bir fikrim var
study@isubu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Metin MÜJDECİ
Adı Soyadı Prof. Dr. Metin MÜJDECİ
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118580
E-Posta metinmujdeci@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/metinmujdeci
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TOPRAK 9.6.1995
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TOPRAK 19.11.1998
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TOPRAK 7.10.2004
İLGİ ALANLARI
Toprak Fiziği, Toprak Bitki Su İlişkileri
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Dinç, U., Şenol, S., Dinç, A.O., Dingil, M., Öztekin, M.E., Atatanır, L., Karnez, E., Korkmaz, K., Akpınar, Ç., Müjdeci, M., Demirbaş, A., Koca, K., Güler, F., Durulmuş, G., 2005. Karaköy Tarım İşletmesi Topraklarının Detaylı Toprak Etüd ve Haritalaması. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • 2 Akgül,M., Başayiğit,L., Uçar, Y. ve Müjdeci, M., 2001. Atabey Ovası Toprakları. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 15, Araştırma Serisi Yayın No: 1. Isparta.
 • 3 Dinç, U., Derici, M.R., Şenol, S., Kapur, S., Dingil, M., Dinç, A.O., Öztekin, E., Sarıyev, A., Torun, B., Başayiğit, L., Kaya, Z., Gök, M., Akça, E., Çelik, İ., Ortaş, İ., Çullu, M.A., Güzel, N., İbrikçi, H., Çakmak, İ., Peştamalcı, V., Çakmak, Ö., Karaman, C., Özbek, H., Kılıç, Ş., Sakarya, N., Çolak, A.K., Onaç, I., Yeğingil, İ., Gülüt, K.Y., Atatanır, L., Öztürk, L., Büyük, G., Coşkan, A. & Müjdeci, M., 2000. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi, Cilt 1-2, K.K.T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı-Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Bilimsel ve Teknik İşbirliği, Lefkoşa, Kıbrıs.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Başayiğit, L., Şenol, H., Müjdeci, M., 2008. Isparta İli Meyve Yetiştirme Potansiyeli Yüksek Alanların Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-10.
 • 2 Işıldar, A.A., Şeker, C., Başayiğit, L., Müjdeci, M., 2000. Katı Atık Depolama Alanında Azot Yıkanma Durumu, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(21),s.33-38.
 • 3 Işıldar,A.A., Şeker.C. Başayiğit,L., Müjdeci,M., 1999. The Effect of Simulated Hardpan on NO3 Leaching Through a Clay Soil, University of Selçuk, Faculty of Agriculture Journal ,13(19),64-70.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Mujdeci, M., Isildar, A. A., Uygur, V., Alaboz, P., Unlu, H., Senol, H., 2017. Cooperative effects of field traffic and organic matter treatments on some compaction-related soil properties. Solid Earth, 8, 189–198.
 • 2 Senol, H., Akgul, M., Mujdeci, M., Basayigit, L., 2013. Visible Near-Infrared Reflectance Spectroscopy Determination of Some Chemical Characteristics of Different Particular Sizes in Soils. Asian Journal of Chemistry, 25(12), pp. 6843-6846.
 • 3 Mujdeci, M., Senol, H., Cakmakci, T., Celikok, P., 2011. The effects of different soil water matric suctions on stomatal resistance. Journal of Food, Agriculture&Environment, 9(3&4), pp. 1027-1029.
 • 4 Mujdeci, M., 2011. The Effects of Organic Material Applications on Soil Penetration Resistance. Journal of Food, Agriculture&Environment,9(3&4), pp. 1045-1047.
 • 5 Kara, B. ve Müjdeci, M. 2010. Influence of late-season nitrogen application on clorophyll content and leaf area index in wheat. Scientific Research and Essays, 5(16) pp. 2299-2303.
 • 6 Mujdeci, M., Kara, B., Işıldar, A.A., 2010. The effects of different soil tillage methods on soil water dynamic. Scientific Research and Essays, 5(21), pp. 3345-3350.
 • 7 Kara, B. ve Müjdeci, M. 2009. Comparison of Minimum and Conventional Tillage Systems on Grain Yield of Barley (Hordeum vulgare L) in the Different Nitrogen Doses. Asian Journal of Chemistry, 21(2), pp. 1513-1520.
 • 8 Müjdeci, M., Sarıyev, A., Çelik, İ., Tülün, Y., Karaca, H., 2007. Investigation of the Relationships between Stoma Resistance and Soil Water Matric Potential with other Environmental Factors in the Respect of Mathematical Modelling of Plant Water Consumption. Asian Journal of Chemistry. 19(3), pp. 2045-2052.
 • 9 Sarıyev A., Polat, V., Müjdeci, M., Yusufova, M., Akça, E., 2007. Mathematical Modelling of Soil Hydraulic Properties and Numerical Analyses of Moisture Dynamic. Asian Journal of Chemistry. 19(4), pp. 3125-3131.
 • 10 Sarıyev, A., Çelebi, E., Müjdeci, M., 2007. The Measurement of the Soil Temperature in Soil Columns with AD/DA Converter Card-Sensors and its Simulation along with the Determination of the Thermal Conductivity. Asian Journal of Chemistry. 19(4), pp. 3099-3104.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Işıldar, A.A., Karadoğan, T., Müjdeci, M., Isparta İli'nde Arazi Kullanımındaki Yanlışlıklar ve Çözüm Yolları, Isparta'nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu-II, Isparta, 1998.
 • 2 Önal, Ş., Fırat, B., Müjdeci, M., 1997. Azot ve Potasyumun topraktan ve yapraktan Uygulamanın Şeker Pancarında Yumru Verimi ve Kalite Özelliklerine Etkisi. I. Trakya Toprak ve Gübre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, S. 166-173, 20-23 Ekim 1997, Tekirdağ.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Işıldar,A.A.,and Müjdeci, M.1998. Effect of Opium Capsule Cake and Cornstalk on Some Soil Properties. 1st Int. Workshop on "Environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle East Region", Konya, Turkey,269-274.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Toprak Sıkışmasının Şekerpancarında Çıkışa Etkisi. S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim dalı, Konya.
 • Doktora Tezi
 • 1 Toprak-Bitki-Atmosfer Sisteminde Buğdayın (Triticum Aestivum L.) Büyüme, Gelişme ve Veriminin Matematiksel Modellenmesi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Adana.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprak Nem Dinamiği Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No:1068-m-05 (2005-2008).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Ayçiçeği ve Mısır Yağlarında Ağır Metal Düzeyinin Bitki Gelişme Döneminde Spektral Yöntemler Aracılığı ile Belirlenebilirliği. TÜBİTAK-TOVAG Proje No: 111O236, (2011-2013).
 • 2 Isparta İlinde Meyve Yetiştirme Potansiyeli Yüksek Alanların Verimlilik Durumlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 1182-M-05, (2005-2007).
 • 3 Toprak Suyu Matrik Potansiyeli ile Bitki Stoma Direnci İlişkilerinin Araştırılması ve Matematiksel Modellenmesi. Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: ZF/2002/BAP 28, (2002-2004).
 • 4 Toprak-Bitki-Atmosfer Sisteminde Buğdayın (Triticum aestivum L.) Büyüme, Gelişme ve Veriminin Matematiksel Modellenmesi. Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: FBE2002D207, (2002-2004).
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Toprak İlmi Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN 1304 9984
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN 1304 9984
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN 1304 9984
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Fresenius Environmental Bulletin (FEB)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 2 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (2008-2010)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Socrates-Erasmus Koordinatörü (2005-2011)
VERDİĞİ DERSLER
Gübreler ve Gübreleme
İleri Toprak Bitki Su İlişkileri
İleri Toprak Fiziği
Toprak Bilgisi
Toprak Fiziğinin Temel Kuralları
Toprak Kalitesi
Toprak Su Bitki İlişkileri
Toprak Su İlişkileri
Toprak Yönetimi
Yukarı çık