KİŞİSEL BİLGİLER
Oğuzhan ÖZALTIN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ÖZALTIN
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Dış Ticaret Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Dış Ticaret
Telefon 2462146714
E-Posta oguzhanozaltin@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://oguzhanozaltin.net
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 29.9.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI 15.6.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (DR) 9.4.2015
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ÖZALTIN O. (2023). Management of Special Areas in Public Administration. Lyon, (pp. 21-42). Livre de Lyon.
 • 2ÖZALTIN O., AĞCASULU H. (2020). İnsan ve Çevre Disiplinlerarası Akademik Perspektif. Klaipeda, (pp. 171-194). SRA Academic Publishing.
 • 3ÖZALTIN O. (2016). Contemporary Approaches in Education and Communication. Frankfurt am Main, (pp. 403-413). Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1ÖZALTIN O. (2023). Kazandıran İkili Yerel Seçimlerin Belirleyicileri Kadın ve Genç Seçmenler. Bursa, (pp. 199-218). Ekin Kitabevi.
   • Alanında, ulusal yayınlanan diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
   • 1ÖZALTIN O. (2021). KAMU YÖNETİMİ ANSİKLOPEDİSİ 2.CİLT GENİŞLETİLMİŞ 2.BASKI (e-kitap). Ankara, (pp. 1058-1070). Astana Yayınları.
   • 2ÖZALTIN O. (2021). KAMU YÖNETİMİ ANSİKLOPEDİSİ 2.CİLT GENİŞLETİLMİŞ 2.BASKI (e-kitap). Ankara, (pp. 77-85). Astana Yayınları.
   • 3ÖZALTIN O. (2021). KAMU YÖNETİMİ ANSİKLOPEDİSİ 2.CİLT GENİŞLETİLMİŞ 2.BASKI (e-kitap). Ankara, (pp. 670-680). Astana Yayınları.
    • Alanında, uluslararası yayınlanan diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
    • 1TUNCA M. Z., ÖZALTIN O. (2005). Current Issues in E-Business Research. Amsterdam, (pp. 101-108). eBRN.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1ÖZALTIN O., ERSOY M. (2020). KAMU YÖNETİMİNDE BLOKZİNCİR KULLANIMI: D5 ÖRNEĞİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 10, 746-763.
     • 2ÖZALTIN O. (2019). TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ AÇISINDAN HUKUK DEVLETİ ALGISININ ÖLÇÜMÜ. 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ, 54, 1746-1774.https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1209
     • 3KAYGISIZ U., ÖZALTIN O. (2014). Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması Hakkındaki Beklentiler (1998-2012). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, 275-284.
     • 4Kerman U., ÖZALTIN O., YERLİKAYA F. B. (2013). Avrupa Birliği’nin Türk Kamu Yönetiminden Demokratikleşme Beklentileri: İlerleme Raporları Üzerinden Bir Analiz (1998-2012). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18, 85-99.
     • 5Kerman U., ALTAN Y., AKTEL M., ÖZALTIN O. (2012). Türkiye’de e-Devlet: İl Düzeyinde Bir Analiz. Sosyoekonomi, 18, 45-80.
      • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1GÜL A., ÖZALTIN O. (2008). Ekoturizm ve Isparta 2.. Gülçevrem, Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü., 1, 18-21.
      • 2GÜL A., ÖZALTIN O. (2007). Ekoturizm ve Isparta I.. Gülçevrem, Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2, 22-25.
       • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ÖZALTIN O. (2023). Stratejik Planlama: Nazilli Belediyesi Örneği. Geçmişten Geleceğe II. Nazilli Sempozyumu - Cumhuriyet’imizin 100. Yılına Armağan, Ekim 9-11, Isparta.
       • 2Kerman U., ALTAN Y., AKTEL M., ÖZALTIN O. (2010). Web Sitelerinde İyi Yönetişim: Türkiye’deki Bağımsız İdari Otoriteler Örneği. VIII. Kamu Yönetimi Forumu, Kamu Yönetimi ve Teknoloji, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ekim 20-22, Ankara, 771-785.
       • 3ÖZALTIN O., MEYDAN Ç. (2008). Isparta’daki Via Sebaste ve Saint Paul Yolu Turizm Ürünlerinin Planlanmasına Yönelik Bir Öneri. SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ekim 17-19, Isparta, 55-64.
       • 4Nayir O., ÖZALTIN O., GÜL A. (2008). Nayır, O. O. Özaltın, A. Gül, Türkiye'de Ekoturizm Kavramı ve SWOT Analizi. IV Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 23-27 Nisan 2008. Antalya-Belek. s:547-564. 2008.. IV Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nisan 23-27, Antalya, 547-564.
       • 5GÜL A., ÖZALTIN O. (2007). Türkiye'deki Korunan Doğal Alanlarda Ekoturizm Amaçlı Ekolojik Planlama Yaklaşımı. Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu, Antalya Mimarlar Odası., Nisan 27-28, Antalya, 194-203.
       • 6ÖZALTIN O., GÜL A. (2006). Özaltın, O., Gül, A., 2006. Rekreasyon ve turizm kapsamında Orienteering (hedef bulma) etkinliğinin önemi ve Ülkemizdeki durum analizi. Turizm ve Mimarlık Sempozyumu 28-29 Nisan 2006. Antalya Mimarlar Odası., Antalya, s: 263-271.. Turizm ve Mimarlık Sempozyumu 28-29 Nisan 2006. Antalya Mimarlar Odası., Antalya, Nisan 28, Antalya, 263-271.
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1ÖZALTIN O. (2020). TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ ALANINDA YAZILAN DOKTORA TEZLERİNDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI, 2010-2019. 5 th International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), Mayıs 28, 86-86.
        • 2Gölcükçü A., ÖZALTIN O., BAL H. (2019). Performance Evaluation Model Witd DEA in Public Sector: A Turkish University Example. 16th European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA): June 2019, London, Haziran 10-13.
        • 3ÖZALTIN O., AĞCASULU H. (2017). Kamu Yönetimi Açısından Asimetrik Federalizm Kavramını Anlamak. 7th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICOSRESSE), Ekim 13-15, Antalya, 86-87.
         • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1ÖZALTIN O. (2016). Discussing The State In Turkey: An Analysis On The Basis Of National Newspapers (2000-2009). 9. European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR, Şubat 3-6, Paris, 403-413.
         • 2GÜL A., TOPAY M., ÖZALTIN O. (2009). The important of urban forests toward to global warming threat (Küresel ısınma tehditine karşı kent ormanlarının önemi) , 24-27 September 2009.. International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue, Eylül 24-27, Isparta, 221-234.
          • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
          • 1ÖZALTIN O. (2017). JOURNAL OF INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC RESEARCHES (E-ISSN: 2149 - 2166). 2016-2017.. Hekim Yayınevi.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
           • 121 Yüzyıl Türkiye sinde Devlet Tartışmaları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Tamamlandı.
           • 2Isparta Kırsalında Doğumsal Anomalilere Halk Sağlığı Açısından Bakış, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Tamamlandı.
           • 3Darıdere Havzası nın Rekreatif Karakterli Yaban Hayatı Unsurlarının ve Genel Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2013, Tamamlandı.
           • 4Online Mermer Borsası SBB-104K021, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, -Tübitak 1001, 2008, Tamamlandı.
           • 5Bölgesel Ölçekte İnovasyon NUTS2 TR61 Antalya Isparta Burdur Düzeyi Kobi lerinin Rekabet Güçlerini Arttırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi İle İnovasyon Süreçlerinin Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2008, Tamamlandı.
            • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
            • 1Paradoks Ekonomi, Sosyoloji Ve Politika Dergisi, EBSCO, TÜRKİYE, 2017.
             • Akademik Görevler
             • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret Bölümü/Dış Ticaret Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2018-...)
             • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret Bölümü/ Yardımcı Doçent (2016-2018)
             • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Gelendost Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/ Öğretim Görevlisi (2001-2016)
              • İdari Görevler
              • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2018-2019)
              • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı (2016-2018)
              • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2013-2015)
               • Verdiği Dersler
               • 1Devlet Piyasa İlişkisi
               • 2Dış Ticarette Standardizasyon
               • 3E-Ticaret
               • 4İletişim
               • 5Kamu Yönetimi Teorisi
               • 6Kariyer Planlama
               • 7Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar