KİŞİSEL BİLGİLER
Levent BAŞAYİĞİT
Adı Soyadı Prof. Dr. Levent BAŞAYİĞİT
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146304
E-Posta leventbasayigit@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TOPRAK 17.6.1994
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TOPRAK (YL) (TEZLİ) 8.8.1996
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 6.9.2002
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1KAYA F., BAŞAYİĞİT L. (2023). Artificial Intelligence and Smart Agriculture Applications. Boca Raton, Florida, (pp. 107-136). CRC Press- Auerbach Publications (Taylor & Francis Group).
 • 2DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2023). Tarım, Orman ve Su Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar. İzmir, (pp. 459-479). Duvar Yayınevi.
 • 3KAYA F., BAŞAYİĞİT L. (2022). Intelligent and Fuzzy Techniques for Emerging Conditions and Digital Transformation. Gewerbestrasse, (pp. 463-473). Springer Nature Switzerland AG.
 • 4BAŞAYİĞİT L., DEDEOĞLU M., DEMİR S. (2018). Global Soil Map Digital Mapping of Histosols Using LANDSAT 7 ETM in Isparta Turkey. CRC Press Taylor Francis Group.
 • 5BAŞAYİĞİT L., DEDEOĞLU M., DEMİR S. (2018). Global Soil MapDigital Soil Mapping from Country to Globe. (pp. 113-119). CRC Press Taylor Francis Group.
  • Alanında ulusal yayınlanan diğer türlerde kitap
  • 1DOĞAN A., BAŞAYİĞİT L., SOYASLAN İ. İ., NAS B. (2013). Göl Yeraltısuyu İklim İlişkisinin Yeraltısuyu Akım Modeli ve Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Yardımıyla Belirlenerek Gölün Optimum Dinamik İşletme Modelinin Oluşturulması Beyşehir Gölü Modeli Sonuç Raporu. İstanbul.
  • 2AKGÜL M., BAŞAYİĞİT L., IŞILDAR A. A., UÇAR Y., ŞENOL H. (2004). Şarkikaraağaç Sulama Şebekesi arazilerinin tarımsal üretim potansiyellerinin belirlenmesi. Isparta, Ziraat Fakültesi Yayın No 23 Araştırma Serisi Yayın No 2.
  • 3AKGÜL M., BAŞAYİĞİT L., UÇAR Y., MÜJDECİ M. (2001). Atabey Ovası Toprakları. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Dakültesi Yayın No: 15, Araştırma Serisi Yayın No: 1.
   • Alanında ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitap
   • 1BAŞAYİĞİT L. (2003). Dinç U Şenol S Cangir C Altınbaş Ü Karaman C Kurucu Y Akça E Kılıç Ş Başayiğit L Aykut D Dingil M Öztekin E Demirtaş D 2003 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Konya Konuklar Tarım İşletmesi Topraklarının Detaylı Toprak Etüdü ve Haritalanması..
   • 2BAŞAYİĞİT L. (2003). Dinç U Kapur S Cangir C Şenol S Aksoy E Karaman C Akça E Kılıç Ş Öztekin E Başayiğit L Demirtaş D Gülez M 2003 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eskişehir Anadolu Tarım İşletmesi Topraklarının Detaylı Toprak Etüdü ve Haritalanması..
   • 3BAŞAYİĞİT L. (2003). Akgül M Başayiğit L Işıldar A A Uçar Y ve Şenol H 2004 Şarkikaraağaç Sulama Şebekesi arazilerinin tarımsal üretim potansiyellerinin belirlenmesi Ziraat Fakültesi Yayın No 23 Araştırma Serisi Yayın No 2..
   • 4BAŞAYİĞİT L. (2003). Dinç U Şenol S Kapur S Dinç A O Akça E Atatanır L Öztekin E Dingil M Başayiğit L Serdem M Gülez M Erdoğan A Köroğlu B 2003 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Muş Alparslan Tarım İşletmesi Topraklarının Detaylı Toprak Etüdü ve Haritalanması..
   • 5BAŞAYİĞİT L. (2001). Akgül M Başayiğit L Uçar Y ve Müjdeci M 2001 Atabey Ovası Toprakları SDÜ Ziraat Fakültesi Yayın No 15 Araştırma Serisi Yayın No 1 Isparta..
   • 6BAŞAYİĞİT L. (2000). Dinç U Derici M R Şenol S Kapur S Dingil M Dinç A O Öztekin E Sarıyev A Torun B Başayiğit L Kaya Z Gök M Akça E Çelik İ Ortaş İ Çullu M A Güzel N İbrikçi H Çakmak İ Peştamalcı V Çakmak Ö Karaman C Özbek H Kılıç Ş Sakarya N Çolak A K Onaç I Yeğingil İ Gülüt K Y Atatanır L Öztürk L Büyük G Coşkan A Müjdeci M 2000 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi Cilt 1 2 Lefkoşe Kıbrıs..
   • 7BAŞAYİĞİT L. (1997). Dinç U Şenol S Gök M Özbek H Peştemalci V Çullu M A Dingil M Başayiğit L Öztekin E Akça E Kaya Z Kapur S Sarıyev A Güzel N Karaman C Derici R Gülüt K Y Çakmak İ Ortaş İ İbrikçi H Çelik İ Dinç A O Kılıç Ş Öztürk N Çolak A K Onaç I Çoşkan A Kandırmaz M Torun M B Eker S Barut H Öztürk L 1997 ADANA Adıyaman Kahta Ovası Sulama Projesi Sahası Detaylı Toprak Etüdleri Cilt 1 2..
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1MOHAMED A. A., BAŞAYİĞİT L. (2023). Toprak Kayıp Modellerinin Somali İçin Değerlendirilmesi. Isparta Uygulamali Bilimler Universitesi, 5, 146-151.https://doi.org/10.55979/tjse.1336047
    • 2ALABOZ P., DEMİR S., IŞILDAR A. A., BAŞAYİĞİT L. (2021). Elma Tarım Alanlarında Yüzey Toprakların Sınırlandırılmış Su Aralığının Belirlenmesi. Toprak Su Dergisi, .https://doi.org/10.21657/topraksu.752137
    • 3ALABOZ P., DEMİR S., IŞILDAR A. A., BAŞAYİĞİT L. (2021). Elma Tarım Alanlarında Yüzey Toprakların Sınırlandırılmış Su Aralığının Belirlenmesi. Toprak Su Dergisi, 10, 13-22.https://doi.org/10.21657/topraksu.752137
    • 4DEDEOĞLU M., ÖZAYTEKİN H. H., BAŞAYİĞİT L. (2020). Orta Anadolu Bölgesi Aridisol Topraklarının Özellikleri ve Arazi Değerlendirmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 2020.https://doi.org/10.7161/omuanajas.777064
    • 5DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L., ERİŞOĞLU M. (2019). Şeker pancarı yapraklarında azot durumunun spektral diskriminant analizi ile belirlenmesi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 7, 128-138.https://doi.org/10.33409/tbbbd.668890
    • 6DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L., YÜKSEL M. (2019). Çok Kriterli Karar Verme Analizine Dayalı Tarımsal Amaçlı Arazi Kalite İndisi Uygulaması. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6, 295-307.https://doi.org/10.19159/tutad.603503
    • 7BAŞAYİĞİT L., UÇAR G. (2019). Kars İli Arazileri ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12, 15-27.
    • 8ALABOZ P., DEMİR S., BAŞAYİĞİT L., IŞILDAR A. A. (2019). Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 28, 67-79.https://doi.org/10.21566/tarbitderg.660231
    • 9BAŞAYİĞİT L., Özoğul F. (2018). Topoğrafyadaki Farklılıkların Andik Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13, 71-76.
    • 10GÖRMÜŞ M., BAŞAYİĞİT L., UYSAL A. (2017). AN APPROACH TO COAST EDGE LINE AT THE EASTERN ANTALYA MARGINAL-MARINE SEA SIDES. Bull. Min. Res. Exp., 154, 41-58.
    • 11BAŞAYİĞİT L., Uçar G., DEDEOĞLU M. (2016). CBS ve LANDSAT Uydu Görüntüsü İle Beyşehir Gölü Havzası Toprak Kayıplarının RUSLE Metoduna Göre Tahmini. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11, 1-10.
    • 12BAŞAYİĞİT L., DEDEOĞLU M. (2013). Kiraz Ağaçlarında Çinko Noksanlığının Spektral Türev Eğrileri İle Belirlenebilirliği. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6, 26-29.
    • 13BAŞAYİĞİT L., ERSAN R. (2013). Isparta Gülü’nün (Rosa Damascena Mill.) Vejetasyon Dönemi Boyunca Morfolojik Özellikleri ve Spektral İmzaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, .
    • 14BAŞAYİĞİT L., ERSAN R. (2013). Isparta Gülü (Rosa damascena Mill.) Klorofil İçeriğinin Hiperspektral Algılama Teknikleriyle Tahmini. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, .
    • 15DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L. (2013). Determinability of by Spectral Derivate Curves of Zn Deficiency in Apple Trees. Soil and Water Journal, 2.
    • 16DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L. (2012). Elma Ağaçlarında Çinko Noksanlığının Görünür Yakın Kızılötesi VNIR Spektroskopik Yöntemle Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5, 64-67.
    • 17Gençer M., BAŞAYİĞİT L. (2010). Isparta İli Mera Tahdit Çalışmaları Bitirilmiş Parsellerin CBS Ortamında Değerlendirilmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5, 1-8.
    • 18BAŞAYİĞİT L., ŞENOL H., MÜJDECİ M. (2008). Isparta ili meyve yetiştirme potansiyeli yüksek alanların bazı toprak özelliklerinin coğrafi bilgi sistemleri ile haritalanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3, 1-10.
    • 19BAŞAYİĞİT L., dinç u. (2005). Toprak Taksonomisine Göre Toprak İklim Rejimleri ve Türkiye Toprakları İçin Örnekler. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 22, 83-91.
    • 20BAŞAYİĞİT L. (2004). CORINE Arazi Kullanımı Sınıflandırma Sistemine Göre Arazi Kullanım Haritasının Hazırlanmasında Isparta Örneği. Ankara Üniv. Tarım Bilimleri Dergisi, 10, 366-374.
     • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1Sulieman M., KAYA F., Elsheikh M. A., BAŞAYİĞİT L., Francaviglia R. (2023). Application of Machine Learning Algorithms for Digital Mapping of Soil Salinity Levels and Assessing Their Spatial Transferability in Arid Regions. LAND, 12, 1680.https://doi.org/10.3390/land12091680
     • 2KESHAVARZI A., KAYA F., BAŞAYİĞİT L., Gyasi‐Agyei Y., Rodrigo‐Comino J., Caballero-Calvo A. (2023). Spatial prediction of soil micronutrients using machine learning algorithms integrated with multiple digital covariates. Nutrient Cycling in Agroecosystems, .https://doi.org/10.1007/s10705-023-10303-y
     • 3KAYA F., BAŞAYİĞİT L., KESHAVARZI A., Francaviglia R. (2022). Digital mapping for soil texture class prediction in northwestern Türkiye by different machine learning algorithms. Geoderma Regional, .https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2022.e00584
     • 4KAYA F., KESHAVARZI A., Francaviglia R., KAPLAN G., BAŞAYİĞİT L., DEDEOĞLU M. (2022). Assessing Machine Learning-Based Prediction under Different Agricultural Practices for Digital Mapping of Soil Organic Carbon and Available Phosphorus. Agriculture-Basel, 12, 1062.https://doi.org/10.3390/agriculture12071062
     • 5ERSAN R., BAŞAYİĞİT L. (2022). Ecological modelling of potential Isparta Rosa areas (Rosa damascena Mill.). INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 176, 1-10.
     • 6KAYA F., SCHILLACI C., KESHAVARZI A., BAŞAYİĞİT L. (2022). Predictive Mapping of Electrical Conductivity and Assessment of Soil Salinity in a Western Türkiye Alluvial Plain. Land, 12, 2148.https://doi.org/10.3390/land11122148
     • 7DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L., YÜKSEL M., KAYA F. (2020). Assessment of the vegetation indices on Sentinel-2A images for predicting the soil productivity potential in Bursa, Turkey. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 192.https://doi.org/10.1007/s10661-019-7989-8
     • 8DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2019). Determination of Opium Poppy (Papaver Somniferum) Parcels Using High-Resolution Satellite Imagery. JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, 47, 977-987.https://doi.org/10.1007/s12524-019-00955-1
     • 9BAŞAYİĞİT L., DEDEOĞLU M., Akgul H., UÇGUN K., ALTINDAL M. (2017). Investigation of N Deficiency in Cherry Trees Using Visible Near Infrared Part of the Spectrum in Field Condition. Spectroscopy and Spectral Analysis, 37, 293-298.
     • 10ersan r., BAŞAYİĞİT L. (2017). Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinde Farklı Görüntü İşleme Yöntemleri ile Yağ Gülü Parsellerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, .
     • 11HAKAN M., SALMAN M., AYHAN G., AKDAĞ F., GÜLBAHAR M. Y., ALPER Ç., ONUK E. E., KARADAŞ F., ESECELİ H. (2016). In ovo feeding with hydroxy methylbutyrate and broilerperformance intestinal health and immunity status. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, 40, 28-33.https://doi.org/10.3906/vet-1506-95
     • 12BAŞAYİĞİT L., Melahat Ö. (2015). Estimating Zn Content of Pepper under Different Fertilizer Applications Using a Handheld Spectrometer. International Journal of Agriculture and Biology, 17, 97-104.
     • 13BAŞAYİĞİT L., ERSAN R. (2015). Comparison of Pixel-Based and Object-Based Classification Methods for Separation of Crop Patterns. SCIENTIFIC PAPERS. SERIES E. LAND RECLAMATION, EARTH OBSERVATION & SURVEYING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING, , 148-153.
     • 14BAŞAYİĞİT L., DEDEOĞLU M., AKGÜL H. (2015). The prediction of iron contents in orchards using VNIR spectroscopy. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2015, 123-134.https://doi.org/doi:10.3906/tar-1406-33
     • 15DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L. (2015). Determining the Zn Content of Cherry in Field Using VNIR Spectroscopy. SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS, 35, 355-361.
     • 16BAŞAYİĞİT L., ALABOZ P., Özçer O., IŞILDAR A. A. (2015). THE MOVEMENT OF COPPER, ZINC AND MANGANESE IN THE SOILOF CUT FLOWER PRODUCTION GREENHOUSES AND FIELDS. Scientific Papers. Series A. Agronomy, 58, 26-31.
     • 17BAŞAYİĞİT L., Gencer M., Akgül M. (2015). Eğirdir Gölü Koruma Zonları CORINE Arazi Kullanım Sınıflaması. Journal of Agricultural Sciences, 21, 26-38.
     • 18Şenol H., Mesut A., MÜJDECİ M., BAŞAYİĞİT L. (2013). Visible Near Infrared Reflectance Spectroscopy Determination of Some Chemical Characteristics of Different Particular Sizes in Soils. Asian Journal of Chemistry, 25, 6843-6846.
     • 19ALBAYRAK S., BAŞAYİĞİT L., TÜRK M. (2011). Use of Canopy and Leaf Reflectance İndices For The Detection of Quality Variables of Vicia species Int Journal of Remote Sensing 32 4 1199 1211. International Journal of Remote Sensing, 32, 1199-1211.
     • 20ALBAYRAK S., BAŞAYİĞİT L., TÜRK M. (2011). Use of canopy and leaf reflectance indices for the detection of quality variables of Vicia species. Int. Journal of Remote Sensing, 32, 1199-1211.
     • 21BAŞAYİĞİT L., BOZKURT Y., KAYA İ. (2009). Determination of Grasslands Using Landsat (TM) Data and Monitoring of the Change by Years Using GIS with Special Reference to Kars Province in Turkey.. Fresenius Environmental Bulletin, 18, 62-97.
     • 22BAŞAYİĞİT L., ALBAYRAK S., Şenol H. (2009). Analysis of VNIR Reflectance for Prediction of Macro and Micro Nutrient and Chlorophyll Contents in Apple Trees Malus communis. Asian Journal of Chemistry, 21, 1302-1308.
     • 23ALBAYRAK S., BAŞAYİĞİT L., TÜRK M. (2009). Prediction of quality variables of Vicia species in the field by reflectance measurements. Turkish Journal of Field Crops, 14, 2-14.
     • 24BAŞAYİĞİT L., Şenol H., Akgul M. (2009). Estimation of Different Soil Properties by Using Reflectance Values of TERRA ASTER Bands. Asian Journal of Chemistry, 21, 1137-1144.
     • 25BAŞAYİĞİT L., ALBAYRAK S. (2007). Reflectance Measurement of N, P and K Content of Wollypod Vetch under Different N,P and K Fertilization. Asian Journal of Chemistry, 19, 5609-5619.
     • 26IŞILDAR A. A., AKGÜL M., BAŞAYİĞİT L. (2006). Some Tillage Induced Differences in the Macroaggregates size Fraction. Asian Journal of Chemistry, 18, 931-936.
     • 27AKGÜL M., IŞILDAR A. A., BAŞAYİĞİT L. (2005). Relationships Between Color and Some Properties in Red Redish and Neighbor Soils in Isparta Turkey. Asian Journal of Chemistry, 17, 1995-2000.
     • 28IŞILDAR A. A., AKGÜL M., BAŞAYİĞİT L., ÇÖMLEKÇİ S. (2003). Effects of Magnetic Fields on Some Soil Properties. Fresenius Envir. Bull., 12, 1037-1043.
     • 29IŞILDAR A. A., BAŞAYİĞİT L. (1999). The Effects of Conservation Tillage of Nitrogen and Potassium Movement Through Soil. Fresenius Envir. Bull., 8, 264-271.
     • 30IŞILDAR A. A., BAŞAYİĞİT L. (1999). The Effect of Conservation Tillage of Nitrogen and Potassium Movement Through Soil. Fresenius Environmental Bulletin, 8, 264-271.
      • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2023). Evaluating Bare Soil Properties and Vegetation Indices for Digital Farming Applications from UAV-based Multispectral Images. DATA SCIENCE AND APPLICATIONS, 6, 5-10.
      • 2Mohamed A. A., Ismaan H. N., KAYA F., BAŞAYİĞİT L., Siad S. A. (2022). Nitrogen-Use Efficiency in Maize (Zea mays L.) on Fluvisol Soils in Afgoi District, Southern Somalia. Asian Journal of Research in Crop Science, 7, 55-64.https://doi.org/10.9734/ajrcs/2022/v7i4145
      • 3DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2022). Classification of Some Biochemical Properties with J48 Classification Tree Algorithms in Hyperspectral Data. Veri Bilimi, 5, 20-28.
      • 4DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2021). Kısıtlı Sulama Uygulamalarının İHA Multispektral Algılamaya Dayalı Vejetasyon İndekslerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 31.https://doi.org/10.29133/yyutbd.910909
      • 5DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2021). Fizyoğrafyadaki Değişimin Profil Gelişimine ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 8, 261-272.https://doi.org/10.19159/tutad.935710
      • 6DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2020). Sorunlu Gelişim Gösteren Bitkilerin İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Belirlenmesi. Turkish Journal of Science and Engineering, 2, 13-22.
      • 7BAŞAYİĞİT L., Karğı E. (2019). Domates (Solanum lycopersicum) Bitkisinde Azot İçeriğinin Hiperspektral Algılama Teknikleriyle Belirlenebilirliğinin Araştırılması. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14, 226-233.
      • 8DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L., ÖZAYTEKİN H. H. (2018). An Approach to Comparing Different Land Evaluation Methods with NDVI. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 32, 179-185.https://doi.org/10.15316/SJAFS.2018.83
      • 9DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L. (2018). Şeker Pancarı Yaprak Spektral Yansımalarında Meydana Gelen Değişimin Topraklardaki Farklı Seviyede Ağır Metal İçeriklerine Bağlılığının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13, 36-45.
      • 10BAŞAYİĞİT L., DEMİR S., UÇAR Y., KARA B. (2018). Spectral Mixture Model Applied to Cannabis Parcel Determination. , 12 (9): 876-881.. International Journal of Civil and Environmental Engineering, 12, 876-881.
      • 11DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L., ERİŞOĞLU M. (2018). Comparison of Supervised Classification Techniques andGaussian Mixture Distribution Method for Estimating Land UseType on the Landsat 7 Satellite Data. Güney Federal Üniversitesi Yaşam ve Biyosistmeler Dergisi, 2018.
      • 12BAŞAYİĞİT L., UÇAR Y. (2018). Use of Remote Sensing and Geographic Information Systems toDetermine the Amount of Water Used for Agricultural Purposes at the Downstream Point in HEPP Projects. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28, 329-339.
      • 13BAŞAYİĞİT L., DEDEOĞLU M., Özoğul F. (2017). The Use of Thermal Infrared Wavelengths to Determine the Volcanic Soils. International Journal of Geological and Environmental Engineering, .https://doi.org/urn:dai:10.1999/1307-6892/10008090
      • 14ERSAN R., BAŞAYİĞİT L. (2017). Determination of Rose Plantation Using by High Resolution Satellite Imagery. Journal of Agricultural Sciences-Tarim Bilimleri Dergisi, 23, 22-33.
      • 15BAŞAYİĞİT L., ersan r. (2015). Comparison of pixel-based and object-based classification methods for separation of crop patterns.. Land Reclamation, Earth Observation Surveying, Environmental Engineering,, , 148-153.
      • 16BAŞAYİĞİT L., ERSAN R., DEDEOĞLU M. (2013). MONITORING VEGETATION GROWTH OF OIL ROSE (Rosa damascena MILL.) BY HYPERSPECTRAL SENSING. BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, 19, 1219-1224.
      • 17ŞENOL H., Akgül M., MÜJDECİ M., BAŞAYİĞİT L. (2012). The determination of some physical characteristics of different particle sizes in soils with reflection spectroscopy. African Journal of Agricultural Research, 7, 2225-2235.
      • 18BAŞAYİĞİT L., Dinç U. (2010). Prediction of Soil Loss in Lake Watershed Using GIS A Case Study of Egirdir Lake Turkey. Journal of Natural and Environmental Sciences, , 1-11.
      • 19BOZKURT Y., BAŞAYİĞİT L., KAYA İ. (2010). Remote Sensing Monitoring to Determine Dynamics of Grassland Available for Animal Production in the Eastern Turkey.. Bulgarian Journal of Animal Science, 46, 172-175.
      • 20BAŞAYİĞİT L., Şenol H. (2009). Prediction of Plant Nutrient Contents in Deciduous Orchards Fruits Using Spectroradiometer. International Journal of ChemTech Research, 1, 212-224.
      • 21BAŞAYİĞİT L., şenol h. (2009). The Production of Fertility Maps of Potential Land for Orchards Using Geographical Information Systems. Journal of Plant & Environmental Sciences, 1, 36-45.
      • 22BAŞAYİĞİT L., ŞENOL S. (2008). Comparison of Soil Maps with Different Scales and Details Belonging to the Same Area. Soil Water Res, 3, 31-39.
      • 23MÜJDECİ M., KARAKAPLAN S., IŞILDAR A. A., BAŞAYİĞİT L. (2005). The Effect of Soil Compaction on Emergence of Sugar Beet Seedlings. Journal of Biological Sciences, 5, 427.
       • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
       • 1BAŞAYİĞİT L., şenol h. (2008). Meyve Yetiştirme Potansiyeli Yüksek Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Belirlenebilirliği ve Uzaktan Algılama Metodu ile Kontrolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3, 1-8.
       • 2akgül m., BAŞAYİĞİT L. (2005). Süleyman Demirel Üniversitesi Çiftlik Arazisinin Detaylı Toprak Etüdü Ve Haritalanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9.
       • 3BAŞAYİĞİT L., AKGÜL M., IŞILDAR A. A. (2005). Landsat Verileri Yardımıyla Arazi Kullanım Türlerinin Belirlenmesi ve Yıllara Bağlı Olarak Değişimin İzlenmesi. SDÜ Fen Bil. Ens. Der., 9, 50-54.
       • 4BAŞAYİĞİT L., AKÇA E., ŞENOL S., Kapur S., Dinç U. (2004). Konuklar Tarım İşletmesi Yaşlı Nehir Terasları Üzerinde Yer Alan Toprakların Fiziksel Kimyasal Minarolojik Özellikleri ve Oluşumu. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18, 59-67.
       • 5BAŞAYİĞİT L., dinç u. (2003). Eğirdir Gölü Su Toplama Havzasında Oluşan Toprak Kayıplarını Tahmin Etmeye Yönelik Bir Çalışma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, .
       • 6GÖRMÜŞ M., CARAN Ş., BAŞAYİĞİT L., ÇOBAN H., şenol h. (2003). Eğirdir Senirkent Senirce Isparta arasındaki Pliyo Kuvaterner sedimanları ve Landsat 7 ETM görüntülerinde yorumu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7, 57-73.
       • 7GÖRMÜŞ M., CARAN Ş., BAŞAYİĞİT L., ÇOBAN H., UYSAL K., ŞENOL H., Hilal H. A. (2003). Eğirdir Çünür Senirce Isparta arasındaki Kuvaterner sedimanları. SDÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 7, 57-72.
       • 8akgül m., BAŞAYİĞİT L., UÇAR Y. (2002). Atabey Ovası topraklarının genel özellikleri ve sınıflandırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6, 1-13.
       • 9IŞILDAR A. A., ŞEKER C., BAŞAYİĞİT L., MÜJDECİ M. (2000). Nitrogen leaching in solid waste stored area. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14, 33-38.
       • 10IŞILDAR A. A., ŞEKER C., BAŞAYİĞİT L., MÜJDECİ M. (2000). Katı Atık Depolama Alanında Azot Yıkanma Durumu. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14, 33-38.
       • 11IŞILDAR A. A., ŞEKER C., BAŞAYİĞİT L., MÜJDECİ M. (1999). The Effect of Simulated Hardpan on NO3 Leaching Through a Clay Soil. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 13, 64-70.
        • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1KAYA F., BAŞAYİĞİT L. (2023). Digital soil mapping in Türkiye: Insights from a systematic bibliometric analysis. International Soil Science Symposium on “SOIL SCIENCE & PLANT NUTRITION” (9th International Scientific Meeting), Aralık 8-9, Samsun, 73-78.
        • 2KAYA F., KAPLAN G., BAŞAYİĞİT L. (2022). A quantitative and qualitative assessment from official statistics to spatial statistics: Agricultural greenhouses detection over time integrating of remote sensing and transfer learning-based machine learning approach. 5th Intercontinental Geoinformation Days (IGD), Aralık 14-15, New Delhi, 77-81.
        • 3KAYA F., FERHATOGLU C., TURGUT Y. Ş., BAŞAYİĞİT L. (2022). State of art approaches, insights, and challenges for digital mapping of electrical conductivity as a dynamic soil property. INTERNATIONAL SOIL SCIENCE SYMPOSIUM on SOIL SCIENCE & PLANT NUTRITION (7th International Scientific Meeting), Aralık 2-3, Samsun, 75-82.
        • 4KAYA F., FERHATOĞLU C., TURGUT Y. Ş., BAŞAYİĞİT L. (2022). State of art approaches, insights, and challenges for digital mapping of electrical conductivity as a dynamic soil property. International Soil Science Symposium on SOIL SCIENCE & PLANT NUTRITION, Aralık 2.
        • 5DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2022). Research The Use Of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) In Agricultural Production. ICASEM 4th International Congress of Applied Sciences, Engineering and Mathematics, Eylül 20, Tekirdağ, 226-240.
        • 6DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2022). Classification of Some Biochemical Properties with J48 Classification Tree Algorithms in Hyperspectral Data. 5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY, Eylül 7-11, Muğla, 168-175.
        • 7DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2022). Evaluating Bare Soil Properties and Vegetation Indices for Digital Farming Applications from UAV-based Multispectral Images . 5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY, Eylül 7-11, Muğla, 217-224.
        • 8KESHAVARZI A., KAYA F., KAPLAN G., BAŞAYİĞİT L. (2022). Land cover classification in an arid landscape of Iran using Landsat 8 OLI science products: Performance assessment of machine learning algorithms. 4th Intercontinental Geoinformation Days (IGD), Haziran 20-20, Tabriz.
        • 9KAYA F., Meşe O., BAŞAYİĞİT L. (2022). Geostatistical-based mapping of topsoil texture in Fluvisols and Vertisols around Lake of Manyas. 4th Intercontinental Geoinformation Days (IGD), Haziran 20-20, Tabriz.
        • 10KAYA F., BAŞAYİĞİT L. (2022). Spatial Predictability of Salinity Hazard with Machine Learning Algorithms and Digital Data in the Irrigation Plain. Global Symposium on Salt-affected Soils (GSAS21), Mayıs 5-5, Rome, 63-64.
        • 11KAYA F., BAŞAYİĞİT L. (2022). The Effect of Spatial Resolution of Environmental Variables on the Performance of Machine Learning Models in Digital Mapping of Soil Phosphorus. IEEE Mediterranean and Middle-East Geoscience and Remote Sensing Symposium 2022 (M2GARSS 2022), Mart 7-7, İstanbul, 169-172.
        • 12KAYA F., BAŞAYİĞİT L., DEDEOĞLU M., KESHAVARZI A. (2021). Digital soil mapping of AWC in arable lands: Comparison of different machine learning models. International Soil Science Symposium on “SOIL SCIENCE & PLANT NUTRITION", Aralık 20-20, Samsun, 80-85.
        • 13ALABOZ P., DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2021). EVALUATION OF SOILWAT MODEL FOR SOIL PHYSICAL PROPERTIES IN THE DIFFERENT LAND USE. III. BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS, Ağustos 29-1, Trakya, 171-184.
        • 14DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L. (2019). ESTIMATION OF WHEAT YIELD DURING GROWTH STAGES USING VEGETATION INDICES ON SENTINEL-2 IMAGES. 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGE PROCESSING,WAVELET AND APPLICATIONS, Ekim 18-20.
        • 15DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L. (2019). A QUANTITATIVE SOIL QUALITY EVALUATION BY USING THE SOIL MANAGEMENT ASSESSMENT FRAMEWORK IN CENTRAL ANATOLIA. 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE AGRICULTURE AND ENVIRONMENT (ICSAE-6 ), Ekim 3-5.
        • 16DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L. (2019). Determination of Land Suitability Classes Using Expert Knowledge and AHP by Validation with Remote Sensing. 10th International Soil Congress- Successful Transformation toward Land Degradation Neutrality: Future Perspective, Temmuz 17-19, Ankara, 238-242.
        • 17DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L. (2019). Determination of Land Suitability Classes Using Expert Knowledge and AHP by Validation with Remote Sensing. International Soil Congress 2019, Haziran 17-19, ANKARA, 238-242.
        • 18DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L. (2018). Capability Classification for Irrigated Agrıculture of the Soils in K.O.P. Area. International Science and Academic Congress’xx18, Aralık 8-9.
        • 19DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L. (2018). MAPPING OF LAND CAPABILITY BY USING RASTER CALCULATE TECHNIQUE WITH GIS. IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018), Ekim 30-3.
        • 20DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L., YÜKSEL M., ÖZÇER O. (2018). EVALUATION OF DIFFERENT PARAMETRIC SOIL QUALITY MEASUREMENT METHODS ACCORDING TO PRODUCT YIELDS. IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018), Ekim 30-3.
        • 21DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L., ERİŞOĞLU M. (2018). Comparison of Supervised Classification Techniques andGaussian Mixture Distribution Method for Estimating Land UseType on the Landsat 7 Satellite Data. II International scientific conference devoted to the 140-anniversary of Sergey Alexandrovich Zakharov (1878-1949), Eylül 24-28.
        • 22BAŞAYİĞİT L., DEMİR S., UÇAR Y., KARA B. (2018). Spectral Mixture Model Applied to Cannabis Parcels Determination. ICSIP 2018 : International Conference on Satellite Image Processing, Mart 22-23.
        • 23DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2018). Determination of opium poppy (Papaver somniferum) parcels using high-resolution satellite imagery. 20. international research conference, Mart 20-22.
        • 24BAŞAYİĞİT L., DEDEOĞLU M., DEMİR S. (2017). AGRICULTURAL USE OF REMOTE SENSING IN TURKEY. 1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Aralık 7-10.
        • 25DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L., ÖZAYTEKİN H. H. (2017). SOIL SURVEY MAPPING WORKS AND SOIL ENGINEERING IN TURKEY. 1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Aralık 7-10.
        • 26DEMİR S., BAŞAYİĞİT L., serbest a. (2017). Soil Erosion Problems on the Kürce Hydroelectric Power Plant. VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONECOLOGY AND ENVIRONMENTALPROBLEMS, Ekim 4-7.
        • 27BAŞAYİĞİT L., DEDEOĞLU M., ERSAN R. (2017). The Use of Agro Environmental Method for Determination of N Nutrient on Orchards. ISEEP-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Ekim 4, Çanakkale.
        • 28BAŞAYİĞİT L., DEMİR S., KARA B., UÇAR Y. (2017). Monitoring of Cannabis Cultivation with High-Resolution Images. ICSCN 2017: 19th International Conference on Satellite Communications and Networking, Rome, Italy, Eylül 18-19.
        • 29BAŞAYİĞİT L., DEDEOĞLU M., Fadime Ö. (2017). The Use of Thermal Infrared Wavelengths to Determine the Volcanic Soils. World Academy of Science, Engineering and TechnologyInternational Journal of Geological and Environmental Engineering, Mayıs 5-8, 853-858.
        • 30BAŞAYİĞİT L., uçar g. (2017). AGRO-ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF BEYŞEHIR LAKE WATERSHED IN TURKEY. 6th International Symposium on Agricultural Sciences and 22nd Conference of Agricultural Engineers of Republic of Srpska, Şubat 27-2.
        • 31DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L., ÖZAYTEKİN H. H. (2016). COMPARISON OF OBJECT AND PIXEL BASED CLASSIFICATION METHODS FOR DETERMINATION OF LAND USE ON SPOT 5 SATALLITE IMAGINE. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY-2016 (ICONSETE’xx2016 ), Ekim 14-16.
        • 32BAŞAYİĞİT L. (2016). Determination The Soil Erosion of Lake Watersheds According To Russle Method Using Remote Sensing and Geographic Information Systems. InternationalConference onConservationAgriculture andSustainable Land Use, Mayıs 31.
        • 33BOZKURT Y., BAŞAYİĞİT L., KAYA İ. (2010). Remote Sensing Monitoring to Determine Dynamics of Grassland Available for Animal Production in the Eastern Turkey. 60th Anniversary Conference of Animal Science, Kasım 3-5, Sofia.
        • 34BOZKURT Y., BAŞAYİĞİT L., KAYA İ. (2009). Remote Sensing Monitoring to Determine The Dynamics of Grassland Availability in Eastern Turkey. VIII. International Symposium of Biology and Animal Nutrition, Eylül 24-25, Balotesti.
        • 35BOZKURT Y., BAŞAYİĞİT L., KAYA İ. (2009). Remote Sensing and GIS Applications to Determine The Potential Grassland Areas to be Utilised by Beef Cattle in The Highlands of Eastern Turkey. FAO/IAEA International Symposium on Sustainable Improvement of Animal Production and Health, Haziran 8-11, Vienna.
         • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2023). Digital Mapping Burn Severity in Agricultural and Forestry Land over a Half-Decade Using Sentinel Satellite Images on the Google Earth Engine Platform: A Case Study in Isparta Province. 2nd International Congress on Fire in the Earth System: Humans and Nature, July 4-8, 2023, Temmuz 4-8, Granada, 1.
         • 2KAYA F., BAŞAYİĞİT L. (2023). Digital mapping of WRB soil classes using linear and non-linear classification-based machine learning algorithms and integration of confusion index in knowledge discovery. European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2023, Nisan 23-30, Viyana.
         • 3KAYA F., Schillaci C., KAPLAN G., BAŞAYİĞİT L. (2023). Review of the usage of LUCAS soil data for soil modeling and mapping via bibliometric analysis. European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2023, Nisan 23-30, Viyana.
         • 4KAYA F., BAŞAYİĞİT L. (2021). Digital Mapping of Soil Particle Size Distribution in an Alluvial Plain Using the Random Forest Algorithm. European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2021, Nisan 28-30, Vienna.
         • 5DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L., ÖZAYTEKİN H. H. (2018). Properties and Land Evaluation of the Aridisol Soils in Central Anatolian. 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, Nisan 25-27.
         • 6BAŞAYİĞİT L., DEDEOĞLU M., UÇAR G. (2017). MAPPING SOIL EROSION RISK IN KARACAÖREN LAKE WATERSHEDUSING GIS AND LANDSAT IMAGE. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES, Ekim 18-21.
         • 7BAŞAYİĞİT L., DEDEOĞLU M., ERSAN R. (2017). The Use of Agro Environmental Method for Determination of N Nutrient onOrchards. ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Ekim 4-7.
         • 8BAŞAYİĞİT L., DEMİR S., UÇAR Y., KARA B. (2017). Monitoringof CannabisCultivationWithHigh-ResolutionImages. ICGRS 2017 : 19th International Conference on Geoscience and Remote Sensing, Eylül 18-19.
         • 9BAŞAYİĞİT L., DEDEOĞLU M., DEMİR S. (2017). Digital Mapping of Histosols Using LANDSAT 7ETM in Isparta Turkey. V.V. DOKUCHAEV SOIL SCIENCE INSTITUTERUDN UNIVERSITYSOIL SCIENTISTS SOCIETY NAMED AFTER V.V.DOKUCHAEV, Temmuz 4-7.
         • 10BAŞAYİĞİT L. (2017). Prediction of N Deficiency in Peach Trees Using Environmentally Friendly Techniques: VNIR Spectroscopy. 12th Annual International Symposium on Environment, Mayıs 22-25.
         • 11DEDEOĞLU M., ÖZAYTEKİN H. H., BAŞAYİĞİT L. (2017). An Approach to Comparing Different Land Evaluation Methodswith NDVI. International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey)., Mayıs 15-17.
         • 12BAŞAYİĞİT L., Demir S., KARA B., UÇAR Y. (2016). THE APPROACH ON MONITORING POPPY ANDCANNABIS CULTIVATION AREAS AND DETERMINING OFILLEGAL CULTIVATION USING HIGH RESOLUTIONSATELLITE IMAGE PRELIMINARY RESULTS OFPROJECT. 2 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCEECOLOGY AND TECHNOLOGY(ICONSETE'2016 ), Ekim 14.
         • 13BAŞAYİĞİT L., ALABOZ P., ÖZÇER O., IŞILDAR A. A. (2015). The Movement of Copper Zinc and Manganese In The Soil of Cut Flower Production Greenhouses and Fields. Agricultura for Life, Life for Agriculture, Haziran 9, Bucharest, 14.
         • 14BOZKURT Y., BAŞAYİĞİT L., KAYA İ. (2010). Determination of relationship between botanical composition and biomass quantity of grasslands and NIR reflectance by using NDVI derived from Remote Sensing data. EAAP, European Association for Animal Production 61st Annual Congress, Crete Island, Greece, Ağustos 23-27, Crete Island.
         • 15BOZKURT Y., BAŞAYİĞİT L., KAYA İ. (2010). Grassland classification by Remote Sensing (RS) data and Geographical Information Systems (GIS). EAAP, European Association for Animal Production 61st Annual Congress, Ağustos 23-27, Crete Island.
         • 16BOZKURT Y., BAŞAYİĞİT L., KAYA İ. (2009). Remote Sensing and Geographical Information Systems Applications to Determine Grassland Types and Grazing Systems in Highlands of The Eastern Turkey. EAAP, European Association for Animal Production 60th Annual Congress, Ağustos 24-27, Barcelona.
         • 17BOZKURT Y., BAŞAYİĞİT L., KAYA İ. (2009). Long-Term Effects of Fertilizer Applications on Natural Grasslands within The Aspect Of Environmentally Sustainable Grazing Systems in Highlands of The Eastern Turkey. EAAP, European Association for Animal Production 60th Annual Congress, Ağustos 24-27, Barcelona.
         • 18BOZKURT Y., BAŞAYİĞİT L., KAYA İ. (2008). Determination of Grazing Pressure Using RS Techniques and Monitoring The Change in Grassland Status by GIS. EAAP, European Association for Animal Production 59th Annual Congress, Ağustos 24-27, Vilnius.
          • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
          • 1KAYA F., BAŞAYİĞİT L. (2021). Digital Mapping of Soil Organic Matter Using Open Source Accessible Products of ESA® in Arable Plain. ESA-ECMWF WORKSHOP Machine Learning for Earth System Observation and Prediction, ESA-ESRIN, Kasım 15-16, Frascati.
          • 2UÇAR Y., BAŞAYİĞİT L., ÇAKMAKCI T., DEDEOĞLU M. (2017). Determination of the Relationships among Leaf Water Potential, Leaf Relative Water Content and VNIR Spectral Reflection in DWARF Apple Cultivars. VIII International Agriculture Symposium ”AGROSYM 2017”, Ekim 5-8, Jahorina, 235-235.
          • 3BAŞAYİĞİT L., Demir S., KARA B., UÇAR Y. (2016). The Approach on Monitoring Poppy and Cannabis Cultivation Areas and Determining of Illegal Cultivation Using High Resolution Satellite Image. 2nd International Conference on Science Ecology and Technology (ICONSETE' 2016), Ekim 14-16, Barcelona.
          • 4BAŞAYİĞİT L., DEMİR S., KARA B., UÇAR Y. (2016). The Approach on Monitoring Poppy and Cannabis Cultivation Areas and Determining of Illegal Cultivation Using High Resolution Satellite Image Preliminary Results of Project. 2nd International Conference on Science Ecology and Technology (ICONSETE' 2016)., Ekim 14-16.
          • 5DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L., ÖZAYTEKİN H. H. (2016). Comparison Of Object And Pixel Based Classification Methods For Determination Of Land Use On Spot 5 Satallite Imagine. 2nd International Conference On Science, Ecology And Technology-2016 (Iconsete'2016 ), İSPANYA, Eylül 14-16, barselona.
          • 6BAŞAYİĞİT L., Rabia E. (2015). Comparison of Pixel Based And Object Based Classification Methods For Separation of Crop Patterns. Agriculture for Life, Life for Agriculture, Haziran 9-11.
          • 7BAŞAYİĞİT L., ALABOZ P., özçer o., IŞILDAR A. A. (2015). The Movement of Copper Zinc and Manganese In The Soil of Cut Flower Production Greenhouses and Fields. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 9-11.
          • 8BOZKURT Y., BAŞAYİĞİT L., KAYA İ. (2010). Determination of relationship between botanical composition and biomass quantity of grasslands and NIR reflectance by using NDVI derived from Remote Sensing data EAAP European Association for Animal Production 61st Annual Congress 23 27 August Crete Island Greece. EAAP, European Association for Animal Production 61st Annual Congress, Ağustos 23-27, 1.
          • 9BOZKURT Y., BAŞAYİĞİT L., KAYA İ. (2009). Long term effects of fertilizer applications on natural grasslands within the aspect of environmentally sustainable grazing systems in highlands of the Eastern Turkey EAAP European Association for Animal Production 60th Annual Congress 24 27 August Barcelona Spain. EAAP, European Association for Animal Production 60th Annual Congress, Ağustos 24-27, 1.
          • 10BOZKURT Y., BAŞAYİĞİT L., KAYA İ. (2009). Remote Sensing and Geographical Information Systems applications to determine grassland types and grazing systems in highlands of the Eastern Turkey EAAP European Association for Animal Production 60th Annual Congress 24 27 August Barcelona Spain. EAAP, European Association for Animal Production 60th Annual Congress, Ağustos 24-27, 2.
          • 11BOZKURT Y., BAŞAYİĞİT L., KAYA İ. (2009). Determination of grazing pressure using RS Techniques and monitoring the change in grassland status by GIS EAAP 59th Annual Meeting Vilnius 2008. EAAP - 59th Annual Meeting, Haziran 8-11, 1.
          • 12BAŞAYİĞİT L., ÖZTEKİN M. E., DİNGİL M., ŞENOL S., dinç u. (2004). Land Use Plan On The Basis of Existing Plots of the Konuklar State Farm by Using GIS International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development June 7 10 2004 Erzurum Turkey. Natural Resource Management for Sustainable Development, Haziran 7-10, 2.
          • 13akgül m., IŞILDAR A. A., BAŞAYİĞİT L. (2004). Some Properties of Red Redish Colored Soils and Neighbor Soil Associations in Isparta Turkey. International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development, Haziran 7-10.
          • 14BAŞAYİĞİT L., ÖZTEKİN M. E., DİNGİL M., ŞENOL S., dinç u. (1998). Detail Soil Mapping of The Adıyaman Kahta Irrigation Project Area Using Digital Satellite Data M Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil 21 24 September Menemen İzmir TURKEY. M.Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil, Eylül 21-24, 1.
          • 15ÖZTEKİN M. E., BAŞAYİĞİT L., DİNGİL M., ŞENOL S., dinç u. (1998). The Relationships Between The Reflection Values and Soil Properties of The Some Selected Soils in the Southern East Anatolia M Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil 21 24 September Menemen İzmir TURKEY. M.Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil, Eylül 21-24, 2.
           • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
           • 1DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L., ÖZAYTEKİN H. H. (2016). Spot 5 Uydu Görüntüsünde Obje Tabanli Siniflama Yöntemleri İle Tahil Alanlarinin Parsel Haritalarinin Üretimi. 6. Uzaktan Algilama-Cbs Sempozyumu (Uzal-Cbs 2016), 5-7 Ekim 2016, Adana, Ekim 5-7, adana.
           • 2DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L., ÖZAYTEKİN H. H. (2016). SPOT 5 UYDU GÖRÜNTÜSÜNDE OBJE TABANLI SINIFLAMAYÖNTEMLERİ İLE TAHIL ALANLARININ PARSELHARİTALARININ ÜRETİMİ. IV. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU 2016, Ekim 5-7.
           • 3BAŞAYİĞİT L., gülper s. (2015). Gölcük Gölü Su Toplama Havzası CORINE Arazi Kullanım Sınıfları Haritasının Oluşturulması. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Eylül 1-4.
           • 4BAŞAYİĞİT L., UÇAR G., DEDEOĞLU M. (2015). KARACAÖREN GÖLÜ HAVZASI EROZYON DURUMUNUN UA-CBS KULLANILARAKRUSLE METODUNA GÖRE BELİRLENMESİ. TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, Mayıs 21-23.
           • 5DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L., DOĞAN A. (2015). Landsat ETM Uydu Verisi ile Belirlenen Yüzey Toprak Neminin Tarımsal Amaçlı Çalışmalarda Kullanımı. VIII TUFUAB Teknik Sempozyum, Mayıs 21-23, Konya, 150-154.
           • 6demir h. z., BAŞAYİĞİT L. (2013). Uydu Verileri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Gölcük Gölü Su Toplama Havzası CORINE Erozyon Haritasının Oluşturulması. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Ekim 22-24.
           • 7BAŞAYİĞİT L., gök s., kızıl a. (2013). Arazi Kullanımındaki Değişikliklerin Farklı Veri Kaynaklarıyla Yorumlanması. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Ekim 22-24.
           • 8bakıcı s., BAŞAYİĞİT L. (2012). İşletme Arazileri İçin Tarım Bilgi Sistemi Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Merkez Arazisi Örneği. IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Ekim 16-19.
           • 9BAŞAYİĞİT L., ERSAN R. (2012). Isparta Gülü’nün (Rosa damasccena Mill.) Vejetasyon Dönemi Boyunca Morfolojik Özellikleri ve Spektral İmzaları. Her Yönüyle Gül Sempozyumu, Haziran 7, Isparta.
           • 10BAŞAYİĞİT L., ALBAYRAK S., şenol h., akgül h. (2008). Spektroradyometre Verileri İle Bitki Besin Elementi İçeriğinin Tahmin Edilebilirliği 4 Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Konya. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Ekim 8-10, 163.
           • 11ALBAYRAK S., TÜRK M., BAŞAYİĞİT L. (2007). Azotla gübrelenen tüylü meyveli fiğin N p ve K içeriğinin yakın kızıl ötesi spektoradyometrik yöntemle tahmin edilebilirliğinin araştırılması Türkiye 7 Tarla Bit Kong Bildiriler II 169 172 Erzurum. Türkiye 7. Tarla Bit.Kong., Bildiriler, Haziran 25-27, 169.
           • 12ÖZKAN K., şenol h., BAŞAYİĞİT L., GÜLSOY S., MERT A. (2006). Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Saçlı Meşenin Quercus cerris L var cerris Yayılışını Sınırlandıran Faktörler Buldan Sempozyum Bildirileri Cilt 2 589 594 Aydoğdu Ofset Ankara. Buldan Sempozyum Bildirileri, Kasım 23-24, 589.
           • 13BAŞAYİĞİT L., akgül m., şenol h. (2006). TERRA ASTER Bantlarından Olan Yansıma Değerleri ve Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Toprak Haritalarının Üretilmesinde Kullanılabilirliği. 1. Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay ve Paneli, Kasım 22-24.
           • 14GÖRMÜŞ M., BAŞAYİĞİT L., CARAN Ş., UYSAL K., ÇOBAN H., şenol h. (2003). Eğirdir Senirkent Senirce Isparta arasındaki Pliyo Kuvaterner sedimanları SDU Müh Mim Fak 20 Yıl Jeoloji Sempozyumu s 100. SDU, Müh.-Mim. Fak.20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Mayıs 14-16, 100.
           • 15BAŞAYİĞİT L., dinç u. (2001). Toprak etüd ve haritalama çalışmalarında bilgisayar teknolojilerinin kullanımı. Tarımda Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, Eylül 20-22.
           • 16UÇAR Y., BAŞAYİĞİT L. (2001). Sulu tarımda uzaktan algılama tekniklerini kullanma olanakları Tarımda Bilişim Teknolojileri 4 Sempozyumu Sütçüimam Üniversitesi Kahramanmaraş s 224 231. Tarımda Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, Eylül 20-22, 224.
           • 17BAŞAYİĞİT L., ŞENOL S. (2001). Türkgeldi tarım işletmesi topraklarının arazi değerlendirmesi ve potansiyel kullanımlarının belirlenmesi. Trakya toprak ve su kaynakları sempozyumu, Mayıs 24-27.
            • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
            • 1DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L., ÖZAYTEKİN H. H. (2016). SPOT 5 Uydu Görüntüsünde Obje Tabanlı Sınıflama Yöntemleri İle Tahıl Alanlarının Parsel Haritalarının Üretimi. 6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), Ekim 5.
            • 2BAŞAYİĞİT L., ural d. (2016). Uydu Görüntüleri Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Eğirdir Gölü Havzası Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması. 6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), Ekim 5.
            • 3BAŞAYİĞİT L., aydın m., UÇAR Y. (2016). Arazi Toplulaştırma Yapılan Alanlarda Yeniden Parçalanmanın Uydu Görüntüleri İle İzlenmesi. 6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), Ekim 5.
            • 4DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L., DOĞAN A. (2015). LANDSAT ETM UYDU VERİSİ İLE BELİRLENEN YÜZEY TOPRAK NEMİNİNTARIMSAL AMAÇLI ÇALIŞMALARDA KULLANIMI. TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, Mayıs 21-23.
            • 5BAŞAYİĞİT L., ERSAN R. (2012). Isparta Gülü (Rosa damascena Mill.) Klorofil İçeriğinin Hiperspektral Algılama Teknikleriyle Tahmini. Her Yönüyle Gül Sempozyumu, Haziran 7, Isparta.
            • 6BAŞAYİĞİT L., DEDEOĞLU M. (2012). Elma Ağaçlarında Çinko Noksanlığının Görünür Yakın Kızılötesi (VNIR) Spektroskopik Yöntemle Belirlenmesi. TARIM SEMPOZYUMU 2012, Nisan 20-23.
            • 7DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L. (2012). Kiraz Ağaçlarında Çinko Noksanlığının Spektral Türev Eğrileri İle Belirlenebilirliği. TARIM SEMPOZYUMU 2012, Nisan 20-23.
            • 8ALBAYRAK S., TÜRK M., BAŞAYİĞİT L. (2007). Azotla Gübrelenen Tüylü Meyveli Fiğin N, P ve K İçeriğinin Yakın Kızıl Ötesi Spektroradyometrik Yöntemle Tahmin Edilebilirliğinin Araştırılması.. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, Haziran 25-27, Erzurum.
            • 9ÖZKAN K., ŞENOL H., BAŞAYİĞİT L., GÜLSOY S., MERT A. (2006). Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Saçlı Meşenin (Quercus cerris L var cerris) Yayılışını Sınırlandıran Faktörler. Buldan Sempozyumu, Kasım 23-24, 589-594.
            • 10ÖZKAN K., SÜEL H., MERT A., GÜLSOY S., BAŞAYİĞİT L., ŞENOL H. (2006). Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Kuşburnunun Rosa canina L Dağılımını Etkileyen Abiyotik Yetişme Ortamı Faktörleri. Buldan SempozyumU, Kasım 23-24, 581-588.
            • 11ÖZKAN K., SÜEL H., MERT A., GÜLSOY S., BAŞAYİĞİT L., şenol h. (2006). Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Kuşburnunun Rosa canina L Dağılımını Etkileyen Abiyotik Yetişme Ortamı Faktörleri. Buldan Sempozyumu 23-24 Kasım 2006, Kasım 23-24, 581-589.
            • 12BAŞAYİĞİT L. (2001). Toprak etüd ve haritalama çalışmalarında bilgisayar teknolojilerinin kullanı mı. Tarımda Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu,, Eylül 20, 283-291.
             • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
             • 1GÖRMÜŞ M., BAŞAYİĞİT L., CARAN Ş., UYSAL K., ŞENOL H., ÇOBAN H., Hilal H. A. (2003). Eğirdir Çünür Senirce Isparta arasındaki Kuvaterner sedimanları. SDÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Mayıs 14-16, Isparta, 100-101.
              • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
              • 1KARA B. (2023). Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
              • 2BAŞAYİĞİT L. (2020). Ziraat Fakültesi Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
              • 3ŞAHİN Ç. M., BAŞAYİĞİT L., MÜJDECİ M., ARICI Ş. E., KARA B., TÜZÜN C. G., YAVUZ M., YILMAZ H. (2019). Ziraat Fakültesi Dergisi. DergiPark.
              • 4BAŞAYİĞİT L. (2019). Ziraat Fakültesi Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
              • 5BAŞAYİĞİT L. (2019). Ziraat Fakültesi Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
              • 6BAŞAYİĞİT L. (2019). Ziraat Fakültesi Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
              • 7AKÇURA M., KARADAVUT U., KÖKTEN K., YILDIZ Ş., KARA B. (2019). Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi.
              • 8BAŞAYİĞİT L., ARICI Ş. E., KARA B., MÜJDECİ M., ŞAHİN Ç. M., TÜZÜN C. G., UÇAR Y., YAVUZ M., YILMAZ H. (2018). SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. ISPARTA, SDÜ ZF.
              • 9BAŞAYİĞİT L., UÇAR Y., YAVUZ M., YILMAZ H., TÜZÜN C. G., KARA B., ŞAHİN Ç. M., ARICI Ş. E., MÜJDECİ M. (2018). SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. SDÜ Ziraat Fakültesi.
              • 10BAŞAYİĞİT L. (2018). SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
              • 11BAŞAYİĞİT L. (2018). SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
              • 12BAŞAYİĞİT L. (2018). SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
              • 13YILMAZ H., POLAT M., BAŞAYİĞİT L., MÜJDECİ M., KARA B., UÇAR Y., TÜZÜN C. G., ARICI Ş. E. (2018). SDU Ziraat Fakültesi Dergisi. SDU.
              • 14UÇAR Y., KARA B., BAŞAYİĞİT L. (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
              • 15UÇAR Y., BAŞAYİĞİT L., KARA B. (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
              • 16BAŞAYİĞİT L. (2016). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. SDÜ.
              • 17BAŞAYİĞİT L. (2016). Süleyman Demirel Üniversitesi Zİraat Fakültesi Dergisi. SDÜ.
              • 18ŞAHİN Ç. M., TÜZÜN C. G., YAVUZ M., UÇAR Y., KARA B., KÜLCÜ R., YILMAZ H., BAŞAYİĞİT L., ARICI Ş. E. (2016). SDU Ziraat Fakültesi Dergisi. süleyman demirel Üniversitesi.
              • 19BAŞAYİĞİT L., YILMAZ H., ŞAHİN Ç. M., TÜZÜN C. G., UÇAR Y., KARA B., MÜJDECİ M., KÜLCÜ R., POLAT M., ARICI Ş. E. (2016). Ziraat Fakültesi Dergisi. SDU.
              • 20BAŞAYİĞİT L. (2015). SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
              • 21BAŞAYİĞİT L. (2015). SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
               • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
               • 1ARICI Ş. E., BAŞAYİĞİT L., UÇAR Y., MÜJDECİ M., YILMAZ H., POLAT M., TÜZÜN C. G., TONGUÇ M., KARAASLAN S. (2019). Ziraat Fakültesi Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
               • 2POLAT M., ARICI Ş. E., TÜZÜN C. G., YILMAZ H., MÜJDECİ M., BAŞAYİĞİT L., UÇAR Y., TONGUÇ M., ERBAŞ S., KARAASLAN S. (2019). Ziraat Fakültesi Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi.
               • 3YILMAZ H., MÜJDECİ M., UÇAR Y., POLAT M., BAŞAYİĞİT L., TÜZÜN C. G. (2019). Ziraat Fakültesi Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
               • 4BAŞAYİĞİT L., UÇAR Y., YILMAZ H., MÜJDECİ M., TONGUÇ M., ARICI Ş. E., KARAASLAN S., ERBAŞ S. (2019). Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi.
               • 5ARICI Ş. E., YILMAZ H., BAŞAYİĞİT L., KÜLCÜ R., MÜJDECİ M., UÇAR Y., ŞAHİN Ç. M., KARA B., TÜZÜN C. G. (2018). SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. SDÜ.
               • 6BAŞAYİĞİT L., UÇAR Y., KARA B., ERBAŞ S. (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
                • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
                • 1MÜJDECİ M., BAŞAYİĞİT L., KARA B., POLAT M., KÜLCÜ R. (2017). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi.
                 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
                 • 1KÜLCÜ R., BAŞAYİĞİT L. (2016). SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
                 • 2BAŞAYİĞİT L., KÜLCÜ R. (2015). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi.
                  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
                  • 1Organik ve Konvansiyonel Tarım Yapılan Isparta Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.) Bahçelerinin İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Verim Tahmin Modellerinin Üretimi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2021, Tamamlandı.
                  • 2Sayısal Toprak Haritalama Çalışmalarında Kullanılan Farklı Yaklaşımların Karşılaştırılması ve Sayısal Değişkenler ile Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması: Atabey Ovası Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2021, Tamamlandı.
                  • 3Haşhaş(papaver Somniferum) Tarım Alanlarının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri İle Belirlenebilirliği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2019, Tamamlandı.
                  • 4Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri ile Haşhaş ve Kenevir Ekim Alanlarının İzlenmesine ve Yasadışı Üretim Alanlarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Metot Çalışması, TÜBİTAK PROJESİ, 2019, Tamamlandı.
                  • 5Isparta Gülü (Rosa damascena Mill.) Potansiyel Tarım Alanlarının Ekolojik Modellenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
                  • 6Yüksek Çözünürlüklü Uydu Grüntüleri Ile Haşhaş ve Kenevir Ekim Alanlarının İzlenmesine ve Yasadışı ÜretimAlanlarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Metot Çalışması, -Tübitak 1001, 2018, Tamamlandı.
                  • 7Yozgat İi Şefaatli İlçesi Karanlık Dere Vadisi Arazilerinin Değerlendirilmesi ve Kullanım Planlanması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2017, Tamamlandı.
                  • 8Arazi Toplulaştırması Yapılan Alanlarda Oluşan Gizli Parçalanmanın Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri ile İzlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
                  • 9Isparta Gölcük Formasyonu Volkanik Ana Materyali Üzerinde Oluşmuş Toprakların Özellikleri Oluşumu ve Sınıflandırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
                  • 10Kombine Steril Kabin Üretimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2016, Tamamlandı.
                  • 11Arazi Toplulaştırması Yapılan Alanlarda Oluşan Yeniden Parçalanmanın Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri ile İzlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
                  • 12Biber Bitkisinde Çinko İçeriğinin Hiperspektral Algılama Teknikleriyle Belirlenebilirliğinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
                  • 13Burdur İli Bucak İlçesi Toprak Etüd Çalışması, Özel Kuruluşlar, 2014, Tamamlandı.
                  • 14Isparta İli Gönen İlçesi Toprak Etüd Çalışması, Özel Kuruluşlar, 2014, Tamamlandı.
                  • 15Gül Tarım Alanlarının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri İle Belirlenebilirliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2013, Tamamlandı.
                  • 16Gül Tarım Alanlarının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri ile Belirlenebilirliği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2013, Tamamlandı.
                  • 17Sera Topraklarında Gübre ve Pestisit Kaynaklı Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi 2209 TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı Proje Danışmanı , Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
                  • 18Bazı Meyve Türlerinde Besin Elementi Eksikliğinin Görünebilir Yakın Kızılötesi Bölge-Spektroradyometrik Ölçümler Kullanılarak Arazide Belirlenebilirliğinin Araştırılması, -Tübitak 1001, 2012, Tamamlandı.
                  • 19Bazı meyve türlerinde besin elementi eksikliğinin görünebilir yakın kızılötesi bölge-spektroradyometrik ölçümler kullanılarak arazide belirlenebilirliğinin araştırılması, Selçuk Üniversitesi, -Tübitak 1001, 2012, Tamamlandı.
                  • 20Uydu Verileri Yardımıyla Elma Tarımı Yapılan Alanların Belirlenebilme Olanaklarının Araştırılması Tübitak TOVAG Proje No 104 O 315, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2012, Tamamlandı.
                  • 21Isparta Gülü nün Rosa damascena M Vejetatif Gelişiminin Spektroradyometrik Yöntemle İzlenmesi 2209 TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı Proje Danışmanı , Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2012, Devam Ediyor.
                  • 22Isparta İlinde Meyve Yetiştirme Potansiyeli Yüksek Alanların Verimlilik Durumlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması SDU Arş Fon Yön Bir Proje No 1182 M 05, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2007, Tamamlandı.
                  • 23Isparta Gülü (rosa Damascena Mill.) Potansiyel Tarım Alanlarının Ekolojik Modellenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor.
                  • 24Topoğrafyadaki Farklılıkların Andik Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor.
                  • 25Storie İndeks Ve Lesa Arazi Derecelendirme Metodlarının Örnek Bir Alanda Karşılaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor.
                  • 26’xx’xxCoğrafi Bilgi Sistemleri İle Beyşehir Gölü Havzasının Ekolojik Risk Değerlendirmesi ’xx’xx, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor.
                  • 27Gölcük Havzasının Arazi Değerlendirmesi ve Arazi Kullanım Planlaması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor.
                  • 28Elma ve Kiraz Meyve Türlerinde Demir Elementi Eksikliğinin Görülebilir Yakın Kızıl Ötesi VNIR Spektroradyometrik Yöntemlerle Tahmin Edilebilirliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor.
                  • 29Elma ve Kiraz Ağaçlarında Çinko Besin Elementi Noksanlığının Görünür Yakın Kızılötesi VNIR Spektroradyometrik Yöntemle Belirlenmesi SDÜBAP 2350 YL 10, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor.
                  • 30İşletme Arazileri İçin Tarım Bilgi Sistemi Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Merkez Arazisi Örneği SDÜBAP 2204 YL 10, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor.
                  • 31Bazı Meyve Türlerinde Besin Elementi Eksikliğinin Görünebilir Yakın Kızılötesi Bölge Spektroradyometrik Ölçümler Kullanılarak Arazide Belirlenebilirliğinin Araştırılması TÜBİTAK TOVAG Proje No 109 O 376 , Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
                   • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                   • 1Marmara Denizi Ve Yakın Çevresine Ulaşan Karasal Besin Elementi Yük Bileşenlerinin Belirlenmesini Sağlayan Bir Hesap Sisteminin Tasarımı Ve Yapılandırılması, -Tübitak 1001, 2023, Tamamlandı.
                   • 2Nitrata Hassas Bölgelerin Belirlenmesi ve Eylem Planlarının Hazırlanması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2022, Tamamlandı.
                   • 3Analitik Hiyerarşik Süreç Ile Strüktür Stabilite İndeksinin Konumsal Değerlendirilmesi, -Tübitak 1002, 2022, Tamamlandı.
                   • 4TÜBİTAK-(C)-ORTA ANADOLU BÖLGESİNDE KURU TARIM ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN BUĞDAY BİTKİSİ İÇİN AHS ve UZMAN GÖRÜŞÜ İLE CBS ENTEGRASYONU KULLANARAK ARAZİ UYGUNLUK MODELİ GELİŞTİRİLMESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2021, Devam Ediyor.
                   • 5(TÜBİTAK -C-) Geniş Bant Görünür Yakın Kızılötesi (VNIR) Yansıma Spektroskopisi İle Pancar Bitkisinin Farklı Vejetasyon Dönemlerinde Kritik Azot İçeriği Sınıflarının Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2020, Tamamlandı.
                   • 6”Spor Sahalarının Çeşitli Hidrolojik Ve Meteorolojik Koşullar Altında Hızlı Ve Etkin Drenajını Sağlayacak Tekniklerin Araştırılması”, -Tübitak 1001, 2018, Tamamlandı.
                   • 7Fırat Dicle Havasında Yüksek Çözünürlüklü Hidrometeorolojik Hidrolojik ve Su Kalitesi Modellemesi ve Hidroekonomik Analizi Projesi, İstanbul Üniversitesi, Özel Kuruluşlar, 2017, Tamamlandı.
                   • 8SARAYÖNÜ BEŞGÖZLER K.O.P. ALANI DETAYLI TOPRAK ETÜDÜ ve DOĞRUSAL KOMBİNASYON TEKNİĞİ ile ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ, Selçuk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
                   • 9İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerinin Hazırlanması Projesi, İklim Değişikliği 6. Ulusal Bildirimlerinin Hazırlanması Projesi Kapsamında Tarım Sektörü , Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2015, Tamamlandı.
                   • 10Karacaören 1-2 Baraj Gölleri Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Diğer (Ulusal), 2014, Tamamlandı.
                   • 11Göl Yeraltısuyu İklım İlişkisinin Yeraltısuyu Akım Modeli ve Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Yardımıyla Belirlenerek Gölün Optimum Dinamik İsletme Modelinin Olusturulması Beyşehir Gölü Modeli, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, -Tübitak 1001, 2013, Tamamlandı.
                   • 12Toprak Kalitesi Ölçme Modellerinin Farklı Bölgelerde Seçilen Örnek Alanlarda Test Edilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
                   • 13Ayçiçeği ve Mısır Yağlarında Ağır Metal Düzeyinin BitkiGeliĢme Döneminde Spektral Yöntemler Aracılığı ĠleBelirlenebilirliği, -Tübitak 1001, 2013, Tamamlandı.
                   • 14Göl Yeraltısuyu İklim İlişkisinin Yeraltısuyu Akım Modeli ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenerek Gölün Optimum Dinamik İşletme Modelinin Oluşturulması Beyşehir Gölü Modeli TÜBİTAK ÇAYDAK Proje No 109Y271 , Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Devam Ediyor.
                   • 15Isparta Gülü Rosa damascena Mill.’in Vejetatif Gelişimini Spektroradyometrik Yöntemle İzlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2011, Tamamlandı.
                   • 16Sera Topraklarında Gübre ve Pestisit Kaynaklı Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi , TÜBİTAK PROJESİ, 2010, Tamamlandı.
                   • 17Görülebilir Yakın Kızıl Ötesi Spektroradyometrik Yöntemlerle Fiğ Türlerinin Kimyasal Kompozisyonun Tahmin Edilebilirliğinin Araştırılması TUBİTAK Kariyer Projesi TOVAG 106O554 Sera Topraklarında Gübre ve Pestisit Kaynaklı Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi 2209 TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı Proje Danışmanı , Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2008, Tamamlandı.
                   • 18Buldan Batı Dağlık Bölgesi Yetiştirme Ortamı Sınıflandırılması ve Haritalanması SDÜ Arş Fon Yön Bir, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2006, Tamamlandı.
                   • 19RS Uzaktan Algılama ve GIS Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Meralarda Kalite Belirleme Biyomass ve Otlatma Kapasite Tahminleri ile Hayvan İzleme Olanaklarının Araştırılması Tübitak TOVAG Proje No 104 V 124 KARİYER PRJ , Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2006, Tamamlandı.
                   • 20Manyetik alanın bazı toprak özellikleri üzerine etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No SDÜAF 365, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2004, Tamamlandı.
                   • 21Atabey Ovası Toprakları Arazi Değerlendirilmesi ve Arazi Kullanım Planlaması Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No SDÜAF 336, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2004, Tamamlandı.
                   • 22Uydu Verileri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Yardımıyla Eğirdir Gölü Su Toplama Havzası Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulmasında ve Toprak Kayıplarının Belirlenebilmesinde Yeni Bir Model Çalışması TÜBİTAK İNTAG Proje No 838 , Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2004, Tamamlandı.
                   • 23Şarkikaraağaç sulama sahası topraklarının arazi değerlendirmesi mevcut ve potansiyel kullanımlarının saptanması Isparta valiliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2003, Tamamlandı.
                   • 24Alparslan Tarım İşletmesi Topraklarının Detaylı Toprak Etüd ve Haritalanması, Çukurova Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2003, Tamamlandı.
                   • 25Konuklar Tarım İşletmesi Topraklarının Detaylı Toprak Etüdü ve Haritalanması, Çukurova Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2003, Tamamlandı.
                   • 26Uydu Verileri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Eğirdir Gölü Havzasında Potansiyel ve Aktüel Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması ve Toprak Kayıplarının Hesaplanması Üzerine Araştırmalar Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu FBE 2000 D 56, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2002, Tamamlandı.
                   • 27Uydu Verileri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Eğirdir Havzasında Potansiyel ve Aktüel Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması ve Olası Toprak Kayıplarının Hesaplanması Üzerine Araştırmalar Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No SDÜAF 164, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2002, Tamamlandı.
                   • 28Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi, Çukurova Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2000, Tamamlandı.
                   • 29Antakya İli Çevresinin Şimdiki Arazi Kullanım Durumu ve İdeal Arazi Kullanım Planlaması TÜBİTAK TOGTAG Proje No 1618 , Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2000, Tamamlandı.
                   • 30SDÜ Çiftliği Temel Toprak Etüdü ve İdeal Arazi Kullanım Planlaması Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No SDÜAF 441, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2000, Tamamlandı.
                   • 31Atabey Ovası Topraklarının Bazı Özellikleri Sınıflandırılması ve Haritalanması Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No SDÜAF 73, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 1999, Tamamlandı.
                   • 32Adıyaman Kahta Ovası Sulama Projesi Sahası Detaylı Toprak Etüdleri Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 1998, Tamamlandı.
                   • 33Toprak Etüt ve Sınıflandırma; Toprak Analizleri ve Detaylı Dijital Toprak Haritalarının Hazırlanması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Devam Ediyor.
                   • 34Nitrat Eylem Planları İçin İzleme Ve Raporlama Metodolojisi Oluşturularak Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Devam Ediyor.
                   • 35Manyas Gölü Havzası’nın Yönetimi İçin Bütünleşik Ekosistem Modelleme Odaklı Karar Destek Sisteminin Oluşturulması, -Tübitak 1003, Devam Ediyor.
                    • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                    • 1Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, 2001, Tamamlandı.
                     • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                     • 1CATENA, SCI-Expanded, 2017.
                     • 2CATENA, SCI-Expanded, 2016.
                      • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                      • 1Journal of Agricultural Science and Technology, Thomson Reuters, 2017.
                      • 2Agro – knowledge Journal, EBSCO, 2017.
                      • 3International Journal of Agricultural Policy and Research, AbstractsAgroforestry AbstractsBiofuels AbstractsForestry AbstractsAnimal Breeding AbstractsEyeSource, 2017.
                       • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                       • 1Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING,, TÜRKİYE, 2017.
                       • 2Yüzüncü Yıl Ziraat Fakültesi Dergisi, TÜRKİYE, 2016.
                       • 3Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, TÜRKİYE, 2016.
                       • 4Mediterannean Agriculture Science, TÜRKİYE, 2016.
                        • Akademik Görevler
                        • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı/ Profesör (2018-...)
                        • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Anabilim Dalı/ Profesör (2015-2018)
                        • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Anabilim Dalı/ Doçent (2010-2015)
                        • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2004-2010)
                        • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1998-2004)
                        • 6Çukurova Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1996-1998)
                        • 7Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1995-1996)
                         • İdari Görevler
                         • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatör Ziraat Fakültesi (2022-...)
                         • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2022-...)
                         • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-...)
                         • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2019-2022)
                         • 5Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2018-...)
                         • 6Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2016-2018)
                         • 7Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2015-2018)
                         • 8Süleyman Demirel Üniversitesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2012-2015)
                         • 9Süleyman Demirel Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2015)
                         • 10Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2008-...)
                          • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                          • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kurulu (Üye) (2013-...)
                          • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Yönetim Kurulu Üyesi) (2013-...)
                          • 3Isparta İli Toprak Koruma Kurulu Üyeliği (Üye) (2008- )
                          • 4Sdü Uzaktan Algılama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (Yönetim Kurulu Üyesi) (2008-2013)
                          • 5Sdü Göller Bölgesi Su Kaynakları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (Yönetim Kurulu Üyesi) (2008-...)
                           • Verdiği Dersler
                           • 1Arazi Kullanım Planlaması
                           • 2Cbs’De Veri Modelleme Ve Analizler
                           • 3Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları
                           • 4Görüntü İşleme Ve Yorumlama
                           • 5Jeoloji Ve Jeomorfoloji
                           • 6Kartoğrafya
                           • 7Tarımda Spektroskopi Uygulamaları
                           • 8Toprak Etüd Ve Haritalama
                           • 9Toprak Mineralojisi Ve Petrografisi
                           • 10Toprak Oluşumu Ve Sınıflandırma
                           • 11Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
                           • 12Uzaktan Algılamanın Tarımsal Uygulamaları