TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından, alanında uzman bilim insanlarını ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle buluşturma ve öğrencilerin bilime ilgisini pekiştirme amacı ile Bilim Söyleşileri devam ediyor.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde çeşitli branşlarda n akademisyenlerimiz birçok ilde 57 söyleşiye katılacak.

Bu söyleşiler çerçevesinde temel bilimler, sosyal bilimler, teknoloji, mühendislik, sanat ve tasarım konularında farkındalık oluşturmak; hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri alanında uzman bir konuşmacının deneyimlerinden yola çıkarak anlamasına imkân sağlamak amaçlanıyor.

TÜBİTAK Bilim Söyleşilerinde;

• Konuşmacı kariyerini, araştırma konularını, alanındaki yenilikleri ve tartışmaları ilgi uyandıracak bir biçimde 1-1,5 saatlik sürede etkileşimli olarak dinleyicilere aktarılır.

• Konuşmacı yaptığı çalışmalar ve araştırmaların içeriğinden bahsedip, alanındaki ilgi çekici konulara ve tartışmalara dikkat çekerek dinleyicilerin konuya ilgi göstermesini sağlamaya çalışılır.

• Konuşmacının öncelikle kendi deneyimlerinden yola çıkarak bilimsel bir kariyerin nasıl şekilleneceği konusunda dinleyenlere rol model oluşturması beklenir.

• İçerik ve yöntem belirlenirken hedef kitlenin seviyesinin dikkate alınması gerekir.

• Dinleyenlere olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, onların basit bilimsel olguları fark etmesi sağlanarak merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi hedeflenir.

 17 Ekim - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuruları alınan Bilim Söyleşileri 2 Ekim 2023 – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 27.10.2023
Okunma Sayısı: 756
Yayınlayan: ISUBU Basın

HABERLER