KİŞİSEL BİLGİLER
Önder SAATÇİ
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Önder SAATÇİ
Birimi Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon
E-Posta ondersaatci@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 9.10.1989
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 10.2.1999
Doktora AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR) 11.8.2020
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında ulusal yayınlanan diğer türlerde kitap
 • 1SAATÇİ Ö. (2020). Irak Türkmenleri İçin. İstanbul, Kerkük Vakfı.
 • 2SAATÇİ Ö. (2014). FUTBOL DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ. Ankara, Yazar Yayınları.
  • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1SAATÇİ Ö. (2019). Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları -Dilciler- (2 cilt). Ankara, (pp. 423-426). Akçağ.
  • 2SAATÇİ Ö. (2019). Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları -Dilciler- (2 cilt). ankara, (pp. 427-432). Akçağ.
   • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
   • 1SAATÇİ Ö., ALİ İ. (2019). Hidayet Kemal Bayatlı Hatıra Kitabı. İstanbul, (pp. 613-626). Kerkük Vakfı.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1SAATÇİ Ö. (2021). Yaprak Dökümü’nde İstanbul Ağzına Dair Söz Varlığı ve Sözlüklerdeki Durumu. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 5, 1220-1239.https://doi.org/10.34083/akaded.938798
    • 2SAATÇİ Ö. (2018). FONO-SEMANTİK AYRILAŞMA/ARKAİKLİK BAĞLAMINDA IRAKTÜRKMEN AĞIZLARINDA: ĀCI(U)Ġ, ʽECCİ, ʽECCÜG(K). DİYALEKTOLOG, , 65-76.https://doi.org/10.22464
    • 3SAATÇİ Ö. (2014). IRAK TÜRKLERİ DİL ÇALIŞMALARI BİBLİYOGRAFYASI. DİYALEKTOLOG, , 21-47.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1SAATÇİ Ö. (2015). “TAP-” FİİLĠ VE TÜREVLERİNİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ, IRAK TÜRKMENAĞIZLARI VE AZERBAYCAN SAHASINDAKİ ANLAMLARININKARŞILAŞTIRILMASI. Uluslararası Sosyal ve EğitimBilimleri Dergisi, 2, 1-11.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1SAATÇİ Ö. (2020). IRAK TÜRKMEN AĞIZLARINDAKİ BAZI ÇOCUK DİLİ KELİMELERİNİN ARKAİKLİĞİ ÜZERİNE. 13. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Kasım 6-8, Antalya, 1144-1155.
      • 2SAATÇİ Ö. (2019). IRAK TÜRKMEN AĞIZLARI İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ YALANCI EŞ DEĞERLER VE BUNLARIN ORTAYA ÇIKMASINDA ARKAİK ANLAMLARIN ROLÜ ÜZERİNE. 5. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Kasım 7, Adana.
      • 3SAATÇİ Ö. (2018). Irak Türkmen Ağızlarında İlk Hece Uzunluklarının Arkaikliği ve Asliliği Hakkında. X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ekim 17-19, Eskişehir, 1254-1264.
      • 4SAATÇİ Ö. (2017). Irak Türkmenlerinin Ana Dilleri Türkçeyi ve Türk Kimliğini YaşatmaSüreçleri. Uluslararası Ortadoğu Kongresi (Dil, Tarih ve Edebiyat), Ekim 30-31, Ankara, 172-202.
      • 5SAATÇİ Ö. (2016). Irak Türklerinin Varlık Mücadelesinde Bir İrfan Ocağı: Kardaşlık Dergisi. Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu, Ekim 19-21, Elazığ, 349-378.
      • 6SAATÇİ Ö. (2012). Bir Sözlük Denemesi: Futbol Deyimleri Sözlüğü. 7. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Eylül 24-28, ankara.
       • Ulusal toplantıda Davelli Konuşmacı Olarak yapılan Sunum
       • 1SAATÇİ Ö. (2019). Irak Türkmen Ağızlarının Söz Varlığının Toplanması ve Kayda Geçirilmesine Dair. 200 Yıl Sonra Mütercim Asım ve Türkiye’de Sözlük Çalışmaları Bilgi Şöleni, Kasım 30-1, Gaziantep.
        • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1SAATÇİ Ö. (2010). Özbekistan’dan Kerkük’e Akrabalık ve Hitap Kelimelerimiz. Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni, Ekim 7-9, Kayseri, 329-335.
         • Akademik Görevler
         • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Meslek Yüksekokulu/Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr./ Öğretim Görevlisi (2018-...)
         • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Rektörlük/Türk Dili Bölümü/ Okutman (1997-2018)
          • İdari Görevler
          • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-...)
           • Verdiği Dersler
           • 1Osmanlıca
           • 2Tarihi Türk Şiveleri
           • 3Türk Dili 1-2 (Zorunlu Ortak)
           • 4Türkiye Türkçesi Dil Bilgisi
           • 5Yabancılara Türkçe