Kurumsal Kimlik Materyalleri

Bu sayfada Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kurumsal Kimlik Materyalleri ve kullanım bilgileri yer almaktadır.

Anasayfaya dön

ISUBÜ LOGOSU'nun HİKAYESİ

Markayı oluşturan görsel kimliğinin en önemli parçası olan logo ve logotype uygulamaları, markanın karakterinin ne ifade ettiğini gösteren imzalardır. Bu nedenle logo çalışmalarının özgün ve marka kimliğine uygun olması gerekmektedir. Bu bağlamda logonun modern, sade, basit, sürdürülebilir ve uygulanabilir yapıda olması gibi teknik gereklilikleri yanında; biçim ve renklerin psikolojik ve sosyolojik etkileri de tasarım sürecine dahil edilmesi son derece önemlidir. Ayrıca logo markalaşma sürecinde olumlu etki bırakarak pozitif duygular uyandırmaya teşvik edici nitelikte olmalıdır.

Tüm bu hususlardan hareket ile; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin logotype çalışması bu uygulama prensiplerini içerisinde barındıran bir yapı taşımaktadır. Çağın gereksinimlerine uygun, modern ve gelişmeye açık olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin logosu, kendi isimin özelliklerini taşımaktadır. Tasarımın ana yapısını oluşturan formda soldan başlayarak; Isparta’nın “IS” harfleri, Uygulamalı Kelimesinin “U” harfi, Bilimler’in “B” harfi ve Üniversite’nin “Ü” harfi soyutlanmış ve bir form oluşturacak şekilde beraber kullanılmıştır. Bu harflerin beraber kullanımı ile ortaya çıkan form, güçlü ve dengeli bir yapıyı simgelemektedir. Ayrıca çalışmanın sağ kısmında kullanılan S,B ve Ü harflerinden oluşan kıvrılan form, eğitimin yanan meşalesini simgeleyerek üniversitelerin asli görevi olan toplumu eğitme misyonunu ifade etmektedir. Bu yapının hemen üstünde Ü harfinin soyutlamasında kullanılan nokta formu alt yapı ile beraber yukarı doğru uzanan bir insan figürünü oluşturmakta buda üniversitelerin en önemli unsuru olan öğrencileri ve onların gelecek umutlarını simgelemektedir.

Çalışmada başarı, güvenilirlik, hassasiyet ve sakinliği ifade eden mavi renk tercih edilmiştir. Bu rengi kullanılmasıyla genel olarak sonsuzluk, huzur, güvenirlilik, barış, sadakat ve başarıyı temsil etmesi yönüyle eğitime vurgu yapmasıdır.

Logotype çalışmasını bir bütün olarak incelediğimizde özellikle serbest kompozisyonun vurgusuna dikkat çekmek gereklidir. Herhangi bir zemin veya alan içerisine yerleştirilmesinden özellikle kaçınılarak, üniversitelerin özgürlükçü ve açık fikirli düşüncenin temeli olmasına vurgu yapılmak istenmiştir. Böylelikle; yenilikçi, özgür, dinamik, çağın markalaşma sürecindeki gereksinimlerine uygun bir form yakalanması ve üniversitemizin misyon ve vizyonu ile bir bağ kurmasını sağlamaktadır.

Logolar

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkçe Renkli Logo

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkçe Siyah Beyaz Logo

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İngilizce Renkli Logo

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İngilizce Siyah Beyaz Logo