KİŞİSEL BİLGİLER
Ahmet KABUL
Adı Soyadı Prof. Dr. Ahmet KABUL
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Termodinamik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146770
E-Posta ahmetkabul@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ 29.6.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE EĞİTİMİ (YL) 11.8.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 21.2.2008
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1YILMAZ İ. E., KABUL A., DİLER İ. (2020). Educational Practices during the COVID-19 Viral Outbreaks: International Perspectives. (pp. 107-120). ISTES Organization Monument, CO, USA.
 • 2YILMAZ İ. E., KABUL A., DİLER İ. (2020). Educational Practices during the COVID-19 Viral Outbreak: International Perspectives. ISTES OrganizationMonument, CO, USA.
 • 3KARABUĞA A., SELBAŞ R., KABUL A. (2018). Exergetic, Energetic and Environmental Dimensions. London, (pp. 627-639). Academic Press.
 • 4YAKUT M. Z., KARABUĞA A., KABUL A., SELBAŞ R. (2018). Design, Energy and Exergy Analyses of Linear Fresnel Reflector (Exergetic, Energetic and Environmental Dimensions). London, (pp. 523-532). Academic Press.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1KARALI İ., KABUL A., ÖZÇELİK M. A. (2023). Numerical Investigation of Electricity Generation by Thermoelectric Generators From Photovoltaic Panels Cooled by Passive Cooling Method Using Heat Pipes. The International Journal of Energy & Engineering Sciences, 8, 14-27.
  • 2KARALI İ., KABUL A., ÖZÇELİK M. A. (2023). NUMERICAL INVESTIGATION OF ELECTRICITY GENERATION BY THERMOELECTRIC GENERATORS FROM PHOTOVOLTAIC PANELS COOLED BY PASSIVE COOLING METHOD USING HEAT PIPES . The International Journal of Energy & Engineering Sciences, 8, 14-27.
  • 3YILMAZ İ. E., KABUL A., DİLER İ. (2022). The Effect of Science Festival on Participants' Attitudes Towards Science. Journal of Science, Technology, Engineering, Mathematics and Art Education, 1, 88-99.
  • 4YILMAZ İ. E., KABUL A., DİLER İ. (2022). The Effect of Science Festival on Participants' Attitudes Towards Science. Journal of STEAM Education, .
  • 5Kabul N., YILMAZ İ. E., KABUL A. (2022). Öğrencilerin Pandemi Sonrası Yüzyüze Eğitime Uyum Süreci. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, .
  • 6YILMAZ İ. E., Kabul N., KABUL A. (2022). Inequality of Opportunity in Distance Education during the Pandemic Process. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, .
  • 7YILMAZ İ. E., KABUL N., KABUL A. (2022). Inequality of Opportunity in Distance Education during the Pandemic Process. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 21.
  • 8KABUL N., YILMAZ İ. E., KABUL A. (2022). Öğrencilerin Pandemi Sonrası Yüzyüze Eğitime Uyum Süreci. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, .
  • 9YILMAZ İ. E., KABUL A., DİLER İ. (2022). The Effect of Science Festival on Participants' Attitudes Towards Science. Journal of STEAM Education, 5, 88-99.
  • 10YILMAZ İ. E., KABUL A., DİLER İ. (2020). Distance Education in Higher Education in the COVID-19 Pandemic Process: A Case of Isparta Applied Sciences University. International Journal of Technology in Education and Science, 4, 345-351.
  • 11GÜRSOY T., KABUL A. (2020). Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Değerlendirilmesi. International Journal of Engineering and Innovative Research, 2, 32-46.
  • 12KARALI İ., ÖZÇELİK M. A., KABUL A. (2019). Overview of Solar Energy Conversion in Turkey. International Journal of Energy and Smart Grid, 4, 2-11.https://doi.org/10.23884/IJESG.2019.4.1.01
  • 13KARAAĞAÇ M. O., KABUL A., YİĞİT F. (2019). Kombine Doğalgaz Çevrim Santralinin Performans Analizi. Journal of Polytechnic, 22, 319-325.
  • 14KARAAĞAÇ M. O., KABUL A., OĞUL H. (2019). First and second law thermodynamic analyses of combined natural gas cycle power plant: Sankey and Grossman diagrams. Turkish Journal Of Physicys, 43, 93-108.
  • 15KARAAĞAÇ M. O., KABUL A., OĞUL H. (2019). First- and second-law thermodynamic analyses of a combined natural gas cyclepower plant: Sankey and Grossman diagrams. TURKISH JOURNAL OF PHYSICS, 43, 93-108.https://doi.org/10.3906/fiz-1809-9
  • 16ÖZÇELİK M. A., KABUL A., KARALI İ. (2018). The Comparative Analysis of Natural Gas, Lpg, and Gasoline in Generating On-Site Electricity For Residences. The International Journal of Energy Engineering Sciences, 3, 16-24.
  • 17KABUL A., YAŞAR E. (2017). FOTOVOLTAİK/TERMAL (PV/T) HİBRİT SİSTEMLERİN SOĞUTMA TEKNİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler, 9, 17-32.
  • 18KIZILKAN Ö., KÜÇÜKSİLLE E. U., KABUL A. (2015). Data Mining Approach for Analysis of Variable Speed Refrigeration System. Suleyman Demirel University, Journal of Natural and Applied Science, 19, 19-26.
  • 19ALTINKAYNAK M., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2014). Bir Çimento Fabrikasında Döner Fırın Prosesinin Enerji Analizi Energy Analysıs of A Cement Plant Rotary Kıln Process. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi (Sdu International Journal Of Technological Sciences), 6, 1-12.
  • 20ÖZGÜR A. E., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2014). Exergy analysis of refrigeration systems using an alternative refrigerant hfo 1234yf to R 134a. International Journal of Low-Carbon Technologies, 9, 56-62.https://doi.org/10.1093/ijlct/cts054
  • 21KABUL A. (2014). Isparta İlinde Fotovoltaik Termal Pv T Hibrit Sistemin Performans Analizi Photovoltaıc Thermal PV T Hybrid System Performance Analysis in Isparta Province. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi (Sdu International Journal Of Technological Sciences), 6, 31-43.
  • 22ALTINKAYNAK M., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2014). Bir Çimento Fabrikasında Döner Fırın Prosesinin Enerji Analizi. SDU International Journal of Technological Sciences, 6, 1-12.
  • 23ÖZGÜR A. E., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2014). Exergy analysis of refrigeration systems using an alternative refrigerant hfo 1234yf to R 134a. International Journal of Low-Carbon Technologies, 9, 56-62.https://doi.org/10.1093/ijlct/cts054
  • 24ALTINKAYNAK M., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2014). BİR ÇİMENTO FABRİKASINDA DÖNER FIRIN PROSESİNİN ENERJİ ANALİZİ. SDÜ ULUSLARARASI TEKNOLOJİK BİLİMLER DERGİSİ, 6, 1-12.
  • 25KABUL A., KIZILKAN Ö., YAKUT A. K. (2011). Gövde Borulu Isı Değiştirici İçin Isı Transfer Katsayısının Teorik Ve Deneysel İncelenmesi. SDU International Journal of Technological Sciences, 3, 38-54.
  • 26KABUL A., KIZILKAN Ö., YAKUT A. K. (2011). Gövde Borulu Isı Değiştirici İçin Isı Taransfer Katsayısının Teorik Ve Deneysel İncelenmesi. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 3, 38-54.
  • 27USAL M. R., USAL M., KABUL A. (2005). A Mathematical Model for Fiber Reinforced Hyperelastic Material and Results with Finite Element Method. Journal of Applied Sciences, 9, 1617-1631.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1YILMAZ İ. E., Kabul N., KABUL A. (2022). Opinions of High School Students About Distance Education in Pandemic Process .. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, .
   • 2YILMAZ İ. E., KABUL N., KABUL A. (2022). Opinions of High School Students About Distance Education in Pandemic Process. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, .
   • 3KARAAĞAÇ M. O., KABUL A., YİĞİT F. (2019). Kombine Doğalgaz Çevrim Santralinin Performans Analizi (Performance Analysis of Natural Gas Combined Cycle Power Plant). Journal of Polytechnic, 22, 319-325.https://doi.org/10.2339/politeknik.403996
   • 4ÇELİK S., KABUL A. (2019). Energy And Exergy Analysis of Organic Rankine Cycle with Parabolic Solar Collectors. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 25, 410-416.https://doi.org/10.5505/pajes.2018.70707
   • 5GÜNGÖR S. G., KABUL A. (2015). SODYUM ASETAT TRİHİDRATLI GÜNEŞ ENERJİLİ ISITMA SİSTEMİNİN PERFORMANS ANALİZİ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3, 27-35.
   • 6ERYİĞİT M., USAL M. R., KABUL A. (2015). The Calculation Of The Pipe Diameter And Change With Temperature Of Vapour Compression Refrigeration System Using Various Alternative Refrigerants. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi (Sdu International Journal Of Technological Sciences, 7, 13-29.
   • 7ERYİĞİT M., USAL M. R., KABUL A. (2015). The Effect Of Pipe Diameter On Liquid Velocity And On Cooling Load. uleyman Demirel University, Journal of Natural and Applied Science, 19, 9-18.
   • 8KIZILKAN Ö., KÜÇÜKSİLLE E. U., KABUL A. (2015). Data Mining Approach for Analysis of Variable Speed Refrigeration System. Suleyman Demirel University, Journal of Natural and Applied Science,, 19, 19-26.
   • 9YİĞİT F., KABUL A. (2014). Isparta Yöresinde Bir Evin Elektrik İhtiyacının Rüzgar Enerjisi İle Karşılanmasının Ekonomik Analizi Economic Analysis of Utilizing Wind Energy to Supply Electricity Demand of A Domicile in Isparta Region. Teknolojik Araştırmalar, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 11, 1-9.
   • 10Ahmet K., Önder K., Ali K. Y. (2010). Gövde Borulu Isı Degiştiricili R404A Kullanılan Bir Soğutma Sisteminin Enerji ve Ekserji Analizi. S. D. Ü. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 3, 38-54.
   • 11Ali K. Y., Erkan D., Ahmet K., Arzu Ş., Önder K. (2006). Konutlarda Optimum İzalasyon Malzemesi ve Kalınlığının Belirlenmesi. Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, 1, 158-162.
   • 12Mustafa R. U., Melek U., Ahmet K. (2005). Fiber Takviyeli Hiperelastik Malzemeler İçin Sonlu Elemanlar Modeli Çözümleri. Teknolojik Araştırmalar Elektronik Dergileri, Makine Teknolojileri Dergisi, 2, 13-23.
   • 13Melek U., Mustafa R. U., Ahmet K., Ergün K. (2004). Fiziksel Etkileşimler ve Fenomenolojik Bir Model. S. D. U. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3, 23-33.
   • 14Melek U., Mustafa R. U., Ahmet K. (2004). Fiber Takviyeli Hiperelastik Malzemeler İçin Matematiksel Bir Model. S. D. U. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3, 34-40.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1KABUL A., Alkan R. (2016). Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Termodinamik ve Termoekonomik Analizi Thermodynamic and Thermoeconomic Analysis Of Ground Source Heat Pump For Different Refrigerants. ISI Bilimi ve Teknigi Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology, 36, 119-131.
    • 2KIZILKAN Ö., KABUL A., DİNCER İ. (2016). Development and performance assessment of a parabolic trough solar collector based integrated system for an ice cream factory. Energy, 100, 167-176.https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.01.098
    • 3KIZILKAN Ö., KABUL A., Dinçer İ. (2016). Development and performance assessment of a parabolic trough solar collector based integrated system for an ice cream factory. Energy, 100, 167-176.https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.01.098
    • 4ALTINKAYNAK M., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2015). Exergetic assessment of a rotary kiln for clinker production in cement industry. INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 16, 263-277.https://doi.org/10.1504/IJEX.2015.068226
    • 5ALTINKAYNAK M., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2015). Exergetic assessment of a rotary kiln for clinker production in cement industry. International Journal of Exergy, 16, 263-277.https://doi.org/10.1504/IJEX.2015.068226
    • 6ALTINKAYNAK M., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2015). Exergetic Assessment of a Rotary Kiln for Clinker Production in Cement Industry I. İnternational Journal of Exergy, 16, 263-277.
    • 7Alkan R., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2014). Toprak Kaynaklı Bir Isı Pompasının Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Termodinamik Analizi. ISI Bilimi ve Teknigi Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology, 34, 27-34.
    • 8recai a., KIZILKAN Ö., KABUL A. (2014). Toprak Kaynaklı Bir Isı Pompasının Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Termodinamik Analizi. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 27-34.
    • 9KABUL A. (2011). Thermodynamic and thermoeconomic analysis of subcooled and superheated vapour compressed refrigeration system using R152A R410A and R600A. International Journal of Exergy, 9, 147.https://doi.org/10.1504/IJEX.2011.042066
    • 10KABUL A., YAKUT A. K. (2011). Thermal modeling of a shell and tube type evaporator with R404A. International Journal of Energy Research, 35, 633-639.https://doi.org/10.1002/er.1711
    • 11KABUL A., YAKUT A. K. (2011). Thermal modeling of a shell and tube type evaporator with R404A. International Journal of Energy Research, 35, 633-639.https://doi.org/10.1002/er.1711
    • 12KIZILKAN Ö., KABUL A., YAKUT A. K. (2010). Exergetic performance assessment of a variable speed R404a refrigeration system. International Journal of Energy Research, 34, 463-475.https://doi.org/10.1002/er.1553
    • 13KIZILKAN Ö., KABUL A., YAKUT A. K. (2010). Exergetic performance assessment of a variable speed R404a refrigeration system. International Journal of Energy Research, 34, 463-475.https://doi.org/10.1002/er.1553
    • 14KABUL A., KIZILKAN Ö., YAKUT A. K. (2010). Gövde Borulu Isı Değiştiricili R404a Kullanılan Bir Soğutma Sisteminin Enerji Ve Ekserji Analizi. ISI Bilimi ve Teknigi Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology, 30, 85-93.
    • 15KABUL A., KIZILKAN Ö., YAKUT A. K. (2008). Performance and exergetic analysis of vapor compression refrigeration system with an internal heat exchanger using a hydrocarbon isobutane R600a. International Journal of Energy Research, 32, 824-836.https://doi.org/10.1002/er.1396
    • 16KABUL A., KIZILKAN Ö., YAKUT A. K. (2008). Performance and exergetic analysis of vapor compression refrigeration system with an internal heat exchanger using a hydrocarbon isobutane R600a. International Journal of Energy Research, 32, 824-836.https://doi.org/10.1002/er.1396
    • 17KABUL A., KIZILKAN Ö., YAKUT A. K. (2008). Performance and exergetic analysis of vapor compression refrigeration system with an internal heat exchanger using a hydrocarbon isobutane R600a. International Journal of Energy Research, 32, 824-836.https://doi.org/10.1002/er.1396
     • Uluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1KARALI İ., KABUL A., ÖZÇELİK M. A. (2016). A Comparıson of Different Fuels For The Generation of Electrıcıty For A Residence with Waste Energy Recovery. The International Journal of Energy and Engineering Sciences, 1, 35-46.
      • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1GÜNGÖR S. G., KABUL A. (2015). Sodyum Asetat Trihidratlı Güneş Enerjili Isıtma Sisteminin Performans Analizi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3, 27-35.
      • 2YAKUT A. K., DİKMEN E., KABUL A., ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö. (2006). Konutlarda Optimum İzalasyon Malzemesi ve Kalınlığının Belirlenmesi. Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, 0, 158-162.
      • 3YAKUT A. K., DİKMEN E., KABUL A., ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö. (2006). Konutlarda Optimum İzolasyon Malzemesi ve Kalınlığı Belirlenmesi. Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, , 158-162.
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1KARALI İ., KABUL A., ÖZÇELİK M. A. (2023). PV PANELLERDE MEYDANA GELEN SICAKLIK ARTIŞININ ISI BORUSU VE KANATLI PASİF SOĞUTMA YÖNTEMLERİ İLE ÖNLENMESİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ. SELCUK 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Mayıs 19-21, Konya.
       • 2KARALI İ., KABUL A., ÖZÇELİK M. A. (2023). PV PANELLERDE MEYDANA GELEN SICAKLIK ARTIŞININ ISI BORUSU VE KANATLI PASİF SOĞUTMA YÖNTEMLERİ İLE ÖNLENMESİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ. SELCUK 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Mayıs 19, KONYA, 278-287.
       • 3ALTINKAYNAK M., YİĞİT F., KABUL A. (2021). COMPARISON OF CONVENTIONAL MOTOR VEHICLES AND HYBRID MOTOR VEHICLES IN TERMS OF FUEL CONSUMPTION AND COST. III. INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES, Aralık 4-5, İstanbul, 189-195.
       • 4SOYTÜRK G., KABUL A. (2019). Düzlemsel Havalı Güneş Kolektörlü Depolama Sistemi İle Parabolik Güneş Kolektörlü Depolama Sisteminin Mahal Isıtmada Kullanılabilirliğinin Karşılaştırılması. International Conferences on Science and Technology ICONST 2019, Ağustos 26-30, PRİZEN, 436-457.
       • 5SOYTÜRK G., KABUL A. (2019). Düzlemsel Havalı Güneş Kolektörlü Depolama Sisteminin Termodinamik Analizi. International Conferences on Science and Technology ICONST 2019, Ağustos 26-30, PRİZEN, 490-503.
       • 6YİĞİT F., YILMAZ Y. E., KABUL A. (2019). Experimental Investigation of Phase Changing Materials Use of Heating for Residential Buildings. International Conferences on Science and Technology Engineering Science and Technology, Ağustos 26-30.
       • 7SOYTÜRK G., KABUL A., SELBAŞ R. (2019). Investigation of Availability of Parabolic Solar Collector Storage Systemin Local Heating. International Conference on Energy and Sustainable Built Environment, Haziran 19-20, İSTANBUL, 32-33.
       • 8ÇELİK S., KABUL A., SELBAŞ R. (2019). Investigation of the Availability of Electricity, Heating and Cooling Requirements of a House with a Parabolic Solar Collector System. International Conference on Energy and Sustainable Built Enviroment, Haziran 19-20, İstanbul, 33-34.
       • 9ÇELİK S., KABUL A., SELBAŞ R. (2018). Investigation of the Feasibility of Electricity and Heating Requirement for a House in Isparta Conditions with a Parabolic Solar Collector System. International Conference on Science and Technolgy (ICONST), Ekim 5-9, Prizen, 908-918.
       • 10SOYTÜRK G., KABUL A. (2018). Investigation of the Usability of Planar Air Solar Collectorized Storage System in District Heating. International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Eylül 5-9, Prizren, 894-907.
       • 11GÜNGÖR S. G., KABUL A., ESEN M. (2018). Energy and Exergy Analysis of Combined Cooling System with Parabolic Solar Collector Using Phase Change Material. 8th International 100 Renewable Energy Conferance (IRENEC), Mayıs 7-9, İSTANBUL, 73-76.
       • 12GÜNGÖR S. G., KABUL A. (2017). Comparision of Efficiency Flat Plate Collectors and Parabolic Solar Collectors of Solar Energy Heating System using Sodium Acetate Trihydrate Phase Change Material. 8th International Advanced Technology Symposium IATS’xx17, Ekim 19-21.
       • 13KARALI İ., KABUL A., ÖZÇELİK M. A. (2016). A Comparison of Different Fuels For The Generation of Electricity for A Residence with Waste Energy Recovery Generator. International Energy Engineering Conference 2016 - UEMK 2016, Ekim 13-14, GAZİANTEP, 83-93.
       • 14ÖZÇELİK M. A., KARALI İ., KABUL A. (2016). The Comparison of Smart Led Illumination System And Fluorescent Illuminatıon System in Classroom Environment. International Energy Engineering Conference 2016 - UEMK 2016, Ekim 13-14, GAZİANTEP, 167-176.
       • 15KARALI İ., KABUL A., ÖZÇELİK M. A. (2016). A COMPARISON OF DIFFERENT FUELS FOR THE GENERATION OF ELECTRICITY FOR A RESIDENCEWITH WASTE ENERGY RECOVERY GENERATOR. Uluslararası Enerji ve Mühendislik Konferansı 2016, Ekim 13-14.
       • 16ÖZÇELİK M. A., KARALI İ., KABUL A. (2016). THE COMPARISON OF SMART LED ILLUMINATION SYSTEM AND FLUORESCENT ILLUMINATION SYSTEMIN CLASSROOM ENVIRONMENT. Uluslararası Enerji ve Mühendislik Konferansı 2016, Ekim 13-14.
       • 17KARALI İ., ÖZÇELİK M. A., KABUL A. (2016). A Comparison of Different Fuels For The Generation of Electricity for A Residence with Waste Energy Recovery Generator. International Energy Engineering Conference 2016 - UEMK 2016, Ekim 13, GAZİANTEP.
       • 18BAYRAKÇI H. C., KIZILKAN Ö., KABUL A., çekin s. (2016). Thermodynamic Assessment of Ozone Friendly Cascade Refrigeration System Using Natural Refrigerants. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, Mayıs 15-17.
       • 19YILDIRIM Ş., KIZILKAN Ö., KABUL A., YILDIRIM G. (2016). Experimental Analysis of Latent Thermal Energy Storage for Solar Heating Applications. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, Mayıs 1-4.
       • 20YİĞİT F., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2016). Thermodynamic Analysis of The Parabolic Solar Collector Driven Double Effect Absorption Cooling System. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, Mayıs 1-4.
       • 21KABUL A., KIZILKAN Ö. (2016). Exergetic Assessment of PTSC Integrated Combined System Working with CO2. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, Mayıs 1-4.
       • 22KARABUĞA A., SELBAŞ R., KABUL A. (2016). Exergy Analysis of Nitrogen Liquefaction Process. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, Mayıs 1-4.
       • 23YİĞİT F., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2016). Thermodynamic Analysis of The Parabolic Solar Collector Driven Double Effect Absorption Cooling System. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, Mayıs 1-4.
       • 24ALPTEKİN M., KIZILKAN Ö., KABUL A., SELBAŞ R. (2016). Performance Investigation of a Geothermal Powered Organic Rankine Cycle for Natural Working Fluids. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, Mayıs 1-4.
       • 25YAKUT M. Z., Karabuğa A., KABUL A., SELBAŞ R. (2016). Design and Performance Analysis of Linear Fresnel Reflector. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, Mayıs 1-4.
       • 26ALPTEKİN M., KIZILKAN Ö., KABUL A., SELBAŞ R. (2016). Performance investigation of ageothermal powered organic Rankinecycle for natural working fluids. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), Mayıs 1-4.
       • 27BAYRAKÇI H. C., KIZILKAN Ö., KABUL A., Çekin S. (2016). Thermodynamic Assessment of Ozone Friendly Cascade Refrigeration System Using Natural Refrigerants. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium(IEEES - 8), Mayıs 1-4, Antalya, 157-162.
       • 28YAKUT M. Z., KARABUĞA A., KABUL A., SELBAŞ R. (2016). Design and Performance Analysis of Linear Fresnel Reflector. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), Mayıs 1-4, Antalya, 249-253.
       • 29KARABUĞA A., SELBAŞ R., KABUL A. (2016). Exergy Analysis of Nitrogen Liquefaction Process. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), Mayıs 1-4, Antalya, 13-17.
       • 30KIZILKAN Ö., KABUL A., YILDIRIM Ş., YILDIRIM G. (2016). Experimental Analysis of Latent Thermal Energy Storage for Solar Heating Applications Preliminary Results.. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), Mayıs 1-4, Antalya, 183-189.
       • 31Emad A., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2016). A review of Solar Energy Status in Iraq and Current Status. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), Mayıs 1-4, Antalya, 190-196.
       • 32KIZILKAN Ö., KABUL A., Yıldırım Ş., YILDIRIM G. (2016). Experimental Analysis of Latent Thermal Energy Storage for Solar Heating Applications: Preliminary Results. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), Mayıs 1-4, Antalya, 183-189.
       • 33BAYRAKÇI H. C., KIZILKAN Ö., KABUL A., çekin s. (2016). Thermodynamic Assessment of Ozone Friendly Cascade Refrigeration System Using Natural Refrigerants. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), Mayıs 1-4, Antalya, 157-162.
       • 34ALPTEKİN M., KIZILKAN Ö., KABUL A., SELBAŞ R. (2016). Performance Investigation of a Geothermal Powered Organic Rankine Cycle for Natural Working Fluids. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), Mayıs 1-4, Antalya, 142-147.
       • 35YİĞİT F., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2016). Thermodynamic Analysis of Parabolic Solar Collector Driven Double-Effect Absorption Cooling System. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), Mayıs 1-4, Antalya, 112-117.
       • 36KABUL A., KIZILKAN Ö. (2016). Exergetic Assessment of PTSC Integrated Power-Refrigeration System Working with CO2. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), Mayıs 1-4, Antalya, 93-100.
       • 37KIZILKAN Ö., KABUL A. (2015). Design and Energy Modelling of a Solar Driven Combined Power-Refrigeration System with Super-Trans-Sub Critical Cycles using CO2. The 2015 World Congress on Advances in Aeronautics, Nano, Bio, Robotics, and Energy (ANBRE15), Ağustos 25-28.
       • 38YAKUT A. K., DİKMEN E., SELBAŞ R., ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö., KABUL A., Güler K. (2006). Güneş Enerjisi Destekli Isıtma Sisteminin Isparta İlinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması. 7. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ve Fuarı, Türk Tesisat Mühendisleri Derneğ, Mayıs 8-10, İstanbul, 1-7.
       • 39USAL M., USAL M. R., ALBAYRAK M., KABUL A. (2004). Teknik Eğitim Ve Mühendislik Eğitiminde Matematiksel Modellemenin Rolü Ve Matlab Uygulamaları. IV. International Educational Technology Semposium, Kasım 24-26, Sakarya, 851-857.
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1GÜNGÖR S. G., KABUL A., ESEN M. (2017). Effect of Thermal Energy Strorage in Efficiency of Parabolic Solar Collectors with Organic Rankine Cycle (ORC) and Combined Cooling System. V. International Energy Technology Conference, Aralık 15-16.
        • 2ÇELİK S., KABUL A. (2017). Bir Evin Elektrik ve Isıtma İhtiyaçlarının GüneşEnerjisinden Karşılanabilirliliğinin Araştırılması. 1st International Conference on Energy Systems Engineering, Ekim 2-4, 72.
         • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
         • 1KARABUĞA a., SELBAŞ R., KABUL A. (2016). Exergy Analysis of Nitrogen Liquefaction Process. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), Mayıs 1-1.
         • 2ALPTEKİN M., KIZILKAN Ö., KABUL A., SELBAŞ R. (2016). Performance Investigation of a Geothermal Powered Organic Rankine Cycle for Natural Working Fluids. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8),, Mayıs 1-4.
         • 3YAKUT M. Z., KARABUĞA A., KABUL A., SELBAŞ R. (2016). Design and Performance Analysis of Linear Fresnel Reflector. 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8),, Mayıs 1-4.
         • 4KIZILKAN Ö., KABUL A. (2015). Design and Energy Modelling of a Solar Driven Combined Power Refrigeration System with Super Trans Sub Critical Cycles using CO. The 2015 World Congress on Advances in Aeronautics, Nano, Bio, Robotics, and Energy, Ekim 2-4.
         • 5KIZILKAN Ö., Dinçer İ., KABUL A. (2012). nergy and Exergy Analyses of a Combined Energy System for an Ice Cream Factory. 11th International Conference on Sustainable Energy Technologies (SET-2012), Eylül 2-5.
         • 6Mustafa R. U., Melek U., Ahmet K., Ergün K.Eğitimde Paket program Kullanmanın Faydaları. II. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, Sakarya, 1.
         • 7Melek U., Mustafa R. U., Mehmet A., Ahmet K.Teknik eğitim ve mühendislik eğitiminde matematiksel modellemenin rolü ve Matlab uygulamaları. IV. International Educational Technology Symposium, Sakarya, 1.
         • 8Ali K. Y., Erkan D., Rerşat S., Arzu Ş., Önder K., Ahmet K., Kemal G.Güneş Enerjisi Destekli Isıtma Sisteminin Isparta İlinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması. 7. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ve Fuarı, İstanbul, 1.
          • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
          • 1YILDIRIM G., ALPTEKİN M., Gündoğdu Ö. F., KIZILKAN Ö., KABUL A. (2015). Türkiye de Ve Dünyada Enerji Depolama Önemi Ve Gelecekteki Durumu. 3. Anadolu Enerji Sempozyumu, Ekim 1-3.
          • 2ALPTEKİN M., YILDIRIM G., GÜNDOĞDU Ö. F., KIZILKAN Ö., KABUL A. (2015). TÜRKİYE DE VE DÜNYADA ENERJİ DEPOLAMA ÖNEMİ VE GELECEKTEKİ DURUMU. 3. ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU, Ekim 1-3.
          • 3YILDIRIM G., ALPTEKİN M., KIZILKAN Ö., KABUL A. (2015). BİR JEOTERMAL GÜÇ SANTRALİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ. 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Eylül 2-5.
          • 4YILDIRIM G., ALPTEKİN M., KIZILKAN Ö., KABUL A. (2015). Bir Jeotermal Güç Santralinin Termodinamik Analizi. 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’15), Eylül 2-5, Balıkesir.
          • 5ÖZGÜR A. E., KABUL A., BAYRAKÇI H. C. (2015). CO2 Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı. 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Nisan 8-11, izmir.
          • 6YİĞİT F., KABUL A. (2015). Çift Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Performans Analizi. 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Nisan 8-11, izmir.
          • 7GÜNGÖR S. G., KABUL A., ERYİĞİT M. (2014). Faz Değiştiren Maddeler Üzerine Gizli Isı Depolanması ve Enerji Verimliliği. 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Ekim 24-26, Balıkesir.
          • 8YİĞİT F., KABUL A. (2014). Güneş Enerji Destekli Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Enerji ve Ekserji Analizi. 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Ekim 24-26, Balıkesir.
          • 9YAKUT A. K., DİKMEN E., KABUL A. (2011). Antalya da Yenilenebilir ve Alternatif Enerji Kaynaklarıyla Örtüaltı Tarımsal Alanın Isıtma Uygulaması. Ulusal İklimlendirme Kongresi, Ekim 1-3.
          • 10YAKUT A. K., Kaan Ö., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E., KABUL A., KIZILKAN Ö., DOSTUÇOK İ. (2007). Güneş Enerji destekli absorbsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik incelenmesi. VIII Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Ekim 25-28, İzmir, 1003-1010.
          • 11YAKUT A. K., Kaan Ö., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E., KABUL A., KIZILKAN Ö., DOSTUÇOK İ. (2007). Sıcak Su Eldesi İçin Hareketli Düzlemsel Güneş Kolektörlü Sitemin Performansının Teorik ve Deneysel İncelenmesi. VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON 2007), Ekim 25-28, 1003-1010.
          • 12Ali K. Y., Ömer K., Arzu Ş., Erkan D., Ahmet K., Önder K., İhsan D.Sicak Su Eldesi İçin Hareketli Düzlemsel Güneş Kolektörlü Sistemin Performansinin Teorik Ve Deneysel İncelenmesi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası VIII.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 1003.
          • 13Ali K. Y., Ömer K., Arzu Ş., Erkan D., Ahmet K., Önder K., Kamil D.Isparta ilinde hareketli düzlemsel güneş kollektörlerinde performans ve maliyet analizinin teorik ve deneysel incelenmesi. ULIBTK' 2007, Kayseri, 630.
          • 14Ali K. Y., Erkan D., Arzu Ş., Ahmet K., Önder K.Rüzgar Enerjisi Sistemleri ve Rüzgar Türbinleri. Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, Isparta, 1.
           • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1Alptekin M., YILDIRIM G., Gündoğdu Ö. F., KIZILKAN Ö., KABUL A. (2015). Türkiye de ve Dünyada Enerji Depolama Önemi Ve Gelecekteki Durumu. 3. Anadolu Enerji Sempozyumu, Ekim 1-3, Muğla.
           • 2ALPTEKİN M., YILDIRIM G., Gündoğdu Ö. F., KIZILKAN Ö., KABUL A. (2015). Türkiye de Ve Dünyada Enerji Depolama Önemi Ve Gelecekteki Durumu. 3. Anadolu Enerji Sempozyumu, Ekim 1-3, 572-585.
           • 3YILDIRIM G., ALPTEKİN M., KIZILKAN Ö., KABUL A. (2015). Bir Jeotermal Güç Santralinin Termodinamik Analizi. 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’15), Eylül 2-5, 474-482.
           • 4YILDIRIM G., ALPTEKİN M., KIZILKAN Ö., KABUL A. (2015). Bir Jeotermal Güç Santralinin Termodinamik Analizi. 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Eylül 2-5, Balıkesir, 474-482.
           • 5ÖZGÜR A. E., KABUL A., BAYRAKÇI H. C. (2015). CO2 Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı. 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Nisan 8-11.
           • 6ÖZGÜR A. E., KABUL A., BAYRAKÇI H. C. (2015). CO2 Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı. 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Nisan 8-11, İzmir, 863-871.
           • 7GÜNGÖR S. G., KABUL A., ERYİĞİT M. (2014). FAZ DEĞİŞTİREN MADDELER ÜZERİNE GİZLİ ISI DEPOLANMASI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İKSES, Ekim 23-25, BALIKESİR.
           • 8YAKUT A. K., DİKMEN E., KABUL A. (2011). Antalya’da Yenilenebilir ve Alternatif Enerji Kaynaklarıyla Örtüaltı Tarımsal Alanın Isıtma Uygulaması. Ulusal İklimlendirme Kongresi-İKLİM 2011, Kasım 18-20, Antalya, 197-205.
           • 9YAKUT A. K., Kaan Ö., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E., KABUL A., KIZILKAN Ö., DELİKANLI K. (2007). Isparta ilinde hareketli düzlemsel güneş kollektörlerinde performans ve maliyet analizinin teorik ve deneysel incelenmesi. 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’xx 2007), Mayıs 30-2, 630-635.
           • 10YAKUT A. K., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2005). Rüzgar Enerjisi Sistemleri ve Rüzgar Türbinleri. Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, Mart 23-23, 48-59.
            • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
            • 1KIZILKAN Ö., KORKMAZ E., ÖZSOY A., ÖZEL C., YILMAZ F., ÜNCÜ İ. S., BİNGÖL O., YAKUT A. K., SELBAŞ R., ŞENCAN Ş. A., KABUL A., YALÇIN B. (2021). Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
            • 2YILMAZ N., ÖZSOY A., ÖZEL C., BİNGÖL O., ÜNCÜ İ. S., YILMAZ F., YAKUT A. K., SELBAŞ R., ŞENCAN Ş. A., YALÇIN B., KABUL A. (2021). Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi International Journal of Technolojical Sciences. https://dergipark.org.tr/tr/pub/utbd.
            • 3ÖZEL C., ÖZSOY A., BİNGÖL O., ÜNCÜ İ. S., YAKUT A. K., SELBAŞ R., ŞENCAN Ş. A., YALÇIN B., KABUL A., YILMAZ F., YILMAZ N. (2021). Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi International Journal of Technolojical Sciences. https://dergipark.org.tr/tr/pub/utbd.
            • 4YILMAZ N., KORKMAZ E., KIZILKAN Ö., ÖZSOY A., BİNGÖL O., ÜNCÜ İ. S., ÖZEL C., KABUL A. (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi. SDÜ.
            • 5YILMAZ N., KORKMAZ E., KIZILKAN Ö., ÖZSOY A., BİNGÖL O., ÜNCÜ İ. S., ÖZEL C., KABUL A. (2018). SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi. SDÜ.
            • 6YILMAZ N., KORKMAZ E., KIZILKAN Ö., ÖZSOY A., BİNGÖL O., ÜNCÜ İ. S., ÖZEL C., KABUL A. (2018). Cilt: 10 - Sayı: 1. SDÜ.
             • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
             • 1SELBAŞ R., ÖZEL C., KABUL A., BİNGÖL O., TAŞDELEN K., ÇALIK A., BAYRAKÇI H. C., AYDOĞAN T., YAKUT A. K., ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö., ÖZGÜR A. E. (2019). Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
             • 2ŞENCAN Ş. A., YAKUT A. K., SELBAŞ R., KABUL A., YALÇIN B. (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
             • 3KABUL A. (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi. SDU.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
              • 1Güneş Pillerinin Soğutma Tekniklerinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
               • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
               • 1Göller Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Altyapı Projesi 2011K120380 No lu DPT Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, 2015, Tamamlandı.
               • 2FAZ DEĞİŞTİREN MADDELER FDM KULLANILARAK ENERJİ DEPOLANMASI, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
               • 3SODYUM ASETAT SU KARIŞIMININ AŞIRISOĞUTMA ÖZELLİĞİNİN ISI DEPOLAMA SİSTEMİNDETASARIMI KULLANIMI , TÜBİTAK PROJESİ, 2014, Tamamlandı.
               • 4Çevre Dostu CO2 Soğutucu Akışkanlı İki Kademeli Sıcak Su Isı Pompalarının Optimum Çalışma Şartlarının Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Tamamlandı.
               • 51407M06- Yeni Nesil Soğutucu Akışkanların Kullandığı Bir Soğutma Sisteminin Tasarımı, Analizi ve Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2009, Tamamlandı.
               • 6Yeni Nesil Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Bir Soğutma Sistemi tasarımı Analizi Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi 1407-M-06, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2008, Tamamlandı.
               • 7106M522-Alternatif Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Bir Soğutma Sisteminin Kompresör Hızının Değiştirmesiyle, Isı Transferi Analizi ve Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2007, Tamamlandı.
               • 8Alternatif Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Bir Soğutma Sisteminin Kompresör Hızının Değiştirilmesiyle Isı Transferi Analizi ve Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi - 106M522, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2007, Tamamlandı.
               • 9Güneş Enerjisi Yarış Otomobili Tasarım, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2006, Tamamlandı.
               • 10Güneş Enerjili Yarış Otomobili Tasarımı - 1073-M-2009, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2006, Tamamlandı.
               • 11Güneş Enerjili Yarış Otomobili Tasarımı , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2006, Tamamlandı.
               • 12Yeni Nesil Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Bir Soğutma Sistemi tasarımı Analizi Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi, DİĞER, Tamamlandı.
               • 13Alternatif Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Bir Soğutma Sisteminin Kompresör Hızının Değiştirilmesiyle Isı Transferi Analizi ve Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
               • 14Alternatif Soğutucu Akışkan Kullanılan Soğutma Sistemlerinde Isı Transferinin Teorik ve Deneysel olarak İncelenmesi, DİĞER, Tamamlandı.
               • 15Güneş Enerjili Yarış Otomobili Tasarımı , DİĞER, Tamamlandı.
                • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                • 1International Journal of Exergy (IJEX), SCI-Expanded, 2017.
                • 2Inorganic and Nano-Metal Chemistry, SCI-Expanded, 2017.
                • 3International Journal of Exergy, SCI-Expanded, 2016.
                 • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                 • 1İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Dergisinde, TÜRKİYE, 2017.
                 • 2Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, TÜRKİYE, 2017.
                  • Akademik Görevler
                  • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü/Termodinamik Anabilim Dalı/ Profesör (2019-...)
                  • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü/Enerji Yönetimi Ve Verimliliği Anabilim Dalı/ Profesör (2018-2019)
                  • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü/Enerji Yönetimi Ve Verimliliği Anabilim Dalı/ Profesör (2018-2018)
                  • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü/ Doçent (2012-2018)
                  • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü/ Yardımcı Doçent (2010-2012)
                  • 6Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi/Makine Eğitimi Bölümü/Talaşlı Üretim Eğitimi Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2002-2010)
                   • İdari Görevler
                   • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2018-...)
                   • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2015-2019)
                   • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2013-2018)
                   • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2010-2011)
                    • Verdiği Dersler
                    • 1Alternatif Isıtma Ve Soğutma
                    • 2Ekserji Analizi Ve Uygulamaları
                    • 3İki Fazlı Akışlarda Isı Transferi
                    • 4Matematik Iıı
                    • 5Termodinamik Sistemlerin Verimliliği Ve Ekserji Analizi
                    • 6Termodinamik Ve Isı İletimi