Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ayten EROL GÖRÜR
Adı Soyadı Doç. Dr. Ayten EROL GÖRÜR
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Havza Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113988
E-Posta aytenerol@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://193.140.176.19/dersler/aerol/
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ . 8.7.1988
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ . 26.11.1992
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ . 23.3.2004
İLGİ ALANLARI
Havza Yönetimi Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması Erozyon ve sedimentasyon
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 EROL, A., BABALIK, A. A., SÖNMEZ, K., SERİN, N., 2009. Isparta-Darıderesi Havzası Topraklarında Erozyona Duyarlılığın Arazi Kullanım Şekillerine Bağlı Değişimi, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı: 2, Sayfa: 21-36, Isparta.
 • 2 EROL, A., 2007. Türkiye'de Arazi Kullanımı ve Havza Yaklaşımı, SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, syf 21-25, ISSN 1304-9984, Isparta.
 • 3 EROL, A., HIZAL, A., 2006. Gümüşhane İli Köse Deresi Yağış Havzasında Hidro-Fiziksel Toprak Özelliklerinin, Toprak Oluşumunda Etkili Faktörlere Bağlı Olarak Değişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, syf 74-89, ISSN 1300-7668, Isparta.
 • 4 EROL A., 2005. Gölcük Gölü Havzasında Alınan Toprak Koruma Önlemlerinin Havza Amenajmanı İlkeleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, Sayı :6, Çevre ve Orman Bakanlığı No:283, Müdürlük Yayın No:031, ISSN No: 1300-8579.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 DEDEHAYIR, H., EROL, A., 2000. Halk Katılımını Kolaylaştırma, Katılımcı Yaklaşım Metodu (Participatory Approach to Natural Resources Management), FAO-Orman Bakanlığı Dış Kaynaklı Projeler Daire Başkanlığı, Ulusal Ormancılık Planı Kurs Bildirisi.
 • 2 EROL, A., 2000. "77 m2 Toprak Kurtarma ", ÇEKÜL Sanatsal Mozaik Dergisi, Sayı 35, 9-11, ISSN 1302-6100, İstanbul.
 • 3 EROL, A., 1998. Toprağın Çağrısı - ÇEKÜL'ün "77 Metrekare Toprak" Projesi, Hazır Beton Dergisi,Yıl 5, Sayı 29, 91,Eylül-Ekim 1998
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 EROL, A., RANDHIR, T.O, 2011. Conservation Strategies to Reduce Nurtient Loading in Lake Egirdir Watershed of Turkey. Soil and Conservation Society-66th International Annual Conference, www.swcs.org/11ac., Washington D.C., USA.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 EROL, A., 2007. Doğal Kaynakların Bütünsel Yönetimi, Bilge Yayın-Tanıtım Tahlil-Eleştiri Dergisi Sayı 50, Atatürk Kültür Merkezi, ISSN 1300-283X, Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 EROL A, BERBEROĞLU E, YILMAZTÜRK A, 2014. Burdur Gölü Havzası Sulak Alan Niteliğinin Havza Yönetimi Bakımından Değerlendirilmesi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu: Uygulamalar, Politikalar ve Yeni yaklaşımlar, Çankırı, 10-12 Eylül 2014.
 • 2 EROL, A., 2008. Kösederesi ve Darıderesi Barajı Su Toplama Havzalarının Havza Yönetimi İlkelerine Bağlı Kalınarak Değerlendirilmesi, TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, 20-22 Mart 2008, Bildiriler Kitabı ı. Cilt, 187-196, Ankara.
 • 3 EROL, A., 2006. Su Kaynaklarının Korunmasında Havza Yönetimi İlkelerinin Önemi, TMMOB Su Politikaları Kongresi, 21-23 Mart 2006 Ankara.
 • 4 EROL, A., SERENGİL, Y., 2006. Erozyonun Önlenmesi ve Tahmin Edilmesi Konusuna Tarihi Bir Yolculuk, Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, 30-31 Ekim 2006, Isparta.
 • 5 EROL, A., KORKMAZ, M., TOLUNAY, A., 2005. Türkiye'de Ormancılık Uygulamalarını Etkileyen Sivil Toplum Kuruluşlarının Gelişimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya.
 • 6 EROL, A., 2005. Ormancılığın Geliştirilmesi Bakımından Havza Yaklaşımının Önemi. Türk Ormancılığında, Uluslar arası Süreçte Acilen Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005, Antalya, ://E:sempozyum/bildiri/4_7aerolL.HTM, 15.01.2006.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 EROL, A., BABALIK, A., A., SERİN, N., 2005. Gölcük Gölü Havzasında Alınan Toprak Koruma Önlemleri ve Bunların Başarı Durumunun İrdelenmesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, SDÜ, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 EROL, A., SERENGİL, Y., 2007. An Analysis of Rural Development Efforts in Turkey, International Conference Environment: Survival and Sustainability, 19-24 February 2007, Nicosia-Northern Cyprus.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 EROL, A., SERENGİL, Y., 2010. Climate Change Assesments for Lake Region of Turkey. IUFRO 7.01 Conference Adaptation of Forest Ecosystems to Air Pollution and Climate Change, Session 5: Water Cycle, March, 23-26 2010, Antalya-TURKEY.
 • 2 EROL, A., SERENGİL, Y., 2009. Water Production Functions of Forests in Turkey: A Lake Region Focused Assessment, XIII. World Forestry Congress, 18-23 October 2009, Buenos Aires/Argentina
 • 3 EROL, A., SERENGİL, Y, BABALIK, A. 2007. An Evaluation of Watershed Management Discipline in Turkish Forestry Education and Training System, Bottlenecks, Solutions, and Priorities in the Context of Functions of Forestry Resources, 17-19 October, Istanbul.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 The University Women of Europe, Lifelong Learning Programme, Mentoring Project. İzmir 2008 ve Hollanda 2009 dönem toplantıları Türkiye ekibi proje katılımcısı ve International Mentee. Proje Koordinatörü: Sonya Höstman, 2007-2010.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Aksu Havzası Envanteri, SDÜ BAP 2035-YL-09
 • 2 Isparta-Darıdere Havzası Topraklarının Erozyona Duyarlılığı ve Arazi Kullanım Şekilleri Arasındaki İlişkilerin Su Üretimi Açısından Değerlendirilmesi, SDÜ Münferit Araştırma Projesi, SDÜ-BAP Proje No: 01015-m-05.
 • 3 Gümüşhane Kelkit Çayı Havzası Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları, ÇEKÜL Vakfı- Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü. 1999.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 III. Havza Amenajmanı Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 18-19 Haziran 2009, Isparta.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 The University Women of Europe, Lifelong Learning Programme, Mentoring Project. İzmir 2008 dönem toplantısı The University Women of Europe, Lifelong Learning Programme, Mentoring Project. Hollanda 2009 dönem toplantısı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, HES'LER VE BALIK GEÇİTLERİ ÇALIŞTAYI, 1. Grup: Akarsu Hidrolojisi, 25-26 Haziran 2014, Barida Oteli, Isparta
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 YÖK Bursu (Scholarship from The Council of Higher Education, Turkey )-University of Massachussets, Amherst-USA
 • 2 COST Action FP0601 Forest Management and the Water Cycle (FORMAN)
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 ÇEKÜL Vakfı,-1999-2000-Baruch Collage in New York City, Doktora Bursu
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 EROL, A., 2009. Orman Erozyon İlişkileri. TEMA Vakfı Erozyon ve Çevre Eğitim Semineri, 14-15 Aralık 2009, Isparta.
 • 2 EROL, A., 2009. Doğal Kaynakların Korunarak Kullanılması. Doğal Kaynaklar Grup Başkanı, Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, T.C. Denizli Valiliği İl Tarım Müdürlüğü, Denizli.
 • 3 TUBİTAK 2009 yılı 1. Dönemi Proje Önerilerini Değerlendirme Paneli, 2009, Ankara
 • 4 III. Havza Amenajmanı Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 18-19 Haziran 2009, Isparta
 • 5 II. Havza Amenajmanı Çalıştayı, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi
 • 6 EROL, A., 2007. SDÜ orman Fakültesi Havza Amenajmanı Anabilim Dalı Mevcut Durumunun Aktarımı, Havza Amenajmanı I. Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Havza Amenajmanı Anabilim Dalı, İstanbul.
 • 7 Erol, A., 2002. Organik Tarım, ÇEKÜL Vakfı Hizmet İçi Eğitim Programları, Ağustos Etkinlikleri.
 • 8 Erol, A., 1999. 77 m² Toprak Kurtarma Projesi, ÇEKÜL Vakfı Hizmet İçi Eğitim Programları, Mart Etkinlikleri.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Bartın Çayı Havzasını Oluşturan Üç Büyük Alt Havzada Bazı Fiziksel Havza Karakteristiklerinin Dere Akımına Etkileri, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi.
 • 2 Rize Yöresinde Sel ve Heyelan Olayları ve Yanlış Arazi Kullanımı Arasındaki İlişki, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 The effect of precipitation and air temperature on land cover change in the Sahel, Water and Environment Journal. Manuscript ID: WEJ-6930-14.R1, Date Completed: 19-Feb-2015
 • 2 Nutrient Budget Model Upgrade, Calibration and Application to the Upper Kissimmee Sub-watershed, Florida, Journal of Environmental Informatics (JEI) – Manuscript number: 14JM040403B- May 29, 2015.
 • 3 Managing Rivers: Ecohydrology an effective tool under changing climate, National Academy Science Letters-Manuscript ID: SCLE-D-14-00510, Date Completed: 19 Jan 2015
 • 4 The effect of precipitation and air temperature on land cover change in the Sahel, Water and Environment Journal. Manuscript ID: WEJ-6930-14, Date Completed: 17-Oct-2014
 • 5 Impacts of climate and land-cover changes on water resources in a humid subtropical watershed: A case study from East Texas, USA, Water and Environment Journal. Manuscript ID: WEJ-6466-13.R1, Date Completed: 08-Apr-2014
 • 6 How important is climate change on the water resource in a humid subtropical watershed?: A case study from East Texas, USA, Water and Environment Journal. Manuscript ID: WEJ-6466-13, Date Completed: 05-Dec-2013
 • 7 Cooperative Pollution Reduction Solution with Ecological Restoration Technology for the Lake Tai Basin in China, Water and Environment Journal. Manuscript ID: WEJ-5981-12, Date Completed: 19-Feb-2013
 • 8 Critical lessons from apparent failure: using solar energy to supply piped water to climate vulnerable people, Water and Environment Journal. Manuscript ID: WEJ-6106-13, Date Completed: 13-May-2013
 • 9 Potential Effects of Simulated Acıd Rain on Shorea Macroptera Growth and Selected Soil Chemical Properties In Tropıcal Environment, Water and Environment Journal. Manuscript ID: WEJ-5669-12, Date Completed: 14-Jan-2013
 • 10 Sensitivity analysis of the Penman-Monteith reference crop evapotranspiration to climatic variables in Iran, Water and Environment Journal. Manuscript ID: WEJ-5642-12, Date Completed: 02-Aug-2012
 • 11 From Mediterranean to desert rangelands: Will increasing drought and rainfall variability affect herbaceous annual primary productivity?, Climatic Change Journal.
 • 12 The Effect of Land Use on Soil Nutrients Distribution post Reclamation at the Yangtze Estuary, China. Landscape Ecology (LAND-11-3102), April 2012.
 • 13 Coliform Contamination and Chlorine by-products in Urban Water Supply System in Uganda, Water and Environment Journal. Manuscript ID: WEJ-5468-12, Date Completed: 04-May-2012
 • 14 Nomograms for calculation the safety factor of homogeneous earth dams in long-term stability, African Journal of Environmental Science and Technology, June.
 • 15 The Importance of Watershed Characteristics in Integrated Watershed Management Case Study: Gökdere Watershed, Parlar Scientific Publications (PSP) Fresenius Environmental Bulletin
 • 16 Economic Value of Riparian Ecosystems: Attribute-based Conjoint Analysis, International Journal of Hydrology Science and Technology (IJHST)
 • 17 Visual Landscape Quality in Landscape Planning: Examples of Kars and Ardahan Cities in Turkey (JGRP), October,2010.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanı, (2005-2010).
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı (2005-2008)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 1.SDÜ Orman Fakültesi STAJ Çalışma Grubu Üyesi 2008- 2.SDÜ Orman Fakültesi BOLOGNA Süreci Çalışma Grubu Üyesi 2009-10 3. SDÜ Orman Fakültesi ARAZİ ALAN Çalışma Grubu Başkanı 2010-11 4. SDÜ Orman Fakültesi ARAZİ ALAN Çalışma Grubu Üyesi 2011-
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı,2007-2010
 • 3 SDÜ Göller Bölgesi Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Staj Çalışma Grubu Üyesi 2008-09 SDÜ Orman Fakültesi Çalışma Grubu Üyesi 2009-10 BOLOGNA Süreci Çalışma Grubu Üyesi 2009-10
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Ulusal Ormancılık Programı Çalıştayı, Orman Bakanlığı, Tarımsal Hidroloji Araştırma Enstitüsü, Menemen, İzmir.
VERDİĞİ DERSLER
Erozyon ve Sedimentasyon
Havza Analizi
Havza Analizinin Esasları
Havza Envanteri
Havza Modelleme
Havza Yönetimi
İklim Bilgisi
İklim Değişikliği ve Toprak Erozyonuna Etkileri
Orman Hidrolojisi
Toprak ve Su Koruma
Yağış Havzasında Erozyon İndikatorleri
Yukarı çık