KİŞİSEL BİLGİLER
Metin MÜJDECİ
Adı Soyadı Prof. Dr. Metin MÜJDECİ
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146309
E-Posta metinmujdeci@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/metinmujdeci
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TOPRAK 9.6.1995
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TOPRAK 19.11.1998
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TOPRAK 7.10.2004
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitap
 • 1MÜJDECİ M. (2005). Karaköy Tarım İşletmesi Topraklarının Detaylı Toprak Etüd ve Haritalaması. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü.
 • 2MÜJDECİ M. (2001). Atabey Ovası Toprakları. SDÜ. Ziraat Fakültesi.
 • 3MÜJDECİ M. (2000). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi. Lefkoşe-Kıbrıs.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., ALABOZ P., MÜJDECİ M. (2018). Effects of Humic Substance Use on Yield, Quality and Nutritional Status in Leek Production.. alatarım, 17, 9-17.
  • 2ALABOZ P., IŞILDAR A. A., MÜJDECİ M., ŞENOL H. (2017). Effects of different vermicompost and soil moisture levels on pepper (Capsicum annuum) grown and some soil properties. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27, 30-36.
  • 3BAŞAYİĞİT L., ŞENOL H., MÜJDECİ M. (2008). Isparta ili meyve yetiştirme potansiyeli yüksek alanların bazı toprak özelliklerinin coğrafi bilgi sistemleri ile haritalanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3, 1-10.
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1MÜJDECİ M., Üzümcü E. (2017). The effects of farmyard manure and greenmanure applications on soil aggregation. Fresenius Environmental Bulletin, 26, 3692-3696.
   • 2MÜJDECİ M., Şimşek S., UYGUR V. (2017). The effects of organic amendments on soilwater retention characteristics under conventional tillage system. Fresenius Environmental Bulletin, 26, 4075-4081.
   • 3ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y., MÜJDECİ M. (2017). Determination of the effects of commercial organic fertilizers and plant activators on the uptake of plant nutritional elements in organic tomato cultivation. Fresenius Environmental Bulletin, 26, 3631-3638.
   • 4MÜJDECİ M., IŞILDAR A. A., UYGUR V., ALABOZ P., ÜNLÜ H., ŞENOL H. (2017). Cooperative effects of field traffic and organic matter treatments on some compaction-related soil properties. Solid Earth, 8, 189-198.https://doi.org/10.5194/se-8-189-2017
   • 5UYGUR V., Karaduman M. A., Keçeci M., SUKUŞU E., MÜJDECİ M. (2017). Competitive adsorption of heavy metals in different soils. Fresenius Environmental Bulletin, 26, 6205-6211.
   • 6UYGUR V., Şanlı Ç. C., SUKUŞU E., MÜJDECİ M. (2017). The effect of particle size on phosphorus adsorption kinetic and desorption by turkish natural zeolites. Fresenius Environmental Bulletin, 26, 6253-6260.
   • 7MÜJDECİ M. (2011). The effects of organic material applications on soil penetration resistance. Journal of Food, AgricultureEnvironment, 9, 1045-1047.
   • 8KARA B., MÜJDECİ M. (2010). Influence of late-season nitrogen application on clorophyll content and leaf area index in wheat. Scientific Research and Essays, 5, 2299-2303.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ŞENOL H., Akgül M., MÜJDECİ M., BAŞAYİĞİT L. (2012). The determination of some physical characteristics of different particle sizes in soils with reflection spectroscopy. African Journal of Agricultural Research, 7, 2225-2235.
     • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1MÜJDECİ M., ALABOZ P., IŞILDAR A. A., UYGUR V. (2017). Assessment of Soil Aggregation in the Vineyard and Apple Orchard. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY, Ağustos 14-16, Roma.
      • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
      • 1YILMAZ H., MÜJDECİ M., UÇAR Y., POLAT M., BAŞAYİĞİT L., TÜZÜN C. G. (2019). Ziraat Fakültesi Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
       • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
       • 1MÜJDECİ M., BAŞAYİĞİT L., KARA B., POLAT M., KÜLCÜ R. (2017). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi.
        • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
        • 1Çiftlik Gübresi ve Yeşil Gübre Uygulamalarının Bazı Toprak Fiziksel Özelliklerine Etkileri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2013, Tamamlandı.
        • 2Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprak Nem Dinamiği Üzerine Etkiler, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2007, Tamamlandı.
         • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
         • 1Ayçiçeği ve Mısır Yağlarında Ağır Metal Düzeyinin BitkiGeliĢme Döneminde Spektral Yöntemler Aracılığı ĠleBelirlenebilirliği, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, -Tübitak 1001, 2013, Tamamlandı.
         • 2Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi, Çukurova Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2000, Tamamlandı.
         • 3Toprak Bitki Atmosfer Sisteminde Buğdayın Triticum Aestivum L Büyüme Gelişme ve Veriminin Matematiksel Modellenmesi, DİĞER, Tamamlandı.
         • 4Toprak Suyu Matrik Potansiyeli ile Bitki Stoma Direnci İlişkilerinin Araştırılması ve Matematiksel Modellenmesi, DİĞER, Tamamlandı.
         • 5Isparta İlinde Meyve Yetiştirme Potansiyeli Yüksek Alanların Verimlilik Durumlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması , DİĞER, Tamamlandı.
          • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
          • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, CAB Abstr, CABI Full Text, EBSCO ve TUBİTAK ULAKBİM , TÜRKİYE,
           • Akademik Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/ Profesör (2018-...)
           • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/ Profesör (2018-2018)
           • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Anabilim Dalı/ Doçent (2013-2018)
           • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2007-2012)
           • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2004-2007)
           • 6Çukurova Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü/Toprak Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2000-2004)
           • 7Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1997-2000)
            • İdari Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı (2019-2019)
            • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlük Rektör Danışmanı (2012-2015)
            • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2008-2010)
             • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
             • 1Türkiye Toprak Bilimi Derneği (Üye) (2002- )
              • Yönetiminde tamamlanan Yükseklisans Tezi
              • 1Azra Cevahir Demircioğlu, Çiftlik Gübresi Ve Yeşil Gübre Uygulamalarının Bazı Toprak Fiziksel Özelliklerine Etkileri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı (2019)
              • 2Serdal Şimşek, Farklı Kültürel Uygulamaların Toprak Su Tutma Özellikleri Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı (2018)
              • 3Evren Üzümcü, Çiftlik Gübresi Ve Yeşil Gübre Uygulamalarının Toprak Agregasyonu Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı (2016)
               • Verdiği Dersler
               • 1İleri Toprak Fiziği
               • 2Toprak Bilgisi
               • 3Toprak Bitki Su İlişkileri
               • 4Toprak Fiziği
               • 5Toprak Fiziğinin Temel Kuralları
               • 6Toprak Kalitesi
               • 7Toprak Yönetimi