ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINAV UYGULAMA ESASLARI

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi sınavlarının belirli kriterler ile başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıdaki esaslar uygulamaya konulacaktır.

 1. Arasınavlar, Yılsonu sınavları ve bütünleme sınavları çevrimiçi test, çevrimdışı test, klasik, ödev, proje veya kısa sınav olarak yapılabilir. Tüm sınavlar için kullanılacak ölçme değerlendirme teknikleri sınavların karma bir kombinasyonu halinde de uygulanabilir. Ödevler, proje veya kısa sınavlar için süre kısıtlaması olmayıp dönem sonuna kadar yapılabilir.
 2. Vize sınavları ilgili derslerin programdaki ders saatlerinde yapılmaması gerekmektedir. Arasınavlar 6 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecektir.
 3. Sınav programları ilgili bölüm/programlar tarafından aynı saatte, çakışma olmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Üniversite ortak seçmeli (UOS) dersleri Cumartesi günleri saat 17:00-19:00 arasında yapılacak şekilde planlanmalıdır.
 4. Çevrimiçi test şeklinde yapılacak arasınav, final ve bütünleme sınavlarında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır;
  1. Sınav sorularının yayınlanma süresi; öğrencilerin sınava girebilecekleri zaman aralığını, sınav süresi ise öğrencilerin soruları gördükten sonra sınavlarını tamamlayabilecekleri süreler olarak tanımlanmaktadır. Güz yarıyılında sınavın öğrenci tarafından tamamlanma ve sınavın yayında kalma süreleri ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenecektir.

Örneğin; sınav sorularının yayınlama süresi 2 saat olarak belirlenirken, sınav süresi 30 dakika ile sınırlandırılabilir.

 1. Cevaplama sırasında bağlantıda bir kopma ve/veya sistemden çıkma söz konusu olduğunda öğrencinin sınavını tamamlayabilmesi için sisteme iki kez daha giriş yapma hakkı vardır. Örneğin bir öğrenci “30 dakika olan sınavını” en fazla üç kez sistem giriş yaparak tamamlamak zorundadır.
 2. Eğer sınav süresi 30 dakika ise öğrenci soruları cevaplamaya başladığı andan itibaren bu süre başlar ve 30 dakika dolduğunda da sistem otomatik olarak kapanır. Dolayısıyla bir öğrenci sınav sorularını gördüğü anda süresi başlamış demektir.
 3. Çevrimiçi test sınavında sistem; soruların gruplanabileceği ve her grup için farklı puanlama yapılabilecek şekilde ayarlanmıştır. Örneğin 1. Gruptan 10 puanlık 4 soru, 2. Gruptan 20 puanlık 3 soru sorulabilecektir. Soru gruplarından en az 2 soru olmasına dikkat edilmelidir. En fazla 14 grup en az 1 grup yapılarak sınav soruları hazırlanabilir.
 4. Çevrimiçi test sınavlarında sisteme yüklenecek sınav soruları alt limiti yoktur. İsterse öğretim elemanı tek soru grubu ve 2 soru bile sorabilecektir. Ancak her soru grubundan, gruptan sorulacak soru adedinin en az 2 katı kadar sorunun sisteme girilmesi hususuna dikkat edilmelidir.
 5. Çevrimiçi testlerde öğrenci sınava girememiş ise mazeret sınavına girecek, sınava girmiş fakat teknik nedenlerle bağlantı sorunu yaşamış ve sınavını tamamlayamamış ve mazeret sınavına girmek ister ise bir dilekçe ile veya      e-posta yolu ile kayıtlı birime başvuruda bulunacak ve mazeret sınavına girme hakkı ilgili birim tarafından verilecektir.
 1. Çevrimiçi test dışında kalan sınavlar (klasik sınav, çevrimdışı test, ödev vb.) için sınav sorularının yayınlanma ve yayında kalma süresi aynı süreyi ifade etmektedir. Yani sınav saati başladığında öğrenciler çevrimdışı sınavları görebilecekler sınav süresi bittiğinde ise sistem kapanacaktır. Klasik sınav, ödev veya çevrimdışı test sınavlarında sürelerde minimum veya maximum süre olmamakla birlikte sınav süresini belirleme tamamen ilgili öğretim elemanına bırakılmıştır.
  1. Sınav süreleri, öğretim elemanlarınca derslerin özelliklerine uygun olarak belirlenmelidir.
  2. Sınavların yapıldığı zaman aralığında, sınavların günlere olabildiğince homojen olarak dağıtılmasına özen gösterilmelidir. Bu konuda dekanlık/müdürlüklerimiz gerekli koordinasyonu yapmalıdır.
  3. Çevrimdışı sınavlarda öğrenci sınavını zamanında tamamlayıp sisteme yükleme yapamadı ise mazeret sınavına girecektir.

Öğrenciler sınav süresi içinde sınavı tamamlayıp sisteme yüklemekte sorun yaşar ise, derslerden sorumlu öğretim elemanlarının kurumsal e-posta adreslerine sınavın bittiği saatten itibaren 15 dakika içinde gönderebileceklerdir.

 1. Lisansüstü derslerin sınavları yarıyıl sonu sınavları şeklinde uygulama, yazılı, yazılı-sözlü veya dersin niteliğine göre ödev vb. çalışmalarla dönem sonunda yüz yüze veya on-line şeklinde yapılır.
 2. Sınavların her türlü telif hakkı dersleri veren öğretim elemanlarına aittir. Herhangi bir amaçla; sınav içeriğinin farklı platformlarda ve/veya sosyal medya hesaplarına yüklenmesi, hangi amaçla olursa olsun, sınav sorularının tamamının veya bir kısmının üniversitemizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, sosyal medyada yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu sınavdan yararlanan tüm öğrencilerimiz bu şartları ve yasal zorunlulukları kabul etmiş sayılır. Oluşabilecek aksi durumlarda üniversitemiz tüm telif haklarını ve her türlü sistem giderlerini talep etmeye ve yasal haklarını kullanmaya yetkilidir. Bu sınavların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, sınavların tamamının veya bir kısmının üniversitemizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
 3. Öğretim elemanın sınavda kopya çekildiğini tespit etmesi halinde (internet ortamlarından alınan veriler, öğrencilerin birbirlerinden aldıkları veriler vb. paylaşımı) öğrencilere disiplin soruşturması açabilir. Soruşturma başlatılan derslerden ilgili öğrenciler sıfır alır ve soruşturma sonrasında da ilgili disiplin maddesine göre cezai işlem uygulanır.

   ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yayın Tarihi: 17.11.2020
Okunma Sayısı: 22772
Yayınlayan: MEDYAMER