Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Abdullah Genç’in yürütücülüğünü üstlendiği "C-Bandı Uygulamaları İçin SRR/CSRR Rezonatörler ile Değiştirilebilir Dereceli ve Çok Fonksiyonlu Özgün Dalga Kılavuzu Filtre Tasarım, Üretim ve Karakterizasyonu" başlıklı TÜBİTAK 3501- Kariyer Geliştirme projesi, desteklenmeye hak kazanmıştır.

ISUBÜ’lü akademisyen Doç. Dr. Abdullah Genç proje kapsamında, “Mikrodalga filtreleri, yüksek güç kapasitesi ve düşük kayıp avantajları nedeniyle savunma sanayi, havacılık, uzay ve uydu üzerinden haberleşme uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, daha çok geleneksel yöntemlerle üretilen filtrelerin belli frekanslarda, filtrenin fiziksel boyutunun düzlemsel olan modele göre çok daha büyük olması minyatürleşme açısından problem teşkil etmektedir. Son zamanlarda, bu durumun üstesinden gelmek için, geleneksel yöntemlere alternatif olarak, negatif geçirgenlik içeren meta malzemelerinin dalga kılavuzu içerisine yerleştirilerek bant durduran/geçiren filtre elde edilmesi sağlanarak fiziksel boyutta kayda değer minyatürleşme elde edilebilmektedir. Literatürdeki bugüne kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde, dalga kılavuzu (DK) filtrelerinin ya bant geçiren ya da bant durduran olduğu, sadece sabit bir çalışma frekansı içerdiği ve çalışmalardaki filtrelerin tek bir derecede çalışabilecek şekilde yapılandırıldığı görülmektedir.  Bu projede, C-bandında (4.90-7.05 GHz) yeterli bir performans sağlayan, görece daha küçük boyutlara sahip, daha hafif ve daha düşük maliyetli olan değiştirilebilir dereceli CSRR/SRR yapıları kullanılarak çok fonksiyonel dalga kılavuzu (DK)  filtre tasarımı ve alternatif üretim yöntemleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak sunulması projenin araştırma konularını ve hedeflerini belirlemektedir. Proje kapsamında önerilen DK yapısı hem CNC teknolojisi ile hem de eklemeli imalat teknolojisi olan Stereolitografi ile üretilecektir. SLA ile üretilen DK yapısı EM dalgasını kılavuzlamak için tüm yüzeyi bakır malzeme ile kaplanacaktır. Tüm meta-rezonatör yapıları ise LPFK cihazı ile Rogers 5880 alt taş kullanılarak üretilecektir. İki yöntemle üretilen filtreler ticari muadilleri ile maliyet/performans açıdan karşılaştırılacaktır. Ayrıca, şimdiye kadar çalışılmamış yeni özgün konfigürasyonların araştırılarak yeterli performansta, merkez frekansı istendiği gibi kaydırılabilen, hem geniş bantlı hem dar bantlı, filtre derecesi 1’den 7’ye kadar farklı derecelerde kullanılabilen bant geçiren/durduran DK filtre prototiplerinin geliştirilmesi, yapılacak analiz ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesiyle elde edilecek yeni bilgilerin literatüre kazandırılması, DK filtre üretimindeki maliyet ve zorlukları azaltacak alternatif üretim yöntemlerinin önerilmesi planlanmaktadır.” dedi.

TÜBİTAK 3501- Kariyer Geliştirme projesi desteklenen Akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

 

Yayın Tarihi: 15.5.2023
Okunma Sayısı: 1067
Yayınlayan: ISUBU Basın

HABERLER