KİŞİSEL BİLGİLER
Recep AY
Adı Soyadı Prof. Dr. Recep AY
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Bitki Koruma Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Entomoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146273
E-Posta recepay@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA 11.9.1985
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA 6.10.1994
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA 5.7.2001
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, ulusal yayımlanan kitap
 • 1KARACA İ., YAŞAR B., KARACA G., YARDIMCI N., AY R., ÇEVİK B. (2006). Bitki Koruma. Isparta, SDÜ. Ziraat Fak. Yayınevi.
 • 2KARACA İ., AY R. (2002). Entomoloji Bitki Koruma. Isparta, SDÜ. Basım evi, Isparta.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1DÖKER İ., KAZAK C., AY R. (2021). Resistance status and detoxification enzyme activity in ten populations of Panonychus citri (Acari: Tetranychidae) from Turkey. Crop Protection, 141, 1-7.https://doi.org/10.1016/j.cropro.2020.105488
  • 2Solmaz E., ÇEVİK B., AY R. (2020). Abamectin resistance and resistance mechanisms in Tetranychus urticae populations from cut flowers greenhouses in Turkey. INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY, 46, 1-6.https://doi.org/10.1080/01647954.2020.1727009
  • 3Alptekin Y. N., İNAK E., Ulusoy S., AY R. (2020). Acaricide resistance and mechanisms in Tetranychus urticae populations from greenhouses in Turkey. SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY, 25, 155-168.https://doi.org/https://doi.org/10.11158/saa.25.1.12
  • 4Çağatay N. S., Menault P., Riga M., Vontas j., AY R. (2018). Identification and characterization of abamectin resistance in Tetranychus urticae Koch populations from greenhouses in Turkey. CROP PROTECTION, 112, 112-117.https://doi.org/10.1016/j.cropro.2018.05.016
  • 5Çağatay N. S., Riga M., Vontas J., ÇEVİK B., AY R. (2018). Biochemical and molecular characterizations of cypermethrin resistance in laboratory-selected cypermethrin-resistant strains of Tetranychus urticae Koch.(Acari: Tetranychidae). International Journal of Acarology, 44, 262-267.https://doi.org/10.1080/01647954.2018.1500641
  • 6İşci M., AY R. (2017). Determination of resistance and resistance mechanisms to thiacloprid in Cydia pomonella L Lepidoptera Tortricidae populations collected from apple orchards in Isparta Province Turkey. CROP PROTECTION, 91, 82-88.https://doi.org/10.1016/j.cropro.2016.09.015
  • 7Yaman Y., YORULMAZ S. S., AY R. (2016). Isparta ili Elma Bahçelerinden Toplanan Panonychus ulmi Koch nin Bazı Akarisitlere Karşı Duyarlılık ve Detoksifikasyon Enzim Düzeyleri. A.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 22, 249-260.
  • 8Sarıtaş E., AY R. (2016). Panonychus ulmi Koch ve Neoseiulus californicus Mc Gregor un üreme gücü ve yaşam sürelerine bazı pestisitlerin etkisi hormoligosis. Türkiye Entomoloji Dergisi, 40, 97-106.https://doi.org/10.16970/ted.01543
  • 9YORULMAZ S. S., Aydınlı F., AY R. (2015). Etoxazole resistance in predatory mite Phytoseiulus persimilis A H Acari Phytoseiidae Cross resistance inheritance and biochemical resistance mechanisms. PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY, 122, 96-102.https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2014.12.014
  • 10YORULMAZ S. S., Aydınlı F., AY R. (2015). Selection for resistance Cross resistance inheritance synergists and biochemical mechanisms of resistance to acequinocyl in Phytoseiulus persimilis A H Acari Phytoseiidae. CROP PROTECTION, 67, 109-115.https://doi.org/10.1016/j.cropro.2014.10.001
  • 11Derya K., AY R. (2015). Bazı böcek büyüme düzenleyicilerinin ve bioinsektisitlerin avcı akarlar Phytoseiulus persimilis Athias Henriot ve Neoseiulus californicus Mc Gregor Acari Phytoseiidae a toksik etkileri 39 1 79 89. Türk. entomol. derg., 39, 79-89.
  • 12YORULMAZ S. S., Semiha S., KARA N., Aydınlı F., AY R. (2015). Contact Repellency and Ovicidal Effects of Four Lamiaceae Plant Essential Oils against Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae. Journal of Essential Oils Bearing Plants, 18, 850-872.https://doi.org/10.1080/0972060X.2014.914856
  • 13YORULMAZ S. S., AY R. (2014). Determination of the inheritance cross resistance and detoxifying enzyme levels of a laboratory selected spiromesifen resistant population of the predatory mite Neoseiulus californicus Acari Phytoseiidae. PEST MANAGEMENT SCIENCE, 5, 819-826.https://doi.org/DOI: 10.1002/ps.3623.
  • 14YORULMAZ S. S., AY R. (2014). Effect of hexythiazox and spiromesifen resistance on the life cycle of the predatory mite Neoseiulus californicus Acari Phytoseiidae. Experimental and Applied Acarology, 64, 245-252.https://doi.org/10.1007/s10493-014-9817-8
  • 15YORULMAZ S. S., Semiha S., KARA N., AY R. (2014). Acaricidal and Ovicidal Effects of Sage Salvia officinalis L and Rosemary Rosmarinus officinalis L Lamiaceae Extracts on Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 20, 358-367.
  • 16Yorulmaz S. S., Yaman Y., Aydınlı F., Ay R. (2013). Avcı Akar Neoseiulus californicus McGregor Acari Phytoseiidae Popülasyonlarının Milbemectin e Karşı Direnç Düzeyleri Sinerjistleri ve Detoksifikasyon Enzimlerinin Belirlenmesi. A.Ü., Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 19, 207-218.
  • 17Yorulmaz S. S., Ay R. (2013). Analysis of hexythiazox resistance mechanisms in laboratory selected predatory mite Neoseiulus californicus Acari Phytoseiidae. Turk. entomol. derg., 37, 409-422.
  • 18YORULMAZ S. S., AY R. (2013). Avcı akar Neoseiulus californicus Acari Phytoseiidae poülasyonlarının üç farklı akarisite karşı duyarlılık ve detoksifikasyon enzim düzeylerinin belirlenmesi. Türk. entomol. derg., 37, 105-116.
  • 19Kaplan P., Yorulmaz S., AY R. (2012). Toxicity of insecticides and acaricides to the predatory mite Neoseiulus californicus McGregor Acari Phytoseiidae. International Journal of Acarology, 38, 699-705.https://doi.org/10.1080/01647954.2012.719031
  • 20AY R., Kara F. E. (2011). Toxicity inheritance and biochemistry of clofentezine resistance in Tetranychus urticae Koch. Insect Science, 18, 503-511.
  • 21AY R., Kara F. E. (2011). Toxicity inheritance of fenpyroximate resistance and detoxification enzyme levels in a laboratory selected fenpyroximate resistant strain of Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae. Crop Protection, 30, 605-610.https://doi.org/10.1016/j.cropro.2010.11.012
  • 22AY R., YORULMAZ S. (2010). Inheritance and detoxification enzyme levels in Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae strain selected with chlorpyrifos. Journal of Pest Science, 83, 85-93.https://doi.org/10.1007/s10340-009-0274-9
  • 23YORULMAZ S., AY R. (2009). Multiple resistance detoxifying enzyme activities and inheritance of abamectin resistance of Tetranychus urticae Koch Acarina Tetranychidae. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, 33, 393-402.https://doi.org/10.3906/tar-0809-15
  • 24Ay R., Kara F. (2009). Amitraz a dirençli Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae de çoklu direnç kalıtım sinerjizm ve detoksifikasyon mekanizmaları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 15, 148-156.
  • 25Japosvili G., AY R., KARACA İ., Gabroshvili N., Barjadze S., Chaladze G. (2008). Studies on the parasitoid complex attacking the globose scale Sphaerolecanium prunastri Fonscolombe Hemiptera Coccoidea on prunus species in Turkey. Journal of the Kansas Entomological Society, 81, 339-344.
  • 26Sökeli E., Ay R., Karaca i. (2007). Determination of the Resistance Level of Two Spotted Spider Mite Tetranychus urticae Koch Populations in Apple Orchards in Isparta Province Against Some Pesticides. A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 13, 326-330.
  • 27Ay R., Sökeli E., Karaca İ. (2005). Enzyme variation among some south west Turkey populations of the two spotted spider mite Tetranychus urticae Koch 78 3 175 178. J. of Pest Sci., 78, 175-178.
  • 28AY R. (2005). Determination of susceptibility and resistance of some greenhouse populations of Tetranychus urticae Koch to chlorpyrifos Dursban 4 by the petri dish Potter tower method. Journal of Pest Science, 78, 139-143.https://doi.org/10.1007/s10340-005-0084-7
  • 29AY R., Gürkan M. O. (2005). Resistance to bifenthrin and resistance mechanisms of different strains of the two spotted spider mite Tetranychus urticae Koch from Turkey. PHYTOPARASITICA, 33, 237-244.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1GÖÇER B., AY R. (2021). Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Savaşımında Neoseiulus californicus (Mcgregor) (Acari: Phytoseiidae)’un Farklı Salım Oranlarının Etkinliğinin Belirlenmesi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 272-279.
   • 2Balcı M. H., İnanıcı M. A., AY R. (2020). Laboratuvar Koşullarında Tetranychus urticae Koch ve Avcı Akar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot ’e Bazı Pestisitlerin Etkilerinin İncelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 17, 172-179.
   • 3Çağatay N. S., YORULMAZ S. S., Yaman Y., AY R. (2014). Isparta elma bahçelerinden toplanan Panonychus ulmi Koch Acarina Tetranychidae popülasyonlarının abamectin chlorpyrifos ethyl ve bifenthrin e karşı direnç düzeylerinin belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni,, 4, 203-209.
   • 4YORULMAZ S. S., Bayrak F., Kılıçoğlu R., Sancar İ., AY R. (2013). Farklı Bitkiler Üzerinde Yetiştirilen Tetranychus urticae Acari Tetranychidae nin Esteraz ve Glutathion S Transferaz Enzim Düzeylerinin Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4, 1-6.
   • 5YORULMAZ S. S., Tekel E., Uysal Ö., AY R. (2013). Bazı pestisitlerin avcı akar Phytoseiulus persimilis Athias Henriot Acari Phytoseiidae e laboratuar kosullarında yan etkilerinin belirlenmesi. SDÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 8, 19-27.
   • 6YORULMAZ S. S., AY R. (2012). Isparta İli Elma Bahçelerinden Toplanan Avcı Akar Neoseiulus californicus Acari Phytoseiidae Popülasyonlarının Bazı Akarisitlere Karşı Direnç Düzeyleri ve Direnç Mekanizmaları. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi, 16, 122-132.
   • 7ŞAHİN G., USKUN E., AY R., ÖĞÜT S. (2010). Elma Yetiştiriciliği Alanında Çalışanların Tarım İlaçları Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışları. TAF Prev Med Bull, 9, 633-644.
   • 8YORULMAZ S. S., Kaplan P., Derya B., ÇOBANOĞLU S., AY R. (2010). Isparta Elma Bahçelerinden Toplanan Tetranychus urticae Koch Acarina Tetranychidae Popülasyonlarının Propargite ve Chyexatin e Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi. SDÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 5, 17-23.
   • 9AY R., YORULMAZ S. S. (2009). Bifenthrin e Dirençli Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae de Çoklu Direnç Direnç Kalıtımı ve Sitokrom P450 Aktivitesinin Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 49, 67-78.
   • 10AY R., YAŞAR B., DEMİRÖZER O., ASLAN B., YORULMAZ S. S., Kaya M., KARACA İ. (2007). Isparta İli elma bahçelerinde yaygın kullanılan bazı ilaçların kalıntı düzeylerinin belirlenmesi. Türk. entomol. derg, 31, 215-224.
   • 11AY R. (2006). Antalya İli Örtüaltı Sebze Üretim Alanlarında Zararlı Olan Tetranychus urticae Koch Populasyonlarının Bazı Akarisitlere Karşı Tepkileri. A.Ü. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 12, 301-306.
   • 12AY R., Sökeli E., KARACA İ., Gürkan M. O. (2005). Response to some acaricides of two spotted spider mite Tetranychus urticae Koch from protected vegetables in Isparta Turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 29, 165-171.
   • 13AY R., Gürkan M. O. (2005). Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae nin değişik populasyonlarının iki selektif akarisite karşı duyarlılıkları ve duyarlılık mekanizmaları üzerinde araştırmalar. A.Ü. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 11, 217-223.
   • 14AY R., KARACA İ., SEÇİLMİŞ C. H. (2003). Isparta ilindeki elma bahçelerinde yaygın kullanılan chlorpyrifos ve diazinon un kalıntı düzeylerinin HPLC ile belirlenmesi. Türk. Entomol. Derg., 27, 293-304.
   • 15AY R., Gürkan M. O. (1995). Ultraviole ışık ile embriyosu öldürülmüş Ephestia kuehniella Zell Lepidoptera Pyralidae yumurtalarında Trichogramma Turkeiensis Kostadinov ve T emryophagum Hartig Hymenoptara Trichogrammatidae un yetiştirilmesi üzerine araştırmalar. Türk. Entomol. Derg., 19, 47-54.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1Önel E., AY R. (2020). Örtüaltı Fasulye Üretiminde Üzerinde Tetranychus urticae (Koch)Mücadelesinde Avcı Akar Neoseiulus californicus (McGregor) ile Bazı Pestisitlerin Kullanımı. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 2, 48-52.
    • 2Yavuzer M., AY R. (2020). Sera Koşullarında Biber Üzerinde Tetranychus urticae Koch Mücadelesinde Avcı Akar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot ve Bifenazate’in Kullanımı. ISUBÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 15, 1-11.
    • 3Kıvrak G., AY R. (2019). Thiacloprid ve Spiromesifen’xxin Avcı Akar Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’xxye Toksik Etkileri. SDU Journal of the Faculty of Agriculture/SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14, 74-82.
    • 4İnanıcı M. A., AY R. (2018). Milbemectin İle Seleksiyon Yapılmış Panonychus ulmi Koch (Acari: Tetranychidae) Popülasyonunda Direnç, Direnç Kalıtımı Ve Bazı Detoksifikasyon Enzimlerinin Belirlenmesi.. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13, 17-26.
    • 5Balcı M. H., AY R. (2018). Bazı Pestisitlerin Tetranychus urticae Koch’nin Ergin Yaşam Süresi ve Yumurta Verimine Etkileri.. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22, 1010-1015.
    • 6ŞAHİN G., USKUN E., AY R., Nayir T. (2017). Determination of the Residue Levels of Some Commonly Used Organophosphorus Pesticides in Breast Milk. Ankara Medical Journal, 17, 9-20.https://doi.org/10.17098/amj.52178
    • 7Turan İ., YORULMAZ S. S., AY R. (2016). Antalya İli Kumluca İlçesi Kavun Seralarından Toplanan Tetranychus Urticae Koch Acari Tetranychidae Popülasyonlarının Abamectin ve Spirodiclofen e Karşı Direnç Düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7, 254-261.
    • 8Yorulmaz S. S., Aydınlı F., Ay R. (2014). Predator akar Neoseiulus californicus McGregor Acari hytoseiidae un dört farklı popülasyonunun spirodiclofen hexythiazox etoxazole karşı direnç düzeyleri ve direnç ekanizmalarının elirlenmesi. Biyolojik Mücadele Dergisi, 5, 81-98.
    • 9YORULMAZ S. S., AY R. (2010). Akar ve böceklerde pestisitlerin detoksifikasyonunda rol oynayan enzimler. U.Ü. Ziraat Fakültesi dergisi, 24, 137-148.
     • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1AY R. (2018). Doğal Düşmanlara Pestisitlerin Yan Etkileri. Tarım Türk Dergisi, , 102-105.
      • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1YORULMAZ S. S., AY R. (2006). Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Entomoloji Alanındaki Uygulama Olanakları. SDÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 1, 53-59.
      • 2AY R., Yalçın Ş., Sökeli E., KARACA İ. (2006). Antalya İli Korkuteli İlçesi Sert Çekirdekli Meyve Üretici Profilinin Bitki Koruma Uygulamaları Yönünden İncelenmesi. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10, 52-55.
      • 3KARACA İ., AY R., KARACA G. (2005). Pestisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri. Hasad, 20, 86-89.
      • 4YARDIMCI N., Eryiğit H., AY R. (2005). Fethiye yöresi sebze üretim alanlarında hastalık zararlı ve yabancıot sorunları ile bunlara karşı kimyasal mücadele uygulamalarının saptanması. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9, 21-25.
      • 5AY R., Sökeli E. (2005). Böceklerde direnç yönetimi. SDÜ Fen Bilimleri Enst. Derg, 9, 1-4.
      • 6AY R., Gürkan M. O. (1997). Embriyosu derin dondurucuda öldürülmüş Ephestia kuehniella Zell Lepidoptera Pyralidae yumurtalarında Trichogramma turkeiensis Kostadinov ve T emryophagum Hartig Hymenoptara Trichogrammatidae un yetiştirilmesi üzerine araştırmalar. A.Ü. Tarım Bilimleri Dergisi, 3, 14-18.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1DEMİRTAŞ B., AY R. (2021). İki İnsektisit-Akarisitin Avcı Akar Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’ye Etkilerinin Belirlenmesi. 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, Ağustos 24-28, ISPARTA, 123-123.
       • 2ULUKAYA K., AY R. (2021). Isparta Elma Bahçelerinde Zararlı Tetranychus urticae Koch (Acarina:Tetranychidae) Popülasyonlarının Spiromesifen+Abamectin, Spirodiclofen, Milbemectin Direnç Düzeylerinin Belirlenmesi. 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, Ağustos 24-28, ISPARTA, 121-121.
       • 3ALSAY S., AY R. (2021). Spiromesifen+Abamectin ile Selekte Edilmiş Tetranychus urticae Koch Popülasyonunda Biyokimyasal Direnç Mekanizması ve Çapraz Direnç. 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, Ağustos 24-28, ISPARTA, 122-122.
       • 4DÖKER İ., KAZAK C., AY R. (2018). Resistance status of Panonychus citri (Acari: Tetranychidae) to abamectin and pyridaben collected from Eastern Mediterranean, Turkey. XVth International Congress of Acarology, Eylül 2-8.
       • 5Alptekin Y. N., Yılmaz A., Ulusoy S., Yavuz Z., İNAK E., Coşkun B., Atış A. E., AY R. (2018). The resistance levels to some acaricides of Tetranychus urticae Koch (Acari: teranychidae) collected from vegetable greenhouses İn Antalya province. XV International Congress of Acarology, Eylül 2-8, Antalya, 163-163.
       • 6DÖKER İ., KAZAK C., AY R. (2017). Acaricide resistance status of Panonychus citri (Acari: Tetranychidae) collected from citrus orchards in Adana, Turkey.. 6th MEETING OF IOBC WORKING GROUP, Integrated Control of Plant-Feeding Mites., Eylül 4-7, Chania, 23.
       • 7Çağatay N. S., Riga M., Vontas J., ÇEVİK B., AY R. (2016). Tetranychus urticae Koch Acarine Tetranychidae de Cypermetrin Direncinin Moleküler Karakterizasyonu. Uluslararası Katılımlı Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi, Eylül 5-8, Konya, 237-237.
        • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
        • 1Solmaz E., AY R. (2018). Antalya ili kesme çiçek seralarından toplanan Tetranychus urticae popülasyonlarında Abamectin direnç mekanizmasının incelenmesi.. Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Kasım 14-17, Muğla, 162-162.
        • 2Kıvrak G., AY R. (2018). Thiacloprid ve Spiromesifen’in Avcı akar Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’ ye toksik etkileri.. Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Kasım 14-17, Muğla, 198-198.
        • 3Solmaz E., Sakallı N., ÇEVİK B., AY R. (2018). Detection of endosymbiont bacteria in Tetranychus urticae collected from cut-flower Greenhouses. XV International Congress of Acarology, Eylül 2-8, 252-252.
        • 4Erdem S., AY R. (2018). Monitoring of abamectin resistance of Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) populations collected-from cut flowers greenhouses in Antalya, Turkey.. XV International Congress of Acarology, Eylül 2-8, Antalya, 241-241.
        • 5İnanıcı M. A., AY R. (2018). Determination of Resistance, Inheritance and Some Detoxification Enzymes in Panonychus ulmi Koch (Acari: Tetranychidae) Population Selected with Milbemectin. ,. XV International Congress of Acarology, Eylül 2-8, Antalya, 240-240.
        • 6Balcı M. H., AY R. (2017). The Effects of Some Pesticides on Fecundity and Lifespan of Tetranychus urticae Koch. 2. International Balkan Agriculture Congress, Mayıs 16-18, Tekirdağ, 138.
        • 7Kıvrak G., Erdem S., Dontlu M., AY R. (2016). Farklı Bitkilerde Yetiştirilen Tetranychus urticae Populasyonlarında Bazı İlaçların Etkinliği ile Detoksifikasyon Enzimlerinin İlişkisinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi, Eylül 5-8, Konya, 283-283.
        • 8Turan İ., YORULMAZ S. S., AY R. (2016). Antalya İli Kumluca İlçesi Kavun Seralarından Toplanan Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae Popülasyonlarının Abamectin ve Spirodiclofen e Karşı Direnç Düzeyleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi, Eylül 5-8, Konya, 277.
        • 9Sartaş S., YORULMAZ S. S., AY R. (2016). Bazı Bitki Ekstraktlarının Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae ye Kontakt Toksisiteleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi, Eylül 5-8, Konya, 276.
        • 10Balcı M. H., İnanıcı M. A., AY R. (2016). Bazı Pestisitlere Tetranychus urticae ve Avcı Akar Phytoseiulus persimilis in Tepkileri. Uluslararası Katılımlı Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi, Eylül 5-8, Konya, 284-284.
        • 11Çağatay N. S., Pauline M., Riga M., Vontas J., AY R. (2016). Resistance ratio detoxification enzyme activity and mutation of Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae in populations of collected from greenhouses in Turkey against abamectin. 8th Symposium of the EURopean Association of ACarologists, Temmuz 11-15, Valencia.
        • 12Çağatay N. S., Riga M., Vontas J., ÇEVİK B., AY R. (2016). Biochemical and molecular characterization of cypermethrin resistance in Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae). 8th Symposium of the EURopean Association of ACarologists, Temmuz 11-15, Valencia.
        • 13YORULMAZ S. S., AY R. (2013). Determination of the susceptibility level of the predatory mite Neoseiulus californicus Acari Phytoseiidae populations collected from the apple orchards in Isparta to etoxazole by using bioassay sinergists and detoxification enzymes levels. Integrated protection of fruit crops.IOBC-WPRS Bulletin Vol, Temmuz 9-13, Kuşadası, 189-190.
        • 14İşci M., AY R. (2013). Resistance of Cydia pomonella L Lepidoptera Tortricidae to thiacloprid and activities of some detoxification enzymes collected from an apple orchard in Isparta. Integrated protection of fruit crops, IOBC-WPRS Bulletin, Temmuz 9-13, Kuşadası, 191-192.
        • 15YORULMAZ S. S., AY R. (2012). Determination of the resistance characteristic of the predatory mite Neoseiulus californicus Acari Phytoseiidae selected with spiromesifen. 7th Symposium of the European Association of Acarologist, Temmuz 9-13, 115.
        • 16AY R., YORULMAZ S. S. (2012). Determination of the susceptibility level of the predatory mite Neoseiulus californicus Acari Phytoseiidae populations collected from the apple orchards in Isparta to some acaricides by using bioassay and detoxification enzymes levels. 7th Symposium of the European Association of Acarologist, Temmuz 9-12, Vienna, 77-78.
        • 17ŞAHİN G., USKUN E., AY R., Nayır T. (2009). Exposure to pesticides and traces of pesticides in breastmilk in a region where apple cultivation is widespread. 12th World Congress on Public Health, Nisan 27-1, 130.
        • 18AY R., YORULMAZ S. S. (2008). The evaluation of the esterase and glutathion s transferase enzymes in two spotted spider mite Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae selected with bifenthrin. Proceeding of the sixty congress of the European Association of Acarologists, Temmuz 21-25, Montpellier, 419-424.
        • 19KARACA G., AY R., ŞEN G. S. (2003). Determınation of the resıdue levels in apples of some fungıcıdes commonly used in apple Orchards in isparta provınce. 2. Black Sea Basin Conference on Analytical Chemlstry, Eylül 14-17, İstanbul, 39.
         • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1YORULMAZ S. S., Sarıtaş S., AY R. (2017). Bazı Bitki Ekstraktlarının Predatör Akar Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari:Phytoseiidae)’xxa Kontakt Toksisiteleri . Antalya/TURKEY 16-18 November 2017.. International Congress of Agriculture and Environment, Ekim 16-18, 28-37.
         • 2YORULMAZ S. S., AY R. (2008). Determination of the resistance characteristic of the Tetranychus urticae Koch s Acarina Tetranychidae population selected with propargite. Proceeding of the sixty congress of the European Association of Acarologists, Temmuz 21-25, Montpellier, 480-488.
          • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
          • 1YORULMAZ S. S., SARITAŞ S., AYDINLI F., KARA N., AY R. (2014). Lavanta Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel ve Çördük Otu Hyssopus officinalis Uçucu Yağlarının Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae ye Toksik Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Şubat 3-5, Antalya, 65.
          • 2Çağatay N. S., Sarıtaş E., Kaymakçı V., YORULMAZ S. S., AY R. (2014). Farklı pH lardaki Sularda Hazırlanan Bazı Akarisitlerin Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae de Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Şubat 3-5, 64.
          • 3YORULMAZ S. S., Sarıtaş S., Aydınlı F., KARA N., AY R. (2014). Ada çayı Salvia officinalis ve Biberiye Rosmarinus officinalis Ekstraktlarının Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae ye Akarisit Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Şubat 3-5, Antalya, 63.
          • 4TEKEL E., UYSAL Ö., AY R. (2011). Bazı İnsektisit ve Akarisitlerin Phytoseiulus persimilis Athias Henriot Acarina Phytoseiidae e Etkilerinin İncelenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Haziran 28-30, K.Maraşi.
          • 5İşci M., AY R., Şenyurt H. (2011). Eğirdir Koşullarında Elma İçkurdu Cydia pomonella L Lepidoptera Tortricidae Mücadelesinde Bazı İnsektisit ve Mikrobiyal İnsektisitlerin Etkinliğinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Haziran 28-30, K.Maraş, 240.
          • 6Kara F. E., AY R. (2007). Clofentezine ile Selekte Yapılmış İki Noktalı Kırmızıörümcek Tetranychus urticae Koch Populasyonunda Esteraz ve Glutathione S transferase Enzimlerinin İncelenmesi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Ağustos 27-29, Isparta, 198.
          • 7AY R., YAŞAR B., DEMİRÖZER O., ASLAN B., YORULMAZ S. S., Kaya M., KARACA İ. (2007). Isparta İli Elma Bahçelerinde Yaygın Kullanılan Diazinon Parathion methly ve Methidathion Kalıntı Düzeylerinin GC ile Belirlenmesi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Ağustos 27-29, Isparta, 204.
          • 8DEMİRÖZER O., Japoshvili G., AY R., KARACA İ., ASLAN B., YAŞAR B. (2007). Isparta İlinde Sphaerolecanium prunastri Fonscolombe Hemiptera Coccoidea ve Asalakları Üzerine Araştırmalar. TÜRKİYE II. BİTKİ KORUMA KONGRESİ, Ağustos 27-29, Isparta, 22.
          • 9Hancıoğlu Ö., ÖZKAN C., DEMİRCİ F., GÜNDOĞMUŞ M. E., Gürkan M. O., AY R., Demir Ş. (2004). Ankara ili çubuk ilçesi vişne bahçelerinde entegre mücadele modeli oluşturma çalışmaları. Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi, Eylül 8-10, Samsun, 122.
          • 10FERİZLİ A. G., AY R., Gürkan M. O. (1996). Farklı chlorpyrifos formulasyonlarının Alman hamamböceği Blattlla germenica L Dictyoptera Blatellidae ne etkileri. Türkiye 3. Entomoloji Kongresi, Eylül 24-28, 623-629.
           • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1YORULMAZ S. S., Yaman Y., AY R. (2014). Isparta İli Elma Bahçelerinden Toplanan Panonychus ulmi Acari Tetranychidae Popülasyonlarının Bazı Akarisitlere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin ve Sinerjistlerinin Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Şubat 3-5, Antalya, 12.
           • 2YORULMAZ S. S., Aydınlı F., Turan İ., AY R. (2014). Bazı Akarisitlerin Neoseiulus californicus McGregor ve Phytoseiulu spersimilis A H Acari Phytoseiidae de Yan Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Şubat 3-5, Antalya, 323.
           • 3İşci M., AY R. (2014). Isparta İli (Gelendost, Senirkent) Elma Bahçelerinden Toplanan Elma İçkurdu, Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae) Populasyonlarının Thiacloprid’e Karşı Duyarlılık Durumunun İncelenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Şubat 3-5, Antalya, 13.
           • 4BOZTÜRK D., AY R. (2011). Bazı Böcek Büyüme Düzenleyicilerinin ve Bioinsektisitlerin Avcı Akarlar Phytoseiulus persimilis Athias Henriot ve Neoseiulus californicus McGregor Acarina Phytoseiidae a Yan Etkileri. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Haziran 28-30, K. Maraş, 127.
           • 5KAPLAN P., AY R. (2011). Elma Bahçelerinde Yaygın Kullanılan Bazı Pestisitlerin Avcı Akar Neoseiulus californicus McGregor Acari Phytoseiidae a Yan Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Haziran 28-30, K. MARAŞ, 128.
           • 6YORULMAZ S. S., AY R. (2011). Isparta İli Elma Bahçelerinden Toplanan Avcı Akar Neoseiulus californicus McGregor Acari Phytoseiidae Popülasyonlarının Spiromesifen e Karşı Duyarlılık Düzeylerinin ve Sinerjistlerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Haziran 28-30, K. Maraş, 129.
           • 7YORULMAZ S. S., AY R. (2009). Bifenthrin ile Seleksiyon Yapılmış Tetranychus urticae Koch Acarina Tetranychidae nin Çoklu Direnç Direnç Kalıtımı ve Sitokrom P450 Enzim Aktivitesinin İncelenmesi. Tüdkiye 3. Bitki Koruma Kongresi, Temmuz 15-18, VAN, 24.
           • 8YORULMAZ S. S., Kaplan P., Boztürk D., ÇOBANOĞLU S., AY R. (2009). Isparta İli Elma Bahçelerinden Toplanan Tetranychus urticae Koch Acarina Tetranychidae Popülasyonlarının Cyhexatin ve Propargite Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi, Temmuz 15-18, VAN, 26.
           • 9YORULMAZ S. S., AY R. (2004). Chlorpyrifos ile Selekte Edilmiş Tetranychus urticae Koch Populasyonun Direnç Karakterinin İncelenmesi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Eylül 8-10, ISPARTA, 63.
           • 10KARACA İ., AY R., KARACA G. (2004). Pestisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri Çalıştayı. Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri Çalıştayı, Eylül 8-10, Isparta, 25-25.
           • 11AY R., KARACA İ., Seçilmiş H. (2003). Isparta ilinde elma bahçelerinde yaygın kullanılan chlorpyrifos ve diazinon un kalıntı düzeylerinin HPLC ile belirlenmesi. IV. Ulusal Kromatografı Kongresi, Ekim 17-19, 23-23.
           • 12Gürkan M. O., Velioğlu S., AY R., Uğurlu S., Erdoğan C., İnceoğlu B. (2000). Akdeniz Bölgesi pamuk ekiliş alanlarında çoklu direnç yönetimi. TARP,Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Sempozyumu, Ekim 26-27, Ankara, 15-16.
            • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
            • 1AY R., YORULMAZ S. S., İşçi M., Yaman Y. (2013). Böceklerde İnsektisit Direnç Yönetimi. I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi, Nisan 3-5, Antalya, 269-281.
            • 2YORULMAZ S. S., AY R. (2013). Avcı Akar Neoseiulus californicus McGregor Acari Phytoseiidae un Bazı Akarisitlere Karşı Direnç Düzeyleri ve Sinerjistlerinin Belirlenmesi. I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi, Nisan 2-5, aNTALYA.
            • 3KARACA G., AY R., SEÇİLMİŞ C. H. (2002). Benzimidazole grubu fungisitlerden carbendazim in GC NPD ile belirlenmesi. 3. Ulusal Kromatografi Kongresi, Haziran 19-21, Isparta, 154-164.
            • 4AY R., YILMAZER M., KARACA İ. (2002). Bazı organik fosforlu insektisitlerin GC NPD ve GC MS ile analizleri. 3. Ulusal Kromatografi Kongresi, Haziran 19-21, Isparta, 285-296.
             • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
             • 1AY R., ÇOBANOĞLU S. (2019). Acarological Studies. Salih Doğan.
              • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
              • 1AY R. (2016). Türkiye Entomoloji Dergisi 40 cilt 1 sayı. Ege Üniversitesi yayın evi.
               • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
               • 1AY R. (2015). Türkiye Entomoloji Dergisi. İZMİR, Ege Üniv. Yayınevi.
                • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
                • 1Antalya ili kesme çiçek seralarından toplanan Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) popülasyonlarının abamectine direnç düzeyleri ve G314D mutasyonunun belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2020, Tamamlandı.
                • 2Thiacloprid ve spiromesifen’in avcı akar Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’ye toksik etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2019, Tamamlandı.
                • 3Tetranychus Urticae Koch.(Acarine: Tetranychidae)’de Cypermetrin Direncinin Biyokimyasal Ve Moleküler Karakterizasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
                • 4Tetranychus urticae Koch nin Üreme Gücü ve Yaşam Süresine Bazı Pestisitlerin Etkisi Hormoligosis, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
                • 5Milbemectin ile Seleksiyon Yapılmış Panonychus ulmi Koch Acarine Tetranychidae Popülasyonunda Direnç Direnç Kalıtımı ve Bazı Detoksifikasyon Enzimlerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
                • 6Antalya İli Kumluca İlçesi Kavun Seralarından Toplanan Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae Popülasyonlarının İki Akarisite Karşı Direnç Düzeyleri ve Esteraz Enzimleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
                • 7Panonychus Ulmi Ve Neoseiulus Californicus un Üreme Gücü Ve Yaşam Sürelerine Bazı Pestisitlerin Etkisi Hormoligosis, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
                • 8Avcı akar Phytoseiulus persimilis de etoxazole direnç gelişimi direnç kalıtımı çoklu direnç glutathione s transferaz GST ve esteraz enzimlerinin incelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
                • 9Isparta İli Elma Bahçelerindeki Panonychus Ulmi nin Hexathiaxoz Ve Etoxazole e Karşı Duyarlılık Düzeyleri Ve P 450 Monooxigenaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
                • 10Elma bahçelerinde zararlı iki noktalı kırmızıörümcek Tetranychus urticae nin yaygın kullanılan etoxazole ve spirodiclofen e karşı duyarlılıklarının belirlenmesi ve direnç mekanizmalarının incelenmesi , BAP, Tamamlandı.
                • 11Elma bahçelerinde yaygın kullanılan bazı pestisitlerin avcı akar Neoseiulus Amblyseius californicus Acari Phytoseiidae a yan etkilerinin belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
                • 12İki noktalı kırmızıörümcek Tetranychus urticae Koch nin iki insektisit akarisite karşı direnç kalıtımı ve direnç mekanizmasının incelenmesi, BAP, Tamamlandı.
                • 13Isparta ilinde yetiştirilen elmalarda bazı pestisitlerin kalıntı düzeylerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar, BAP, Tamamlandı.
                • 14Isparta ve Antalya illerinde bulunan sebze üretim alanlarında zararlı olan kırmızı örümceklerin bazı ilaçlara karşı duyarlılıklarının belirlenmesi üzerine çalışmalar, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                • 15Bitki Kliniği Laboratuvarı nın Altyapısının Tamamlanması, BAP, Tamamlandı.
                • 16İki noktalı kırmızıörümcek Tetranychus urticae Koch nin üç insektisit akarisite karşı direnç direnç kalıtımı çoklu direnç ve direnç mekanizmasının incelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                • 17Biological control of globose scale by parasitic wasps NATO CPB EAP CLG 982206 , DİĞER, Tamamlandı.
                • 18Antalya İli Örtü Altı Sebze Üretim Alanlarında Zararlı Olan Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae nin Bazı Akarisitlere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi, BAP, Tamamlandı.
                • 19Isparta İli Elma Bahçelerinden Toplanan Avcı Akar Neoseiulus californicus Acari Phytoseiidae Popülasyonlarının Bazı Akarisitlere ve İnsektisit Akarisitlere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Bioassay ve Biyokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
                • 20Isparta ili elma bahçelerinde zararlı Cydia pomonella Panonychus ulmi ve avcı akar Neioseilus californicus un bazı insektisit ve akarisitlere duyarlılık düzeyleri ve direnç mekanizmalarının incelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                 • 1Farklı bitkilerde yetiştirilen Tetranychus urticae Acarına Tetranychidae populasyonlarında bazı ilaçların etkinliği ile detoksifikasyon enzimlerinin ilişkisinin incelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
                 • 2Pestisit kalıntı analiz laborautvarı alt yapı projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2005, Tamamlandı.
                 • 3Isparta İlinde Elma Bahçelerinde Zararlı Olan Elma İçkurdu Cydia pomonella L Lep Tortricidae nun Yaygın Olarak Kullanılan Bazı İnsektisitlere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Tamamlandı.
                 • 4Avcı akar Phytoseiulus persimilis A H Acari Phytoseiidae in acequinocly ve etoxazole direnç ve direnç mekanizmalarının belirlenmesi TÜBİTAK TOVAG 1002 113O184 2013 2014 , TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                 • 5Bitki Koruma Bölüm Laboratuvarının Altyapısının Desteklenmesi, BAP, Tamamlandı.
                 • 6Korunga kök kurdu savaşımı üzerinde araştırmalar ICARDA 1995 1998 , DİĞER, Tamamlandı.
                 • 7Hamam böcekleriyle entegre savaş, BAP, Tamamlandı.
                 • 8Pamukta çoklu direnç yönetimi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                 • 9Çubuk ilçesi vjşne bahçelerinde entegre mücadele oluşturma çalışmaları, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                 • 10Bitki Kliniği Laboratuvarı Kurulması, BAP, Tamamlandı.
                 • 11Üzümün ekstraktlarının kırmızı örümceklere toksikolojik etkilerinin belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
                 • 12Isparta ilinde yetiştirilen elmalarda bazı organik fosfatlı ilaçların kalıntı düzeylerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar, BAP, Tamamlandı.
                 • 13Kumluca Tarım Havzası Araştırma Geliştirme Ar Ge Önizleme Serası Kurulması ve Yöre Üreticilerinin Inovatif Uygulamalı Teknolojiler Konusunda Eğitilerek Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması, DİĞER, Tamamlandı.
                 • 14Biyolojik savaş etmenleri araştırma uygulama ve üretim merkezi kurulması, DİĞER, Tamamlandı.
                  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                  • 1Journal of Integrative Agriculture, SCI-Expanded, İNGİLTERE, 2017.
                  • 2TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, SCI-Expanded, TÜRKİYE, 2017.
                  • 3Bulletin of Entomological Research, SCI, İNGİLTERE, 2017.
                  • 4Journal of Agricultural and Food Chemistry, SCI, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2017.
                  • 5International Journal of Acarology, SCI, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2017.
                  • 6Crop Protection, SCI, İNGİLTERE, 2017.
                  • 7INDIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY, SCI-Expanded, HİNDİSTAN, 2017.
                  • 8Experimental and Applied Acarology, SCI, HOLLANDA, 2017.
                  • 9Türkiye Entomoloji Dergisi, SCI-Expanded, TÜRKİYE, 2016.
                  • 10Crop Protection, SCI-Expanded, İNGİLTERE, 2016.
                  • 11Journal of Applied Entomology, SCI-Expanded, 2016.
                  • 12Türkiye Entomoloji dergisi, SCI-Expanded, TÜRKİYE,
                  • 13Crop Protection, SCI-Expanded,
                  • 14Journal of Applied Entomology, SCI,
                  • 15Pest Management Science, SSCI,
                  • 16PLOS ONE, SCI,
                  • 17JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI-Expanded, İRAN,
                  • 18Experimental and Applied Acarology, SCI-Expanded, HOLLANDA,
                  • 19A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, SCI-Expanded, TÜRKİYE,
                  • 20TÜRK BİYOLOJİ DERGİSİ, SCI-Expanded, TÜRKİYE,
                  • 21African Journal of Agricultural Research, SCI-Expanded,
                  • 22Biocontrol Science & Technology, SCI-Expanded,
                  • 23International Journal of Acarology, SCI-Expanded, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ,
                  • 24Pesticide Biochemistry and Physiology, SSCI,
                  • 25Turkish Journal of Agriculture and Forestry , SCI-Expanded, TÜRKİYE,
                   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                   • 1Bitki Koruma Bülteni, CAB, TÜRKİYE,
                   • 2A.Ü.Tarım Bilimleri Dergisi., CAB, TÜRKİYE,
                   • 3African Journal of Agricultural Research, CAB,
                   • 4Pakistan Journal of Agricultural Research, CAB, PAKİSTAN,
                   • 5Sarhad Journal of Agriculture (Quarterly research journal of the NWFP Agricultural University, Peshawar, Pakistan), CAB, PAKİSTAN,
                    • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                    • 1Türkiye Entomoloji Bülteni, TÜRKİYE, 2016.
                    • 2Türkiye Biyolojik Mücadelesi Dergisi, TÜRKİYE, 2016.
                    • 3Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, TÜRKİYE, 2016.
                    • 4Türkiye Vı. Bitki Koruma Kongresi Kitapçığı, TÜRKİYE,
                    • 5Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, Google, TÜRKİYE,
                    • 6Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, google, cab, TÜRKİYE,
                    • 7Türkiye Entomoloji Bülteni , TÜRKİYE,
                    • 8Bitki Koruma Bülteni, TÜRKİYE,
                    • 9Sdü. Ziraat Fak. Dergisi, TÜRKİYE,
                    • 10Siirt Üniv.Ziraat Fak. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi., TÜRKİYE,
                    • 11Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, TÜRKİYE,
                    • 12Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, TÜRKİYE,
                    • 13Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, TÜRKİYE,
                    • 14Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Dergisi, TÜRKİYE,
                     • Akademik Görevler
                     • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/Entomoloji Anabilim Dalı/ Profesör (2019-...)
                     • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/ Profesör (2018-2019)
                     • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/Entomoloji Anabilim Dalı/ Profesör (2012-2018)
                     • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/Entomoloji Anabilim Dalı/ Doçent (2006-2012)
                     • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/Entomoloji Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2003-2006)
                     • 6Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/Entomoloji Anabilim Dalı/ Öğretim Görevlisi (2001-2003)
                     • 7Ankara Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/Entomoloji Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1992-2001)
                      • İdari Görevler
                      • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2019-...)
                      • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2018-2021)
                      • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2016-2019)
                      • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2015-2018)
                      • 5Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2006-2008)
                       • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                       • 1Euraac European Association Of Acarologists (Üye) (2008-...)
                       • 2Türkiye Entomoloji Derneği (Üye) (1992-...)
                        • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                        • 1Sdü. Bilim, Teknoloji Ve Sanat, Teşvik Ve Hizmet Ödülleri Yönergesi Uyarınca Fen Bilimleri Alanında Birinci Olmam Nedeni İle Bilim, Teknoloji Ve Sanat Ödülüne Layık Görülmek. (B.30.2.Sdü.0.70.71.01.16/9893-12935) (2006) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
                        • 2Proje Performans Ödülü (2018) TÜBİTAK
                        • 3Yayın Teşvik Ödülü (2018).
                         • Verdiği Dersler
                         • 1Akaroloji
                         • 2Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği
                         • 3Böcek Fizyolojisi
                         • 4Böcek Morfolojisi Ve Fizyolojisi
                         • 5Böcek Toksikolojisi
                         • 6Entomoloji
                         • 7Entomolojide Biyoteknik Savaş Yöntemleri
                         • 8Entomolojide Biyoteknik Savaşım Yöntemleri
                         • 9İnsektisitler Ve Akarisitler
                         • 10Park Ve Süs Bitkileri Zararlıları
                         • 11Sebze Zararlıları
                         • 12Sebze Zararlıları