bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Üniversitemizden S.D.Ü. Tıp Fakültesine Destek

Üniversitemizin TBMYO Makine programı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mahir Sofu ve yüksek lisans öğrencileri ile S.D.Ü. Tıp Fakültesi  Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Asım Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Dudu Dilek Yavuz

Dr. Öğr. Üyesi Selman Hakkı Altuntaş ve Dr. Öğr. Üyesi Fuat Uslusoy’un oluşturdukları çalışma ekibi ile cerrahi operasyon kalitesini arttıran çalışmalar sonuçlarını vermeye başladı.

Konjenital veya edinsel sebeplere bağlı yüz bölgesini içeren ve cerrahi gerektiren deformiteler yumuşak doku veya kemik kaynaklı olabilmektedir. Özellikle kemiksel deformitelerin rekonstrüksiyonlarında cerrahi planlama büyük önem arz etmekte, osteotomi hatlarının seviyeleri ve kemik hareketlerinin yön ve hareket miktarlarının ne kadar olacağı önceden hesaplanmalıdır.  Hastaların preoperatif değerlendirilmesinde çekilen Bilgisayarlı Tomografi (BT) verilerinin işlenerek eklemeli imalat sistemleri ile yapılan planlamalarla yapılan cerrahi işlemlerin sonuçları oldukça başarılı olmaktadır. Ayrıca ameliyat öncesi model üzerinde yapılan planlamalar cerrahi işlemi uygulayacak ekibin işlemleri daha kısa sürede ve efektif yapmasına olanak sağlamakta, cerrahi işlem ve dolayısıyla hastanın aldığı anestezi süresi kısalmaktadır.

Bu çalışmada uzun süren rekonstrüktif operasyonlar öncesi CT verileri üzerinde 3D Slicer yazılımı kullanılarak görüntü işleme ve görüntü iyileştirme yöntemleri uygulanarak hastaya ait yüz kemiklerinin yapısı yine temizlenmiş veriler üzerinden katı model verisi olarak elde edilmiştir. Katı modelin verisi 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak 1/1 ölçekte somut bir katı modele dönüştürülmüştür. Elde edilen katı model üzerinde ameliyat öncesi cerrahi ekip tarafından planlamalar yapılmış ve cerrahi işlem en uygun şekilde tamamlanarak cerrahi operasyonun süreside azaltılmıştır.

3D yazıcı teknolojisi kullanılarak yapılan cerrahi işlemlerin; en uygun sonuçlar elde edilmesi, ameliyat süresinin kısalması, hastaya ait komplikasyonların azalması ve ameliyat sonrası hasta memnuniyetinin artması açısından oldukça büyük önem taşıdığı görülmüştür.

 

 

 

Yayın Tarihi: 24.5.2019
Okunma Sayısı: 1450
Yayınlayan: ISUBÜ Basın

HABERLER

Yukarı çık