Bir toplumda gazeteler, haberciler var ise; o toplumun özgürlüğü, vicdanı var demektir. Gazetenin ve gazetecilerin olduğu yerde demokrasi olur. İnsan hakları olur. Fikir özgürlüğü olur.

Gazeteleri gazete yapan içerisindeki haberler değildir, o haberleri bulup çıkaran, toplum ahlakına, kamu yararına, dürüst, tarafsız, hakka ve hakkaniyete uygun olarak haberleştiren gazetecilerdir. Başka deyişle, gazeteleri var eden gazetecilerdir.

Gazeteciler bir taraftan halkın sesi, diğer taraftan yönetimlerin kendilerini ve icraatlarını halka aktarabilmelerinin adresidir. Bu nedenle gazeteciler, yönetimler ile toplum arasında her iki kesimin bilgilendirilmesi noktasında adeta bir köprü vazifesi görürler.

Zor çalışma koşullarında toplumların vicdanı olmayı hedeflemiş basın mensuplarımız sayesinde dünya adeta bir evrensel köy haline gelmiştir. Genelinde, dünyada olan savaşları, barışları, bilimsel, sosyal ve ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilmemiz adına gerektiğinde canlarını riske ederek çalışan gazetecilerimiz, yerelde de hem bölgeleri ile ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası bilgilendirme işlevlerini yerine getirirlerken, şehirlerin gelişimine ciddi katkılar sağlamaktadırlar.

Ekmeğini kaleminden ya da kamerasından kazanan, önemli bir kamu görevini yerine getiren gazetecilerin topluma örnek teşkil edecek hassasiyette olmaları her millet için olmazsa olmaz bir gerekliliktir.

Yunus Emre;

"Söz ola bitire savaşı, söz ola kestire başı, Söz ola zehirli aşı, bal ile yağ ede bir söz." Demiş beyitinde.  İşte bir kalem özellikle kamuya mal olmuş bir kalem ise bu kadar etkilidir.

Çalışan gazetecilerimiz toplumu bilgilendirdiği kadar halkı yönlendiren bir kamusal görevi yaptıklarının bilincinde olmalıdırlar. Doğru, tarafsız, toplum ahlakına, hakka ve hakkaniyete önem veren gazetecilerimizin ve basın kuruluşlarının her aşamasında görev yapan tüm çalışanlarının;

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun.

Prof.Dr. İbrahim DİLER

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü,

Yayın Tarihi: 10.1.2022
Okunma Sayısı: 2641
Yayınlayan: ISUBU Basın