KİŞİSEL BİLGİLER
Yıldız BOLAT
Adı Soyadı Prof. Dr. Yıldız BOLAT
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146415
E-Posta yildizbolat@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 19.6.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) 13.9.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ (DR) 25.7.2001
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1BOLAT Y. (2012). Türk Sularından Avrupa Pazarlarına Türk Kereviti. ısparta, (pp. 20-25). ITO.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1KORKMAZ B., BOLAT Y., CİLBİZ M. (2023). Length-based Stock Assessment for the Data-poor Crayfish Fishery from the Eğirdir Lake, Turkiye. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23, 1-12.https://doi.org/10.4194/TRJFAS22354
  • 2BOLAT Y., GENÇ İ. Y., TUNCA Y., DEMIRAYAK M. (2019). Effect of laurel (Laurus nobilis) and curcuma (Curcuma longa) on microbiological,chemical and sensory changes in vacuum packed sous-vide european sea bass(Dicentrarchus labrax) under chilled conditions. Food Science and Technology, 39, 159-165.https://doi.org/https://doi.org/10.1590/fst.41217
  • 3BOLAT Y., UÇGUN E. (2019). Effects of Hexagonal- and Diamond-shaped Mesh Trapson Size Selectivity of Freshwater CrayfishAstacus leptodactylus Eschscholtz, 1823(Decapoda: Astacidae) in the Eğirdir Lake, Turkey. ACTA ZOOLOGICA BULGARICA, 71, 1-6.
  • 4BOLAT Y., YAĞCI A. (2018). A Comparative Study on Age Determination of Carp (Cyprinus carpioLinnaeus, 1758) in Lake Eğirdir Using Otolith, Vertebrae and Scale Counts. Tarım Bilimleri Dergisi, 24, 199-204.
  • 5ÖZVAROL Y., BOLAT Y. (2017). Bottom trawl size selectivity methods in the Turkey.. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 17, 259-262.
  • 6Yalçınkaya T., ÇAKIR A., BOLAT Y., Uysal R., Aslantaş A. (2017). Electric Fish Barrier For Protecting Small Carps in Eğirdir Lake. TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, 24, 1641-1646.https://doi.org/https://doi.org/10.17559/TV-20150917105429
  • 7BOLAT Y., Tan D. (2017). Selectivity of multifilament trammel nets of different mesh sizes on the red mullet (Mullus barbatus L.,1758) in Western Mediterranean. Turkey. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 16(1) 127-137.. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 16, 127-137.
  • 8İZCİ L., BİLGİN Ş., GÜNLÜ A., Çetinkaya S., DİLER A., BOLAT Y. (2016). Hamsi Balığı Engraulis encrasicolus DönerininSoğuk Depolama Sırasındaki Kalite Değişimleri. Tarım Bilimleri Dergisi, 22, 360-369.
  • 9Coşkun M. A., BOLAT Y. (2014). Finike Körfezi nde Sargoz Diplodus sargus L 1758 Balığı Avcılığında Kullanılan Dip Paraketasının Seçiciliği. JOURNAL OF FISHERIESSCIENCES COM, 8, 186-193.https://doi.org/10.3153/jfscom.201423
  • 10BOLAT Y. (2011). Effectiveness of Bait and Unbait in Trapping of Astacid Crayfish. TrJFas, , 227-232.
  • 11BOLAT Y. (2011). Estimating the population size of Astacus leptodactylus Decapoda Astacidae by mark recapture technique in Eğirdir lake Turkey. African Journal of Biotechnology, , 11778-11783.
  • 12BİLGİN Ş., Soner Ç., BOLAT Y. (2011). Changes on the nutritional compositions of the sand smelt Atherina Boyeri Risso 1810 marinade during storage. African Journal of Biotechnology, 10, 3197-3203.https://doi.org/10.5897/AJB10.2067
  • 13Bolat Y., Bilgin Ş., Günlü A., İzci L. K. S. B. K. H. U. (2010). Chitin Chitosan yield of freshwater crab Potamon potamios Olivier 1804 shell. Pakistan Veterinary Journal, 30, 227-231.
  • 14Bolat Y., Demirci A., Mazlum Y. (2010). Size selectivity of traps fyke nets of different mesh size on the narrow clawed crayfish Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823 Decapoda Astacidae in Eğirdir Lake Turkey. Crustaceana, 83, 1349-1361.
  • 15BİLGİN Ş., İZCİ L., GÜNLÜ A., BOLAT Y. (2010). Effects of pan frying with different oils on some of the chemical components, quality parameters and cholesterol levels of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). African Journal of Biotechnolgy, 9, 6537-6577.
  • 16Diler Ö., Bolat Y. (2001). Isolation of Acremonium species from crayfish Astacus leptodactylus in Eğirdir Lake. Bull. Eur. Fish Pathol.,, 21, 164-168.
  • 17KUŞAT M., BOLAT Y. (1995). Sudak Avcılığında Kullanılan Çöpçü Neomacheilus angorae S 1897 ve Taşyiyen Cobitis taenia L 1758 Balıklarının Paraketa İğnesinde Canlı Kalma Süreleri. Su Ürünleri Dergisi, , 61-68.
  • 18KUŞAT M., BOLAT Y. (1995). Eğirdir Gölü Türkiye Tatlısu İstakozu Astacus leptodactylus salinus Nordman 1842 nun Boy Ağırlık Dağılışı ve Kerevit Vebası Hastalığının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Su Ürünleri Dergisi, , 69-74.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1BOLAT Y., KUNT A. (2022). Farklı Yemlerin (Teke Karidesi (Palaemon serratus Pennant, 1777), Morio Kurdu (Zophobas morio Fabricius, 1776) ve Afrika Göçmen Çekirgesi (Locusta migratoria L. 1758)) Olta Balıkçılığında Av Verimliliğine Etkilerinin Karşılaştırılması. Acta Aquatica Turcica, 18, 518-534.https://doi.org/10.22392/actaquatr.1162152
   • 2BOLAT Y., TELLİ Ö. (2019). Denizli İli Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Acta Aquatica Turcica, 15, 80-90.https://doi.org/10.22392/egirdir.446836
   • 3BOLAT Y., CEVHER H. (2018). Konya İli (Türkiye) Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Anket Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14, 241-252.https://doi.org/10.22392/egirdir.398151
   • 4BOLAT Y., Kaya M. (2016). Eğirdir Gölü Kerevitlerinde Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823 Büyüme ve Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12, 11-24.https://doi.org/DOI: 10.22392/egirdir.246312
   • 5BOLAT Y., KOCA H. U., YILDIRIM U. G., ÖZVAROL Y., TURNA İ. İ., ŞENER E., Vedat Y., Fuat B., Bostan H. (2015). Monitoring by Underwater Observations of the Growth and Spread of Macrophytes in Eğirdir Lake Turkey. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 1, 103-111.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17216/LimnoFish-5000128523
    • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1Çetinkaya S., Bolat Y., Bilgin Ş. (2010). GÜMÜŞ BALIĞI Atherina boyeri RISSO 1810 NIN BİYOLOJİSİ. e-Journal of New World Sciences Academy Ecological Life Sciences, 5, 50-61.
    • 2BİLGİN Ş., İZCİ L., GÜNLÜ A., BOLAT Y., DİLER A. (2008). Eğirdir Gölü ndeki Tatlısu Istakozu Astacus leptodactylus Esch 1823 nun Boy Grubu ve Eşeye Göre Bazı Besin Bileşenlerinin Belirlenmesi. BIBAD-Biological Sciences, 1, 63-68.
    • 3BOLAT Y. (2004). Eğirdir Gölü kerevitlerinin Astacus leptodactylus Esch 1823 büyüklük ve cinsiyet oranındaki değişimler. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1, 60-68.
    • 4BOLAT Y. (2004). Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesinde Markalama Metodu ile Tatlı Su İstakozunun Astacus leptodactylus Esch 1823 Avlanabilir Stok ve Yoğunluk Tahmini. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8, 34-37.
    • 5BOLAT Y., M Y. A. (2003). Eğirdir Gölü Kerevitleri Astacus leptodactylus Esch 1823 nin Uzunluk Ağırlık ile Karapaks Boyu Total Boy İlişkileri ve Kabuk Değiştirme Periyodunun Saptanması. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2, 26-31.
    • 6BOLAT Y. (2001). Eğirdir Gölü Tatlı su İstakozlarında Astacus leptodactylus Esch 1823 Üreme. Fen Bilimleri Dergisi, 5, 49-56.
    • 7Kuşat M., Balık İ., Bolat Y. (2000). Beyşehir ve Eğirdir Gölü Sudak Stizostedion lucioperca L 1758 Balıklarının Kondisyon Faktörlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Fen Bilimleri Dergisi, 4, 130-134.
    • 8Diler Ö., Bolat Y., Kuşat M. (1999). Eğirdir Gölü Kerevitlerindeki Mantar Hastalığı Üzerine Epidemiyolojik Bir Araştırma. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, , 1-17.
    • 9BOLAT Y., KUŞAT M. (1997). Galsama Ağı Avcılığı ve Göllerdeki Ekonomik Önemi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, , 191-198.
     • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1BOLAT Y., Cevher H. (2017). Fish consumption habits in Konya. 1st. International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Ekim 4-6, Isparta.
     • 2BİLGİN Ş., İZCİ L., GÜNLÜ A., BOLAT Y. (2009). Effect of pan frying with different oils on the some chemical components quality parameters and cholesterol levels of rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes, Mayıs 20-24, Ohrid.
      • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
      • 1ÖZVAROL Y., BOLAT Y. (2017). Bottom trawl size selectivity methods in the Turkey. Agriculture for Life, Life for Agriculture University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, The International Conference, Haziran 8-10, Bükreş.
      • 2GÜNLÜ A., BİLGİN Ş., BOLAT Y., İZCİ L., BAHADIR K. S., Çetinkaya S. (2011). Determination of quality and shelf life of rainbow trout Oncorhynchus mykiss coated with crab Potamon potamios Olivier 1804 chitosan during storage. 41st WEFTA Meeting, Eylül 27-30, GÖTEBORG.
      • 3BOLAT Y., BİLGİN Ş., GÜNLÜ A., İZCİ L., BAHADIR K. S., Çetinkaya S., KOCA H. U. (2009). Chitin chitosan yield of freshwater crab Potamon potamios Olivier 1804 shell. Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes., Mayıs 20-24, Ohrid.
      • 4BOLAT Y., MAZLUM Y., GÜNLÜ A., BİLGİN Ş., İZCİ L. (2009). Effectiveness of Bait and Unbait in Traping of Astacid Crayfish Astacus leptodactylus Esch 1823. Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes, Mayıs 20-24, Ohrid.
      • 5BOLAT Y., BİLGİN Ş., İZCİ L., GÜNLÜ A., BAHADIR K. S., Çetinkaya S. (2008). Estimating of Population size of freshwater crab Potamon potamios Olivier 1804 in Eğirdir Lake Turkey. Middle East and North Africa Conference For Animal Wealth., Ekim 16-18, Kahire.
      • 6Bilgin Ş., Günlü A., İzci L., Bolat Y. G. C. O. (2008). Quality Changes of Sea bass Dicentrarchus labrax stored in ice effect of harvesting using dry ice and liquid ice. ICST 2008 1st International Congress of Seafood Technology, Mayıs 18-21, 155-162.
      • 7Bolat Y., Diler A., Diler Ö., Diler İ. (2007). Protection and Control Strategies with the Changes in Catchable stock and Crayfish Fishing in Eğirdir Lake TURKİYE. I st. International Symposium for protection of the Natural Lakes in Republic of Macedonia. Hydrobiological Institute, Mayıs 31-3, 6-11.
       • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
       • 1Yağcı A., BOLAT Y. (2016). Balıklarda Yaş Tayini Çalışmaları İçin Polyester Kalıp Hazırlama ve Kesit Alma Omur Örneği. 7. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Ağustos 31-2.
       • 2Yağcı A., BOLAT Y. (2014). Eğirdir Gölü sazan Cyprinus carpio L 1758 balıklarında otolit ağırlığı ve boyu ile balık boyu ilişkisi. VI. UlusalLimnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos, Bursa, Ağustos 25-28.
       • 3BOLAT Y., GÜNLÜ A., BİLGİN Ş., İZCİ L., BAHADIR K. S., Soner Ç. (2009). Mavi Yengeç Callinectes sapidus Rathbun 1896 Tatlısu Yengeci Potamon potamios Olivier 1804 ve Kerevit Astacus leptodactyus Esch 1823 Kabuklarının Kitin Kitosan İçeriklerinin Karşılaştırılması. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Temmuz 1-4.
       • 4KOCA H. U., BOLAT Y. (2007). Eğirdir Gölü nde Su Ürünleri Avcılığında Kullanılan Balıkçı Tekneleri ve Av Araçlarının Teknik Özellikleri. 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 4-7, Muğla.
       • 5Diler A., Bolat Y. (2006). Türkiye Balıkçılık Mevzuatının AB Ortak Balıkçılık Politikasına Uyumu. 1. Ulusal Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Şubat 7-9, 83-94.
       • 6BALIK İ., KUŞAT M., BOLAT Y. (1997). Kadife Balığının Tinca tinca L 1758 Beyşehir ve Eğirdir Göllerine Aşılanmasının Etkileri. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 17-19, Isparta, 771-777.
       • 7Erol K., KUŞAT M., BOLAT Y. (1997). Eğirdir Gölü Balıkçı Teknelerinin Teknik Özellikleri ve Av Donanımları. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 17-19, Isparta, 872-883.
       • 8Bolat Y., Aksoylar M. Y. (1997). Eğirdir Gölü Kerevitlerine Astacus leptodactylus salinus Nordman 1842 Genel Bir Bakış. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 17-19, 257-269.
       • 9Bolat Y., Kuşat M., Tokgözlü A., Kesici E. (1997). Antalya Bölgesi Limanlarının Yapısı ve Balıkçılık Potansiyelinin Tespiti. Akdeniz Balıkçlık Kongresi, Nisan 9-11, 669-673.
       • 10TOKGÖZLÜ A., BOLAT Y., KUŞAT M. (1997). Eğirdir Gölü Sudak Stizostedion lucioperca L 1758 Avcılığı Üzerine Etkili Bazı Meteorolojik Parametreler. II. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Workshop 97, Mart 6-7, İstanbul.
       • 11BOLAT Y. (1994). Denizden Yavru Balık Toplanması ve Ekolojik Dengeye Verdiği Zararlar. Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu, Kasım 10-11, 255-267.
        • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1BOLAT Y. (2014). Eğirdir Gölü Kerevit (A. leptodactylus Eschscholtz, 1823) Populasyonunda Avcılık Kaynaklı Değişimler. Eğirdir Gölü Kerevit Çalıştayı, Nisan 29-29, 15-15.
        • 2BOLAT Y., YEĞEN V. (2012). Eğirdir Gölü Balık Faunası ve Balıkçılığının Değişimi. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Ağustos 27-29, Isparta.
         • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1BOLAT Y., KOCA H. U., GÜNLÜ A. (2007). Eğirdir Gölü kerevit populasyonundaaşırı avcılık kaynaklı değişimler. Göller yöresi, iç anadolugölleri ve sorunları.I. Göller Kongresi,, Haziran 9-10.
          • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
          • 1BOLAT Y. (2020). Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research. Open access.
          • 2BOLAT Y. (2020). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Reserach. Open access.
           • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
           • 1MAVRUK S., AYDIN C., Karamushka V., Jemaa S., Ivanova P., YALÇIN Ö. Ş., BOLAT Y., YILMAZ A. B., ÖKSÜZ A., MAZLUM Y., ÇAĞLAK E., ÇALIŞIR V., KALE S., ACARLI S., ACARLI D., DEMİRCİ S., GÜMÜŞ H., VURAL P., AKAR Ö. (2019). Marine and Life Sciences. Emrah Şimşek.
           • 2BOLAT Y. (2017). Aquaculture Engineering and Fisheries Research. Open acess.
            • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
            • 1BOLAT Y. (2018). Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research. Open access.
            • 2BOLAT Y. (2017). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Reserach. Open Acces.
            • 3KÜÇÜK F., BOLAT Y., BOZKURT A., BİLGİN C. C., TOK C. V., GENÇ E., KESKİN E., BALIK İ., HARLIOĞLU M. M., KÜLKÖYLÜOĞLU O., ÖZOĞUL Y., BİLGİN Ş., ÜNAL V., ARSLAN T. (2017). journal of limnology and Freshwater Fisheries Research. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü.
            • 4POLAT N., BOZKURT A., BİLGİN C. C., TOK C. V., GENÇ E., BALIK İ., HARLIOĞLU M. M., KÜLKÖYLÜOĞLU O., ÖZOĞUL Y., ÜNAL V., ARSLAN T., BİLGİN Ş., BOLAT Y., KÜÇÜK F. (2017). journal of limnology and Freshwater Fisheries Research. Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü.
            • 5BOLAT Y. (2016). Aquaculture Engineering and Fisheries Research. Open access.
             • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
             • 1Mersin Körfezi’nde Kupes (Boops boops, L.,1758) Avcılığında Galsama Ağlarının Seçiciliği, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2019, Tamamlandı.
             • 2Eğirdir Gölü Kerevitlerinde Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823 Büyüme ve Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
              • 1Beyşehir Eğirdir İznik ve Uluabat Gölleri Balık vekerevit populasyonlarının izlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2012, Tamamlandı.
              • 2Eğirdir Gölü Yönetim Planı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2008, Tamamlandı.
              • 3Eğirdir Beyşehir ve KarataşGöllerindeki kerevit in Astacus leptodactylus Esch 1823 populasyonbüyüklüğünün tahmini, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2005, Tamamlandı.
              • 4Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesi Tatlısu İstakozlarının Populasyon Büyüklüğünün Tahmini., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2000, Tamamlandı.
              • 5 Eğirdir Gölü nde sudak Stizostedionlucioperca 1758 avcılığında kullanılan farklı donam faktö rüne ve göz büyüklüğüne sahip galsama ağlarının verimlilik üzerineetkisi , Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 1997, Tamamlandı.
              • 6Finike Körfezinde Kullanılan Farklı Göz Açıklığına Sahip Solungaç Ağlarının Seçiciliği , BAP, Tamamlandı.
              • 7Finike Körfezinde Dip Paraketasında Farklı Kanca Büyüklüğünün Seçiciliği, BAP, Tamamlandı.
              • 8Eğirdir Gölü Su Seviyesindeki Değişimlerin Göl Ekosistemindeki Etkileri ve Sulama Sisteminin Payı, DİĞER, Tamamlandı.
              • 9Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Çalışmaları ile Tespiti, BAP, Tamamlandı.
              • 10Gökkuşağı Alabalığı O mykiss Walbaum 1792 nın Ölüm Sonrası Kas Proteinlerindeki Değişimlerinin SDS PAGE Kullanılarak Belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
              • 11Sazan Cyprinus carpio L 1758 Balıklarında Karşılaştırmalı Yaş tayini Üzerine Bir Araştırma, BAP, Devam Ediyor.
              • 12Eğirdir Gölü Kerevitlerinde Astacus leptodactylus Esch 1823 Büyüme ve Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi, BAP, Devam Ediyor.
              • 13Eğirdir gölünün Hidrobiyolojik Özelliklerinin Tespiti, DİĞER, Tamamlandı.
              • 14Eğirdir Gölü Kerevitlerinden A Leptodactylus ESCH Yavru Üretimi , DİĞER, Tamamlandı.
              • 15Akdeniz deki Balon Balığı Lagocephalus sceleratus Gmelin 1789 un Bazı Biyolojik Özelliklerinin Tespiti , DİĞER, Tamamlandı.
              • 16Kerevit pinterlerinde farklı ağ gözü açıklığının av verimliliği ve av kompozisyonu üzerine etkileri, DİĞER, Tamamlandı.
              • 17Eğirdir Gölü nde Avlanan Gümüş balığı Atherina Boyeri Risso 1810 ndan Marinat Yapımı ve Bazı Besinsel Özelliklerinin Tespiti , DİĞER, Tamamlandı.
              • 18Eğirdir Gölünde Birim Çabadaki Av Miktarından C P U E Avlanabilir Ürünün Tahmini ve Tatlı su İstakozu Astacus leptodactylus Esch 1823 Üzerine Balıkçılık Yönetim Stratejisinin Belirlenmesi , DİĞER, Tamamlandı.
              • 19Ekonomik Olarak Değerlendirilmeyen Tatlısu Yengeci Kabuklarından Kitin Kitosan Eldesi ve Kitosanın Su Ürünlerinin Muhafazasında Kullanımı, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
               • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
               • 1Indian Journal of Geo-Marine Sciences, SCI-Expanded, HİNDİSTAN, 2017.
               • 2Indian Journal of Geo-Marine Sciences, SCI-Expanded, HİNDİSTAN, 2016.
               • 3Indian Journal of Geo-Marine Sciences, SCI-Expanded, HİNDİSTAN,
               • 4Journal of FisheriesSciences, SCI-Expanded, TÜRKİYE,
               • 5PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, SCI-Expanded, PAKİSTAN,
                • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                • 1Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, ESCI, TÜRKİYE, 2017.
                • 2Turkish journal of Aquatic sciences, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE, 2017.
                 • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                 • 1Suleyman Demırel Unıversıtesı Egırdır Su Urunlerı Fakultesı Dergısı, Zoological Record, TÜRKİYE, 2017.
                 • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Zoological Record, TÜRKİYE, 2016.
                 • 3Ege Journal Of Fisheries And Aquatic Science, Zoological Record, TÜRKİYE, 2016.
                 • 4Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Zoological Record, TÜRKİYE,
                 • 5Egejfas, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE,
                 • 6Fen Bilimleri Dergisi, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE,
                 • 7Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE,
                  • Akademik Görevler
                  • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı/Avlama Teknolojisi Bilim Dalı/ Profesör (2019-...)
                  • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı/Avlama Teknolojisi Bilim Dalı/ Doçent (2012-...)
                  • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2002-...)
                   • İdari Görevler
                   • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2019-...)
                   • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı (2019-...)
                   • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2019-...)
                   • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2018-2019)
                   • 5Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2015-2019)
                   • 6Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2012-2015)
                   • 7Süleyman Demirel Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2012-2015)
                   • 8Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2009-2012)
                   • 9Süleyman Demirel Üniversitesi Arş. Uyg. Merkezi Müdürü (2008-2009)
                   • 10Süleyman Demirel Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2005-2008)
                   • 11Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2004-2006)
                    • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                    • 1Isparta Sportif Olta Balıkçılığı Ve Su Hayatını Koruma Derneği (Başkan) (2013-2019)
                     • Verdiği Dersler
                     • 1Ağ Yapım Ve Donatım Tekniği
                     • 2Balık Ve Kabuklularda Davranış Fizyolojisi
                     • 3Balıkçı Gemileri Ve Donanımı
                     • 4Balıkçılık Yönetimi Ve Populasyonların İncelenmesi
                     • 5Balıkçılık Yönetimi Ve Populasyonların İzlenmesi
                     • 6Denizde Güvenlik
                     • 7Ekosistem Esaslı Balıkçılık Yönetimi
                     • 8Gemicilik
                     • 9Seyir Ve Gemi İşletmeciliği
                     • 10Sportif Olta Balıkçılığı
                     • 11Su Ürünleri Biyometrik Yöntemleri
                     • 12Tatlısu İstakoz Balıkçılığı Ve Yönetimi
                     • 13Uygulamalı İstatistik