bir fikrim var
study@isubu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ozan DEMİRÖZER
Adı Soyadı Doç. Dr. Ozan DEMİRÖZER
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Bitki Koruma Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Entomoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462114899
E-Posta ozandemirozer@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.emitbocekokulu.com/
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA 16.6.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA 13.2.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA 17.12.2008
İLGİ ALANLARI
Entomoloji Zararlilar ile Biyolojik Mücadele Zararlilar ile Entegre Mücadele Thysanoptera Entomopatojen Organizmalar
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ayşenur YILMAZ, Abdülkadir ÇAKIR, Ozan DEMİRÖZER. Counts of rose soft scale (Rhodococcus perornatus Cockerell & Parrott) (Hemiptera: Coccidae) by using image processing methods. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2018, 55 (1):95-102 DOI: 10.20289/zfdergi.391018
 • 2 Ozan DEMİRÖZER, Hülya ÖZGÖNEN, 2013. Tarımsal Üretimde Arbusküler Mikorizal Funguslar (Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Agricultural Production. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 6 (2): 09-15.
 • 3 Joe Funderburk, Stuart Reitz, Steve Olson, Phil Stansly, Hugh Smith, Gene McAvoy, Ozan Demirozer, Crystal Snodgrass, Mathews Paret, and Norm Leppla, 2011. Managing Thrips and Tospoviruses in Tomato, 2011. EDIS Publications.University of Florida- IFAS. http://edis.ifas.ufl.edu/in895
 • 4 Joe Funderburk, Stuart Reitz, Phil Stansly, Steve Olson, David Sui, Gene McAvoy, Alicia Whidden, Ozan Demirozer, Greg Nuessly, and Norm Leppla, 2011. Managing Thrips in Pepper and Eggplant.University of Florida- IFAS, ENY-658 (IN401).http://edis.ifas.ufl.edu/in401
 • 5 0zan DEMİRÖZER, Ş. Evrim ARICI, M. Sedat SEVİNÇ, İsmail KARACA, 2010. Fusarium subglutinans’ IN Chilocorus nigritus (FABRICIUS) (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) ÜZERİNDEKİ PATOLOJİK ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖN ÇALIŞMA.Türk.biyo.müc.derg.1 (2):151-155.
 • 6 Karaca, İ., Y. Karsavuran, M. Avcı, O. Demirözer, B. Aslan, E. Sökeli ve H.S. Bulut, 2006. Isparta ilinde Coleoptera takımına ait türler üzerinde faunistik çalışmalar. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 180-184.
 • 7 Karaca, İ., Aslan, B., Demirözer, O.,Karsavuran, Y., 2006. Isparta İli Orthoptera Faunası Üzerine Ön Bir Değerlendirme. S.D.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 1(2).49-52
 • 8 O.Demirözer,D.Senal,I.Karaca Bazi Tarimsal Savas Ilaçlarinin Avci Böcek Rhyzobius lophantae BLAISDELL (Coleoptera:Coccinellidae) Üzerine Etkileri S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 6-1-2002:S.42-49
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ozan Demirözer, 2018. Böcekler ve Böcek Müzeciliğinin Önemi. Harman Time 6 (63): 90-92.
 • 2 Ozan Demirözer. Müzede Böcek Var! Haziran 2018 sayı 55. http://apelasyon.com/Yazi/829-muzede-bocek-var?bul=%C4%B0ncir
 • 3 Ozan DEMİRÖZER, 2014. TARIMSAL ZARARLILARLA MÜCADELEDE DOĞRU TEŞHİSİN ÖNEMİ. HarmanTime, 2 (18): 56-58.
 • 4 Ozan Demirözer, 2014. Yağ Güllerinin Ana Zararlısı Gül Koşnili Rhodococcus perornatus (Cockerell & Parrott.) HarmanTime, 2 (19): 61-63.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demirözer O, Uzun A, Kurt B, Nayir T, Öztaş D, Tercan T, 2019. Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Pestisitler Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2019;4(1):24-34.
 • 2 Tufan Nayir, Ozan Demirozer, Asiye Uzun, Dilek Oztas, Tugce Tercan and Kamile Silay, 2019. Determination of Knowledge, Attitude and Behaviors of Pesticide Dealers and Applicators in Different Cities of Turkey. Lupine Online Journal of Medical Sciences, 3(1): 201-207
 • 3 Asiye UZUN, Ozan DEMİRÖZER, Evrim ARICI, 2019. Acaricidal activity of Fusarium subglutinans 12A on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (1):83-88, 2019
 • 4 O. Demirözer, A. Uzun, S. Erbas and F. Can 2018. First record of Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843) (Lepidoptera: Tischeriidae) on the oil-bearing rose in Turkey. Hellenic Plant Protection Journal 11: 59-61
 • 5 Asiye UZUN ve Ozan DEMİRÖZER, 2018. Göller Bölgesi Tahıl Üretim Alanlarında Yaprakbiti Türlerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi E-ISSN: 1308-027X, 11(2): 01-03.
 • 6 Tufan Nayir , Burak Kurt , Muhsin Akbaba , Ozan Demirözer, Asiye Uzun, 2017. Knowledge, Attitude and Behavior Levels About Pesticide Use of Farmers’ Children Who Are Studying in Agriculture Faculty. The Turkish Journal Of Occupational / Environmental Medicine and Safet, Cilt Volume 2, Sayı Issue 1 (2)
 • 7 Ozan DEMİRÖZER Asiye UZUN Şerife Evrim ARICI İbrahim GEP Ramazan BAKAY 2016. Insecticidal eff ect of Fusarium subglutinans on Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae).Hellenic Plant Protection Journal 9: 66-72, 2016 DOI 10.1515/hppj-2016-0008
 • 8 Asiye UZUN Ozan DEMİRÖZER, 2016. Fitofag tripslerin konukçu tercihinde etkili olan faktörler. Turkiye entomoloji Bülteni, 6 (4): 327-338.
 • 9 Jens-Hermann STUKE, Rüstem HAYAT, Ozan DEMİRÖZER, Azime UZAL, Asiye UZUN and Celalettin GÖK, 2016. New records of thick-headed flies (Diptera: Conopidae) from the Lakes Region, Turkey. Studia dipterologica 22 (1) 2015: 85–88
 • 10 OZAN DEMİRÖZER, ASİYE UZUN, DERYA ŞENAL, 2015. Isparta il merkezinde bulunan ıhlamur ağaçları üzerinde saptanan trips ve yaprakbiti türleri.Türkiye Entomoloji Bülteni, 5 (1): 21-28. (DOI:http://dx.doi.org/10.16969/teb.30791)
 • 11 Kuş, N., Demirözer, O. 2015. Farklı spor yoğunluklarındaki arbüsküler mikorizal fungusların Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) popülasyonu üzerine etkileri.Türk. entomol. bült., 2015, 5(2): 95-99.
 • 12 Asiye UZUN, Serdar TEZCAN, Ozan DEMIRÖZER, 2015. Thrips (Thysanoptera) species occurring in cherry orchards in Isparta province of western Turkey. Linzer biol. Beitr. 47/1 963-968
 • 13 Ozan Demirözer, Serdar Bilginturan, 2014. Insect species associated with cereals in Lakes Region of Turkey with distributional remarks and a new record.Türkiye Entomoloji Bülteni.Cilt 4, Sayı 1, 3-13.DOI: http://dx.doi.org/10.16969/teb.39872
 • 14 Ozan Demirözer,İsmail KARACA, 2014. Isparta İli Yağ Gülü (Rosa damascena Miller) üretim alanlarında bulunan avcı ve parazitoit türler ve yayılışları.Türkiye Entomoloji Bülteni. 4 (3): 171-184. DOI: http://dx.doi.org/10.16969/teb.59057
 • 15 O.Demirozer, 2012. First record of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae), on the oil-bearing rose,Rosa damascena Miller, in Turkey. Hellenic Plant Protection Journal 5: 27-29.
 • 16 O. Demirözer, İ. Karaca, 2011. Phytophagous Arthropod Species Associated with Oil Bearing Rose, Rosa damascena Miller, in Isparta Province with Distributional Remarks. SDU Journal of Science (E-Journal), 6 (1): 9-25 http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sdufd/article/viewFile/2647/2390
 • 17 O. Demirözer, M.B. Kaydan, I. Karaca and Y. Ben-Dov. 2009. First records of armoured scale insects (Hemiptera: Coccoidea: Diaspididae) from the oil-rose, Rosa damascena, in Turkey. Hellenic Plant Protection Journal 2(1), 33-35.
 • 18 Karsavuran, Y., Demirözer, O., Aslan, B., Karaca, İ. 2008. Studies on Pentatomidae and Scutelleridae (Heteroptera) Fauna of Isparta Province (Turkey).Journal of Entomology, 5(3): 213-217.
 • 19 Ay, R.,Yaşar, B., Demirözer, O., Aslan, B., Yorulmaz, S., Kaya, M. ve Karaca, İ. 2007. Isparta İli elma bahçelerinde yaygın kullanılan bazı ilaçların kalıntı düzeylerinin belirlenmesi.Türk. entomol. derg., 31 (4): 215-224
 • 20 Karaca, İ., Japoshvili, G., Demirözer, O., 2003. Rose Soft Scale ( Hemiptera: Coccidae) and it' s Parasitoid in Isparta Province (Turkey). Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series B, Vol. 1, No: 1-2, 77-81.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ozan DEMİRÖZER, 2019. Target-oriented dissemination of the Entomopathogenic Fungus Fusarium subglutinans 12A by the Western Flower Thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae). Phytoparasitica, 47:393–403. DOI : 10.1007/s12600-019-00728-z
 • 2 Ana Grkovic, Jeroen van Steenis , Nataša Kociš Tubic , Zorica Nedeljkovic , Martin Hauser , Rüstem Hayat , Ozan Demirözer , Mihajla Dan , Ante Vujic & Snezana Radenkovic,2019. Revision of the bactrianus subgroup of the genus Eumerus Meigen (Diptera: Syrphidae) in Europe, inferred from morphological and molecular data with descriptions of three new species. ARTHROPOD SYSTEMATICS & PHYLOGENY — 77 (1) 21-37. ISSN 1863-7221 (print) | eISSN 1864-8312 (online) | DOI: 10.26049/ASP77-1-2019-02
 • 3 Ozan Demirözer, Turgay Üstüner,Rüstem Hayat, and Asiye Uzun, 2017. CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE STRATIOMYIDAE (DIPTERA) FAUNA OF TURKEY.Entomological News, Volume 126, Number 4, 255-273.
 • 4 D. Şenal, O. Demirözer, İ. Karaca, 2017. Investigation on the storage possibilities of Rhyzobius lophantae Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae) at different temperatures and periods. Phytoparasitica. DOI 10.1007/s12600-017-0581-2
 • 5 Ante Vujic, Zorica Nedeljkovic, Rüstem Hayat, Ozan Demirözer, Ximo Mengual & Farzaneh Kazerani, 2017. New data on the genus Chrysotoxum Meigen (Diptera: Syrphidae) from North-East Turkey, Armenia, Azerbaijan and Iran including descriptions of three new species. Zoology in the Middle EastVol. 63, No. 3, 250–268. http://dx.doi.org/10.1080/09397140.2017.1349241
 • 6 Ozan Demirözer, Hülya Özgönen Özkaya, Tolga Aldemir, Melis Karapire 2015. DOES THE ASSOCIATION OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI AND TWO-SPOTTED SPIDER MITE INCREASE GOSSYPOL SYNTHESIS IN TWO COTTON CULTIVARS? Fresenius environmental bulletin, 24 (11) 4199-4204.
 • 7 Ozan Demirozer, Kara Tyler-Julian and Joe Funderburk, 2015. Seasonal Abundance of Thysanoptera Species in Tillandsia usneoides (Poales: Bromeliaceae). Florida Entomologist, 98(4):1179-1181.DOI: http://dx.doi.org/10.1653/024.098.0424
 • 8 Ozan Demirozer, Kara Tyler-Julian, and Joe Funderburk (2014).Association of Pepper with Arbuscular Mycorrhizal Fungi Influences Populations of the Herbivore Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae).Journal of Entomological Science. J. Entomol. Sci. Vol. 49, No. 2: 156-165.https://doi.org/10.18474/0749-8004-49.2.156
 • 9 Ozan Demirözer, Serdar Bilginturan, 2014. First report of Psyllopsis repens Loginova, 1963 (Hemiptera: Psylloidea) from Isparta, Turkey Turk J Zool (2014) 38: 522-524. DOI: 10.3906/zoo-1310-10
 • 10 Miritunjai Srivastava, Joe Funderburk, Steve Olson, Ozan Demirozer, Stuart Reitz 2014.Impacts on Natural Enemies and Competitor Thrips of Insecticides Against The Flower Thrips (Thysanoptera: Thripidade)In Fruiting Vegetables.Florida Entomologist. 97(2).p337-348.
 • 11 Ahmet Şahiner, Nurullah Yilmaz & Ozan Demirozer, 2014. Mathematical modeling and an application of the filled function method in entomology. International Journal of Pest Management, Volume 60, Issue 3, 232-237. https://doi.org/10.1080/09670874.2014.958879
 • 12 Kara Tyler-Julian, Ozan Demirozer, Richard Figlar, Thomas Skarlinsky,Joe Funderburk and Gary Knox, 2012. New Host Records for Caliothrips striatus (Thysanoptera:Thripidae) on Magnolia spp. with the Description of the Second Instar. Florida Entomologist, 95(2):485-488.https://doi.org/10.1653/024.095.0235
 • 13 Ozan Demirozer, Kara Tyler-Julian,Joe Funderburk, Norm Leppla, Stuart Reitz, 2012. Frankliniella occidentalis (Pergande) integrated pest management programs for fruiting vegetables in Florida, Pest Manag Sci. 68: 1537–1545. DOI 10.1002/ps.3389.
 • 14 Ozan DEMİRÖZER, İsmail KARACA, Yusuf KARSAVURAN, 2011. Population fluctuations of some important pests and natural enemies found in oil-bearing rose (Rosa damascena Miller) production areas in Isparta province (Turkey). Türk. entomol. derg., 2011, 35 (4): 539-558 ISSN 1010-6960
 • 15 Gürsel Karaca, Ismail Karaca, Nejla Yardimci, Ozan Demirözer, Baran Aslan and Handan Çulal Kiliç, 2010. Investigations on pests, diseases and present early warning system of apple orchards in Isparta, Turkey. African Journal of Biotechnology Vol. 9(6), pp. 834-841
 • 16 Meral FENT, Ahmet DURSUN, Yusuf KARSAVURAN, Serdar TEZCAN, Ozan DEMİRÖZER, 2010. A review of the tribe Halyini in Turkey (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) with two new records: Apodiphus integriceps and Mustha vicina. J.Entomol. Res. Soc., 12(2):1-13.
 • 17 I. Karaca, G. Japoshvili, O. Demirozer. The chalcid parasitoid complex (Hymenoptera: Chalcidoidea) associated with the globose scale (Sphaerolecanium prunastri Fonscolombe) (Hemiptera: Coccoidea) in Isparta Province, Turkey and some east European countries. Journal of Plant Diseases and Protection.110 (5), 505-511.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ozan Demirözer, Asiye Uzun, Ş. Evrim Arıcı, İbrahim Gep, Ramazan Bakay, 2015. Effects of Fusarium subglutinans on Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae). 5. Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Kongresi, 9-11 Eylül, Ankara- Turkiye, 43s.
 • 2 Behçet Kemal Çağlar, Ozan Demirözer. Isparta İlinde Dişbudak (Fraxinus ornus L.) Ağaçlarında ve Psyllopsis repens Loginova, 1963 da “Ca. Phytoplasma omanense” nin Saptanması ve Karakterizasyonu. s290. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya.
 • 3 Demirözer, O; Arıcı, Ş.E., Sevinç, M.S., Karaca, İ., Entomopatojen Fusarium subglutinans'ın Chilocorus nigritus üzerindeki Biyolojik Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ön Çalışma.Türkiye III.Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz , Van; s: 359.
 • 4 Demirözer, O., G. Japoshvili, R. Ay, İ. Karaca, B, Aslan ve B. Yaşar, 2007. Isparta İlinde Sphaerolecanium prunastri Fonscolombe (Hemiptera: Coccoidea) ve Asalakları Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 2. Bitki Koruma Kongresi, Bildiri Özetleri, Isparta. s. 22.
 • 5 Ay, R., B. Yaşar, O. Demirözer, B. Aslan, S. Yorulmaz, M. Kaya ve İ. Karaca, Isparta ili elma bahçelerinde yaygın kullanılan diazinon, parathion-methyl ve methidathion kalıntı düzeylerinin GC ile belirlenmesi. Türkiye 2. Bitki Koruma Kongresi, Bildiri Özetleri, Isparta. s. 204.
 • 6 Demirözer, O., İ. Karaca ve Y. Karsavuran, 2007. Isparta ili Yağgülü (Rosa damascena Miller) üretim alanlarında bulunan zararlı - yararlı türler ve bunların yayılışları. Türkiye 2. Bitki Koruma Kongresi, Bildiri Özetleri, Isparta. s. 227.
 • 7 Karaca I., Y. Karsavuran, M. Avci, S. Bulut, O. Demirözer, B. Aslan and E. Sökeli 2004.Isparta İlinin Coleoptera Faunası.I. Bitki Koruma Kongresi 8-10 Eylül Samsun s.134.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Asiye Uzun ve Ozan Demirözer, 2018. Göller Bölgesi Tahıl Üretim Alanlarında Yaprakbiti Türlerinin Belirlenmesi. 5. Ulusal Tarım Kongresi 06-08 Eylül 2018, Bursa, s46.
 • 2 Ozan Demirözer, 2012. Isparta İli Yağ Gülü, Rosa damascena Miller, Alanlarında Bulunan Doğal Düşman Türleri.Her Yönüyle Gül Sempozyumu, 7-9 Haziran, Isparta, Özet Kitabı, s 56
 • 3 Mrittunjai Srivastava, Joseph E. Funderburk, Ozan Demirözer, Steve Olson, 2011. Management of Western flower thrips on pepper and tomato in North Florida. 94th Annual Meeting of the Florida Entomological Society, JULY 24-27, Sanibel Harbour Resort and Spa Ft. Myers, Florida-USA, 2011.
 • 4 Ozan Demirözer, Joseph E. Funderburk, Mrittunjai Srivastava, 2011. THRIPS SPECIES IN WHEAT PRODUCTION AREAS OF LAKES DISTRICT OF TURKEY. 94th Annual Meeting of the Florida Entomological Society JULY 24-27,at the Sanibel Harbour Resort and Spa Ft. Myers, Florida-USA, 2011
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tufan Nayir, Ozan Demirözer, Asiye Uzun, Onur Acar, Muhsin Akbaba, 2019. Afyon, Burdur ve Isparta’da Pestisit Uygulayıcılarının Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Araştırılması. 3. uluslararası mesleksel ve çevresel hastalıklar kongresi , 03-07 Mart , Antalya-Türkiye
 • 2 Asiye UZUN, Ozan DEMİRÖZER, Şerife Evrim ARICI, Rüstem HAYAT, 2016. Efficacy of Fusarium subglutinans 8A isolate on Frankliniella occidentalis (Pergande). 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry
 • 3 Arıcı, Ş.E., Sevinç, M.E., Karaca, İ., Demirözer, O., Determination of Biological Effect of Entomopathogen Fungus on Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae). Second International Symposium on Sustainable Development, June 8-9, Sarejevo, Bosnia and Herzogovina, pp:19-22
 • 4 O.DEMİRÖZER, İ. KARACA,G. JAPOSHIVILI Studies on Coccoidea (Homoptera) Species and Their Natural Enemies in the Fruits Orchards in Isparta Region. X. İnternational Symposium on Scale Insect Studies 19-23 April 2004 Adana\TURKEY, 223-230p.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Dudu Kaymakçıoğlu and Ozan Demirözer, 2019. Effects of different origins pesticides on sucking pest populations found in strawberry production field in Derbent district of Konya province. The 7th International Entomopathogens and Microbial control Congress, 11-13 September, Kayseri-Turkey.
 • 2 Ozan Demirözer, Tufan Nayir, 2018. Ziraat Fakültesi 3 ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Pestisitlerin Zararları Hakkındaki Mesleki Bilgilerinin Değerlendirilmesi. 2nd INTERNATIONAL OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL DISEASES CONGRESS, 04 - 08 March 2018, Antalya. 161p.
 • 3 Gamze PEKBEY , Ozan DEMGRÖZER, Asiye UZUN, Dudu KAYMAKÇIOĞLU ÜNSAL, 2018. The Morphological Identification and Comparison of Drosophila (Sophophora) suzukii (Diptera: Drosophilidae) with the Other Common Species in Turkey. I. International Agricultural Science Congress 09-12 May 2018 Van/Turkey. 480s.
 • 4 Ozan DEMİRÖZER, Asiye UZUN, Şerife Evrim ARICI, Ali Can YELKEN, Ali Rıza ÇELİK, 2017. DETERMINATION OF THE BIOLOGICAL EFFICACY OF THE FUSARIUM SUBGLUTINANS 12A ISOLATE AGAINST TETRANYCHUS URTICAE KOCH ON INFECTED LEAF DISC. VIII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”. Jahorina, October 05 - 08, 2017, 608p.
 • 5 Ozan DEMİRÖZER, Asiye UZUN, Şerife Evrim ARICI, Mustafa GÜLBEYAZ, 2017. EFFICACY OF FUSARUM SUBGLUTINANS 8A ISOLATE ON FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS (PERGANDE) ON INFECTED LEAF DISC. VIII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”. Jahorina, October 05 - 08, 2017, 607p.
 • 6 Rüstem HAYAT, Ozan DEMİRÖZER, Ante VUJIC, Azime UZAL, Asiye UZUN, Celalettin GÖK, 2016. CHECKLIST OF THE APHIDOPHAGOUS GENUS PARAGUS LATREILLE, 1804 (DIPTERA: SYRPHIDAE) WITH A NEW RECORD FOR TURKEY. International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym 2016
 • 7 Ozan DEMİRÖZER, Asiye UZUN, Ş. Evrim ARICI, Dudu KAYMAKÇIOĞLU, Cennet ÇELİK, 2016. Dissemination of two different entomopathogenic fungi on non-infected Frankliniella occidentalis Pergande (Thysanoptera: Thripidae) by infected individuals. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül, Konya, 75p.
 • 8 Tufan Nayir, Burak Kurt, Muhsin Akbaba, Ozan Demirözer, Asiye Uzun, 2016. Knowledge, Attitude and Behavior Levels About Pesticide Use of Farmers’ Children Who Are Studying in Agriculture Faculty. 3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, 22-25 Kasım, Antalya Maritim Pine Beach Hotel, s22.
 • 9 Göller Yöresi Syrphidae (Diptera) Türleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül, Konya.261p.
 • 10 Laboratuvar Koşullarında Entomopatojen Fungusların Creasus septentrionalis (L.) (Hymenoptera: Tenthredinidae)'a Karşı Etkinliği.Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül, Konya. 130p.
 • 11 Ante Vujic, Zorica Nedeljkovic, Rüstem Hayat & Ozan Demirözer, 2015. The genus Chrysotoxum Meigen, 1803 (Diptera: Syrphidae) in Turkey. 8th International Symposium on Syrphidae (Monschau, Germany 4th – 8th June 2015).68p
 • 12 Nurullah Yilmaz, Ahmet Sahiner, Ozan Demirözer, 2013. An Application of Filled Function Method In Entomology, 26TH EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH MMXIII ROME 1-4 JULY, 422p.
 • 13 Arıcı, Ş.E., Demirözer, O., Sevinç, M.S., 2009. A study on the Determination of Biological Effect of Entomopathogen Fungi on Chilocorus nigritus (FAbricus) (Coleoptera:Coccinellidae)II.Entomopathogens and Microbial Control Symposium, 24-27 September, Sarıgerme/Muğla; p: 22.
 • 14 O Demirözer, İ Karaca. Rhodococcus perornatus (Cockerell & Parrott) (Hemiptera: Coccidae) and its natural enemies in Isparta Province (Turkey). PROCEEDINGS OF THE XI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SCALE INSECT STUDIES. 24-27 SEPTEMBER , OEIRAS. PORTUGAL.
 • 15 Karsavuran, Y., Demirözer, O., Aslan, B., Karaca, İ.,. Faunistic Studies on Pentatomidae and Scutellaridae Families Belonging to Heteroptera Order in the Region of Isparta, Turkey. VIIth European Congress of Entomology, September 17-22, İzmir,Turkey. 102 pp.
 • 16 Japoshvili, G., İ. Karaca, and O. Demirözer, "Parasitoids of Kermes palestinensis Balachowsky (Homoptera: Kermesidae) From Turkey," ISSIS X Adana TURKEY p.223-230
 • 17 G.O. Japoshvili, I. KARACA, S. ÜLGENTÜRK, O. DEMIRÖZER, B. KAYDAN. New Data The Fauna of Encirtids Parasitoids ( Hymenoptera : Encyrtidae ) of Coccids ( Homoptera : Coccoidae) in TURKEY(XII- Congress of Russian Entomological Society, St- Petersburg, August, 2002
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta Bölgesi meyve ağaçlarında zararlı Coccoidae (Homoptera) türleri ve dogal düşmanları üzerinde araştırmalar
 • Doktora Tezi
 • 1 ISPARTA İLİ YAĞ GÜLÜ (Rosa damascena MILLER) ÜRETİM ALANLARINDA BULUNAN ZARARLILAR, YAYILIŞLARI, DOĞAL DÜŞMANLARI VE ÖNEMLİLERİNİN POPULASYON DEĞİŞİMLERİ
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 FARKLI KÖKENLİ PESTİSİTLERİN KONYA İLİ DERBENT İLÇESİ ÇİLEK ÜRETİM ALANINDA BULUNAN EMİCİ ZARARLI TÜRLERİNİN POPÜLASYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ (Dudu KAYMAKÇIOĞLU)
 • 2 YAĞ GÜLÜ KOŞNİLİ RHODOCOCCUS PERORNATUS COCKERELL & PARROTT (HEMIPTERA: COCCIDAE)’UN POPÜLASYON DEĞİŞİMİNİN VE BAZI BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ (Sultan TANRIVERDİ)
 • 3 ISPARTA İLİ CALLIPHORIDAE (DIPTERA) TÜRLERİ ÜZERİNDE FAUNİSTİK ÇALIŞMALAR (Azime UZAL)
 • 4 FARKLI SPOR KONSANTRASYONLARINDAKİ ARBÜSKÜLER MİKORİZAL FUNGUSLARIN FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS (PERGANDE) (THYSANOPTERA: THRIPIDAE) VE ORIUS NIGER (WOLFF) (HEMIPTERA: ANTHOCORIDAE) POPÜLASYONLARINA ETKİLERİ (Necibe KUŞ)
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta’nın Önemli Üretim Alanlarında Kiraz Çiçek, Yaprak ve Meyvelerindeki Trips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması ve Yayılış ile Bulunuş Oranlarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar (Asiye UZUN)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Novel Push Pull of IPM of Thrips (UNIVERSITY OF FLORIDA/IFAS-USA, (Project Number: 016856)
 • 2 Biological Control of Globose Scale By Parasitic Wasps (NATO-G)(CPB.EAP.CLG.982206)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Göller Yöresi tahıl üretim alanlarında bulunan Thysanoptera türlerinin saptanması, yayılış oranlarının belirlenmesi, önemli türlerin popülasyon değişimlerinin ortaya çıkarılması ve Phlaeothripidae’ye ait türlerin moleküler karakterizasyonu
 • 2 EMIT BÖCEK OKULU- 2019 TUBITAK (218B205). 4004 - DOGA EGITIMI VE BILIM OKULLARI
 • 3 Farklı Entomopatojen Fungusların Bombus Arısı (Bombus Terrestris L.) Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. TUBITAK (1002), Proje No: 119 O 442
 • 4 EMIT BÖCEK OKULU- 2018 TUBITAK (118B485). 4004 - DOGA EGITIMI VE BILIM OKULLARI
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Fusarium subglutinans 12A ve Beauveria bassiana BY2.?nin avcı böcek Orius laevigatus (Fieber) (Hemiptera: Anthocoridae) üzerindeki etkileri
 • 2 Göller Yöresi Syrphidae (Diptera) Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu ve Entomofag Türlerin Biyolojik Mücadele Potansiyellerinin Araştırılması TUBITAK-TOVAG 1001
 • 3 FPGA Üzerinde Geliştirilecek Görüntü İşleme Uygulaması ile Kusurlu Kirazların Tespiti ve Seçilmesi. TAGEM
 • 4 Fusarium subglutinans ve Metarhizium anisopliae (Met52)’ nin Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) (Neuroptera: Chrysopidae) üzerindeki etkileri (Tübitak 2209-A, Danışman)
 • 5 TÜBİTAK 4004- Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı Tanıyoruz III
 • 6 Tetranychus urticae Koch ile Bulaşık İki Farklı Pamuk Çeşidinde Farklı Mikorizal Fungus Türlerinin Gossypol Sentezine Etkilerinin Belirlenmesi 2014 TUBITAK 2209 A
 • 7 Doku Kültürü Teknikleriyle Hastalıktan Ari Meyve Anaçlarının Üretimi ve Farklı Abiyotik Stres Koşullarında Adaptasyonlarının Araştırılması
 • 8 Biyolojik Savaş Etmenleri Araştırma ve Üretim Merkezi Kurulması
 • 9 ISPARTA İLİ YAĞ GÜLÜ (Rosa damascena MILLER) ÜRETİM ALANLARINDA BULUNAN ZARARLILAR, YAYILIŞLARI, DOĞAL DÜŞMANLARI VE ÖNEMLİLERİNİN POPULASYON DEĞİŞİMLERİ
 • 10 Elma zararlarına karşı erken uyarı sistemlerinin oluşturulması (S.D.Ü APYB 1091)
 • 11 Bitki Kliniği Laboratuvarı Altyapısının Tamamlanması, S.D.Ü. Araştırma Fonu (altyapı projesi), Proje No: 2003/45
 • 12 Isparta İlinde Yetiştirilen Elmalarda Bazı Pestisitlerin Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Proje No: 0542 (S.D.Ü. B.A.P.Y.B)
 • 13 Studies on the susceptibilities of different spider mites found in vegetable areas in Isparta and Antalya provinces againts some pesticides. TUBİTAK
 • 14 Eğirdir, Beyşehir Ve Kovada Gölleri Arasındaki Koruma Bölgesinin Fauna İle İlgili Biyolojik Zenginliğinin Ortaya Konması Ve Biyolojik Savaş Açısından Ümitvar Türlerin Araştırılması, DPT 2002K 120590 / 3
 • 15 Isparta Bölgesi meyve ağaçlarında zararlı Coccoidae (Homoptera) türleri ve dogal düşmanları üzerinde araştırmalar, S.D.Ü. Araştırma Fonu, Proje no, 432
 • 16 Isparta Bölgesi Elma Bahçelerinde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Akarisitlerin Avrupa Kırmızıörümceği, Panonychus ulmi (Acarina:Tetranychidae) Üzerindeki Etkileri S.D.Ü. Araştırma Fonu 438
 • 17 Bitki Kliniği Laboratuvarı Kurulması S.D.Ü. Araştırma Fonu (altyapı projesi) 2002/1.
 • 18 Isparta İli Sebze Ekiliş Alanlarındaki Rhizoctonia Grubu Fungusların Anostomoz Gruplarının ve Virülenslerinin Belirlenmesi. Proje No: 0384 (S.D.Ü. B.A.P.Y.B)
 • 19 Isparta Elma Bahçelerinde Uygulanabilir Entegre Mücadele Modelinin Olusturulmasi (TUBİTAK-TOGTAG – 2684)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011-2015 Stratejik Planlama ve 2023 Vizyon Çalışmaları Çalıştayı (Düzenleme Kurulu Üyesi), 29.12.2009, Isparta.
 • 2 Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Aromatik Bitkiler Çalıştayı (Yetiştiricilik Grubu)
 • 2 Effects of Climate Change on Insects. 29-31 October 2014, İstanbul TURKEY.
 • 3 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİYLE KIRKLARELİ'NDE TARIM (8 MART 2011)
 • 4 İyi Tarım, Temiz Eğirdir Projesi; 'İYİ TARIM UYGULAMALARI EĞİTİM PROGRAMI' 30-31 OCAK 2010
 • 5 İyi Tarım, Temiz Eğirdir Projesi Deneyim Paylaşımı Toplantısı 31 Temmuz 2010
 • 6 Domates Güvesi (Tuta Absoluta)Konulu Eğitim Çalışması, Muğla Ziraat Mühendisleri Odası 14.10.2010
 • 7 Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Politikaları: Disiplinlerarası Çalıştayı. Süleyman Demirel Üniversitesi, 13 Mayıs 2008
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B.02.1.BAK.0.65.02.00.BYTP.130. 2005. The chalcid parasitoid complex (Hymenoptera: Chalcidoidea) associated with the globose scale (Sphaerolecanium prunastri Fonscolombe) (Hemiptera: Cocco idea) in Isparta Province, Turkey and some east European countries.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği
 • 2 Türkiye Entomoloji Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Turkish Journal of Entomology
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Persian Gulf Crop Protection
 • 2 Agricultural Science
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 A decade of a thrips invasion in China: Lessons learned". ECOTOXICOLOGY
 • 2 Bioactivities of three ethanol-extracted essential oils against Aphis glycines: laboratory and greenhouse experiments. Florida Entomologist
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The first record of jumping plant-lice, Psyllopsis discrepans Flor, 1861 (Hemiptera: Psyloidea) in Kermanshah Western, Iran. Journal of Plant Protection Research
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Determination of resistance status of melon landraces against Acidovorax citrulli and Aphis gossypii (Glover) in Turkey
 • 2 Mardin İli Mazıdağı İlçesi Bağlarında Salkım güvesi [Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Tortricidae)]’nin Ergin Popülasyon Değişimi ve Bulaşıklık Oranlarının Belirlenmesi. Meyve Bilimi Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Survival and development of spotted bollworm, Earias vittella (Fabricius) (Lepidoptera: Nolidae) on different transgenic Bt and isogenic non-Bt cotton genotypes
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ÇOCUK BİLİM MERKEZİ (Koordinatör)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bitki Koruma Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Isparta Gülü Konulu Alanda Rapor Hazırlama
 • 2 KIRSAL KALKINMA PLANI TEMATİK ÇALIŞMA GRUPLARI: KIRSAL ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA GURUPLARI: Çevre Kirliliği ve Çevre Unsurları (Alt Komisyon Başkanlığı)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011-2015 Stratejik Planlama ve 2023 Vizyon Çalışmaları Çalıştayı (Düzenleme Kurulu Üyesi), 29.12.2009, Isparta.
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 University of Florida, North Florida Research & Education Center, Amerika Birleşik Devletleri (2011-2012)
VERDİĞİ DERSLER
Böceklerin Toplanması ve Preperasyonu
Ekoloji Temelli Zararlı Yönetimi
Endüstri Bitkileri Zararlıları
Entomolojide Örnekleme Yöntemleri ve Populasyon Takibi
Fitoklinik (Entomoloji)
Kentsel Entomoloji
Kentsel Entomoloji ve Mücadele Yöntemleri
Pestisit Yönetimi ve Çevre Koruma
Yukarı çık