bir fikrim var
study@isubu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
İbrahim ÖZDEMİR
Adı Soyadı Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR
Birimi Orman Fakültesi
Bölüm Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yaban Hayatı Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113964
E-Posta ibrahimozdemir@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 9.7.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 1.9.1997
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 13.3.2003
İLGİ ALANLARI
Orman Amenajmanı Orman Envanteri Uzaktan Algılama
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özdemir, İ., Kolsuz, R., 2015. Meşcere Tepe Çatısının Boşluk Oranı ile Ölü Organik Materyal Miktarının Tahmin Edilmesi, Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 1 (1-2) 15-21
 • 2 Özdemir, İ., Asan, A., Özkan, U.Y., 2005. Konumsal Orman Fonksiyonlarının Haritalanmasının Önemi ve Sayısal Arazi Modelinden Yararlanma Olanakları, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-1, s 1-7.
 • 3 Özdemir, i., 2005. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ormanlarındaki Gençleştirme Çalışmalarını Landsat Uydu Verileri ile İzleme Olanakları, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi, 9/3, 103-110.
 • 4 Asan., U., Özdemir, İ., 2005. Kent Korularında Envanter, 2003, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, 55:1, 15-30.
 • 5 Eler, Ü., Özçelik, R., Özdemir, İ., Çatal, Y. 2004. Göller Yöresinde İki Genç Doğal Toros Sediri (Cedrus Libani A. Rich.) Meşceresinde Gecikilmiş Sıklık Bakımının Gelişme Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8-1 (2004)1-6.
 • 6 Asan, Ü., Özdemir, İ., Özkan. İ., 2004. Çok Kaynaklı Orman Envanterinde Kullanılabilecek Çok Aşamalı Örnekleme Yöntemleri, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, B, Cilt 54, Sayı 2, 15-28.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Planlama Sürecinde Fonksiyonel İşletme Sınıfları ve Amaç Kuruluşlarının Belirlenmesi, Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı, Sonuç Bildirgesi ve Tebliğler, 19-22 Nisan 2010, s. 127-147, Antalya.
 • 2 Orman Amenajmanında nasıl bir planlama yapılmalıdır? Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı, Sonuç Bildirgesi ve Tebliğler, 19-22 Nisan 2010, s. 178-190, Antalya.
 • 3 Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Amenajman Planlarının Düzenlenmesinde Ağaç Serveti ve Artımının Envanteri, Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı, Sonuç Bildirgesi ve Tebliğler, 19-22 Nisan 2010, s. 220-238, Antalya.
 • 4 Özdemir, İ., Özkan, K., Şentürk, Ö., Süel, H., Mert, A., Gülsoy, S., Eser, Y., Negiz MG., 2008. Burdur-Ağlasun Yöresinde Yer Alan Bir Ormanlık Alandaki Bitki Türü Zenginliğinin Aster Uydu Verisi Kullanılarak Tahmini, 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 13-15 Ekim 2008, Kayseri, 8 s.
 • 5 Özdemir, İ., Özçelik, R., Asani Ü., Eler, Ü., 2005. Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Fonksiyonel Planlama Sistemine Entegrasyonu, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildiriler Kitabı, 8-10 Eylül Isparta, s. 579-585.
 • 6 Özçelik, R., Özdemir, İ, Eler, Ü., Orman Amenajmanında Envanter Sorunları ve Çözüm Önerileri, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Tebliğler Kitabı II.Cilt; s.556-564.
 • 7 Eler, Ü., Özçelik, R., Özdemir, İ., Ormancılıkta AR-GE Çalışmalarının Yeri ve Önemi,T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Tebliğler Kitabı IV.Cilt; s.1639-1646.
 • 8 Asan, Ü., Yeşil, A., Destan, S., Özdemir, İ., Zengin, H., 2005. Sürdürülebilir Orman İşletmeciliğinin Gerçekleştirilmesinde Fonksiyonel Planlanın Yeri ve Önemi, Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acilen Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005 - Antalya.
 • 9 Özdemir, İ., Asan, Ü., Yeşil, A., Özkan, UY., 2005. Ulusal Orman Envanterinin Türkiye İçin Önemi ve Üç Aşamalı Envanter Yöntemi, Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acilen Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005 - Antalya.
 • 10 Asan, Ü., Yeşil, A., Özdemir, İ., Sağlam, S., 2005. Ormanlarda Karbon Birikimi ve Yıllık Değişimin Belirlenmesinde Başvurulan Temel Yaklaşımlar, Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acilen Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005 - Antalya.
 • 11 Yeşil, A., Asan, Ü., Özkan, UY., Özdemir, İ., Zengin, H., 2005. Amenajman Planlarının Düzenlenmesinde Katılımcılık Sürecinin İşletilmesi, Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acilen Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005 - Antalya.
 • 12 Asan, Ü.; Yeşil, A.; Özdemir, İ.; Özkan, U.Y. , 2003. Konumsal Orman Fonksiyonlarının Belirlenmesinde Katılımcı Yaklaşımın Önemi ve Sayısal Arazi Modellerinin Yeri . II. Ulusal Ormancılık Kongresi, 19-20 Mart 2003, Türkiye Ormanlarının Yönetimi, ISBN 975-93478-2-2, Ankara, 162-173
 • 13 Yeşil, A.; Asan, Ü.; Özdemir, İ.; Özkan, U.Y. , 2003. Ormancılıkta Katılımcı Yaklaşımın Gelişmiş Ülkelerdeki Uygulama Örnekleri ve Türkiye İçin Öneriler . II. Ulusal Ormancılık Kongresi, 19-20 Mart 2003, Türkiye Ormanlarının Yönetimi, ISBN 975-93478-2-2, Ankara, 97-312
 • 14 Asan, Ü.; Yeşil, A.; Özdemir, İ.; Özkan, U.Y. , 2003. Ormancılık Planları ve Katılım . II. Ulusal Ormancılık Kongresi, 19-20 Mart 2003, Türkiye Ormanlarının Yönetimi, ISBN 975-93478-2-2, Ankara, 114-122
 • 15 Yeşil, A.; Asan, Ü.; Özkan, U.Y., Özdemir, İ., 2002. İstanbul Korularında İki Aşamalı Envanter Uygulamaları . Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, 18-19 Nisan 2002, İstanbul, 158-163
 • 16 Asan, Ü.; Özdemir, İ. , 2002. İstanbul Korularında Konumsal Fonksiyonların Belirlenmesi ve Haritalanması . Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, 18-19 Nisan 2002, İstanbul, 67-76
 • 17 Eler, Ü., Özdemir, İ., 1998. Ispartanın Orman Varlığının Geçmişteki, Aktüel, Potansiyel ve Gelecekteki Durumu . Ispartanın Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu II, 16-17 Mayıs 2002, Isparta, 215-217
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Asan, Ü.; Özdemir, İ. , 2003. Spatial Functions Expected from the City Groves of Istanbul Metropolis . XII World Forestry Congress: Area B - Forests for the planet, Urban forestry, trees outside forest-0844, Canada, p.472
 • 2 Gezer. A.; Özdemir, İ.; Gülcü, S., 1997. The Present Status and the Future of the Forest Ecosystems of Turkeys Lakes District as a Genetic Heritage . Proceedings of the XI Worl Forestry Congress, 13-22 October 1997, Antalya, p. 167
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta-Atabey Yöresinde Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. supsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) ve Toros Sediri (Cedrus libani. A. Rich.) ile Yapılan Ağaçlandırmaların Biyolojik Başarısını Etkileyen Bazı Faktörlerin Tespiti Üzerine Araştırmalar
 • Doktora Tezi
 • 1 Üç Aşamalı Örnekleme Metodu ve Bölgesel (Doğu Marmara Bölgesi) Orman Envanterinde Uygulanması
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Doğan Akdemir, Batı Akdeniz Bölgesindeki kızılçam ormanlarında uygulanan tıraşlama kesimlerin kuşlar üzerindeki etkileri (24.06.2015)
 • 2 Tolgahan Osmanoğlu, Isparta-Gölcük Tabiat Parkı ormanında meşcere yapısı ile kuş türü zenginliği arasındaki ilişkiler (11.02.2015)
 • 3 Tuğba Topal, Kocaeli Kent Ormanı ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüs Alanı’nın Kuş Faunası (12.03.2014)
 • 4 Onur Alkan, Meşcere Bazlı Orman Envanterinde Optimal Örnekleme Tasarımı: Sinop Ayancık Orman İşletme Şefliğinde Bir Uygulama Çalışması (28.08.2013)
 • 5 Ramazan Kolsuz, Ölü Organik materyal miktarının tahmin edilmesinde farklı örnekleme yöntemlerinin ve örnek büyüklüklerinin karşılaştırılması (09.03.2011)
 • 6 Özdemir Şentürk, Asağıgökdere (Eğirdir-Isparta) Orman İşletme Şefliğindeki kızılçam ormanlarının konumsal yapısındaki son kırk yılda meydana gelen değişimlerin belirlenmesi (08.01.2009)
 • 7 Ahmet Mert, Uydu verileri ve görüntü segmentasyonu yöntemi kullanılarak kızılçamda (Pinus brutia Ten.) meşcere hacminin kestirilmesi (25.01.2007)
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Ahmet Mert, Ormanın yapısal çeşitliliğinin uydu verileri kullanılarak kestirilmesi (24.12.2013)
 • 2 Şengül Aksan, Gölcük Tabiat Parkı’nda Bazı Yabani Memeli Türlerinin Dağılımlarının Modellenmesi (14.08.2013)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 “IDE-6” Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi VI” TÜBİTAK 4004-213B614
 • 2 Sixth EU Framework Programme – Transnational Access implemented as Specific Support Action –Dryland Research’ (EC contract number: 026064. Title: Predicting forest structural parameters using the image texture derived from WorldView-2 multispectral imagery in a dryland forest, Israel.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Asan, Ü.; Koch, B., Gross, P., Yeşil, A.; Özdemir, İ.; Özkan, U.Y. , 2003. Investigation of Satellite Remote Sensing in Concept of Turkish National Forest Inventory . TUBİTAK, Project No: TOGTAG-JULICH-2002-1 , Uluslararası Proje
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Uydu verileri kullanılarak mikro-habitat çeşitliliği ve kuş türü zenginliğinin modellenmesi, TÜBİTAK TOVAG, 1001, 115O476,
 • 2 Batı Akdeniz Bölgesindeki kızılçam ormanlarında uygulanan tıraşlama kesimlerin kuşlar üzerindeki etkileri SDÜ BAP 3473-YL1-13
 • 3 Isparta-Gölcük Tabiat Parkı ormanında meşcere yapısı ile kuş türü zenginliği arasındaki ilişkiler SDÜ BAP 3471-YL1-13
 • 4 Kocaeli Kent Ormanı ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüs Alanı’nın Kuş Faunası' SDÜ BAP 3041-YL-11
 • 5 Gölcük Tabiat Parkında Bazı Yabani Memeli Türlerin Dağılımlarının Modellenmesi SDÜ BAP 2803-D-11
 • 6 Ölü Organik materyal miktarının tahmin edilmesinde farklı örnekleme yöntemlerinin ve örnek büyüklüklerinin karşılaştırılması S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı, 2198-YL-10
 • 7 Uydu verileri kullanılarak ormanın yapısal çeşitliliğinin haritalanması, Proje No: 2563-M-10
 • 8 Asağıgökdere (Eğirdir-Isparta) Orman İsletme Sefliğindeki kızılçam ormanlarının konumsal yapısındaki son kırk yılda meydana gelen değisimlerin belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Arastırma Projeleri Yönetim Birimi, 1644-YL-08 YL-08
 • 9 SDÜ Orman Fakültesi Kovadaçayı Arberetumunun Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Konumsal Bitki Örtüsü Haritasının Yapımı Ve Sayısal Arazi Modeli İle Bazı Konumsal Orman Fonksiyonlarının Belirlenmesi, Destekleyen Kuruluş: SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 2004/74
 • 10 Uydu Verileri ve Görüntü Segmetasyonu Yöntemi Kullanılarak Kızılçamda (Pinus Brutia Ten) Meşcere Hacminin Kestirilmesi, SDÜ BAP 1159-YL-05
 • 11 Özdemir, İ., Özçelik, R., Batı Akdeniz Bölgesi Doğal Kızılçam Ormanlarında Uydu Verileri Yardımıyla Meşcere Tipleri Ayrımı Ve Ağaç Servetinin Kestirilmesi Olanakları, Destekleyen Kuruluş: SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 938-M-04
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kent Ormanlarında Bitki Türü çeşitliliğinin Değerlendirilmesinde Uydu Görüntülerinin Kullanım Olanakları, TÜBİTAK 3001-114O015
 • 2 Tarsus Yöresi Okaliptüs Plantasyonları (E. Camaldulensis Dehn. ve E. Grandis W. Hill ex Maiden) İçin Ticari Hacim Denklemlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1002-113O834
 • 3 Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Kış Okulu, TUBİTAK BİDEB-2217 Proje No: 1799B031300484
 • 4 Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri, TUBİTAK BİDEB-2229 Proje No: 1059B291400053
 • 5 Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Yaz Okulu, TUBİTAK BİDEB-2217 Proje No: 1799B031300133
 • 6 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Korularının Amenajman-Silvikültür Planlarının Hazırlanması
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye Ulusal Orman Envanteri Sempozyumu (Symposium: Nationale Waldinventur für die Türkei), 24-28 Eylül 2002, İstanbul
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 DAAD (Alman Akademik Değişim Programı) 01 Temmuz-30 Eylül 2003, Tharandt ve Freiburg Orman Fakültesi, Almanya
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Digital Earth
 • 2 ISPRS International Journal of Geo-Information
 • 3 Computers and Electronics in Agriculture
 • 4 Remote Sensing (7 kez)
 • 5 IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (1 kez)
 • 6 Urban Forestry and Urban Greening
 • 7 International Journal of Remote Sensing (20 kez)
 • 8 Environmental Monitoring and Assessment (3 kez)
 • 9 Journal of applied remote sensing (2 kez)
 • 10 Journal of Environmental management (4 kez)
 • 11 Canadian Journal of Forest research (1 kez)
 • 12 Southern Forests (1 kez)
 • 13 International Journal of Sediment Research (1 kez)
 • 14 African Journal of Agricultural Research (1 kez)
 • 15 Remote Sensing of Environment (1 kez)
 • 16 Fresenius Environmental Bulletin (1 kez)
 • 17 Photogrammetric Engineering and Remote Sensing (1 kez)
 • 18 Turkish Journal of Agriculture and Forestry (2 kez)
 • 19 Forest Ecology and Management (1 kez)
 • 20 Journal of Environmental Biology (1 kez)
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Aksu MSD Meslek Yüksek Okulu
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Durham Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, İngiltere, Lidar Remote sensing, 4 ay
 • 2 Ben-Gurion University of the Negev, The Jacob Blaustein Institutes for Desert Research
VERDİĞİ DERSLER
Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Planlama (ETFP)
Orman Amanejman Planlanması Düzenlenmesi ve Envanter
Orman Envanterinde Uzaktan Algılama Verilerine Dayalı Örnekleme Yöntemler
Orman Kaynaklarının İzlenmesi
Ulusal Orman Envanteri
Yukarı çık