bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

TÜBİTAK 1001 Programından Üniversitemize Destek

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBU) Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail ŞEN’in yürütücülüğünü yapacağı “Göknar Kabuk Böceği, Pityokteines (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), Türlerinin Türkiye Popülasyonlarının Filocoğrafyası” başlıklı proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destek kapsamına alınmıştır.

Proje ekibinde, Doç. Dr. Oğuzhan SARIKAYA (ISUBU, Orman Fakültesi), Prof. Dr. Nurşen ALPAGUT KESKİN (Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi), Dr. Öğretim Üyesi Ömer Kamil ÖRÜCÜ (Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi) ve Dr. Öğretim Üyesi Yafes YILDIZ (Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi) yer almaktadır.

Pityokteines türleri gerek ülkemizde gerekse diğer yayılış yaptığı ülkelerde rüzgâr, fırtına, kar, hava kirliliği, diğer böcek zararları, ökse otu ve kuraklık gibi faktörler tarafından zayıf ve dirençsiz bırakılan ağaçları tercih etmekte ve bu alanlarda kolaylıkla epidemi yapabilmektedir.

Çalışmada, göknar sahalarında zarar oluşturan Pityokteines cinsine ait türlerin Türkiye popülasyonlarının genetik yapılanmalarının ve genetik ilişkilerinin DNA verileri temelinde analiz edilmesi ve söz konusu türlerin iklim değişikliğine bağlı olarak gelecekteki potansiyel dağılış alanlarının modellenmesi amaçlanmaktadır.

Yayın Tarihi: 11.1.2019
Okunma Sayısı: 942
Yayınlayan: ISUBU Basın
Yukarı çık