Mediterranean Mountain Forests Of Suthern Anatolia, Turkey, Forest Ecology And Management (2007) SDÜ
                  • 2Tübitak-Ulakbim Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2009. Başvuru No: 216889, Yayın Adı: Effect Of Environmental Factors On The Productivity Of Crimean Pine (Pinus Nigra Ssp. Pallasiana) İn Sutculer, Turkey". Journal Of Environmental Biology. (2009) SDÜ
                  • 3Tübitak-Ulakbim Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2010. Başvuru No: 221776, Yayın Adı: "Site Properties For Crimean Juniper (Juniperus Excelsa) İn Semi-Natural Forests Of South Western Anatolia, Turkey. Journal Of Environmental Biology. (2010) SDÜ
                  • 4Tübitak-Ulakbim Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2014. Başvuru No: 326983, Yayın Adı: "Determınatıon Of Envıronmental Factors And Indıcator Specıes Affectıng The Dıstrıbutıon Of Origanum Onites L.: A Case Study From The Lakes Dıstrıct, Turkey. Environmental Engineering And Management Journal (2014) SDÜ
                  • 5Tübitak-Ulakbim Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2014. Başvuru No: 326984, Yayın Adı: " Determination Of Environmental Factors And Indicator Plant Species For Site Suitability Assessment Of Crimean Juniper İn The Acipayam District, Turkey.” Saıns Malaysıana (2014) SDÜ
                   • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                   • 1Arazi Çeşitliliğinin Entropi Temelli Algoritmalar İle Hesaplanması Ve Haritalanması (2019-2019) ,Tübitak-2237-A Bilim İnsanı Destekleme Programı-1129B371900895 No’Xxlu Etkinlik, Türkiye/Antalya
                   • 2Biyolojik Çeşitlilik (2019-2019) ,Tübitak Bilim Söyleşileri, Türkiye/İstanbul
                   • 3Biyolojik Çeşitlilik (2019-2019) ,Tübitak Bilim Söyleşileri, Türkiye/İstanbul
                   • 4Analitik Doğa – Kümeleme Ve Ordinasyon Teknikleri (2019-2019) ,Tübitak-2237-A Bilim İnsanı Destekleme Programı-1129B371900914 No’Xxlu Etkinlik, Antalya
                   • 5International Conference On Science And Technologylife Science And Technology (Iconst’Xx2019) (2019-2019) ,Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği, Kosovo
                   • 6Biyolojik Çeşitlilik (2019-2019) ,Tübitak Bilim Söyleşileri, İstanbul/Türkiye
                   • 7Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi Ve Hesaplama Teknikleri (2019-2019) ,Tübitak-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı -1129B371801417 No’Xxlu Etkinlik, Türkiye/Antalya
                   • 8Arazi Çeşitliliğinin Entropi Temelli Algoritmalar İle Hesaplanması Ve Haritalanması (2019-2019) ,Tübitak-2237-A Bilim İnsanı Destekleme Programı-1129B371800905 No’Xxlu Etkinlik, Türkiye/Antalya
                   • 9International Conference On Science And Technology (Iconst 2018) (2018-2018) ,Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği, Kosova
                   • 10Ekoloji 2017 Uluslararası Sempozyumu (2017-2017) ,Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği, Türkiye/Kayseri
                    • Verdiği Dersler
                    • 1Biyolojik Çeşitlilik
                    • 2Ekosistem Sınıflandırması
                    • 3İstatistik Analiz Ve Kalite Kontrol
                    • 4Korunan Alanlar
                    • 5Korunan Alanlar Yönetimi
                    • 6Odun Dışı Orman Ürünleri Ekolojisi
                    • 7Odunsu Bitkiler Sistematiği
                    • 8Orman Botaniği
                    • 9Orman Ekolojisi
                    • 10Orman Ekolojisinde Arazi Envanter Uygulamaları
                    • 11Ormancılık İş Bilgisi
                    • 12Tez (Yüksek Lisans)
                    • 13Toprak İlmi
                    • 14Uzmanlık Alan Dersi
                    • 15Vejetasyon Sınıflandırma Yöntemleri