bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

2019 Yılı Merkezi Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav İlanı

2019 Yılı Merkezi Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavları yapılacaktır.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı aracılığı ile sınıfı, unvanı, birimi, derecesi, adedi ve nitelikleri ilan edilen kadrolara Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile atama yapılacaktır.

Müracaat eden adayların anılan Yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 inci, 68 inci ve 76 ncı maddelerinde belirtilen şartları dikkate alarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Tüm idari personele (aylıksız izinde ve yasal mevzuat uyarınca izinde olanlar dahil) duyurulur.

Detaylar için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 11.1.2019
Okunma Sayısı: 3327
Yayınlayan: ISUBÜ Basın
Yukarı çık