Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yasin ÜNAL
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yaban Hayatı Ekolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2113962
E-Posta yasinunal@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/yasinunal
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 18.7.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 8.1.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 13.7.2011
İLGİ ALANLARI
Yaban Hayatı Ekolojisi, Yaban Hayatı Envanteri, Orman Kuşları, Doğa Turizmi, Av Turizmi, İnsan-Yaban Hayatı Çatışmaları
YAYINLAR
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Y. ÜNAL, Osmaneli'nin Sürüngen, Kuş Ve Memeli Faunası (Tür Listeleri), P. A. Akpınar & Y. G. A. Aksu [Editörler], Gelişim Sürecinde Osmaneli (358 - 366), ISBN: 978-605-83045-0-5, TÜRKİYE: Doğu Kütüphanesi, 01 Eylül 2017
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Balabanlı, C., Oğurlu, İ., Ünal, Y., Süel, H., 2006. Ormaniçi Meralarda Yaşayan Bazı Yaban Hayvanlarının Beslenme Şekilleri, Selçük Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 20 (39):71-76
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ünal, Y., Koca, A., Yelsiz, M.Ş., Bal, O.K., 2016.Wild Goat (Capra aegagrus Erxleben, 1777) Population Inventory In Turkey, Isparta Region Example (2008-2013), AMEA Biologiya v? tibb elml?ri bölm?sinin r?smi jurnalı, 71-3:91-94
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Oğurlu, İ., Ünal, Y., Aksan, Ş., 2010. Yaban Hayatında Biyorestorasyon.III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi (Bildiriler Kitabı), Cilt 3, 20-22 Mayıs, 1225-1232.
 • 2 Ünal, Y., Gündoğdu, E., Ertuğrul, E. T., Suel, H., 2008. Yaban Hayatında Yerleştirme: Türkiye’deki Uygulamaları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 1. Türkiye Avcılık Ve Yaban Hayatı Sempozyumu. Antalya ,17-20 Mayıs 2008. Sempozyum CD’si.
 • 3 Gündoğdu, E., Ünal, Y., 2008. Isparta’da Yaban Keçisi Envanteri (2002-2007): Yöntem, Uygulama ve Sonuçların Değerlendirilmesi. 1. Türkiye Avcılık Ve Yaban Hayatı Sempozyumu. Antalya ,17-20 Mayıs 2008. Sempozyum CD’si.
 • 4 Gündoğdu, E., Ünal, Y., Oğuzhan, S., 2005. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Kuş ve Memeli Türleri Üzerine Araştırmalar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, 595-598. Isparta.
 • 5 Gündoğdu, E., Ünal, Y., 2004. Yaban Hayatında Teknolojinin Kullanımı. V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi Trabzon 29 Nisan- 01 Mayıs, 121-124s. Trabzon.
 • 6 Ünal, Y., Yıldız, Y., 2002. Böcekçil Kuşların Biyolojik Mücadeledeki Önemi. 3. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi (International Forestry Student Association) Bildiriler Kitabı. İ.Ü.Yayın No. 4464, O.F.Yayın No: 478, 6-10 Mayıs. 73-86 s. İstanbul.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Bayram, A., Ülker, S., Yavuz, A., Gündoğdu, E., Ünal, Y., 2005. Yazılıkaya Yaban hayatı Geliştirme Sahası. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, 8-10 Eylül 2005, s.109-111. Isparta.
 • 2 Ünal, Y., Belgrad, R., 2003. Isparta Yöresinde Yaban Keçisi (Capra aegagrus Erxl.) Envanter Çalışmaları. 4. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi (International Forestry Student Association), 8-10 Mayıs, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Unal, Y., Korkmaz, M., Türkoğuz, S., Koca, A., 2018. Investigation on the Impact of ‘Field-Camp Techniques Project in Nature Sciences’ to Nature Science Knowledge Levels of Graduate Students Supported by TÜBİTAK, 5th ASM International Congress of Social Science, 3-5 May 2018, p. 84-85, Antalya, Turkey, Abstract Book 1 ,
 • 2 Ünal, Y., Koca, A., Zenbilci, M., Süel, H., 2018. Estimating of Caracal (Caracal caracal Schreber, 1776) Population Density, Activity Pattern and Interaction with The Ungulata Species in Antalya Duzlercamı Wildlife Development Area by The Camera-Trapping Method, International Conference on Science and Technology ICONST 2018, 5-9 September 2018 Prizren – Kosova.
 • 3 Ünal, Y., Koca, A., Eryılmaz, A., Bal, O.K., 2018. Habitat Selection, Population Densities and Activity Patterns of Jungle Cat (Felis Chaus Scheberer, 1777) in Isparta/Egirdir (Hoyran) Lake, International Conference on Science and Technology ICONST 2018, 5-9 September 2018 Prizren – Kosova.
 • 4 Ünal, Y., Kaya C., Kuzugüdenli, E., Göktaş, H. 2018. 2007-2017 Yılları Arasında Isparta Yöresi Korunan Doğal Alanlarında yürütülen Tübitak Destekli 4004 - Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları Projelerinin Özellikleri. UMTEB - 2. International Congress On Vocational And Technical Sciences, sf. 120
 • 5 Kuzugüdenli, E., Kaya C., Ünal Y, Göktaş, H. 2018. Ekoloji Temelli Doğa Eğitimlerinin Engelli Bireyler İçin Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi, UMTEB - 2. International Congress On Vocational And Technical Sciences, 121
 • 6 Oğurlu, İ., Türkoğuz, S., Ünal, Y. 2018. Investigation on Environmental Awareness of Partıcipants in a Nature Education Project With Environmental and Wild Life Supported by TUBİTAK, 5th ASM International Congress of Social Science, 3-5 May 2018, p. 87-88, Antalya, Turkey, Abstract Book 1
 • 7 Ünal, Y, Bayram, E., Kaya, C. 2018. A Research On Extinct Wild Mammal Animal Species Affecting History And Culture Of Anatolia, 3. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi 20-22 Nisan 2018, Kongre Özet Kitabı, P. 101-102, Mardin / Turkey
 • 8 Ünal, Y., Koca, A. Eryılmaz, A., Bal, O. K., 2017.Research on The Golden Jackal (Canis Aureus) in The Eğirdir-Hoyran Lake, Ecology 2017 Internatıonal Symposıum 11-13 May 2017 Kayseri, Turkey
 • 9 Süel, H., Ünal, Y., Eryılmaz, A., Ertuğrul, E.T., Özdemir. S., Zenbilci, M., Assessment of Waterbirds Diversity in Göller Region, ISEEP-2017 VIII. International, Symposium on Ecology and Environmental Problems, 4-7 October 2017 Çanakkale Onsekiz Mart University, p.38
 • 10 TUBİTAK 4004 - Kızıldağ Milli Parkı’nda Doğa Eğitimi Projesinin Uygulanması ve Sonuçları-2012, International Congress of Eurasian Social Sciences 2017, 6-8 April 2017, Antalya / Turkey
 • 11 Ünal, Y., Koca, A., Zenbilci, M., Aygül, T. İ., 2016. Human-Wildlife Conflict in Turkey. Causes and Solution Proposals, 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016). (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2582215)
 • 12 Ünal, Y., Koca, A., Eryılmaz, A., 2016. Habitat Restoration Planning for Anatolian Wild Sheep (Ovis gmelini anatolica) in Konya-Bozdağ, Turkey, 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016). (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2582209)
 • 13 Oğurlu, İ., Ünal, Y., Süel, H., Ertuğrul E.T., Cengiz, G., 2013. Contributions of the Nature Trainings to the Environment and the Nature Consciousness: The Case Stduy of The Ide (Nature Training in Isparta) Projects and “Wonder, Learn and Practice” Model in NatureTraining. 3rd International Geography Symposium 10 - 13 June, 2013, p.241. Kemer/Antalya, Turkey
 • 14 Ünal, Y., Oğurlu, İ., Süel, H., 2013. Okul Öncesi Dönemde Çevre ve Doğa Sevgisi Kazandırma Yöntem ve Uygulamaları. 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 10-13 Haziran 2013, Kemer/Antalya.
 • 15 Oğurlu, İ, Ünal, Y. , Cengiz, G., 2011, Portion and Potantial of Hunting Tourism for Non Wood Forest Products Revenues in Isparta Sütçüler. 2nd International Non-Wood Products Symposium, 8-10 September 2011. 79.Isparta/Turkey.
 • 16 Ünal, Y., Oğurlu, İ., 2011. Effects of Hunting Tourism Applications on Rural Development in Turkey. 2nd International Non-Wood Products Symposium, 8-10 September 2011. 80. Isparta/Turkey.
 • 17 Oğurlu, İ., Gündoğdu, E., Ünal, Y., Kilimci, Ü., 2004. Bird Observation In Isparta (1999-2003), First International Eurasian Ornithology Congress (Abstract Book), Baskı: Sadri Grafik, 8-11 April, Antalya.
 • 18 Ünal, Y., Koca, A., Zenbilce, M., Yelsiz, M.Ş. Population Situation and Field Use of Fallow Deer (Cervus dama L.) in Antalya / Düzlerçamı Wildlife Development Area, Ecology 2017 Internatıonal Symposıum 11-13 May 2017 Kayseri, Turkey
 • 19 Ünal, Y., Koca, A., Süel, H., 2018. Importance Of Fallow Deer (Dama Dama) In Anatoliıan Culture, 3. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi 20-22 Nisan 2018, Kongre Özet Kitabı, 99-100, Mardin/Turkey
 • 20 Oğurlu, İ, Süel, H., Ünal, Y., Ertuğrul, E. T., 2011. Importance and Position of Herbal Non-Wood Forest Products on the Diet of the Wild Animals. 2nd International Non-Wood Products Symposium, 8-10 September 2011. 78. Isparta/Turkey.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Ünal, Y., Koca, A. Eryılmaz, A., Bal, O. K., 2017.Research on The Golden Jackal (Canis Aureus) in The Eğirdir-Hoyran Lake, Ecology 2017 Internatıonal Symposıum 11-13 May 2017 Kayseri, Turkey
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ünal, Y. 2004. Isparta Havalisinde Yaban Keçisi (Capra aegagrus Erxl.) Popülasyonu Üzerine Gözlemler, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta
 • Doktora Tezi
 • 1 Ünal, Y., 2011.Isparta – Yazılıkaya’da Av-Yaban Hayatı Envanteri, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÇULHACI HASAN, (2016). Antalya Düzlerçamı Eşenadası Alageyik Üretim İstasyonu'nda Fotokapan Yöntemiyle Alageyik (Cervus Dama L.) Popülasyon Yoğunluklarının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta
 • 2 SÖZGEN ÖMER TAHA, (2016). Bilecik, Osmaneli'nin Yaban Hayatı Potansiyelinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta
 • 3 Cengiz, G., 2013. Isparta-Gölcük Tabiat Parkında Domuz (Sus scrofa L.) ve Tavşan (Lepus capensis L.) Üzerine Ekolojik Gözlemler ve Tür Bolluk Derecelerinin Tespiti, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,Isparta
 • 4 Bayrak, H., 2013. Isparta Gölcük Tabiat Parkı’nda Porsuk (Meles meles Linneis, 1758)Dağılımının ve Habitat Tercihinin Belirlenmesi,SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,Isparta
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Technical Assistance for Strengthening the National Nature Protection System for Implementation of Natura 2000 Requirements’, Avrupa Birliği, Uzman, , 15/01/2016 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Ünal, Y. 2014. Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda Alageyik (Cervus Dama L.) Populasyonlarını ve Habitatını Koruma - Geliştirme Yöntem ve Stratejilerinin Araştırılması, TÜBİTAK-TOVAK 1001 Bilimsel Araştırma Projesi, (Proje Yürütücüsü).Proje Bütçesi: 300.000,00 TL, Proje Başlangıç-Bitiş: 01.03.2014-30.07.2016, .
 • 2 Ünal, Y. 2013. Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Kış Okulu, TUBİTAK-BİDEB 2217 Proje No: 1799B031300484
 • 3 ÜNAL, Y, 2013. 'Antalya Düzlerçamı Eşenadası Alageyik Üretim İstasyonu’nda Fotokapan Yöntemiyle Alageyik (cervus Dama L.) Popülasyon Yoğunluklarının Araştırılması, Proje No: 4122-YL1-14, SDÜ BAP, 5000 TL, Proje Yürütücüsü,, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 12/06/2013 (Devam Ediyor) (ULUSAL) 3.
 • 4 Ünal, Y. 2013.Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nda Porsuk (Meles meles Linnaeus, 1758) Dağılım ve Habitat Tercihinin Belirlenmesi, SDÜ-BAP 2806-YL-11 No'lu Proje
 • 5 Ünal, Y. 2013. Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nda Domuz(Sus scrofa L.) ve Tavşan (Lepus capensis L.)Üzerine Ekolojik Gözlemler ve Tür Bolluk Derecelerinin Tespiti, SDÜ-BAP 2805-YL-11 No'lu Proje
 • 6 Ünal, Y. 2013. Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Yaz Okulu, TUBİTAK-BİDEB 2217 Proje No: 1799B031300133
 • 7 Ünal, Y. 2013. Kızıldağ Milli Parkı'nda Doğa Eğitimi, TÜBİTAK-4004 Bilim ve Toplum Projeleri Doğa Eğitimi, Proje No:112B126,Isparta, Proje Yürütücüsü
 • 8 Ünal, Y. 2009. Plazma Yöntemi İle Lignoselulojik – Polimerik Kompozit Malzeme Üretimi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Proje No: 577/D46, Proje Yürütücüsü.
 • 9 Ünal, Y., 2009. Plazma Yöntemi İle Lignoselulojik – Polimerik Kompozit Malzeme Üretimi, TUBİTAK Proje No: 3060535, Proje Yürütücüsü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Ünal, 2017. Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu, TÜBİTAK BİDEB, Düzenleme Kurulu Üyesi, Eğitmen, Antalya
 • 2 Ünal, Y., 2017. Osmanelidae 2: Bilecik-Osmaneli’nde Doğa Amaçlı Eğitim II , TUBİTAK-4004, Proje No:117B333, Uzman, Osmaneli, Bilecik
 • 3 Osmanelidae - Osmaneli'nde Doğa Amaçlı Eğitim, TUBİTAK-4004 Doğa Eğitim Projeleri, Proje No: 115B048, İstanbul, TÜBİTAK Projesi, Eğitmen, , 15/05/2015 - 26/01/2016 (Ulusal)
 • 4 "Osmanelidae: Bilecik-Osmaneli'nde Doğa Amaçlı Eğitim, TÜBİTAK Projesi, Proje Koordinatörü, 01/06/2015 - 24/12/2015 (ULUSAL).
 • 5 Ünal, Y., 2014. Gıda Mühendisliği ve İlgili Alanlara Yönelik Disiplinlerarası Tübitak Projesi Hazırlama Eğitimi. "2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı", 16 Mayıs 2014-18 Mayıs 2014, (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ), Eğitmen. http://www.food.yildiz.edu.tr/duyurular.php?id=179
 • 6 Ünal, Y., 2014. Fen Bilimlerinde Disiplinler Arası Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi II. "2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı", 31 Ocak 2013-02 Şubat 2014,Proje No: 1129B371300302, Bütçe: 28.350, (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Gülcan Özkan,Eğitmen, 2013/4.Dönem. http://ormanweb.sdu.edu.tr/prohazeg/
 • 7 Ünal, Y., 2014. Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikler, TUBİTAK-BİDEB 2217 Proje No: 1059B291400053, TÜBİTAK Projesi, Proje Koordinatörü, , 15/04/2014 - 15/09/2014 (ulusal).
 • 8 Ünal, Y., 2013. Darıdere Havzası’nın Rekreatif Karakterli Yaban Hayatı Unsurlarının ve Genel Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi, SDÜ BAP 2615-M-10 No.'lu Proje, Yardımcı Araştırmacı.
 • 9 Ünal, Y., 2013. Tabiat Ana ve Biz, TÜBİTAK-4004 Bilim ve Toplum Projeleri Bilim Okulları, Proje No:112B114, Isparta, Proje Uzmanı.
 • 10 Ünal, Y., 2013. IDE-5: Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi-V, TÜBİTAK-4004 Bilim ve Toplum Doğa Eğitimi Projeleri, Proje No:112B129, Isparta, Proje Uzmanı.
 • 11 Ünal, Y., 2013. SDÜ Botanik Bahçesi'nde Erguvanlar Çiçek Açıyor, Proje No: 113B059 TÜBİTAK Bilim ve Toplum 4004 Doğa Eğitimi Projeleri, (Eğitmen), Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Hüseyin FAKİR, Isparta.
 • 12 Ünal, Y., 2013. Fen Bilimlerinde Disiplinler Arası Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi. "2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı", 4-6 Ekim 2013,Proje No: 1129B371300044. Bütçe: 27.400, (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Gülcan ÖZKAN),Eğitmen, 2013/2.Dönem. http://ormanweb.sdu.edu.tr/prohazeg/
 • 13 Ünal, Y., 2013. Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Yaz Okulu, TUBİTAK-BİDEB 2217 Proje No: 1799B031300484, TÜBİTAK Projesi, Proje Koordinatörü, 05/12/2013 - 07/09/2014 (Ulusal).
 • 14 Ünal, Y., 2011. IDE 4: Isparta İli Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi IV TÜBİTAK Proje No: 111B223, Eğitmen, Isparta.
 • 15 Ünal, Y., 2012. Erguvanlar Çiçek Açıyor, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi Bilim Okulları, Proje No:111B170, Eğitmen, Isparta.
 • 16 Ünal, Y., 2011. Isparta - Yazılıkaya’da Av - Yaban Hayatı Envanteri, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje No: 1766-D-08, Yardımcı Araştırmacı. Isparta.
 • 17 Ünal, Y., 2010. IDE 3: Isparta İli Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi III, TÜBİTAK Proje No: 110B089, Eğitmen, Isparta.
 • 18 Ünal, Y., 2007. Isparta İli Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi, TÜBİTAK Proje No:107B031, Bursiyer. Isparta.
 • 19 Ünal, Y., 2008. IDE 2: Isparta İli Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi II, TÜBİTAK Proje No: 108B015, Eğitmen. Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Envanteri Hizmet İçi Eğitimi 25-26 Kasım 2013, Eğitmen.
 • 2 Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen Avcılık Eğitimi Sertifika Programında Ekoloji Dersi Eğitmeni
 • 3 Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Avcılık Belgesi Sertifika Programı (Eğitmen), 08-23Temmuz 2005, Isparta
 • 4 Avlak Planlanması ve Yaban Hayatı Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı (Eğitmen), 18 Şubat – 6 Mart 2004, Antalya.
 • 5 Türkiye'nin Kuşları ve Isparta'da Kuş Gözlemciliği Semineri, 15-16 Aralık 2004, Isparta.
 • 6 IV. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, 8-10 Mayıs 2003, Isparta
 • 7 Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Av ve Yaban Hayatında Etüd-Envanter Konulu Hizmetiçi Eğitim Programı, 26–30 Mayıs 2003., Antalya.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Av-Yaban Hayatı Bölgesel Sorunları Ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, 19-20 Şubat 2015, Antalya
 • 2 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kekliğin dünü,Bugünü ve Yarını Çalıştayı, 11.04.2015, İstanbul
 • 3 T.C. Orman Genel Müdürlüğü Odundışı Orman Ürünlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı, 03-04 Aralık 2013
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Yaban Hayatı Derneği (YHD), Başkan
 • 2 SDÜ Ekoloji ve Doğa Gözlemleri Topluluğu Akademik Danışmanı
 • 3 Yaban Hayatı Derneği (YHD), Kurucu Üye, Sekreter
 • 4 Orkuş Kuş Gözlem Topluluğu, Kurucu Üye
 • 5 Orman Mühendisleri Odası
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekolojisi Bölüm Başkanı
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekolojisi Bölüm Başkanı Yardımcısı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü, Yaban Hayatı Ekolojisi Anabilim Dalı Başkanı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Merkezi Av Komisyonu (MAK) Asil Üye, 2014
 • 2 Yönetim Kurulu Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksek Okulu
 • 3 T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetlerin Değerlendirilmesi İhtisas Grubu Üyesi
 • 4 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Merkezi Av Komisyonu (MAK) Asil Üye, 2013
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü, 2014 Yılı Eber Gölü Kış Ortası Su Kuşu Sayım (KOSK) Raporu, Şubat 2014, Isparta
 • 2 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü, 2014 Yılı Karamık Sazlığı Kış Ortası Su Kuşu Sayım (KOSK) Raporu, Şubat 2014, Isparta
 • 3 Antalya-Kumluca Alakır Vadisinin Alakır I HES Projesinden Etkilenimine dair Ekolojik Değerlendirme Raporu,Isparta-2013; 22 s ve 3 s Ek.
 • 4 Yusufeli Barajı ve HES Geçici Bağlantı Yolları Projesi Ekosistem Değerlendirme Raporu, Isparta-2012, 24 s
 • AB ve Uluslararası Projelerde, proje hakemliği (external expert) görevi
 • 1 T.C. Orman Genel Müdürlüğü Araştırma İhtisas Grubu Proje Değerlendirme Jüri Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Arazi Kamp Teknikleri ve Hayatta Kalma
Av ve Yaban Hayatı Mevzuatı
Doğa ve Av Turizmi
Klavye Teknikleri
Korunan Alanlar Yönetimi
Ormancılıkta Yaban Hayatı
Populasyon Envanteri
Populasyon Kontrolü
Sulak Alanlar
Temel Bilgi Teknolojileri
Yaban Hayatı Bilgisi
Yaban Hayatında Teknolojinin Kullanımı
Yaban Hayvanları Bilgisi
Yaban Hayvanları Üretimi
Yukarı çık