KİŞİSEL BİLGİLER
Önder KIZILKAN
Adı Soyadı Prof. Dr. Önder KIZILKAN
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Termodinamik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146775
E-Posta onderkizilkan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ 29.6.2001
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2.6.2018
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE EĞİTİMİ (YL) 13.2.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 21.2.2008
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1KIZILKAN Ö., Yamaguchi H. (2023). Energy and Exergy for Sustainable and Clean Environment, Volume 2. Singapur, (pp. 479-495). Springer Nature.
 • 2Khanmohammadi S., KIZILKAN Ö., Musharavati F. (2021). Thermodynamic Analysis and Optimization of Geothermal Power Plants. (pp. 279-291). Elsevier Inc..
 • 3ERDOĞAN A., KIZILKAN Ö., EZAN M. A., ÇOLPAN C. Ö. (2021). Thermodynamic Analysis and Optimization of Geothermal Power Plants. (pp. 153-165). Elsevier Inc..
 • 4KIZILKAN Ö., Nizetic S., YILDIRIM G. (2016). Energy, Transportation and Global Warming. (pp. 175-192). Springer.
 • 5KEREM A., KIZILKAN Ö., SALMAN S. (2016). Energy, Transportation and Global Warming. (pp. 209-222). Springer.
 • 6KIZILKAN Ö., Dinçer İ. (2014). Progress in Exergy Energy and the Environment. (pp. 385-398). Springer.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1AĞ C., KIZILKAN Ö. (2023). PVT Entegreli CO2 İle Çalışan Hibrit Bir Isı Pompası Sisteminin Performans Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 27, 297-304.https://doi.org/10.19113/sdufenbed.1232005
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö., EZAN M. A., ÇOLPAN C. Ö. (2023). Sizing of a solar and hydrogen-based integrated energy system of a stand-alone house in Izmir. International Journal of Hydrogen Energy, 48, 39182-39196.https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.05.159
   • 2SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö., EZAN M. A., ÇOLPAN C. Ö. (2023). PVT integrated hydrogen production with small-scale transcritical power cycle. Process Safety and Environmental Protection, 180, 351-360.https://doi.org/10.1016/j.psep.2023.10.017
   • 3KIZILKAN Ö., Khanmohammadi S. (2023). Design a novel solar based system integrated with humidification-dehumidification unit and re-compression sCO2 cycle for sustainable development. Journal of Cleaner Production, 407, 137117.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137117
   • 4ÇETİNKAYA S. A., DİŞLİ T., SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö., EZAN M. A., ÇOLPAN C. Ö. (2023). A Review on Thermal Coupling of Metal Hydride Storage Tanks with Fuel Cells and Electrolyzers. Energies, 16, 341.https://doi.org/10.3390/en16010341
   • 5Yamasaki H., Yamaguchi H., KIZILKAN Ö., Kamimura T., Hattori K., Nekså P. (2023). Experimental investigation of the effect of solid-gas two-phase flow in CO2 cascade refrigeration system. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 45, 3957-3969.https://doi.org/10.1080/15567036.2020.1767731
   • 6Khanmohammadi S., KIZILKAN Ö., Musharavati F. (2022). Comparative analyses of a novel solar tower assisted multi-generation system with re-compression CO2 power cycle, thermoelectric generator, and hydrogen production unit. International Journal of Hydrogen Energy, 47, 25984-25999.https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.04.082
   • 7ÇELİK T. S., SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö. (2022). Development of a sustainable multi-generation system with re-compression sCO2 Brayton cycle for hydrogen generation. International Journal of Hydrogen Energy, 47.https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.11.138
   • 8KIZILKAN Ö., Khanmohammadi S., Yamaguchi H. (2021). Two-objective optimization of a transcritical carbon dioxide based Rankine cycle integrated with evacuated tube solar collector for power and heat generation. Applied Thermal Engineering, 182.https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.116079
   • 9Yamaguchi H., Yamasaki H., KIZILKAN Ö. (2020). Experimental investigation of solar‐assisted transcritical CO2 Rankine cycle for summer and winter conditions from exergetic point of view. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 44, 1089-1102.
   • 10KIZILKAN Ö., Yamaguchi H. (2020). Feasibility research on the novel experimental solar-assisted CO2 based Rankine cycle integrated with absorption refrigeration. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 205, 112390.
   • 11Khanmohammadi S., KIZILKAN Ö., Ahmed F. W. (2020). Tri-objective optimization of a hybrid solar-assisted power-refrigeration system working with supercritical carbon dioxide. RENEWABLE ENERGY, 156, 1348-1360.
   • 12KIZILKAN Ö., Yamaguchi H. (2020). A feasibility study of CO2‐based solar‐assisted Rankine cycle: a comparative case study for Isparta, Turkey. Greenhouse Gases-Science and Technology, 10, 840-854.
   • 13Khanmohammadi S., Musharavati F., KIZILKAN Ö., Duc N. D. (2020). Proposal of a new parabolic solar collector assisted power-refrigeration system integrated with thermoelectric generator using 3E analyses: Energy, exergy, and exergo-economic. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 220, 113055.
   • 14KIZILKAN Ö. (2020). Performance assessment of steam Rankine cycle and sCO2 Brayton cycle for waste heat recovery in a cement plant: A comparative study for supercritical fluids. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 44, 12329-12343.
   • 15Erdoğan A., KIZILKAN Ö., ÇOLPAN C. Ö. (2020). Thermodynamic analysis of a supercritical closed Brayton cycle integrated with parabolic trough solar collectors. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 141, 231-244.
   • 16KIZILKAN Ö., Khanmohammadi S., Saadat T. M. (2019). Solar based CO2 power cycle employing thermoelectric generator and absorption refrigeration: Thermodynamic assessment and multi-objective optimization. Energy Conversion and Management, 200, 112072.https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.112072
   • 17KIZILKAN Ö. (2018). Exergetic performance assessment of solar driven combined CO2 power and refrigeration system. International Journal of Exergy, 27, 147.https://doi.org/10.1504/IJEX.2018.10015674
   • 18BALTA M. T., KIZILKAN Ö., Yılmaz F. (2016). Energy and exergy analyses of integrated hydrogen production system using high temperature steam electrolysis. International Journal of Hydrogen Energy, 41, 8032-8041.https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.12.211
   • 19KIZILKAN Ö., KABUL A., Dinçer İ. (2016). Development and performance assessment of a parabolic trough solar collector based integrated system for an ice cream factory. Energy, 100, 167-176.https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.01.098
   • 20ALTINKAYNAK M., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2015). Exergetic assessment of a rotary kiln for clinker production in cement industry. International Journal of Exergy, 16, 263-277.https://doi.org/10.1504/IJEX.2015.068226
   • 21KIZILKAN Ö., Dinçer İ. (2015). Borehole thermal energy storage system for heating applications: Thermodynamic performance assessment. Energy Conversion and Management, 90, 53-61.https://doi.org/10.1016/j.enconman.2014.10.043
   • 22Alkan R., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2014). Toprak Kaynaklı Bir Isı Pompasının Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Termodinamik Analizi. ISI Bilimi ve Teknigi Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology, 34, 27-34.
   • 23KIZILKAN Ö., Dinçer İ. (2012). Exergy analysis of borehole thermal energy storage system for building cooling applications. Energy and Buildings, 49, 568-574.https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.03.013
   • 24KIZILKAN Ö. (2011). Thermodynamic analysis of variable speed refrigeration system using artificial neural networks. Expert Systems with Applications, 38, 11686-11692.https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.03.052
   • 25KIZILKAN Ö., KABUL A., YAKUT A. K. (2010). Exergetic performance assessment of a variable speed R404a refrigeration system. International Journal of Energy Research, 34, 463-475.https://doi.org/10.1002/er.1553
   • 26KABUL A., KIZILKAN Ö., YAKUT A. K. (2010). Gövde Borulu Isı Değiştiricili R404a Kullanılan Bir Soğutma Sisteminin Enerji Ve Ekserji Analizi. ISI Bilimi ve Teknigi Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology, 30, 85-93.
   • 27KABUL A., KIZILKAN Ö., YAKUT A. K. (2008). Performance and exergetic analysis of vapor compression refrigeration system with an internal heat exchanger using a hydrocarbon isobutane R600a. International Journal of Energy Research, 32, 824-836.https://doi.org/10.1002/er.1396
   • 28ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö., ÇİÇEK B. N., Kalogirou S. (2007). Different methods for modeling absorption heat transformer powered by solar pond. Energy Conversion and Management, 48, 724-735.https://doi.org/10.1016/j.enconman.2006.09.013
   • 29KIZILKAN Ö., ŞENCAN Ş. A., Kalogirou S. (2007). Thermoeconomic optimization of a LiBr absorption refrigeration system. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 46, 1376-1384.https://doi.org/10.1016/j.cep.2006.11.007
   • 30SELBAŞ R., KIZILKAN Ö., Marcus R. (2006). A new design approach for shell-and-tube heat exchangers using genetic algorithms from economic point of view. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 45, 268-275.https://doi.org/10.1016/j.cep.2005.07.004
   • 31SELBAŞ R., KIZILKAN Ö., ŞENCAN Ş. A. (2006). Thermoeconomic optimization of subcooled and superheated vapor compression refrigeration cycle. Energy, 31, 2108-2128.https://doi.org/10.1016/j.energy.2005.10.015
   • 32ŞENCAN Ş. A., SELBAŞ R., KIZILKAN Ö., Kalogirou S. (2006). Thermodynamic analysis of subcooling and superheating effects of alternative refrigerants for vapour compression refrigeration cycles. International Journal of Energy Research, 30, 323-347.https://doi.org/10.1002/er.1151
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö., EZAN M. A. (2022). Mathematical modeling of a photovoltaic/thermal (PV/T) collector. International Journal of Technological Sciences, 14, 144-152.https://doi.org/10.55974/utbd.1168551
    • 2Khanmohammadi S., KIZILKAN Ö., Nguyen D. D. (2022). Simulation and exergy evaluation of a MED unit based on waste heat recovery from a gas turbine unit. Energy Equipment and Systems, 10, 229-239.
    • 3ÇELİK T. S., KIZILKAN Ö. (2022). Comparative Assessment of Solar Energy Based Transcritical CO2 Rankine Cycles for Different Layouts. International Journal of Technological Sciences, 14, 94-102.https://doi.org/10.55974/utbd.1169460
    • 4SOYTÜRK G., ÇELİK T. S., KIZILKAN Ö. (2022). Thermodynamic Analysis of a Novel Ammonia Based Direct Steam Generation Trigeneration System. El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 9, 721-739.https://doi.org/10.31202/ecjse.997723
    • 5Yamasaki H., KIZILKAN Ö., Yamaguchi H., Kamimura T., Hattori K., Nekså P. (2020). Experimental Investigation of Dry Ice Cyclone Separator for Ultra‐low Temperature Energy Storage using Carbon dioxide. Energy Storage, .
    • 6KIZILKAN Ö., Yamaguchi H. (2019). Thermal Modeling and Performance Analysis of U-Tube Evacuated Solar Collector using CO2. Journal of Solar Energy Research Updates, 6, 69-77.
    • 7KIZILKAN Ö. (2019). Evaluation of Transcritical Rankine Cycle Driven by Low‐Temperature Geothermal Source for Different Supercritical Working Fluids. International Journal of Technological Sciences, 11, 155-169.
    • 8KIZILKAN Ö., Akbaş Ç. (2016). Güneş enerjisi destekli çok fonksiyonlu trijenerasyon sisteminin termodinamik analizi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 22, 71-77.https://doi.org/10.5505/pajes.2015.73644
    • 9KIZILKAN Ö., KÜÇÜKSİLLE E. U., KABUL A. (2015). Data Mining Approach for Analysis of Variable Speed Refrigeration System. Suleyman Demirel University, Journal of Natural and Applied Science, 19, 19-26.
    • 10KIZILKAN Ö. (2015). A Comparative Investigation Of Natural Refrigerants A Case Study For Cold Storage Application. SDU International Journal of Technological Sciences, 7, 1-15.
    • 11ALTINKAYNAK M., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2014). Bir Çimento Fabrikasında Döner Fırın Prosesinin Enerji Analizi. SDU International Journal of Technological Sciences, 6, 1-12.
    • 12ÖZGÜR A. E., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2014). Exergy analysis of refrigeration systems using an alternative refrigerant hfo 1234yf to R 134a. International Journal of Low-Carbon Technologies, 9, 56-62.https://doi.org/10.1093/ijlct/cts054
    • 13KABUL A., KIZILKAN Ö., YAKUT A. K. (2011). Gövde Borulu Isı Değiştirici İçin Isı Transfer Katsayısının Teorik Ve Deneysel İncelenmesi. SDU International Journal of Technological Sciences, 3, 38-54.
    • 14KIZILKAN Ö., ŞENCAN Ş. A., YAKUT A. K. (2006). R410a Soğutucu Akışkanının Termodinamik Özelliklerinin Yapay Sinir Ağları Metoduyla Modellenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21, 395-400.
    • 15KIZILKAN Ö., SELBAŞ R., ŞENCAN Ş. A. (2006). Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemlerinde Aşırı Soğutma Ve Aşırı Kızdırma Etkisinin Isıl Ekonomik Açıdan İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21, 387-393.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1YAKUT A. K., SELBAŞ R., ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö., KILIÇ B. (2008). Alternatif Soğutucu Akışkanların Bilgisayar Programı Yardımıyla Performans Analizi. Tesisat Mühendisliği Dergisi, 15, 13-27.
     • 2KIZILKAN Ö. (2007). Gövde Borulu Bir Isı Değiştiricisinde Şaşırtma Levhasının Isı Taşınım Katsayısına ve Basınç Düşümüne Etkisinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11, 246-251.
     • 3YAKUT A. K., DİKMEN E., KABUL A., ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö. (2006). Konutlarda Optimum İzalasyon Malzemesi ve Kalınlığının Belirlenmesi. Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, 0, 158-162.
     • 4SELBAŞ R., KIZILKAN Ö., ŞENCAN Ş. A., AKALAN O. B. (2005). Soğutma Yükü Hesaplamaları İçin Alternatif Bir Yazılım. Tesisat Mühendisliği Dergisi, 0, 43-48.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö. (2023). Conceptual Design and Analysis of a Solar Energy Based Multi-Generation System with Helium Gas Cycle, Green Ammonia and Hydrogen Production. 12th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-14), Aralık 24-27, İstanbul.
      • 2KIZILKAN Ö., SOYTÜRK G. (2023). Thermodynamic Analysis of Multi-Energy Integrated System Combining Geothermal, Green Hydrogen, and Cold Energy Storage. 12th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-14), Aralık 24-27, İstanbul.
      • 3SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö. (2023). Evaluation of PV/T Performance for Different Nanofluids for Isparta Conditions. 6th International Marmara Scientific Research And Innovation Congress, Ekim 7-8, İstanbul, 540-552.
      • 4SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö. (2023). A Comparative Analysis Of The Rankine Cycle For Supercritical Working Fluids: Single-Effect Geothermal Power Plant Example. 6th International Marmara Scientific Research And Innovation Congress, Ekim 7-8, İstanbul, 525-539.
      • 5SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö. (2023). Dynamic Modeling of a Photovoltaic/Thermal (PV/T) Collector for Isparta. International Conferences on Science and Technology; Engineering Science and Technology (ICONST–EST–2023), Ağustos 30-1, Budva, 295-305.
      • 6SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö., Khanmohammadi S. (2023). Development of Gas-Cooled Modular Reactor Based Helium Gas Turbine with Bottoming Transcritical CO2 Rankine Cycle and Hydrogen Production. International Conferences on Science and Technology; Engineering Science and Technology (ICONST–EST–2023), Ağustos 30-1, Budva, 287-294.
      • 7SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö. (2023). Comparative Evaluation of Bottoming Transcritical Rankine Cycles for Double-Flash Geothermal Power Plant with Hydrogen Production. 6th International Conference on Sustainable Science and Technology (ICSuSaT-2023), Temmuz 14-16, İstanbul, 21-30.
      • 8SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö. (2023). Energy and Exergy Assessment of Integrated Photovoltaic-thermal (PV/T), PEM Electrolyzer and Organic Rankine Cycle (ORC) for Different Working Fluids. 6th International Conference on Sustainable Science and Technology (ICSuSaT-2023), Temmuz 14-16, İstanbul, 31-41.
      • 9ÇELİK T. S., KIZILKAN Ö. (2023). Single-Flow Supercritical CO2 Brayton Cycles: A Performance Comparison of the Different Layouts. 5th International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Temmuz 10-12, Konya, 493-498.
      • 10ÇELİK T. S., KIZILKAN Ö. (2023). Design and Assessment of the Solar Energy Based Direct Steam Generation Supercritical CO2 Brayton Cycle. 5th International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Temmuz 10-12, Konya, 499-503.
      • 11KIZILKAN Ö., Nizetic S. (2023). Design and analysis of a solid oxide fuel cell based novel polygeneration system with power-ejector refrigeration and multi- stage flash desalination. 8th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech 2023), Haziran 20-23, Split.
      • 12ÇELİK T. S., KIZILKAN Ö., Nizetic S. (2023). Design and evaluation of an innovative double-flash geothermal power plant combined with reheat tCO2 Rankine cycle, Kalina cycle, desalination and H2 generation. 8th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech 2023), Haziran 20-23, Split.
      • 13SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö., EZAN M. A., ÇOLPAN C. Ö. (2023). Dynamic Simulation of a PV and PEM Fuel Cell Based Hybrid Energy System for an Off-Grid House. 7th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2023), Mayıs 10-12, Elazığ, 347-350.
      • 14SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö. (2023). Development of a novel OTEC-based CO2 Rankine cycle with LNG cold energy recovery for sustainable hydrogen, oxygen, and freshwater production.. 7th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2023), Mayıs 10-12, Elazığ, 615-618.
      • 15ÇELİK T. S., KIZILKAN Ö. (2022). Analysis of a Transcritical CO2 Rankine Cycle Integrated with Ultra-Low Temperature Refrigeration Assisted by Geothermal Energy. 4th International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Kasım 10, Konya, 450-452.
      • 16ÇELİK T. S., KIZILKAN Ö. (2022). Performance Evaluation of Supercritical CO2 Brayton Cycle for Low Temperature Applications. 4th International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Kasım 10, Konya, 444-449.
      • 17SOYTÜRK G., ÇELİK T. S., KIZILKAN Ö. (2022). Assessment of Geothermal Energy Based Combined Power and Ejector Refrigeration Cycle working with R600a. International Conferences on Science and Technology, Eylül 7, Budva.
      • 18ÇELİK T. S., SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö. (2022). An Assessment and Thermodynamic Performance Modelling of Partial Cooling CO2 Brayton Cycle Integrated with Solar Dish Collector. International Conferences on Science and Technology. International Conferences on Science and Technology, Eylül 7, Budva.
      • 19ÇELİK T. S., KIZILKAN Ö., Yamaguchi H. (2022). Performance Improvement of Solar Energy-Based Transcritical CO2 Rankine Cycle Utilizing a Regenerator and Energy Storage Tank. 19th International Conference on Sustainable Energy Technologies (SET 2022), Ağustos 16, İstanbul, 11-20.
      • 20ÇELİK T. S., KIZILKAN Ö., Yamaguchi H. (2022). Transient Thermal Modelling of Evacuated U-Tube Solar Collectors: A case study for Carbon-dioxide. 19th International Conference on Sustainable Energy Technologies (SET 2022), Ağustos 16, İstanbul, 1-10.
      • 21SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö., EZAN M. A., ÇOLPAN C. Ö. (2022). Solar Assisted Hydrogen Production Via PV/T Assisted Small Scale Transcritical Power Cycle With Direct Steam Generation. 23rd World Hydrogen Energy Conference (WHEC-2022), Haziran 26, İstanbul, 1098-1100.
      • 22SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö., EZAN M. A., ÇOLPAN C. Ö. (2022). Mathematical Modeling And Dynamic Simulation Of A PV-Based Hydrogen Generation And Storage System. 23rd World Hydrogen Energy Conference (WHEC-2022), Haziran 26, İstanbul, 1078-1080.
      • 23SOYTÜRK G., ÇELİK T. S., KIZILKAN Ö. (2021). Comparative Thermodynamic Investigation of Ground Coupled Refrigeration System for Supercritical Refrigerants. International Conferences on Science and Technology Engineering Science and Technology, Eylül 8-10, Budva, 252-264.
      • 24ÇELİK T. S., SOYTÜRK G., Yamaguchi H., KIZILKAN Ö. (2021). Thermodynamic Assessment of Solar-Driven Rankine Cycle for Supercritical Working Fluids. International Conferences on Science and Technology Engineering Science and Technology, Eylül 8-10, Budva, 241-251.
      • 25ÇELİK T. S., SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö. (2021). Development of Sustainable Multigeneration System with Recompression sCO2 Brayton Cycle for Hydrogen Production. 5th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2021), Mayıs 26-28, Niğde, 332-334.
      • 26SOYTÜRK G., ÇELİK T. S., KIZILKAN Ö. (2021). Proposal of an Ocean Thermal Energy Conversion Based Subcritical CO2 Power Cycle for Clean Hydrogen Production. 5th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2021), Mayıs 26-28, Niğde, 124-126.
      • 27ÇELİK T. S., SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö. (2021). Turkey’s Pumped Hydro Storage Status: Current Scheme and Potential. 5th International Anatolian Energy Symposium, Mart 24-25, Trabzon, 613-625.
      • 28SOYTÜRK G., ÇELİK T. S., KIZILKAN Ö. (2021). Design and Analysis of Evacuated Tube Solar Collector Integrated Supercritical Brayton Cycle for Low Temperature Applications. 5th International Anatolian Energy Symposium, Mart 24-25, Trabzon, 391-402.
      • 29Ndiaye M., KIZILKAN Ö., Uchi K., Neksa P., Yamaguchi H. (2020). Preliminary Investigation of the Experimental CO2 Cascade Heat Pump System from Exergetic Point of View. 12th INTERNATIONAL EXERGY, ENERGY AND ENVIRONMENT SYMPOSIUM (IEEES-12), Aralık 20-24.
      • 30GÜNDÜZ F. K., KIZILKAN Ö., KÜÇÜKSİLLE E. U. (2019). Optimization Of Shell and Tube Heat Exchangers With Wolf Colony Algorithm. International Conferenceson Science and Technology Engineering Science and Technology, Ağustos 26-30, Prizren, 171-180.
      • 31KIZILKAN Ö., Yamaguchi H. (2019). A Comprehensive Numerical Simulation of a Sustainable Power and Heat Generation Cycle Using CO2. 18th International Conference on Sustainable Energy Technologies – SET 2019, Ağustos 20-22, Kuala Lumpur.
      • 32KIZILKAN Ö., Yamaguchi H. (2019). A comparative analysis of solar assisted ORC and refrigeration system for supercritical working fluids. 11th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-11), Temmuz 14-18, Chennai.
      • 33KIZILKAN Ö., KORKMAZ E., Karataş M. (2019). A Feasibility study of pumped hydro storage facility for Isparta, Turkey. 11th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-11), Temmuz 14-18, Chennai.
      • 34KIZILKAN Ö., Yamaguchi H. (2019). Sustainable Energy Generation from Solar Assisted CO2-ORC: A Review of 15 Years Experiences at ECRC of Doshisha University. 2nd International Conference on Sustainable Science and Technology, Temmuz 5-7, Istanbul, 112-119.
      • 35Erdogan A., KIZILKAN Ö., ÇOLPAN C. Ö. (2019). Thermodynamic Performance Assessment of Solar Based Closed Brayton Cycle for Different Supercritical Fluids. 4th International Conference on Smart and Sustainable Technologies, Haziran 18-21.
      • 36KIZILKAN Ö. (2019). Performance Comparison of Closed Brayton Cycle and Transcritical Organic Rankine Cycle (ORC) For Waste Heat Recovery. 8th Global Conference on Global Warming (GCGW-2019), Nisan 22-25, 432-435.
      • 37KIZILKAN Ö., Yamasaki H., Takashi H., Yamaguchi H. (2019). Analysis of a Solar Assisted Organic Rankine Cycle Using CO2 for Power and Heat Generation. 8th Global Conference on Global Warming (GCGW-2019), Nisan 22-25, 462-465.
      • 38KÜÇÜKSİLLE E. U., ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö. (2018). Analysis of NH3-H2O Absorption Systems Using Data Mining Process. International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Eylül 5-9, 346-354.
      • 39KIZILKAN Ö., EZAN M. A. (2018). Hydro-Power Energy Storage: A Case Study for Izmir City, Turkey. 7th Global Conference on Global Warming (GCGW - 2018), Haziran 24-28, 221-226.
      • 40Erdoğan A., KIZILKAN Ö., ÇOLPAN C. Ö., Nizetic S. (2018). Performance Investigation of a Solar Tower Assisted CO2 Gas Cycle With Integrated ORC. 7th Global Conference on Global Warming (GCGW - 2018), Haziran 24-28, 573-578.
      • 41KIZILKAN Ö., Yılmaz H. (2018). Thermodynamic Analysis of Solar Assisted Absorption Refrigeration Systems For Different Refrigerant Couples. 7th Global Conference on Global Warming (GCGW - 2018), Haziran 24-28, 625-629.
      • 42KIZILKAN Ö., EZAN M. A. (2018). Borehole Thermal Energy Storage Systems and Its Potential in Turkey. IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Nisan 18-20, Edirne, 956-964.
      • 43Emad A., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2016). A review of Solar Energy Status in Iraq and Current Status. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), Mayıs 1-4, Antalya, 190-196.
      • 44KIZILKAN Ö., KABUL A., Yıldırım Ş., YILDIRIM G. (2016). Experimental Analysis of Latent Thermal Energy Storage for Solar Heating Applications: Preliminary Results. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), Mayıs 1-4, Antalya, 183-189.
      • 45BAYRAKÇI H. C., KIZILKAN Ö., KABUL A., çekin s. (2016). Thermodynamic Assessment of Ozone Friendly Cascade Refrigeration System Using Natural Refrigerants. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), Mayıs 1-4, Antalya, 157-162.
      • 46ALPTEKİN M., KIZILKAN Ö., KABUL A., SELBAŞ R. (2016). Performance Investigation of a Geothermal Powered Organic Rankine Cycle for Natural Working Fluids. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), Mayıs 1-4, Antalya, 142-147.
      • 47YİĞİT F., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2016). Thermodynamic Analysis of Parabolic Solar Collector Driven Double-Effect Absorption Cooling System. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), Mayıs 1-4, Antalya, 112-117.
      • 48KABUL A., KIZILKAN Ö. (2016). Exergetic Assessment of PTSC Integrated Power-Refrigeration System Working with CO2. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), Mayıs 1-4, Antalya, 93-100.
      • 49KIZILKAN Ö., KABUL A. (2015). Design and Energy Modelling of a Solar Driven Combined Power-Refrigeration System with Super-Trans-Sub Critical Cycles using CO2. The 2015 World Congress on Advances in Aeronautics, Nano, Bio, Robotics, and Energy (ANBRE15), Ağustos 25-28.
      • 50BALTA M. T., KIZILKAN Ö., YILMAZ F. (2015). Thermodynamic Performance Assessment of Solar- Driven Integrated HTSE For Sustainable Hydrogen Production. 6th International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2015), Mayıs 3-6, Oshawa, 823-837.
      • 51Nizetic S., KIZILKAN Ö., Coko D. (2015). Experimental performance analysis of an integrated air-conditioning split heat pump system for application in a Mediterranean climate. 7th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES’xx7-2015), Nisan 27-30.
      • 52KIZILKAN Ö., YAKUT A. K. (2010). Evaluation of An Experimental Refrigerator Using R404a By Regulating the Compressor Speed. Proceedings of the 7th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2010), Temmuz 19-21, 1271-1276.
      • 53KIZILKAN Ö., YAKUT A. K. (2010). Experimental investigation of variable speed refrigeration cycle in terms of energy consumption. 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), Haziran 27-30.
      • 54YAKUT A. K., DİKMEN E., SELBAŞ R., ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö., KABUL A., Güler K. (2006). Güneş Enerjisi Destekli Isıtma Sisteminin Isparta İlinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması. 7. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ve Fuarı, Türk Tesisat Mühendisleri Derneğ, Mayıs 8-10, İstanbul, 1-7.
      • 55ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö., SELBAŞ R., YAKUT A. K. (2005). Second Law and Economic Analysis of subcooled and Superheated Vapor Compression Refrigeration Cycle. The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-2), Temmuz 3-7.
      • 56KIZILKAN Ö., ŞENCAN Ş. A., YAKUT A. K., SELBAŞ R. (2005). Thermodynamic analysis of experimental absorption refrigerator. The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-2), Temmuz 3-7.
      • 57ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö., SELBAŞ R. (2005). Thermodynamic Simulation of Vapor Compression Refrigeration Cycles Using Alternative Refrigerants. Second International Conference on Applied Thermodynamics (ATC 2005), Mayıs 18-20, 285-291.
      • 58KIZILKAN Ö., ŞENCAN Ş. A., YAKUT A. K. (2005). A Simple Model for Steam Absorption Into Film Solution in Vertical Tube. Second International Conference on Applied Thermodynamics (ATC 2005), Mayıs 18-20, 679-682.
      • 59SELBAŞ R., ÜÇGÜL İ., KIZILKAN Ö. (2003). Elektrik Enerjisi Üretiminde Güneş Kulesi Sisteminin Termodinamik İncelenmesi. 3rd International Advanced Technologies Symposium, Ağustos 18-20, 168-179.
      • 60SELBAŞ R., KIZILKAN Ö. (2003). Optimal Design Analysis of Shell and Tube Heat Exchangers with Genetic Algorithms. The First International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-1), Temmuz 13-17, 761-767.
       • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ÇELİK T. S., SOYTÜRK G., KIZILKAN Ö. (2021). Performance Analysis of PTSC Driven sCO2 Closed Brayton Cycle Integrated with an Organic Rankine Cycle and Absorption Refrigeration System. 23rd Congress on Thermal Science and Technology with International Participation (ULIBTK-2021), Eylül 8-10, Gaziantep, 321-328.
       • 2SOYTÜRK G., ÇELİK T. S., Yamaguchi H., KIZILKAN Ö. (2021). Comparative Performance Assessment of an Organic Rankine Cycle Driven by Evacuated U-Tube Solar Collectors. 23rd Congress on Thermal Science and Technology with International Participation (ULIBTK-2021), Eylül 8-10, Gaziantep, 313-320.
       • 3ALPTEKİN M., YILDIRIM G., Gündoğdu Ö. F., KIZILKAN Ö., KABUL A. (2015). Türkiye de Ve Dünyada Enerji Depolama Önemi Ve Gelecekteki Durumu. 3. Anadolu Enerji Sempozyumu, Ekim 1-3, 572-585.
       • 4YILDIRIM G., ALPTEKİN M., KIZILKAN Ö., KABUL A. (2015). Bir Jeotermal Güç Santralinin Termodinamik Analizi. 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’15), Eylül 2-5, 474-482.
       • 5KIZILKAN Ö., SELBAŞ R., Karabuğa A., YILMAZ F. (2014). Enerji Mühendisliğinde Kullanılan Yazılımların İncelenmesi. . 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi, Ekim 23-25, 765-773.
       • 6YAKUT A. K., Kaan Ö., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E., KABUL A., KIZILKAN Ö., DELİKANLI K. (2007). Isparta ilinde hareketli düzlemsel güneş kollektörlerinde performans ve maliyet analizinin teorik ve deneysel incelenmesi. 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’xx 2007), Mayıs 30-2, 630-635.
       • 7SELBAŞ R., KÖKSOY A., KIZILKAN Ö., ŞENCAN Ş. A. (2006). Soğurmalı Soğutma Sisteminin Termoekonomik Optimizasyonu. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES’xx2006), Mayıs 25-27, 574-586.
       • 8YAKUT A. K., Çınar ö., ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö., TOKGÖZLÜ A. (2005). Dünyada ve Türkiye de Rüzgar Enerjisinin Durumu. Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, Mart 23-23, 32-40.
       • 9YAKUT A. K., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2005). Rüzgar Enerjisi Sistemleri ve Rüzgar Türbinleri. Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, Mart 23-23, 48-59.
       • 10ÜÇGÜL İ., SELBAŞ R., KIZILKAN Ö., ŞENOL R., Karakoç H. (2003). Elektrik Enerjisi Üretiminde Güneş Kulesi Sisteminin Yapay Sinir Ağlarıyla Modellenmesi. II. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Ekim 15-18, 264-275.
       • 11ÜÇGÜL İ., SELBAŞ R., ŞENOL R., KIZILKAN Ö. (2003). Güneş Güç Sistemlerinin Heliostat Alan Düzenlemesi Ve Termodinamik Analizleri. 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Eylül 3-5, 373-380.
       • 12ŞENCAN Ş. A., YAKUT A. K., KIZILKAN Ö. (2003). Lityum Bromid Su İle Çalışan Güneş Enerjili İklimlendirme Sistemi ve Bir Uygulama. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Haziran 20-21, 172-177.
       • 13SELBAŞ R., ÜÇGÜL İ., ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö. (2003). Güneş Enerjisi Destekli Buhar Jet Soğutma Sisteminin İklimlendirmede Uygulanabilirliğinin Araştırılması. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Haziran 20-21, 81-91.
        • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
        • 1YAKUT A. K., Kaan Ö., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E., KABUL A., KIZILKAN Ö., DOSTUÇOK İ. (2007). Sıcak Su Eldesi İçin Hareketli Düzlemsel Güneş Kolektörlü Sitemin Performansının Teorik ve Deneysel İncelenmesi. VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON 2007), Ekim 25-28, 1003-1010.
         • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
         • 1ÇOLPAN C. Ö., EZAN M. A., KIZILKAN Ö. (2021). Thermodynamic Analysis and Optimization of Geothermal Power Plants. Elsevier Inc..
         • 2Dinçer İ., ÇOLPAN C. Ö., KIZILKAN Ö. (2018). Exergetic, Energetic and Environmental Dimensions. Elsevier Inc..
         • 3Dinçer İ., ÇOLPAN C. Ö., KIZILKAN Ö., EZAN M. A. (2015). Progress in Clean Energy Volume I: Analysis and Modeling. Springer.
         • 4Dinçer İ., ÇOLPAN C. Ö., KIZILKAN Ö., EZAN M. A. (2015). Progress in Clean Energy Volume II: Novel Systems and Applications. Springer.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
          • 1Göller Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Altyapı Projesi 2011K120380 No lu DPT Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, 2015, Tamamlandı.
          • 2Yeni Nesil Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Bir Soğutma Sistemi tasarımı Analizi Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi 1407-M-06, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2008, Tamamlandı.
          • 3Alternatif Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Bir Soğutma Sisteminin Kompresör Hızının Değiştirilmesiyle Isı Transferi Analizi ve Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi - 106M522, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2007, Tamamlandı.
          • 4Değişken Hızlı Kompresörlü Soğutma Sistemlerinin Alternatif Soğutucu Akışkanlar Açısından Teorik ve Deneysel İncelenmesi - 1266-D-06, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2007, Tamamlandı.
          • 5Güneş Enerjili Yarış Otomobili Tasarımı - 1073-M-2009, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2006, Tamamlandı.
          • 6Multi_objective optimization of a solar and hydrogen energy_based electricity and hot water generation system for off_grid applications, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
           • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
           • 1SOLAR ENERGY, SCI-Expanded,
           • 2International Journal of Energy Research, SCI-Expanded,
           • 3APPLIED THERMAL ENGINEERING, SCI-Expanded,
           • 4Journal of Cleaner Production, SCI-Expanded,
           • 5ISI Bilimi ve Teknigi Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology, SCI-Expanded,
           • 6International Journal of Refrigeration, SCI-Expanded,
           • 7ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, SCI-Expanded,
           • 8ENERGY AND BUILDINGS, SCI-Expanded,
           • 9International Journal of Hydrogen Energy, SCI-Expanded,
           • 10ENERGY, SCI-Expanded,
            • Akademik Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü/Termodinamik Anabilim Dalı/ Profesör (2019-...)
            • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü/Isı Tekniği Anabilim Dalı/ Doçent (2018-2019)
            • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü/ Doçent (2011-2018)
            • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi/Makine Eğitimi Bölümü/Otomotiv Eğitimi Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2009-2011)
            • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Keçiborlu Meslek Yüksekokulu/ Öğretim Görevlisi (2007-2009)
            • 6Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/ Araştırma Görevlisi (2002-2007)
             • İdari Görevler
             • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2023-...)
             • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2023-...)
             • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2023-...)
             • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2023-...)
             • 5Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2015-2016)
             • 6Süleyman Demirel Üniversitesi Bologna Koordinatörü (2014-2016)
             • 7Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2013-2014)
             • 8Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2013-2014)
             • 9Süleyman Demirel Üniversitesi Enstitü Müdür Yardımcısı (2012-2013)
              • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
              • 1Hidrojen Teknolojileri Derneği (Üye) (2022-...)
              • 2Tmmob Makina Mühendisleri Odası (Üye) (2018-...)
              • 3World Society Of Sustainable Energy Technologies (Wsset) (Üye) (2013-...)
              • 4Türk Isı Bilimi Ve Tekniği Derneği (Üye) (2008-...)
               • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
               • 1"Tasarım Destek Ödülü", Formula G - Güneş Arabaları Yarışı (2005) TÜBİTAK
                • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                • 1İran University Of Science And Technology (2022-2022) ,Hydrogen Production,
                • 2Tübitak 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (2019-2020) ,Tübitak 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Kapsamında Kyoto/Japonya’Da Bulunan Doshısha Ünivesitesinde 1 Sene Araştırmalar Yapmak,
                 • Verdiği Dersler
                 • 1Enerji Depolama Sistemleri
                 • 2Enerji Depolama Sistemleri
                 • 3Enerji Sistemleri Uygulama Laboratuvarı
                 • 4Enerji Sistemleri Uygulama Laboratuvarı
                 • 5Enerji Sistemlerinde Bilgisayar Uygulamaları
                 • 6Isıtma Ve İklimlendirme Sistemleri
                 • 7Jeotermal Enerji
                 • 8Mühendislik Fiziği
                 • 9Mühendislik Mekaniği
                 • 10Mühendislik Sistemlerinin İkinci Yasa Çözümlemesi
                 • 11Termal Enerji Depolama
                 • 12Termal Sistemlerin Tasarımı
                 • 13Termik Turbo Makineler
                 • 14Termodinamik Iı