09/11/2021 tarih ve 82/02 sayılı Senato kararına göre;

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı yapılacak sınavlarının belirli kriterler ile başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıdaki esaslar uygulamaya konulacaktır.

Uzaktan Öğretim Yoluyla Yapılacak Sınavların Yapılış Şekli, Uygulanması ve Ölçme Değerlendirme Yöntemi

 1. Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin yüz yüze yapılamayan sınavları için üniversitemiz senatosunca onaylanan ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı vb.) kullanılarak çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca devam zorunluluğu olmayan sadece sınavlarının yapılacağı derslerin arasınavları da çevrimiçi olarak ilan edilerek yapılabilir.
 2. Arasınavlar/mazeret, yıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları çevrimiçi test, çevrimdışı test, klasik, ödev, proje veya kısa sınav olarak yapılabilir. Tüm sınavlar için kullanılacak ölçme değerlendirme teknikleri sınavların karma bir kombinasyonu halinde de uygulanabilir. Ödevler, proje veya kısa sınavlar için süre kısıtlaması olmayıp dönem sonuna kadar yapılabilir.
 3. Arasınavlar/mazeret sınavları ilgili derslerin programdaki ders saatlerinde yapılmaması gerekmektedir. Arasınavlar/mazeret, yılsonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında ve senato kararı ile eklenen 13, 27 ve 28 Kasım  tarihlerinde yapılacaktır. Öğretim elemanları dersleri için sınav tarihi, sınav saati ve sınav süresini Öğrenci Bilgi sistemine “Uzaktan Eğitim Sınav Takip Modülü” ekranından tanımlamalıdır. Uzaktan öğretim yoluyla yapılacak sınavların mümkün olduğu sürece saat 17:00’dan sonraya veya hafta sonuna planlama yapılması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
 4. Derslere devam konusunda; Eğitim-Öğretim Süreci Planlamasında belirtilen “öğrencilerin yüz yüze 30 dk. veya uzaktan öğretimin ile yürütüldüğü 20 dakikalık derslere katılımı veya sonradan ders kayıtlarını izlemesi zorunludur.” ibaresine ve “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 20.maddesine göre teorik derslerin en az %70’ine devam etmek ve uygulama derslerin %80’ine devam etmek zorunludur. Bu kapsamda uzaktan canlı derse katılan veya sonradan kayıtları izleyen öğrencilerin listeleri Adobe Connect uygulamasından alınmaktadır. Öğretim elemanlarımız, Öğrenci Bilgi Sistemi Dönem Dersleri ekranından önce “Devamsızlık Senkronize Et” bağlantısı ile Adobe Connect sisteminden öğrencilerin kayıtlarını senkronize ettikten sonra “Uzaktan Derse Katılım Tüm Haftalar” bağlantısını kullanarak öğrencilerin devam durumlarını kontrol edebilirler. Üniversitemiz 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi başlangıcı 27.09.2021 tarihinden sonra üniversiteye kaydı yapılan öğrencilerin devamsızlığı kayıt tarihinden sonraki haftalar dikkate alınarak hesaplanacaktır.
 5. Çevrimiçi test şeklinde yapılacak arasınav/mazeret, final ve bütünleme sınavlarında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır;
  1. Sınav sorularının yayınlanma süresi, öğrencilerin sınava girebilecekleri zaman aralığını, sınav süresi ise öğrencilerin soruları gördükten sonra sınavlarını tamamlayabilecekleri süreler olarak tanımlanmaktadır. Sınavın öğrenci tarafından tamamlanma ve sınavın yayında kalma süreleri ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenecektir. Örneğin sınav sorularının yayınlama süresi 2 saat olarak belirlenirken, sınav süresi 30 dakika ile sınırlandırılabilir.
  2. Öğrenci çevrimiçi sınav sırasında cevapladığı sorunun cevabını tekrar değiştirmek için soruya geri dönüş yapamayacaktır.
 1. Cevaplama sırasında bağlantıda bir kopma ve/veya sistemden çıkma söz konusu olduğunda öğrencinin sınavını tamamlayabilmesi için sisteme on kez daha giriş yapma hakkı vardır. Örneğin bir öğrenci “30 dakika olan sınavını” en fazla on kez sisteme giriş yaparak tamamlamak zorundadır.
 2. Eğer sınav süresi 30 dakika ise öğrenci soruları cevaplamaya başladığı andan itibaren bu süre başlar ve 30 dakika dolduğunda da sistem otomatik olarak kapanır. Dolayısıyla bir öğrenci sınav sorularını gördüğü anda süresi başlamış demektir.
 3. "Sınav sorularının yayında kalma süresinin 120 dk’dan az olmayacak şekilde ayarlanması" gerekmektedir.
 4. Çevrimiçi test sınavında sistem soruların gruplanabileceği ve her grup için farklı puanlama yapılabileceği şekilde ayarlanmıştır. Örneğin 1. Gruptan 10 puanlık 4 soru, 2. Gruptan 20 puanlık 3 soru sorulabilecektir. Soru gruplarından en az 2 soru olmasına dikkat edilmelidir. En fazla 14 grup en az 1 grup yapılarak sınav soruları hazırlanabilir.
 5. Çevrimiçi test sınavlarında sisteme yüklenecek sınav soruları alt limiti en az 15 sorudur. İsterse öğretim elemanı tek soru grubu ve en az 15 soru sorabilecektir. Ancak her soru grubundan, gruptan sorulacak soru adedinin en az 3 katı kadar sorunun sisteme girilmesi hususuna dikkat edilmelidir.
 1. Çevrimiçi test dışında kalan sınavlar (klasik sınav, çevrimdışı test, ödev vb.) için sınav sorularının yayınlanma ve yayında kalma süresi aynı süreyi ifade etmektedir. Yani sınav saati başladığında öğrenciler çevrimdışı sınavları görebilecekler sınav süresi bittiğinde ise sistem kapanacaktır. Klasik sınav, Ödev veya çevrimdışı test sınavlarında sürelerde minimum veya maksimum süre olmamakla birlikte sınav süresini belirleme tamamen ilgili öğretim elemanına bırakılmıştır.
  1. Sınav süreleri, öğretim elemanlarınca derslerin özelliklerine uygun olarak belirlenmelidir.
  2. Sınavların yapıldığı zaman aralığında, sınavların günlere olabildiğince homojen olarak dağıtılmasına özen gösterilmelidir. Bu konuda dekanlık/müdürlüklerimiz gerekli koordinasyonu yapmalıdır.
  3. Çevrimdışı sınavlarda öğrenci sınavını zamanında tamamlayıp sisteme yükleme yapamadı ise mazeret sınavına girebilecektir. Sınav süresi içinde sınavı tamamlayıp sisteme yüklemekte sorun yaşar ise derslerden sorumlu öğretim elemanlarının kurumsal e-posta adreslerine sınavın bittiği saatten itibaren 15 dakika içinde öğrenciler de üniversite e-posta adreslerini kullanarak cevapları gönderebileceklerdir.
 1. Sınav ile ilgili olarak soruların puanlaması vb. durumlar OBS’de yer alan “Uzaktan Öğretim Sınav Takip Modülü” içinde açıklama olarak yazılmalıdır. Ayrıca soru kağıdı ve çevrimiçi testlerde ise soru metni içinde sorunun puanı belirtilebilir.
 1. Lisansüstü derslerin sınavları yarıyıl sonu sınavları şeklinde uygulama, yazılı, yazılı-sözlü veya dersin niteliğine göre ödev vb. çalışmalarla dönem sonunda yüz yüze veya online şeklinde yapılır.
 1. Sınavların her türlü telif hakkı dersleri veren öğretim elemanlarına aittir. Herhangi bir amaçla; sınav içeriğinin farklı platformlarda ve/veya sosyal medya hesaplarına yüklenmesi, hangi amaçla olursa olsun, sınav sorularının tamamının veya bir kısmının üniversitemizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, sosyal medyada yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu sınavdan yararlanan tüm öğrencilerimiz bu şartları ve yasal zorunlulukları kabul etmiş sayılır. Oluşabilecek aksi durumlarda üniversitemiz tüm telif haklarını ve her türlü sistem giderlerini talep etmeye ve yasal haklarını kullanmaya yetkilidir. Bu sınavların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, sınavların tamamının veya bir kısmının üniversitemizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu (disiplin soruşturması açılması) ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
 1. Öğretim elemanın sınavda kopya çekildiğini tespit etmesi halinde (internet ortamlarından alınan veriler, öğrencilerin birbirlerinden aldıkları veriler vb. paylaşımı) öğrencilere disiplin soruşturması açabilir. Soruşturma başlatılan derslerden ilgili öğrenciler sıfır alır ve soruşturma sonrasında da ilgili disiplin maddesine göre cezai işlem uygulanır.
 1. Sınav haftasında teknik imkanları nedeniyle sınavlara katılamayacak durumda olan öğrencilerimiz, bulundukları il/ilçelerde yer alan Üniversitelere ait Bilgi Merkezlerini (Kütüphanelerini) ve Bilgisayar Laboratuvarlarını ücretsiz olarak kullanma imkanına sahiptirler.
 2. Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu bu uygulama esasları kapsamında değildir. Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu sınav uygulama esasları birim web sayfasında ilan edilecektir.

 

Sınavlar ile İlgili Olağanüstü Durumlar

 1. Öğrencinin herhangi neden ile arasınava giremediği (Covid-19 riskli, temaslı, sağlık sorunları vb.) durumlarda belgelendirmesi koşuluyla birimlerine eposta, fax, veya şahsen dilekçe ile başvurmaları halinde arasınavlar için akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ilgili yönetim kurulunun onayı ile mazeret sınavına girebilecektir.
 2. Üniversitemiz 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi başlangıcı 27.09.2021 tarihinden sonra üniversiteye kaydı yapılan öğrencilerin birimlerine eposta, fax, veya şahsen dilekçe ile başvurmaları halinde arasınavlar için akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ilgili yönetim kurulunun onayı ile mazeret sınavına girebilecektir.
 3. Uzaktan (Çevrimiçi) yapılan Arasınav, yılsonu, bütünleme sınavları esnasında tüm öğrencileri etkileyecek sistemsel bir sorun (soruların doğru bir biçimde görüntülenememesi, internet altyapısı vb.) yaşanması durumunda sınav takvimi içerisinde sınavın tekrarı ilgili öğretim elemanı tarafından sınav takvimi dışında ise yönetim kurulu kararı ile belirlenen tarihlerde yapılabilir.
 4. Yüz yüze yapılacak sınavlarda Covid-19 temaslı veya riskli olan öğrenciler kimlik kontrolü ve HES kodu sorgulaması yapılarak sınavsalonlarına alınmayacaktır.
 5. Yüz yüze yapılacak sınav esnasında gözetmen ve öğrencilerin maske takılması konusuna özen göstermeleri gerekmektedir.
 6. Yüz yüze yapılacak sınav esnasında gözetmenlerin Covid-19 riskli veya temaslı olması durumunda ilgili birim yönetimi/bölüm başkanlığı sınava başka gözetmen atayarak sınavın gerçekleştirilmesini sağlar.

 

Yayın Tarihi: 9.11.2021
Okunma Sayısı: 12350
Yayınlayan: ISUBU Basın