KİŞİSEL BİLGİLER
Mevlüt GÜL
Adı Soyadı Prof. Dr. Mevlüt GÜL
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146236
E-Posta mevlutgul@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 17.6.1994
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TARIM EKONOMİSİ (YL) 20.2.1998
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TARIM EKONOMİSİ (DR) 25.2.2005
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1SAĞDIÇ M., GÜL M. (2016). Günümüz Dünya Sorunları. ANKARA, (pp. 485-505). PEGEM AKADEMİ.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1GÜL M., KARLI B., ŞİRİKÇİ B. S., KADAKOĞLU B., TAŞCIOĞLU Y., AKPINAR M. G., YILMAZ H., ACAR M. (2023). Input Use and Factors Affecting in Potato Farming in Türkiye. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 23, 271-285.
  • 2IŞIK M., GÜL M. (2023). ANALYSIS OF THE COST AND PROFITABILITY OF IMPORTANT FIELD CROPS IN ISPARTA PROVINCE, TURKIYE. Scientific Papers Series, Management, Economic Engineering and Rural Development, 23, 419-429.
  • 3KADAKOĞLU B., GÜL M. (2023). Recent Developments in Vegetable Production in the World and Türkiye. Scientific Papers Series, Management, Economic Engineering and Rural Development, 23, 409-418.
  • 4KADAKOĞLU B., GÜL M. (2023). Foreign Trade Structure of Vegetable Sector Development Process in the World and Türkiye. Scientific Papers Series, Management, Economic Engineering and Rural Development, 23, 419-429.
  • 5GÜL M., BÜLBÜL M., KADAKOĞLU B., ŞİRİKÇİ B. S. (2022). Cost and Profitability of Chickpea Production in Usak Province, Turkey. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 22, 241-248.
  • 6ARICI Ş. Ş. E., KARATAĞ N., GÖZE Ö. F. G., GÜL M., ŞİRİKÇİ B. S. (2022). Producer Practice Principles on Oil Rose Cultivation, Producer Problems, and Pesticide Use in Isparta / Keçiborlu District. Isparta Uygulamali Bilimler Universitesi, 4, 15-20.https://doi.org/10.55979/tjse.1074086
  • 7KARLI B., Demir Z., GÜL M., KADAKOĞLU B. (2021). Economic Analysis of Thyme Production: A Case Study of Denizli Province, Turkey. International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, 5, 59-64.
  • 8Eskimez İ., GÜL M., Çetin Ö. D. (2020). Evaluation of consumers’xx preferences on apple varieties: A case of Antalya province. International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, 4, 197-205.
  • 9GÜL M., ÖZENÇ S. (2020). The profitability and characteristics of greenhouse capia pepper farmers: A case of Kaş district, Antalya, Turkey. International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, 4, 115-119.
  • 10ÖZENÇ S., GÜL M. (2020). Distribution channel structure of greenhouse capia peppers (Capia piperis) production and analysis of its problems: The case of Kaş district of Antalya province. International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, 4, 8-13.
  • 11ÖZEN M., GÜL M. (2020). Marketing structure of apricot production and analysis of its problems: A case of Mut district in Mersin province. International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, 4, 79-86.
  • 12KARLI B., GÜL M., KADAKOĞLU B. (2019). Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli. ISUBÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14, 201-211.
  • 13GÜL M., AR A. (2019). THE MEMBERS’xx EXPECTATIONS FROM THE AGRICULTURAL COOPERATIVE ACTIVITIES: A CASES OF ÇELTIKÇI DISTRICT IN THE BURDUR PROVINCE. International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, 3, 131-137.
  • 14AR A., GÜL M. (2019). DETERMINATION OF SATISFACTION LEVEL OF FARMERS FROM AGRICULTURAL CREDIT COOPERATIVE ACTIVITIES: A CASES OF ÇELTIKÇI DISTRICT OF BURDUR. International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, 3, 15-21.
  • 15GÜL M., ÖZEN M. (2019). The effect of agricultural credit usage on the socio-economic indicators of apricot farmers: A case of Mut district of Mersin in Turkey. International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, 3, 259-263.
  • 16YILMAZ H., ÇUBUKÇU P., GÜL M., ŞAHAR A. K., AKPINAR M. G. (2019). DEVELOPMENT IN SOYBEAN PRODUCTION AND FOREIGN TRADE IN TURKEY. International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, 3, 84-88.
  • 17YILMAZ H., SAĞLAM C., GÜL M., AYDIN B., AYAŞAN T. (2019). Adana İlinde İyi Tarım Uygulamaları Yapan ve Yapmayan Üreticilerin Genel Özellikleri ve İyi Tarım Uygulaması ile İlgili Görüşleri. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7, 2069-2074.https://doi.org/https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i12.2069-2074.2742
  • 18GÖÇOĞLU İ., GÜL M. (2019). Economic structure of dairy cattle farms in Uşak. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 24, 260-267.
  • 19GÜL M., YILMAZ H., PARLAKAY O., AKKOYUN S., BİLGİLİ M. E., VURARAK Y., HIZLI H., KILIÇALP N. (2018). TECHNICAL EFFICIENCY OF DAIRY CATTLE FARMS IN EAST MEDITERRANEAN REGION OF TURKEY. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 18, 213-226.
  • 20CEYLAN R. F., AKPINAR M. G., cherciov A. M., ÖZKAN B., GÜL M. (2018). CONSUMER PREFERENCES OF ORGANIC PRODUCTS FOR ROMANIA. International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, 2, 47-55.
  • 21KARLI B., GÜL M., KADAKOĞLU B., KARADAĞ G. A. (2018). Türkiye’de Tarımsal Desteklerin Mısır Tarımına Etkileri. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, , 307-317.
  • 22YILMAZ Ş. G., GÜL M. (2017). Problems of Farmers in Sheep Production in the Westernern Mediterranean Region. Journal of Applied Biological Sciences, 11, 45-53.
  • 23Ekmekçi H., GÜL M. (2017). Alabalık İşletmelerinin Ekonomik Yapısı ve Sorunları: Fethiye İlçesi Örneği. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 5, 33-42.https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i1.33-42.806
  • 24GÜL M., Birer E. (2017). Socio-Economic Structure of Buckwheat Farms in Turkey. Columella, 4, 223-228.https://doi.org/10.18380/SZIE.COLUM.2017.4.1.suppl
  • 25GÜL M., Saluk N. (2017). Economic Structures of Tobacco Farms: The Case of Denizli Province in Turkey. Columella, 4, 217-222.https://doi.org/10.18380/SZIE.COLUM.2017.4.1.suppl
  • 26Şirikçi B. S., GÜL M. (2017). Türkiye ve Dünyada Ayva Piyasası. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 5, 600-606.https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i6.600-606.1087
  • 27Altındal G., GÜL M., Ertan P. (2017). OKUL SÜTÜ PROGRAMINA YÖNELİK VELİLERİN YAKLAŞIMI: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 5, 646-652.https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i6.646-652.1134
  • 28uzunkaya k., GÜL M. (2017). Dinar Karakuyu Sulaması Sahası Tarımsal İşletmelerinin Doğrusal Programlama Yöntemi Kullanılarak Ürün Desenlerinin Planlanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21, 388-396.https://doi.org/10.19113/sdufbed.96241
  • 29Karsan A., GÜL M. (2017). Patates Üretim Maliyetleri ve Karlılığındaki Değişim: Niğde İli Örneği. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 5, 530.https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i5.530-535.1029
  • 30ORAL M., AKAY A. Ş., AKPINAR M. G., GÜL M. (2017). Tüketicilerin Sosyo Demografik Profili ile Meyve Suyu Tüketimi Arasındaki İlişki. Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, , 1-18.https://doi.org/Doi: 10.17369/UHPAD.2017.1.0003
  • 31GÜL M., PARLAK H., ÖKTEM H. (2017). The Cost and Profit of Fennel Production: A Case Study of Burdur Province of Turkey. International Journal of Advances in Agricultural and Environmental Engineering, 4, 38-42.
  • 32Aslan O., GÜL M. (2017). Economic structure and the problems of thyme producer farms in Denizli. International Journal of Social and Economic Sciences, 7, 64-69.
  • 33AKAY A. Ş., ORAL M., AKPINAR M. G., GÜL M. (2017). A Research on Consumer Awareness about Quality and Food Security Systems in Fruit Juice Products. IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, 11, 26-31.https://doi.org/10.9790/2402-1110042631
  • 34GÜL M., Uzunkaya K. (2017). Willingness to Pay Additional Water Rate and Irrigation Knowledge of Farmers in Dinar Karakuyu Irrigation Areas in Turkey. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 5, 888-897.https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i8.888-897.1166
  • 35ORAL M., AKAY A. Ş., AKPINAR M. G., GÜL M. (2017). TÜKETİCİLERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE MEYVE SUYU TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES, 0, 1-18.https://doi.org/10.17369/UHPAD.2017.1.0003
  • 36ORAL M., AKAY A. Ş., AKPINAR M. G., GÜL M. (2016). Meyve Suyu Tüketimini Teşvik Etmeye Yönelik Sloganlardan Tüketicilerin Etkilenme Düzeylerinin Belirlenmesi Antalya İli Örneği Determining The Consumers Level Of Response To Tag Lines Developed To Promote Fruit Juice Consumption Antalya Province Sample. Journal of Business Research - Turk, 8, 308-308.https://doi.org/10.20491/isader.2016.146
  • 37ÖKTEM H., GÜL M. (2016). Türkiye de Vişne Üretimi Dış Ticaretinin Gelişimi. Bahçe, 45, 1127-1135.
  • 38YILMAZ Ş. G., GÜL M. (2016). İşletmelerde Pamuk Üretim Tekniği ve Girdi Kullanım Durumu Antalya İli Örneği. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4, 384-394.
  • 39GÜRBÜZ D., GÜL M. (2016). Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Finansman Kaynakları Burdur İli Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21, 57-70.
  • 40BAŞBUĞ T., GÜL M. (2016). Analysis of Cost and Profitability for Enterprises Engaged In Greenhouse Cultivation in Highland Conditions The Case of Elmali Antalya. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 16, 19-26.
  • 41BAŞBUĞ T., GÜL M. (2016). Problems Regarding Input Use and Marketing Structure of Farms Involved in Greenhouse Cultivating in Highland Conditions The Sample of Antalya City s Elmali District. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 16, 27-36.
  • 42GÜL M., AKPINAR M. G., DEMİRCAN V., YILMAZ H., BAL T., ARICI Ş. E., POLAT M., ÖRMECİ K. M. Ç., ACAR M. (2016). Compliance Analysis of Integrated Pest Management in Cherry Cultivation. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 16, 157-164.
  • 43GÜL M., AKPINAR M. G., DEMİRCAN V., YILMAZ H., BAL T., ARICI Ş. E., POLAT M., ÖRMECİ K. M. Ç., ACAR M. (2016). Economic Analysis of Integrated Pest Management in Cherry Cultivation. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering and Rural Development, 16, 165-178.
  • 44GÜL M., YILMAZ H., AKKOYUN S., PARLAKAY O., BİLGİLİ M. E., VURARAK Y., HIZLI H., KILIÇALP N. (2016). General Information on Dairy Cattle Enterprise and Animal Welfare in East Mediterranean Region. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22, 133-139.
  • 45YILMAZ H., GÜL M., PARLAKAY O., BOSTAN B. D. (2016). Evaluation of Multi Dimensional Effects on the Ecology of Goat Farming in Turkey the Case of Adana Province. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22, 47-52.
  • 46PARLAK H., GÜL M. (2016). Dünyada ve Türkiye de Fasulye Üretimi ve Dış Ticaretinin Gelişimi. Bahçe, 45, 423-434.
  • 47ORAL M., AKPINAR M. G., GÜL M., AKAY A. Ş., GÜLCAN S. (2016). THE ANALYSIS OF PUBLIC AWARENESS ON FRUIT JUICE CONSUMPTION AND THE OPTIMUM PRODUCT DESIGN THE EXAMPLE OF ANTALYA PROVINCE. INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES, , 52-68.https://doi.org/10.17369/UHPAD.2016716388
  • 48AKAY A. Ş., ORAL M., AKPINAR M. G., GÜL M. (2016). REKLAMLARIN MARKA BİLİNİRLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MEYVE SUYU ÜRÜNLERİ ÖRNEĞİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 8, 199-210.https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.266034
  • 49AKAY A. Ş., ORAL M., AKPINAR M. G., GÜL M. (2016). Consumers’ Knowledge Levels of Product Content in Fruit Juice Products and Their Approaches to Innovative Packaging Designs: Antalya Province Sample. International Journal of Business and Management Invention, 5, 35-41.
  • 50GÜL H., GÜL M., ACUN S., TÜRK A. S., ÖZTÜRK A., KARA B., AKMAN Z. (2015). Tarım işletmelerinde buğday tohumu kullanımı ve sorunları Burdur ve Isparta illeri örneği. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3, 732-741.
  • 51PARLAK H., GÜL M., ÖKTEM H. (2015). Rezene Üretiminin Pazarlama Yapısı ve Sorunlarının Analizi Burdur İli Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20, 7-16.
  • 52YILMAZ Ş. G., GÜL M. (2015). İşletmelerde Pamuk Üretim Maliyeti Karlılık Düzeyinin Değerlendirilmesi Antalya İli Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20, 27-41.
  • 53AKPINAR M. G., GÜL M., ORAL M., AKAY A. Ş., GÜLCAN S. (2015). Meyve suyu ürünleri satın alma tercihinde ambalaj faktörünün değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 44, 58-67.
  • 54ACAR M., GÜL M. (2015). Havuç yetiştiriciliğinin teknik yapısı ve değişimi Konya ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20, 43-53.
  • 55GÜL H., GÜL M., ŞİRİKÇİ B. S., ACUN S., HAYIT F. (2015). Isparta ilindeki geleneksel ve serbest tip ekmek üreten fırınların teknik ve ekonomik yönden değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10, 11-21.
  • 56GÜL M., AKPINAR M. G., DEMİRCAN V., YILMAZ H., BAL T., ARICI Ş. E., POLAT M., ŞAN B., ERASLAN İ. F., ÖRMECİ K. M. Ç., Gürbüz D., Yılmaz Ş. G. (2014). Zirai ilaç bayilerinin yapısı ve entegre mücadele konusundaki tutum ve davranışları. 9(2), 11-25.. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9, 11-25.
  • 57GÜL M., YILMAZ H., AKPINAR M. G., KARADAĞ G. A., BAYINDIR Ö. (2013). Investigation of Economic and Social Effects of the Dairy Cattle Support Project to Regional Economy via Cooperatives Example of Isparta Province. International Journal of Agricultural, Biosystems Science and Engineering, 7, 44-49.
  • 58BİNİCİ T., DEMİRCAN V., YILMAZ H., GÜL M., BAL T. (2013). Assessing Production Efficiency of Laying Hens Farms in Afyon Province, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 12, 1473-1477.https://doi.org/10.3923/javaa.2013.1473.1477
  • 59DEMİRCAN V., YILMAZ H., KÖKNAROĞLU H., DERNEK Z., GÜL M., BAL T. (2012). Comparison of white and brown laying hen farms in terms of performance and profitability. Macedonian Journal of Animal Science, 2, 29-35.
  • 60GÜL M., AKPINAR M. G., DAĞISTAN E., YILMAZ H., GÜLCAN S. (2011). Analyzing households consumption and purchasing tendency of fruit juice A case of Isparta province. Proceedings in System Dynamics and Innovation in Food Networks, 2011, 52-61.
  • 61AKPINAR M. G., GÜL M., GÜLCAN S. (2011). An assessment of consumer satisfaction for food retail chains A case study from Turkey. Proceedings in System Dynamics and Innovation in Food Networks, 2011, 19-32.
  • 62BOZKURT Y., GÜL M., HIZ G. (2011). A Review on Consumer Perception of Organically Produced Red Meat and Meat Quality. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES, 3, 497-502.
  • 63GÜL M., YILMAZ Ş. G., YILMAZ H., DAĞISTAN E. (2010). Structural and economics analysis of beekeeping A cases Western Mediterranean Region of Turkey. Bulgarian Journal of Animal Science, 2010, 202-207.
  • 64GÜL M., YILMAZ H., AKPINAR M. G., BOZKURT Y. (2010). Recent developments in animal production sector of Turkey and future expectations. Bulgarian Journal of Animal Science, 2010, 226-236.
  • 65GÜL M., DAĞISTAN E., DEMİRTAŞ B., YILMAZ H., KARATAŞ A., YILMAZ Y. (2009). Antalya ilinde bazı sebze fiyatlarındaki gelişmeler ve mevsimsel dalgalanmalar. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14, 57-68.
  • 66YILMAZ H., DEMİRCAN V., GÜL M. (2009). Üreticilerin Kimyasal Gübre Kullanımında Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4, 31-44.
  • 67GÜL M., AKPINAR M. G. (2006). Dünya ve Türkiye meyve üretimindeki gelişmelerin incelenmesi. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 19, 15-27.
  • 68GÜL M. (2006). Technical efficiency of apple farming in Turkey A case study covering Isparta Karaman and Niğde provinces. Pakistan Journal of Biological Sciences, 9, 601-605.
  • 69GÜL M. (2005). Technical efficiency and productivity of apple farming in Antalya province of Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences, 8, 1533-1540.
  • 70GÜL M., YILMAZ H. (2002). Dünyada ve Türkiye de baklagil üretim ve dış ticaretindeki gelişmeler. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7, 59-72.
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., KADAKOĞLU B., ŞİRİKÇİ B. S., ACAR M., YILMAZ H. (2023). Determination of a Market-Oriented Optimum Product Component in the Agricultural Sector by Conjoint Analysis: Potato Crop Scenario. Journal of Agricultural Science and Technology, 25, 1251-1264.
   • 2TAŞCIOĞLU Y., GÜL M., AKPINAR M. G., KARLI B., KADAKOĞLU B., ŞİRİKÇİ B. S., ACAR M., YILMAZ H. (2023). Optimum Support Policy Component for the Development of Agricultural Production: Potato Producer. Agriculture, 13, 952.https://doi.org/10.3390/agriculture13050952
   • 3GÜL M., ERSOY A., ŞİRİKÇİ B. S., KADAKOĞLU B. (2023). Economic Analysis of Watermelon Production in Manavgat County of Antalya Province. Custos e Agronegocio On Line, 19, 87-112.
   • 4POYRAZ S., GÜL M. (2023). Technical Examination and Future of Apricot Production in Isparta, Türkiye. Scientific Papers Series, Management, Economic Engineering and Rural Development, 23, 738-755.
   • 5GÜL M., POYRAZ S. (2023). Investigation of The Cost And Profitability of Apricot Production in Isparta. Scientific Papers Series, Management, Economic Engineering and Rural Development, 23, 335-344.
   • 6GÜL M., KÖSE S., ŞİRİKÇİ B. S., KADAKOĞLU B. (2022). Economic Analysis of Tobacco Production in Turkey: The Case of Usak Province. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 22, 279-286.
   • 7GÜL M., DEĞİRMENCİ N., ŞİRİKÇİ B. S., KADAKOĞLU B. (2022). Cost and Profitability Analysis of Greenhouse Eggplant Production: A Case Study of Antalya Province, Turkey. Custos e Agronegocio On Line, 18, 440-457.
   • 8AKPINAR M. G., GÜL M., GÜLCAN S., ORAL M. (2022). SENSITIVITY ON DRINKING WATER SAFETY AND AFFECTING FACTORS FOR URBAN SOCIETY IN TURKIYE. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 31, 7477-7482.
   • 9YAĞIZ O. F., GÜL M. (2022). ANALYSIS OF PRODUCTION COST AND PROFITABILITY OF ANISE PRODUCTION IN BURDUR, TURKEY. Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development", 22, 807-818.
   • 10ACAR M., GÜL M. (2022). ALFALFA PRODUCTION COSTS AND PROFITABILITY STATUS IN AKSARAY PROVINCE IN TURKEY. Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development", 22, 15-22.
   • 11ACAR M., GÜL M. (2022). DEVELOPMENT OF DRY ONION PRODUCTION, FOREIGN TRADE, AND SEASONAL PRICES IN TURKEY. Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development", 22, 23-32.
   • 12POYRAZ S., GÜL M. (2022). THE DEVELOPMENT OF APRICOT PRODUCTION AND FOREIGN TRADE IN THE WORLD AND IN TURKEY. Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development", 22, 601-616.
   • 13ŞİRİKÇİ B. S., GÜL M. (2021). Determination of effective factors and profitability on quince farmers in Turkey. Custos e Agronegocio On Line, 17, 310-325.
   • 14KARLI B., GÜL M., AKPINAR M. G., TAŞCIOĞLU Y., BOZKURT Y., ŞİRİKÇİ B. S. (2021). Analysis of economic structure in water buffalo breeding by geographical regions in Turkey. Buffalo Bulletin, 40, 135-150.
   • 15KARLI B., Özuygur A., GÜL M., KADAKOĞLU B. (2021). The development of triticale production in Turkey: The case of Corum province. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 21, 497-503.
   • 16KADAKOĞLU B., KARLI B., GÜL M., Özuygur A. (2021). Economic analysis of triticale production: A case study of Corum province, Turkey. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 21, 483-489.
   • 17YILMAZ Ş. G., GÜL M. (2021). Technical efficiency of sheep farming in the West Mediterranean Region (TR61) of Turkey. Custos e Agronegocio On Line, 17, 402-411.
   • 18GÜL M., Topçu F., KADAKOĞLU B., ŞİRİKÇİ B. S. (2021). Cost and profitability analysis of tomato production in the greenhouse in highland conditions: a case study of Burdur Province, Turkey. Custos e Agronegocio On Line, 17, 160-175.
   • 19GÜL M., AKPINAR M. G., DEMİRCAN V., BAL T., YILMAZ H., ARICI Ş. E., POLAT M., ÖRMECİ K. M. Ç., ACAR M. (2020). Evaluation of Economic Structure of Cherry Growing in Turkey. Erwerbs-Obstbau, 62, 13-20.https://doi.org/10.1007/s10341-019-00465-x
   • 20TAŞCIOĞLU Y., AKPINAR M. G., GÜL M., KARLI B., BOZKURT Y. (2020). Determination of optimum agricultural policy for buffalo breeding. REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 49, 1-10.https://doi.org/10.37496/rbz4920200120
   • 21ACAR M., GÜL M. (2020). MARKETING STRUCTURES OF CARROT PRODUCTION AND CHALLENGES AND RECOMMENDATIONS: THE CASE OF KONYA PROVINCE, TURKEY. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 29, 3329-3337.
   • 22YILMAZ Ş. G., GÜL M. (2020). Technical efficiency of goat farming in the Western Mediterranean Region of Turkey by Stochastic Frontier Analysis. Custos e Agronegocio On Line, 16, 165-184.
   • 23TAŞCIOĞLU Y., AKPINAR M. G., GÜL M., KARLI B., BOZKURT Y. (2020). ANALYSIS OF BUFFALO BREEDERS’ DECISIONS IN TURKEY WITH ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS. PAKISTAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, 57, 315-323.https://doi.org/10.21162/PAKJAS/20.9309
   • 24AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2020). Determination of optimum agricultural policy for buffalo breeding. Revista Brasileira de Zootecnia, 49.https://doi.org/10.37496/rbz4920200120
   • 25DAĞISTAN E., GÜL M., AKPINAR M. G., ÇELİK A. D. (2019). EFFECTS OF CONSUMERS’xx ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC ATTRIBUTES ON JUICE CONSUMPTION. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28, 8576-8582.
   • 26Şirikçi B. S., GÜL M. (2019). Economic Structure of Quince Farms in Turkey. ERWERBS-OBSTBAU, 61, 237-244.https://doi.org/10.1007/s10341-019-00422-8
   • 27AKPINAR M. G., GÜL M., CEYLAN R. F., ORAL M. (2019). PACKED WATER CONSUMPTION PREFERENCES OF URBAN RESIDENTS AND FACTORS AFFECTING BOTTLED WATER MARKET: AN EXAMPLE FROM TURKEY. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28, 1715-1723.
   • 28GÜL M., BAYRAKLI B., KARLI B., AKPINAR M. G. (2018). COST AND PROFITABILITY OF GARLIC PRODUCTION IN KASTAMONU PROVINCE. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 18, 227-232.
   • 29AKPINAR M. G., GÜL M., CEYLAN R. F. (2018). PET BOTTLED WATER MARKET: CONSUMER RESPONSE FROM TURKEY. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27, 2536-2543.
   • 30BİLGİLİ M. E., YILMAZ H., AKKOYUN S., VURARAK Y., GÜL M. (2018). FACTORS AFFECTING COTTON PRODUCTION DECISIONS OF FARMERS: EASTERN MEDITERRANEAN REGION, TURKEY. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 18, 41-50.
   • 31AYBİKE E., GÜL M. (2018). INPUT USAGE AND PROBLEMS IN CHICKPEA PRODUCTION IN KUTAHYA PROVINCE, TURKEY. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 18, 171-178.
   • 32AKPINAR M. G., GÜL M., CEYLAN R. F., GÜLCAN S. (2018). Evaluation of the factors affecting water-saving attitudes of urban life on the verge of the next century: a case study of the Mediterranean region of Turkey. Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development, 8, 340-348.https://doi.org/10.2166/washdev.2018.163
   • 33ERTÜRK A., GÜL M. (2018). ANALYSIS OF PRODUCTION AND TRADE OF CHICKPEA IN TURKEY AND THE WORLD. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 18, 179-186.
   • 34AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2018). Factors affecting development and profitability of buffalo husbandry: Case of Turkey. Custos e Agronegocio On Line, 14, 211-233.
   • 35KARLI B., GÜL M., AKPINAR M. G., TAŞCIOĞLU Y., BOZKURT Y. (2018). Problems of water buffalo breeding in Turkey and suggestions for its development. REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 47.https://doi.org/10.1590/rbz4720170230
   • 36GÜL M., AKPINAR M. G., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2018). Economic analysis of buffalo breeding in Turkey. Custos e Agronegocio On Line, 14, 305-335.
   • 37KARADAĞ G. A., GÜL M., ÖRMECİ K. M. Ç. (2018). General characteristics of vineyard farms in Denizli province. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 18, 163-171.
   • 38ÖRMECİ K. M. Ç., GÜL M., KARADAĞ G. A. (2018). Technical efficiency in grape production: A case study of Denizli, Turkey. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 18, 211-217.
   • 39BAYRAKLI B., GÜL M. (2018). ANALYSIS OF MARKETING STRUCTURE AND PROBLEMS IN GARLIC PRODUCTION: THE CASE OF KASTAMONU PROVINCE. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 18, 21-28.
   • 40PARLAKAY O., YILMAZ H., GÜL M., AKKOYUN S., BİLGİLİ M. E., VURARAK Y., HIZLI H., KILIÇALP N. (2017). TECHNICAL EFFICIENCY OF DAIRY CATTLE FARMS IN THE EASTERN MEDITERRANEAN REGION OF TURKEY BY STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS. JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, 27, 1689-1694.
   • 41KARLI B., ERTATIŞ F., YÜKSEL F., TEKİN A., GÜL M. (2017). DETERMINATION OF RED MEAT CONSUMPTION AND MEAT CONSUMPTION HABITS. THE CASE OF ISPARTA PROVINCE. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 17, 197-205.
   • 42GÜL M., Parlak H. (2017). INPUT USAGE AND PROBLEMS IN GREEN BEAN PRODUCTION: A CASE OF BURDUR PROVINCE, TURKEY. AGROLIFE SCIENTIFIC JOURNAL, 6, 133-140.
   • 43GÜL H., Kart F. M., GÜL M., AKPINAR M. G. (2017). BAKERY PRODUCTS CONSUMPTION AND CONSUMERS AWARENESS IN URBAN AREAS OF ISPARTA CITY, TURKEY. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 17, 137-145.
   • 44GÜL M., AKPINAR M. G., DEMİRCAN V., YILMAZ H., BAL T., ARICI Ş. E., POLAT M., ŞAN B., ERASLAN İ. F., ÖRMECİ K. M. Ç., GÜRBÜZ D., YILMAZ Ş. G. (2017). TECHNICAL STAFF S KNOWLEDGE LEVEL ABOUT INTEGRATED PEST MANAGEMENT AND THEIR FEATURES. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 17, 157-163.
   • 45Yilmaz H., GÜL M., Akkoyun S., Aydin B., M E. B. (2017). The economic analysis regarding the good agricultural practices of citrus production in Turkey: a case of Adana Province. CUSTOS E AGRONEGOCIO ON LINE, 13, 262-293.
   • 46GÜL M., AKPINAR M. G., CEYLAN R. F. (2017). Water use efficiency of urban households in the Mediterranean region of Turkey. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 76, 364-368.https://doi.org/10.5004/dwt.2017.20445
   • 47AKPINAR M. G., GÜL M., CEYLAN R. F. (2017). Urban water management network of household expectations. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 76, 369-374.https://doi.org/10.5004/dwt.2017.20496
   • 48GÜL M., ÖKTEM H. (2017). MARKETING STRUCTURE AND PROBLEMS OF SOUR CHERRY FARMERS: AFYONKARAHISAR AND KONYA PROVINCE EXAMPLE. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 17, 147-155.
   • 49GÜL H., GÜL M., TÜRK A. S., ACUN S., NAYIR N., ŞEN H. (2017). CONSUMER ACCEPTABILITY OF BREAD PRODUCED FROM BY-PRODUCTS OF WINE INDUSTRY. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26, 6924-6931.
   • 50KARLI B., KART F. M., GÜL M., AKPINAR M. G. (2017). COST AND PROFIT ANALYSIS IN COTTON PRODUCTION IN SANLIURFA PROVINCE, TURKEY. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 17, 207-220.
   • 51DAĞISTAN E., GÜL M., AKPINAR M. G., GÜLCAN S. (2017). THE FUTURE PROSPECTS OF FACTORS AFFECTING CONSUMER ATTITUDES ON THE FRUIT JUICE MARKET IN TURKEY. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26, 6765-6772.
   • 52ÇELİK A. H., YILMAZ H., DEMİRCAN V., GÜL M., ÖZTÜRK E., ÖRMECİ K. M. Ç. (2017). How did post-2000 agricultural policy changes in Turkey affect farmers? - A focus group evaluation. LAND USE POLICY, 69, 298-306.https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.09.029
   • 53GÜL M., AKPINAR M. G., DEMİRCAN V., YILMAZ H., BAL T., ARICI Ş. E., POLAT M., ŞAN B., ERASLAN İ. F., ÖRMECİ K. M. Ç., Gürbüz D., Yılmaz Ş. G. (2017). Economic Analysis of Integrated Pest Management Adoption in Apple Cultivation: a Turkish Case Study. Erwerbs-Obstbau, 59, 147-154.https://doi.org/10.1007/s10341-016-0309-3
   • 54TEKİN A., KARLI B., GÜL M. (2017). DEVELOPMENT OF IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL INSURANCE IN TURKEY. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 17, 355-364.
   • 55GÜL M., DEMİRCAN V., YILMAZ H., YILMAZ H. (2016). Technical efficiency of goat farming in Turkey a case study of Isparta province. Revista Brasileira de Zootecnia, 45, 328-335.https://doi.org/10.1590/S1806-92902016000600007
   • 56GÜL M., ÖRMECİ K. M. Ç., YILMAZ Ş. G., UZUNKAYA K. (2016). Opportunities and constraints for cherry exporters in Turkey. Custos e Agronegocio, 12, 156-169.
   • 57ACAR M., GÜL M. (2016). Carrot production structure and profitability cost analysis the case of Konya Province Turkey. Custos e Agronegocio, 12, 73-88.
   • 58GÜL M., ÖRMECİ K. M. Ç., ŞİRİKÇİ B. S. (2016). Determining Costs and Profitability of Lavender Farms in Isparta Province of Turkey. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 19, 686-692.https://doi.org/10.1080/0972060X.2014.971074
   • 59YILMAZ H., GÜL M., AKKOYUN S., PARLAKAY O., BİLGİLİ M. E., VURARAK Y., HIZLI H., KILIÇALP N. (2016). Economic analysis of dairy cattle farms in east Mediterranean region of Turkey. Revista Brasileira de Zootecnia, 45, 409-416.https://doi.org/10.1590/S1806-92902016000700008
   • 60IŞIK M., GÜL M. (2016). Economic and social structures of water buffalo farming in Muş province of Turkey. Revista Brasileira de Zootecnia, 45, 400-408.https://doi.org/10.1590/S1806-92902016000700007
   • 61YAHAYA A. M., KARLI B., GÜL M. (2015). Economic analysis of cocoa production in Ghana the case of eastern region. Custos e Agronegocio, 11, 336-352.
   • 62GÜL M., KAZAZ S., BAYDAR H., Sirikci B. S. (2015). A Study About Technical Economical Situation Problems and Improvement of Oil Rose i Rosa damascena i Mill in Turkey. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 18, 613-626.https://doi.org/10.1080/0972060X.2014.998723
   • 63YILMAZ H., DEMİRCAN V., GÜL M., ÖRMECİ K. M. Ç. (2015). Economic Analysis of Pesticides Applications in Apple Orchards in West Mediterranean Region of Turkey. Erwerbs-Obstbau, 57, 141-148.https://doi.org/10.1007/s10341-015-0242-x
   • 64AKPINAR M. G., GÜL M. (2014). An assessment of consumer preferences on the drinking water market today to the future. JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA, 63, 525-531.https://doi.org/10.2166/aqua.2014.106
   • 65BÜYÜKARIKAN U., GÜL M. (2014). Economic analysis of certified nursery producing enterprises in temperate climate fruits a case of Isparta Province. Custos e Agronegocio On Line, 10, 60-72.
   • 66GÜL M., AKPINAR M. G., DEMİRCAN V., YILMAZ H., BAL T., ARICI Ş. E., POLAT M., ŞAN B., ERASLAN F., ÖRMECİ K. M. Ç., DAMLA G., YILMAZ Ş. G. (2014). Economic analysis of early warning system in apple cultivation a Turkish case study. Custos e Agronegocio On Line, 10, 165-179.
   • 67YILMAZ H., DEMİRCAN V., GÜL M., ÖRMECİ K. M. Ç. (2014). Gender Analysis of Family Labour Use in Traditional Hair Goat Husbandry. Journal of Animal and Plant Sciences, 24, 1898-1903.
   • 68GÜL M., ASLAN O., ŞİRİKÇİ B. S. (2014). Determining the Costs Production Inputs and Profit of Thyme Production Enterprises in Denizli province of Turkey. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 17, 562-569.https://doi.org/10.1080/0972060X.2014.956676
   • 69GÜL M., AKPINAR M. G., DAĞISTAN E. (2012). The analysis of households purchasing preferences for fruit juice in Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10, 119-123.
   • 70GÜL M., AKPINAR M. G. (2012). An assessment of factors affecting packaged water consumption decisions of the households. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10, 252-257.
   • 71DEMİRCAN V., YILMAZ H., GÜL M., KÖKNAROĞLU H. (2011). Effect of farm size on performance and profitability of hair goat production in Isparta Turkey. Animal Production Science, 51, 454-459.
   • 72KOÇ B., GÜL M., PARLAKAY O. (2011). Determination of technical efficiency in second crop maize growing farms in Turkey A case study for the East Mediterranean in Turkey. Asian journal of animal and veterinary advances, 6, 488-498.
   • 73YILMAZ H., DEMİRCAN V., GÜL M. (2010). Examining of chemical fertilizer use levels in terms of agriculture environment relations and economic losses in the agricultural farms The case of Isparta Turkey. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16, 143-157.
   • 74GÜL M., BAL T., YILMAZ H. (2010). A research on the structure and problems of agrochemical markets in Isparta province. African Journal of Agricultural Research, 5, 962-969.
   • 75DEMİRCAN V., YILMAZ H., DERNEK Z., BAL T., GÜL M., KÖKNAROĞLU H. (2010). Economic analysis of different laying hen farm capacities in Turkey. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 56, 489-497.
   • 76GÜL M., DAĞISTAN E., AKPINAR M. G., PARLAKAY O. (2009). Determination of technical efficiency in cotton growing farms in Turkey A case study of Cukurova region. African Journal of Agricultural Research, 4, 944-949.
   • 77DEMİRCAN V., YILMAZ H., DERNEK Z., BAL T., GÜL M., KÖKNAROĞLU H. (2009). Economic effects of avian influenza on egg producers in Turkey. Brazilian Journal of Poultry Science, 11, 203-210.
   • 78AKPINAR M. G., DAĞISTAN E., MAZLUM Y., GÜL M., KOÇ B., YILMAZ Y. (2009). Determining household preferences for fish consumption with conjoint analysis in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8, 2215-2222.
   • 79DAĞISTAN E., KOÇ B., GÜL M., PARLAKAY O., AKPINAR M. G. (2009). Identifying technical efficiency of dairy cattle management in rural areas through a non parametric method A case study for the East Mediterranean in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8, 863-867.
   • 80DAĞISTAN E., DEMİRTAŞ B., AKPINAR M. G., YILMAZ Y., GÜL M., KOÇ B. (2009). Determination of organic fish purchase tendency of consumers A case study for Hatay province Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8, 1784-1789.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1Keleş H., Doruatlı K., GÜL M., KADAKOĞLU B. (2021). Tüketicilerin gıda güvenilirliği konusunda farkındalıkları: Konya ili kent merkezi örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26, 316-325.https://doi.org/10.37908/mkutbd.841100
    • 2KARA N., ALTINTAŞ H., ŞİRİKÇİ B. S., GÜL M. (2021). Aktarlardaki Bitkisel Droglar ve Kullanımları: Isparta Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8, 540-546.https://doi.org/10.30910/turkjans.839754
    • 3KART F. M., GÜL M. (2021). Armut işletmelerinin teknik özellikleri: Antalya ili Korkuteli ilçesi örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26, 63-74.https://doi.org/10.37908/mkutbd.787660
    • 4AVCI P., GÜL M. (2021). Konya kent merkezinde tüketicilerin margarin tüketimi üzerine etki eden faktörlerin analizi. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26, 506-515.https://doi.org/10.37908/mkutbd.868186
    • 5YILMAZ H., AYAŞAN T., Saglam C., GÜL M. (2020). Doğu Akdeniz Bölgesinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve Süt Sığırcılığı Faaliyetinde Yem Kullanım Durumu.. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 8, 89-94.
    • 6YELCE S., GÜL M. (2020). Antalya ilinde tüketicilerin kefir tüketimi ve tüketici davranışları. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 25, 316-325.https://doi.org/10.37908/mkutbd.656795
    • 7Yılmaz Ş. G., GÜL M. (2014). Muz fiyatlarında mevsimsel fiyat dalgalanmalarının analizi. Mustafa Kemal Üniversitesi tarım bilimleri dergisi (online), 19, 1-15.
    • 8BÜYÜKARIKAN U., GÜL M. (2014). Isparta İlinde Ilıman İklim Meyve Türlerinde Sertifikalı Fidan Üretimi Yapan İşletmelerinin Teknik Yapısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9, 59-67.
    • 9DAĞISTAN E., GÜL A., KOÇ B., GÜL M. (2008). Koyunculuk üretim faaliyetinin faktör analizi Orta Güney Anadolu örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 18, 67-77.
    • 10GÜL M., ERKAN O. (2005). Toros Dağları geçit bölgelerinde elma üretiminin ekonomik analizi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20, 87-96.
    • 11GÜL M., SAĞDIÇ O., ORHAN H. (2002). Isparta ilinde ailelerin süt ve süt ürünleri tüketimi üzerine değerlendirmeler. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 53-58.
    • 12DERNEK Z., AKTAŞ A. R., GÜL M. (2002). Isparta ili tarım işletmelerinin ekonomik analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, 50-68.
    • 13GÜL M., AKPINAR M. G. (2002). Ailelerin süt ve süt mamulleri satın alma davranışları Isparta ili kentsel alan örneği. Pazarlama Dünyası, 16, 14-17.
    • 14GÜL M., ERKAN O. (2001). Dünyada ve Türkiye de elma üretimi ve ticaretindeki gelişmeler. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 1-10.
    • 15DAĞISTAN E., GÜL M., GÜL A. (2001). Orta Güney Anadolu Bölgesi nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin koyunculuk faaliyeti ve işletme karlılığı üzerine etkileri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18, 103-112.
    • 16GÜL M. (2000). Isparta da yağ gülü yetiştiriciliğinin bugünkü durumu ve sorunları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4, 91-102.
    • 17DAĞISTAN E., GÜL M., AKÇAÖZ H. (1999). Tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4, 147-166.
    • 18GÜL M., ORHAN E. (1998). Yüreğir ilçesi sulanan alanlarda mısırda üretim maliyetleri ve üretici sorunları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13, 125-134.
    • 19AKPINAR M. G., GÜL M. (1998). Adana ilinde kütlü pamuk fiyatlarındaki gelişmeler ve mevsimsel dalgalanmalar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 2, 100-107.
     • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1AKDEMİR Ş., AKÇAÖZ H., GÜL M., DAĞISTAN E. (2001). Türkiye de tarım Tarıma sırtımızı döndük. Adana Güçbirliği Gazetesi, 2, 35-35.
     • 2AKPINAR M. G., GÜL M. (1997). Adana ilinde tarımsal ürün fiyatlarının analizi üzerine bir çalışma. Ziraat Mühendisliği Dergisi, 308, 16-18.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1BAYAV A., GÜL M., GÜNDÜZ O. (2023). Changes in Red Meat Prices and Marketing Margin in Türkiye. International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-IV, Nisan 28-30, 586-597.
      • 2ŞİRİKÇİ B. S., GÜL M. (2019). The Change of the Production and Producers’ Price of Dry-Onion in The World and Turkey. 2. International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Nisan 18-20, PRAG, 61-74.
      • 3Şirikçi B. S., GÜL M. (2019). Analysis of Red Pepper Cost and Profitability in Kahramanmaraş Province. 2. International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Nisan 18-20, PRAG, 75-82.
      • 4ESKİMEZ İ., GÜL M., ÇETİN D. (2019). The evaluation of the consumers’xx preferences on apple varieties: A case of Antalya province. 2. International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Nisan 18-20, PRAG, 32-42.
      • 5ÖZENÇ S., GÜL M. (2019). Marketing structure of greenhouse Capia peppers (capia piperis) production and analysis of its problems: The case of Kaş district of Antalya province. 2. International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Nisan 18-20, PRAG, 110-115.
      • 6GÜL M., ÖZENÇ S. (2019). The profitability and characteristics of capia pepper’s farmers in the greenhouse area: A case of Kaş district in Antalya province. 2. International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Nisan 18-20, PRAG, 116-121.
      • 7GÜL M., ÖZEN M. (2019). The effect of agricultural credit usage on the socio-economic indicators of apricot farmers: A case of Mut district of Mersin in Turkey. 2. International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Nisan 18-20, PRAG, 91-99.
      • 8ÖZEN M., GÜL M. (2019). Marketing structure of apricot production and analysis of its problems: A case of Mut district in Mersin province. 2. International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Nisan 18-20, PRAG, 100-109.
      • 9CEYLAN R. F., AKPINAR M. G., CHERCIOV A. M., ÖZKAN B., GÜL M. (2018). Consumer Preferences of Organic Products for Romania. 1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Eylül 6-8, BUDAPEŞTE, 41-50.
      • 10AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2018). Analysis of the Relationship Between the Socio-Demographic Characteristics and Satisfaction Level of The Buffalo Farmers: A Case of Turkey. 1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences, Eylül 6-8, BUDAPEŞTE, 179-189.
      • 11ÖĞEL H., GÜL M. (2018). Analysis of Technical Structure of Small Ruminant Farms: Şırnak Province Sample. 1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Eylül 6-8, BUDAPEŞTE, 152-163.
      • 12AR A., GÜL M. (2018). Determination of Satisfaction Level of Farmers from Agricultural Credit Cooperative Activities: A Cases of Çeltikçi District of Burdur. 1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Eylül 6-8, BUDAPEŞTE, 172-178.
      • 13GÜL M., AR A. (2018). The Members’xx Expectations from the Agricultural Cooperative Activities: A Cases of Çeltikçi District in the Burdur Province. 1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Eylül 6-8, BUDAPEŞTE, 164-171.
      • 14ÖĞEL H., GÜL M. (2018). Sociodemographic Characteristics of Small Ruminant Farmers: Sirnak Province Sample. 1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Eylül 6-8, BUDAPEŞTE, 225-235.
      • 15YILMAZ H., GÜL M., AYDIN B., AKKOYUN S., BİLGİLİ M. E. (2018). Farmer Aspects of the Effects of Good Agricultural Practices on the Sustainability of Soil and Water Sources: The Case of Adana Province. 1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Eylül 6-8, Budapeşte, 213-219.
      • 16YILMAZ H., ÇUBUKÇU P., GÜL M., ŞAHAR A. K., AKPINAR M. G. (2018). Developments of Soybean Production and Foreign Trade in Turkey. 1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Eylül 6-8, Budapeşte, 220-224.
      • 17KADAKOĞLU B., KARLI B., GÜL M. (2018). Türkiye’de Kesme Çiçek Üretimi ve İhracat Potansiyelinin Değerlendirilmesi. V. International Multidisciplinary Eurasian Congress, Temmuz 24-26, Barselona, 130-137.
      • 18KARLI B., KADAKOĞLU B., GÜL M. (2018). Dünyada ve Türkiye’de Pamuk Üretimi ve Dış Ticaret Yapısı. V. International Multidisciplinary Eurasian Congress, Temmuz 24-26, Barselona, 138-146.
      • 19GÜL M., PARLAK H. (2017). Input Usage and Problems in Green Bean Production: A Case of Burdur Province, Turkey. , 08-10 June 2017, Bucharest, Romania.. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10, Bükreş.
      • 20GÜL M., SALUK N. (2017). Economic Structures of Tobacco Farms: The Case of Denizli Province in Turkey. 16th Alps-Adria Workshop “Synergism in science, Nisan 3-8, Opatija.
      • 21GÜL M., BİRER E. (2017). Socio-Economic Structure of Buckwheat Farms in Turkey. 16th Alps-Adria Workshop, Nisan 3-8, Opatija.
      • 22GÜL M., Parlak H., Öktem H. (2016). The Cost and Profit of Fennel Production A Case Study of Burdur Province of Turkey. 8th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CABES-16), Aralık 30-31, DUBAİ, 37-41.
      • 23AKPINAR M. G., GÜL M., GÜLCAN S. (2013). Evaluation of the Factors Affecting Water Saving Attitudes of Urban Life Towards the Next Century. Fifteenth Annual International Conference of the Global Business and Technology Association, Temmuz 2-6.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1GÜL M., YILMAZ H., PARLAKAY O., AKKOYUN S., BİLGİLİ M. E., VURARAK Y., HIZLI H., KILIÇALP N. (2018). Technical efficiency of dairy cattle farms in East Mediterranean region of Turkey. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 7-9, BÜKREŞ, 21-21.
       • 2AKBAŞ A., GÜL M. (2018). Economic Structure and Problems of Farmers Making Beekeeping Muğla Province Example. Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018), Nisan 2-5, İZMİR, 26-26.
       • 3SALUK N., GÜL M. (2018). Production cost and profitability of tobacco producers in Denizli. Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018), Nisan 2-5, izmir, 27-27.
       • 4GÜL M., SALUK N. (2018). Analysis of the capital structure of tobacco producers in Denizli. Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018), Nisan 2-5, izmir, 28-28.
       • 5YILMAZ Ş. G., GÜL M. (2017). Problems of Farmers in Sheep Production in the Western Mediterranean.. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18, Üsküp, 14-14.
       • 6AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Evaluation of Marketing Problems of Buffalo Farmers in Turkey. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18, Üsküp, 61-61.
       • 7ASLAN O., GÜL M. (2017). Economic Structure and the Problems of Thyme Producer Farms in Denizli. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18, Üsküp, 45-45.
       • 8TAŞÇIOĞLU Y., GÜL M., AKPINAR M. G., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Evaluation of Producer Knowledge Level and Resources in Buffalo Breeding. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, 14-18 August 2017, Skopje, p. 63, Macedonia., Ağustos 14-18, 63.
       • 9AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Evaluation of Marketing Problems of Buffalo Farmers in Turkey. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Macedonia., Ağustos 14-18, 61.
       • 10GÜL M., AKPINAR M. G., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Determination of Distribution Channel Preferences of Buffalo Producers by Analytic HierarchyProcess Method. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Macedonia., Ağustos 14-18, 60.
       • 11KARLI B., KART F. M., GÜL M., AKPINAR M. G. (2017). Cost and Profit Analysis in Cotton Production in Şanliurfa Province, Turkey. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture Romania., Haziran 8-10, 16.
       • 12KARLI B., ERTATIŞ F., YÜKSEL F., TEKİN A., GÜL M. (2017). Determination of Red Meat Consumption and Meat Consumption Habits. The Case of Isparta Province. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Romania., Haziran 8-10, 29.
       • 13TEKİN A., KARLI B., GÜL M. (2017). Development of Implementation of Agricultural Insurance in Turkey. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Romania., Haziran 8-10, 49.
       • 14GÜL M., ÖKTEM H. (2017). Marketing Structure and Problems of Sour Cherry Farmers: Afyonkarahisar and Konya Province Example. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10, Bükreş, 27-27.
       • 15GÜL H., KART F. M., GÜL M., AKPINAR M. G. (2017). Bakery Products Consumption and Consumers’ Awareness in Urban Areas of Isparta City, Turkey. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10, Bükreş, 26-26.
       • 16KARLI B., KART F. M., GÜL M., AKPINAR M. G. (2017). Cost and Profit Analysis in Cotton Production in Şanliurfa Province, Turkey. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10, Bükreş, 16-16.
       • 17TEKİN A., KARLI B., GÜL M. (2017). Development of Implementation of Agricultural Insurance in Turkey. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10, Bükreş, 49-49.
       • 18GÜL M., AKPINAR M. G., DEMİRCAN V., YILMAZ H., BAL T., ARICI Ş. E., POLAT M., ŞAN B., ERASLAN İ. F., ÖRMECİ K. M. Ç., GÜRBÜZ D., YILMAZ Ş. G. (2017). Technical Staff’s Knowledge Level about Integrated Pest Management and their Features. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10, Bükreş, 78-78.
       • 19KARLI B., ERTATIŞ F., YÜKSEL F., TEKİN A., GÜL M. (2017). Determination of Red Meat Consumption and Meat Consumption Habits. The Case of Isparta Province. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10, Bükreş, 29-29.
       • 20GÜL H., GÜL M., ACUN S., TÜRK A. S., NAYIR N., ŞEN H. (2017). Influence of Grape Pomace Powder on Rheological Characteristics of Wheat Flour Dough. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Mayıs 15-17, Nevşehir, 25-25.
       • 21GÜL H., ACUN S., GÜL M., KARA B., TÜRK A. S., ÖZTÜRK A. (2017). Bread Quality of Some Bread Wheat Samples Produced in Lake District of Turkey.. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference,, Mayıs 15-17, 46.
       • 22GÜL H., ACUN S., GÜL M., KARA B., TÜRK A. S., öZTÜRK A. (2017). Physicochemical and Rheological Properties of Wheat Flours Produced in Lake District of Turkey.. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, Mayıs 15-17, 123.
       • 23GÜL M., AKPINAR M. G. (2016). Water use efficiency of urban households. International Congress on Water, Waste and Energy Management, Temmuz 18-20, Roma.
       • 24GÜL M., AKPINAR M. G., DEMİRCAN V., YILMAZ H., BAL T., ARICI Ş. E., POLAT M., ÖRMECİ K. M. Ç., ACAR M. (2016). Economic Analysis of Integrated Pest Management in Cherry Cultivation. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 9-11, Bükreş.
       • 25GÜL M., AKPINAR M. G., DEMİRCAN V., YILMAZ H., BAL T., ARICI Ş. E., POLAT M., ÖRMECİ K. M. Ç., ACAR M. (2016). Compliance Analysis of Integrated Pest Management in Cherry Cultivation. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 9-11, Bükreş.
       • 26BAŞBUĞ T., GÜL M. (2016). Analysis of Cost and Profitability for Enterprises Engaged In Greenhouse Cultivation in Highland Conditions The Case of Elmali Antalya. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 9-11, BÜKREŞ.
       • 27BAŞBUĞ T., GÜL M. (2016). Problems Regarding Input Use and Marketing Structure of Farms Involved in Greenhouse Cultivating in Highland Conditions The Sample of Antalya City s Elmali District. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 9-11, BÜKREŞ.
       • 28GÜL M., YILMAZ H., AKPINAR M. G., BOZKURT Y. (2010). Recent developments in animal production sector of Turkey and future expectations. 60th Anniversary Conference of Animal Science, Kasım 3-5, Sofya.
       • 29GÜL M., YILMAZ Ş. G., DAĞISTAN E. (2010). Structural and economics analysis of beekeeping A cases Western Mediterranean Region of Turkey. 60th Anniversary Conference of Animal Science, Kasım 3-5.
        • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
        • 1GÜL M., AKPINAR M. G., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Determination of Distribution Channel Preferences of Buffalo Producers by Analytic Hierarchy Process Method. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18, Üsküp, 60-60.
        • 2YILMAZ Ş. G., GÜL M. (2017). Marketing structure and problems in sheep breeding in the Western Mediterranean Region. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18, Üsküp, 72-72.
        • 3TAŞCIOĞLU Y., GÜL M., AKPINAR M. G., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Evaluation of Producer Knowledge Level and Resources in Buffalo Breeding. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18, Üsküp, 63-63.
        • 4AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Analysis of Farmers’ Attitudes towards Buffalo Breeding. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Ağustos 14-18, Üsküp, 62-62.
        • 5AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2017). Analysis of Farmers’ Attitudes towards Buffalo Breeding. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Macedonia., Ağustos 14-18, 62.
        • 6AKPINAR M. G., GÜL M. (2016). Urban Water Management Network of Household Expectations. International Congress on Water, Waste and Energy Management, Temmuz 18-20, Roma, 328-330.
        • 7AKPINAR M. G., GÜL M. (2016). Consumer Demand for Water Market A Case of PET Bottled Water. International Congress on Water, Waste and Energy Management, Temmuz 18-20, Roma, 285-286.
        • 8GÜL M., AKPINAR M. G. (2016). An Assessment of Consumer Oriented Drinking Water Supply in Urban Area Bottled Water. International Congress on Water, Waste and Energy Management,, Temmuz 18-20, Roma, 293-295.
        • 9UÇAR Y., TEKELİ G., GÜL M., ŞİRİKÇİ B. S. (2016). Determination of farmers perception of the land consolidation projects carried out in Isparta Turkey. International Conference on Conservation Agriculture and Sustainable Land Use, Mayıs 31-2, Budapeşte.
        • 10GÜL M., UZUNKAYA K. (2016). Willingness to pay additional water rate and irrigation knowledge of farmers in Dinar Karakuyu Irrigation Areas in Turkey. International Conference on Conservation Agriculture and Sustainable Land Use, Mayıs 31-2, Budapeşte.
        • 11GÜL M., GÜRBÜZ D. (2016). Economic analysis of dairy farms A case of Burdur Province in Turkey. International Conference on Conservation Agriculture and Sustainable Land Use, Mayıs 31-2, BUDAPEŞTE.
        • 12GÜL H., GÜL M., TÜRK A. S., ACUN S., NAYIR N., ŞEN H. (2016). Consumer Acceptability of Breads Fortified with the Grape Pomace and Grape Seed Flours. 15th International Cereal and Bread Congress, Nisan 18-21, İstanbul.
        • 13GÜL M., YILMAZ H., PARLAKAY O., AKKOYUN S., BİLGİLİ E., VURARAK Y., HIZLI H., KILIÇALP N. (2015). General information on dairy cattle enterprise in East Mediterranean Region and animal welfare. Anniversary Scientific Conference “Animal Science-Challenges and Innovations, Kasım 4-6, 79.
        • 14YILMAZ H., GÜL M., PARLAKAY O., BOSTAN B. D. (2015). The evaluation of multi dimensional effects on the ecology of goat farming in Turkey The case of Adana province. Anniversary Scientific Conference “Animal Science-Challenges and Innovations, Kasım 4-6, 106.
        • 15AKPINAR M. G., GÜL M., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2015). An assessment of factors affecting water buffalo breeding decisions of the enterprises in Turkey. EAAP- 66th Annual Meeting, Ağustos 31-4, 345.
        • 16GÜL M., AKPINAR M. G., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2015). Economic and technical structure of the water buffalo breeders The case of Turkey. EAAP- 66th Annual Meeting, Ağustos 31-2, 337.
        • 17TAŞCIOĞLU Y., SAYIN C., AKPINAR M. G., GÜL M. (2015). Comparative analysis of livestock sector policy in the European Union and Turkey. EAAP- 66th Annual Meeting, Ağustos 31-4, 210.
        • 18AKPINAR M. G., GÜL M., GÜLCAN S. (2014). Sensitivity on Drinking Water Safety and Affecting Factors for Urban Society. International Academic Conference, Education Culture and Society 2014, Eylül 15-18, 17.
        • 19GÜL M., AKPINAR M. G., TAŞCIOĞLU Y., KARLI B., BOZKURT Y. (2014). The Trend Analysis of Animal Sector for Rural Society in Turkey. International Academic Conference, Education Culture and Society 2014, Eylül 15-18, 17.
        • 20GÜL M., YILMAZ H., AKPINAR M. G., KARADAĞ G. A., BAYINDIR Ö. (2013). Investigation of Economic and Social Effects of the Dairy Cattle Support Project to Regional Economy via Cooperatives Example of Isparta Province. International Conference on Agriculture, Food and Urbanizing Society, Mayıs 15-16.
        • 21Gül M., Akpınar M., Dağıstan E., Gülcan S. (2012). Investigation on Households Fruit Juice Purchasing Preferences for their Children in Turkey. 5th International Conference on Multidisciplinary Perspectives on Child and Teen Consumption, Aralık 12-14, Milano, 1-7.
        • 22Yılmaz H., Demircan V., Gül M., Kart Ö. M. (2012). Policies and Future of Traditional Hair Goat Husbandry in Turkey Challenges and Constraints Facing Small Scale Farmers. Proceedings of the 15th AAAP Animal Science Congress, Kasım 26-30, 1433-1440.
        • 23Akpınar M., Gül M. (2012). An assessment of consumer preferences on drinking water market Today to the future. Twenty First Annual World Business Congress, Temmuz 4-8, Helsinki.
        • 24Gül M., Akpınar M., Dağıstan E., Gülcan S. (2012). The future prospects of factors affecting consumer attitudes on fruit juice market in Turkey. Twenty First Annual World Business Congress, Temmuz 4-8, Helsinki.
        • 25Gül M., Gül H. (2011). High fiber bread consumption and consumers awareness A case study from Isparta. International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, NAFİ, Mayıs 26-29, İzmir.
        • 26Gül M., Akpınar M., Dağıstan E., Yılmaz H., Gülcan S. (2011). Analyzing households consumption and purchasing tendency of fruit juice A case of Isparta province. 5th International Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks, Şubat 14-18.
        • 27Akpınar M., Gül M., Gülcan S. (2011). An assessment of consumer satisfaction for food retail chains A case study from Turkey. 5th International Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks, Şubat 14-18.
        • 28Akpınar M., Gül M., Dağıstan E., Akçaöz H., Koç B. (2008). Consumer expectations and tendency for food retailing in Turkey The case of supermarket. 8th International Conference on Management in AgriFood Chain and Networks, Mayıs 28-30, 15-15.
         • Uluslararası toplantıda Davelli Konuşmacı Olarak yapılan Sunum
         • 1GÜL M. (2016). Agriculture Sector in Turkey. 8th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CABES-16), Aralık 30-31, Dubai.
          • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1YILMAZ H., AKKOYUN S., GÜL M., AYDIN B., BİLGİLİ M. E. (2016). Adana İlinde Turunçgil Üreticilerinin İyi Tarım Uygulamalarına (İTU) Karşı Eğilimlerinin Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Mayıs 25-27, Isparta, 23-30.
           • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
           • 1GÜL H., ÖZMEN C., AK M. S., GÜL M. (2016). Isparta İlinde Tüketicilerin Bisküvi Ürünleri Tüketimi ve Tercihleri. Kitabı, 25-27 Mayıs, s: 1903-1912, Isparta.. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Mayıs 25-27, Isparta, 1903-1912.
           • 2Gül M., Yılmaz H., Akpınar M., Gürsoy A., Bayındır, Ö (2012). Kooperatifler aracılığıyla desteklenen süt sığırcılığının ekonomik ve sosyal etkileri Isparta ili örneği. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül 5-7, Konya, 1045-1053.
           • 3Gül H., Gül M., Dizlek H. (2009). Boşnak yemek kültürü. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Mayıs 27-29, Van, 38-41.
           • 4Gül M., Yılmaz H., Akpınar M. (2008). Yaş meyve sebze tüketim ve harcama yapısı Adana ili örneği. VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Gıda Pazarlaması Bildirileri, Haziran 25-27, Bursa, 133-144.
           • 5Demirtaş B., Gül M., Akpınar M., Dağıstan E. (2008). Süt ve süt ürünleri sanayi işletmelerinin yapısı ve geliştirilme olanakları Konya Ereğli ilçesi örneği. VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Gıda İşletmeciliği Bildirileri, Haziran 25-27, Bursa, 82-92.
           • 6Demircan V., Yılmaz H., Gül M., Bal T., Dernek Z. (2008). Süt toplama merkezlerinin gıda güvenliği konusundaki uygulamaları bilgi düzeyleri ve sorunları Burdur ili örneği. VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri-Gıda İşletmeciliği, Haziran 25-27, Bursa, 66-81.
           • 7Akpınar M., Gül M., Dağıstan E. (2006). AB sürecinde Türkiye meyve dış ticaret yapısı ve gelişimi. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül 13-15, Antalya, 836-848.
           • 8Sarı N., Gül M., Solmaz İ., Gül A., Işık H. (2004). Adana ilinde karpuz üretiminde girdi kullanımı ve sorunlar. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, Eylül 21-24, Çanakkale, 345-350.
           • 9Gül A., Işık H., Gül M., Solmaz İ., Sarı N. (2004). Adana ilinde karpuz üretim maliyetleri ve pazarlama yapısı. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, Eylül 21-24, Çanakkale, 338-344.
            • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
            • 1GÜNDOĞDU M., GÜL M., KAHRAMANOĞLU İ., Dishmema E., UÇAK İ., GÜÇLÜ S. F., DENİZ T., CEYLAN R. F., TARLA Ş., ALTINDAL N., Domokos E. (2020). International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences. Volkan Okatan.
             • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
             • 1GÜL M. (2020). GENDER DIFFERENCES IN PERSONAL CHARACTERISTICS AND JOB SATISFACTION OF FORESTRY RESEARCH INSTITUTE OF NIGERIA EMPLOYEES, NIGERIA. University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania.
             • 2GÜL M. (2020). Awareness and Attitude towards Functional Dairy Products among Consumers in Western Province of Sri Lanka. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology.
             • 3GÜL M. (2020). Profitability and Determinants of Potato Yield in District Swat of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Sarhad Journal of Agriculture.
             • 4ALTINDAL N., ARICI Ş. E., OKATAN V., KAHRAMANOĞLU İ., GÜL M., UÇAK İ., GÜÇLÜ S. F., GÜNDOĞDU M., TARLA Ş. (2019). International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences. International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences.
             • 5GÜL M. (2015). Hatay İlinde Meyve Fidanı Üreten İşletmelerin Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi.
             • 6GÜL M. (2015). Süt Sığırcılığında Risk Algıları ve Yönetim Stratejileri Türkiye nin Adana İli Örneği. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi.
             • 7GÜL M. (2015). Gıda Güvenliği Hakkında Tüketici Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Türkiye Hatay İli Örneği. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
              • 1Türkiye’de Patates Üretim Miktarı, Kalitesi ve Pazarlamasının Geliştirilmesine Yönelik Optimum Politika Bileşeninin Araştırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2022, Tamamlandı.
              • 2Küçükbaş Hayvan İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi ve Etkinliği: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2019, Tamamlandı.
              • 3Vişne Üretiminin Ekonomik Analizi ve Pazarlama Yapısı: Afyonkarahisar ve Konya İli Örneği. SDÜ BAP 4768-YL1-16, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
              • 4Taze Fasulye Üretiminin Ekonomik Yapısı Ve Sorunları: Burdur İli Örneği. SDÜ BAP 4767-YL1-16., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
              • 5Türkiye’de Karabuğday Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Geliştirilmesi. SDÜ BAP 4702-YL1-16., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
              • 6Özelleştirmenin Tütün Üreticileri Üzerindeki Etkileri: Denizli İli Örneği. SDÜ BAP 4701-YL1-16, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
              • 7Türkiye de Ayva Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yapısı ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
              • 8Dinar Karakuyu Sulama Sahasında Yer Alan Tarım İşletmelerinde Optimum Ürün Deseninin Doğrusal Programlama Yöntemi İle Planlanması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
              • 9Türkiye de Manda Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesini Etkileyen Faktörler ve Bu Alana Yönelik Optimim Politika Bileşeninin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
              • 10Yayla Koşullarında Örtü Altı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Maliyet Ve Karlılığının Analizi Antalya İli Elmalı İlçeli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
              • 11Muş İlinde Manda Yetiştiriciliği Faaliyetinin Ekonomik Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
              • 12Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Finanasman Kaynakları Burdur İli Örneği , Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
              • 13Meyve Suyu Tüketimi Konusunda Toplumsal Bilinç Düzeyi Ve Optimum Ürün Tasarımının Analizi: Akdeniz Bölgesi Örneği, Akdeniz Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2012, Tamamlandı.
               • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
               • 1Türkiye’de Yerli Irk Sığır Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi ve Sürdürülebilirliği, -Tübitak 1002, 2023, Tamamlandı.
               • 2ULUABAT GÖLÜ AMATÖR BALIKÇILARININ SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ VE AMATÖR BALIKÇILIĞIN TİCARİ BALIK STOKLARI ÜZERİNE ETKİLERİ TAGEM/TEAD/16/A15/P02/006, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2017, Tamamlandı.
               • 3Sarımsak Üretiminde Pazarlama Yapısı ve Sorunlarının Analizi Kastamonu İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
               • 4Adana İlinde Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı ve Uygulamaların Ekonomik Analizi Destekleyen Kuruluş TAGEM Proje No TAGEM TEAD 12 A15 P02 009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2015, Tamamlandı.
               • 5Doğu Akdeniz Bölgesinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo Ekonomik Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri Destekleyen Kuruluş TAGEM Proje No TAGEM TEAD 12 TE 000 009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2015, Tamamlandı.
               • 6Isparta İlindeki Geleneksel ve Serbest Tip Ekmek Üreten Fırınların Değerlendirilmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi Proje No 2722 M11, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
               • 7REZENE ÜRETİMİNDE PAZARLAMA YAPISI VE SORUNLARININ ANALİZİ BURDUR İLİ ÖRNEĞİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2014, Tamamlandı.
               • 8Ilıman İklim Meyve Türlerinde Sertifikalı Fidan Üreten İşletmelerin Ekonomik Analizi Isparta İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Tamamlandı.
               • 9Entegre Mücadelenin Kiraz Yetiştiriciliğinde Uygulanmasının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi ve Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Tamamlandı.
               • 10Isparta İlinde Tarımsal İlaç Kullanımının Sürdürülebilir Tarımsal Çevre Politikası, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2013, Tamamlandı.
               • 11Konya İlinde Havuç Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Üretim Maliyeti Karlılık Düzeyi ve Pazarlama Yapısının Belirlenmesi , Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2013, Tamamlandı.
               • 122000 Yılı Sonrası Tarım Politikalarının Kırsal Kesim Ve Tarımsal Yapı Üzerine Sosyo Ekonomik Etkileri Batı Akdeniz Bölgesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
               • 13BURDUR İLİNDE ANASON ÜRETİMİNİN PAZARLAMA YAPISI VE PAZARLAMA SORUNLARININ BELİRLENMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
               • 14KOOPERATİF FAALİYETLERİNDEN ÜRETİCİLERİN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE BİR ARAŞTIRMA BURDUR İLİ ÇELTİKÇİ İLÇESİ ÖRNEĞİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
               • 15Göller Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Fiziksel Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri ile Ekmek Kalitelerinin Belirlenmesi SDÜ BAP 2863 M 11 10 08 2011 10 02 2013, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2013, Tamamlandı.
               • 16Doğal Antioksidan ve Diyet Lif Kaynağı Olarak Şarap İşletmeleri Atığı Olan Üzüm Posasının Fonksiyonel Ekmek Üretiminde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması Tarım Bakanlığı TAGEM Araştırma Geliştirme Proje Destekleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2012, Tamamlandı.
               • 17İşletmelerde Pamuk Üretim Maliyeti Karlılık Düzeyi ve Uygulanan Politikaların Değerlendirilmesi Antalya İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2012, Tamamlandı.
               • 18Elma Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele Sisteminin Ekonomik Analizi ve Benimsenmesini Etkileyen Faktörler, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2012, Tamamlandı.
               • 19Meyve Suyu Tüketimi Konusunda Toplumsal Bilinç Düzeyi ve Optimum Ürün Tasarımının Analizi (Antalya ili Örneği), Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2012, Tamamlandı.
               • 20DENİZLİ İLİNDE KEKİK YETİŞTİREN İŞLETMELERİN EKONOMİK YAPISI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN BELİRLENMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2012, Tamamlandı.
               • 21Türkiye’de Kentsel Alanda Hane Halklarının Su Tasarrufuna Yönelik Tutumları, İçme Suyunda Sağlık Riski Duyarlılıkları ve Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi: Akdeniz Bölgesi Örneği, Akdeniz Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2010, Tamamlandı.
               • 22Hatay İl Merkezinde Organik Balık Tüketimi Tüketici Talepleri Ve Tüketici Profilinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2009, Tamamlandı.
               • 23Afyon İli Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinde Kuş Gribi Hastalığının Ekonomik Etkisinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2008, Tamamlandı.
               • 24Toros Dağları Geçit Bölgelerinde Elma Üretiminin Ekonomik Analizi, Çukurova Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2005, Tamamlandı.
               • 25GAP Bölgesinde yapılan tarımsal araştırmalar gereksinim duyulan yeni araştırma konuları ve eylem planının oluşturulması, Çukurova Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2001, Tamamlandı.
               • 26Isparta Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2000, Tamamlandı.
                • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                • 1Rethinking the links between farm modernisation rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources FP7 Project 2013 2015 http www rethink net eu home html, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Avrupa Birliği, 2015, Tamamlandı.
                • 2Piloting Job Rotation Programme for Employment Development in Agriculture Sector, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Avrupa Birliği, 2015, Tamamlandı.
                 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                 • 1Anthropologist, SCI-Expanded,
                  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                  • 1Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, DOAJ,
                   • Akademik Görevler
                   • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/ Profesör (2019-...)
                   • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Doçent (2018-2019)
                   • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Doçent (2014-2018)
                   • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Doçent (2013-2014)
                   • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2008-2014)
                   • 6Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2005-2008)
                   • 7Çukurova Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1999-2005)
                   • 8Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1997-1999)
                    • İdari Görevler
                    • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekan (2019-...)
                    • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü (2019-2020)
                    • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2018-2019)
                    • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2015-2018)
                    • 5Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2014-2015)
                    • 6Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2014-2015)
                    • 7Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2012-2015)
                     • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                     • 1European Association Of Agricultural Economists (Üye) (2010- )
                     • 2Türk Tarım Ekonomisi Derneği (Üye) (2000- )
                      • Verdiği Dersler
                      • 1Ekonometri
                      • 2Ekonomi I
                      • 3Ekonomi Iı
                      • 4Ekonomi Matematiği
                      • 5Ekonomi Tarihi
                      • 6Fiyat Teorisi Uygulamaları
                      • 7Genel Ekonomi
                      • 8Gıda Pazarlama
                      • 9İşletme Yönetimi
                      • 10Kalite Güvence Standart
                      • 11Mesleki Uygulama L
                      • 12Mesleki Uygulama Lll
                      • 13Mesleki Yabancı Dil I
                      • 14Mesleki Yabancı Dil L
                      • 15Mezuniyet Tez Çalışması I
                      • 16Mezuniyet Tez Çalışması Iı
                      • 17Mezuniyet Tez Çalışması L
                      • 18Pazarlama Araştırması
                      • 19Satış Teknikleri
                      • 20Sistem Analizi Ve Tasarımı
                      • 21Tarım Ekonomisi İstatistiği
                      • 22Tarım Ekonomisi Ve İşletmeciliği
                      • 23Tarım Ekonomisinde Bilişim Teknikleri
                      • 24Tarım Ekonomisinde Ekonometrik Analizler
                      • 25Tarım Ekonomisinde Veri Analiz Yöntemleri
                      • 26Tarım Ekonomisinde Veri Analiz Yöntemleri
                      • 27Tarımsal Finansman
                      • 28Tarımsal İşletmecilik
                      • 29Tarımsal İşletmecilik Ve Pazarlama
                      • 30Tarımsal Muhasebe
                      • 31Tıba Ürünlerinin Pazarlanması
                      • 32Tohumculukta İşletmecilik Ve Pazarlama
                      • 33Türkiye Ekonomisi
                      • 34Türkiye Ekonomisinin Analizi